Krizové situace

Vážení spoluobčané, na následujících stránkách naleznete nezbytné informace v případě naléhavých situací.

Krizové situace

Záchranný kruh

Pro získání snadno pochopitelných a dostupných informací o budování jednotného systému informovanosti, vzdělávání, prevence a přípravy v prioritních oblastech zdraví, životů, životního prostředí a majetku využijte tyto webové stránky: www.zachranny-kruh.cz.

 

Přidělení dotací

Krajský úřad Karlovarského kraje poskytl v roce 2017 Statutárnímu městu Karlovy Vary dotaci na čtyři zásahové obleky pro jednotky Sboru dobrovolných hasičů Stará Role a Tašovice ve výši 46174 Kč, tj. 80% z celkových nákladů.

www.kr-karlovarsky.cz

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Lukáš Zelenka
Poslední aktualizace: 04.05.2018

Pomozte nám vylepšit stránky a obsah