Odbor právní

Činnost odboru

Odbor právní zajišťuje zastupování města v řízeních před soudy a dalšími orgány veřejné správy, zabývá se metodickou a legislativní činností při vytváření obecně závazných vyhlášek města.  Odbor právní připravuje podklady pro rozhodování orgánů města,  smluvní dokumentaci a jiné listiny či dokumenty, zaujímá stanoviska a vyjádření k záležitostem právní povahy a týkajících se města.  Odbor právní zajišťuje dodržování ústavnosti a zákonnosti v činnosti města.

Úřední hodiny všech agend

Název Zveřejnění Ukončení
Program 24. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskuteční dne 12. prosince 2022 od 9:00 hod.
Přílohy: pdf
Oznámení o vyhlášení elektronické aukce - podíl na BJ č. 248/7, k.ú. Stará Role
Přílohy: pdf
VOLBY 2023 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Přílohy: pdf
Exekutorský úřad Cheb - Usnesení - Dražební vyhláška - Martin Bosák
Přílohy: pdf
OZNÁMENÍ - Zrušení elektronické aukce ID 93807-A26232 - nemovitý majetek v k. ú. Dvory - Karlovy Vary
Přílohy: pdf pdf
ČEZ - Plánovaná odstávka 13. 12. 2022 od 7:40 hod., Karlovy Vary - Goethova stezka, Slovenská ul.
Přílohy: pdf
ČEZ - Plánovaná odstávka dne 9. 12. 2022, část obce Rosnice a část obce Stará Role
Přílohy: pdf
Exekutorský úřad Plzeň - město - Usnesení - Dražební vyhláška - Radoslav Zdařil
Přílohy: pdf
NÁVRH ROZPOČTU VODOHOSPODÁŘSKÉHO SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH NA ROK 2023, NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU NA ROKY 2024 AŽ 2026
Přílohy: pdf pdf
Exekutorský úřad Plzeň - město - Usnesení - Dražební vyhláška - Martin Palík
Přílohy: pdf
Exekutorský úřad Přerov - Usnesení - Dražební vyhláška - Michaela Jelínková
Přílohy: pdf
Exekutorský úřad Praha 6 - Usnesení - Dražební vyhláška - Zdeněk Korecký
Přílohy: pdf
Exekutorský úřad Domažlice - Usnesení - Dražební vyhláška - Ivana Kozáková
Přílohy: pdf
Exekutorský úřad Litoměřice - Usnesení - Dražební vyhláška - Jan Matěj Pospíchal
Přílohy: pdf
ČEZ - UPOZORNĚNÍ - k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Přílohy: pdf pdf
ÚZSVM - Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník - aktualizace k 1. 8. 2022
Přílohy: xlsx
UZSVM - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí, tzv. neznámý vlastník
Přílohy: pdf xlsx
Povinně zveřejňované údaje podle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
Přílohy: doc
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. j. MZE-49892/2021-16212
Přílohy: pdf pdf pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - seznam nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník
Přílohy: xlsx
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Město Karlovy Vary - Aktualizace seznamu nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník
Přílohy: xls
Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Přílohy: pdf pdf pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník
Přílohy: xlsx
Ministerstvo zemědělství - Praha - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Přílohy: pdf pdf pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí
Přílohy: pdf xlsx
UZSVM-Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (naznámý vlastník)
Přílohy: pdf xlsx
UZSVM - Agenda nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí - aktualizace
Přílohy: pdf xlsx
UZSVM - Nedostatečně označené osoby v KN - aktualizace k 1. 7. 2014
Přílohy: pdf docx docx xlsx
Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech
Přílohy: pdf

Kontakty

foto

JUDr. Ing. Dana Sárová Ph.D., LL.M.

Telefon
E-mail
d [emailtecka] sarovaatmmkv [emailtecka] cz
Budova
Moskevská 21
Kancelář
125
Činnost
vedoucí odboru
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Mgr. Vojtěch Burda
právník města
v [emailtecka] burdaatmmkv [emailtecka] cz 353151254 Moskevská 21
132
Mgr. Ludmila Kučerová
právník města
l [emailtecka] kucerovaatmmkv [emailtecka] cz 353151299 Moskevská 21
130
Alena Kusá
referent právního odboru, ekonom odboru
a [emailtecka] kusaatmmkv [emailtecka] cz 353151430 Moskevská 21
123
JUDr. Miloš Průcha
právník města
m [emailtecka] pruchaatmmkv [emailtecka] cz 353151149 Moskevská 21
132a

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Alena Kusá

Poslední aktualizace: 28.2.2019

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám