Pořizování územních plánů a změn územních plánů, územních studií

Na této stránce naleznete prováděné pořizování územních plánů a změn územních plánů, a pořizování územních studií obcí ve správním území obce s rozšířenou působností Karlovy Vary.

Upozornění !!!

 • V důsledku nouzového stavu vyhlášeného Vládou České republiky v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, se veřejné projednání o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Nová Role svolané na den 15.4.2020 v 15:00 hodin do zasedací místnosti Městského úřadu Nová Role ruší!!! Náhradní termín bude oznámen až po ukončení nouzového stavu (karanténního opatření) a to s dostatečným předstihem. 
  Děkuji za pochopení
  Marcela Giertlová v.r.
  Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad

 • V důsledku nouzového stavu vyhlášeného Vládou České republiky v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, se veřejné projednání o návrhu Změny č. 1 Regulačního plánu Karlovy Vary - zahradnictví Na Vyhlídce svolané na den 8.4.2020 v 15:00 hodin do zasedací místnosti ve 2. patře Magistrátu města Karlovy Vary II., U Spořitelny 2, Karlovy Vary se ruší!!! 
  Děkuji za pochopení.
  Ing. arch. Irena Václavíčková
  Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad

Územní plán Karlovy Vary + Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Návrh Územního plánu Valeč

Návrh Územního plánu Bochov

Změna č. 1 Územního plánu Mírová

Změna č. 1/2016 ÚPN SÚ Jenišov

Změna č. 1/2016 ÚPNSÚ Jenišov

Územní plán Otročín - návrh k veřejnému projednání dne 16.5.2019

Změna č. 1 Územního plánu Toužim

Územní studie Veřejné prostranství v centru obce Štědrá

Zpráva o uplatňování ÚP Teplička

Zpráva o uplatňování ÚP Teplička - NÁVRH

Zpráva o uplatňování ÚP Nové Hamry za období 2015- 2019

Změna č. 1 Územního plánu Chyše

Upozornění !!!
Upozornění !!! V souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru se veřejné projednání o návrhu změny č. 1 Územního plánu Chyše NEKONÁ. O novém termínu budete včas informováni. Děkujeme za pochopení. Magistrát města Karlovy Vary Úřad územního plánování a stavební úřad Ing. Gabriela Lebocová v.r.

Územní studie Verušičky - rozvojová plocha XS1

Změna č. 1 Regulačního plánu Karlovy Vary - zahradnictví Na Vyhlídce

Změna č. 1 Územního plánu Nová Role

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Marcela Giertlová
Poslední aktualizace: 01.04.2020

Pomozte nám vylepšit stránky a obsah