Památková péče

Povinnosti vlastníka (správce, uživatele) nemovitosti

1) Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí (dále jen "obnova"), je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, a jde-li o národní kulturní památku, závazné stanovisko krajského úřadu.

2) Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny, je povinen k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, není-li tato jeho povinnost podle tohoto zákona nebo na základě tohoto zákona vyloučena.

 

Co je potřeba k podání žádosti dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

  • vyplněný formulář žádosti
  • projektovou dokumentaci
  • příp. fotodokumentaci
  • plnou moc a souhlas vlastníka objektu (pokud není žadatelem vlastník objektu)

Úřední hodiny správních agend v přenesené působnosti

 

 

Dokumenty

Upozornění

Vyzýváme žadatele, jejichž podání bude podkladem pro jednání na Stavebním úřadě, aby tuto skutečnost vyznačili v žádosti.

Kontakty

foto

Antonín Haidlmaier

Telefon
E-mail
a [emailtecka] haidlmaieratmmkv [emailtecka] cz
Budova
U Spořitelny 2
Kancelář
424
Činnost
vedoucí odboru, státní památková péče
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Jana Kropáčková
spisová služba, správní řízení, přestupky - město Karlovy Vary, Žlutice
j [emailtecka] kropackovaatmmkv [emailtecka] cz 353152778 U Spořitelny 2
423
Olga Ložková Röschlová DiS.
správní řízení, přestupky, Bochov, Valeč
o [emailtecka] lozkovaatmmkv [emailtecka] cz 353152324 U Spořitelny 2
422
Ing. Denisa Riedlová
správní řízení, přestupky - město Karlovy Vary, Bečov, Toužim
d [emailtecka] riedlovaatmmkv [emailtecka] cz 353152772 U Spořitelny 2
423
Mgr. Jana Srvátková
správní řízení, přestupky - město Karlovy Vary, Nejdek, Nová Role, Kyselka
j [emailtecka] srvatkovaatmmkv [emailtecka] cz 353152770 U Spořitelny 2
421

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Denisa Riedlová

Poslední aktualizace: 17.2.2021

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám