Pracovní skupiny při magistrátu

Pracovní skupina pro plnění činností souvisejících se vznikem univerzitního studia na veřejné vysoké škole v Karlových Varech

 • Ing. Petr Kulhánek
 • Ing. Jan Klíma
 • MUDr. Josef März

Pracovní skupina pro Program regenerace městské památkové zóny Karlovy Vary

 • Mgr. Jana Těžká  
 • Antonín  Haidlmaier
 • Dominika Kožešníková 
 • Ing. arch. Ilja Richtr
 • Ing. Pavlína Stracheová
 • Ing. Daniel Riedl
 • Ing. Jaroslav Cícha
 • Ing. Petr Kropp

Pracovní skupina pro hodnocení nabídek

 • Ing. Vojtěch Plachý
 • Bc. Jana Jandová, DiS.
 • Mgr. Jiří Klsák
 • Ing. Petr Bursík
 • Vlastimil Balcar
 • Josef Murčo
 • PhDr. Zdeněk Musil
 • Zdenka Štréblová
 • Ing. Jan Kolář
 • Mgr. Eva Plhová
 • Ing. Jiří Mašek
 • Ing. Miroslav Mareš
 • Jaroslav Fujdiar
 • Ing. Pavel Andrejkiv DiS.
 • Tomáš Vrána
 • JUDr. Hana Zemanová
 • Čestmír Bruštík
 • Jakub Žikeš
 • Mgr. Jan Konůpek
 • Michal Riško
 • Ing. Zdeněk Míkovec
 • Bc. Martin Frous
 • Ing. Michaela Tůmová
 • Ing. Lukáš Siřínek
 • Ing. Marek Hytha
 • Ing. Jan Klíma
 • RNDr. Jiří Neumann
 • Ladislav Pokorný
 • Martin Dušek
 • Ing. Václav Benedikt
 • Tomáš Nesrsta
 • Simona Vránová

Pracovní skupina místní Agendy21

 • Bc. Zdeňka Bečvářová
 • Mgr. Dagmar Chmelíková
 • PaedDr. Jana Chyšková
 • Pavel Torma Jalůvka
 • Bc. Jana Jandová, DiS. 
 • Mgr. Ivana Kulhánková
 • Lukáš Hutta 
 • Ing. Pavlína Stracheová
 • Ing. Hana Petrlíková
 • Věra Sekyrová
 • Mgr. Štěpánka Šťastná
 • Pavlína Štyndlová
 • Mgr. Zdeňka Tichá
 • Mgr. Tomáš Trtek
 • Božena Turoňová
 • Mgr. et Mgr. Zdeňka Vašíčková
 • Mgr. Zdenět Zátko
 • Mgr. Andrea Zmijová

Pracovní skupina pro podporu procesu pořízení Změny územního plánu města Karlovy Vary č. 1/2016 – k.ú. Karlovy Vary – Integrovaný dopravní terminál

 • Ing. Ladislav Vrbický
 • Ing. Daniel Riedl
 • Ing. arch. Irena Václavíčková
 • Ing. arch. Ilja Richtr

Pracovní skupina Plánu udržitelné městské mobility a Generelu dopravy

 • Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA - primátorka města Karlovy Vary
 • JUDr. Hana Zemanová - 1. náměstkyně primátorky města Karlovy Vary
 • Mgr. Tomáš Trtek - náměstek primátora města Karlovy Vary
 • Ing. Petr Bursík - náměstek primátora města Karlovy Vary
 • Martin Dušek - člen rady města
 • Dipl. Ing. Petr Kropp - zástupce Kanceláře architektury města Karlovy Vary
 • Ing. Lukáš Siřínek - zástupce Dopravního podniku Karlovy Vary
 • Ing. Milan Novák - zástupce Odboru dopravy Karlovarského kraje
 • por. Bc. Bohuslav Pavlík - zástupce Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
 • Ing. arch. Ilja Richtr - zástupce Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary
 • Ing. Lenka Kůsová - zástupce Odboru dopravy Magistrátu města Karlovy Vary
 • Ing. Ladislav Vrbický - zástupce Úřadu územního plánování a stavebního úřadu Magistrátu města Karlovy Vary
 • Ing. Stanislav Průša - zástupce Odboru životního prostředí Magistrátu města Karlovy Vary
 • Ing. Eva Pavlasová - zástupce Odboru technického Magistrátu města Karlovy Vary
 • Ing. Jaroslav Cícha - zástupce Odboru majetku města Magistrátu města Karlovy Vary
 • Bc. Jana Srvátková - zástupce Odboru památkové péče Magistrátu města Karlovy Vary
 • RNDr. Jaroslav Růžička - zástupce Výboru dopravy, životního prostředí, čistoty města a zeleně Magistrátu města Karlovy Vary 
 • Ing. Vladimír Tůma - zástupce Výboru strategického rozvoje Magistrátu města Karlovy Vary 
 • Dra. Ing. Eva Štěrbová - cyklokoordinátor města Karlovy Vary
 • Ing. arch. Petr Martínek - zástupce odborné veřejnosti
 • Ing. Otmar Homolka - zástupce odborné veřejnosti
 • Ing. Mgr. Radim Brejcha, Ph.D. - zástupce Správy železniční dopravní cesty
 • Ing. Jan Lichtneger - zástupce Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje
 • Ing. Jan Froňek - zástupce Krajské rady výstavby Karlovarského kraje

Pracovní skupina pro implementaci strategie „Plán rozvoje sportu v Karlových Varech"

 • zástupce Odboru strategií a dotací Magistrátu města Karlovy Vary
 • zástupce Odboru kultury, školství a tělovýchovy Magistrátu města Karlovy Vary
 • zástupce Odboru financí a ekonomiky Magistrátu města Karlovy Vary
 • zástupce Odboru majetku města Magistrátu města Karlovy Vary
 • zástupce Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary
 • zástupce Komise sportovní a tělovýchovy

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Helena Kyselá
Poslední aktualizace: 05.12.2018

Pomozte nám vylepšit stránky a obsah