Seznam kontaktů

Podle jména, příjmení, činnosti

JUDr. Ing. Dana Sárová Ph.D., LL.M.

Telefon:353 151 227

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:125

Odbor:Odbor právní

Činnost:vedoucí odboru

Lenka Savková

Telefon:353 151 226

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:38

Odbor:Odbor rozvoje a investic

Činnost:investiční technik - investice menšího rozsahu

Daniel Schlosser

Telefon:353 153 910

E-mail:

Budova:Moskevská 34

Odbor:Městská policie

Bc. Martin Schmid DiS.

Telefon:353 151 133

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:144

Odbor:Odbor dopravy

Činnost:silniční správní úřad - zvláštní užívání, stanoviska

Regina Schmoegerová

Telefon:353 151 135

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:133

Odbor:Odbor vnitřních věcí

Činnost:občanské průkazy, cestovní doklady

Ing. Renata Schönigerová

Telefon:353 151 142

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:304

Odbor:Odbor informačních technologií

Činnost:informační systém, geografický informační systém, podpora uživatelů

Zdeněk Sedlák

Telefon:353 151 293

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:151

Odbor:Odbor financí a ekonomiky

Činnost:ubytovací poplatek,poplatek za povolení k vjezdu do LÚ, evidence a vymáhání pokut MP, cenová kontrola

Vendula Sedláková

Telefon:353 152 760

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:215

Odbor:Odbor sociálně-právní ochrany dětí

Činnost:Ekonom odboru, sekretariát, archiv

Věra Sekyrová

Telefon:353 151 152

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:041

Odbor:Odbor strategií a dotací

Činnost:agenda dotačních titulů, koordinátor MA21, sekretariát odboru, ekonom odboru

Bc. Iveta Semanová DiS.

Telefon:353 152 547

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:11

Odbor:Odbor sociálních věcí

Činnost:sociální pracovník, veřejný opatrovník

Bc. Michaela Šestáková

Telefon:353 151 438

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:204

Odbor:Odbor majetku města

Činnost:výkupy nemovitostí, historický a přídělový majetek, restituce

Ing. Ivana Síbrtová

Telefon:353 151 435

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:041

Odbor:Odbor strategií a dotací

Činnost:agenda dotačních titulů, tvorba strategií a koncepcí

Eva Šimková

Telefon:353 151 377

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:19

Odbor:Odbor financí a ekonomiky

Činnost:pokladna - finanční referent

Ing. Ivana Sittová

Telefon:353 151 451

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:337

Odbor:Odbor vnitřního auditu a kontroly

Činnost:interní audit, kontrolní činnost

Ing. Bc. František Škaryd

Telefon:353 151 270

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:233

Odbor:Odbor kultury, školství a tělovýchovy

Činnost:vedoucí odboru

Agnesa Skopalová

Telefon:353 151 304

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:105

Odbor:Odbor kancelář tajemníka

Činnost:personalistika, platy MP, spisová služba

Bc. Eva Slábová

Telefon:353 152 734

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:305

Odbor:Odbor životního prostředí

Činnost:ochrana zvířat, přestupky, ekonom

Bc. Martin Smětal

Telefon:353 152 701

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:331

Odbor:Obecní živnostenský úřad

Činnost:kontrolní činnost

Berenika Sochnová

Telefon:353 152 507

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:411

Odbor:Úřad územního plánování a stavební úřad

Činnost:úředník - stavební úřad odd. II.

Petra Soprová

Telefon:353 151 165

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:157

Odbor:Odbor technický

Činnost:RÚIAN,komunikace s občany přes webové stránky, stížnosti, stanoviska o uložení VO