Pracovní skupiny při magistrátu

Pracovní skupina pro plnění činností souvisejících se vznikem univerzitního studia na veřejné vysoké škole v Karlových Varech

 • MUDr. Josef März
 • Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA
 • Ing. Jan Klíma

Pracovní skupina pro Program regenerace městské památkové zóny Karlovy Vary

 • Ing. Pavlína Stracheová
 • Ing. Petr Bursík
 • MUDr. Pavel Bouška
 • Ing. Václav Benedikt
 • Antonín  Haidlmaier
 • Mgr. Janu Srvátkovou
 • Ing. arch. Ilja Richtr
 • Ing. Daniel Riedl
 • Ing. Jaroslav Cícha
 • Ing. Petr Kropp
 • Ing. František Škaryd

Pracovní skupina pro hodnocení nabídek

 • Bc. Jana Jandová, DiS.
 • Mgr. Jiří Klsák
 • Jakub Žikeš
 • Ing. Michaela Tůmová
 • Ing. Václav Benedikt
 • Tomáš Nesrsta
 • Simona Vránová
 • Dot.Mag. Radka Murasová
 • Jaroslav Hrdlička
 • Ing. Lubomír Kovář
 • Ing. Bohdan Vaněk, M.A.
 • Olga Bischofová
 • Mgr. Jindřich Čermák

Pracovní skupina místní Agendy21

 • Bc. Zdeňka Bečvářová
 • Mgr. Dagmar Chmelíková
 • PaedDr. Jana Chyšková
 • Pavel Torma Jalůvka
 • Bc. Jana Jandová, DiS. 
 • Mgr. Ivana Kulhánková
 • Lukáš Hutta 
 • Ing. Pavlína Stracheová
 • Ing. Hana Petrlíková
 • Věra Sekyrová
 • Mgr. Štěpánka Šťastná
 • Pavlína Štyndlová
 • Mgr. Zdeňka Tichá
 • Mgr. Tomáš Trtek
 • Božena Turoňová
 • Mgr. et Mgr. Zdeňka Vašíčková
 • Mgr. Zdenět Zátko
 • Mgr. Andrea Zmijová

Veškeré informace a dokumenty naleznete na stránce http://kvprojekty.eu/mistni-agenda-21

Pracovní skupina pro podporu procesu pořízení Změny územního plánu města Karlovy Vary č. 1/2016 – k.ú. Karlovy Vary – Integrovaný dopravní terminál

 • Ing. Ladislav Vrbický
 • Ing. Daniel Riedl
 • Ing. arch. Irena Václavíčková
 • Ing. arch. Ilja Richtr

Pracovní skupina Plánu udržitelné městské mobility a Generelu dopravy

 • primátorka města Karlovy Vary – Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA
 • náměstkyně primátorky města Karlovy Vary – JUDr. Hana Zemanová
 • náměstci primátorky města Karlovy Vary – Mgr. Tomáš Trtek, Ing. Petr Bursík
 • člen rady města uvolněný pro výkon funkce – Martin Dušek
 • zástupce kanceláře architekta města Karlovy Vary – Dipl. Ing. Petr Kropp
 • zástupce Dopravního podniku Karlovy Vary – Ing. Lukáš Siřínek
 • zástupce Odboru dopravy Krajského úřadu Karlovarského kraje – Ing. Milan Novák
 • zástupce Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje - por. Bc. Bohuslav Pavlík
 • zástupce Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary – Ing. arch. Ilja Richtr
 • zástupce Odboru dopravy Magistrátu města Karlovy Vary – Ing. Lenka Kůsová
 • zástupce Úřadu územního plánování a stavebního úřadu Magistrátu města Karlovy Vary – Ing. Ladislav Vrbický
 • zástupce Odboru životního prostředí Magistrátu města Karlovy Vary – Ing. Stanislav Průša
 • zástupce Odboru technického Magistrátu města Karlovy Vary – Ing. Eva Pavlasová,
 • zástupce Odboru majetku města Magistrátu města Karlovy Vary – Ing. Jaroslav Cícha
 • zástupci Výboru strategického rozvoje - Magistrát města Karlovy Vary – Josef Kopfstein, Ing. Vladimír Tůma
 • zástupce Výboru dopravy, životního prostředí, čistoty města a zeleně - Magistrát města Kalovy Vary – RNDr. Jaroslav Růžička
 • zástupci odborné veřejnosti- Ing. arch. Petr Martínek, Ing. Otmar Homolka, Dra. Ing. Eva Štěrbová
 • zástupce Správy železniční dopravní cesty - Ing. Mgr. Radim Brejcha, Ph.D.
 • zástupce Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje – Ing. Jan Lichtneger
 • zástupce Odboru památkové péče Magistrátu města Karlovy Vary - Bc. Jana Srvátková
 • zástupce Krajské rady výstavby Karlovarského kraje - Ing. Jan Froněk

Pracovní skupina pro implementaci strategie „Plán rozvoje sportu v Karlových Varech"

 • zástupce Odboru strategií a dotací Magistrátu města Karlovy Vary
 • zástupce Odboru kultury, školství a tělovýchovy Magistrátu města Karlovy Vary
 • zástupce Odboru financí a ekonomiky Magistrátu města Karlovy Vary
 • zástupce Odboru majetku města Magistrátu města Karlovy Vary
 • zástupce Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary
 • zástupce Komise sportovní a tělovýchovy

Pracovní skupina pro sport

 • Milan Žemlička
 • Milan Zahálka
 • Miroslav Vaněk
 • Zdeněk Havel
 • Tomáš Nesrsta
 • Mgr. Viktor Linhart

Pracovní skupina pro Vřídlo

 • Ing. Václav Benedikt
 • MUDr. Pavel Bouška
 • Ing. Petr Bursík

Pracovní skupina pro bezpečnost a problematiku ubytoven

 • Martin Grundler
 • Marek Poledna
 • Jakub Žikeš
 • David Klement
 • Mgr. Viktor Linhart
 • Roman Bílský

Pracovní skupina pro areál Staré vodárny

Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA

MUDr. Josef März

Ing. Petr Bursík

Anna Štěříková

Pracovní skupina pro strategie a koncepce na území u Dolního nádraží

Martin Dušek

Ing. Petr Bursík

Josef Kopfstein

Mgr. Vojtěch Burda

Ing. David Sušil

Ing. Rostislav Novák

Ing. arch. Petr Kropp

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Helena Kyselá
Poslední aktualizace: 28.08.2019

Pomozte nám vylepšit stránky a obsah