Odbor majetku města

Činnost odboru

Odbor majetku města vykonává vlastnická práva k nemovitému a movitému majetku ve vlastnictví města Karlovy Vary v oblasti správy domů, bytů a areálů a oblasti správy pozemků včetně jejich prodeje a pronájmu.

Úřední hodiny všech agend

Příspěvková organizace metodicky řízená odborem majetku města

Kancelář architektury města Karlovy Vary, příspěvková organizace

je organizace zabývající se architekturou a urbanismem, budoucí vizí města, územním plánováním, veřejným prostorem a komunikací s veřejností. Zpracovává vizi prostorového rozvoje města Karlovy Vary.

ředitel: Ing. arch. Karel Adamec

Kontaktní poštovní adresa
Kancelář architektury města Karlovy Vary, p. o.
Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

Adresa pro osobní návštěvu
Kancelář architektury města Karlovy Vary, p. o.
Nám. M. Horákové 2041, 361 20 Karlovy Vary

telefon: +420353151480/ +420601175698

e-mail: info@kamkv.cz

http://www. kamkv.cz

 

Přehled sportovišť na území města Karlovy Vary

Kontakty

Ing. Rostislav Matyáš

E-mail
r [emailtecka] matyasatmmkv [emailtecka] cz
Budova
Moskevská 21
Kancelář
225
Činnost
vedoucí odboru majetku města
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Mgr. Michal Murčo
právník odboru
m [emailtecka] murcoatmmkv [emailtecka] cz 353151441 Moskevská 21
226
Helena Payerová
energetik SMKV
h [emailtecka] payerovaatmmkv [emailtecka] cz 353151131 Moskevská 21
207
Petr Rittig
koordinátor veřejně prospěšných a obecně prospěšných prací, administrativní práce
p [emailtecka] rittigatmmkv [emailtecka] cz 353152499 U Spořitelny 2
524
Oddělení ekonomické
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Bc. Tereza Bíšková
ekonom odboru
t [emailtecka] biskovaatmmkv [emailtecka] cz 353151374 Moskevská 21
206
Mgr. Bc. František Fünfkirchler
vedoucí oddělení
f [emailtecka] funfkirchleratmmkv [emailtecka] cz 353151218 Moskevská 21
207A
Monika Knedlíková
nájem a pacht pozemků podnikatelům,nájem pozemků pod garážemi, dary
m [emailtecka] knedlikovaatmmkv [emailtecka] cz 353151267 Moskevská 21
212
Iveta Kortusová
údržba zeleně, nájem, pacht pozemků, administrativní práce
i [emailtecka] kortusovaatmmkv [emailtecka] cz 353151224 Moskevská 21
225A
Gabriela Makrlíková
administrativní práce, evidence movitého majetku, nájem garáží
g [emailtecka] makrlikovaatmmkv [emailtecka] cz 353151230 Moskevská 21
225A
Ivana Mašková
výkupy nemovitých věcí, směny
i [emailtecka] maskovaatmkv [emailtecka] cz 353151438 Moskevská 21
204
Miroslava Petešová
účetní agenda oddělení správy pozemků, nájem parkovišť
m [emailtecka] petesovaatmmkv [emailtecka] cz 353151256 Moskevská 21
217
Dana Šoulejová
výměna bytů, přechod nájmů, přidělování bytů, DPS, přidělování ubytoven, pojištění majetku, úrazy
d [emailtecka] soulejovaatmmkv [emailtecka] cz 353151253 Moskevská 21
206
Ludmila Štechrová
věcná břemena
l [emailtecka] stechrovaatmmkv [emailtecka] cz 353151259 Moskevská 21
203
Vladimíra Zelenková
nebytové prostory - nájmy, pachty, výpůjčky
v [emailtecka] zelenkovaatmmkv [emailtecka] cz 353151245 Moskevská 21
205
Oddělení technické
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Daniela Čáslavková
technik - areály, pozemky, sportoviště a haly, bytové a nebytové domy
d [emailtecka] caslavkovaatmmkv [emailtecka] cz 353151255 Moskevská 21
215
Marcela Henclová
prodej pozemků podnikatelům a pozemků pod garážemi
m [emailtecka] henclovaatmmkv [emailtecka] cz 353151247 Moskevská 21
202
Jan März
technik - opěrné zdi, vyjádření a stanoviska za odbor, majetkoprávní vypořádání staveb, bytové a nebytové domy
jan [emailtecka] marzatmmkv [emailtecka] cz 353151249 Moskevská 21
218A
Vít Mašanka
technik - školská zařízení
v [emailtecka] masankaatmmkv [emailtecka] cz 353151225 Moskevská 21
218
Dagmar Maxová
nájem, pacht a výpůjčka pozemků občanům a neziskovým organizacím, správa sportovišť
d [emailtecka] maxovaatmmkv [emailtecka] cz 353151222 Moskevská 21
210
Jana Netíková
příprava prodejů, prodej bytových i nebytových domů
j [emailtecka] netikovaatmmkv [emailtecka] cz 353151437 Moskevská 21
211
Mgr. Milan Zamazal
vedoucí oddělení
m [emailtecka] zamazalatmmkv [emailtecka] cz 353151212 Moskevská 21
213A
Bc. Oldřiška Zbořilová DiS.
ekonom odboru, prodej majetku
o [emailtecka] zborilovaatmmkv [emailtecka] cz 353151373 Moskevská 21
213

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Iveta Kortusová

Poslední aktualizace: 25.6.2021

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám