Občanský průkaz

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, Karlovy Vary

odbor vnitřních věcí, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů.

I. PATRO - PŘÍJEM všech žádostí o vydání nových dokladů, tj. občanských průkazů nebo cestovních dokladů
PŘÍZEMÍ - VÝDEJ všech hotových dokladů, tj. občanských průkazů i cestovních pasů

Zákonná lhůta pro vyhotovení standardního občanského průkazu s kontaktním elektronickým čipem nebo cestovního pasu s biometrickými údaji je 30 dnů ode dne podání žádosti. Do této lhůty je žádost zpracována Státní tiskárnou cenin s.p., je vyroben samotný doklad a tento doklad je odeslán zpět prostřednictvím Ministerstva vnitra ČR příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Vyrobené doklady jsou zasílány průběžně cca 2 – 3x do týdne.

Dále je možnost požádat o vydání občanského průkazu a cestovního pasu ve dvou zkrácených lhůtách – 5 pracovních dnů a 24 hodin v pracovních dnech.

Podrobnosti k vydávání občanských průkazů a cestovních pasů jsou popsány v návodech životních situací - viz. odkazy k rozkliknutí níže.

Prostřednictvím služby elektronického objednávání si můžete podle svých časových možností zvolit termín – den a hodinu vaší návštěvy.

Úřední hodiny:

Na pracovišti příjmu žádostí v pondělí a středu je pořadový lístek z vyvolávacího systému vydán poslednímu klientovi v 16:45 hodin

Pondělí: 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý: 8:00 - 12:00 13:00 - 14:00
Středa: 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek: 8:00 - 12:00 13:00 - 14:00
Pátek: 8:00 - 12:00  

 

Termín pro převzetí vyhotovených občanských průkazů

Občanský průkaz si můžete vyzvednout na Magistrátě města Karlovy Vary, Moskevská 21, v přízemí budovy po pravé straně od hlavního vchodu číslo dveří 019

Žádost o občanský průkaz podaná v termínu do:

Občanský průkaz možno vyzvednout v termínu od:

09.01.2019

16.01.2019

Upozornění

Termíny vyzvednutí platí v případě podání žádosti o občanský průkaz ve standardní lhůtě (netýká se žádostí o vydání občanských průkazů ve zkrácených lhůtách) na Magistrátě města Karlovy Vary.

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Dagmar Záhoretzová
Poslední aktualizace: 16.01.2019

Pomozte nám vylepšit stránky a obsah