Odpady - odbor technický

Sběrné dvory, tříděný odpad, bioodpad, zpětný odběr elektrozařízení, podnikatelé a odpady

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Karlovy Vary - odbor technický, 1 patro, křídlo B , kancelář č. 131.

Adresa: Magistrát města I., Moskevská 21, 360 01, Karlovy Vary

Telefon: 353 151 213

Kam putuje tříděný odpad z barevných nádob rozmístěných v našem městě?

Jistě jste se již setkali s nějakým „odpadovým mýtem“. Obvykle slýcháme, že třídění je zbytečné, neboť svozový vůz stejně sesype obsah barevných kontejnerů na jednu hromadu. Jak to tedy je doopravdy?

V našem městě sváží tříděný odpad již několik let společnost RESUR spol. s r.o. Velké kontejnery se spodním výsypem (tzv. iglú) se sváží vozem s hydraulickou rukou. Sváží se vždy 2 druhy odpadu najednou – obvykle papír a plast nebo sklo čiré a sklo barevné. Na svozovém vozidle je umístěn velkoobjemový kontejner, který je uprostřed rozdělen přepážkou na dvě komory. Do jedné komory kontejneru se tedy vsypává např. papír a do druhé plast.

Oddělený obsah iglú je následně svezen přímo do sídla firmy v Otovicích u Karlových Varů, kde dochází k jeho ručnímu dotřídění. Svozová společnost má vlastní třídící linku v místě sídla, díky tomu není odpad převážen do jiných regionů k další úpravě. Na třídící linku jsou instalovány zásobníky s automatickým propojením na moderní lisovací zařízení, které svým výkonem dokáže výrazně zhutnit materiál a šetřit životní prostředí při přepravě. Po dotřídění a slisování putuje materiál už jen k přímé recyklaci.

Tříděný odpad - co třídíme a kam?

  • Biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu – svoz z nádob (barva hnědá) nebo kompostárna
  • Papír – stanoviště tříděného odpadu (barva modrá), sběrné dvory a zapojená zařízení
  • Plasty včetně PET lahví – stanoviště tříděného odpadu (barva žlutá), sběrné dvory a zapojená zařízení
  • Nápojové kartony – sbírány společně s plasty, tj. stanoviště tříděného odpadu (barva žlutá), sběrné dvory a zapojená zařízení
  • Sklo (barevné, čiré) - stanoviště tříděného odpadu (barva zelená/bílá, zelená), sběrné dvory a zapojená zařízení
  • Kovy – vybraná stanoviště tříděného odpadu (barva šedá), sběrné dvory a zapojená zařízení
  • Nebezpečné odpady – sběrné dvory
  • Objemný odpad – sběrné dvory a zapojená zařízení, mobilní sběr formou velkoobjemových kontejnerů
  • Jedlé oleje a tuky - vybraná stanoviště tříděného odpadu (zelená), sběrné dvory
  • Textil - vybraná stanoviště tříděného odpadu (zelená s červeným polepem), sběrné dvory

Podrobné informace viz. Obecně závazná vyhláška č. 7/2021  

Přehled stanovišť a nádob na tříděný odpad

Geoportál ORP Karlovy Vary (gepro.cz) - zatržítko svoz odpadu
 

poř č. Název stanoviště Papír  m3 Sklo m3 Plast  m3 Kovy m3 Oleje a tuky Textil Elektro
objem objem objem objem objem kontejner kontejner
1 Horova tržnice 3,2C 3,35 3,2C X X X X
2 nám.Dr.Horákové 5,5 3,35 5,5 2,8 0,24 ANO ANO
3 Krymská - u OSSZ 4 3,35 4 X X X X
4 Charkovská/Krymská  5,5 3,35 5,5 X X ANO ANO
5 Vrázova za magistrátem I. 2,15C 2,15C 2,15C X X X X
6 Vrázova za magistrátem II. x x 1,5 X X X X
7 Kr.Jiřího Becherova vila 4 3,35 4 2,8 X X X
8 Kr.Jiřího-garáže 3,2C 3,35 4 X X X X
9 5.května 3,2C 3,35 3,2C X X X X
10 Máchova 3,2C 3,35 3,2C X X X X
11 Mozartova-u rybnicka 3,2C 3,35 4 X X ANO X
12 Mozartova/E.Destinové/ 3,5 3,35 3,2C X X X X
13 Zbrojnická 3,2C 3,35 3,2C X X X X
14 Anglická u sídl. 4B 3,35 4B X X X X
15 Palackého náměstí 3,2C 3,35 3,2C X X X X
16 Lidická u Slavie 3,2C 3,35 4 X 0,24 ANO ANO
17 Lidická u ped.školy 4 3,35 4 4 X ANO X
18 Maďarská 3,2C 3,35 3,2C X X X X
19 Gagarinova/Maď. 4 3,35 5,5 2,8 X X X
20 Gagarinova-střed 3,2C 3,35 4 X X ANO X
21 Gagarinova  2,8 3,35 4 X X X X
22 Národní/Jungmannova 3,2C 3,35 3,2C X X X X
23 Východní - sídl. 4B 3,35 5,5 2,8 X X ANO
24 Východní - Dallas 4B 3,35 5,5 X X X X
25 Waldertova I. 3,2C 3,35 3,2C X X X X
26 Waldertova II. 3,2C 3,35 4 X X X X
27 Stará Kysibelská bus-MHD točna 3,2C 3,35 5,5 X X X X
28 Úvalská-u hřiště 3,2C 3,35 4 2,8 X ANO X
29 Úvalská 16 3,2C 3,35 3,2C X X X X
30 Úvalská  4 3,35 4 X 0,24 ANO X
31 Blahoslavova 5,5 3,35 4B X X X X
32 Pod Rozvodnou 4 3,35 4 X X X X
33 K.Čapka 5,5 x x X X X X
34 Jateční -Lidl 4B 3,35 4B 2,8 0,24 ANO X
35 Vítězná u MHD 3,2C 3,35 3,2C 2,8 X X X
36 nábř.J.Palacha/Foersterova 5,5 3,35 4B X X ANO X
37 nám.Řezáče 5,5 3,35 5,5 X X X X
38 Vítězná-u paneláků 5,5 3,35 5,5 X X ANO X
39 Východní-dům důch. 3,2C 3,35 3,2C X X X X
40 Mattoniho nábřeží -paneláky  3,2c 3,35 4 X X X X
41 Mattoniho náb./Sportovní 3,2c 3,35 4 X X X ANO
42 Táborská ul.  3,2c 3,35 2,8 2,8 0,24 ANO X
43 Dalovická 3,5 3,35 4 2,8 X X X
44 Hornická -Ol.Vrata 2,8 3,35 4 X X X X
45 Revoluční  (na Krachu) 4 3,35 4 X X ANO X
46 Jos.Lady (u hřiště) 3,2C 3,35 4 2,8 X X ANO
47 J.Lady X Hornická 2,8 3,35 2,8 X 0,24 X X
48 K Letišti - Hůrky (pod Hvězdárnou) 3,2C 3,35 4 2,8 0,24 X X
49 Pražská sil. u sadu 3,2C 3,35 3,2C X X X X
50 Pražská silnice/Libušina 4 3,35 3,2C X X ANO X
51 Slovenská (Gejzírpark) x x 1,5 X X X X
52 Studentská  3,2c 3,35 3,2c X X X X
53 Plzeňská  zastávka 2,8 2,80 3,2c X X X X
54 Studentská nádraží 2,8 3,35 4 X X X X
55 K přehradě-zahrádky 3,2C 3,35 5,5 X X X X
56 K přehradě (u VaKu) 3,2C 3,35 4 2,8 X ANO X
57 U Dětské vesničky 5,5 3,35 5,5 X 0,24 ANO X
58 Jahodová 3,2C 3,35 4 2,8 X X X
59 Bezejmenná/Studentská 4 3,35 3,5 X X X ANO
60 Skalní nad MŠ 3,2c 3,35 3,2C 2,8 X X X
61 Terezínská u hřbitova  2,8 3,35 2,8 X X X X
62 Modenská-u školy 4B 3,35 4 2,8 X X X
63 Modenská I. 4B 3,35 5,5 X X X X
64 Sopečná 4  + 2,8 3,35 10 2,8 X ANO ANO
65 Řadová 4B 3,35 4 X X X X
66 Česká- naproti domu č. 149 5,5 3,35 4 2,8 X X X
67 Česká - naproti domu č. 147 4 3,35 4 2,8 0,24 X X
68 U Brodu 3,2C 3,35 4 X X X X
69 U Podjezdu/Pod Lesem 3,2C 3,35 4 2,8 X X X
70 BrigádníkůxŠumavská 3,2C 3,35 4 X X X X
71 BrigádníkůxŠumavská 3,2C x 2,8 X X X X
72 Krymská - METEOR 10 3,35 10 2,8 0,24 ANO X
73 Krymská - METEOR x 3,35 x X X X X
74 Chelčického 4 3,35 5,5 2,8 X X X
75 Šumavská 4 3,35 5,5 X X X X
76 Šumavská (k Partneru) 5,5 3,35 5,5 2,5 X X X
77 Bečovská 4 3,35 5,5 2,8 X ANO X
78 Nákladní (garáže) 3,2C 3,35 4 X X X X
79 Sokolovská 4 3,35 4 2,8 X ANO X
80 Celní /Kosmonautů 4 3,35 4 2,8 X X X
81 Kosmonautů 4B 3,35 4B X X X X
82 Šmeralova 4B 3,35 4B X X ANO ANO
83 Požární parkoviště 4 3,35 4 X X ANO X
84 Mládežnická-lesík borovice 4 3,35 4B X X X X
85 U Koupaliště- parkovište u domů č. 2-8 4B 3,35 5,5 2,8 X ANO ANO
86 U Koupaliště-naproti domu č. 10 4B 3,35 5,5 2,8 0,24 X X
87 U Koupaliště-naproti domu č. 9 4B 3,35 5,5 2,8 X X X
88 Třeboňská TESCO  4B 3,35 4 X X X X
89 Třeboňská TESCO  x x 4 2,8 X X X
90 Mlýnská   4 3,35 4 2,8 X ANO X
91 Třeboňská  4B 3,35 4 2,8 0,24 X X
92 Konečná I - naproti domu č. 15 5,5 3,35 10 X 0,24 ANO ANO
93 Konečná II - naproti domu č. 15 2,6C x x X X X X
94 Konečná-parkoviště naproti domu č. 9 4B 3,35 4B 2,8 X ANO X
95 Severní 4B 3,35 5,5 X X ANO X
96 Sibiřská -parkoviště (břízky) 3,2C 3,35 4 2,8 0,24 ANO X
97 Buchenwaldská/Majakovského 4B 3,35 4B X X X X
98 Majakovského  3,2C 3,35 4 X X X X
99 Jana Opletala    4 3,35 4B X X X X
100 Vodárenská      4B 3,35 3,5 X X X X
101 Chebská/ V aleji 3,2C  3,35 3,2C  X X X X
102 Chebská TESCO 2,8 3,35 5,5 X X X X
103 Chebská /Potoční 3,2C  3,35 3,2C  X X X X
104 K. Kučery - u hřiště 3,2C  3,35 4 X X X X
105 Lipová u paneláku 3,2C 3,35 3,5 X X X X
106 Sklářská-garáže 3,2C  3,35 4 2,8 X X X
107 Závodní x K. Kučery  3,5 3,35 4 2,8 X ANO ANO
108 V Lučinách 4 3,35 4 2,8 X X X
109 kap.Jaroše (Varyáda) 3,2C  3,35 3,2C X X ANO X
110 Chebská  zast. MHD 3,2C  3,35 4 X 0,24 ANO X
111 Fibichova/Borová 3,2C  3,35 4 2,8 0,24 ANO X
112 Zlatá 3,2C  3,35 3,2C 2,8 X X X
113 Zlatá - roh 3,2C  3,35 4 2,8 0,24 ANO X
114 Počerny 4 3,35 4 X X X X
115 Počerny u řadovek 3,2C  1,50 4 X X X X
116 Počerny u rybníka 3,2C 3,35 3,2C 2,8 0,24 X ANO
117 Počerny u statku 4 3,35 2,8 X X X X
118 M.Rovenské 3,2C  3,35 3,2C X X X X
119 Nejdecká u KAUFL. 3,2C  3,35 4 X X ANO X
120 Janáčkova - u vrby 4 3,35 5,5 X X X X
121 Fibichova 4 3,35 4 2,8 X X X
122 Holečkova 3,2C + 2,15C 3,35 4 2,8 X ANO X
123 Karlovarská 3,2C  3,35 3,2C X X X X
124 Dlouhá 3,2C  3,35 4 2,8 X X X
125 Záv.míru vnitroblok 5,5 3,35 5,5 X X X X
126 Třešňová 5,5 3,35 5,5 X X X X
127 Husova/Žižkova 4 3,35 4 X X ANO X
128 Husova  3,2C  3,35 4 X X X X
129 Svobodova 4 3,35 4 X X X X
130 Závodu míru točna 3,2C 3,35 3,2C X X X X
131 Nádražní 4 3,35 4 X X X X
132 Rolavská 3,2C 3,35 4 2,8 X X X
133 Hlávkova 5,5 3,35 4 X 0,24 X X
134 Dvořákova-Nové Domky 5,5 3,35 5,5 X X X X
135 Dvořákova u fit parku 3,2C 3,35 3,2C 2,8 X X X
136 Okružní /Dvořákova 5,5 3,35 10 2,8 X ANO ANO
137 Okružní /Dvořákova 5,5 x x X X X X
138 Truhlářská  4 x 4 X X X X
139 Závodu míru/Školní 4 3,35 5,5 X X X ANO
140 Okružní 35 3,2C  3,35 3,2C X X ANO X
141 Nejdlova 4 3,35 4 X X ANO X
142 Nejdlova II 3,2C  3,35 3,2C  X X X X
143 Kryzánkova-novostavba 3,2C  3,35 4 X 0,24 X X
144 Okružní I. - konečná MHD 5,5 3,35 5,5 2,8 0,24 ANO ANO
145 Okružní II. - konečná MHD 4 x x X X X X
146 DykovaxSukova 4 3,35 5,5 2,8 X X X
147 Jedlová 3,2C  3,35 3,2C  X X X X
148 Javorová 3,2C 3,35 4 X X X X
149 Jabloňová-parčík 4 3,35 4 X X ANO X
150 Vančurova - naproti domu č. 35 2,8 3,35 2,8 X X X X
151 SD S.Role Kompostárna 10 x 10 X X X X
152 Čankov (bus.zastávka) 2,8 3,35 4 2,8 0,24 X ANO
153 Rosnice MHD 3,2C 3,35 4 2,8 0,24 X X
154 Rosnice- Jabloňová 3,5 2,80 3,5 X X X X
155 Sedlec  Rosnická x Ke hřišti 5,5 3,35 5,5 X 0,24 ANO X
156 Merklínská naproti garážím 3,2C 3,35 4 2,8 X X ANO
157 Přemilovická  3,2C 3,35 4 X X X X
158 Vodárenská x Plešivecká 5,5 3,35 5,5 2,8 X ANO ANO
159 Buchenwaldská 4 3,35 4 X 0,24 ANO X
160 Chomutovská 5,5 3,35 5,5 2,8 X ANO X
161 Krušnohorská/Ostrovská roh park. 3,2C 3,35 4 X X X X
162 Krušnohorská 3,5 3,35 5,5 2,8 X ANO ANO
163 Klínovecká 3,2C 3,35 3,2C X X X X
164 Krušnoh./Sedlecká 3,2C 3,35 3,2C X X X X
165 Fričova 3,2C 3,35 5,5 X X X X
166 JáchymovskáxDubová 4 3,35 5,5 X X X X
167 Dubová 4 3,35 5,5 X X X X
168 Kamenického 3,2C 3,35 4 X X X X
169 Lomená 3,2C 3,35 5,5 X X X X
170 Lomená-u restaurace 5,5 3,35 5,5 2,8 0,24 ANO ANO
171 U Trati 3,2C 3,35 4 2,8 X ANO X
172 Štúrova 4 3,35 4 2,8 X X X
173 Sluneční x S.K .Neumanna 2,8 3,35 5,5 2,8 X X ANO
174 Vilová 3,2C 3,35 4 X X X X
175 Na Výšině      2,5C 3,35 3,2C X X X X
176 Cihelny 2,8 3,35 4 X X X X
177 Krušnohorská  uZŠ 2x 1,1 1,1 1,1 X X X X
178 Krušnohorská uMŠ 1,1 1,1 1,1 X X X X
179 Krušnohorská u fotbal. Hřiště x x 1,1 X X X X
180  Sedlec -Na Výfuku 1,1 1,1 1,1 X X X X
181 Sedlec Rosnická  u MŠ  1,1 1,1 1,1 X X X X
182 Sedlec u kotelny 1,1 1,1 1,1 X X X X
183 SD Horní nádraží x 1,1 2x1,1 X X X X
184 U trati   SkatePark-Bohatice 1,1 x 1,1 X X X X
185 Vilová u MŠ  1,1C 1,1 1,1C X X X X
186 nám.E.Destinové u MŠ 1,1C 1,1 1,1C X X X X
187 Východní - 6MŠ 1,1C 1,1 1,1C X X X X
188 Lidická- u zahradnictví 1,1 x 1,1 X X X X
189 Lidická- u zahradnictví 0,24 0,24 0,24 X X X X
190 Martel - hřiště Slávie 1,1 x 1,1 X X X X
191 Křižíkova 1,1 1,1 1,1 X 0,24 X X
192 Moskevská -městská policie 0,24 x 0,24 X X X X
193 Moskevská magistrát města 1,1 1,1 1,1 plech1,1 X X X
194 Moskevská  u ZŠ 1,1 1,1 1,1 X X X X
195 Západní (dolní nádraží) 1,1 x 1,1 X X X X
196 Hřbitov DrahoviceI. 1,1 1,1 1,1 X X X X
197 St. Role-Husova hřbitov 0,24 0,24 0,24 X X X X
198 Buchenwaldská-krematorium 1,1 0,24 1,1 X X X X
199 Jízdárenská u  škol.druž. 1,1 1,1 1,1 plech1,1 X X X
200 Západní(Krymská 10 uMŠ) 1,1 1,1 1,1 X X X X
201 Západní(Krymská 12 u MŠ) 1,1 1,1 1,1 X X X X
202 Poštovní 19 u  ZŠ 2x1,1 1,1 2x1,1 X X X X
203 Západní KVArena u lávky 1,1 1,1 1,1 X X X X
204 Západní KVArena u lávky x x 1,1 X X X X
205 Centrum bezpečí Tuhnice 1,1 0,24 1,1 X X X X
206 Komenského u MŠ 1,1 1,1 1,1 X X X X
207 Modenská  u ZŠ 1,1 1,1 1,1 X X X X
208