Zápisy z výboru dopravy, životního prostředí, čistoty města a zeleně