Komise rady

Rada města může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě města.

Rada města zřizuje v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 Zákona 128/2000 Sb. o obcích tyto komise:

Komise pro hospodaření s majetkem města, likvidační a škodní, bytová

Předseda: 

MUDr. Jiří Penc

Členové:

Jaroslav Hrdlička

Ing. Josef Bauer

Tomáš Vrána

Ing. Marie Rezková

Mgr. Jiří Brož

Jiří Radakovič

 
Tajemník:
Ivana Vaňková

Komise školství, vzdělávání a demografie

Předseda:

Mgr. Bc. Hana Žáková
 
Členové:

Daniela Bouzová

Helena Pourová

Mgr. Miroslav Peer

Mgr. Vladimír Hůrka

Mgr. Radka Hodačová

Ing. Vojtěch Zechner, Ph.D.

 
Tajemník: 

Ing. Kateřina Wisniowská

Komise kulturní, památkové péče a architektury města

Předseda:

Mgr. Štěpánka Steinová
 
Členové:

Ing. Václav Benedikt

Ing. Jiří Hájek

Petr Kolář

Mgr. Bc. Jan Rezek

Ing. Jana Michková

Denis Roth

 
Tajemník:
Jana Plevová

Komise sportovní a tělovýchovy

Předseda:

Mgr. Viktor Linhart
 
Členové:

Dott. Mag. Radka Murasová

Ing. Tomáš Matějček

Zdeňka Batíková

Václav Skuhravý

Petr Nimrichter

Mgr. Jiří Frühauf

 
Tajemník:
Gabriela Kavková

Komise lázeňství a cestovního ruchu

Předseda:

Romana Mrvová
 
Členové:

Zdeňka Batíková

Dott. Mag. Radka Murasová

MUDr. Miloš Starý

Tomáš Nesrsta

Daniela Bílá

RNDr. Jiří Neumann

 
Tajemník:
Kamila Vaňkátová

Komise životního prostředí a obnovitelných zdrojů

Předseda:

Ing. Martin Vinš
 
Členové:

Mgr. Bc. Hana Žáková

Jaroslav Hrdlička

Zdeňka Batíková

Mgr. Vladimír Melichar

Mgr. Eva Plhová

RNDr. Jaroslav Růžička

 
Tajemník:
Ing. Vladimír Krůta

Povodňová komise města Karlovy Vary

Předseda:
Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA
 
1. místopředseda:
Mgr. Tomáš Trtek
2. místopředseda: Mgr. Jakub Kaválek
 
Členové:

Jan Kopál - tisk, média
PhDr. Filip Lepík - zapisovatel
Lukáš Zelenka
Mgr. Lenka Kůsová
Ing. Eva Pavlasová
Bc. Marcel Vlasák
Ing. Bc. Stanislav Dvořák, Ph.D.
Ing. Miroslav Kučera
Jiří Vaňourek
Miroslav Gigal
Václav Johanovský
Bc. Jana Reischlová
Ing. Rostislav Matyáš

 
Tajemník:
Ing. Stanislav Průša

Povodňová komise obce s rozšířenou působností

(zákon o vodách č. 254/2001,§ 78)
 
Předseda:
Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA

Místopředseda:
Martin Dušek
 
Členové:
Helena Kyselá - tisk, média
Lenka Barčáková
MUDr. Kateřina Jáglová
Ing. Ondřej Valenta
plk. Ing. Pavel Siebenbürger
plk. Ing. Roman Krumphanzl
Ing. Tomáš Stehlík
Bc. Petr Štěrba
Mgr. Pavel Veverka
 
Tajemník:
Ing. Petra Szabo

Komise zřízená primátorem města pro sociálně-právní ochranu dětí

V souladu s ustanovením § 106 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na ustanovení § 38 odst. 1 zákonač. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Předsedkyně:
PhDr. Kristina Červenkovová
 
Místopředsedkyně:
Bc. Romana Svobodová

Členové:
Mgr. Šárka Bystroňová
Ing. Vladimír Mašek
Mgr. Kamila Hofmanová
 
Tajemnice:
Sylvie Kunešová, DiS

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Helena Kyselá

Poslední aktualizace: 5.6.2024

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám