Komise rady

Rada města může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě města.

Rada města zřizuje v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 Zákona 128/2000 Sb. o obcích tyto komise:

Komise pro hospodaření s majetkem města, likvidační a škodní, bytová

Předseda: 

MUDr. Jiří Penc

Členové:

Ing. Václav Benedikt

Ing. Josef Bauer

Vlastimil Lepík

Ing. Pavel Sušanin

Mgr. Jaroslav Borka

Roman Bílský

Tomáš Vrána

Jakub Žikeš

 
Tajemník:
Iveta Kortusová

Komise školství, vzdělávání a demografie

Předseda:
Mgr. Štěpánka Steinová
 
Členové:

Anna Procházková

Daniela Bouzová

Helena Pourová

Zdeněk Slába

Daniela Bílá

PhDr. Zdeněk Musil

Mgr. Vladimír Hůrka

Mgr. Eva Konečná Matějková

 
Tajemník:
Helena Volková

Komise kulturní, památkové péče a architektury města

Předseda:
Ing. Václav Benedikt
 
Členové:

Slavomír Perutka

Jaroslav Hrdlička

Mgr. Jiří Klsák

Barbora Hradečná

Mgr. Petr Holub

Mgr. Vladimír Hůrka

Mgr. Leona Preňková

Ing. Bc. Mirko Holásek

 
Tajemník:
Jana Plevová

Komise sportovní a tělovýchovy

Předseda:
Mgr. Viktor Linhart
 
Členové:

MUDr. Jiří Penc

Dott. Mag. Radka Murasová

Zdeňka Batíková

Jiří Frühauf

Vladimír Hlavatý

Václav Skuhravý

Ing. Václav Sebera

 
Tajemník:
Gabriela Kavková

Komise lázeňství a cestovního ruchu

Předseda:
Romana Mrvová
 
Členové:

Anna Štěříková

MUDr. Jiří Penc

Dott. Mag. Radka Murasová

Zdeňka Batíková

RNDr. Jiří Neumann

Daniel Vašíček

Naděžda Ettlerová

Tomáš Nesrsta

 
Tajemník:
Kamila Vaňkátová

Povodňová komise obce s rozšířenou působností

(zákon o vodách č. 254/2001,§ 78)
 
Předseda:
Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA

Místopředseda:
Martin Dušek
 
Členové:
Helena Kyselá - tisk, média
Bc. Adéla Kaschnerová
Ing. Jana Kuttnerová
MUDr. Kateřina Jáglová
Miloš Vyhnálek
mjr. Michal Šavrňa
plk. Ing. Roman Krumphanzl
Ing. Tomáš Stehlík
Ing. František Stříska
Ing. Lukáš Holý
Kristýna Velecká
Mgr. Pavel Veverka
 
Tajemník:
Ing. Petra Szabo

Povodňová komise města Karlovy Vary

Předseda:
Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA
 
1. místopředseda:
Mgr. Tomáš Trtek
2. místopředseda: Mgr. Jakub Kaválek
 
Členové:

Jan Kopál - tisk, média
PhDr. Filip Lepík - zapisovatel
Lukáš Zelenka
Mgr. Lenka Kůsová
Ing. Eva Pavlasová
Bc. Marcel Vlasák
Ing. Bc. Stanislav Dvořák, Ph.D.
Ing. Miroslav Kučera
Jiří Vaňourek
Miroslav Gigal
Václav Johanovský
Bc. Jana Reischlová
Ing. Rostislav Matyáš

 
Tajemník:
Ing. Stanislav Průša

Komise zřízená primátorem města pro sociálně-právní ochranu dětí

V souladu s ustanovením § 106 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na ustanovení § 38 odst. 1 zákonač. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Předsedkyně:
PhDr. Kristina Červenkovová
 
Místopředsedkyně:
Bc. Romana Svobodová
Členové:
Mgr. Šárka Bystroňová
Ing. Vladimír Mašek
Mgr. Kamila Hofmanová
 
Tajemnice:
Sylvie Kunešová, DiS

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Helena Kyselá

Poslední aktualizace: 20.10.2021

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám