Vyhlášky a nařízení

4/2020

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karlovy Vary č. 4/2020, o  místním poplatku za užívání veřejného prostranství, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 10/2019

3/2020

Nařízení Statutárního města Karlovy Vary č. 3/2020, kterým se usnesla Rada statutárního města Karlovy Vary, o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov Plešivec

2/2020

Nařízení Statutárního města Karlovy Vary č. 2/2020, kterým se usnesla Rada statutárního města Karlovy Vary, o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov Nejdek

1/2020

Nařízení statutárního města Karlovy Vary č. 1/2020, kterým se mění a doplňuje nařízení č. 6/2019, kterým se vydává tržní řád

14/2019

Obecně závazná vyhláška statutárního města Karlovy Vary č. 14/20019,

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Karlovy Vary č. 5/2015, kterou stanovují podmínky užívání stanovišť vozidel taxislužby zřízených na místních komunikacích ve vlastnictví statutárního města Karlovy Vary a Provozní řád upravující v souladu s místními podmínkami pravidla provozu na stanovištích taxislužby zřízených na místních komunikacích ve vlastnictví statutárního města Karlovy Vary

13/2019

    

Nařízení  Statutárního města Karlovy Vary č. 13/2019, kterým se stanovují maximální   ceny za odtahy a střežení silničních vozidel a vraků.

12/2019

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karlovy Vary č. 12/2019, o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města

11/2019

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karlovy Vary č. 11/2019, o místním poplatku ze psů

10/2019

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karlovy Vary č. 10/2019, o místním poplatku za užívání veřejného postranství.

9/2019

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karlovy Vary č. 9/2019 o místním poplatku z pobytu

8/2019

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karlovy Vary č. 8/2019, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2018, ve znění obecně závazné vyhlášky 5/2018 o regulaci provozování hazardních her

7/2019

Nařízení statutárního města Karlovy Vary č. 7/2019, kterým se vymezují oblasti obce s časovým a druhovým omezením zásobování

909/PRÁV/19

Opatření obecné povahy, kterým se vyhlašuje budova na adrese Moskevská 1443/68A, Karlovy Vary oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů

6/2019

Nařízení Statutárního města Karlovy Vary č. 6/2019, kterým se vydává tržní řád

5/2019

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karlovy Vary č. 5/2019, kterou se mění a doplňuje závazná vyhláška č. 7/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2013

2/2019

Nařízení statutárního města Karlovy Vary č. 2/2019, kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít  ke stání vozidla jen za cenu sjednanou.

1/2019

Nařízení statutárního města Karlovy Vary č. 1/2019, kterým se vymezují oblasti obce s časovým a druhovým omezením zásobování

05/2018

OZV č. 5/2018, kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/2018, o regulaci provozování hazardních her

4/2018

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karlovy Vary č. 4/2018, o regulaci provozování hazardních her

3/2018

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karlovy Vary č. 3/2018, o zákazu žebrání na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

2/2018

Nařízení Statutárního města Karlovy Vary č. 2/2018, kterým se usnesla Rada města Karlovy Vary, o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

1/2018

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karlovy Vary č. 1/2018, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 6/2017, Kolonádní řád

11/2017

Nařízení Statutárního města Karlovy Vary, kterým se mění a doplňuje nařízení č. 3/2017, kterým se vydává tržní řád

10/2017

Nařízení Statutárního města Karlovy Vary, kterým se stanovují maximální ceny za služby parkovišť

7/2017

Nařízení Statutárního města Karlovy Vary, kterým se vymezují oblasti obce s časovým a druhovým omezením zásobování

5/2017

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karlovy Vary č. 5/2017, kterou se stanovuje řidiči taxislužby jako podmínka pro zahájení nebo nabízení přepravy na území Statutárního města Karlovy Vary povinnost prokázat zkouškou znalosti místopisu, právních předpisů upravujících provozování taxislužby, obsluhu taxametru a ochranu spotřebitele, mít při provozování taxislužby osvědčení o složení zkoušky a způsob provádění zkoušky, doba platnosti a vzor osvědčení o složení zkoušky o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území Statutárního města Karlovy Vary.

2/2017

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karlovy Vary č. 2/2017, kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřízených Statutárním městem Karlovy Vary.

1/2017

Nařízení Statutárního města Karlovy Vary,

kterým se stanovují maximální ceny za nucené odtahy silničních vozidel a vraků, nucené odtahy silničních vozidel po dopravní nehodě a za střežení těchto vozidel na určených parkovištích.

7/2016

Nařízení Statutárního města Karlovy Vary, kterým se vymezují místa na území statutárního města Karlovy Vary, kde je provozování osobního přepravníku se samovyvažovacím zařízením nebo obdobného technického zařízení zakázáno

3/2016

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karlovy Vary č. 3/2016, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 5/2015, kterou se stanovují podmínky užívání stanovišť vozidel taxislužby zřízených na místních komunikacích ve vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary a Provozní řád upravující v souladu s místními podmínkami pravidla provozu na stanovištích taxislužby zřízených na místních komunikacích ve vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary

2/2016

Nařízení Statutárního města č. 2/2016, kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít ke stání vozidla jen za cenu sjednanou

9/2015

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karlovy Vary č. 9/2015, o čestném občanství, o čestných poctách města, primátora a náměstků primátora a o Ceně města Karlovy Vary

7/2015

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karlovy Vary č. 7/2015 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě, ostatní veřejné zeleně a k ochraně zdraví osob na dětských hřištích a sportovištích

5/2015

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karlovy Vary č. 5/2015, kterou se stanovují podmínky užívání stanovišť vozidel taxislužby zřízených na místních komunikacích ve vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary a Provozní řád upravující v souladu s místními podmínkami pravidla provozu na stanovištích taxislužby zřízených na místních komunikacích ve vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary

4/2015

Nařízení Statutárního města Karlovy Vary č. 4/2015, o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov - Valeč

3/2015

Nařízení Statutárního města Karlovy Vary č. 3/2015, o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov - Teplá

1/2013

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karlovy Vary č. 1/2013, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 7/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

5/2012

Nařízení Statutárního města Karlovy Vary č. 5/2012, kterým se zakazuje šíření reklamy na veřejně přístupných místech mimo provozovnu

1/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karlovy Vary č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 14/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.

7/2011

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karlovy Vary č. 7/2011, o organizaci požární ochrany – Požární řád.

13/2010

Nařízení města Karlovy Vary č. 13/2010, kterým se ruší obecně závazná vyhláška č. 11/1998 o stanovení maximálních cen osobní taxislužby

6/2010

Nařízení města Karlovy Vary č. 6/2010, o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov.

5/2010

Nařízení města Karlovy Vary č. 5/2010, o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov.

7/2009

Nařízení města Karlovy Vary č. 7/2009, o vymezených úsecích místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, na území města Karlovy Vary (v zimě neudržované komunikace).

6/2009

Nařízení města Karlovy Vary č. 6/2009, kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic (nařízení o schůdnosti).

5/2009

Obecně závazná vyhláška města Karlovy Vary č. 5/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností.

1/2009

Obecně závazná vyhláška města Karlovy Vary č.1/2009, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2001O ochraně před hlukem.

4/2008

OZV, kterou se ruší OZV 20/2006 o podmínkách boje proti přenosným nemocem a škodlivým hlodavcům

3/2008

OZV o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti

2/2008

Nařízení č. 2/2008 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

14/2007

Obecně závazná vyhláška města Karlovy Vary č. 14/2007 o nakládání s komunálním odpadem

11/2007

Obecně závazná vyhláška č. 11/2007, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených Městem Karlovy Vary.

6/2007

Nařízení, kterým se zrušuje nařízení č. 3/2005,o vymezení úseků silnic II. a III. třídy, na kterých se v zimním období nezajišťuje sjízdnost a schůdnost.

4/2007

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o Městské policii Karlovy Vary

2/2007

Nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení č. 12/2006, kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít ke stání vozidla jen za cenu sjednanou
SAZEBNÍK

27/2006

Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2001,
o zajišťování a ochraně veřejného pořádku

25/2006

 Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/1999, o nájmu bytů ve vlastnictví města Karlovy Vary

24/2006

Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/1996, úprava základního nájemného podle polohy domů

21/2006

 Obecně závazná vyhláška o pravidlech pohybů a chovu psů ve městě Karlovy Vary

19/2006

Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 8/1997, o rozsahu, způsobu a lhůtách k odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic ve městě Karlovy Vary

16/2006

 Nařízení o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

15/2006

Nařízení o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

14/2006

Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 12/1991, o podmínkách boje proti přenosným nemocem a škodlivým hlodavcům

13/2006

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2000, o závazných částech územního plánu města Karlovy Vary, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2004

12/2006

Nařízení, kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít ke stání vozidla jen za cenu sjednanou (+ dodatek – nařízení č. 2/2007)

11/2006

Nařízení, kterým se stanovují maximální ceny za služby parkovišť

10/2006

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 5/1997, Kolonádní řád

9/2006

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Karlovy Vary

8/2006

Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 8/2001, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů

5/2006

Obecně závazná vyhláška o digitální technické mapě města Karlovy Vary

4/2006

Obecně závazná vyhláška o městských symbolech a jejich užívání

2/2006

Obecně závazná vyhláška o Městské policii Karlovy Vary (+ dodatek 4/2007)

1/2006

Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2001, o vytvoření a použití prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ a obecně závazná vyhláška č. 10/2001, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2001, o vytvoření a použití prostředků „Fondu rozvoje bydlení“

1/2004

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2000, o závazných částech územního plánu města Karlovy Vary

14/2001

Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 12/1998, o místním poplatku ze vstupného

1/2000

Obecně závazná vyhláška o závazných částech územního plánu města Karlovy Vary, vyplývající z obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 - úplné znění

1/1999

Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/1996, o koeficientu růstu nájemného z bytu v závislosti na velikosti obce, a úprava nájemného v rodinných domech

6/1998

Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.10/1997, o odtahování vozidel a autovraků

1/1998

Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.18/1991, o regulaci výstavby

5/1997

Obecně závazná vyhláška - Kolonádní řád

3/1997

Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/1994 - Domovní řád

1/1996

Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky č. 1/1991, o poplatku z prodeje alkoholických nápojů a č. 9/1991, o poplatku z reklamních zařízení