Magistrát informuje

24.3.17

Webové stránky magistrátu uspěly v krajském kole 19. ročníku soutěže Zlatý erb, kterou vyhlásil Karlovarský kraj ve spolupráci se...

1.3.17

Statutární Město Karlovy Vary dlouhodobě usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání s komunálním odpadem, který by zaručoval...

22.3.17

Velvyslankyni Čínské lidové republiky v České republice J. E. Ma Keqing přijal náměstek primátora Michal Riško. Tématem rozhovoru byl...

20.3.17

Od 1. března 2017 je obyvatelům města k dispozici nově otevřený sběrný dvůr v Žižkově ulici ve Staré Roli. V areálu kompostárny...

16.3.17

Pravidelná očista místních komunikací, parkovišť, parkovacích zálivů, chodníků a dalších zpevněných ploch na území města bude zahájena v...

15.3.17

V posledním březnovém týdnu budou na území města postupně rozmisťovány speciální popelnice a kontejnery na bioodpad. Nádoby budou...

13.3.17

Na všech sběrných dvorech v Karlových Varech byly v souvislosti s výskytem ptačí chřipky v regionu umístěny kontejnery...

13.3.17

V prvních březnových dnech byl v Karlových Varech zahájen ruční a strojový úklid města po zimě. Na začátku dubna budou úklidové...

13.3.17

Karlovy Vary dnes navštívila velvyslankyně Rumunska Carmen-Liliana Burlacu. S primátorem města mluvili především o stavu a možnostech...

10.3.17

Elitní závodníci, hobby běžci i rodiče s dětmi se popáté proběhnou po Karlových Varech. Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary se v...

6.3.17

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Karlovarský kraj nařizuje mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření...

6.3.17

Souhrn aktuálních uzavírek a dopravních omezení ve městě a okolí k 3. 3. 2017 MÍSTNÍ KOMUNIKACE Od 25.1.2012 do doby...

24.2.17

Město Karlovy Vary testuje novou formu likvidace gastroodpadu. Do pilotního projektu byla zapojena Základní škola jazyků, pro kterou byl...

14.2.17

Do 17. ročníku soutěže Stavby Karlovarského kraje lze přihlašovat stavby a projekty do 20. března, dokumentaci dodat  do 20. dubna...

1.2.17

Statutární město Karlovy Vary bude od 1. července 2017 zřizovatelem Domu dětí a mládeže Karlovy Vary. Na obsazení vedoucího místa ředitele...

13.1.17

Město Karlovy Vary zajišťuje efektivní, hospodárné a účelné vynakládání veřejných prostředků do sportu, kultury a volnočasových aktivit...

13.1.17

Město Karlovy Vary nechalo zpracovat stavebně historický a stavebně technický průzkum hrázděnky u Husovky. Objekt hrázděné technické stavby...

11.1.17

V rámci snahy o kvalitnější a rychlejší zimní údržbu komunikací zveřejňujeme kontakty na odpovědné osoby:...

10.1.17

Nadace města Karlovy Vary, jejímiž významnými partnery a přispěvateli jsou Statutární město Karlovy Vary a Karlovarský kraj, předala na...

9.1.17

Tisíců motoristů z Karlových Varů a okolních měst a obcí čeká v roce 2017 výměna řidičského průkazu. Důvodem je uplynutí...

4.1.17

Statutární město Karlovy Vary vyhlašuje jako doprovodnou akci k 5. ročníku 1/2Maratonu Karlovy Vary pod záštitou primátora města Karlovy...