Seznam kontaktů

Podle jména, příjmení, činnosti

Pavla Vicaňová

Telefon:353 151 127

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:111

Odbor:Odbor vnitřních věcí

Činnost:občanské průkazy, cestovní doklady

Bc. Jiří Vimr

Telefon:353 152 698

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:316

Odbor:Obecní živnostenský úřad

Činnost:metodik správních činností

Bc. Marcel Vlasák

Telefon:353 153 901

E-mail:

Budova:Moskevská 34

Odbor:Městská policie

Renata Vojířová

Telefon:353 151 425

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:201A

Odbor:Odbor technický

Činnost:zvláštní užívání komunikací

Helena Volková

Telefon:353 151 275

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:235

Odbor:Odbor kultury, školství a tělovýchovy

Činnost:komplexní činnost a provoz MŠ, komise ŠVD,statistika, výkaznictví, PaM, přestupky

Ing. Ladislav Vrbický

Telefon:353 152 516

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:406

Odbor:Úřad územního plánování a stavební úřad

Činnost:vedoucí odboru

Mgr. Ludmila Vysloužilová

Telefon:353 151 299

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:130

Odbor:Odbor právní

Činnost:právník města

Mgr. Marie Weisová

Telefon:353 152 548

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:5

Odbor:Odbor sociálních věcí

Činnost:sociální pracovník

Ing. Kateřina Wisniowská

Telefon:353 152 710

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:314

Odbor:Obecní živnostenský úřad

Činnost:jednotné kontaktní místo, správní činnosti, výpisy ze živnostenského rejstříku

Ivana Záchulová

Telefon:353 151 339

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:342

Odbor:Odbor dopravy

Činnost:přestupky

Dagmar Záhoretzová

Telefon:353 151 330

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:19A

Odbor:Odbor vnitřních věcí

Činnost:občanské průkazy, cestovní doklady

Roman Žák

Telefon:353 151 239

Budova:Moskevská 21

Kancelář:údržba MM I.

Odbor:Odbor vnitřních věcí

Činnost:údržba MM I.

Bc. Petr Žák

Telefon:353 152 736

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:428

Odbor:Úřad územního plánování a stavební úřad

Činnost:úředník - speciální stavební úřad vodoprávní - odd. II.

Ing. Daniel Žák

Telefon:353 151 121

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:107A

Odbor:Odbor rozvoje a investic

Činnost:stanoviska ke stavbám, rozvojové projekty města

Bc. Milada Žáková

Telefon:353 152 542

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:11

Odbor:Odbor sociálních věcí

Činnost:sociální pracovník, veřejný opatrovník

Mgr. Milan Zamazal

Telefon:353 151 212

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:213A

Odbor:Odbor majetku města

Činnost:vedoucí oddělení

Bc. Oldřiška Zbořilová DiS.

Telefon:353 151 373

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:213

Odbor:Odbor majetku města

Činnost:ekonom odboru, prodej majetku

Lukáš Zelenka

Telefon:353 151 453

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:432

Odbor:Odbor kancelář tajemníka

Činnost:zaměstnanec krizového řízení

Vladimíra Zelenková

Telefon:353 151 245

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:205

Odbor:Odbor majetku města

Činnost:nebytové prostory - nájmy, pachty, výpůjčky

Stanislava Zettlová

Telefon:353 152 740

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:337

Odbor:Odbor životního prostředí

Činnost:myslivost, lesní hospodářství