Reklamy

Umístění reklamních zařízení

Kde to vyřídíte

Magistrát města Karlovy Vary, odbor technický, 1. patro, kancelář č. 146A

Adresa: Magistrát města I, Moskevská 21, Karlovy Vary

Telefon: 353151439

E-mail: j [emailtecka] hnatikovaatmmkv [emailtecka] cz (j[dot]hnatikova[at]mmkv[dot]cz)

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání žádosti vč. požadovaných příloh. Technický odbor zajistí potřebná stanoviska a vyjádření dotčených odborů a státní správy. Lze umisťovat pouze na určená zábradlí (kulturní akce), a dále na reklamní plochy hodin ve vlastnictví města, postupuje se podle „pravidel pro povolování umísťování a zpoplatňování reklamních zařízení na zábradlí vybraných mostů a lávek a na veřejných hodinách“, schválených radou města (zveřejněná na internetových stránkách Magistrátu města Karlovy Vary). Na ostatní zábradlí mimo určená dle výše uvedených pravidel je postup dle „Pravidel pro pronájem a výpůjčku pozemků a ostatních zařízení v majetku Statutárního města Karlovy Vary pro účely umístění reklamních, firemních a směrových zařízení a dočasných staveb prodejních stánků“, schválených Radou města Karlovy Vary (zveřejněná na internetových stránkách Magistrátu města Karlovy Vary).

Co k tomu potřebujete

  • Občanský průkaz, v případě zastoupení nutno doložit plnou moc
  • Vyplněnou žádost
  • Zákres situace
  • Náhled poutače

Formuláře

Níže v dokumentech. Dále je možno získat formulář při osobní návštěvě na magistrátu města - na informačním pultu anebo v kanc. č. 146A, kde také podáme bližší informace ke konkrétnímu záměru.

Umístění reklamních zařízení na stožárech VO - krátkodobě

Kde to vyřídíte

Magistrát města Karlovy Vary, odbor technický, 1. patro, kancelář č. 146A.

Adresa: Magistrát města I, Moskevská 21, Karlovy Vary

Telefon: 353 151 439

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Předložení žádosti a doložení požadované přílohy - fotodokumentace vzhledu reklamního zařízení 

Co k tomu potřebujete

  • Je-li žadatelem právnická osoba a žádost vyřizuje jiná osoba, než která je oprávněná jednat jménem právnické osoby, nutno doložit plnou moc

Formuláře

Formulář k žádosti je možné získat při osobní návštěvě na MM - kancelář č. 146A anebo na elektronických stránkách MMKV.

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Jitka Hnátíková

Poslední aktualizace: 2.2.2024

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám