Sběrné dvory v Karlových Varech

Sběrné dvory slouží výhradně občanům Karlových Varů a zapojeným subjektům do obecního systému.
ODPAD BUDE DO SBĚRNÝCH DVORŮ PŘIJÍMÁN POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE ŘÁDNĚ VYTŘÍDĚN (nábytek rozložen, odděleny alespoň větší kusy plastů, kovů, dřeva atd.)

Přehled přijímaných odpadů do Sběrných dvorů a zapojených zařízení
pro nakládání s odpady na území města Karlovy Vary

Název odpadu

SD Dvory,
ul. 1. Máje

SD Stará Role,
ul. Žižkova
SD Růžový vrch,
ul. Jáchymovská
nad Horním nádražím
Sběrné místo PRAGOMETAL,
ul. Chebská
Kompostárna
SLP, p.o.,  ul. Žižkova
KOMUNÁLNÍ ODPADY:           
Biologicky rozložitelné odpady X X X X ANO
Papír a lepenka ANO ANO ANO ANO X
Sklo ANO ANO ANO ANO  
Dřevo neuvedené pod číslem 200137 ANO ANO ANO X  
Plasty ANO ANO ANO ANO X
Nápojové kartony ANO ANO ANO ANO X
Kovy  ANO ANO ANO ANO X
Objemný odpad ANO ANO ANO ANO X
Textilní materiály ANO ANO ANO ANO X
Nebezpečné odpady skupiny 20  ANO ANO ANO X X
Směsný komunální odpad X X X X X
Jedlé oleje a tuky ANO ANO ANO X X
STAVEBNÍ ODPADY - ZPOPLATNĚNO:          
Směsné stavební  a demoliční odpady X ANO X ANO X
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel… X ANO X X X
ZPĚTNÝ ODBĚR:           
Elektrozařízení (TV, chladničky, monitory aj.) ANO ANO ANO ANO X
Drobné elektrozařízení  ANO ANO ANO ANO X
Baterie a akumulátory - přenosné ANO ANO ANO X X
Zářivky, LED svítidla, žárovky, výbojky ANO ANO ANO ANO X
Pneumatiky ANO ANO ANO X X

* Stavební odpad neobsahující nebezpečné látky, vyprodukovaný při drobných stavebních činnostech obyvatel lze odevzdat v označených SD za úplatu 1 500 KČ/tuna v maximálním množství 750kg/obyvatel/rok. Stavební odpad není komunálním odpadem, město nemá zákonnou povinnost tento odpad od občanů přebírat. 

Sběrný dvůr Dvory

Adresa: 1.máje, v prostorách fotbalového hřiště – provozuje RESUR spol. s r.o., se sídlem Mostecká 187, 362 32 Otovice

 • Provozní doba:
  • pondělí – pátek 9 – 17 hodin
  • sobota 9 - 15 hodin
  • neděle a státní svátky ZAVŘENO

Mapa

Tel.: 353 228 737, 353 235 869

Sběrný dvůr Žižkova

Mapa

Tel.: 727 961 907

 • Adresa: Žižkova, v prostorách kompostárny – Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary, příspěvková organizace, se sídlem Sovova stezka 504/4, 360 01 Karlovy Vary
  • Provozní doba  1. dubna až 31. října
   • pondělí – pátek 9 - 11 a 11.30 - 17 hodin
   • sobota 9 - 11 a 11.30 - 15 hodin
   • neděle a státní svátky zavřeno
  • Provozní doba  1. listopadu až 31. března
   • pondělí – pátek 8 - 11 a 11.30 - 15.30 hodin
   • sobota 9 - 11 a 11.30 - 15 hodin
   • neděle a státní svátky zavřeno

   

  Sběrný dvůr Růžový Vrch

  Adresa:  Nad Horním nádražím, sjezd z ulice Jáchymovská – provozuje RESUR spol. s r.o. se sídlem Mostecká 187, 362 32 Otovice

  Z důvodu malé kapacity tohoto zařízení prosíme občany, aby upřednostnili ostatní sběrné dvory.

  Mapa

  Telefon: 353 228 737, 353 235 869

  • Provozní doba:
   • pondělí – pátek 9 – 17 hodin
   • sobota a státní svátky ZAVŘENO
   • neděle 9 - 13 hodin

  Zapojená zařízení určená pro nakládání s odpady

  Sběrné místo Dvory - Chebská ulice

  Adresa: Chebská, za bývalou čerpací stanicí (výkupna druhotných surovin) – provozuje Pragometal Moravia spol. s r.o. se sídlem Velká Dlážka 1984, 750 02 Přerov

  • Provozní doba:
   • pondělí – neděle 8 - 12 a 13 - 17 hodin

  Mapa

  Tel.: 724 502 417

  Za tuto stránku je zodpovědný/á: Eva Pavlasová

  Poslední aktualizace: 19.4.2023

  Chybí vám něco na této stránce? Napište nám