Závady a nedostatky

Nemůžeme být všude a vidět vše hned. Čistota města a veřejný pořádek nám leží na srdci a chceme, aby naše město bylo pěkné.
Pomozte nám a hlaste nám na této stránce vaše postřehy.
Podněty, které se nebudou týkat dané tématiky, nebudou zveřejňovány. Upozorňujeme, že tyto stránky nejsou určeny k diskuzi mezi občany.


>>> Pro nahlášení poruch veřejného osvětlení použijte prosím tento odkaz: https://kv.verejneosvetleni.cz. Děkujeme <<<


vložit nedostatek

Číslo:4272

Nahlášeno:02.02.20

Aktualizace:11.02.20

Stav: Vyřešeno

odpadové nádoby na kov

Dobrý den, zatím jsem ve Varech neobjevila odpadovkové nádoby na kovové obaly. Stále vidím jen papír, plast a sklo. Kde je mohu najít? Děkuji za odpověď.

Na tomto linku je informace o umístění nádob na kovový odpad:
https://mmkv.cz/cs/odpady-odbor-technicky

Číslo:4271

Nahlášeno:02.02.20

Aktualizace:12.02.20

Stav: Vyřešeno

úklid zelené plochy nad zastávkou Prašná

Dobrý den, všimla jsem si, že po celé délce parku nad zastávkou Prašná se již několik měsíců povalují odpadky. Tímto prostorem denně prochází mnoho lidí a není to pěkný pohled. Všelijaké igelity, plastové lahve a další odpad se povaluje jak v křoví lemující hlavní pěšinu, tak i přímo na ní a v jejím vzdálenějším okolí. Prosím o řešení této situace. Děkuji :-)

Dobrý den,vše uklidíme do konce tohoto týdne.

Číslo:4270

Nahlášeno:02.02.20

Aktualizace:12.02.20

Stav: Řeší se

Husova ulice, Stará Role

Číslo:4055

Nahlášeno: 06.11.19

Aktualizace: 16.01.20

Stav: Vyřešeno
Hlášený nedostatek:
Úklid listí z chodníku a komunikace - Husova ulice Stará Role
Prosíme o úklid listí z chodníku a z komunikace v Husově ulici ve Staré Roli a zároveň o odstranění náletů zužujících průchozí šířku chodníku, neboť některá vozidla z části parkují na chodníku.
Za objektem Husova 2 - chodník končí, ale není možné na druhý chodník přecházet v křižovatce, tudíž prosíme i o úklid listí v části u plechového ohrazení porcelánky (od domu Husova 2 až po vjezdovou bránu do porcelány) a zároveň odstranění vzrostlé trávy.
Dosud se listí v této lokalitě ani jednou neuklidilo, listí už je nyní mokré a klouže.
Děkujeme.

Dobrý den,listí uklízíme každý den na sídlištích a LÚ v rotacích.Ve St.Roli budeme uklízet od 18.11.Vyřezání náletů zařídíme během příštího týdne.

Bohužel, situace se moc nezměnila. Nálety, které jsou nyní bez listí, asi nepůsobí takovým dojmem, že je nutno je odstranit, takže dosud odstraněny nebyly.
Listí, které je dnes již značně rozmáčené a ušlapané, se ještě v některých částech chodníku nachází. Vlivem povětrnosti a občasných prudkých dešťů došlo k tomu, že část listí byla splavena z chodníku na komunikaci a zanesla odvodňovací kanály v ulici.
Dalším problémem nadále zůstává nevyřešený podnět ohledně ničení travnaté plochy parku - podnět č. 4170 z 18.12.2019.
Věříme, že veškerá údržba chodníků a komunikací nebude nadále soustředěna pouze do centra města, ale že se dostane i na opomíjené lokality jako je Husova ulice ve Staré Roli.
Děkujeme.

Váš podnět byl konzultován s DI PČR Karlovarského kraje a bylo domluveno, že do ulice Husova budou umístěné dopravní značky B 28 „Zákaz zastavení“. Dále byla přislíbená častější kontrola od PČR a MP.

Dobrý den, vyřezání náletů a úklid listí zajistíme

Číslo:4269

Nahlášeno:02.02.20

Aktualizace:12.02.20

Stav: Vyřešeno

park u Vřídla

Dobrý den, v horní části parku - zejména kolem plotu s Kolmou ulicí je značné množství odpadků.

Dobrý den,vše uklidíme do konce tohoto týdne.

Číslo:4268

Nahlášeno:01.02.20

Aktualizace:11.02.20

Stav: Vyřešeno

K plánované jezdecké soše Karla IV.

Dobrý den, vím, že tato rubrika je primárně na jiné věci, ale nějak nevíme, kam se obrátit, rubrika "napište nám" nejde momentálně otevřít.
Máme jen připomínku ke zveřejněnému rozhovoru s účastnicí ankety v posledním čísle KRL - nápad, i když to není zatím jistě nic oficiálního, že by u Alžbětiných lázní mělo snad kolem případně umístěné jezdecké sochy Karla IV. vzniknout také v budoucnu náměstí, nám připadá naprosto šílený. Naopak s velkým povděkem přijímáme postoj nového vedení města (po posledních komunálních volbách), které směruje vývoj v KV zejména k lázeňství, jakož i právě samotné Alžbětiny lázně a jejich okolí jsou zamýšleny jako nadále fungující jediné klasické lázně ve městě. Jak by si tedy bylo možno představit v lázeňském parku, kde mají být lavičky k odpočinku pod stromy, a po cestičkách mají v lázeňském klidu procházet pacienti na procedury, cokoli jako NÁMĚSTÍ ? Navíc účastnice ankety přirovnává tento prostor k Václavském náměstí kolem "Koně"!!! čili zřejmě předpokládá, že by se zde měly konat také demonstrace, hlučné koncerty ap!?
Doufáme, že to jsou opravdu jen nahodilé odpovědi nahodile vybrané účastnice ankety, a ne nějaké skryté záměry někoho, kdo by měl v plánu se zase vracet k devastaci právě Smetanových sadů zcela nelázeňskými akcemi, ničícími trávníky, a hlukem deptajícími právě lázeňské hosty, která tu v uplynulém cca desetiletí, za minulého vedení, i bez "náměstí" probíhala.
Vážíme si i velmi rozumného přístupu k řešení zdejší situace ze strany nového předsedy představenstva Alžbětiných. lázní, ing. Benedikta! Jím navrhovaný zodpovědný a citlivý trend všestranně podporujeme
Nikdo nemá pochopitelně nic proti případnému umístění sochy v tomto prostoru. Ta by lázeňský ráz sama o sobě rozhodně nijak nenarušila.

Jak vyplývá již z úvodu článku, jedná se o jednu z účastnic ankety a její osobní názory a pohled na jednu z uvažovaných lokalit pro umístění jezdecké sochy Karla IV. Jedná se o aktivitu Rotary klubu, který je také iniciátorem vzniku sochy a její instalace ve veřejném prostoru ve městě.
Fakt, že z cca osmi set odevzdaných anketních hlasů se účastníkům nejvíce líbila lokalita Smetanových sadů, ještě neznamená, že zde socha skutečně bude stát. Zvažované umístění na místo dnešní „datumovky“ například naráží na nesouhlas Národního památkového ústavu. Přeměna vyhlášeného parku na náměstí rozhodně nepřipadá v úvahu.

Číslo:4266

Nahlášeno:31.01.20

Aktualizace:26.03.20

Stav: Vyřešeno

Parkovací hodiny Po - Pa 8:00 - 18:00

Velice by mě zajímalo kdo schválil a zároveň proč je před bytovými domy za kruhovým objezdem na ulici Okružní viz. mapa. Kde je pár parkovacích míst cca 8, parkování omezeno v době od Po - Pa 8:00 do 18:00 na 1hod.
Už tak není kde zaparkovat, není tady nikde žádný úřad natož nějaká instituce. Ještě jsem nikde takovou situaci neviděl. Se divím, že sem nedáte parkovací automat, aby bylo v městské kase více peněz, pro darmožrouty kteří tam sedí a pro lidi nedělají nic.

Dopravní značení bylo umístěno na základě zpracované projektové dokumentace, kterou schválil dotčený orgán státní správy Policie ČR KŘP Karlovarského kraje, Dopravní inspektorát KV a odbor dopravy jako příslušný správní úřad jej stanovil. Důvodem bylo doplnění dopravního značení po vybudování nových parkovacích stání a revitalizace vnitrobloku.

Číslo:4262

Nahlášeno:29.01.20

Aktualizace:11.02.20

Stav: Nahlášeno

Autovrak Ford Ka na ul. Sokolovská

Dobrý den,
žádám o odstranění autovraku Ford Ka bez registrační značky, který již několik let zabírá místo na parkovacím pruhu, který je součástí komunikace Sokolovská u domu Sokolovská 114 na p.p.č. 999/1 v k.ú.Rybáře ve vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary. Jako provozovatel restaurace v sousedství žádám o vyřešení odstranění tohoto autovraku. Děkuji,

Číslo:4261

Nahlášeno:28.01.20

Aktualizace:11.02.20

Stav: Nahlášeno

Spadlá dopravní značka

Dobrý den, prosím o opětovné připevnění spadlé dopravní značky na parkovišti u Centra zdraví a bezpečí (Světa záchranářů). Děkuji. Lukeš

Číslo:4259

Nahlášeno:28.01.20

Aktualizace:12.02.20

Stav: Vyřešeno

Díry v silnici u železničního přejezdu Březová (Doubí)

Dobrý den,
posílám fotky velkých děr v silnici na výjezdu z Březové, Doubí. Je to na urvání kola.

Oprava bude provedena v jarních měsících, vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám a nefunkčnosti obalovny.

Číslo:4258

Nahlášeno:28.01.20

Aktualizace:11.02.20

Stav: Nahlášeno

Požadavek č. 4191

Uklizené chodníky ? To si děláte srandu.

Číslo:4257

Nahlášeno:27.01.20

Aktualizace:11.02.20

Stav: Řeší se

Hlučné zvony na kostele v Rybářích

Dobrý den,
jelikož domluvy (viz příspěvky jiných obyvatel města 3764, 3757) evidentně nijak nepomohly, mohli byste panu Robovi nařídit, aby dosti zredukoval hlasitost, délku a četnost vyzvánění zvonů na kostele v Rybářích? Čtyřminutové, velmi hlučné vyzvánění několikrát denně už opravdu hraničí s vymýváním mozku, to je týrání! Pan Rob donekonečna opakuje, že jinde ve světě je to normální. Souhlasím, i v ČR jsou místa, kde několikrát denně zvony odbíjí, ale tam zvony zvoní po desetiletí a lidé, kteří si tam pořizují bydlení s tím mohou předem počítat. Ale já svůj byt kupovala v době, kdy zde již 60 let žádné zvony nezvonily a tudíž jsem nepředpokládala, že by tomu mohlo být někdy jinak. Jak mi potvrdil i právník, je velmi důležité, co je v místě obvyklé. A zde až dosud nebylo obvyklé, aby byl člověk neustále rušen tímto randálem. Chápu, že pan Rob bere znovuobnovení zvonění jako svůj životní osobní úspěch, a proto, jako každý ješitný muž, to musí dát celému okolí hlasitě najevo, ale mě to opravdu velmi ničí. Jako těžce pracující člověk bych si ráda alespoň v neděli pospala, ale nekonečná, čtyřminutová, velmi hlasitá zvonění v 8:45, v 9:00, v 10:00 a nakonec ještě ve 12:00 mi to naprosto znemožňují. Přitom kolikrát ještě po 2. hodině v noci slýchám hluk z akcí konaných městem. Nebo mi poraďte, co mám dělat, když všechna má 2 okna jsou směrem ke kostelu a ani zavření oken proti tomu hluku nepomáhá. To se mám teď, když jsem si konečně zrekonstruovala byt, odstěhovat? Na to již nemám sílu ani peníze.

Zdravím Vás,
zvony se vrátily, i s pomocí statutárního města Karlovy Vary (190 tis.Kč), do věže kostela po 77 letech, a to přesně v té velikosti v jaké byly původní. Nejsou tedy hlasitější. Zvoní se dvakrát denně 3 min. a to v poledne a v 18 hodin. Před bohoslužbou zvoní v Út a Pá v 17.45, v neděli v 8.45, v 9.00 (2min) a v 10.00, tak jak je to běžné například v sousedním Německu. Noční klid je dodržován a od 22.00 do 6.00 jsou vypnutá i časová znamení hodin, kdy se neodbíjí.
Chápu, že po 77 letech si lidé odvykli slyšet zvony, na druhou stranu se obyvatelé Rybář na zvony složili v celkové výši 1,5 mil korun, a to za rekordních 2,5 roku. Domnívám se, že je to znamení toho, že si převážná část obyvatel Rybářů obnovení zvonů přála a je s nimi spokojená, a jak mi při různých setkáních sdělují, rádi slyší hlas zvonů. S veřejností se v Rybářích při své službě duchovního správce setkávám opravdu hodně. V tuto chvíli je to teprve třetí podnět, který řeším.

Číslo:4254

Nahlášeno:27.01.20

Aktualizace:11.02.20

Stav: Vyřešeno

Nefunkční ukazatel

Dobrý den,
proč již více nežli 14 dnů nefunguje světelný ukazatel odjezdů MHD u Tržnice ?

Dobrý den,

v lednu byla na jedné tabuli u tržnice technická závada, která byla řešena v rámci záruky. Dodavatelské firmě se závadu podařilo odstranit až po cca 2 týdnech. Nyní už jsou všechny tabule u Tržnice opět v provozu.

Číslo:4253

Nahlášeno:25.01.20

Aktualizace:11.02.20

Stav: Vyřešeno

Nadoby na kovovy odpad

Dobry den.
Rad bych se zeptal, kde v kv jsou rozmisteny nadoby na kovovy odpad? Existuje na webu nejaka mapa mesta kv s umistenim techto a jinych kontejneru urcenych na recyklovany odpad? Dekuji E

Na tomto linku je informace o umístění nádob na kovový odpad:
https://mmkv.cz/cs/odpady-odbor-technicky

Číslo:4252

Nahlášeno:25.01.20

Aktualizace:11.02.20

Stav: Vyřešeno

Dotaz na podnět 4215 stanoviště taxi Horní nádraží

Dobrý den,
je toto označení stanoviště(foto 24.1.2020) v pořádku?
Díky

Dopravní značení bylo doplněno o E 13 „Se souhlasem města KV“

Číslo:4251

Nahlášeno:24.01.20

Aktualizace:19.02.20

Stav: Vyřešeno

Rozbité dlažební kostky - Jateční ul.

Dobrý den, prosím o opravu rozbitých dlažebních kostek na vyhrazeném parkovacím stání pro ZTP v Jateční ulici vedle kontejnerů na tříděný odpad. Hrozí zde proražení pneumatiky. Děkuji. Lukeš

Dlažba byla opravena.

Číslo:4248

Nahlášeno:24.01.20

Aktualizace:11.02.20

Stav: Řeší se

parkování na pěší zoně

Opět si musím stěžovat na chování lidí a jejich parkování, všude místa dost, ale někteří si myslí, že jsou něco více....viz foto níže, co s tím bude město dělat? pokud vím, tato plocha nebyla a nebude sloužit k parkování, jsou snad jiné možnosti, třeba podzemní garáže nebo garážové domy, zatím at si to dávají na plochy tomu vyhrazené...

Dobrý den, v současné době se řeší změna dopravního značení s DI Policie.

Číslo:4247

Nahlášeno:23.01.20

Aktualizace:07.02.20

Stav: Vyřešeno

Prořezání křovin v Bohaticich

Dobrý den, plánujete v letošním roce omladit/prořezat keře a stromy v Táborské ul. v Bohaticích? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,keře jsme plošně zmladili v minulém roce.Letos budou vyřezány pouze náletové dřeviny a prověříme a upravíme průchozí a průjezdní profil.

Číslo:4246

Nahlášeno:23.01.20

Aktualizace:24.01.20

Stav: Nahlášeno

Žádost o odstranění autovraku Sokolovská ul. nad Chilli Chilli barem

Žádáme o odstranění osobního motorového vozidla Ford K, bez registrační značky, který již cca 2 roky zabírá místo na parkovacím pruhu, který je součástí pozemní komunikace Sokolovská ul. nad Chilli Chilli Barem (Sokolovská 114) .

Číslo:4245

Nahlášeno:22.01.20

Aktualizace:23.01.20

Stav: Vyřešeno

Nepořádek v Prašné ulici

Zajímalo by nás, proč se nezametá chodník v Prašné ulici v Drahovicích. Vždy když se provádí ruční metení ulice Vítězné, tak metaři automaticky pokračují úklidem v ulici Stará Kysibelská a Prašnou ulici vynechají. Nyní se tu již dlouhodobě povaluje mnoho nečistot, vzhledem k tomu, že se v zimě neprovádí mytí kanalizací, které nečistoty alespoň spláchly. Často pozorujeme metaře jak sedí v naší ulici na zastávce autobusu a odpočívají, ale naší ulici neuklidní.

Prašná ulice byla dnes uklizena, bylo tam jen listí.
Zastávka MHD se uklízí každý den, je ale možné, že z důvodu úklidu ul. Staré Kysibelské až k Mattoniho ul. nedojdou a tím je tento úsek ulice vynechán. Na nedostatek byli upozorněni , od 27.1. budou Prašnou ulici uklízet alespoň 1x týdně.

Číslo:4244

Nahlášeno:22.01.20

Aktualizace:11.02.20

Stav: Vyřešeno

Zpomalování práh

Dobrý den, v Rosnicích byl před nějakou dobou svévolně jedním z obyvatel odstraněn zpomalovací práh na vozovce. Tento byl umístěn ve směru od hlavní silnice k číslu popisnému 60 a v současnosti už i číslu 91. Práh se nacházel před nově postaveným domem č. p. 89. Značení dopravní značkou zůstalo na místě, ale práh je odstraněn. Jelikož se jedná o zónu s omezenou rychlostí na 30 km/h, díky odstraněnému prahu tuto však nikdo nedodržuje. Po ulice se pohybují děti a často i lidé s koňmi z nedaleké stanice paní Dontové. Chci Vás proto touto cestou požádat o znovunainstalování zpomalovacího prahu. Děkuji Síbrt

Dobrý den,
zpomalovací práh byl vrácen zpět na komunikaci.

Číslo:4243

Nahlášeno:22.01.20

Aktualizace:23.01.20

Stav: Řeší se

Hluk na kolonádě

Dobrý den. Hluk z kolonády tzv umělců je slyšet i v lese u kamzíka.
Dále bych chtěl připomenout havarijní stav chodníku u pomníku K. Marxe. Nedávno si tam povrkla nohu jedna turisticka. ČS

Touto problematikou se již zabývá vedení města Karlovy Vary.

Číslo:4242

Nahlášeno:22.01.20

Aktualizace:24.01.20

Stav: Vyřešeno

Západní

Na západní mezi hernou a Adrií je v komunikaci dopravní značka Z4 ( směrová deska ), zřejmě bez viditelného důvodu

Dopravní značení Z4 bylo staženo. Umístěné bylo z důvodu vznikající louže při deštivém počasí, kdy řidiči vjetím do louže, ostříkovali kolemjdoucí.

Číslo:4241

Nahlášeno:21.01.20

Aktualizace:24.01.20

Stav: Vyřešeno

Kdy a kde bude k vidění nový jízdní řád DPKV

Dobrý den,
Kdy a kde bude k vidění nový jízdní řád DPKV?
Autobus mi navazuje na vlak.
Tak aby se nestalo, že budeme více času čekat než cestovat.
Musel bych si koupit auto a jezdit autem. To by mě ta městská doprava zdarma pak vyšla docela draho (z mých daní).
Děkuji za odpověď.
V. Prášil

Dobré odpoledne,

objem objednané dopravní obslužnosti bude schvalovat na svém zasedání zastupitelstvo města 4. 2. 2020, teprve po schválení výše objemu dopravního výkonu a s tím spojené schválení smlouvy pro dopravní obslužnost v roce 2020 může dojít k vydání licencí na takto upravený dopravní výkon a mohou být vydány a zveřejněny nové JŘ, které máme samozřejmě připraveny. Tzn. v prvním únorovém týdnu může dojit ke zveřejní, pokud dojde ke schválení Zastupitelstvem.

Číslo:4240

Nahlášeno:21.01.20

Aktualizace:24.01.20

Stav: Vyřešeno

Ohňostroje

Dobrý večer, ohňostroj ve 20:50 v úterý 21.1. byl součástí olympijských her nebo si zas někdo zpestřoval oslavy narozenin apod.? Zdá se nám, že už se to ve Varech přehání se stylem CHLÉB A HRY PRO SPODINU. Neumíte vymýšlet nic jiného za zábavu pro lůzu, než petardy a světýlka? Ne všem obyvatelům se to zamlouvá.

Ano, ohňostroj 21.1.2020 před jednadvacátou hodinou byl součástí medailového ceremoniálu Olympiády dětí a mládeže, byl odpalován mimo část území lázeňského místa, vymezené v příloze č. 3 Lázeňského statutu, kde je zakázáno provádění ohňostrojů, ohňostrojných prací a používání pyrotechnických výrobků a předmětů se zvukovými a světelnými efekty pro zábavné účely a byl řádně nahlášen (viz příloha).

Číslo:4239

Nahlášeno:21.01.20

Aktualizace:23.01.20

Stav: Řeší se

Nesvítí lampy veřejného osvětlení

Dobrý den,
na chodníku spojujícím most(Ostrovský)a horní nádraží nesvítí dvě lampy veřejného osvětlení, v prostoru před horním nádražím hned několik včetně barevného osvícení před vchodem do nádraží a na dalších místech v tomto prostoru.
Děkuji.

Provádějící firma HDT našla místo poruchy.Nyní by mělo být přepojeno tak, že vše svítí, nicméně za příznivějších teplot se vymění jeden krátký úsek kabelu mezi stožáry VO v prostoru vedle pošty směrem k hlavnímu vstupu.
Výměna proběhne demontáží 2 stožárů a protažení nového kabelu kabelovou chráničkou a opětovného osazení 2 stožárů.

Číslo:4238

Nahlášeno:21.01.20

Aktualizace:23.01.20

Stav: Řeší se

Chybějící kostky

Dobrý den,
před horním nádražím v nově zrekonstruovaném prostoru( parkoviště, chodníky) již na různých místech vypadávají nebo chybí malé kostky. Asi se na práce budou vztahovat záruky a bylo by dobré to podchytit - opravit včas.
Děkuji

Dobrý den,
chybějící mozaiku samozřejmě doplníme, kostka 5/5/5 cm v kamenném loži má tendenci se uvolňovat.
Již vypadlé kostky pojistíme nějakým vhodným pojivem, jelikož se nyní již do konstrukce nevklíní. Doplníme do měsíce, pokud nepřijdou velké mrazy.
Na jaře chceme zkontrolovat i ostatní plochy, případně poopravit co najdeme, počítáme s tím.

Číslo:4237

Nahlášeno:21.01.20

Aktualizace:23.01.20

Stav: Nahlášeno

Žádost o odstranění autovraku z pozemní komunikace Buchenwaldská / Majakovského

Dobrý den, žádáme o odstranění vraku osobního automobilu tovární značky Fiat Punto, který je již delší dobu evidentně nepojízdný (pod vozidlem leží zkorodované výfukové potrubí) a je bez registračních značek. Z vozidla zřejmě zvolna unikají provozní kapaliny, které znečisťují komunikaci a mohou časem způsobit i dopravní nehodu. Autovrak se nachází v ulici Buchenwaldská ihned za křižovatkou s ulicí Majakovského a zabírá taktéž parkovací místo. Je s podivem, že Město Karlovy Vary, jakožto vlastník a správce komunikací v K. Varech, nevyvíjí s péčí řádného hospodáře vlastní iniciativu v odstraňování autovraků a čeká, až se někdo z občanů ozve. Děkujeme.

Číslo:4236

Nahlášeno:20.01.20

Aktualizace:07.02.20

Stav: Vyřešeno

Nesvítíci lampa

Dobrý den v Tasovicich u bývalého obchodu ABC na parkovišti v ulici hradištni uz asi měsíc nesvítí lampa. Je to naproti domu u Kittlausu. Prosím o její spraveni. Je to špatne pri ranní roznasce novin. Je tam pěkná tma. Děkuji Markéta Chvapilova.

Dobrý den, opraveno 30.1.2020.

Číslo:4235

Nahlášeno:20.01.20

Aktualizace:07.02.20

Stav: Řeší se

Okolí parkoviště KOME

Dobrý den, okolí lesní cesty od Richmondu k parkovišti KOME bylo plné odpadků, jejichž množství bylo nepřímo úměrné vzdálenosti od parkoviště. O víkendu jsme tudy šli s rodinou a alespoň v lese odpadky vysbírali. Okolí parkoviště včetně silnice se však již vymyká možnostem běžného pocestného. Uklízí tu někdo pravidelně?

Dobrý den,

úklid v okolním lese u parkoviště KOME probíhá v běžném režimu tak jako v jiných lokalitách Lázeňských lesů.
Pokud to bude jenom trochu možné zaměříme se i více s úklidem i na tuto lokalitu.

Číslo:4233

Nahlášeno:17.01.20

Aktualizace:22.01.20

Stav: Řeší se

Odpadkovy koš

Dobry den. V ulici Sportovní smerem k prodejne JIP, by se velmi hodil odpadkový koš na psí exkrementy. Psy zde venči mnoho lidí, a neni kam uklizet. Dekuji. Pavel Mrázek

Požadavek na instalaci nového odpadkové koše byl zařazen do plánu na jaro letošního roku