Občanský průkaz

Klienti, kteří si potřebují vyřídit na Magistrátu města Karlovy Vary osobní doklad (občanský průkaz, cestovní pas) si vyzvednou pořadové číslo z vyvolávacího systému v čekárně příjmu žádostí o vydání občanských průkazů a cestovních dokladů v I. patře Magistrátu města Karlovy Vary, v případě výdeje osobních dokladů tak učiní v přízemí. Lze taktéž využít službu elektronického objednání.


Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, Karlovy Vary

odbor vnitřních věcí, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů.

I. PATRO - PŘÍJEM všech žádostí o vydání nových dokladů, tj. občanských průkazů nebo cestovních dokladů

telefonní kontakt: 353 151 126, 353 151 127, 353 151 444, 353 151 134, 353 151 135, 353 151 136
 

PŘÍZEMÍ - VÝDEJ všech hotových dokladů, tj. občanských průkazů i cestovních pasů

telefonní kontakt: 353 151 330, 353 151 372

Úřední hodiny všech agend

Zákonná lhůta pro vyhotovení standardního občanského průkazu s kontaktním elektronickým čipem nebo cestovního pasu s biometrickými údaji je 30 dnů ode dne podání žádosti. Do této lhůty je žádost zpracována Státní tiskárnou cenin s.p., je vyroben samotný doklad a tento doklad je odeslán zpět prostřednictvím Ministerstva vnitra ČR příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Vyrobené doklady jsou zasílány průběžně cca 2 – 3x do týdne.

Dále je možnost požádat o vydání občanského průkazu a cestovního pasu ve dvou zkrácených lhůtách – 5 pracovních dnů a 24 hodin v pracovních dnech.

Podrobnosti k vydávání občanských průkazů a cestovních pasů jsou popsány v návodech životních situací - viz. odkazy k rozkliknutí níže.

Prostřednictvím služby elektronického objednávání si můžete podle svých časových možností zvolit termín – den a hodinu vaší návštěvy.

Na pracovišti příjmu žádostí je pořadový lístek z vyvolávacího systému vydán poslednímu klientovi čtvrt hodiny před koncem úředních hodin.


Poplatky lze uhradit jak v hotovosti, tak i bezhotovostně kartou.

Platební karty

 

 

Termín pro převzetí vyhotovených občanských průkazů

Občanský průkaz si můžete vyzvednout na Magistrátě města Karlovy Vary, Moskevská 21, v přízemí budovy po pravé straně od hlavního vchodu číslo dveří 019

Žádost o občanský průkaz podaná v termínu do:Občanský průkaz možno vyzvednout v termínu od:
12.07.202422.07.2024

Upozornění

Termíny vyzvednutí platí v případě podání žádosti o občanský průkaz ve standardní lhůtě (netýká se žádostí o vydání občanských průkazů ve zkrácených lhůtách) na Magistrátě města Karlovy Vary.

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Lenka Metelková

Poslední aktualizace: 19.7.2024

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám