Závady a nedostatky

Nemůžeme být všude a vidět vše hned. Čistota města a veřejný pořádek nám leží na srdci a chceme, aby naše město bylo pěkné.
Pomozte nám a hlaste nám na této stránce vaše postřehy.
Podněty, které se nebudou týkat dané tématiky, nebudou zveřejňovány. Upozorňujeme, že tyto stránky nejsou určeny k diskuzi mezi občany.


>>> Pro nahlášení poruch veřejného osvětlení použijte prosím tento odkaz: https://kv.verejneosvetleni.cz. Děkujeme <<<


vložit nedostatek

Číslo:3762

Nahlášeno:29.07.19

Aktualizace:30.07.19

Stav: Vyřešeno

Lávka z Lumumby do Bohatic.

V okolí s pompou znovu zprovozněné již podruhé opravované lávky by bylo vhodné odstranit dopravní značení informující o nutnosti obcházet lávku v rekonstrukci Táborskou ulicí. Až budete lávku opět opravovat, doporučil bych grafické znázornění alternativní trasy - osoby místopisu neznalé neví, co a kudy mají obcházet (aneb jeden obrázek tisíc slov).
Jedna cedule je na cyklostezce u podchodu pod průtahem, druhá u bývalé LŠU. Nějaké dopravní značení je ještě u pilíře lávky u schodiště.

K dnešnímu dni - 30.7. bylo dopravní značení u lávky u Drahovického mostu odstraněno.

Číslo:3761

Nahlášeno:28.07.19

Aktualizace:30.07.19

Stav: Řeší se

Odpadkový koš rozcestí

Nepořádek neuklizeno neděle 18:15

Číslo:3757

Nahlášeno:26.07.19

Aktualizace:30.07.19

Stav: Vyřešeno

Hlučné zvony kostela v Rybářích

Dobrý den. Vyzvánění zvonů na kostele Povýšení svatého Kříže na nám. 17. listopadu v K. Varech Rybářích od posvěcení nového zvonu Kristus, ke kterému došlo v květnu 2019, vyzvánějí několikrát během dne nesmyslně po dobu cca jedné minuty velice hlasitě. Za války se hlasitým vyzváněním kostelních zvonů ohlašoval poplach při náletech letadel a přesně tak to působí i nyní. A nejenom na mě. I sousedé si stěžují. Jsem zaplať pánbůh ateista a jestli se takto snad svolávají věřící, tak bych se přimlouvala za to, aby se svolávali tišeji.
Tuto závadu jsem touto cestou hlásila již 18.7.2019, ale někde se záhadně ztratila........ Zajímavé.
Může vedení města v tomto pomoci a dojednat s farnosti provozující uvedený kostel ztišení vyzvánění?
Děkuji
Občanka Rybář

Zdravím Vás,

zvony se vrátily, i s pomocí statutárního města Karlovy Vary (190 tis.Kč), do věže kostela po 77 letech, a to přesně v té velikosti v jaké byly původní. Nejsou tedy hlasitější. Zvoní se dvakrát denně 3 min. a to v poledne a v 18 hodin. Před bohoslužbou zvoní v Út a Pá v 17.45, v neděli v 8.45, v 9.00 (2min) a v 10.00, tak jak je to běžné například v sousedním Německu. Noční klid je dodržován a od 22.00 do 6.00 jsou vypnutá i časová znamení hodin, kdy se neodbíjí.

Chápu, že po 77 letech si lidé odvykli slyšet zvony, na druhou stranu se obyvatelé Rybář na zvony složili v celkové výši 1,5 mil korun, a to za rekordních 2,5 roku. Domnívám se, že je to znamení toho, že si převážná část obyvatel Rybářů obnovení zvonů přála a je s nimi spokojená, a jak mi při různých setkáních sdělují, rádi slyší hlas zvonů. S veřejností se v Rybářích při své službě duchovního správce setkávám opravdu hodně. V tuto chvíli je to teprve třetí podnět, který řeším.

Číslo:3755

Nahlášeno:26.07.19

Aktualizace:29.07.19

Stav: Vyřešeno

Zastávka MHD

Na nám. Milady Horákové ( u MP ) je elektroinstalace na sloupku zastávky provedena hrubě balkánským způsobem, fólie je na sluneční stranš vybublaná

Dobrý den,
IZ u MP je v opravě, po dopravní nehodě, celá zastávka je odpojena od napětí.
Předpokládaná doba opravy IZ je do 5.8.2019.
Vyboulená folie je předmětem reklamace IZ.

Číslo:3754

Nahlášeno:24.07.19

Aktualizace:25.07.19

Stav: Vyřešeno

odvoz bioodpadu

Dobrý den, tento čtvrtek to budou tři týdny, co z ulice Česká v Tašovicích nebyl odvezen BIOODPAD. vzhledem k přeplněným nádobám a vysokým teplotám jsou nádoby zdrojem zápachu. Chápu, že odvoz může občas "vypadnout", ale takhle dlouho ???

Dle svozové firmy a dle údajů GPS svozové společnosti proběhl svoz bioodpadu v ulici Česká vždy ve čtvrtek a to ve dnech: 4.7. v 6:59 hod, 11.7. v 6:14 hod., 18.7. v 8:47 hod.
Svoz bioodpadu probíhá v ranních a dopoledních hodinách, v případě, že nádoby nejsou přistaveny před domy nebo obsahují jiný než biologicky rozložitelný odpad, není možné je vyvést.

Číslo:3752

Nahlášeno:24.07.19

Aktualizace:25.07.19

Stav: Vyřešeno

Propadlý chodník - Karlovy Vary - Severní 13

Na sídlišti Čankovská jsou celkově chodníky v havarijním stavu, zejména za objektem U koupaliště 20 - 24 a Severní 11 - 15. Nedávno opravený chodník za vchodem Severní 13 je opět propadlý - hrozí nebezpečí úrazu. Žádáme o urychlenou nápravu.

V letošním roce bude opraven chodník podél nemovitostí U Koupaliště 20 – 24.

Oprava chodníku podél Severní 11 – 15 bude zařazena do plánu na příští rok.

Číslo:3751

Nahlášeno:23.07.19

Aktualizace:29.07.19

Stav: Vyřešeno

Opětovné upozornění na znečišťování dvoru I.P.Pavlova + nábř. Jana Palacha

Nadále zde parkují vozidla bez povolení MMKV, nadále se znečišťuje dvůr motorovým olejem. Vyřešení stylem položení kartonu pod vozidlo, který je již znečištěn, odhozen ke kontejnerům, a nyní již opět bez jakékoli ochrany, je katastrofa. Přijíždí ve večerních hodinách, odjíždí v brzkých ranních hodinách cca 5-5.30. Děkuji za vyřešení tohoto stávajícího problému.

Po několika opětovně namátkových kontrolách strážníci vyřešili celkem šest přestupků, mezi kterými byli snad i hříšníci na které pisatel poukázal. Stále platí to, co bylo již řečeno: Pokud se ve dvoře vyskytne vozidlo bez patřičného povolení, oznamte toto na Operační středisko městské policie (tel. 353 153 911), které na místo vyšle hlídku. Řešení je takto efektivnější a okamžité, než zdlouhavé předávání informace přes rubriku závad.

Číslo:3750

Nahlášeno:23.07.19

Aktualizace:25.07.19

Stav: Vyřešeno

Zakryté pouliční lampy

Na začátku Křižíkové ulici zůstaly po soukromé párty zakryté pouliční lampy. Také se tam běžně parkuje na trávníku a cestičkách pro pěší.

Dobrý den, zastínění svítidel veřejného osvětlení bylo odstraněno. MP bohužel nemůže být všude, prosíme, pokud zjistíte jakékoliv porušení zákonů volejte na městskou policii 353 153 911

Číslo:3748

Nahlášeno:23.07.19

Aktualizace:26.07.19

Stav: Vyřešeno

Zavřená branka na zkratce vedle Husova náměstí

Dobrý den,
dnes jsem (po dovolené) zjistila, že je zamčená branka pro pěší na Husově náměstí v Karlových Varech. Je to branka vedle brány k vjezdu pro vozidla na parkoviště na Husově náměstí. Parkoviště je určené pro hotel Embassy. Budova na parcele č. 945 nyní obhospodařuje SPLZAK - jsou tam cedule. Cestička vede od branky přímo vedle této budovy na prostor před Husovku (budova bývalé školy, Husovo nám. 2).
Chodí tudy mnoho lidí i turistů. Osobně tudy chodím několikrát denně do práce nebo venčit psa do přilehlého parčíku. Abych se tam nyní dostala, musela bych obcházet celé náměstí přes parkoviště u hotelu Dvořák, dále po silnici, kudy jezdí mnoho aut.
Bylo by možné zajistit, aby branka zůstala otevřená?
Přece nelze uzavřít často používanou cestu, která přímo navazuje na další trasy směrem k lanovce hotelu Imperial a dolů po schodech ke GH Pupp!
Prosím o vyjádření a brzké zjednání nápravy.
Děkuji.
Kamila Nováčková

Branka , která je uzamčena a za ní vedoucí cesta vede sice po městském pozemku, ale pozemek byl svěřen do správy p.o. SPLZaK, která ho bude užívat ke svým účelům.

Číslo:3747

Nahlášeno:22.07.19

Aktualizace:25.07.19

Stav: Vyřešeno

Přerostlé stromy na místní komunikaci od hotelu Richmond do Březové u Karlových a dále, až na přehradu. Ukončený chodník u tenisových kurtů.

Dobrý den,
silnice pro automobilová vozidla od hotelu Richmond, Poštovní Dvůr do Březové a dále, až na přehradu je po obou stranách lemována přerostlými stromy. Stromy zasahují svými větvemi do silnice a vytvářejí z větví tzv., baldachýn. Silnice při průjezdu je velice nepřehledná a nízké větve od stromů zasahují vyšší vozidla (autobus, nákladní vozy, atd.) při průjezdu.
Dalším problémem je končící chodník u tenisových kurtů, nelze pěšky pokračovat dále po chodníků do Březové, pouze po silnici. Což je velmi nebezpečné.
Dříve bylo uloženo pod číslem 3641. Raději přeposílám i pár fotografií.
Děkuji

Dobré ráno,

děkuji za informaci. V tuto dobu kdy je obrovské sucho se domnívám, že každý zastíněný metr země je dobrý. Uvidíme jak se situace vyvine v příštím roce.

Číslo:3746

Nahlášeno:22.07.19

Aktualizace:24.07.19

Stav: Řeší se

Benzínová pumpa Mol Drahovice okolí pumpy a výjezd je nepřehledný a zarostlý.

Benzínová pumpa Mol Drahovice okolí pumpy a výjezd je nepřehledný a zarostlý. Auta, která vjíždějí z Pražské silnici do Drahovic a auta, která momentálně vyjíždějí od pumpy Mol a nemají dostatečný rozhled, kvůli zarostlým stromům a náletům. Stromy zastřihnout a odstranit. Děkuji za vyřízení.
Dříve bylo uloženo pod číslem 3642. Raději přeposílám i pár fotografií.
Děkuji.

Úprava zeleně bude provedena do konce července.

Číslo:3743

Nahlášeno:22.07.19

Aktualizace:24.07.19

Stav: Řeší se

Stav porostu na kruhovém objezdu železniční/konečná

Dobrý den,
hlásím nevyhovující stav porostu na přiloženém kruhovém objezdu na vjezdu do ulice Konečná, už skoro nejdou vidět značky.
Stará se někdo vůbec o porost, který je součástí kruhových objezdů? Na tomto je stav tristní, jen na konci ulice železniční v opačném směru je další kruhový objezd velmi pravidelně udržován.

Úprava zeleně bude provedena do 26.7.

Číslo:3742

Nahlášeno:22.07.19

Aktualizace:22.07.19

Stav: Nahlášeno

Propadlé kanály

Dobrý den. Ve Staré Roli na Letné se nachází několik propadlých kanálů. Asi nejhlubší propad je u kanálu v ulici Dykova. Od úrovně vozovky se mříž propadla o necelých 20 cm - viz. přiložené foto. Ideální by byla oprava kompletní vozovky, která je v celé oblasti Letné tragická, ale předpokládám, že město si peníze šetří pro lukrativnejší oblasti. Alespoň ty kanály by to chtělo opravit, než si tam někdo urazí kolo nebo zlomí nohu.

Číslo:3740

Nahlášeno:20.07.19

Aktualizace:22.07.19

Stav: Vyřešeno

Nefukční hřiště na Růžovém vrchu - potrhané sítě na dětském hřišti

Nefunkční sítě v brankovištích na dětském hřišti Růžový vrch.

Dobrý den, stav prověříme a posoudíme, zda budeme ještě sítě vyměňovat .Poprosili bychom slušné občany aby případné poškozování zařízení DH neprodleně oznamovali na Městskou policii na linku 156

Číslo:3739

Nahlášeno:20.07.19

Aktualizace:22.07.19

Stav: Vyřešeno

Nepořádek ve výtahu na horním nádraží, včetně údržba lávky

Chtěl bych upozornit na nepořádek ve výtahu na horním nádraží, který udržuje město Karlovy Vary, Někteří (většina) obyvatelé Růžového vrchu volí raději schody, než aby použili výtah, který je tak špinavý, že snad více znečistit ani nejde. Stejně tak povrch lávky je znečištěn. Úklid těchto prostor by měl být prioritou, protože udělení ceny v současné době bych již nedoporučil.

Výtah bude do dvou dnů uklizen.

Číslo:3738

Nahlášeno:20.07.19

Aktualizace:25.07.19

Stav: Vyřešeno

Koptův most

Prosím o provizorni přechod pro chodce z Ostrovského mostu u opravovaného Koptova mostu. Je tam cedule Přejdi na druhý chodník, ale protože přechod je o kousek dál, za K. mostem, žádné auto vás zde nepustí a ty, co jedou z kruháče, vás, pokud nepřejdete, můžou porazit protože tam není místo pro pěší. Navíc není žadná informace ohledně cesty u Horního n. a lidi vyjdou nahoru aby zjistili, že je to uzavřené. Byl někdo odpovědný v terénu, aby zjistil jak tu (ne) funguje?

Dne 25.7.2019 bylo mezi 8. a 9. hod. ranní provedeno místní šetření u Koptova a Ostrovského mostu. Provoz na Ostrovském mostě a na nábřeží Osvobození byl malý, v jednu chvíli byl daný úsek zcela bez vozidel, viz poslední přiložená fotografie. Chodci mohli bez obtíží přejít komunikaci, případně chodili bezpečně podél oplocení (v době, ve které neprojížděla žádná vozidla). Stavba byla zahájena 15.4.2019, dokončena má být 30.8.2019. Připomínku (žádost) k úpravě provozu ve směru od Horního nádraží jsme od zahájení stavby neobdrželi.

Vzhledem ke zjištěnému stavu dne 25.7.2019 a k dosavadnímu průběhu provozu na Ostrovském mostě a na nábřeží Osvobození nepovažujeme za nutné v uvedeném úseku upravovat provoz chodců a vozidel.

Číslo:3737

Nahlášeno:20.07.19

Aktualizace:05.08.19

Stav: Vyřešeno

Chodnik u hlavni pošty.

To si tak jdete po ulici Nábřeží Osvobozeni směr pošta a u záhonu s datumem je po výkopových najednou prací nižší chodník. Turisté kochající se okolím a nejen oni tu najednou spadnou, protože v tomto místě nic nečekají. Prosím o opravu. Chodníky ve Varech jsou ale i jinde ještě v horším stavu. Jděte se podívat třeba na Růžový Vrch k zadnim vchodům Krušnohorské 8,10,12,14. Tyto chodníky jsou hodně využívané i &důchodci s nedalekého pečovatelského domu, ale chodit po nich je opravdu zážitek.

Chodníky v ulici Krušnohorská 8, 10, 12 a 14 u zadních vchodů jsou již vedeny v evidenci nutných oprav chodníků. Oprava bude zařazena do plánu na příští rok.

Číslo:3734

Nahlášeno:18.07.19

Aktualizace:30.07.19

Stav: Vyřešeno

Posečení pobřežního porostu

Patrně je již nejvyšší čas k posečení pobřežního porostu za mostem na Meandr Ohře. Pro mne neznámá bujně rostoucí rostlina zde podél cyklostezky každý rok dosahuje až 2 m výšky a po odkvětu se dál rozšiřuje po březích Ohře.

Dobrý den, křídlatku odstraníme mechanicky i chemicky.

Dobrý den,
po prověření pozemku jsme zjistili,že není ve vlastnictví Města K.Vary, tudíž zde naše organizace nebude provádět žádné zásahy a úpravy.

Číslo:3731

Nahlášeno:18.07.19

Aktualizace:30.07.19

Stav: Řeší se

Zlomená větev nad chodníkem

Dobrý den,
na křižovatce Hlávkovy a Smetanovy ulice ve St. Roli je přímo proti Smetanově ulici lípa a ve výšce několika metrů má zlomenou větev, která visí jen na proužku kůry. Větev je dost velká a hrozí, že může spadnout na chodník.

Dobrý den, děkujeme za upozornění a větev co nejdříve odstraníme.

Číslo:3730

Nahlášeno:18.07.19

Aktualizace:30.07.19

Stav: Řeší se

Propadlá víka kanalizačních šachet

Dobrý den,
dne 11.6.2019 jsem poukazovala na propadlá víka kanalizačních šachet v ulici Dalovická, což je ve složce "Závady a nedostatky" vedeno pod číslem 3578. V odpovědi z následujícího dne je uvedeno: "Pokud máte připomínky, na níže uvedeném odkazu naleznete zodpovědnou osobu za Váš příspěvek". U uvedené připomínky jsem nikoho takového nezaregistrovala. Jediné, co je uvedeno je stav - nahlášeno. Vzhledem k tomu, že od doby nahlášení k dnešnímu dni uplynul víc než měsíc obracím se na vás s žádostí o promtní řešení popsaného problému.

Děkuji

S pozdravem
Dagmar Labská

Jedná se o kanalizační víka ve správě spol. Vodárny a kanalizace a.s. Dle zástupce této společnosti opravu, popř. výměnu poklopů vedou v evidenci.

Číslo:3722

Nahlášeno:15.07.19

Aktualizace:22.07.19

Stav: Vyřešeno

Nebezpečná situace v parku U Kočky

Plot se rozpadá, trčí z něj hřebíky

Dobrý den, plot opravíme provizorně, aby nebyl nebezpečný a v příštím roce bude vyměněn celý plot v Parku u Kočky a na stezce J.d.Carro

Číslo:3721

Nahlášeno:15.07.19

Aktualizace:22.07.19

Stav: Vyřešeno

Dovolená?

Pod Jelením Skokem

Byl proveden mimořádný vývoz a byly upozorněny příslušné hotelové komplexy.

Číslo:3720

Nahlášeno:15.07.19

Aktualizace:22.07.19

Stav: Vyřešeno

Vysoká tráva

Dobrý den, znovu Vás prosíme o posekání vysoké trávy ve stráni mezi silnicemi v Táborské ul. v Bohaticích. Děkuji.

Tráva byla posekána.

Číslo:3719

Nahlášeno:15.07.19

Aktualizace:22.07.19

Stav: Vyřešeno

Skládka - Nádražní ulice Stará Role č. X

Dobrý den, prosím o uklízení černé skládky ve Staré Roli ulice Nádražní u řadových garáží.

Skládka byla uklizena.

Číslo:3718

Nahlášeno:14.07.19

Aktualizace:30.07.19

Stav: Řeší se

Cesta na Horní nádraží

Dobrý den,
kdy bude možné jít na Horní nádraží běžnou cestou a ne oklikou přes Nádražní stezku? Psali jste že 6.7., ale pořád je nutné chodit okolo, stezkou, kterou nepovažuji za moc bezpečnou.
Dekuji Nosková

Cesta již byla zprovozněna, práce zde stále probíhají, ale snažíme se, aby byl od otevření cesty stále možný průchod staveništěm.
Cesta vede po zhutněném štěrku skrz rozpracovaný úsek a bude se průběžně měnit dle probíhajících prací, proto prosíme chodce o zvýšenou opatrnost. Avšak průchod pro chodce bude již do konce stavby umožněn

Číslo:3717

Nahlášeno:14.07.19

Aktualizace:22.07.19

Stav: Vyřešeno

Dětské hřiště Olšová Vrata

Dobrý den, prosím o posekání dětského hřiště v Olšových Vratech děkuji
Marcel Kurfürst

Práce byly již provedeny.

Číslo:3716

Nahlášeno:14.07.19

Aktualizace:22.07.19

Stav: Vyřešeno

špinavý ostrůvek - nástupní místo u Tržnice

Dobrý den,

Bylo by možno pořádně vodou - ne jenom zamést nástupní ostrůvek u Městské tržnice, kde místa zejména kolem laviček a pod lavičkami jsou ještě nechutně znečištěna po festivalu? Děkujeme.

Ostrůvek bude uklizen v co je nejkratší době.

Číslo:3713

Nahlášeno:12.07.19

Aktualizace:22.07.19

Stav: Vyřešeno

Parkování, horní nádraží

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, z jakého důvodu bude placené parkování u horního nádraží? Osobně tato lokalita tase tak lukrativní není, aby zde návštěvníci nechávali svá auta.
Nestačilo by např. po vzoru Chebu zavést parkování na parkovací kotouč. Sice by magistrát přišel o výpalné z automatů, ale myslím si, že by to mnoho lidí ocenilo.

Dobrý den,
regulace dopravy ve Vámi uvedeném úseku je provedena s ohledem na nedostatek parkovacích míst na území města, kdy i tato lokalita je předmětem trvalého a dlouhodobého odstavování vozidel.
Regulace parkovacích míst je provedena v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, kde je v odst. 1 upravena možnost všech obcí, vymezit oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace či jejich určené části užít pouze při zaplacení stanovené ceny. Účelem je organizování dopravy (parkování), nikoli snaha naplnit obecní rozpočet penězi za parkovné.
Dne 02.07.2019 přijala Rada města Karlovy Vary usnesení č. RM/851/7/19, kterým schválila Nařízení statutárního města Karlovy Vary č. 2/2019, kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít ke stání vozidla jen za cenu sjednanou a dále Sazebník za parkování na vymezených úsecích místních komunikací platný od 1. 9. 2019.
V příloze č. 1 uvedeného nařízení je nově vymezen úsek místní komunikace s parkovacím automatem Nákladní, před budovou Horního nádraží.

Sazby na parkovacích automatech v ulici Nákladní, před budovou Horního nádraží:

30 min. - 10,- Kč
1 hod. - 20,- Kč
2 hod. - 40,- Kč
3 hod. - 60,- Kč
0 - 24 hod - 150 - Kč

Číslo:3711

Nahlášeno:11.07.19

Aktualizace:13.08.19

Stav: Vyřešeno

Úprava cesty pro pěší a cyklisty

Dobrý den,
obracím se na Vás s žádostí, zda by bylo by možné vyasfaltovat cestu pro pěší spojující ulici M.Rovenské a Kryzánkovu ve Staré Roli směr Okružní.Cesta je za deště rozmáčená, plná louží a za sucha je prašná. Vzhledem k tomu, že tudy chodí denně sposta obyvatel Staré Role- Zlatý kopeček a domy pod vysílačkou na autobus, k lékaři na poštu a děti do školy , určitě by si obyvatelé této lokality zasloužili lepší cestu, stejně jako ti, jež bydlí v centru města.S pozdravem Ivana Káďová

Povrch stezky pro pěší a cyklisty je tvořen asfaltovým recyklátem, který je pro tento charakter komunikace dostačující. Vzhledem k tomu, že je zde plánována další výstavba, nebude prozatím povrch stezky asfaltován. Požadavek však evidujeme.

Číslo:3710

Nahlášeno:11.07.19

Aktualizace:22.07.19

Stav: Vyřešeno

Rekonstrukce ulice Moravská - ukončení prací

Ráda bych se informovala proč se nepokračuje v rekonstrukci ulice Moravská ,už déle než 14 dní se nic neděje.

Děkuji za zprávu

Na stavbě ulice Moravská – Hynaisova je aktuálně rozpracováno ve třech etapách výstavby.

V etapě Hynaisova pokračujeme dle hmg. Dokončena zeď a pokračuje se v konstrukcích.

V etapě před kostelem Máří Magdaleny stav neměnný- dokončen archeologický průzkum a připravujeme na plánovaný zářijový nástup.

V etapě od ul Libušina až Hynaisova v období 4.7.19 – 14.7.19 se možná zdálo polevení pracovní činnosti, ale to jen v kontextu předešlé enormní činnosti. Práce zde pokračují dle hmg na kompletaci již položené dlažby, mtž technologie příčného i podélného odvodnění vč obetonávek. Prověření a kompletace gajgrů atd… v úseku máme trvale min 8 pracovníků a ti pracují vč sobot a dle potřeby i nedělí. Od 15.7.19 opět pokračujeme pokládkou dlažeb, což je zase více vidět a cca za 14 dnů bude opět období kompletací a dokončení.