Geoportál Karlovy Vary

Na stránkách města Karlovy Vary jsou pro veřejnost umístěna mapová data, kterými jsou: ortofotomapa, topografická mapa a mapy bývalého pozemkového katastru, které jsou ve spojení s nahlížením do katastru nemovitostí ČÚZK. Jednoduché funkce umožňují např. měření ploch a vzdáleností, tiskové výstupy,...

Geoportál Karlovy Vary můžete vyzkoušet na adrese:

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Renata Schönigerová
Poslední aktualizace: 26.07.2017

Pomozte nám vylepšit stránky a obsah