Vyhlášky a nařízení

Dne 1. 1. 2022 nabyl účinnosti zcela nový zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „Zákon“). Zákon zcela nově upravuje vyhlašování právních předpisů územně samosprávných celků (krajů a obcí) a některých správních úřadů.

Nově se již tyto právní předpisy nevyhlašují vyvěšením na úřední desce, ale dle ustanovení § 2 odst. 1 Zákona:  „Právní předpis územního samosprávného celku a právní předpis správního úřadu se vyhlašují jejich zveřejněním ve Sbírce právních předpisů.“ Ve chvíli, kdy je právní předpis zveřejněn v elektronické Sbírce právních předpisů je slovy Zákona vyhlášen a běží doba 15 dnů, po jejímž uplynutí je právní předpis účinný a tedy závazný (pokud není stanovena odložená účinnost, či v ojedinělých případech účinnost dřívější).

Odkazy na Sbírku právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (první odkaz je na kompletní stránky a druhý je již přímo na nově vyhlášené právní předpisy statutárního města Karlovy Vary po dni 1. 1. 2022).

Od okamžiku vyhlášení právního předpisu ve Sbírce právních předpisů (elektronické) je takový právní předpis dostupný na výše uvedených stránkách a lidé se s ním tam mohou seznámit.

Dle ustanovení § 3 odst. 2 Zákona: „Územní samosprávný celek nebo správní úřad, který právní předpis vydal, zveřejní oznámení o vyhlášení právního předpisu ve Sbírce právních předpisů na své úřední desce po dobu alespoň 15 dnů ode dne, kdy byl o vyhlášení správcem vyrozuměn podle odstavce 1. V oznámení územní samosprávný celek nebo správní úřad uvede označení právního předpisu, datum a čas vyhlášení právního předpisu ve Sbírce právních předpisů a zveřejněná metadata.“

Na úřední desce se již tedy nezveřejňuje celé znění právního předpisu, ale pouze oznámení o jeho vyhlášení.

Statutární město Karlovy Vary bude nadále, poté co právní předpis nabude účinnosti, tento dodatečně zveřejňovat na svých stránkách pro pohodlí lidí, kteří by se se zněním právních předpisů obce seznámili přímo na stránkách města.

 

1/2024

Obecně závazná vyhláška  Statutárního města Karlovy Vary o čestném občanství, o čestných poctách města a o Ceně města Karlovy Vary 

OZV č. 1/2024906.06 KB
9/2023

Nařízení Statutárního města Karlovy Vary kterým se stanovují maximální ceny za nucené odtahy silničních vozidel, odstavených vozidel, vraků, odtahy silničních vozidel po dopravní nehodě a za služby parkoviště pro odtažená vozidla 

Nařízení č. 9/2023773.82 KB
8/2023

Obecně závazná vyhláška  Statutárního města Karlovy Vary o místním poplatku z pobytu

OZV č. 8/2023667.08 KB
7/2023

Nařízení Statutárního města Karlovy Vary, kterým se vydává tržní řád

Nařízení 7/2023644.93 KBPříloha č. 1 - seznam tržišť205.38 KBPříloha č. 2 - seznam míst pro pořádání trhů362.27 KBPříloha č. 3 - seznam jednotlivých tržním míst510.27 KBPříloha č. 4 - seznam předsunutých prodejních míst224.48 KBPříloha č. 5 - seznam míst pro nabídku služby196.13 KB
6/2023

Obecně závazná vyhláška  Statutárního města Karlovy Vary o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

OZV č. 6/2023460.81 KB
5/2023

Nařízení Statutárního města Karlovy Vary, kterým se stanovují maximální ceny za služby parkovišť

Nařízení č. 5/2023522.57 KB
4/2023

Nařízení Statutárního města Karlovy Vary, kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít ke stání vozidla jen za cenu sjednanou

Nařízení č. 4/2023543.17 KBPříloha č. 1 - sazebník513.26 KB
3/2023

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karlovy Vary o pravidlech pohybu psů na území statutárního města Karlovy Vary

OZV č. 3/2023424.87 KBPříloha č. 1 - Střed města617.73 KBPříoha č. 2 - Horní Drahovice566.26 KBPříloha č. 3 - Stará Role664.89 KBPříloha č. 4 - Rybáře507.24 KB
10/2022

Obecně závazná vyhláška statutárního města Karlovy Vary č. 10/2022, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 5/2015, kterou se stanovují podmínky užívání stanovišť vozidel taxislužby zřízených na místních komunikacích ve vlastnictví statutárního města Karlovy Vary a Provozní řád upravující v souladu s místními podmínkami pravidla provozu na stanovištích taxislužby zřízených na místních komunikacích ve vlastnictví statutárního města Karlovy Vary

OZV č. 10/2022267.67 KB
9/2022

Nařízení Statutárního města Karlovy Vary č. 9/2022, kterým se stanovují maximální ceny za služby parkovišť

Nařízení č. 9/2022405.14 KB
7/2022

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karlovy Vary č. 7/2022 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města

OZV č. 7/2022366.36 KB
5/2022

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karlovy Vary č. 5/2022 o regulaci provozování hazardních her

OZV č. 5/2022348.3 KB
4/2022

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karlovy Vary č. 4/2022, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2022 o omezení provozní doby hostinských provozoven

OZV č. 4/20221.06 MB
1/2022

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karlovy Vary č. 1/2022 o omezení provozní doby hostinských provozoven

OZV č. 1/20221018.18 KB
9/2021

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karlovy Vary č. 9/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

OZV č. 9/20211.45 MB
7/2021

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karlovy Vary č. 7/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

OZV č. 7/2021462.55 KB
1/2021

Nařízení Statutárního města Karlovy Vary č. 1/2021, o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Žlutice

1_2021_0.doc174.5 KB
11/2020

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karlovy Vary č. 11/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, kterou se mění a doplňuje  obecně závazná vyhláška č. 10/2019

OZV 11_2020.doc186 KB
10/2020

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karlovy Vary č. 10/2020 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích na území Statutárního města Karlovy Vary

OZV_10_2020.pdf6.99 MB
8/2020

Nařízení Statutárního města Karlovy Vary č. 8/2020, kterým se stanovují maximální ceny za služby parkovišť

8_2020_0.pdf713.48 KB
6/2020

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karlovy Vary č. 6/2020, o provozování pouliční umělecké veřejné produkce

OZV_6_2020.doc198.5 KBpříloha_OZV_6_2020.pdf1.59 MB
5/2020

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karlovy Vary  č. 5/2020, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2017, kterou se stanovuje řidiči taxislužby jako podmínka pro zahájení nebo nabízení přepravy na území Statutárního města Karlovy Vary povinnost prokázat zkouškou znalosti místopisu, právních předpisů upravujících provozování taxislužby, obsluhu taxametru a ochranu spotřebitele, mít při provozování taxislužby osvědčení o složení zkoušky a způsob provádění zkoušky, doba platnosti a vzor osvědčení o složení zkoušky o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území Statutárního města Karlovy Vary

OZV_ 5_ 2020.pdf239.52 KB
3/2020

Nařízení Statutárního města Karlovy Vary č. 3/2020, kterým se usnesla Rada statutárního města Karlovy Vary, o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov Plešivec

ozv_3_2020.doc171 KB
2/2020

Nařízení Statutárního města Karlovy Vary č. 2/2020, kterým se usnesla Rada statutárního města Karlovy Vary, o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov Nejdek

ozv_2_2020.doc172 KB
14/2019

Obecně závazná vyhláška statutárního města Karlovy Vary č. 14/20019,

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Karlovy Vary č. 5/2015, kterou stanovují podmínky užívání stanovišť vozidel taxislužby zřízených na místních komunikacích ve vlastnictví statutárního města Karlovy Vary a Provozní řád upravující v souladu s místními podmínkami pravidla provozu na stanovištích taxislužby zřízených na místních komunikacích ve vlastnictví statutárního města Karlovy Vary

OZV 14/2019511.72 KBPříloha k OZV 14/2019168.9 KB
13/2019

    

Nařízení  Statutárního města Karlovy Vary č. 13/2019, kterým se stanovují maximální   ceny za odtahy a střežení silničních vozidel a vraků.

Nařízení Statutárního města Karlovy Vary č. 13/2019, kterým se stanovují max. ceny za odtahy a střežení silničních vozidel 165 KB
11/2019

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karlovy Vary č. 11/2019, o místním poplatku ze psů

OZV č. 11/2019184.5 KB
10/2019

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karlovy Vary č. 10/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

OZV č. 10/2019221.5 KBmapa celková - červeně označená místa podléhají poplatku4.06 MBBohatice1.32 MBČankov183.01 KBCihelny122.93 KBDoubí1.35 MBDrahovice1.71 MBDvory1.66 MBKarlovy Vary4.06 MBOlšová Vrata1022.35 KBPočerny404.89 KBRosnice296.5 KBRybáře2.67 MBSedlec615.63 KBStará Role2.82 MBTašovice749.02 KBTuhnice1.21 MB
7/2019

Nařízení statutárního města Karlovy Vary č. 7/2019, kterým se vymezují oblasti obce s časovým a druhovým omezením zásobování

Nařízení Statutárního města Karlovy Vary č. 7/2019, kterým se vymezují oblasti obce s časovým a druhovým omezením zásobování94.81 KB
909/PRÁV/19

Opatření obecné povahy, kterým se vyhlašuje budova na adrese Moskevská 1443/68A, Karlovy Vary oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů

Opatření obecné povahy, budova na adrese Moskevská 1443/68A, Karlovy Vary oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů46.79 KB
1/2019

Nařízení statutárního města Karlovy Vary č. 1/2019, kterým se vymezují oblasti obce s časovým a druhovým omezením zásobování

Nařízení statitárního města Karlovy Vary č. 1/2019808.87 KB
3/2018

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karlovy Vary č. 3/2018, o zákazu žebrání na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karlovy Vary č. 3/20181.47 MB
2/2018

Nařízení Statutárního města Karlovy Vary č. 2/2018, kterým se usnesla Rada města Karlovy Vary, o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Nařízení Statutárního města Karlovy Vary č. 2/2018448.35 KB
1/2018

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karlovy Vary č. 1/2018, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 6/2017, Kolonádní řád

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karlovy Vary č. 1/2018244.28 KB
11/2017

Nařízení Statutárního města Karlovy Vary, kterým se mění a doplňuje nařízení č. 3/2017, kterým se vydává tržní řád

Nařízení Statutárního města Karlovy Vary č. 11/2017169.5 KBPříloha č. 3 - seznam jednotlivých tržních míst72 KB
7/2017

Nařízení Statutárního města Karlovy Vary, kterým se vymezují oblasti obce s časovým a druhovým omezením zásobování

Nařízení Statutárního města Karlovy Vary č. 7/2017829.11 KB
2/2017

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karlovy Vary č. 2/2017, kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřízených Statutárním městem Karlovy Vary.

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karlovy Vary č. 2/2017260.44 KB
1/2017

Nařízení Statutárního města Karlovy Vary,

kterým se stanovují maximální ceny za nucené odtahy silničních vozidel a vraků, nucené odtahy silničních vozidel po dopravní nehodě a za střežení těchto vozidel na určených parkovištích.

Nařízení Statutárního města Karlovy Vary č.1/2017165.5 KB
7/2016

Nařízení Statutárního města Karlovy Vary, kterým se vymezují místa na území statutárního města Karlovy Vary, kde je provozování osobního přepravníku se samovyvažovacím zařízením nebo obdobného technického zařízení zakázáno

Nařízení Statutárního města Karlovy Vary č. 7/2016233.36 KB
3/2016

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karlovy Vary č. 3/2016, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 5/2015, kterou se stanovují podmínky užívání stanovišť vozidel taxislužby zřízených na místních komunikacích ve vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary a Provozní řád upravující v souladu s místními podmínkami pravidla provozu na stanovištích taxislužby zřízených na místních komunikacích ve vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary

3/2016413.12 KB
2/2016

Nařízení Statutárního města č. 2/2016, kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít ke stání vozidla jen za cenu sjednanou

2/2016822.56 KB
9/2015

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karlovy Vary č. 9/2015, o čestném občanství, o čestných poctách města, primátora a náměstků primátora a o Ceně města Karlovy Vary

9/2015164 KB
7/2015

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karlovy Vary č. 7/2015 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě, ostatní veřejné zeleně a k ochraně zdraví osob na dětských hřištích a sportovištích

7/2015196 KB
5/2015

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karlovy Vary č. 5/2015, kterou se stanovují podmínky užívání stanovišť vozidel taxislužby zřízených na místních komunikacích ve vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary a Provozní řád upravující v souladu s místními podmínkami pravidla provozu na stanovištích taxislužby zřízených na místních komunikacích ve vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary

5/2015618.66 KB
4/2015

Nařízení Statutárního města Karlovy Vary č. 4/2015, o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov - Valeč

4/2015165.5 KB
3/2015

Nařízení Statutárního města Karlovy Vary č. 3/2015, o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov - Teplá

3/2015165.5 KB
5/2012

Nařízení Statutárního města Karlovy Vary č. 5/2012, kterým se zakazuje šíření reklamy na veřejně přístupných místech mimo provozovnu

Nařízení 5/2012931.1 KBHranice vnitřního lázeňského území4.46 MBAbecední seznam ulic a dalších míst128.73 KB
7/2011

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karlovy Vary č. 7/2011, o organizaci požární ochrany – Požární řád.

7/20111.94 MB
13/2010

Nařízení města Karlovy Vary č. 13/2010, kterým se ruší obecně závazná vyhláška č. 11/1998 o stanovení maximálních cen osobní taxislužby

13/2010115.1 KB
6/2010

Nařízení města Karlovy Vary č. 6/2010, o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov.

59/201037 KB
5/2010

Nařízení města Karlovy Vary č. 5/2010, o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov.

58/201036.5 KB
7/2009

Nařízení města Karlovy Vary č. 7/2009, o vymezených úsecích místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, na území města Karlovy Vary (v zimě neudržované komunikace).

7/200939 KB
6/2009

Nařízení města Karlovy Vary č. 6/2009, kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic (nařízení o schůdnosti).

6/200938.5 KB
1/2009

Obecně závazná vyhláška města Karlovy Vary č.1/2009, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2001O ochraně před hlukem.

1/2009424 KB
4/2008

OZV, kterou se ruší OZV 20/2006 o podmínkách boje proti přenosným nemocem a škodlivým hlodavcům

4/200827 KB
3/2008

OZV o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti

3/200852 KB
2/2008

Nařízení č. 2/2008 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

2/200829.5 KB
14/2007

Obecně závazná vyhláška města Karlovy Vary č. 14/2007 o nakládání s komunálním odpadem

14/2007130.33 KB
11/2007

Obecně závazná vyhláška č. 11/2007, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených Městem Karlovy Vary.

11/200775.5 KB
6/2007

Nařízení, kterým se zrušuje nařízení č. 3/2005,o vymezení úseků silnic II. a III. třídy, na kterých se v zimním období nezajišťuje sjízdnost a schůdnost.

6/200723 KB
4/2007

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o Městské policii Karlovy Vary

4/200721.5 KB
2/2007

Nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení č. 12/2006, kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít ke stání vozidla jen za cenu sjednanou
SAZEBNÍK

2/200762.5 KB
27/2006

Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2001,
o zajišťování a ochraně veřejného pořádku

27/200620 KB
25/2006

 Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/1999, o nájmu bytů ve vlastnictví města Karlovy Vary

25/200622 KB
24/2006

Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/1996, úprava základního nájemného podle polohy domů

24/200622 KB
21/2006

 Obecně závazná vyhláška o pravidlech pohybů a chovu psů ve městě Karlovy Vary

21/200650 KBPříloha č.12.66 MBPříloha č.22.39 MBPříloha č.32.8 MBPříloha č.43.01 MB
19/2006

Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 8/1997, o rozsahu, způsobu a lhůtách k odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic ve městě Karlovy Vary

19/200621 KB
16/2006

 Nařízení o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

16/200625 KB
15/2006

Nařízení o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

15/200625.5 KB
14/2006

Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 12/1991, o podmínkách boje proti přenosným nemocem a škodlivým hlodavcům

14/200621 KB
13/2006

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2000, o závazných částech územního plánu města Karlovy Vary, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2004

13/200691 KB
12/2006

Nařízení, kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít ke stání vozidla jen za cenu sjednanou (+ dodatek – nařízení č. 2/2007)

12/200672 KB
11/2006

Nařízení, kterým se stanovují maximální ceny za služby parkovišť

11/200634 KB
10/2006

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 5/1997, Kolonádní řád

10/200621.5 KB
9/2006

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Karlovy Vary

9/200677 KB
8/2006

Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 8/2001, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů

8/200620 KB
5/2006

Obecně závazná vyhláška o digitální technické mapě města Karlovy Vary

5/2006297 KB
4/2006

Obecně závazná vyhláška o městských symbolech a jejich užívání

4/200633.5 KB
2/2006

Obecně závazná vyhláška o Městské policii Karlovy Vary (+ dodatek 4/2007)

2/200625 KB
1/2006

Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2001, o vytvoření a použití prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ a obecně závazná vyhláška č. 10/2001, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2001, o vytvoření a použití prostředků „Fondu rozvoje bydlení“

1/200621 KB
1/2004

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2000, o závazných částech územního plánu města Karlovy Vary

1/200468 KB
1/2000

Obecně závazná vyhláška o závazných částech územního plánu města Karlovy Vary, vyplývající z obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 - úplné znění

1/2000176.5 KBPŘÍLOHA A103.5 KBPŘÍLOHA B220.5 KB
1/1999

Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/1996, o koeficientu růstu nájemného z bytu v závislosti na velikosti obce, a úprava nájemného v rodinných domech

1/199920.5 KB
6/1998

Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.10/1997, o odtahování vozidel a autovraků

6/199820 KB
1/1998

Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.18/1991, o regulaci výstavby

1/199824.5 KB
3/1997

Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/1994 - Domovní řád

3/199724 KB

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Vojtěch Burda

Poslední aktualizace: 20.6.2024

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám