Město Toužim

Územní plán Toužim vydalo Zastupitelstvo města Toužim dne 24. 10. 2013 a účinnosti nabyl dne 4. 12. 2013

Oficiální web města Toužim

Zpráva o uplatňování ÚP Toužim za období 2018-2022
Změna č. 2 ÚP Toužim nabyla účinnosti dne 4.3.2022
Změna č. 3 ÚP Toužim nabyla účinnosti dne 24.12.2022
ÚS Toužim Z27 - BI
Územní studie Toužim Z27 - BI byla schválena dne 03.10.2017
ÚS Toužim Z25-VS
ÚS Toužim Z25-VS byla schválená dne 27.3.2024.

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Marcela Giertlová

Poslední aktualizace: 2.4.2024

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám