Partnerské město Varberg, Švédsko

Švédské přístavní město Varberg vzniklo kolem pevnosti, jejíž nejstarší část pochází ze 13. století. Leží v regionu Halland, cca 85 km jižně od Göteborgu. Má cca 53.000 obyvatel. Od poloviny 11. století byl Halland dánskou provincií. Hrabě z Hallandu zastupoval dánský stát. V průběhu staletí patřil Halland a s ním i Varberg střídavě Dánsku a Švédsku. Od konce třicetileté války od roku 1645 patří provincie Halland Švédsku. Ve 14. století pevnost ve Varbergu přešla do rukou švédského krále Magnuse Erikssona, který ji přestavěl na královský hrad a vytvořil z Varbergu mocenské centrum. Nyní je zde regionální muzeum, restaurace a kavárna. Průmyslová revoluce 19. století a v průběhu 20. století přinesla rozvoj průmyslu, ve Varbergu byl přístav, loděnice a železnice přispěly k velkému rozvoji obchodu. Vyvážely se odtud hutní výrobky, kámen, ale i obilí a produkty zemědělské výroby. Byla zde i malá textilní továrna, výroba nábytku, rozvíjela se řemesla. Lázeňství začalo svou tradici ve Varbergu již před 180 lety. První veřejné lázně byly vybudovány v blízkosti přístavu r.1822. Krize 90-tých let 20. století utlumila průmyslový rozvoj, loděnice zmizely. Město se přeorientovalo hlavně na služby, rozvíjí se dále lázeňství, cestovní ruch, informatika. Město Varberg vybudovalo univerzitu pro vzdělávání odborných managerů v cestovním ruchu a lázeňství a otevřelo ji v září 2003.

Internet: www.varberg.se

Aktivity mezi Karlovými Vary a Varbergem

 • 2002 

  náměstek primátora Ing. Edmund Janisch, ředitel Infocentra Karlovy Vary ops. Mgr. Petr Masák a Jitka Hradílková z kanceláře primátora se zúčastnili kongresu evropských partnerských měst v Antverpách. Na informační tabuli si všimla zahraničních aktivit Karlových Varů odbornice na evropské projekty Dana Carlsson, původem Češka, žijící ve Švédsku. Doporučila Karlovým Varům spolupráci se Švédskem.
 • 2003
  • březen 
   5-členná delegace z lázeňského města Varbergu navštívila v doprovodu pí. Dany Carlsson na 4 dny Karlovy Vary – v delegaci byl rektor nově budované univerzity, ředitel největšího lázeňského hotelu, vedoucí balneoprovozu, vedoucí rozvoje města. Seznámili se s nabídkou Karlových Varů a projevili velký zájem o spolupráci v době rozšiřující se Evropy. Po kladném referendu ČR do EU konaném v červnu 2003 vedení města Varbergu pozvalo představitele K.Varů do Varbergu.
  • srpen
   Delegace města Karlovy Vary vedená primátorem Mgr. Z.Roubínkem si prohlédla Varberg, seznámila se s nabídkou a jednala o možnostech další spolupráce. Rovněž pozvala politické představitele i odborníky z Varbergu do K.Varů na podzimní návštěvu.
  • listopad
   Delegace z Varbergu vedená starostou Göstou Bergenheimem po prohlídce Karlových Varů navrhovala uspořádat po oficielním vstupu České republiky do Evropské unie po 1. 5. 2004 zvláštní programy pod názvem Karlovarský týden, primátor Mgr. Zdeněk Roubínek navrhl posléze spojit kulturní programy i s podpisem společné partnerské smlouvy.
 • 2004
  • leden
   Započaly přípravy programu Karlovarského týdne ve Varbergu. Město Varberg zaslalo ve spolupráci s městem K. Vary v únoru žádost o grant na Evropskou komisi – odd. pro partnerskou spolupráci měst. V následujících měsících probíhaly čilé kontakty. Obě města provedla nutné zákonné procedury – oficielní projednání v radě města a v zastupitelstvu města. Tyto orgány v obou městech odsouhlasily záměr podepsání oficielní partnerské smlouvy mezi oběma městy po volbách do Evropského parlamentu. 
   květen
   Evropská komise potvrdila městu Varberg a městu Karlovy Vary, že pro plánovanou akci ve Varbergu pod názvem „Karlovarský týden“ od 28. 6.– 3. 7. 2004 spojenou s podpisem partnerské smlouvy udělí grant.
   červen
   V termínu od 28. 6. – 3. 7. 2004 proběhl ve Varbergu „Karlovarský týden“. Ve skupině 40 osob z Karlových Varů vedené primátorem Mgr. Z. Roubínkem se zúčastnily kromě několika politických představitelů i dvě jazzové kapely (Swing Studio a OK 4 Karlovy Vary), výtvarní umělci Václav Balšán, Varvara Divišová a Jan Samec, redaktorka Karlovarských novin a redaktor z Týdeníku Karlovarska, lázeňští odborníci z Alžbětiných a Zámeckých lázní, Dr. M. Sárová, Dr. P. Kolísko z kliniky Harfa, 4 studentky z OA a VOŠ CR Karlovy Vary, dále pak pracovnice z Infocentra P. Lochová a další. Vernisáže výstavy našich výtvarných umělců i podpisu partnerské smlouvy ve Varbergu se zúčastnila i velvyslankyně ČR ve Švédsku JUDr. Marie Chatardová s manželem. Jazzové kapely koncertovaly každý večer pro posluchače pod širým nebem od 19.00 do 24.00 hodin. Delegace se seznámila s Varbergem a okolím, s péčí o životní prostředí, s nabídkou služeb v lázeňství a cestovním ruchu. Dr. Sárová s Dr. Kolískem přednesly dvouhodinovou přednášku v angličtině o lázeňské nabídce Karlových Varů s informacemi o léčení psychosomatických problémů. Přednáška i s ukázkami se konala v zaplněné aule Varbergské univerzity. Probíhaly živé diskuze o konkrétních tématech spolupráce. 
   červenec
   Informační tabule partnerských měst v ulicích K.Varů doplněny o jméno a městský znak města Varbergu - starosta Varbergu Gösta Bergenheim navštívil s manželkou o své dovolené i Karlovy Vary a Prahu.
 • 2005
  • únor 
   Veletrhu Holiday World Praha 2005 se zúčastnila ve stánku K.Varů s propagací i svého města pí. Anneliese Markinhuhta z Touristinfa Varbergu.
  • březen 
   Dan Žikeš z Infocentra Karlovy Vary ops. recipročně propagoval Karlovy Vary ve stánku Varbergu na veletrhu TUR Göteborg .
   duben
   4. 4. - 12. 4. 
   Karlovarský dívčí pěvecký sbor s prof. Jiřím Štruncem koncertoval ve Varbergu a pokračoval pak na další návštěvu s koncerty do Katrineholmu v blízkosti Stockholmu. Město Varberg zajistilo ubytování a Město Karlovy Vary poskytlo dotaci na dopravu autobusem.
   13. 4. - 21. 4. Orchestr ze ZUŠ Antonína Dvořáka s prof. Jiřím Štruncem navštívil Varberg a následně Katrineholm s koncerty pro švédskou veřejnost. Město Karlovy Vary přispělo na částečné pokrytí dopravy autobusem.
   26. 4. Město Varberg zaslalo šek na EUR 2.155,- (Kč 63.885,16). Tuto částkuposlala Evropská komise jako grant na dopravu 40-členné skupiny z K.Varů při podpisu partnerské smlouvy ve Varbergu v červnu 2004.
  • květen
   12. 5. - 16. 5. 
   Mezinárodního fotbalového turnaje mládeže Eurosportring Canon Cup Karlovy Vary se zúčastnily dva fotbalové týmy mládeže z Varbergu spolu se svými trenéry v počtu 50 osob.
  • červen
   8. 6. - 11. 6. 
   Konference evropských partnerských měst Karlových Varů pořádané Městem Karlovy Vary s grantem od Evropské komise se zúčastnila 11-členná delegace z Varbergu vedená místopředsedou ZM Varbergu p. Kajem Berntssonem. Město představil svou přednáškou p. Tomas Jaktling – ředitel úřadu, přednášku o marketingu přednesl ředitel Kurort Hotelu Varberg p. Martin Svensson.
  • srpen
   21. 8. - 28. 8. 
   Mezinárodního uměleckého workshopu Artkontakt K.Vary s malbou na porcelán, který organizovali za přispění města Mgr. Jan Samec, Varvara Divišová, Václav Balšán a Štěpánka Bergerová, se spolu s umělci z České republiky a Německa účastnili i dva umělci z Varbergu- pí. Ann Britt Ravna a p. Jonas Elborg. Umělce pozdravila náměstkyně primátora Monika Makkiehová, DiS. Výstava jejich díla se pak konala v měsíci říjnu v Městské galerii na Staré Louce.
 • 2006

  • květen
   5. 5. - 7. 5. 
   Malá delegace vedená starostou Göstou Bergenheimem se zúčastnila programů Zahájení lázeňské sezóny v K.Varech.
  • červen
   1.6. - 5. 6. Dvě fotbalová družstva mládeže z Varbergu s trenéry , celkem 50 osob, se podruhé zúčastnila Eurosportringu Canon Cup Karlovy Vary organizovaným FC Karlovy Vary p. Milanem Demjanem. Byli ubytovaní v campu Březový háj. 
   6. 6. - 13. 6. 50 osob z Karlových Varů, které organizoval p. Milan Demjan FC K. Vary si hradilo pobyt v chatkách prázdninového campu ve Varbergu. Prohlédli si Varberg a okolí, navštívili Göteborg v doprovodu Dany Carlsson. Přednášku pro ně uspořádal Hans Lillhage – ředitel Marknad Varberg. Město Karlovy Vary poskytlo menší dotaci na dopravu autobusem. 
   4. 6. - 10. 6. Výtvarníci z Karlových Varů – sl. Lenka Malínská a Mgr. Jan Samec se zúčastnili mezinárodního workshopu výtvarných umělců ve Varbergu. Akce se účastnili i výtvarníci z partnerských měst Varbergu z Dánska a Norska. Organizační náklady spolu s ubytováním hradilo město Varberg.
  • září
   21. 9. - 24. 9. Skupina 16 zaměstnanců Touristbuera a Marknad Varberg vedená jejich ředitelem Hansem Lillhagem pobývala v K.Varech. Seznámili se s prací Infocentra Karlovy Vary, setkali se s primátorem Mgr. Z. Roubínkem, přednášku o rozvoji města jim v angličtině poskytl předseda výboru pro strategický rozvoj města Ivan Vrzal, navštívili vystoupení „Espírito da Danca Brazil“, lázeňskou kliniku Harfa, Zámecké lázně, restauraci a věž na Dianě, Muzeum Becherovky a Poštovní dvůr.
  • říjen
   6.10. - 8. 10. Pí. Eva Eriksdotter z kulturního odboru Města Varberg se zúčastnila prvního kick-off setkání 3-letého evropského projektu „Thermae Europae“ v K.Varech, ve kterém je Město Karlovy Vary leadrem projektu a město Varberg jedním z hlavních partnerů spolu s městem Piešťany /Slovensko, městem Velingrad/Bulharsko a Acqui Terme/Itálie s řadou vedlejších partnerů z jiných evropských lázeňských měst. Projekt potrvá do r. 2009
 • 2007
  • duben
   18. 4. - 21. 4. Skupina 11 zaměstnanců města Varbergu vedená Hansem Lifem – odborníci na volnočasové aktivity mládeže na zkušené ve Varech – doprovod J. Hradílková a Bc. J. Čermák, beseda s náměstkyní Mgr. Petříkovou a p. Řezáčem o organizaci školství – mateř. školy a základní školy, informace o stř. školství, volnočasové aktivity, dotace atd.  Přednáška specialistů naší MP o protidrogové prevenci a prevenci kriminality , prohlédli si ZŠ Konečná s novým programem – škola on-line, prohlédli si Stř. keramickou školu a besedovali s nezisk. org. PRO TEBE live – MgA. J. Hankem, navštívili Dům mládeže na Čankovské ul. a navštívili fotbalové zařízení FET Clubu v Sedleci u p. M. Demjana.
  • květen
   4. 5. - 6. 5. Delegace 5 osob vedená starostou Göstou Bergenheimem na programech Slavnostního zahájení lázeňské sezóny v Karlových Varech.
   16. 5. - 19. 5. Církevní pěvecký sbor, 50 osob, vedený sbormistrem p. Bengtssonem ve Varech, koncert v Kostele sv. Anny v Sedleci, koncert na Mlýnské kolonádě, pí. Dana Carlsson jim moderovala jejich texty a vysvětlovala švédský folklór i do češtiny, sbor měl celý pobyt pouze ve Varech s důkladnou prohlídkou, zakoupili si všichni i láz. procedury v Alžbětiných lázních a návštěvu Becherovky atd. Ubytování si platili v Hotelu Marttel. Zakoupili si rovněž vstupenky na koncert KSO spolu s Felixem Slováčkem.
  • září
   21. 9. -  25. 9. Pobyt 48 seniorů z Varbergu ve Varech – ubytování v Parkhotelu Pupp. Prohlídka města s výkladem, lázeňské procedury v Lázeňské klinice Harfa, výlet na Dianu. Zakoupili si vstupenky do divadla. V dalších dnech spolu se zástupci našich seniorů pí. Jiravovou a p. Šilerem absolvovali výlet do Prahy a do Mariánských Lázní. Prohlédli si také Muzeum Becherovky a nakupovali v místních supermarketech.
  • říjen
   27.10. - 31. 10. Kulturní týden ve Varbergu spojený s konferencí v rámci projektu Thermae Europae. Za Karlovy Vary se zúčastnila primátorka města JUDr. Veronika Vlková spolu se sl. Libuší Hánovou z OKP. Dále hudebnice z Karlových Varů Dominika Chrastilová, Markéta Chumová a Iveta Madarasová předvedly koncert v kostele. Kromě přednášek a diskuzí v rámci společného projektu, kde je naše město leadrem, si všichni účastníci prohlédli město, seznámili se s nabídkou lázeňství , cestovního ruchu a kultury.
 • 2008
  • Únor
   V Karlovarských radničních listech publikován článek o Varbergu a aktivitách s tímto partnerským městem.
  • květen
   1. 5. - 4. 5. 
   ZLS v Karlových Varech se zúčastnila malá delegace z Varbergu vedená starostou Göstou Bergenheimem. Při vernisáži výstavy slavných návštěvníků dne 2. 5. 08 v Galerii umění vystoupila se svým operním koncertem Karin Roman z Varbergu spolu se svým pianistou Berntem Wilhelmssonem. Eva Eriksdotter z kulturního odboru magistrátu Varbergu se zúčastnila pracovní schůzky 3-letého projektu EU „Thermae Europae“, ve kterém je Varberg jedním z hlavních partnerů města Karlovy Vary.
   9. 5. - 12. 5. Dva fotbalové týmy z Varbergu ve věku 14 – 16 let se zúčastnily mezinárodního fotbalového turnaje pro mládež EUROSPORTRING v Karlových Varech, který pravidelně organizuje spolu s organizátory v zahraničí FET Club Karlovy Vary-Sedlec s předsedou Milanem Demjanem. Z Varbergu ve Varech pobývalo celkem 50 osob.
  • červen
   8. 6. – 17. 6. Skupina občanů z Karlových Varů spolu se členy FET Clubu pobývali soukromě ve Varbergu, kde sehráli dva přátelské fotbalové zápasy s muži nad 35 let. Prohlédli si město a okolí Varbergu. Město Karlovy Vary přispělo menší částkou na dopravu autobusem k partnerskému městu. 
   26. 6. – 30. 6.  Fotbalového turnaje pro děti ve Varbergu se zúčastnilo 40 dětí s dospělými trenéry z FET Clubu Karlovy Vary-Sedlec. Město Karlovy Vary přispělo částečně na dopravu autobusem do Varbergu.
  • září
   23. 9. – 26. 9.  
   Kulturní komise Varbergu v počtu 14 osob vč. vedoucího odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit Mirci Nitescu přijela na pracovní návštěvu a získání zkušeností do Varů. Hradili si ubytování v hotelu Marttel včetně odvozů autobusem Dopravního podniku Karlovy Vary. Prohlédli si město, Galerii umění, GH Pupp, Museum na Nové louce, besedovali na magistrátě s náměstkyní Dagmar Laubovou a manažerkou projektu „Thermae Europae“ Libuší Hánovou, navštívili dále Muzeum Becherovky, sklárnu Moser, závodiště ve Dvorech, ZUŠ Antonína Dvořáka Karlovy Vary a areál FET Clubu Karlovy Vary –Sedlec, kde besedovali o aktivitách ve fotbalu mezi Varbergem a Karlovými Vary s p. Milanem Demjanem. Při cestě zpět na letiště do Prahy se zastavili ještě u památníku v Lidicích. 
 • 2009
  Město Varberg spolupracovalo velmi dobře jako hlavní partner s městem Karlovy Vary v rámci 3-letého projektu Thermae Europae z EU programu Kultura 2000. Partnerkou za město Varberg byla paní Eva Eriksdotter, manažerkou projektu za město Karlovy Vary v r. 2009 byla sl. Libuše Hánováwww.thermaeeuropae.eu
  • květen - červen
   28. 5. - 1. 6. 
   Mezinárodního fotbalového turnaje mládeže Eurosporting 2009 v Karlových Varech se účastnilo celkem 50 osob se dvěma fotbalovými mužstvy z Varbergu. Turnaj ve Varech a okolí pravidelně organizuje p. Milan Demjan se svými kolegy z Fet Clubu Karlovy Vary-Sedlec.
  • srpen
   11. 8.  - 14. 8.  
   Soubor písní a tanců Dyleň Karlovy Vary - celkem 35 osob pobývali v campu Apelviken ve Varbergu, vystoupili s krásným programem v Městském divadle Varbergu a na náměstí. Zavítali do muzea na jejich hradě, navštívili přírodní rezervaci Getterön a atomovou elektrárnu Ringhals. Na dopravu dostali příspěvek od města Karlovy Vary. Ubytování a stravu jim hradilo město Varberg.
  • září
   3. 9. – 6. 9.  
   Pěvecký sbor z Varbergu „Kammarkör“ vedený Prof. Johannesem Landgrenem celkem 30 osob recipročně pobýval v Karlových Varech v rámci 14. Karlovarského folklorního festivalu. Na uvítací večeři pořádané v Hotelu Marttel odborem kanceláře primátora se účastnil p. Jiří Dietz. Sbor si prohlédl sklárnu Moser a lázeňské centrum a pak vystupoval po kolonádách a při večeru festivalu. Rovněž koncertoval i v Jáchymově. Naše město jim uhradilo pak transfer na letiště do Prahy. Jejich stravování v rámci festivalu hradil soubor Dyleň z rozpočtu folklorního festivalu. 
   21. 9. – 23. 9. Závěrečné konference 3-letého projektu Thermae Europae z programu EU Culture 2000 se zúčastnila pí. Eva Eriksdotter z odboru kultury s kolegyní a s novinářem.
 • 2010
  • březen
   25. 3.- 29. 3.  34 osob  z Varbergu přijelo do K.Varů . Jednalo se o ženský fotbal. 15-26 let. Ubytování v hotelu Purkyně.
  • duben
   19. - 22. 4. 
   Do Karových Varů přijela skupinka golfistů z města Varberg.  Ubytování si zařizovali dle svého uvážení v Karlových Varech. Organizoval pan Johanson z Varbergu. Soukromá akce na základě kontaktů mezi městy K.Vary a Varberg.

  • duben - květen
   30. 4. - 2. 5. 
   Městem Karlovy Vary byla pozvána  delegace z partnerského města Varberg  při příležitosti ZLS 2010. Delegace se zúčastnila oslav ZLS 2010. Delegaci vedl starosta města pan Gösta Bergenheim v počtu 4 osob.

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Helena Kyselá

Poslední aktualizace: 7.6.2023

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám