Obecní živnostenský úřad

Činnost odboru

Odbor obecní živnostenský úřad zajišťuje agendu živnostenských a zemědělských podnikatelů, vydává výpisy ze živnostenského rejstříku a osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele, působí jako „Centrální registrační místo“ a na úseku „Jednotného kontaktního místa“ poskytuje informace pro podnikání ve státech Evropské unie.

Odbor dále provádí kontrolní a dozorovou činnost zaměřenou na dodržování příslušných zákonů na úseku živnostenského podnikání, podnikání v zemědělství, při ochraně spotřebitele, v oblasti spotřebních daní – lihovin a tabáku, v povinném značení lihu, v ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, v provozování cestovních kanceláří a cestovních agentur, v pohřebnictví, při provozu zastaváren, bazarů a zařízení určených ke sběru a výkupu odpadů, dále při přepravě osob drahou, silniční a leteckou  dopravou a v oblasti regulace reklamy ve vnitřním území lázeňského místa Karlovy Vary.

Úřední hodiny všech agend

 

Jednotlivé agendy odboru

Živnostenské podnikání, centrální registrační místo

  • Živnosti volné, řemeslné, vázané a koncesované
  • Přihlášky k registraci pro finanční úřad, správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnu a úřad práce

Magistrát města II, U Spořitelny 2

tel.: 353 152 695, 3. patro, kancelář č. 324

tel.: 353 152 696, 3. patro, kancelář č. 324

tel.: 353 152 694, 3. patro, kancelář č. 325

tel.: 353 152 702, 3. patro, kancelář č. 325

tel.: 353 152 690, 3. patro, kancelář č. 326

 

Výpisy ze živnostenského rejstříku

  • Žádosti o výpis ze živnostenského rejstříku

Magistrát města II, U Spořitelny 2

tel.: 353 152 710, 3. patro, kancelář č. 314

 

Jednotné kontaktní místo

  • Poradenství a informace pro podnikání ve státech Evropské unie

Magistrát města II, U Spořitelny 2

tel.: 353 152 710, 3. patro, kancelář č. 314

 

Podnikání v zemědělství

  • Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele

Magistrát města II, U Spořitelny 2

tel.: 353 152 695, 3. patro, kancelář č. 324

tel.: 353 152 694, 3. patro, kancelář č. 325

 

Živnostenská kontrola

  • Kontrolní a dozorová činnost v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem a dalšími zákony

Magistrát města II, U Spořitelny 2

tel.: 353 152 697, 3. patro, kancelář č. 323

tel.: 353 152 703, 3. patro, kancelář č. 323

tel.: 353 152 700, 3. patro, kancelář č. 330

tel.: 353 152 701, 3. patro, kancelář č. 331

 

 

 

Kontakty

Vedoucí odboru

Ing. Soňa Hacklová

Telefon:353 152 691

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Odbor:Obecní živnostenský úřad

Činnost:vedoucí odboru

Kancelář:315

Oddělení registrační - centrální registrační místo, jednotné kontaktní místo
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Mgr. Dana Fořtová
vedoucí registračního oddělení
353 152 693 U Spořitelny 2
327
Emilia Bašusová DiS.
centrální registrační místo, evidence živnostenských a zemědělských podnikatelů
353 152 694 U Spořitelny 2
325
Jitka Hojsáková
centrální registrační místo, evidence živnostenských podnikatelů
353 152 702 U Spořitelny 2
325
Ivana Ozomová
centrální registrační místo, evidence živnostenských podnikatelů
353 152 690 U Spořitelny 2
326
Lenka Vamberová
centrální registrační místo, evidence živnostenských a zemědělských podnikatelů, jednotné kontaktní místo
353 152 696 U Spořitelny 2
324
Oddělení kontrolní
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Lubomír Malý
vedoucí kontrolního oddělení
353 152 700 U Spořitelny 2
330
Jiří Frank
kontrolní činnost
353 152 703 U Spořitelny 2
313
Alexandra Renková
kontrolní činnost
353 152 697 U Spořitelny 2
313
Bc. Martin Smětal
kontrolní činnost
353 152 701 U Spořitelny 2
331
Správní činnosti
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Bc. Jiří Vimr
metodik správních činností
353 152 698 U Spořitelny 2
316
Ing. Kateřina Wisniowská
jednotné kontaktní místo, správní činnosti, výpisy ze živnostenského rejstříku
353 152 710 U Spořitelny 2
314

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Soňa Hacklová
Poslední aktualizace: 12.05.2020

Pomozte nám vylepšit stránky a obsah