Sběrné dvory v Karlových Varech

 Přehled přijímaných odpadů do Sběrných dvorů a zapojených zařízení pro nakládání s odpady na území města Karlovy Vary

Odpad

SD Růžový vrch,
ul. Jáchymovská - nad Horním Nádražím,
GPS
50.236857,
12.869052
SD Dvory,
ul. 1. Máje,
GPS
50.226070, 12.832294 
SD Stará Role,
ul. Žižkova,
GPS
50.246936, 12.812755 
Sběrné místo PRAGOMETAL,
ul. Chebská,
GPS
50.228522, 12.829170 
Kompostárna SLP, p.o.,  ul. Žižkova,
GPS
50.246751, 12.812004 
KOMUNÁLNÍ ODPADY:           
Biologicky rozložitelné odpady X X X X ANO
Papír ANO ANO ANO ANO X
Plasty ANO ANO ANO ANO X
Nápojové kartony ANO ANO ANO ANO X
Kovy  ANO ANO ANO ANO X
Objemný odpad ANO ANO ANO ANO X
Textil ANO ANO ANO ANO X
Nebezpečný odpad  ANO ANO ANO X X
Směsný komunální odpad X X X X X
Jedlé oleje a tuky ANO ANO ANO X X
* STAVEBNÍ ODPADY -  ZPOPLATNĚNO:*          
Směsné stavební  a demoliční odpady X X ANO ANO X
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel… X X ANO X X
ZPĚTNÝ ODBĚR:           
Elektrozařízení (TV, chladničky, monitory aj.) ANO ANO ANO ANO X
Drobné elektrozařízení  ANO ANO ANO ANO X
Baterie a akumulátory - přenosné ANO ANO ANO X X
Zářivky, LED svítidla, žárovky, výbojky ANO ANO ANO ANO X
* Pneumatiky X X X X X

* Stavební odpad neobsahující nebezpečné látky, vyprodukovaný při drobných stavebních činnostech obyvatel lze odevzdat v označených SD za úplatu 1 500/tuna KČ v maximálním množství 750kg/obyvatel/rok. Stavební odpad není komunálním odpadem, město nemá zákonnou povinnost tento odpad od občanů přebírat.

* Pneumatiky jsou výrobky s ukončenou životností a jako takové podléhají zpětnému odběru. Občané mají možnost pneumatiky odevzdat zdarma do místa zpětného odběru. Seznam míst zpětného odběru naleznete např. na stránkách MŽP. Sběrné dvory neslouží jako místa zpětného odběru pneumatik. Pneumatiky nejsou komunálním odpadem, město nemá zákonnou povinnost tento odpad od občanů přebírat.

 

Sběrný dvůr Růžový Vrch

Adresa:  Nad Horním nádražím, sjezd z ulice Jáchymovská – provozuje RESUR spol. s r.o. se sídlem Mostecká 187, 362 32 Otovice

Mapa

Telefon: 353 228 737, 353 235 869

 • Provozní doba:
  • pondělí – pátek 9 – 17 hodin
  • sobota a státní svátky ZAVŘENO
  • neděle 9 - 13 hodin

Sběrný dvůr Dvory

Adresa: 1.máje, v prostorách fotbalového hřiště – provozuje RESUR spol. s r.o., se sídlem Mostecká 187, 362 32 Otovice
 

 • Provozní doba:
  • pondělí – pátek 9 – 17 hodin
  • sobota 9 - 15 hodin
  • neděle a státní svátky ZAVŘENO

Mapa

Tel.: 353 228 737, 353 235 869

Sběrný dvůr Žižkova

Mapa

Tel.: 727 961 907

 • Adresa: Žižkova, v prostorách kompostárny – provozuje SLP p.o. se sídlem U Solivárny 2, 360 01 Karlovy Vary
 • Provozní doba
  • pondělí – pátek 9 - 11 a 11.30 - 17 hodin
  • sobota 9 - 11 a 11.30 - 15 hodin
  • neděle a státní svátky zavřeno

Zapojená zařízení určená pro nakládání s odpady

Sběrné místo Dvory - Chebská ulice

Adresa: Chebská, za bývalou čerpací stanicí (výkupna druhotných surovin) – provozuje Pragometal Moravia spol. s r.o. se sídlem Velká Dlážka 1984, 750 02 Přerov

 • Provozní doba:
  • pondělí – neděle 8 - 12 a 13 - 17 hodin

Mapa

Tel.: 724 502 417

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Eva Pavlasová

Poslední aktualizace: 17.5.2022

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám