Odbor majetku města

Činnost odboru

Odbor majetku města vykonává vlastnická práva k nemovitému a movitému majetku ve vlastnictví města Karlovy Vary v oblasti správy domů, bytů a areálů a oblasti správy pozemků včetně jejich prodeje a pronájmu.

Položka Datum zveřejnění Datum stažení
Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 949/2 v k.ú. Stará Role 15.02.2017 03.03.2017
Zveřejnění záměru nájmu pozemku p.č. 354/1 v k.ú. Drahovice, obec Karlovy Vary 14.02.2017 03.03.2017
Prodej pozemku p. č. 208/9 a části p. č. 208/6 v k. ú. Doubí u Karlových Varů 13.02.2017 02.03.2017
Zveřejnění záměru pachtu formou "Výběrové řízení - obálková metoda" - části pozemku p.č. 67/1 o výměře 299 m2 v k.ú. Doubí u Karlových Var, obec Karlovy Vary. 09.02.2017 13.03.2017
zveřejnění záměru směny části p.p.č.798/1 v k.ú. Rybáře, obec Karlovy Vary za část p.p.č. 788/6 v k.ú. Rybáře, obec Karlovy Vary 08.02.2017 24.02.2017
VŔ - obálková metoda - pronájem souboru nemovitostí a movitého majetku - "Krematorium Karlovy Vary" 07.02.2017 09.03.2017
Zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru - garáže č. A03S10 06.02.2017 22.02.2017
Zveřejnění záměru pronájmu NP č. 537 v 1.PP obj. Západní 1401/63 pro EURO NOVA& Partner S, IČ 263353610 03.02.2017 20.02.2017
Zveřejnění záměru uzavřít dodatek č. 9 ke smlouvě o nájmu -krematorium a pohřební služba 02.02.2017 20.02.2017
Prodej pozemku p.č. 440/1 v k.ú. Rybáře - formou VŘ - licitací 01.02.2017 01.03.2017
Prodej pozemku p.č. 146/15 k.ú. Stará Role 30.01.2017 30.03.2017
Prodej pozemku p.č. 27 k.ú. Karlovy Vary 30.01.2017 30.03.2017
Prodej pozemku p.č. 825/3 se stavbou garáže, k.ú. Drahovice 21.12.2016 21.02.2017
Prodej pozemků st.p.č. 2134 a st.p.č. 2137 se stavbami garáží, k.ú. Stará Role (bez nájemců) 21.12.2016 21.02.2017

Kontakty

Vedoucí odboru

Ing. Cícha Jaroslav

Telefon:353 151 241

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Odbor:Odbor majetku města

Činnost:vedoucí odboru

Kancelář:225

Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Mgr. Michal Murčo
právník odboru
353 151 441 Moskevská 21
214
Petr Rittig
koordinátor veřejně prospěšných a obecně prospěšných prací, administrativní práce
353 152 499 U Spořitelny 2
15
Martina Uxová
ekonom odboru
353 151 255 Moskevská 21
208
Dana Zemanová
asistentka vedoucího odboru,archiv,
353 151 224 Moskevská 21
225
Oddělení prodeje majetku
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Mgr. Milan Zamazal
vedoucí oddělení, příprava a prodej bytových a nebytových jednotek
353 151 218 Moskevská 21
207A
Marcela Henclová
prodej pozemků podnikatelům a pozemků pod garážemi
353 151 247 Moskevská 21
202
Ing. Jiří Milota
příprava a prodej pozemků občanům, prodej užívaných ČZS
353 151 279 Moskevská 21
215
Jana Netíková
příprava prodejů, prodej bytových i nebytových domů
353 151 437 Moskevská 21
211
Oldřiška Zbořilová DiS.
účetní agenda oddělení prodeje majetku a proinvestování
353 151 373 Moskevská 21
226
Oddělení správy domů,bytů a areálů
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Bc. Petr Fischer
vedoucí oddělení
353 151 212 Moskevská 21
213A
Markéta Barvová
inventarizace majetku, evidence movitého majetku, nájem garáží, úrazy
353 151 230 Moskevská 21
225
Bc. Kamila Holanová
technik - opěrné zdi, vyjádření a stanoviska za odbor
353 151 137 Moskevská 21
207
Helena Husáková
výměna bytů, přechod nájmů, přidělování bytů, DPS, přidělování ubytoven
353 151 374 Moskevská 21
206
Josef Kahoun
technik - areály, pozemky, sportoviště a haly, majetkoprávní vypořádání staveb
353 151 246 Moskevská 21
216
Vít Mašanka
technik - školská zařízení
353 151 225 Moskevská 21
218
Ladislav Pokorný
technik - bytové a nebytové domy
353 151 249 Moskevská 21
218A
Dana Šoulejová
účetní agenda oddělení správy domů, bytů a areálů, pojištění majetku
353 151 253 Moskevská 21
206
Vladimíra Zelenková
nebytové prostory - nájmy, pachty, výpůjčky
353 151 245 Moskevská 21
205
Oddělení správy pozemků
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Bc. Klára Drobková
vedoucí oddělení
353 151 252 Moskevská 21
213
Šárka Ježková
směny nemovitostí, převody komunikací, čísla popisná, evidenční, orientační, informace dle zákona č. 106/1999 Sb., stížnosti
353 151 251 Moskevská 21
209
Monika Knedlíková
nájem a pacht pozemků podnikatelům,nájem pozemků pod garážemi, dary
353 151 267 Moskevská 21
224
Bc. Lucie Kubincová
výkupy nemovitostí, historický a přídělový majetek, restituce
353 151 438 Moskevská 21
204
Dagmar Maxová
nájem, pacht a výpůjčka pozemků občanům a neziskovým organizacím
353 151 222 Moskevská 21
210
Nicola Panochová
nájem a pacht pozemků občanům
353 151 268 Moskevská 21
224
Miroslava Petešová
účetní agenda oddělení správy pozemků, nájem parkovišť
353 151 256 Moskevská 21
217
Ludmila Štechrová
věcná břemena
353 151 259 Moskevská 21
203

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Markéta Barvová
Poslední aktualizace: 29.12.2016

Pomozte nám vylepšit stránky a obsah