Odbor právní

Činnost odboru

Odbor právní zajišťuje zastupování města v řízeních před soudy a dalšími orgány veřejné správy, zabývá se metodickou a legislativní činností při vytváření obecně závazných vyhlášek města.  Odbor právní připravuje podklady pro rozhodování orgánů města,  smluvní dokumentaci a jiné listiny či dokumenty, zaujímá stanoviska a vyjádření k záležitostem právní povahy a týkajících se města.  Odbor právní zajišťuje dodržování ústavnosti a zákonnosti v činnosti města.

Úřední hodiny všech agend

Není zde žádná položka

Kontakty

Vedoucí odboru

JUDr. Ing. Dana Sárová Ph.D., LL.M.

Telefon:353 151 227

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Odbor:Odbor právní

Činnost:vedoucí odboru

Kancelář:125

Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Alena Kusá
referent právního odboru, ekonom odboru
353 151 430 Moskevská 21
123
Mgr. Vojtěch Burda
právník města
353 151 254 Moskevská 21
125
JUDr. Miloš Průcha
právník města
353 151 149 Moskevská 21
132
Mgr. Ludmila Vysloužilová
právník města
353 151 299 Moskevská 21
130

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Alena Kusá
Poslední aktualizace: 28.02.2019

Pomozte nám vylepšit stránky a obsah