Seznam kontaktů

Podle jména, příjmení, činnosti

Nicola Yani

Telefon:353 151 249

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:218A

Odbor:Odbor majetku města

Činnost:technik

Ivana Záchulová

Telefon:353 151 339

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:342

Odbor:Odbor dopravy

Činnost:přestupky

Dagmar Záhoretzová

Telefon:353 151 330

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:19A

Odbor:Odbor vnitřních věcí

Činnost:občanské průkazy, cestovní doklady

Ing. Daniel Žák

Telefon:353 151 121

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:107A

Odbor:Odbor rozvoje a investic

Činnost:stanoviska ke stavbám, rozvojové projekty města

Roman Žák

Telefon:353 151 239

Budova:Moskevská 21

Kancelář:údržba MM I.

Odbor:Odbor vnitřních věcí

Činnost:údržba MM I.

Bc. Petr Žák

Telefon:353 152 736

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:428

Odbor:Úřad územního plánování a stavební úřad

Činnost:úředník - speciální stavební úřad vodoprávní - odd. II.

Bc. Milada Žáková

Telefon:353 152 542

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:11

Odbor:Odbor sociálních věcí

Činnost:sociální pracovník, veřejný opatrovník

Mgr. Milan Zamazal

Telefon:353 151 212

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:213A

Odbor:Odbor majetku města

Činnost:vedoucí oddělení

Bc. Oldřiška Zbořilová DiS.

Telefon:353 151 373

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:213

Odbor:Odbor majetku města

Činnost:prodej majetku

Lukáš Zelenka

Telefon:353 151 453

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:432

Odbor:Odbor kancelář tajemníka

Činnost:zaměstnanec krizového řízení

Vladimíra Zelenková

Telefon:353 151 245

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:205

Odbor:Odbor majetku města

Činnost:nebytové prostory - nájmy, pachty, výpůjčky

Stanislava Zettlová

Telefon:353 152 740

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:337

Odbor:Odbor životního prostředí

Činnost:myslivost, lesní hospodářství

Zlatuše Žofčinová

Telefon:353 151 347

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:151

Odbor:Odbor financí a ekonomiky

Činnost:poplatek za užívání veřejného prostranství, evidence a vymáhání pokut, cenová kontrola