Krizové situace

Vážení spoluobčané, na následujících stránkách naleznete nezbytné informace v případě naléhavých situací.

Krizové situace

Záchranný kruh

Pro získání snadno pochopitelných a dostupných informací o budování jednotného systému informovanosti, vzdělávání, prevence a přípravy v prioritních oblastech zdraví, životů, životního prostředí a majetku využijte tyto webové stránky: www.zachranny-kruh.cz.

 

Přidělení dotací

Krajský úřad Karlovarského kraje poskytl v roce 2017 Statutárnímu městu Karlovy Vary dotaci na čtyři zásahové obleky pro jednotky Sboru dobrovolných hasičů Stará Role a Tašovice ve výši 46174 Kč, tj. 80% z celkových nákladů.

www.kr-karlovarsky.cz

Poskytnuté dotace v roce 2019 z rozpočtu Karlovarského kraje pro jednotky dobrovolných hasičů:

 • JSDH Karlovy Vary - Tašovice získala investiční dotaci ve výši 34.400, - Kč (80%) na vybavení novými přenosnými zásahovými prostředky – ponorné kalové čerpadlo MAST TP4-1 DIN14425.
 • JSDH Karlovy Vary - Stará Role získal investiční dotaci ve výši 32.800,- Kč (80 %) na izolační dýchací přístroj přetlakový – Dräger PSS400.

Příspěvek příjemce dotace Staturního města Karlovy Vary činil 20%.

Poskytnuté dotace v roce 2020 pro jednotku dobrovolných hasičů:

JSDH Karlovy Vary – Stará Role obdržela částku  ve výši 900.000,- na pořízení nového dopravního automobilu z účelových investičních dotací poskytnutých:

 • Karlovarským krajem ve výši 450.000,- Kč
 • Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky ve výši 450.000,- Kč
 • JSDH Karlovy Vary - Tašovice získala investiční dotaci ve výši 63.900, - Kč (90%) na  nové věcné vybavení – digitální terminál TETRAPOL.

 

 

Poskytnuté dotace Karlovarským krajem v roce 2021 pro jednotky dobrovolných hasičů zřizovaných Statutárním městem Karlovy Vary:

 • JSDH Karlovy Vary – Stará Role obdržela dotaci ve výši:
  40.000,- Kč na pořízení nového přenosného zásahového prostředku (rozbrušovací pila)
 • JSDH Karlovy Vary - Tašovice obdržela dotace ve výši:
  104.000,- Kč na pořízení nové termokamery
  15.000,- Kč na rozšíření řidičského oprávnění na skupinu C pro jednoho člena jednotky sboru dobrovolných hasičů Statutárního města Karlovy Vary – JSDH Tašovice

 

·        

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Radek Kletečka

Poslední aktualizace: 20.10.2023

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám