Seznam kontaktů

Podle jména, příjmení, činnosti

Lenka Vamberová

Telefon:353 152 696

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:324

Odbor:Obecní živnostenský úřad

Činnost:centrální registrační místo, evidence živnostenských podnikatelů

Eliška Vaníčková

Telefon:353 152 645

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:321

Odbor:Odbor vnitřních věcí

Činnost:evidence a inventarizace majetku vnitřní správy MM II.

Petr Vaňkát

Telefon:353 151 141

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:306

Odbor:Odbor informačních technologií

Činnost:vedoucí odboru

Kamila Vaňkátová

Telefon:353 151 455

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:103

Odbor:Odbor kancelář tajemníka

Činnost:zúčtování platů, ostatní personální a ekonomické práce, vzdělávání zaměstnanců

Marcela Vaňková

Telefon:353 151 445

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:11

Odbor:Odbor vnitřních věcí

Činnost:podatelna MM

Bc. Jiří Vimr

Telefon:353 152 698

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:316

Odbor:Obecní živnostenský úřad

Činnost:metodik správních činností

Bc. Jiří Vítek

Telefon:353 151 442

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:043b

Odbor:Odbor strategií a dotací

Činnost:agenda dotačních titulů, agenda strategií a koncepcí

Bc. Marcel Vlasák

Telefon:353 153 901

E-mail:

Budova:Moskevská 34

Odbor:Městská policie

Renata Vojířová

Telefon:353 151 425

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:201A

Odbor:Odbor technický

Činnost:zvláštní užívání komunikací

Helena Volková

Telefon:353 151 275

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:235

Odbor:Odbor kultury, školství a tělovýchovy

Činnost:komplexní činnost a provoz MŠ, komise ŠVD,statistika, výkaznictví, PaM, přestupky

Ing. Ladislav Vrbický

Telefon:353 152 516

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:406

Odbor:Úřad územního plánování a stavební úřad

Činnost:vedoucí odboru

Mgr. Ludmila Vysloužilová

Telefon:353 151 299

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:130

Odbor:Odbor právní

Činnost:právník města

Mgr. Marie Weisová

Telefon:353 152 548

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:5

Odbor:Odbor sociálních věcí

Činnost:sociální pracovník

Ing. Kateřina Wisniowská

Telefon:353 152 710

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:314

Odbor:Obecní živnostenský úřad

Činnost:jednotné kontaktní místo, správní činnosti, výpisy ze živnostenského rejstříku

Ivana Záchulová

Telefon:353 151 339

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:342

Odbor:Odbor dopravy

Činnost:přestupky

Dagmar Záhoretzová

Telefon:353 151 330

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:19A

Odbor:Odbor vnitřních věcí

Činnost:občanské průkazy, cestovní doklady

Roman Žák

Telefon:353 151 239

Budova:Moskevská 21

Kancelář:údržba MM I.

Odbor:Odbor vnitřních věcí

Činnost:údržba MM I.

Bc. Petr Žák

Telefon:353 152 736

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:428

Odbor:Úřad územního plánování a stavební úřad

Činnost:úředník - speciální stavební úřad vodoprávní - odd. II.

Ing. Daniel Žák

Telefon:353 151 121

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:107A

Odbor:Odbor rozvoje a investic

Činnost:stanoviska ke stavbám, rozvojové projekty města

Bc. Milada Žáková

Telefon:353 152 542

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:11

Odbor:Odbor sociálních věcí

Činnost:sociální pracovník, veřejný opatrovník