Seznam kontaktů

Podle jména, příjmení, činnosti

Mgr. Bc. František Fünfkirchler

Telefon:353 151 382

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:401A

Odbor:Odbor financí a ekonomiky

Činnost:metodik daní (DPPO a DPH), RK

Ing. Jindřiška Gallová

Telefon:353 151 284

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:311

Odbor:Odbor vnitřních věcí

Činnost:zástupkyně tajemníka, vedoucí odboru vnitřních věcí

Jana Geberová

Telefon:353 152 762

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:332

Odbor:Úřad územního plánování a stavební úřad

Činnost:úředník - speciální stavební dopravní - odd.II.

Marcela Giertlová

Telefon:353 152 742

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:432

Odbor:Úřad územního plánování a stavební úřad

Činnost:územní plán

Alena Görglová

Telefon:353 152 643

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:014

Odbor:Odbor vnitřních věcí

Činnost:podatelna MM

Jaroslav Grof

Telefon:353 152 661

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Odbor:Odbor informačních technologií

Činnost:servis výpočetní techniky, podpora uživatelů

Bc. Michaela Grossová

Telefon:353 152 510

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:518

Odbor:Odbor rozvoje a investic

Činnost:stanoviska ke stavbám, rozvojové projetky města

Alena Grundmannová

Telefon:353 151 145

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:308

Odbor:Odbor vnitřních věcí

Činnost:matrika

Ing. Soňa Hacklová

Telefon:353 152 691

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:315

Odbor:Obecní živnostenský úřad

Činnost:vedoucí odboru

Antonín Haidlmaier

Telefon:353 152 774

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:424

Odbor:Odbor památkové péče

Činnost:vedoucí odboru, státní památková péče

Miluše Harišová

Telefon:353 151 376

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:16

Odbor:Odbor financí a ekonomiky

Činnost:poplatky ze psů, evidence a vymáhání pokut, cenová kontrola

Renée Havlíčková

Telefon:353 151 206

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:12

Odbor:Odbor vnitřních věcí

Činnost:evidence obyvatel

Jindřiška Havlíková

Telefon:353 152 519

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:437

Odbor:Úřad územního plánování a stavební úřad

Činnost:úředník - stavební úřad odd. I.

Bc. Denisa Havlíková

Telefon:353 152 584

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:216

Odbor:Odbor sociálně-právní ochrany dětí

Činnost:SPOD

Gabriela Hazuchová

Telefon:353 151 122

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:234

Odbor:Odbor kultury, školství a tělovýchovy

Činnost:komplexní činnost - ZŠ, ŠD, komise TVS, sportovní dotace, sportovní akce, autorský zákon

Helena Hejnová

Telefon:353 151 429

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:244

Odbor:Odbor technický

Činnost:pasport místních komunikací, stanoviska k prodejům, PO

Iva Heliksová

Telefon:353 152 503

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:414

Odbor:Úřad územního plánování a stavební úřad

Činnost:vedoucí oddělení II.

František Helus

Telefon:353 151 157

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:347

Odbor:Odbor dopravy

Činnost:přestupky

Marcela Henclová

Telefon:353 151 247

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:202

Odbor:Odbor majetku města

Činnost:prodej pozemků podnikatelům a pozemků pod garážemi

Štěpánka Herrgottová

Telefon:353 151 322

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:409B

Odbor:Odbor financí a ekonomiky

Činnost:příjmy HČ - poplatky, pokuty