Obec Stanovice

Územní plán Stanovice byl vydán Zastupitelstvem obce Stanovice 26. 9. 2012 a nabyl účinnosti 18. 10. 2012.

Oficiální web obce Stanovice

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Marcela Giertlová
Poslední aktualizace: 16.01.2019

Pomozte nám vylepšit stránky a obsah