Seznam kontaktů

Podle jména, příjmení, činnosti

Roman Topinka

Telefon:353 152 744

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:106

Odbor:Odbor dopravy

Činnost:registr řidičů

Zdena Tovthová

Telefon:353 151 228

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:413

Odbor:Odbor kancelář primátora

Činnost:cestovní ruch a lázeňství, vnější vztahy, ekonom odboru

Simona Trappová

Telefon:353 151 214

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:424

Odbor:Odbor financí a ekonomiky

Činnost:Rozpočet města - výdaje odborů MM, příjmy města, rozpočtový výhled, HoČ

Bc. Jan Trojáček

Telefon:353 153 902

E-mail:

Budova:Moskevská 34

Odbor:Městská policie

Věra Turková

Telefon:353 151 331

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:302

Odbor:Odbor informačních technologií

Činnost:ekonomika, telekomunikace, elektronické certifikáty, podpora uživatelů

Zdeněk Uhlík

Telefon:353 151 433

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:38

Odbor:Odbor rozvoje a investic

Činnost:investiční technik

Šárka Uhlíková

Telefon:353 151 251

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:209

Odbor:Odbor majetku města

Činnost:směny nemovitostí, převody komunikací, čísla popisná, evidenční, orientační, informace dle zákona č. 106/1999 Sb., stížnosti

Ing. Petr Ullmann

Telefon:353 151 262

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:201

Odbor:Odbor technický

Činnost:veškerá vyjádření za OT,smlouvy o dílo,veřejné zakázky smlouvy o sjezdech

Martina Uxová

Telefon:353 151 306

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:403

Odbor:Odbor financí a ekonomiky

Činnost:evidence majetku města, účelové fondy, depozita

Ing.arch. Irena Václavíčková

Telefon:353 152 763

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:431

Odbor:Úřad územního plánování a stavební úřad

Činnost:vedoucí oddělení, územní plán

Ing. Bc. Renata Valentová

Telefon:353 152 588

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:212

Odbor:Odbor sociálně-právní ochrany dětí

Činnost:SPOD

Tatjana Valeriánová

Telefon:353 152 641

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:14

Odbor:Odbor vnitřních věcí

Činnost:podatelna MM

Lenka Vamberová

Telefon:353 152 696

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:324

Odbor:Obecní živnostenský úřad

Činnost:centrální registrační místo, evidence živnostenských podnikatelů

Eliška Vaníčková

Telefon:353 152 645

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:321

Odbor:Odbor vnitřních věcí

Činnost:evidence a inventarizace majetku vnitřní správy MM II.

Petr Vaňkát

Telefon:353 151 141

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:306

Odbor:Odbor informačních technologií

Činnost:vedoucí odboru

Kamila Vaňkátová

Telefon:353 151 455

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:103

Odbor:Odbor kancelář tajemníka

Činnost:zúčtování platů, ostatní personální a ekonomické práce, vzdělávání zaměstnanců

Marcela Vaňková

Telefon:353 151 445

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:11

Odbor:Odbor vnitřních věcí

Činnost:podatelna MM

Bc. Jiří Vimr

Telefon:353 152 698

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:316

Odbor:Obecní živnostenský úřad

Činnost:metodik správních činností

Bc. Jiří Vítek

Telefon:353 151 442

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:043b

Odbor:Odbor strategií a dotací

Činnost:agenda dotačních titulů, agenda strategií a koncepcí

Bc. Marcel Vlasák

Telefon:353 153 901

E-mail:

Budova:Moskevská 34

Odbor:Městská policie