Sběrné dvory v Karlových Varech

 Sběrné dvory slouží výhradně občanům Karlových Varů a zapojeným subjektům do obecního systému.
ODPAD BUDE DO SBĚRNÝCH DVORŮ PŘIJÍMÁN POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE ŘÁDNĚ VYTŘÍDĚN (nábytek rozložen, odděleny alespoň větší kusy plastů, kovů, dřeva atd.)

Přehled přijímaných odpadů do Sběrných dvorů a zapojených zařízení pro nakládání s odpady na území města Karlovy Vary

Odpad

SD Dvory,
ul. 1. Máje,
GPS
50.226070, 12.832294 
SD Stará Role,
ul. Žižkova,
GPS
50.246936, 12.812755 
SD Růžový vrch,
ul. Jáchymovská - nad Horním Nádražím,
GPS
50.236857,
12.869052
Sběrné místo PRAGOMETAL,
ul. Chebská,
GPS
50.228522, 12.829170 
Kompostárna SLP, p.o.,  ul. Žižkova,
GPS
50.246751, 12.812004 
KOMUNÁLNÍ ODPADY:           
Biologicky rozložitelné odpady X X X X ANO
Papír ANO ANO ANO ANO X
Plasty ANO ANO ANO ANO X
Nápojové kartony ANO ANO ANO ANO X
Kovy  ANO ANO ANO ANO X
Objemný odpad ANO ANO ANO ANO X
Textil ANO ANO ANO ANO X
Nebezpečný odpad  ANO ANO ANO X X
Směsný komunální odpad X X X X X
Jedlé oleje a tuky ANO ANO ANO X X
* STAVEBNÍ ODPADY -  ZPOPLATNĚNO:*          
Směsné stavební  a demoliční odpady X ANO X ANO X
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel… X ANO X X X
ZPĚTNÝ ODBĚR:           
Elektrozařízení (TV, chladničky, monitory aj.) ANO ANO ANO ANO X
Drobné elektrozařízení  ANO ANO ANO ANO X
Baterie a akumulátory - přenosné ANO ANO ANO X X
Zářivky, LED svítidla, žárovky, výbojky ANO ANO ANO ANO X
Pneumatiky ANO ANO ANO X X

* Stavební odpad neobsahující nebezpečné látky, vyprodukovaný při drobných stavebních činnostech obyvatel lze odevzdat v označených SD za úplatu 1 500/tuna KČ v maximálním množství 750kg/obyvatel/rok. Stavební odpad není komunálním odpadem, město nemá zákonnou povinnost tento odpad od občanů přebírat.

 

 

Sběrný dvůr Dvory

Adresa: 1.máje, v prostorách fotbalového hřiště – provozuje RESUR spol. s r.o., se sídlem Mostecká 187, 362 32 Otovice

 • Provozní doba:
  • pondělí – pátek 9 – 17 hodin
  • sobota 9 - 15 hodin
  • neděle a státní svátky ZAVŘENO

Mapa

Tel.: 353 228 737, 353 235 869

Sběrný dvůr Žižkova

Mapa

Tel.: 727 961 907

 • Adresa: Žižkova, v prostorách kompostárny – provozuje SLP p.o. se sídlem U Solivárny 2, 360 01 Karlovy Vary
 • Provozní doba  1. listopadu až 31. března
  • pondělí – pátek 9 - 11 a 11.30 - 15.30 hodin
  • sobota 9 - 11 a 11.30 - 15 hodin
  • neděle a státní svátky zavřeno
 • Provozní doba  1. dubna až 31. října
  • pondělí – pátek 9 - 11 a 11.30 - 17 hodin
  • sobota 9 - 11 a 11.30 - 15 hodin
  • neděle a státní svátky zavřeno

 

Sběrný dvůr Růžový Vrch

Adresa:  Nad Horním nádražím, sjezd z ulice Jáchymovská – provozuje RESUR spol. s r.o. se sídlem Mostecká 187, 362 32 Otovice

Z důvodu malé kapacity tohoto zařízení prosíme občany, aby upřednostnili ostatní sběrné dvory.

Mapa

Telefon: 353 228 737, 353 235 869

 • Provozní doba:
  • pondělí – pátek 9 – 17 hodin
  • sobota a státní svátky ZAVŘENO
  • neděle 9 - 13 hodin

Zapojená zařízení určená pro nakládání s odpady

Sběrné místo Dvory - Chebská ulice

Adresa: Chebská, za bývalou čerpací stanicí (výkupna druhotných surovin) – provozuje Pragometal Moravia spol. s r.o. se sídlem Velká Dlážka 1984, 750 02 Přerov

 • Provozní doba:
  • pondělí – neděle 8 - 12 a 13 - 17 hodin

Mapa

Tel.: 724 502 417

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Eva Pavlasová

Poslední aktualizace: 2.1.2023

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám