Odbor kancelář primátora

Činnost odboru

Komplexní servis činností na úseku samosprávy pro primátorku a její náměstky, které přímo souvisejí s řízením, vnitřními a vnějšími vztahy města, zajišťování činností souvisejících s přípravou, průběhem a závěry jednání volených orgánů města (rady a zastupitelstva města) a činností souvisejících s výkonem funkce primátorky města, jejích náměstků a tajemníka magistrátu města.

Úřední hodiny všech agend

Kontakty

Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Anna Berger
sekretariát náměstků primátorky
a [emailtecka] bergeratmmkv [emailtecka] cz 353151320 Moskevská 21
505
Mgr. Hana Donth
sekretariát náměstka primátorky a členů rady města
h [emailtecka] donthatmmkv [emailtecka] cz 353151316 Moskevská 21
503
Michaela Lališová
sekretariát primátorky, tajemníka a vedoucí odboru
m [emailtecka] lalisovaatmmkv [emailtecka] cz 353151319 Moskevská 21
506
Radek Petržílka
řidič
r [emailtecka] petrzilkaatmmkv [emailtecka] cz 353151420 Moskevská 21
garáž
Oddělení organizační
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Bc. Jana Brabcová
RM, ZM, komise RM
j [emailtecka] brabcovaatmmkv [emailtecka] cz 353151314 Moskevská 21
501
Martina Hnízdilová
RM, ZM, komise RM
m [emailtecka] hnizdilovaatmmkv [emailtecka] cz 353151317 Moskevská 21
501
Irena Preislerová
vedoucí oddělení, RM, ZM
i [emailtecka] preislerovaatmmkv [emailtecka] cz 353151325 Moskevská 21
501
Oddělení lázeňství, cestovního ruchu a vnějších vztahů
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Bc. Jan Kopál
vedoucí oddělení, tiskový mluvčí
j [emailtecka] kopalatmmkv [emailtecka] cz 353151274 Moskevská 21
414
Helena Kyselá
tisková mluvčí
h [emailtecka] kyselaatmmkv [emailtecka] cz 353151456 Moskevská 21
415
Kamila Vaňkátová
cestovní ruch a lázeňství, vnější vztahy, ekonom odboru
k [emailtecka] vankatovaatmmkv [emailtecka] cz 353151228 Moskevská 21
413

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Helena Kyselá

Poslední aktualizace: 9.5.2024

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám