Dotace

Dotace z rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary jsou poskytovány na základě posouzení jednotlivých projektů a činností žadatelů o dotace a na základě maximálního objemu finančních prostředků příslušného odboru Magistrátu města Karlovy Vary stanoveného rozpočtem Statutárního města Karlovy Vary pro danou oblast dotace dle čl. 1 odst. 1.

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Helena Kyselá
Poslední aktualizace: 30.08.2019

Pomozte nám vylepšit stránky a obsah