Geoportál Karlovy Vary

Na stránkách města Karlovy Vary jsou pro veřejnost umístěna mapová data, kterými jsou: ortofotomapa, topografická mapa a mapy bývalého pozemkového katastru, které jsou ve spojení s nahlížením do katastru nemovitostí ČÚZK. Jednoduché funkce umožňují např. měření ploch a vzdáleností, tiskové výstupy,...

Geoportál Karlovy Vary můžete vyzkoušet na adrese:

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Renata Schönigerová

Poslední aktualizace: 26.7.2017

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám