Odbor majetku města

Činnost odboru

Odbor majetku města vykonává vlastnická práva k nemovitému a movitému majetku ve vlastnictví města Karlovy Vary v oblasti správy domů, bytů a areálů a oblasti správy pozemků včetně jejich prodeje a pronájmu.

Úřední hodiny všech agend

 

Přehled sportovišť na území města Karlovy Vary

Kontakty

Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Daniela Čáslavková
technik - areály, pozemky, sportoviště a haly, bytové a nebytové domy
d [emailtecka] caslavkovaatmmkv [emailtecka] cz 353151255 Moskevská 21
213A
Roman Gros
energetik SMKV
r [emailtecka] grosatmmkv [emailtecka] cz 353151131 Moskevská 21
207
Zuzana Lukesle
technik - nebytové prostory
z [emailtecka] lukesleatmmkv [emailtecka] cz 353151120 Moskevská 21
216
Vít Mašanka
technik - školská zařízení
v [emailtecka] masankaatmmkv [emailtecka] cz 353151225 Moskevská 21
218
Petr Rittig
koordinátor veřejně prospěšných a obecně prospěšných prací, administrativní práce
p [emailtecka] rittigatmmkv [emailtecka] cz 353151373 Moskevská 21
217
René Rumlena
technik - bytové a nebytové domy
r [emailtecka] rumlenaatmmkv [emailtecka] cz 353151246 Moskevská 21
215
Bc. Eva Tatýrková
technik-opěrné zdi
e [emailtecka] tatyrkovaatmmkv [emailtecka] cz 353151267 Moskevská 21
218A
Ivana Vaňková
nájem a pacht majetku, údržba zeleně, administrativní práce
i [emailtecka] vankovaatmmkv [emailtecka] cz 353151224 Moskevská 21
225A
Oddělení ekonomické
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Miroslava Dimo
ekonom odboru
m [emailtecka] dimoatmmkv [emailtecka] cz 353151256 Moskevská 21
213
Mgr. Bc. František Fünfkirchler
vedoucí oddělení
f [emailtecka] funfkirchleratmmkv [emailtecka] cz 353151218 Moskevská 21
207A
Iveta Kortusová
věcná břemena
i [emailtecka] kortusovaatmmkv [emailtecka] cz 353151259 Moskevská 21
203
Nikola Antonína Krausová
prodeje majetku - ekonom
n [emailtecka] krausovaatmmkv [emailtecka] cz 353151212 Moskevská 21
209
Gabriela Makrlíková
administrativní práce; inventarizace majetku; nájem garáží
g [emailtecka] makrlikovaatmmkv [emailtecka] cz 353151230 Moskevská 21
225A
Iveta Nejedlá
pronájmy parkovišť, závazky ze smluv
i [emailtecka] nejedlaatmmkv [emailtecka] cz 353151279 Moskevská 21
208
Dana Šoulejová
výměna bytů, přechod nájmů, přidělování bytů, DPS, přidělování ubytoven, pojištění majetku, úrazy
d [emailtecka] soulejovaatmmkv [emailtecka] cz 353151253 Moskevská 21
206
Oddělení prodejů a pronájmů majetku
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Alena Bauerová DiS.
nebytové prostory - nájmy, pachty, výpůjčky; prodej majetku
a [emailtecka] bauerovaatmmkv [emailtecka] cz 353151245 Moskevská 21
205
Dagmar Maxová
nájem, pacht a výpůjčka pozemků občanům a neziskovým organizacím
d [emailtecka] maxovaatmmkv [emailtecka] cz 353151222 Moskevská 21
210
Jana Netíková
příprava prodejů, prodej bytových i nebytových domů
j [emailtecka] netikovaatmmkv [emailtecka] cz 353151437 Moskevská 21
211
Nikola Ševcovičová
výkupy nemovitých věcí, směny
n [emailtecka] sevcovicovaatmmkv [emailtecka] cz 353151438 Moskevská 21
212
Mgr. Lucie Vrábelová
vedoucí oddělení; směny nemovitostí; převody komunikací; čísla popisná, evidenční a orientační
l [emailtecka] vrabelovaatmmkv [emailtecka] cz 353151251 Moskevská 21
224

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Ivana Vaňková

Poslední aktualizace: 21.7.2023

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám