Pořizování územních plánů a změn územních plánů, územních studií

Na této stránce naleznete prováděné pořizování územních plánů a změn územních plánů, a pořizování územních studií obcí ve správním území obce s rozšířenou působností Karlovy Vary.

Územní plán Karlovy Vary + Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Návrh územního plánu Vrbice

Návrh Územního plánu Valeč

Návrh Územního plánu Bochov

Změna č. 1 Územního plánu Mírová

Územní plán Březová - návrh k veřejnému projednání

Změna č. 1 Územního plánu Útvina + Úplné znění ÚP Útvina po změně č. 1

Změna č. 1 Územního plánu Kyselka + Úplné znění ÚP Kyselka po změně č. 1

Územní plán Otročín - úprava 1/2019

Změna č. 1/2016 ÚPN SÚ Jenišov

Změna č. 1/2016 ÚPNSÚ Jenišov

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Marcela Giertlová
Poslední aktualizace: 29.01.2019

Pomozte nám vylepšit stránky a obsah