Seznam kontaktů

Podle jména, příjmení, činnosti

Květa Řezáčová

Telefon:353 152 777

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:vrátnice MM II.

Odbor:Odbor vnitřních věcí

Činnost:vrátnice MM II.

Ing. arch. Ilja Richtr

Telefon:353 151 278

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:44

Odbor:Odbor rozvoje a investic

Činnost:vedoucí oddělení - urbanismus a architektura, rozvoj města, investiční záměry

Ing. Daniel Riedl

Telefon:353 151 248

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:31

Odbor:Odbor rozvoje a investic

Činnost:vedoucí odboru

Ing. Denisa Riedlová

Telefon:353 152 772

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:423

Odbor:Odbor památkové péče

Činnost:správní řízení, přestupky - město Karlovy Vary, Bečov, Toužim

Bc. Martina Riedlová

Telefon:353 151 354

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:043a

Odbor:Odbor strategií a dotací

Činnost:agenda dotačních titulů

Petr Rittig

Telefon:353 152 499

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:524

Odbor:Odbor majetku města

Činnost:koordinátor veřejně prospěšných a obecně prospěšných prací, administrativní práce

Bc. Petra Roušalová

Telefon:353 152 582

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:231

Odbor:Odbor sociálně-právní ochrany dětí

Činnost:SPOD, kurátor pro mládež

Marian Rumlena

Telefon:353 151 147

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:303

Odbor:Odbor informačních technologií

Činnost:správa počítačové sítě, podpora uživatelů

Mgr. Michaela Ruppertová

Telefon:353 152 554

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:5

Odbor:Odbor sociálních věcí

Činnost:sociální pracovník

Jaroslava Rusznyáková

Telefon:353 152 681

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:113

Odbor:Odbor dopravy

Činnost:registr řidičů

Danuše Růžičková

Telefon:353 152 745

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:105

Odbor:Odbor dopravy

Činnost:registr řidičů

Ing. Jitka Sakařová

Telefon:353 151 237

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:37

Odbor:Odbor rozvoje a investic

Činnost:investiční rozvoj, veřejné zakázky

Lenka Šambergerová

Telefon:353 151 140

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:340

Odbor:Odbor dopravy

Činnost:přestupky

Zuzana Šandorová

Telefon:353 152 565

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:202

Odbor:Odbor sociálních věcí

Činnost:úředník odboru, sekretariát, sociální pohřby, archiv

JUDr. Ing. Dana Sárová Ph.D., LL.M.

Telefon:353 151 227

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:125

Odbor:Odbor právní

Činnost:vedoucí odboru

Lenka Savková

Telefon:353 151 226

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:38

Odbor:Odbor rozvoje a investic

Činnost:investiční technik - investice menšího rozsahu

Daniel Schlosser

Telefon:353 153 910

E-mail:

Budova:Moskevská 34

Odbor:Městská policie

Bc. Martin Schmid DiS.

Telefon:353 151 133

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:144

Odbor:Odbor dopravy

Činnost:silniční správní úřad - zvláštní užívání, stanoviska

Regina Schmoegerová

Telefon:353 151 126

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:114

Odbor:Odbor vnitřních věcí

Činnost:občanské průkazy, cestovní doklady

Ing. Renata Schönigerová

Telefon:353 151 142

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:304

Odbor:Odbor informačních technologií

Činnost:informační systém, geografický informační systém, podpora uživatelů