Seznam kontaktů

Podle jména, příjmení, činnosti

David Lukesle

Telefon:353 152 505

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:413

Odbor:Úřad územního plánování a stavební úřad

Činnost:úředník - stavební úřad odd. II.

Mgr. Petr Lupoměský

Telefon:353 151 243

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:247

Odbor:Odbor dopravy

Činnost:silniční správní a dopravní úřad - taxi, autoškoly, park. karty

Jana Macháčková

Telefon:353 152 709

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:114

Odbor:Odbor dopravy

Činnost:registr řidičů

Jan Madiara

Telefon:353 151 249

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:218 A

Odbor:Odbor majetku města

Činnost:technik - bytové a nebytové domy

Mgr. Stanislav Makovička

Telefon:353 153 905

E-mail:

Budova:Moskevská 34

Odbor:Městská policie

Gabriela Makrlíková

Telefon:353 151 230

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:225A

Odbor:Odbor majetku města

Činnost:administrativní práce, evidence movitého majetku, nájem garáží, úrazy

Monika Malecká

Telefon:353 152 671

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:DSA

Odbor:Odbor dopravy

Činnost:evidence motorových vozidel

Lubomír Malý

Telefon:353 152 700

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:330

Odbor:Obecní živnostenský úřad

Činnost:vedoucí kontrolního oddělení

Mgr. Hana Maršíková

Telefon:353 151 313

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:506

Odbor:Odbor kancelář primátora

Činnost:sekretariát tajemníka a vedoucí odboru

Vít Mašanka

Telefon:353 151 225

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:218

Odbor:Odbor majetku města

Činnost:technik - školská zařízení

Bc. Lubomír Mašat

Telefon:353 151 291

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:346

Odbor:Odbor dopravy

Činnost:vedoucí oddělení přestupků

Hana Mašatová

Telefon:353 151 427

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:stravování MM I.

Odbor:Odbor vnitřních věcí

Činnost:závodní stravování MM I.

Petra Matějíčková

Telefon:353 151 138

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:336

Odbor:Odbor vnitřního auditu a kontroly

Činnost:interní audit, kontrolní činnost

Richard Mavr

Telefon:353 151 345

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:152

Odbor:Odbor financí a ekonomiky

Činnost:pověřen vedením oddělení místních poplatků, výherní hrací přístroje, cenová kontrola

Dagmar Maxová

Telefon:353 151 222

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:210

Odbor:Odbor majetku města

Činnost:nájem, pacht a výpůjčka pozemků občanům a neziskovým organizacím, správa sportovišť

Lenka Metelková DiS.

Telefon:353 151 269

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:110

Odbor:Odbor vnitřních věcí

Činnost:vedoucí oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů

Jana Míčková

Telefon:353 151 405

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:411

Odbor:Odbor financí a ekonomiky

Činnost:hospodářská činnost, fakturace

Bc. Michaela Mičudová

Telefon:353 151 317

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:501

Odbor:Odbor kancelář primátora

Činnost:RM, ZM, partnerská města

Ing. Petra Míšková

Telefon:353 151 417

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:243

Odbor:Odbor technický

Činnost:zástupce vedoucí odboru, běžná údržba, opravy chodníků, veřejné zakázky

Jiřina Modrová

Telefon:353 152 731

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:302

Odbor:Odbor životního prostředí

Činnost:ochrana přírody