Samospráva města

Statutární město spravuje své záležitosti samostatně prostřednictvím zastupitelstva města, rady města a jejich poradních orgánů - komisí rady a výborů zastupitelstva.

Termíny jednání rady města v roce 2019

8.1., 29.1. | 12.2., 26.2. | 12.3., 26.3. | 16.4., 30.4. | 14.5., 28.5. | 11.6. | 2.7., 23.7. | 6.8., 20.8. | 10.9., 24.9.| 8.10., 29.10. | 12.11., 26.11. |  3.12., 10.12.

Termíny jednání zastupitelstva města v roce 2019

24. 1. | 2. 4. | 25. 6. | 3. 9. | 22. 10. | 17. 12.

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Helena Kyselá
Poslední aktualizace: 21.12.2018

Pomozte nám vylepšit stránky a obsah