Sběrné dvory v Karlových Varech

Sběrné dvory slouží výhradně občanům Karlových Varů a zapojeným subjektům do obecního systému.
ODPAD BUDE DO SBĚRNÝCH DVORŮ PŘIJÍMÁN POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE ŘÁDNĚ VYTŘÍDĚN (nábytek rozložen, odděleny alespoň větší kusy plastů, kovů, dřeva atd.)

Přehled přijímaných odpadů do Sběrných dvorů a zapojených zařízení
pro nakládání s odpady na území města Karlovy Vary

Název odpaduSD Dvory,
ul. 1. Máje
SD Stará Role,
ul. Žižkova
SD Růžový vrch,
ul. Jáchymovská
nad Horním nádražím
Sběrné místo PRAGOMETAL,
ul. Chebská
Kompostárna
SLP, p.o.,  ul. Žižkova
KOMUNÁLNÍ ODPADY:      
Biologicky rozložitelné odpadyXXXXANO
Papír a lepenkaANOANOANOANOX
SkloANOANOANOANO 
Dřevo neuvedené pod číslem 200137ANOANOANOX 
PlastyANOANOANOANOX
Nápojové kartonyANOANOANOANOX
Kovy ANOANOANOANOX
Objemný odpadANOANOANOANOX
Textilní materiályANOANOANOANOX
Nebezpečné odpady skupiny 20 ANOANOANOXX
Směsný komunální odpadXXXXX
Jedlé oleje a tukyANOANOANOXX
STAVEBNÍ ODPADY - ZPOPLATNĚNO:     
Směsné stavební  a demoliční odpadyXANOXANOX
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel…XANOXXX
ZPĚTNÝ ODBĚR:      
Elektrozařízení (TV, chladničky, monitory aj.)ANOANOANOANOX
Drobné elektrozařízení ANOANOANOANOX
Baterie a akumulátory - přenosnéANOANOANOXX
Zářivky, LED svítidla, žárovky, výbojkyANOANOANOANOX
PneumatikyANOANOANOXX

* Stavební odpad neobsahující nebezpečné látky, vyprodukovaný při drobných stavebních činnostech obyvatel lze odevzdat v označených SD za úplatu 1 500 KČ/tuna v maximálním množství 750kg/obyvatel/rok. Stavební odpad není komunálním odpadem, město nemá zákonnou povinnost tento odpad od občanů přebírat. 

Sběrný dvůr Dvory

Adresa: 1.máje, v prostorách fotbalového hřiště – provozuje RESUR spol. s r.o., se sídlem Mostecká 187, 362 32 Otovice

 • Provozní doba:
  • pondělí – pátek 9 – 17 hodin
  • sobota 9 - 15 hodin
  • neděle a státní svátky ZAVŘENO

Mapa

Tel.: 353 228 737, 353 235 869

Sběrný dvůr Žižkova

Mapa

Tel.: 727 961 907

 • Adresa: Žižkova, v prostorách kompostárny – Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary, příspěvková organizace, se sídlem Sovova stezka 504/4, 360 01 Karlovy Vary
 • Provozní doba  1. dubna až 31. října
  • pondělí – pátek 9 - 11 a 11.30 - 17 hodin
  • sobota 9 - 11 a 11.30 - 15 hodin
  • neděle a státní svátky zavřeno
 • Provozní doba  1. listopadu až 31. března
  • pondělí – pátek 8 - 11 a 11.30 - 15.30 hodin
  • sobota 9 - 11 a 11.30 - 15 hodin
  • neděle a státní svátky zavřeno

 

Sběrný dvůr Růžový Vrch

Adresa:  Nad Horním nádražím, sjezd z ulice Jáchymovská – provozuje RESUR spol. s r.o. se sídlem Mostecká 187, 362 32 Otovice

Z důvodu malé kapacity tohoto zařízení prosíme občany, aby upřednostnili ostatní sběrné dvory.

Mapa

Telefon: 353 228 737, 353 235 869

 • Provozní doba:
  • pondělí – pátek 9 – 17 hodin
  • sobota a státní svátky ZAVŘENO
  • neděle 9 - 13 hodin

Zapojená zařízení určená pro nakládání s odpady

Sběrné místo Dvory - Chebská ulice

Adresa: Chebská, za bývalou čerpací stanicí (výkupna druhotných surovin) – provozuje Pragometal Moravia spol. s r.o. se sídlem Velká Dlážka 1984, 750 02 Přerov

 • Provozní doba: 
  • pondělí – neděle 8 - 12 a 13 - 17 hodin

Mapa

Tel.: 724 502 417

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Eva Pavlasová

Poslední aktualizace: 22.1.2024

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám