Geoportál Karlovy Vary

Na stránkách města Karlovy Vary jsou pro veřejnost umístěna mapová data, kterými jsou: ortofotomapa, topografická mapa a mapy bývalého pozemkového katastru, které jsou ve spojení s nahlížením do katastru nemovitostí ČÚZK. Jednoduché funkce umožňují např. měření ploch a vzdáleností, tiskové výstupy,...

Geoportál Karlovy Vary můžete vyzkoušet na adrese:

http://geoportal.gepro.cz/obce/karlovy_vary

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Renata Schönigerová
Poslední aktualizace: 17.05.2016

Pomozte nám vylepšit stránky a obsah