Pořizování územních plánů a změn územních plánů, územních studií

Na této stránce naleznete prováděné pořizování územních plánů a změn územních plánů, a pořizování územních studií obcí ve správním území obce s rozšířenou působností Karlovy Vary.

 

Územní plán Karlovy Vary + Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Návrh Územního plánu Valeč

Návrh Územního plánu Bochov

Změna č. 1 Územního plánu Mírová

Změna č. 1/2016 ÚPN SÚ Jenišov

Změna č. 1/2016 ÚPNSÚ Jenišov

Územní studie Veřejné prostranství v centru obce Štědrá

Zpráva o uplatňování ÚP Teplička

Zpráva o uplatňování ÚP Teplička - NÁVRH

Změna č. 1 Územního plánu Chyše

Upozornění !!!
Upozornění !!! V souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru se veřejné projednání o návrhu změny č. 1 Územního plánu Chyše NEKONÁ. O novém termínu budete včas informováni. Děkujeme za pochopení. Magistrát města Karlovy Vary Úřad územního plánování a stavební úřad Ing. Gabriela Lebocová v.r.

Územní studie Verušičky - rozvojová plocha XS1

Změna č. 1 Regulačního plánu Karlovy Vary - zahradnictví Na Vyhlídce

Změna č. 1 Územního plánu Nová Role

Územní plán Otročín

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Marcela Giertlová
Poslední aktualizace: 19.06.2020

Pomozte nám vylepšit stránky a obsah