Odbor majetku města

Činnost odboru

Odbor majetku města vykonává vlastnická práva k nemovitému a movitému majetku ve vlastnictví města Karlovy Vary v oblasti správy domů, bytů a areálů a oblasti správy pozemků včetně jejich prodeje a pronájmu.

Položka Datum zveřejnění Datum stažení
Prodej pozemků p.č. 771/1, 772 a 773 v k.ú. Rybáře 20.04.2017 09.05.2017
Zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru - garáže č. A04S07 19.04.2017 05.05.2017
Prodej volné bytové jednotky č.1067/9, v domě T.G.Masaryka 1067/40, k.ú. Karlovy Vary, obec Karlovy Vary 19.04.2017 19.06.2017
Zveřejnění zám. pronájmu NP - restaurace a bary v objektu Školní 7 (LD) VŘ - obálková metoda 13.04.2017 12.05.2017
Zveřejnění záměru pronájmu prost. urč. pro podnik. - 98 m2 v objektu Tržiště 2090/2, K.Vary formou VŘ obálková metoda (dolní nást. stanice na Zámeckou věž) 13.04.2017 03.05.2017
Zveř. zám. výpůjčky NP 969,42 m2 v objektu Sportovní 28 pro Dětský diagnostický ústav, středisko výchov. péče, ZŠ a ŠJ Plzeň 13.04.2017 02.05.2017
Prodej pozemku p.č. 532/2 v k.ú. Sedlec u Karlových Var 12.04.2017 02.05.2017
Prodej části pozemku p.č. 1526/2 v k.ú. Počerny 12.04.2017 02.05.2017
zveřejnění záměru směny p.p.č.591/38 a části p.p.č. 591/35 vše v k.ú. Tuhnice za p.p.č. 591/27 a p.p.č. 591/28 v k.ú. Tuhnice 12.04.2017 28.04.2017
Zveřejnění pronájmu NP č. 512 v objektu Západní 1401/63 pro M.K. za účelem provozovny kadeřnictví Kadeřnictví 06.04.2017 24.04.2017
Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 132 v k.ú. Olšová Vrata - licitací 04.04.2017 05.05.2017
Zveřejnění záměru pachtu pozemku p.č. 956/2 a p.č. 956/3 v k.ú. Drahovice, obec Karlovy Vary 04.04.2017 24.04.2017
Zveřejnění záměru uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu č. 9010003469 ze dne 7.3.2016 04.04.2017 24.04.2017
Zveřejnění záměru pachtu souboru nem. a mov. majetku v k.ú. Rybáře - Krematorium Karlovy Vary - VŘ - obálková metoda 04.04.2017 03.05.2017
Předběžný záměr prodeje pozemků a částí pozemků v k.ú. Tuhnice - bývalý areál Vodáren 22.03.2017 02.05.2017

Kontakty

Vedoucí odboru

Ing. Cícha Jaroslav

Telefon:353 151 241

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Odbor:Odbor majetku města

Činnost:vedoucí odboru

Kancelář:225

Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Mgr. Michal Murčo
právník odboru
353 151 441 Moskevská 21
214
Petr Rittig
koordinátor veřejně prospěšných a obecně prospěšných prací, administrativní práce
353 152 499 U Spořitelny 2
15
Martina Uxová
ekonom odboru
353 151 255 Moskevská 21
208
Dana Zemanová
asistentka vedoucího odboru,archiv,
353 151 224 Moskevská 21
225
Oddělení prodeje majetku
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Mgr. Milan Zamazal
vedoucí oddělení, příprava a prodej bytových a nebytových jednotek
353 151 218 Moskevská 21
207A
Marcela Henclová
prodej pozemků podnikatelům a pozemků pod garážemi
353 151 247 Moskevská 21
202
Ing. Jiří Milota
příprava a prodej pozemků občanům, prodej užívaných ČZS
353 151 279 Moskevská 21
215
Jana Netíková
příprava prodejů, prodej bytových i nebytových domů
353 151 437 Moskevská 21
211
Oldřiška Zbořilová DiS.
účetní agenda oddělení prodeje majetku a proinvestování
353 151 373 Moskevská 21
226
Oddělení správy domů,bytů a areálů
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Bc. Petr Fischer
vedoucí oddělení
353 151 212 Moskevská 21
213A
Markéta Barvová
inventarizace majetku, evidence movitého majetku, nájem garáží, úrazy
353 151 230 Moskevská 21
225
Bc. Kamila Holanová
technik - opěrné zdi, vyjádření a stanoviska za odbor
353 151 137 Moskevská 21
207
Helena Husáková
výměna bytů, přechod nájmů, přidělování bytů, DPS, přidělování ubytoven
353 151 374 Moskevská 21
206
Josef Kahoun
technik - areály, pozemky, sportoviště a haly, majetkoprávní vypořádání staveb
353 151 246 Moskevská 21
216
Vít Mašanka
technik - školská zařízení
353 151 225 Moskevská 21
218
Ladislav Pokorný
technik - bytové a nebytové domy
353 151 249 Moskevská 21
218A
Dana Šoulejová
účetní agenda oddělení správy domů, bytů a areálů, pojištění majetku
353 151 253 Moskevská 21
206
Vladimíra Zelenková
nebytové prostory - nájmy, pachty, výpůjčky
353 151 245 Moskevská 21
205
Oddělení správy pozemků
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Bc. Klára Drobková
vedoucí oddělení
353 151 252 Moskevská 21
213
Šárka Ježková
směny nemovitostí, převody komunikací, čísla popisná, evidenční, orientační, informace dle zákona č. 106/1999 Sb., stížnosti
353 151 251 Moskevská 21
209
Monika Knedlíková
nájem a pacht pozemků podnikatelům,nájem pozemků pod garážemi, dary
353 151 267 Moskevská 21
224
Bc. Lucie Kubincová
výkupy nemovitostí, historický a přídělový majetek, restituce
353 151 438 Moskevská 21
204
Dagmar Maxová
nájem, pacht a výpůjčka pozemků občanům a neziskovým organizacím
353 151 222 Moskevská 21
210
Nicola Panochová
nájem a pacht pozemků občanům
353 151 268 Moskevská 21
224
Miroslava Petešová
účetní agenda oddělení správy pozemků, nájem parkovišť
353 151 256 Moskevská 21
217
Ludmila Štechrová
věcná břemena
353 151 259 Moskevská 21
203

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Markéta Barvová
Poslední aktualizace: 21.04.2017

Pomozte nám vylepšit stránky a obsah