Odbor právní

Činnost odboru

Odbor právní zajišťuje zastupování města v řízeních před soudy a dalšími orgány veřejné správy, zabývá se metodickou a legislativní činností při vytváření obecně závazných vyhlášek města.  Odbor právní připravuje podklady pro rozhodování orgánů města,  smluvní dokumentaci a jiné listiny či dokumenty, zaujímá stanoviska a vyjádření k záležitostem právní povahy a týkajících se města.  Odbor právní zajišťuje dodržování ústavnosti a zákonnosti v činnosti města.

Úřední hodiny všech agend

Název Zveřejnění Ukončení
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - Stará Role
Přílohy: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - Stará Role
Přílohy: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - Stará Role
Přílohy: pdf
Karlovarský Kraj - Program 12. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskuteční dne 1. listopadu 2021 od 9:00 hodin
Přílohy: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - Stará Role
Přílohy: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - Olšová Vrata
Přílohy: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - Stará Role
Přílohy: pdf
Statutární město Kladno - Veřejná vyhláška - Vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Přílohy: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - Stará Role
Přílohy: pdf
Krajský úřad Karlovarského kraje - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Přílohy: pdf pdf
Exekutorský úřad Plzeň-jih - Usnesení - Pilařová Jana
Přílohy: pdf pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - Stará Role
Přílohy: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - Stará Role
Přílohy: pdf
Statutární město Kladno - Veřejná vyhláška - vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Přílohy: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary
Přílohy: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - Rybáře
Přílohy: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - Sedlec
Přílohy: pdf
Exekutorský úřad Plzeň-město - Dražební vyhláška - Tomáš Fiala
Přílohy: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - Stará Role
Přílohy: pdf
Exekutorský úřad Přerov - Usnesení - BANNERON BUSINESS s. r. o.
Přílohy: pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary
Přílohy: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - Olšová Vrata
Přílohy: pdf
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. j. MZE-49892/2021-16212
Přílohy: pdf pdf pdf
Finanční úřad pro Karlovarský kraj - Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022
Přílohy: pdf
Exekutorský úřad Sokolov - Usnesení - Dražební vyhláška - Eduard Uvarov
Přílohy: pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - seznam nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník
Přílohy: xlsx
Státní pozemkový úřad, pracoviště Karlovy Vary - nabídka pozemků k pronájmu - nabídka srpen 2021
Přílohy: pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Město Karlovy Vary - Aktualizace seznamu nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník
Přílohy: xls
Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Přílohy: pdf pdf pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník
Přílohy: xlsx
Ministerstvo zemědělství - Praha - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Přílohy: pdf pdf pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí
Přílohy: pdf xlsx
UZSVM-Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (naznámý vlastník)
Přílohy: pdf xlsx
UZSVM - Agenda nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí - aktualizace
Přílohy: pdf xlsx
UZSVM - Nedostatečně označené osoby v KN - aktualizace k 1. 7. 2014
Přílohy: pdf docx docx xlsx
Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech
Přílohy: pdf

Kontakty

foto

JUDr. Ing. Dana Sárová Ph.D., LL.M.

Telefon
E-mail
d [emailtecka] sarovaatmmkv [emailtecka] cz
Budova
Moskevská 21
Kancelář
125
Činnost
vedoucí odboru
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Mgr. Vojtěch Burda
právník města
v [emailtecka] burdaatmmkv [emailtecka] cz 353151254 Moskevská 21
125
Mgr. Ludmila Kučerová
právník města
l [emailtecka] vyslouzilovaatmmkv [emailtecka] cz 353151299 Moskevská 21
130
Alena Kusá
referent právního odboru, ekonom odboru
a [emailtecka] kusaatmmkv [emailtecka] cz 353151430 Moskevská 21
123
JUDr. Miloš Průcha
právník města
m [emailtecka] pruchaatmmkv [emailtecka] cz 353151149 Moskevská 21
132

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Alena Kusá

Poslední aktualizace: 28.2.2019

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám