Partnerské město Eilat, Izrael

Zhruba padesátitisícové město Ejlat (anglicky přepisováno Eilat, Elat) leží v nejjižnější části Izraele, na severním cípu Akabského zálivu v Rudém moři, kde se setkávají hranice 4 sousedních zemí - Egypta, Izraele, Jordánska a Saúdské Aarábie.

Ve starověku bylo přístavem, kudy proudila především měď z blízkých dolů v údolí Timna, nejstarších na světě. Od dvanáctého století postupně ztrácelo na významu.

Dnešní Ejlat byl znovu založen v neobydlené poušti v roce 1951, městem se stal v roce 1959. V současné době je opět živým přístavem, oblíbeným letoviskem a přímořskými lázněmi. Poloha mezi Negevskou pouští a Rudým mořem přináší velice suché a teplé klima, průměrná letní maxima dosahují 40°C, průměrná zimní minima 10°C.

Internet: www.redseaeilat.com

Aktivity mezi Karlovými Vary a Eilatem

První kontakt mezi Karlovými Vary a Ejlatem proběhl v roce 2011, od roku 2012 obě města intenzivně spolupracují.

Delegace Ejlatu včele se starostou Yitzhakem Halevim navštívila Karlovy Vary v letech 2012 a 2014, v roce 2014 se ejlatský folklorní soubor zúčastnil mezinárodního Karlovarského folklorního festivalu, do Ejlatu se vypravila v roce 2014 skupina karlovarských potapěčů a v roce 2015 navštíví Ejlat karlovarští fotbalisté a folklorní soubor Dyleň.

Zastupitelstvo města Karlovy Vary se 20. ledna 2015 rozhodlo uzavřít s městem Ejlat partnerství. Partnerská smlouva byla podepsána 2. února 2015 v Ejlatu.

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Helena Kyselá

Poslední aktualizace: 7.6.2023

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám