Podnikání v zemědělství

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele - fyzická osoba

Kde to vyřídíte

Magistrát města Karlovy Vary II., odbor obecní živnostenský úřad - registrační oddělení, 3. patro, kancelář č. 324 - 325.

Adresa: U Spořitelny 2, 360 01 Karlovy Vary

Telefon: 353 152 694, 695

Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin

Co k tomu potřebujete

  • Platný doklad k prokázání totožnosti.
  • Vyplněný formulář „žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele“.

Formuláře

Formulář „žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele“ je  k dispozici:

  • na obecním živnostenském úřadě
  • níže v dokumentech ke stažení

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele - právnická osoba

Kde to vyřídíte

Magistrát města Karlovy Vary II., odbor obecní živnostenský úřad - registrační oddělení, 3. patro, kancelář č. 324 - 325.

Adresa: U Spořitelny 2, 360 01 Karlovy Vary

Telefon: 353 152 694, 695

Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin

Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronická adresa elektronické podatelny:

Co k tomu potřebujete

  • Platný doklad k prokázání totožnosti osoby oprávněné jednat za právnickou osobu.
  • Vyplněný formulář „ žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele“.

Formuláře

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele je  k dispozici:

  • na obecním živnostenském úřadě
  • níže v dokumentech ke stažení

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Dana Fořtová
Poslední aktualizace: 02.01.2017

Pomozte nám vylepšit stránky a obsah