Samospráva města

Statutární město spravuje své záležitosti samostatně prostřednictvím zastupitelstva města, rady města a jejich poradních orgánů - komisí rady a výborů zastupitelstva.

Termíny jednání rady města v 1. pololetí roku 2020

21.1., 28.1. | 18.2. | 3.3., 17.3. | 7.4., 21.4. | 5.5., 19.5. | 9.6., 30.6. 

Termíny jednání zastupitelstva města v 1. pololetí roku 2020

4. 2. | 31. 3. | 23. 6.

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Helena Kyselá
Poslední aktualizace: 02.01.2020

Pomozte nám vylepšit stránky a obsah