Odbor majetku města

Činnost odboru

Odbor majetku města vykonává vlastnická práva k nemovitému a movitému majetku ve vlastnictví města Karlovy Vary v oblasti správy domů, bytů a areálů a oblasti správy pozemků včetně jejich prodeje a pronájmu.

Úřední hodiny všech agend

Pasport sportovišť v majetku města

Příspěvková organizace metodicky řízená odborem majetku města

Kancelář architektury města Karlovy Vary, příspěvková organizace

je organizace zabývající se architekturou a urbanismem, budoucí vizí města, územním plánováním, veřejným prostorem a komunikací s veřejností. Zpracovává vizi prostorového rozvoje města Karlovy Vary.

ředitel: Dipl. - Ing. Architekt Petr Kropp

Kontaktní poštovní adresa
Kancelář architektury města Karlovy Vary, p. o.
Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

Adresa pro osobní návštěvu
Kancelář architektury města Karlovy Vary, p. o.
Nám. M. Horákové 2041, 361 20 Karlovy Vary

telefon: +420353151480/ +420601175698

e-mail: info@kamkv.cz

http://www. kamkv.cz

 

Kontakty

Vedoucí odboru

Ing. Jaroslav Cícha

Telefon:353 151 241

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Odbor:Odbor majetku města

Činnost:vedoucí odboru

Kancelář:225

Oddělení ekonomické
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Mgr. Bc. František Fünfkirchler
vedoucí oddělení
353 151 218 Moskevská 21
207A
Helena Husáková
výměna bytů, přechod nájmů, přidělování bytů, DPS, přidělování ubytoven
353 151 374 Moskevská 21
206
Monika Knedlíková
nájem a pacht pozemků podnikatelům,nájem pozemků pod garážemi, dary
353 151 267 Moskevská 21
212
Iveta Kortusová
údržba zeleně, nájem, pacht pozemků, administrativní práce
353 151 224 Moskevská 21
225A
Gabriela Makrlíková
administrativní práce, evidence movitého majetku, nájem garáží, úrazy
353 151 230 Moskevská 21
225A
Miroslava Petešová
účetní agenda oddělení správy pozemků, nájem parkovišť
353 151 256 Moskevská 21
217
Bc. Michaela Šestáková
výkupy nemovitostí, historický a přídělový majetek, restituce
353 151 438 Moskevská 21
204
Dana Šoulejová
agenda smluvních závazků, pojištění majetku
353 151 253 Moskevská 21
206
Ludmila Štechrová
věcná břemena
353 151 259 Moskevská 21
203
Lucie Valešová DiS
ekomom odboru
353 151 279 Moskevská 21
208
Vladimíra Zelenková
nebytové prostory - nájmy, pachty, výpůjčky
353 151 245 Moskevská 21
205
Oddělení technické
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Mgr. Milan Zamazal
vedoucí oddělení
353 151 212 Moskevská 21
213A
Daniela Čáslavková
technik - opěrné zdi, vyjádření a stanoviska za odbor, bytové a nebytové domy
353 151 255 Moskevská 21
215
Marcela Henclová
prodej pozemků podnikatelům a pozemků pod garážemi
353 151 247 Moskevská 21
202
Josef Kahoun
technik - areály, pozemky, sportoviště a haly, majetkoprávní vypořádání staveb
353 151 246 Moskevská 21
216
Vít Mašanka
technik - školská zařízení
353 151 225 Moskevská 21
218
Dagmar Maxová
nájem, pacht a výpůjčka pozemků občanům a neziskovým organizacím, správa sportovišť
353 151 222 Moskevská 21
210
Jana Netíková
příprava prodejů, prodej bytových i nebytových domů
353 151 437 Moskevská 21
211
Šárka Uhlíková
směny nemovitostí, převody komunikací, čísla popisná, evidenční, orientační, informace dle zákona č. 106/1999 Sb., stížnosti
353 151 251 Moskevská 21
209
Bc. Oldřiška Zbořilová DiS.
ekonom odboru, prodej majetku
353 151 373 Moskevská 21
213
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Mgr. Michal Murčo
právník odboru
353 151 441 Moskevská 21
226
Helena Payerová
energetik SMKV
353 151 131 Moskevská 21
207
Petr Rittig
koordinátor veřejně prospěšných a obecně prospěšných prací, administrativní práce
353 152 499 U Spořitelny 2
524

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Iveta Kortusová
Poslední aktualizace: 11.05.2020

Pomozte nám vylepšit stránky a obsah