Seznam kontaktů

Podle jména, příjmení, činnosti

Renata Synáčková

Telefon:353 152 585

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:204

Odbor:Odbor sociálních věcí

Činnost:koordinátor komunitního plánování, dotace, národnostní menšiny, fond krizové pomoci

Ing. Petra Szabo

Telefon:353 152 737

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:426

Odbor:Úřad územního plánování a stavební úřad

Činnost:úředník - speciální stavební úřad vodoprávní - odd. I.

Hana Szabóová

Telefon:353 151 210

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:341

Odbor:Odbor dopravy

Činnost:přestupky, spisová agenda

Alice Szebestová

Telefon:353 151 418

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:156

Odbor:Odbor technický

Činnost:stanoviště taxi, vyjádření k poj. událostem, kočárová doprava, VDZ a SDZ

Jana Szewieczková DiS.

Telefon:353 152 733

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:301

Odbor:Odbor životního prostředí

Činnost:ochrana přírody

Mgr. Bc. Jana Szolárová

Telefon:353 152 518

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:231

Odbor:Odbor sociálně-právní ochrany dětí

Činnost:OSPOD - kurátor pro děti a mládež

Mgr. Blanka Těšínská

Telefon:353 151 283

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:307

Odbor:Odbor vnitřních věcí

Činnost:matrika narození, změna jména a příjmení

Roman Topinka

Telefon:353 152 744

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:106

Odbor:Odbor dopravy

Činnost:registr řidičů

Simona Trappová

Telefon:353 151 214

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:424

Odbor:Odbor financí a ekonomiky

Činnost:Rozpočet města - výdaje odborů MM, příjmy města, rozpočtový výhled, HoČ

Bc. Jan Trojáček

Telefon:353 153 902

E-mail:

Budova:Moskevská 34

Odbor:Městská policie

Věra Turková

Telefon:353 151 331

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:302

Odbor:Odbor informačních technologií

Činnost:ekonomika, telekomunikace, elektronické certifikáty, podpora uživatelů

Zdeněk Uhlík

Telefon:353 151 433

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:38

Odbor:Odbor rozvoje a investic

Činnost:investiční technik

Šárka Uhlíková

Telefon:353 151 251

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:209

Odbor:Odbor majetku města

Činnost:směny nemovitostí, převody komunikací, čísla popisná, evidenční, orientační, informace dle zákona č. 106/1999 Sb., stížnosti

Ing. Petr Ullmann

Telefon:353 151 262

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:201

Odbor:Odbor technický

Činnost:veškerá vyjádření za OT,smlouvy o dílo,veřejné zakázky smlouvy o sjezdech

Martina Uxová

Telefon:353 151 306

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:403

Odbor:Odbor financí a ekonomiky

Činnost:evidence majetku města, účelové fondy, depozita

Ing.arch. Irena Václavíčková

Telefon:353 152 763

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:431

Odbor:Úřad územního plánování a stavební úřad

Činnost:vedoucí oddělení, územní plán

Ing. Bc. Renata Valentová

Telefon:353 152 588

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:212

Odbor:Odbor sociálně-právní ochrany dětí

Činnost:SPOD

Tatjana Valeriánová

Telefon:353 152 641

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:14

Odbor:Odbor vnitřních věcí

Činnost:podatelna MM

Lucie Valešová DiS

Telefon:353 151 279

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:208

Odbor:Odbor majetku města

Činnost:ekomom odboru

Lenka Vamberová

Telefon:353 152 696

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:324

Odbor:Obecní živnostenský úřad

Činnost:centrální registrační místo, evidence živnostenských a zemědělských podnikatelů, jednotné kontaktní místo