Stavby

Úřad územního plánování a stavební úřad 

U Spořitelny 538/2, Karlovy Vary, 361 20, 4. patro

Úřední hodiny správních agend v přenesené působnosti

Postupy řešení životních situací, resp. postupy popisující, jak se zachovat v životních situacích souvisejících se stavebním záměrem nebo jakoukoliv činností související se stavbou (informace o tom, jak vyřídit různá podání, na koho se obrátit, jaké jsou nutné formuláře, jaké podat žádosti, jak má vypadat dokumentace přikládaná k žádosti včetně příloh, v jakých lhůtách se žádosti vyřizují, zda se platí správní nebo jiné poplatky, jakými právními předpisy se vyřizování záležitost řídí, apod.) ve vztahu k působnosti úřadu územního plánování a stavebního úřadu Magistrátu města Karlovy Vary.

Stránky Vás provádějí pěti základními fázemi procesu výstavby: stavebním záměrem, umístěním stavby, povolením stavby, prováděním stavby a užíváním stavby na základě jejich základního členění na stavby obecné, dopravní a vodní díla.

V okamžiku, kdy začnete uvažovat o stavbě, je v první řadě vhodné zjistit, zda je uvažovaná stavba v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, prověřit stavbu z hlediska vztahu k územnímu plánu (řeší úřad územního plánování), ostatní činnosti řeší stavební úřad dle své příslušnosti.

 

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Marcela Giertlová

Poslední aktualizace: 23.4.2024

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám