Náměstci

1. náměstek primátora

Čestmír Bruštík

Telefon:353 151 320

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Činnost:1. náměstek primátora

Kancelář:505A

Pol. strana:Volní zastupitelé

Do působnosti 1. náměstka primátora patří zabezpečení těchto konkrétních úkolů v samostatné působnosti města.

Zastupuje primátora a náměstky primátora města v době jejich nepřítomnosti vyjma kompetencí primátora města

V zásadních otázkách samosprávy koordinuje a kontroluje činnost na úseku hospodářského rozvoje,investičních záměrů, architektury a urbanismu a technického servisu:

Spolupracuje s příslušnými členy komisí a přenáší jejich podněty na jednání rady města

Náměstek primátora

Michal Riško

Telefon:353 151 311

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Činnost:náměstek primátora

Kancelář:505

Pol. strana:ČSSD

Do působnosti náměstka primátora, který není pro svou funkci dlouhodobě uvolněn, patří zabezpečení těchto konkrétních úkolů v samostatné působnosti města.

Zastupuje primátora a náměstky primátora města v době jejich nepřítomnosti vyjma kompetencí primátora města.

V zásadních otázkách samosprávy koordinuje a kontroluje činnost na úseku.

Dále koordinuje a kontroluje činnost na úseku správy majetkových účastí města v obchodních společnostech a ostatních společnostech města vyjma společností v působnosti primátora města a ostatních náměstků, resp. jim příslušných odborů

Spolupracuje s příslušnými členy komisí a přenáší jejich podněty na jednání rady města.

Náměstek primátora

Mgr. Jiří Klsák

Telefon:353 151 316

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Činnost:náměstek primátora

Kancelář:503

Pol. strana:KOA

Do působnosti náměstka primátora náleží zabezpečení těchto konkrétních úkolů v samostatné působnosti města.

Zastupuje primátora a náměstky primátora města v době jejich nepřítomnosti vyjma kompetencí primátora města

V zásadních otázkách samosprávy koordinuje a kontroluje činnost na úseku:

Dále koordinuje a kontroluje činnost společností městem zřizovaných:

Spolupracuje s příslušnými předsedy komisí a přenáší jejich podněty na jednání rady města

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Helena Kyselá
Poslední aktualizace: 04.09.2018

Pomozte nám vylepšit stránky a obsah