Památková péče

Povinnosti vlastníka (správce, uživatele) nemovitosti

1) Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí (dále jen "obnova"), je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, a jde-li o národní kulturní památku, závazné stanovisko krajského úřadu.

2) Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny, je povinen k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, není-li tato jeho povinnost podle tohoto zákona nebo na základě tohoto zákona vyloučena.

 

Co je potřeba k podání žádosti dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

  • vyplněný formulář žádosti
  • projektovou dokumentaci
  • příp. fotodokumentaci
  • plnou moc a souhlas vlastníka objektu (pokud není žadatelem vlastník objektu)

Úřední hodiny správních agend v přenesené působnosti

 

 

Dokumenty

Upozornění

Vyzýváme žadatele, jejichž podání bude podkladem pro jednání na Stavebním úřadě, aby tuto skutečnost vyznačili v žádosti.

Kontakty

Mgr. Jana Srvátková

Mgr. Jana Srvátková

Telefon
E-mail
j [emailtecka] srvatkovaatmmkv [emailtecka] cz
Budova
U Spořitelny 2
Kancelář
421
Činnost
Vedoucí odboru, státní památková péče
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Bc. Olga Ložková Röschlová DiS. et DiS.
správní řízení, přestupky - Bochov, Valeč, město Karlovy Vary
o [emailtecka] lozkovaatmmkv [emailtecka] cz 353152324 U Spořitelny 2
422
Ing. Denisa Riedlová
správní řízení, přestupky - Bečov nad Teplou, město Karlovy Vary,Toužim
d [emailtecka] riedlovaatmmkv [emailtecka] cz 353152772 U Spořitelny 2
423
René Rumlena
správní řízení - Karlovy Vary, Nejdek, Nová Role, Luka, Stružná
r [emailtecka] rumlenaatmmkv [emailtecka] cz 353152774 U Spořitelny 2
423
Ruth Šteflová
správní řízení, přestupky, spisová služba - Karlovy Vary, Žlutice
r [emailtecka] steflovaatmmkv [emailtecka] cz 353152778 U Spořitelny 2
424

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Denisa Riedlová

Poslední aktualizace: 11.5.2022

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám