Povinné informace

1. Název

Statutární město Karlovy Vary

2. Důvod a způsob založení    

Právní základ: Město Karlovy Vary je veřejnoprávní korporací ve smyslu ust. § 2 odst.1 jakož i statutárním městem ve smyslu ust. § 4 zákona č.128/2000 Sb. O obcích, jakožto základního právního předpisu pro činnost města.
Historický základ: Dne 14. srpna 1370 udělil Karel IV. v Norimberku ”svým věrným poddaným v Karlových Varech” privilegium loketského městského práva, tj. povýšil obec u Vřídla na královské město. Tím položil základ k dalšímu zdárnému rozvoji již existujících lázní.

3. Organizační struktura

Organizační struktura
Příspěvkové organizace
Obchodní společnosti s podílem města

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
4.3 Úřední hodiny
4.4 Telefonní čísla
4.5 Adresa internetových stránek: https://www.mmkv.cz
4.6 Adresa podatelny
4.7 Elektronická adresa podatelny: postaatmmkv [emailtecka] cz (posta[at]mmkv[dot]cz), další informace.
4.8 Datová schránka: a89bwi8

5. Případné platby lze poukázat

19-800424389/0800, vedený u České spořitelny, a.s.

6. IČO

Identifikační číslo: 00254657

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Daňové identifikační číslo: CZ00254657

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů
8.2. Rozpočet

9. Žádosti o informace 

Informace lze získat na informačním pultu Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21 Karlovy Vary, který se nachází v přízemí vlevo nebo na internetových stránkách www.mmkv.cz

10. Příjem podání a podnětů

Žádosti a jiná podání, adresované Statutárnímu městu Karlovy Vary lze podat v písemné formě v podatelnách Magistrátu města Karlovy Vary a to:

  • Podatelna I, Moskevská 2035/21, Karlovy Vary tel.: 353 151 205
  • Podatelna II, U Spořitelny 538/2, Karlovy Vary tel.: 353 152 641
  • a elektronicky: postaatmmkv [emailtecka] cz (posta[at]mmkv[dot]cz)

11. Předpisy

11.1. Nejdůležitější používané předpisy
11.2. Vydané právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací    

12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací (§ 5 odst.1 písm. f) zákona) č. 106/1999 Sb. o poskytování informací
12.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

13.1. Vzory licenčních smluv
16.2. Výhradní licence - Nejsou.

Úřední hodiny

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Zákon o poskytování informací

Výroční zprávy

Transparentní účet

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Radek Kletečka

Poslední aktualizace: 29.7.2021

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám