Odbor majetku města

Činnost odboru

Odbor majetku města vykonává vlastnická práva k nemovitému a movitému majetku ve vlastnictví města Karlovy Vary v oblasti správy domů, bytů a areálů a oblasti správy pozemků včetně jejich prodeje a pronájmu.

Úřední hodiny všech agend

Kontakty

Vedoucí odboru

Ing. Jaroslav Cícha

Telefon:353 151 241

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Odbor:Odbor majetku města

Činnost:vedoucí odboru

Kancelář:225

Oddělení prodeje majetku
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Mgr. Milan Zamazal
vedoucí oddělení, příprava a prodej bytových a nebytových jednotek
353 151 218 Moskevská 21
207A
Aneta Blechová
prodej pozemků občanům, prodej zahrádek
353 151 268 Moskevská 21
224
Marcela Henclová
prodej pozemků podnikatelům a pozemků pod garážemi
353 151 247 Moskevská 21
202
Jana Netíková
příprava prodejů, prodej bytových i nebytových domů
353 151 437 Moskevská 21
211
Oldřiška Zbořilová DiS.
účetní agenda oddělení prodeje majetku a proinvestování
353 151 373 Moskevská 21
226
Oddělení správy domů,bytů a areálů
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Bc. Petr Fischer
vedoucí oddělení
353 151 212 Moskevská 21
213A
Daniela Čáslavková
inventarizace majetku, evidence movitého majetku, nájem garáží, úrazy
353 151 255 Moskevská 21
208
Helena Husáková
výměna bytů, přechod nájmů, přidělování bytů, DPS, přidělování ubytoven
353 151 374 Moskevská 21
206
Josef Kahoun
technik - areály, pozemky, sportoviště a haly, majetkoprávní vypořádání staveb
353 151 246 Moskevská 21
216
Vít Mašanka
technik - školská zařízení
353 151 225 Moskevská 21
218
Ing. Jiří Milota
technik - opěrné zdi, vyjádření a stanoviska za odbor
353 151 279 Moskevská 21
215
Nicola Panochová
technik - bytové a nebytové domy
353 151 249 Moskevská 21
218A
Dana Šoulejová
účetní agenda oddělení správy domů, bytů a areálů, pojištění majetku
353 151 253 Moskevská 21
206
Vladimíra Zelenková
nebytové prostory - nájmy, pachty, výpůjčky
353 151 245 Moskevská 21
205
Oddělení správy pozemků
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Bc. Klára Drobková
vedoucí oddělení
353 151 252 Moskevská 21
213
Monika Knedlíková
nájem a pacht pozemků podnikatelům,nájem pozemků pod garážemi, dary
353 151 267 Moskevská 21
212
Iveta Kortusová
nájem a pacht pozemků občanům
353 151 266 Moskevská 21
224
Dagmar Maxová
nájem, pacht a výpůjčka pozemků občanům a neziskovým organizacím
353 151 222 Moskevská 21
210
Miroslava Petešová
účetní agenda oddělení správy pozemků, nájem parkovišť
353 151 256 Moskevská 21
217
Bc. Michaela Šestáková
výkupy nemovitostí, historický a přídělový majetek, restituce
353 151 438 Moskevská 21
204
Ludmila Štechrová
věcná břemena
353 151 259 Moskevská 21
203
Šárka Uhlíková
směny nemovitostí, převody komunikací, čísla popisná, evidenční, orientační, informace dle zákona č. 106/1999 Sb., stížnosti
353 151 251 Moskevská 21
209
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Markéta Barvová
ekonom odboru
353 151 230 Moskevská 21
225a
Mgr. Michal Murčo
právník odboru
353 151 441 Moskevská 21
214
Helena Payerová
energetik SMKV
353 151 131 Moskevská 21
207
Petr Rittig
koordinátor veřejně prospěšných a obecně prospěšných prací, administrativní práce
353 152 499 U Spořitelny 2
524
Dana Zemanová
asistentka vedoucího odboru,archiv,
353 151 224 Moskevská 21
225

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Markéta Barvová
Poslední aktualizace: 12.03.2019

Pomozte nám vylepšit stránky a obsah