Odbor právní

Činnost odboru

Odbor právní zajišťuje zastupování města v řízeních před soudy a dalšími orgány veřejné správy, zabývá se metodickou a legislativní činností při vytváření obecně závazných vyhlášek města.  Odbor právní připravuje podklady pro rozhodování orgánů města,  smluvní dokumentaci a jiné listiny či dokumenty, zaujímá stanoviska a vyjádření k záležitostem právní povahy a týkajících se města.  Odbor právní zajišťuje dodržování ústavnosti a zákonnosti v činnosti města.

Úřední hodiny všech agend

Název Zveřejnění Ukončení
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary
Přílohy: pdf
Informace fyzické osobě podle z. č. 106/1999 Sb.
Přílohy: pdf
Informace fyzické osobě podle z. č. 106/1999 Sb.
Přílohy: doc
Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - Drahovice
Přílohy: pdf
Karlovarský kraj - Program 5. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje - 26. dubna 2021 od 9:00 hodin
Přílohy: pdf
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary
Přílohy: pdf
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Drahovice
Přílohy: pdf
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Olšová Vrata
Přílohy: pdf
Celní úřad pro Karlovarský kraj - Veřejná vyhláška - Kojnok Lukáš
Přílohy: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - Drahovice
Přílohy: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - Stará Role
Přílohy: pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Aukční vyhláška
Přílohy: pdf
Krajský úřad Karlovarského kraje - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Přílohy: pdf
Usnesení - Dražební vyhláška o provedení nového kola elektronické dražby nemovitostí
Přílohy: pdf
Dražební vyhláška - zpeněžení majetku po zemřelém - Alexandr Vecka
Přílohy: pdf
Elektronická dražební vyhláška - Štefan Ďurica
Přílohy: pdf
Přerušení dodávky elektrické energie - 22.4.2021 - Karlovy Vary,Dvory, Chebská
Přílohy: pdf
Přerušení dodávky elektrické energie - 21.4.2021 - Karlovy Vary, Drahovice, Mattoniho nábřeží, Sportovní, Stará Kysibelská
Přílohy: pdf
Usnesení čj. 203 Ex 18596/19-31- dražební vyhlášku o oznámení dražebního roku - Patrik Kubálek
Přílohy: pdf
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) - Jan Flídr
Přílohy: pdf
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) - Stingl Hans Jürgen
Přílohy: pdf
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Drahovice - seznam sčítacích komisařů a seznam objektů ve sčítacím obvodu
Přílohy: pdf
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Rosnice - seznam sčítacích komisařů a seznam objektů ve sčítacím obvodu
Přílohy: pdf
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Karlovy Vary, část obce Karlovy Vary - seznam sčítacích komisařů a seznam objektů ve sčítacím obvodu
Přílohy: pdf
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Čankov - seznam sčítacích komisařů a seznam objektů ve sčítacím obvodu
Přílohy: pdf
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Olšová Vrata - seznam sčítacích komisařů a seznam objektů ve sčítacím obvodu
Přílohy: pdf
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Stará Role - seznam sčítacích komisařů a seznam objektů ve sčítacím obvodu
Přílohy: pdf
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Bohatice - seznam sčítacích komisařů a seznam objektů ve sčítacím obvodu
Přílohy: pdf
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Dvory - seznam sčítacích komisařů a seznam objektů ve sčítacím obvodu
Přílohy: pdf
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Rybáře - seznam sčítacích komisařů a seznam objektů ve sčítacím obvodu
Přílohy: pdf
Pozůstalost po Elemíru Radičovi, nar. 2.2.1946, se zanechaným pořízením pro případ smrti
Přílohy: pdf pdf
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Doubí - seznam sčítacích komisařů a seznam objektů ve sčítacím obvodu
Přílohy: pdf
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Počerny - seznam sčítacích komisařů a seznam objektů ve sčítacím obvodu
Přílohy: pdf
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Tašovice - seznam sčítacích komisařů a seznam objektů ve sčítacím obvodu
Přílohy: pdf
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Cihelny - seznam sčítacích komisařů a seznam objektů ve sčítacím obvodu
Přílohy: pdf
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Hůrky - seznam sčítacích komisařů a seznam objektů ve sčítacím obvodu
Přílohy: pdf
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Sedlec - seznam sčítacích komisařů a seznam objektů ve sčítacím obvodu
Přílohy: pdf
Oznámení Českého statistického úřadu ze dne 9.2.2021 o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice
Přílohy: pdf
OMEXOM - Oznámení - K. Vary, Počerny, směr-mlýn,kNN
Přílohy: pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Město Karlovy Vary - Aktualizace seznamu nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník
Přílohy: xls
OMEXOM GA Energo s. r. o. - Oznámení - Osazení pojistkových skříní a uložení kabelů NN
Přílohy: pdf
Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Přílohy: pdf pdf pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník
Přílohy: xlsx
Ministerstvo zemědělství - Praha - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Přílohy: pdf pdf pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí
Přílohy: pdf xlsx
UZSVM-Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (naznámý vlastník)
Přílohy: pdf xlsx
UZSVM - Agenda nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí - aktualizace
Přílohy: pdf xlsx
UZSVM - Nedostatečně označené osoby v KN - aktualizace k 1. 7. 2014
Přílohy: pdf docx docx xlsx
Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech
Přílohy: pdf

Kontakty

foto

JUDr. Ing. Dana Sárová Ph.D., LL.M.

Telefon
E-mail
d [emailtecka] sarovaatmmkv [emailtecka] cz
Budova
Moskevská 21
Kancelář
125
Činnost
vedoucí odboru
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Mgr. Vojtěch Burda
právník města
v [emailtecka] burdaatmmkv [emailtecka] cz 353151254 Moskevská 21
125
Alena Kusá
referent právního odboru, ekonom odboru
a [emailtecka] kusaatmmkv [emailtecka] cz 353151430 Moskevská 21
123
JUDr. Miloš Průcha
právník města
m [emailtecka] pruchaatmmkv [emailtecka] cz 353151149 Moskevská 21
132
Mgr. Ludmila Vysloužilová
právník města
l [emailtecka] vyslouzilovaatmmkv [emailtecka] cz 353151299 Moskevská 21
130

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Alena Kusá

Poslední aktualizace: 28.2.2019

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám