Odbor majetku města

Činnost odboru

Odbor majetku města vykonává vlastnická práva k nemovitému a movitému majetku ve vlastnictví města Karlovy Vary v oblasti správy domů, bytů a areálů a oblasti správy pozemků včetně jejich prodeje a pronájmu.

Úřední hodiny všech agend

 

Název Zveřejnění Ukončení
Záměr prodeje podílu na pozemku na st.p.č. 309 k.ú. Stará Role
Přílohy: pdf
Záměr prodeje tří částí pozemku p.č. 1215 v k.ú. Karlovy Vary (ulice Lázeňská) pro společnost KAMA company s.r.o.
Přílohy: pdf pdf
Záměr pronájmu objektu školy v ulici Vančurova 30/2 a 83/2a ve Staré Roli pro Základní školu a střední školu Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje
Přílohy: pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf
Veřejná zakázka - Kino ČAS - nakládání s dešťovými vodami - stavba na pozemku p. č. 2062/2, p. č. 2062/4 a 2063, k. úz. Karlovy Vary
Přílohy: xlsx pdf pdf doc doc
Zveřejnění záměru uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce NP v objektu Drahomířino nábřeží 197/16 v Karlových Varech s ústavem Inovační centrum INION, z.ú.
Přílohy: pdf
Zveřejnění záměru uzavřít dodatek č 1 ke smlouvě o výpůjčce NP v objektu Západní 1779/22 v Tuhnicích se spolkem Nádech - pomoc a podpora rodičů samoživitelů, z.s.
Přílohy: pdf
Zveřejnění záměru uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu NP ("tržní krámek") v objektu Tržiště 2073/4 se společností MITHAT KARLOVY VARY spol. s r.o.
Přílohy: pdf
Zveřejnění záměru pachtu pozemku p.č. 425/7 v k.ú. Dvory, obec Karlovy Vary
Přílohy: pdf
Zveřejnění záměru pachtu části pozemku p.č. 118/1 a části pozemku p.č. 2638 vše v k.ú. Stará Role, obec Karlovy Vary
Přílohy: pdf pdf
Zveřejnění záměru pachtu pozemku p.č. 2854 v k.ú. Karlovy Vary, obec Karlovy Vary
Přílohy: pdf
Záměr prodeje pozemků - ul. Kolmá, k. ú. Karlovy Vary
Přílohy: pdf pdf
Zveřejnění záměru nájmu pozemků p.č. 3245, p.č. 3246, p.č. 3249 včetně stavby a části pozemku p.č. 3248 vše v k.ú. Karlovy Vary, obec Karlovy Vary
Přílohy: pdf pdf
Záměr pronájmu nebytového prostoru v budově bez č.p./č.e. v areálu Západní v k.ú. Tuhnice, obec Karlovy Vary formou "VŘ - obálková metoda"
Přílohy: pdf pdf
Záměr pronájmu nebytového prostoru v objektu Západní 1401/63 v k.ú. Tuhnice, obec Karlovy Vary formou "VŘ - obálková metoda"
Přílohy: pdf pdf PDF
Záměr prodeje pozemku p.č. 1370/15 v k.ú. Stará Role, obec a okres Karlovy Vary formou "VŘ - veřejná licitace"
Přílohy: pdf
Zásady upravující způsob rozúčtování nákladů za dodávku tepla a teplé vody - objekty v majetku města K. Vary pro období od 1.1.2023 do 31.12.2024
Přílohy: pdf pdf pdf pdf pdf pdf

Kontakty

Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Daniela Čáslavková
technik - areály, pozemky, sportoviště a haly, bytové a nebytové domy
d [emailtecka] caslavkovaatmmkv [emailtecka] cz 353151255 Moskevská 21
213A
Martin Černý
technik - základní školy a nebytové domy
m [emailtecka] cernyatmmkv [emailtecka] cz 353151246 Moskevská 21
215
Roman Gros
energetik SMKV
r [emailtecka] grosatmmkv [emailtecka] cz 353151131 Moskevská 21
207
Nataša Kubatschová
technik odboru
n [emailtecka] kubatschovaatmmkv [emailtecka] cz 353151120 Moskevská 21
216
Vít Mašanka
technik - školská zařízení
v [emailtecka] masankaatmmkv [emailtecka] cz 353151225 Moskevská 21
218
Petr Rittig
koordinátor veřejně prospěšných a obecně prospěšných prací, administrativní práce
p [emailtecka] rittigatmmkv [emailtecka] cz 353151373 Moskevská 21
217
Bc. Eva Tatýrková
technik-opěrné zdi
e [emailtecka] tatyrkovaatmmkv [emailtecka] cz 353151267 Moskevská 21
218A
Ivana Vaňková
nájem a pacht majetku, údržba zeleně, administrativní práce
i [emailtecka] vankovaatmmkv [emailtecka] cz 353151224 Moskevská 21
225A
Oddělení ekonomické
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Miroslava Dimo
ekonom odboru
m [emailtecka] dimoatmmkv [emailtecka] cz 353151256 Moskevská 21
213
Mgr. Bc. František Fünfkirchler
vedoucí oddělení
f [emailtecka] funfkirchleratmmkv [emailtecka] cz 353151218 Moskevská 21
207A
Iveta Kortusová
věcná břemena
i [emailtecka] kortusovaatmmkv [emailtecka] cz 353151259 Moskevská 21
203
Nikola Antonína Krausová
prodeje majetku - ekonom
n [emailtecka] krausovaatmmkv [emailtecka] cz 353151212 Moskevská 21
209
Gabriela Makrlíková
administrativní práce; inventarizace majetku; nájem garáží
g [emailtecka] makrlikovaatmmkv [emailtecka] cz 353151230 Moskevská 21
225A
Iveta Nejedlá
pronájmy parkovišť, závazky ze smluv
i [emailtecka] nejedlaatmmkv [emailtecka] cz 353151279 Moskevská 21
208
Dana Šoulejová
výměna bytů, přechod nájmů, přidělování bytů, DPS, přidělování ubytoven, pojištění majetku, úrazy
d [emailtecka] soulejovaatmmkv [emailtecka] cz 353151253 Moskevská 21
206
Oddělení prodejů a pronájmů majetku
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Alena Bauerová DiS.
nebytové prostory - nájmy, pachty, výpůjčky; prodej majetku
a [emailtecka] bauerovaatmmkv [emailtecka] cz 353151245 Moskevská 21
205
Dagmar Maxová
nájem, pacht a výpůjčka pozemků občanům a neziskovým organizacím
d [emailtecka] maxovaatmmkv [emailtecka] cz 353151222 Moskevská 21
210
Jana Netíková
příprava prodejů, prodej bytových i nebytových domů
j [emailtecka] netikovaatmmkv [emailtecka] cz 353151437 Moskevská 21
211
Nikola Ševcovičová
výkupy nemovitých věcí, směny
n [emailtecka] sevcovicovaatmmkv [emailtecka] cz 353151438 Moskevská 21
212
Mgr. Lucie Vrábelová
vedoucí oddělení; směny nemovitostí; převody komunikací; čísla popisná, evidenční a orientační
l [emailtecka] vrabelovaatmmkv [emailtecka] cz 353151251 Moskevská 21
224

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Ivana Vaňková

Poslední aktualizace: 27.5.2024

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám