Seznam kontaktů

Podle jména, příjmení, činnosti

Bc. Michaela Brátková

Telefon:353 152 664

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:DSA

Odbor:Odbor dopravy

Činnost:evidence motorových vozidel

Blanka Bratršovská

Telefon:353 151 286

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:316A

Odbor:Odbor vnitřních věcí

Činnost:evidence a inventarizace majetku vnitřní správy MM I.

Kamila Brožíčková Lepíková

Telefon:353 151 213

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:131

Odbor:Odbor technický

Činnost:odpadové hospodářství - separace, psí útulek

Miloslav Brožovský

Telefon:353 152 777

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:vrátnice MM II.

Odbor:Odbor vnitřních věcí

Činnost:vrátnice MM II.

Pavlína Budková

Telefon:353 151 355

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:informační pult

Odbor:Odbor vnitřních věcí

Činnost:informace, úřední deska

Zdeněk Bujárek

Telefon:353 151 454

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:432

Odbor:Odbor kancelář tajemníka

Činnost:zaměstnanec krizového řízení

Mgr. Vojtěch Burda

Telefon:353 151 254

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:125

Odbor:Odbor právní

Činnost:právník města

Jana Burdová

Telefon:353 151 155

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:150

Odbor:Odbor financí a ekonomiky

Činnost:poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, evidence a vymáhání pokut, cenová kontrola

Václav Bureš

Telefon:353 152 647

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:údržba MM II.

Odbor:Odbor vnitřních věcí

Činnost:údržba MM II.

Bc. Martin Burkyt

Telefon:353 152 674

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:DSA

Odbor:Odbor dopravy

Činnost:evidence motorových vozidel, technik

Ludmila Čápová

Telefon:353 151 303

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:102

Odbor:Odbor kancelář tajemníka

Činnost:zúčtování platů

Daniela Čáslavková

Telefon:353 151 255

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:215

Odbor:Odbor majetku města

Činnost:technik - opěrné zdi, vyjádření a stanoviska za odbor, bytové a nebytové domy

Bc. Renata Černá DiS.

Telefon:353 152 602

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:230

Odbor:Odbor sociálně-právní ochrany dětí

Činnost:OSPOD - kurátor pro děti a mládež

Jana Červenková

Telefon:353 151 352

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:404

Odbor:Odbor financí a ekonomiky

Činnost:PO města, společnosti s podílem města

Zdeňka Charvátová

Telefon:353 151 310

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:101

Odbor:Odbor kancelář tajemníka

Činnost:zúčtování platů

Věra Chocová

Telefon:353 151 205

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:011

Odbor:Odbor vnitřních věcí

Činnost:podatelna MM

Robert Churáň

Telefon:353 153 928

E-mail:

Budova:Moskevská 34

Odbor:Městská policie

Petr Chvapil

Telefon:353 152 673

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:DSA

Odbor:Odbor dopravy

Činnost:evidence motorových vozidel, archiv

Ing. Jaroslav Cícha

Telefon:353 151 241

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:225

Odbor:Odbor majetku města

Činnost:vedoucí odboru

Dana Čtvrtníková

Telefon:353 152 583

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:232

Odbor:Odbor sociálně-právní ochrany dětí

Činnost:OSPOD - kurátor pro děti a mládež