Pracovní skupiny při magistrátu

Pracovní skupina pro plnění činností souvisejících se vznikem univerzitního studia na veřejné vysoké škole v Karlových Varech

 • MUDr. Josef März
 • Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA
 • Ing. Jan Klíma

Pracovní skupina pro Program regenerace městské památkové zóny Karlovy Vary

 • Ing. Pavlína Stracheová
 • Ing. Petr Bursík
 • MUDr. Pavel Bouška
 • Ing. Václav Benedikt
 • Antonín  Haidlmaier
 • Mgr. Jana Srvátková
 • Ing. arch. Ilja Richtr
 • Ing. Daniel Riedl
 • Ing. Jaroslav Cícha
 • Ing. Petr Kropp
 • Ing. František Škaryd

Pracovní skupina pro hodnocení nabídek

 • Bc. Jana Jandová, DiS.
 • Mgr. Jiří Klsák
 • Jakub Žikeš
 • Ing. Michaela Tůmová
 • Ing. Václav Benedikt
 • Tomáš Nesrsta
 • Simona Vránová
 • Dot.Mag. Radka Murasová
 • Jaroslav Hrdlička
 • Ing. Lubomír Kovář
 • Ing. Bohdan Vaněk, M.A.
 • Olga Bischofová
 • Mgr. Jindřich Čermák

Pracovní skupina místní Agendy21

 • Bc. Zdeňka Bečvářová
 • Mgr. Dagmar Chmelíková
 • PaedDr. Jana Chyšková
 • Pavel Torma Jalůvka
 • Bc. Jana Jandová, DiS. 
 • Mgr. Ivana Kulhánková
 • Lukáš Hutta 
 • Ing. Pavlína Stracheová
 • Ing. Hana Petrlíková
 • Věra Sekyrová
 • Mgr. Štěpánka Šťastná
 • Pavlína Štyndlová
 • Mgr. Zdeňka Tichá
 • Mgr. Tomáš Trtek
 • Božena Turoňová
 • Mgr. et Mgr. Zdeňka Vašíčková
 • Mgr. Zdenět Zátko
 • Mgr. Andrea Zmijová
 • Barbora Hradečná
 • Radek Hloušek

Veškeré informace a dokumenty naleznete na stránce http://kvprojekty.eu/mistni-agenda-21

Pracovní skupina Plánu udržitelné městské mobility a Generelu dopravy

 • primátorka města Karlovy Vary – Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA
 • náměstci primátorky města Karlovy Vary – Mgr. Tomáš Trtek, Ing. Petr Bursík
 • člen rady města uvolněný pro výkon funkce – Martin Dušek
 • zástupce Kanceláře architektury města Karlovy Vary – Dipl. Ing. Petr Kropp
 • zástupce Dopravního podniku Karlovy Vary – Ing. Lukáš Siřínek
 • zástupce Odboru dopravy Krajského úřadu Karlovarského kraje – Ing. Milan Novák
 • zástupce Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje - por. Bc. Bohuslav Pavlík
 • zástupce Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary – Ing. arch. Ilja Richtr
 • zástupce Odboru dopravy Magistrátu města Karlovy Vary – Ing. Lenka Kůsová
 • zástupce Úřadu územního plánování a stavebního úřadu Magistrátu města Karlovy Vary – Ing. Ladislav Vrbický
 • zástupce Odboru životního prostředí Magistrátu města Karlovy Vary – Ing. Stanislav Průša
 • zástupce Odboru technického Magistrátu města Karlovy Vary – Ing. Eva Pavlasová
 • zástupce Odboru majetku města Magistrátu města Karlovy Vary – Ing. Jaroslav Cícha
 • zástupci Výboru strategického rozvoje - Magistrát města Karlovy Vary – Josef Kopfstein, Ing. Vladimír Tůma
 • zástupce Výboru dopravy, životního prostředí, čistoty města a zeleně - Magistrát města Kalovy Vary – RNDr. Jaroslav Růžička
 • zástupci odborné veřejnosti - Ing. arch. Petr Martínek, Ing. Otmar Homolka, Dra. Ing. Eva Štěrbová
 • zástupce Správy železniční dopravní cesty - Ing. Mgr. Radim Brejcha, Ph.D.
 • zástupce Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje – Ing. Jan Lichtneger
 • zástupce Odboru památkové péče Magistrátu města Karlovy Vary - Bc. Jana Srvátková
 • zástupce Krajské rady výstavby Karlovarského kraje - Ing. Jan Froněk

Pracovní skupina pro implementaci strategie „Plán rozvoje sportu v Karlových Varech"

 • zástupce Odboru strategií a dotací Magistrátu města Karlovy Vary
 • zástupce Odboru kultury, školství a tělovýchovy Magistrátu města Karlovy Vary
 • zástupce Odboru financí a ekonomiky Magistrátu města Karlovy Vary
 • zástupce Odboru majetku města Magistrátu města Karlovy Vary
 • zástupce Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary
 • zástupce Komise sportovní a tělovýchovy

Pracovní skupina pro sport

 • Milan Žemlička
 • Milan Zahálka
 • Miroslav Vaněk
 • Zdeněk Havel
 • Tomáš Nesrsta
 • Mgr. Viktor Linhart

Pracovní skupina pro Vřídlo

 • Ing. Václav Benedikt
 • MUDr. Pavel Bouška
 • Ing. Petr Bursík

Pracovní skupina pro bezpečnost a problematiku ubytoven

 • Martin Grundler
 • Marek Poledna
 • Jakub Žikeš
 • Rostislav Váňa
 • Mgr. Viktor Linhart
 • Roman Bílský
 • Mgr. Kamila Hofmanová

Pracovní skupina pro areál Staré vodárny

 • Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA
 • MUDr. Josef März
 • Ing. Petr Bursík
 • Anna Štěříková

Pracovní skupina pro strategie a koncepce na území u Dolního nádraží

 • Martin Dušek
 • Ing. Petr Bursík
 • Josef Kopfstein
 • Mgr. Vojtěch Burda
 • Ing. David Sušil
 • Ing. Rostislav Novák
 • Ing. arch. Petr Kropp

Pracovní skupina k marketingové kampani města Karlovy Vary – léto 2020

 • Andrea Pfeffer Ferklová
 • Ivan Vrzal
 • Karel Hemza
 • Jindřich Křováček
 • Luboš Bohůnek
 • Vladimír Chlad
 • Nora Dolanská
 • Josef Dlohoš
 • Tomáš Melč

Pracovní skupina VARY°Voucher

 • Josef Dlohoš
 • Ivan Vrzal
 • Jan Kronika
 • Jaroslav Sára
 • zástupci právního odboru MM

Pracovní skupina Karlovarské kulturní léto 2020

 • Andrea Pfeffer Ferklová
 • Josef Dlohoš
 • Vlasta Vodičková
 • Renata Hybnerová
 • František Škaryd
 • Martin Špalek
 • Jan Kupčík
 • Petr Čimpera
 • Vladimír Suchan

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Helena Kyselá

Poslední aktualizace: 26.8.2020

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám