Odbor kancelář primátora

Činnost odboru

Komplexní servis činností na úseku samosprávy pro primátorku a její náměstky, které přímo souvisejí s řízením, vnitřními a vnějšími vztahy města, zajišťování činností souvisejících s přípravou, průběhem a závěry jednání volených orgánů města (rady a zastupitelstva města) a činností souvisejících s výkonem funkce primátorky města, jejích náměstků a tajemníka magistrátu města.

Úřední hodiny všech agend

Kontakty

Vedoucí odboru

Mgr. Renata Hybnerová

Telefon:353 151 470

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Odbor:Odbor kancelář primátora

Kancelář:416

Oddělení organizační
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Irena Preislerová
vedoucí oddělení, RM, ZM
353 151 325 Moskevská 21
501
Bc. Jana Brabcová
RM, ZM, komise RM
353 151 314 Moskevská 21
501
Bc. Michaela Mičudová
RM, ZM, partnerská města
353 151 317 Moskevská 21
501
Oddělení lázeňství, cestovního ruchu a vnějších vztahů
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Bc. Jan Kopál
vedoucí oddělení, tiskový mluvčí
353 151 274 Moskevská 21
414
Helena Kyselá
tisková mluvčí
353 151 456 Moskevská 21
415
Kamila Vaňkátová
cestovní ruch a lázeňství, vnější vztahy, ekonom odboru
353 151 228 Moskevská 21
413
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Anna Baloušková
sekretariát náměstka primátorky a členů rady města
353 151 316 Moskevská 21
503
Michaela Lališová
sekretariát primátorky
353 151 319 Moskevská 21
506
Mgr. Hana Maršíková
sekretariát tajemníka a vedoucí odboru
353 151 313 Moskevská 21
506
Barbora Nováková
sekretariát náměstků primátorky
353 151 320 Moskevská 21
505
Radek Petržílka
řidič
353 151 420 Moskevská 21
garáž

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Helena Kyselá
Poslední aktualizace: 28.02.2019

Pomozte nám vylepšit stránky a obsah