Seznam kontaktů

Podle jména, příjmení, činnosti

Zdeněk Sedlák

Telefon:353 151 293

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:151

Odbor:Odbor financí a ekonomiky

Činnost:ubytovací poplatek, evidence a vymáhání pokut MP, cenová kontrola

Vendula Sedláková

Telefon:353 152 760

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:223

Odbor:Odbor sociálně-právní ochrany dětí

Činnost:Ekonom odboru, sekretariát, archiv

Věra Sekyrová

Telefon:353 151 152

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:041

Odbor:Odbor strategií a dotací

Činnost:agenda dotačních titulů, koordinátor MA21, sekretariát odboru, ekonom odboru

Bc. Iveta Semanová DiS.

Telefon:353 152 547

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:11

Odbor:Odbor sociálních věcí

Činnost:sociální pracovník, veřejný opatrovník

Bc. Michaela Šestáková

Telefon:353 151 438

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:204

Odbor:Odbor majetku města

Činnost:výkupy nemovitostí, historický a přídělový majetek, restituce

Ing. Ivana Síbrtová

Telefon:353 151 435

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:041

Odbor:Odbor strategií a dotací

Činnost:agenda dotačních titulů, tvorba strategií a koncepcí

Eva Šimková

Telefon:353 151 377

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:19

Odbor:Odbor financí a ekonomiky

Činnost:pokladna - finanční referent

Bc. Lenka Šindelářová

Telefon:353 152 603

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:6

Odbor:Odbor sociálních věcí

Činnost:sociální pracovník, kurátor pro dospělé

Ing. Ivana Sittová

Telefon:353 151 451

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:337

Odbor:Odbor vnitřního auditu a kontroly

Činnost:interní audit, kontrolní činnost

Ing. Bc. František Škaryd

Telefon:353 151 270

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:233

Odbor:Odbor kultury, školství a tělovýchovy

Činnost:vedoucí odboru

Agnesa Skopalová

Telefon:353 151 304

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:105

Odbor:Odbor kancelář tajemníka

Činnost:personalistika, platy MP, spisová služba

Bc. Eva Slábová

Telefon:353 152 734

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:305

Odbor:Odbor životního prostředí

Činnost:ochrana zvířat, přestupky, ekonom

Berenika Sochnová

Telefon:353 152 507

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:411

Odbor:Úřad územního plánování a stavební úřad

Činnost:úředník - stavební úřad odd. II.

Petra Soprová

Telefon:353 151 165

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:157

Odbor:Odbor technický

Činnost:RÚIAN,komunikace s občany přes webové stránky, stížnosti, stanoviska o uložení VO

Dana Šoulejová

Telefon:353 151 253

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:206

Odbor:Odbor majetku města

Činnost:účetní agenda oddělení správy domů, bytů a areálů, pojištění majetku

Bc. Lenka Spruzsanská

Telefon:353 152 761

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:434

Odbor:Úřad územního plánování a stavební úřad

Činnost:územní plán

Mgr. Jana Srvátková

Telefon:353 152 770

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:421

Odbor:Odbor památkové péče

Činnost:správní řízení, přestupky - město Karlovy Vary, Nejdek, Nová Role, Kyselka

Ludmila Štechrová

Telefon:353 151 259

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:203

Odbor:Odbor majetku města

Činnost:věcná břemena

Věra Šteklová

Telefon:353 152 648

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:stravování MM II.

Odbor:Odbor vnitřních věcí

Činnost:závodní stravování MM II.

Alexandra Štěpánková

Telefon:353 151 282

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:306A

Odbor:Odbor vnitřních věcí

Činnost:matrika