Odbor právní

Činnost odboru

Odbor právní zajišťuje zastupování města v řízeních před soudy a dalšími orgány veřejné správy, zabývá se metodickou a legislativní činností při vytváření obecně závazných vyhlášek města.  Odbor právní připravuje podklady pro rozhodování orgánů města,  smluvní dokumentaci a jiné listiny či dokumenty, zaujímá stanoviska a vyjádření k záležitostem právní povahy a týkajících se města.  Odbor právní zajišťuje dodržování ústavnosti a zákonnosti v činnosti města.

Úřední hodiny všech agend

Název Zveřejnění Ukončení
Krajský úřad - Veřejná vyhláška - Oznámení návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci I/13 v úseku Karlovy Vary - Ostrov
Přílohy: pdf pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - část obce Dvory a část obce Tašovice
Přílohy: pdf
VSOZC - NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU VODOHOSPODÁŘSKÉHO SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH ZA ROK 2021
Přílohy: pdf pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - část obce Hůrky
Přílohy: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - část obce Dvory
Přílohy: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - část obce Dvory
Přílohy: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - část obce Dvory
Přílohy: pdf
Volby do zastupitelstev obcí 2022 - oznámení o potřebném počtu podpisů na peticích (pro nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů)
Přílohy: pdf
Volby do Senátu 2022 - oznámení o zřízení zvláštního účtu pro složení kauce
Přílohy: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - kat. území Tuhnice - parcelní č. 590
Přílohy: pdf
ČR - Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu
Přílohy: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - část obce Bohatice - Táborská: č.o. 10
Přílohy: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - část obce Bohatice
Přílohy: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - část obce Bohatice
Přílohy: pdf
Exekutorský úřad Praha 4 - Usnesení - dražební vyhláška - ENERGETIC PROGRAMMES CENTER s.r.o.
Přílohy: pdf
Volby do zastupitelstev obcí 2022 - členění obcí na části (údaj uváděný na kandidátní listině)
Přílohy: pdf
Volby do zastupitelstev obcí 2022 - Seznam obecních úřadů, pro které je Magistrát města Karlovy Vary registračním úřadem, a seznam obecních úřadů, kterým se kandidátní listiny podávají přímo
Přílohy: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - část obce Bohatice
Přílohy: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary
Přílohy: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Dalovice - část obce Všeborovice , Karlovy Vary - část obce Drahovice
Přílohy: pdf
Finanční úřad - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2022
Přílohy: pdf pdf pdf
Finanční úřad - Dražební vyhláška
Přílohy: pdf
Informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2022 u matričních úřadů v obvodu Magistrátu města K. Vary (za rok 2021)
Přílohy: pdf
Exekutorský úřad Praha 9 - Usnesení - dražební vyhláška - Martin Farkaš
Přílohy: pdf
Exekutorský úřad Louny - Usnesení - dražební vyhláška - Široký Josef
Přílohy: pdf
Exekutorský úřad Louny - Usnesení - dražební vyhláška - Jürgen Stingl Hans
Přílohy: pdf
Exekutorský úřad Přerov - Usnesení o opakované dražbě - BANNERON BUSINESS s. r. o.
Přílohy: pdf
Exekutorský úřad Přerov - Usnesení o opakované dražbě - BANNERON BUSINESS s. r. o.
Přílohy: pdf
Exekutorský úřad Přerov - Usnesení o opakované dražbě - BANNERON BUSINESS s. r. o.
Přílohy: pdf
Exekutorský úřad Přerov - Usnesení o opakované dražbě - BANNERON BUSINESS s. r. o.
Přílohy: pdf
Exekutorský úřad Přerov - Usnesení o opakované dražbě - BANNERON BUSINESS s. r. o.
Přílohy: pdf
UZSVM - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí, tzv. neznámý vlastník
Přílohy: pdf xlsx
Povinně zveřejňované údaje podle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
Přílohy: doc
Finanční úřad pro Karlovarský kraj - Daň z nemovitých věcí - informace k průběhu výběru daňových přiznání na dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022
Přílohy: pdf pdf
OMEXOM - Oznámení - listopad/2021 - květen/2022 - IE-12-0005693 ,,K. Vary, TS,KV_0358,ZS,TS,KV_0378,Lidl,kNN"
Přílohy: pdf
OMEXOM - Oznámení - listopad/2021 - červen/2022 - IE-12-0008051 ,,K. Vary, Závodní,KÚKV,propoj,TS,kNN,kVN"
Přílohy: pdf
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. j. MZE-49892/2021-16212
Přílohy: pdf pdf pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - seznam nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník
Přílohy: xlsx
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Město Karlovy Vary - Aktualizace seznamu nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník
Přílohy: xls
Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Přílohy: pdf pdf pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník
Přílohy: xlsx
Ministerstvo zemědělství - Praha - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Přílohy: pdf pdf pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí
Přílohy: pdf xlsx
UZSVM-Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (naznámý vlastník)
Přílohy: pdf xlsx
UZSVM - Agenda nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí - aktualizace
Přílohy: pdf xlsx
UZSVM - Nedostatečně označené osoby v KN - aktualizace k 1. 7. 2014
Přílohy: pdf docx docx xlsx
Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech
Přílohy: pdf

Kontakty

foto

JUDr. Ing. Dana Sárová Ph.D., LL.M.

Telefon
E-mail
d [emailtecka] sarovaatmmkv [emailtecka] cz
Budova
Moskevská 21
Kancelář
125
Činnost
vedoucí odboru
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Mgr. Vojtěch Burda
právník města
v [emailtecka] burdaatmmkv [emailtecka] cz 353151254 Moskevská 21
132
Mgr. Ludmila Kučerová
právník města
l [emailtecka] kucerovaatmmkv [emailtecka] cz 353151299 Moskevská 21
130
Alena Kusá
referent právního odboru, ekonom odboru
a [emailtecka] kusaatmmkv [emailtecka] cz 353151430 Moskevská 21
123
JUDr. Miloš Průcha
právník města
m [emailtecka] pruchaatmmkv [emailtecka] cz 353151149 Moskevská 21
132a

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Alena Kusá

Poslední aktualizace: 28.2.2019

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám