Zásady chování obyvatelstva při nebezpečí chemického ohrožení

Zásady chování

  • Použít vlhký kapesník nebo šátek k zakrytí úst a nosu, omezit dýchání a opustit zamořený prostor nejkratší cestou, kolmou na směr větru.
  • Odvést domů děti a občany se sníženou pohyblivostí. V domech utěsnit okna, dveře a ventilační otvory. V případě potřeby dýchat přes vlhké šátky nebo tampony.Čekat v úkrytu bytu na další pokyny řídícího záchranných prací rozhlas, televize, telefon, přímá informace).
  • Ve veřejných prostorech shromáždit osoby v místnostech určených k ochraně. Zavřít a utěsnit okna, dveře, ventilační otvory a udržovat spojení (telefon) s řídícím likvidace ohrožení a evakuace. Pro všechny přítomné připravit vlhké tampony (šátky).
  • Při likvidaci chemické havárie a ukončení chemického poplachu nepoužívat zasažené předmětypřed jejich důkladným omytím.
  • Zachovat kázeň a pořádek a řídit se pokyny řídícího záchranné akce a členů zdravotní a pořádkové služby

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Lukáš Zelenka

Poslední aktualizace: 15.1.2018

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám