Seznam kontaktů

Podle jména, příjmení, činnosti

Dana Šoulejová

Telefon:353 151 253

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:206

Odbor:Odbor majetku města

Činnost:agenda smluvních závazků, pojištění majetku

Bc. Lenka Spruzsanská

Telefon:353 152 761

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:434

Odbor:Úřad územního plánování a stavební úřad

Činnost:územní plán

Mgr. Jana Srvátková

Telefon:353 152 770

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:421

Odbor:Odbor památkové péče

Činnost:správní řízení, přestupky - město Karlovy Vary, Nejdek, Nová Role, Kyselka

Ludmila Štechrová

Telefon:353 151 259

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:203

Odbor:Odbor majetku města

Činnost:věcná břemena

Věra Šteklová

Telefon:353 152 648

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:stravování MM II.

Odbor:Odbor vnitřních věcí

Činnost:závodní stravování MM II.

Eliška Štěpánková

Telefon:353 151 322

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:409B

Odbor:Odbor financí a ekonomiky

Činnost:příjmy HČ - poplatky, pokuty

Alexandra Štěpánková

Telefon:353 151 282

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:306A

Odbor:Odbor vnitřních věcí

Činnost:matrika

Ivana Štěpánová

Telefon:353 151 229

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:333

Odbor:Odbor vnitřních věcí

Činnost:spisová služba

Richard Stöhr

Telefon:353 151 134

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:133

Odbor:Odbor vnitřních věcí

Činnost:občanské průkazy, cestovní doklady

Jitka Štolfová

Telefon:353 151 215

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:241

Odbor:Odbor dopravy

Činnost:silniční správní úřad - zvláštní užívání, ekonom

Ing. Pavlína Stracheová

Telefon:353 151 163

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:041

Odbor:Odbor strategií a dotací

Činnost:vedoucí odboru

Helena Štrajtová DiS.

Telefon:353 152 576

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:226

Odbor:Odbor sociálně-právní ochrany dětí

Činnost:SPOD

Ivana Švarcová

Telefon:353 152 508

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:334

Odbor:Úřad územního plánování a stavební úřad

Činnost:úředník - speciální stavební dopravní - odd.I.

Ing. Martina Švédová

Telefon:353 151 341

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:407A

Odbor:Odbor financí a ekonomiky

Činnost:vedoucí oddělení, rozpočet města, finanční analýzy

Jana Švehlová

Telefon:353 151 427

Budova:Moskevská 21

Kancelář:stravování MM I.

Odbor:Odbor vnitřních věcí

Činnost:závodní stravování MM I.

Michal Svoboda

Telefon:353 152 646

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:garáž

Odbor:Odbor vnitřních věcí

Činnost:řidič

Renata Synáčková

Telefon:353 152 585

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:204

Odbor:Odbor sociálních věcí

Činnost:koordinátor komunitního plánování, dotace, národnostní menšiny, fond krizové pomoci

Ing. Petra Szabo

Telefon:353 152 737

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:426

Odbor:Úřad územního plánování a stavební úřad

Činnost:úředník - speciální stavební úřad vodoprávní - odd. I.

Hana Szabóová

Telefon:353 151 210

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:341

Odbor:Odbor dopravy

Činnost:přestupky, spisová agenda

Alice Szebestová

Telefon:353 151 418

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:156

Odbor:Odbor technický

Činnost:stanoviště taxi, vyjádření k poj. událostem, kočárová doprava, VDZ a SDZ