Pořizování územních plánů a změn územních plánů, územních studií

Na této stránce naleznete prováděné pořizování územních plánů a změn územních plánů, a pořizování územních studií obcí ve správním území obce s rozšířenou působností Karlovy Vary.

Návrh územního plánu Vrbice

Změna č. 1/2016 ÚPN SÚ Jenišov

Návrh Územního plánu Valeč

Změna č. 1/2015 ÚPN SÚ Jenišov

Návrh Územního plánu Bochov

Vyhodnocení vlivů Územního plánu Karlovy Vary na udržitelný rozvoj území

Územní studie "Lesov, plochy Z12, Z13 a Z14"

Územní studie Bor Z20

Změna č. 1 Územního plánu Mírová

Územní plán Březová - návrh k veřejnému projednání

Návrh Územního plánu Pšov

Změna č. 1 Územního plánu Stanovice

Územní studie Krásné Údolí - rozvojová plocha Z01-BV

Zpráva o uplatňování ÚP Krásné Údolí

Návrh Zprávy o uplatňování ÚP Krásné Údolí

Změna č. 2 Územního plánu Stanovice

Změna č. 1 Územního plánu Útvina

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Marcela Giertlová
Poslední aktualizace: 11.12.2018

Pomozte nám vylepšit stránky a obsah