Závady a nedostatky

Nemůžeme být všude a vidět vše hned. Čistota města a veřejný pořádek nám leží na srdci a chceme, aby naše město bylo pěkné.
Pomozte nám a hlaste nám na této stránce vaše postřehy.
Podněty, které se nebudou týkat dané tématiky, nebudou zveřejňovány. Upozorňujeme, že tyto stránky nejsou určeny k diskuzi mezi občany.


>>> Pro nahlášení poruch veřejného osvětlení použijte prosím tento odkaz: https://kv.verejneosvetleni.cz. Děkujeme <<<


vložit nedostatek

Číslo:4232

Nahlášeno:17.01.20

Aktualizace:22.01.20

Stav: Řeší se

Busking znovu

Dobrý den, tento týden "umělec" uprostřed Staré Louky, kytara a zesilovač, že ho bylo slyšet až ve Vridelni hale. Proč tedy město nemá platnou vyhlášku, která by (jako například v Praze) podobné produkce zakazovala???

Touto problematikou se již zabývá vedení města Karlovy Vary.

Číslo:4231

Nahlášeno:17.01.20

Aktualizace:23.01.20

Stav: Řeší se

svoz popelnic - dodržování nočního klidu

Dobrý den, opakovaně apeluji na dodržování nočního klidu během svozu odpadu na Výhledě ve Staré Roli. Dnes se v této lokalitě opět popelnice vyváželi po 5:00 hod ranní. Magistrát by měl být asi vůči svozové společnosti důslednější a né je stále pouze dokola upozorňovat!

Svozová společnost přislíbila zjednání nápravy.

Číslo:4230

Nahlášeno:16.01.20

Aktualizace:22.01.20

Stav: Vyřešeno

Parkovaní v Drahovicíh pro rezidenty ne pro zaměstnance nemocnice

Dobrý den,
mohli by se úředníci města a kraje sejít a domluvit se na parkování pro zaměstnance (nejen) nemocnice a neblokovat parkování místním kteří pak nemají kde zaparkovat!
Děkuji D. Holub

V současné době se zpracovává Generel dopravy, který řeší problematiku parkování na celém území města Karlovy Vary.

Číslo:4229

Nahlášeno:16.01.20

Aktualizace:22.01.20

Stav: Vyřešeno

Sumavska silnice

Dobry den

chci se zeptat, jestli se konecne chystate v tomto roce konecne opravit, ne ozaplatovat komunikaci od krizovatky Moskevska-Sumavska ke krizovatce Zapadni-Sumavska? Stav tohoto useku silnice je opravdu tragicky. Nejsou zde hluboke diry, ale po celem useku jsou hrube nerovnosti. K teto casti komunikace se tu psaly zavady snad jiz pred 8 lety a stale se jen zaplatuje a der a nerovnosti je jen vic. Nebylo by lepsi polozit na tech par "300" metrech radeji novy povrch?

V letošním roce se plánuje celoplošná oprava Šumavské ulice od křižovatky s ulicí Bečovská po křižovatku s ulicí Moskevská.

Číslo:4228

Nahlášeno:16.01.20

Aktualizace:26.03.20

Stav: Vyřešeno

dopravní situace u kontejnerů na směsný odpad - ul.- U Koupaliště 9

Předkládám vám k situaci, která se velmi často objevuje při odvozu směsného odpadu v jednosměrné komunikaci ul. U Koupaliště 9 v Rybářích. Stávající umístění dopravní značky "zákaz zastavení" řidiči nerespektují (je těžko viditelná mezi větvemi) a je navíc umístěna ještě před kritickým místem. Situace jsou nepříjemné zejména pro pracovníky svozové služby - jak je vidět z fotografie a předpokládám, že tento podnět již také vznesla odpovědná osoba svozové služby. V případě, že nepočítáte s vhodnou stavební úpravou, navrhuji alespoň zviditelnění dopravního značení a jeho posunutí za kritické místo.

Dopravní značení je umístěno se souhlasem DI PČR Karlovarského kraje a nebude přemisťováno.
Vzhledem k šířkovému uspořádání místní komunikace ulice U Koupaliště neumožňuje v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 361/2000 Sb. „O provozu na pozemních komunikacích“ v platném znění stání vozidel na místní komunikaci. Pokud zde řidiči vozidel parkovali, porušovali vědomě citované ustanovení a dopouštěli se přestupku dle § 125 téhož zákona.

Číslo:4227

Nahlášeno:16.01.20

Aktualizace:21.01.20

Stav: Vyřešeno

semafory u Chebského mostu

Dobrý den,

jak dlouho prosím ještě nebudou funkční semafory u Chebského mostu? Děkuji Brandtlová

Dobrý den, semafory jsou již plně funkční.

Číslo:4226

Nahlášeno:16.01.20

Aktualizace:22.01.20

Stav: Řeší se

Prořezání stromů Počerny u hřiště

Dobrý den,
Ulice Počerny u hřiště směr St. Role Nerudova, již několikrát jsme žádali o pořádné prořezání vzrostlých dubů, z kterých odpadájí suché větve, které ohrožují zdravý a majetek, některé větve zasahují i nad střechy domů,jezdí zde mnoho ciklistů a chodí moho lidí na procházku , žádáme nápravu. Děkuji

Dobrý den,stromy prověříme a případně provedeme zdravotní a bezpečnostní řezy.

Číslo:4225

Nahlášeno:15.01.20

Aktualizace:21.01.20

Stav: Řeší se

Dopravní značení přednosti v jízdě u Tržnice

Dobrý den,
bylo by prosím možné přesunout stávající značení, které je mnohdy cloněno stojícím autobusem, více do křižovatky, jejíž přednost upravuje?
https://mapy.cz/s/nutabucuma Vznikají poměrně riskantní situace a to zcela zbytečně...

Díky...

V letošním roce bude probíhat rekonstrukce celé plochy u „tržnice“.

Číslo:4223

Nahlášeno:15.01.20

Aktualizace:24.01.20

Stav: Vyřešeno

Nesvítící lampa VO

Nesvítící lampa veřejného osvětlení Karlovy Vary - Čankov u č.p. 23

Dobrý den, opraveno 23.1.2020.

Číslo:4222

Nahlášeno:15.01.20

Aktualizace:20.01.20

Stav: Nahlášeno

Doubí ul. Jahodová

v Doubí na sídlišti Jahodová leží již 2 měsíce značka

Číslo:4220

Nahlášeno:14.01.20

Aktualizace:15.01.20

Stav: Nahlášeno

Nesvítí některé lampy v prostoru před horní nádražím

Dobrý den,
před horním nádražím v celém prostoru nesvití několik lamp cca 7 - 8.

Děkuji.

Číslo:4219

Nahlášeno:13.01.20

Aktualizace:15.01.20

Stav: Řeší se

Pěší spojení ze St.Role do Dvorů

Dobrý den.
Ze St.Role do Dvorů se nedá pěšky dostat nejkratší možnou cestou, je nutno to obejít přes Rozcestí, případně jít rozbahněnou cestou přes louku mezi Zlatým kopečkem a průtahem. Navrhuji tuto stezku zachovat, viz odkaz, a nezastavět ji satelitem, který na dotčené louce vzníká. Jde o cca 400m chodníku s osvětlením.
Situace kolem MHD se prý má od března ještě nadále zhoršit omezením spojů (přičemž již dnes to jezdí s výhradami) a podpora pěších by tedy potěšila. Díky za zvážení.
https://mapy.cz/s/goracajula

Dobrý den,
Váš podnět považujeme za důvodný a důležitý. Průchodnost městské krajiny je jedním z významných cílů územního plánování a jedním z aspektů urbanistické kvality města. Bohužel, přes veškerou snahu našeho útvaru, který vydává stanoviska města k privátní výstavbě, stále někdy dochází k případům umělého stavebního přerušení tradičních tras pěší prostupnosti krajiny. Jde o případy soukromých pozemků, které město nemůže přímo (majetkově) ovlivnit. V předmětném případě jsme od samého počátku přípravy výstavby intervenovali tak, aby hranice této developerské lokality výstavby na Zlatém kopečku zůstala průchodná. Toto se podařilo zajistit ve fázi územní studie a ve fázi územního rozhodnutí. Zatím, za stávajícího stavu výstavby rodinných domů v lokalitě, je průchodnost zajištěna, ale situaci je nutno neustále sledovat. Protože stále trvají snahy developera rozprodávat koridory průchodů k jednotlivým (zaploceným) parcelám.

Číslo:4218

Nahlášeno:13.01.20

Aktualizace:15.01.20

Stav: Řeší se

Vývoz kontejnerů na tříděný odpad

Dobrý den,
můžu někde zjistit, kdy se vyváží kontejnery na tříděný odpad? Konkrétně se mi jedná o kontejnery v Buchenwaldské x Majakovského ulici. Kdykoli jdu vynést tříděný odpad, jsou kontejnery přeplněné. Zvláště kontejner na papír bývá úplně zastlán kartony, nejspíš si firmy v okolí neplní svou povinnost platit si za svoz tříděného odpadu. Děkuji.

Dobrý den, svoz tohoto stanoviště probíhá 2x v týdnu. Situaci ohledně zneužívání systému města nakládání s komunálním odpadem, ze strany podnikatelů řešíme ve spolupráci s odborem
životního prostředí a Městskou policií.

Číslo:4217

Nahlášeno:13.01.20

Aktualizace:14.01.20

Stav: Nahlášeno

Kontejnery

Dobrý den,
noc co noc podnikají bezdomovci nájezdy na kontejnery ve vnitrobloku ulic Buchenwaldská, Celní, Majakovského. Dělají při tom příšerný hluk a nepořádek, už se ani nesnaží být nenápadní. Nedalo by se nějak uzavřít místo pro kontejnery? Okolo kontejnerů je kovová konstrukce se stříškou, tak by možná stačilo okolo natáhnout plot a dát tam nějakou uzamykatelnou bránu, aby ke kontejnerům měli přístup jen obyvatelé okolních domů. Nebo by se možná daly kontejnery přemístit na místo, kde byl původně sběrný dvůr. Tam by se mohly přemístit i kontejnery na tříděný odpad, aspoň by to bylo vše na jednom místě a tam případně bezdomovci nebudou nikoho rušit.

Číslo:4216

Nahlášeno:13.01.20

Aktualizace:13.01.20

Stav: Řeší se

Předprodej vstupenek na kulturní akce.

Nebylo by efektivní případně po uzavření infocentra zajistit v objektu Magistrátu města např. v recepci, než to předávat na předprodej jízdenek DP. Dámy na předprodeji jízdenek DP nejsou moc ochotné, komunikativní a laskavé, spíše je člověk pořád něčím otravuje.

Dobrý den, ano i možnost umístění předprodeje vstupenek v budově MM KV zvažujeme jako jednu z variant. O přesunutí předprodeje do kanceláře DP jednalo vedení IC s vedením DP a shodli jsme se na tom, že tato varianta není reálná. Prosíme zachovejte nám přízeň, než realizujeme vhodné řešení předprodeje v centru města. Za IC Josef Dlohoš, ředitel

Číslo:4215

Nahlášeno:12.01.20

Aktualizace:24.01.20

Stav: Vyřešeno

Stanoviště taxislužby Horní nádraží

Dobrý den,
chci se zeptat, kde jsou na Horním nádraží stanoviště taxislužby, která jsou označená nápisem Taxi i s dodatkovou tabulkou se souhlasem města K.Vary? Podle OZV 5/2015 by tam nejméně 2místa takto označená měla být.
Tyto místa může používat pouze provozovatel taxislužby, který má s městem uzavřenou smlouvu o užívání těchto stanovišť.
Místa před Horním nádražím jsou nová, je jich více a taxikáři platící městu, plnící jeho podmínky by zde měli mít řádně označené stanoviště.

Stanoviště TAXI na Horním nádraží jsou již označeny dodatkovou tabulkou s "Tržním řádem TAXI". Nyní na stanovištích mohou stát pouze taxi, které mají uzavřenou smlouvu s městem.

Číslo:4214

Nahlášeno:12.01.20

Aktualizace:13.01.20

Stav: Řeší se

infocentrum na poště ano nebo ne?

Dobrý den, bude infocentrum na Hlavní poště jak bylo psáno v článku v Karlovarských novinách nebo je to zase jedna z dalších nepravdivých informací co se infocentra týče? Hájí Magistrát města vůbec zájmy občanů? Já myslím, že odpověď je jasná.

Dobrý den. Vězte, že MM KV velmi naslouchá přáním a podnětům všech občanů města a snaží se pro ně aktuálně dělat mnoho. Infocentrum města na hlavní poštu přesunuto nebude, protože pošta nedokázala zajistit otevření objektu v sobotu odpoledne, v neděli a o svátcích. Navíc nabízený prostor nebyl pro potřeby IC vyhovující. I v uvedeném článku se o této variantě mluvilo jako jedné z možných. O tom, jak bude v letošním roce a nadále Infocentrum fungovat momentálně rozhoduje jeho vedení.
S pozdravem Josef Dlohoš, ředitel IC

Číslo:4213

Nahlášeno:12.01.20

Aktualizace:14.01.20

Stav: Řeší se

Rozbitý chodník

Rozbitý chodník v ulicí Spálená. Při výstavbě rodinného domu (vedle čp. 24) dělníci rozbili nový chodník. Po dokončení výstavby a nastěhování nových majitelů
byla opravena část chodníku těsně přiléhající k domu, ovšem další část, přiléhající k zahradě již opravena není. Chůze je zde nemožná a až napadne sníh, bude nebezpečí dokonalé.

Dobrý den,
zjistíme skutečnost a zřídíme okamžitou nápravu.
Místním šetřením bylo zjištěno, že chodník na poz.p.č. 434/159 k.ú. Doubí u Karlových Var není ve vlastnictví Města Karlovy Vary, tudíž nemůže město (OTMMKV) konat . Ale jednali jsme s vlastníkem, který přislíbil nápravu.

Číslo:4212

Nahlášeno:09.01.20

Aktualizace:13.01.20

Stav: Nahlášeno

lampa 192/65

Dobrý den , je sice hezké , že na stránkách města edukujete , jak se má nahlásit porucha veřejného osvětlení, ale přesto, že se závada na lampě č . 192/65 ukazuje na mapě jako "nahlášená" / ne mnou/ a lampa nasvítí minimálně 3 týdny, nic se neděje. Protože na webu karlovarského veřejného osvětlení není možnost, jak opakovaně hlásit ev. urgovat poruchu, nelze postupovat jinak, než přes "Závady a nedostatky".
I.Holzhauserová

Číslo:4211

Nahlášeno:09.01.20

Aktualizace:13.01.20

Stav: Řeší se

Tříděný odpad

Dobrý den. Chtěl bych nahlásit problém s vývozem tříděnýho odpadu na ulici Na vyhlídce ( hned u jipu) minimálně 5 měsíců zde není kontejner na papír, a již několik týdnů zde přetékají i ostatní kontejnery na tříděny odpad. Již několikrát jsem zadal nápravu... Bez úspěchu... Takže pokud do konce měsíce nezačne nějaká náprava začnu tříděny odpad sypat libovolně vedle plných kontejnerů... Pořád se tu říká ať se třídí odpad a když mám snahu ho třídit tak ho nemám kam sypat... Takže bych prosil nápravu tohoto problému co nejdříve. Děkuji.

Dobrý den,

frekvence vývozu na tomto stanovišti byla již zvýšena na 3x v týdnu, tj. pondělí, středa a pátek. Kontejner na papír již na toto místo umísťovat prozatím nebudeme, v minulém roce na tomto stanovišti došlo 3x k požáru. Snažíme se po dohodě se svozovou společností eliminovat riziko vzniku dalšího. Nejbližší kontejner na papír máte na rohu Fugnerovy ul. x Na Vyhlídce, nebo na Petříně na parkovišti. Toto problematické stanoviště řešíme i ve spolupráci s Městskou policií.

Číslo:4210

Nahlášeno:09.01.20

Aktualizace:14.01.20

Stav: Řeší se

ul. Příkopní

Dobrý den , znovu Vás vyzývám, aby komunikace byla uvedena do původního stavu, tak jak to bylo před prováděnou plynofikací. Dříve, kde byl asfaltový povrch, je teď udusaná hlína nebo výmoly v celé ul. Příkopní. Na tuhle skutečnost upozorňuji již od 29.10.2019. Nabízím komunikaci, nikdo se neozve, nikdo nic nechce řešit. Tudíž nechápu Vaší odpověď: " Vozovka v ul. Příkopní bude strojně zametena za vhodných klimatických podmínek". Je vidět, že připomínky řešíte od stolu. Pokud z Vaší strany nedojde k nápravě obrátím se na jiné instituce, TV, tisk atd..

Asfaltový povrch ve spojnici mezi ul. Vilová a Příkopní končil pod viaduktem – pod drážním tělesem, a také byl v tomto rozsahu plně obnoven. Původní stav komunikace Příkopní byla hlína, šotolina, frézovaná balená směs a stav komunikace je v uspokojivém stavu. Navíc stavebník doložil důkazy o stavu komunikace Příkopní z r. 2017, tudíž nelze vyžadovat to, co není v našich možnostech.

Číslo:4209

Nahlášeno:09.01.20

Aktualizace:09.01.20

Stav: Nahlášeno

plné kontejnery na tříděný odpad

Dobrý den,

včera jsem chtěl vyhodit papíry a plast. Na konci Foersterovy ulice (u kolejí) byl zcela plný kontejner na papír a to se jedná o ten velký plechový kontejner. Kontejnery v Rybářích pod viaduktem (plastové, křižovatka Nákladní a Jáchymovské) byly papírové také zcela plné (oba dva), kontejnery na plasty jeden plný a druhý z poloviny. Můžete prosím zařídit rychlý odvoz a zejména asi po Vánocích domluvit vyšší frekvenci vývozů?

A chtěl bych si postesknout nad provedením kontejnerů. Do těch velkých plechových na papír nejdou vyhodit větší kartonové krabice (samozřejmě sešlápnuté), protože mají malý vhozový otvor, do velkých na plasty zase nejde vyhodit polystyren (např.obal z ledničky atd.), z toho samého důvodu. Lámat to polystyreny na místě znamená dělat tam nepořádek z polystyrenových kuliček. Osobně bych se přimlouval za navrácení plastových asi 1000l kontejnerů, které jsou odklopné a jde do nich odpad pohodlně vyhodit. Sehnat takové po Varech je problém, zatím jediné místo jsem objevil pod tím viaduktem v Rybářích.

Děkuji

Číslo:4208

Nahlášeno:08.01.20

Aktualizace:10.01.20

Stav: Řeší se

Ukradli nám infocentrum

Prosím o vysvětlení, proč byla od 1.1.2020 zrušena pobočka infocentra u Becherovky, v samém funkčním centru města.

Kdo poskytne informace individuálním turistům, kteří příjíždějí do města autobusem, vlakem?

Kde si turisté i domorodé obyvatelstvo zakoupí vstupenky na kulturní akce? Náhradní prodejní místa v okolí (Asiana, Čedok) zastupují pouze některé rezervační portály a mají provozní dobu nepřátelskou vůči pracujícím (všední dny jen do 17 hodin, víkendy vůbec). Slibovaná dopravní kancelář DPKV zmiňovaná v odpovědi 4188 na tom není lépe. O přehledu obsluhy těchto podniků o akcích ve městě nemluvě...

Od 1.1.2020 budou služby infocentra směřována do jediné, centrální pobočky v Lázeňské ulici mezi Tržní a Mlýnskou kolonádou. Tedy v samém lázeňském a turistickém středu města. Na přístupových bodech města budou umístěny oficiální informační panely, které poskytnout turistům a návštěvníkům města základní informace o městě. Tedy navigaci, top 10 v několika skupinách a další potřebné informace.
Vedení infocentra spolu s magistrátem momentálně řeší náhradu prodejního místa vstupenek.
Děkujeme za podnět a Vaše pochopení.

Číslo:4207

Nahlášeno:08.01.20

Aktualizace:20.01.20

Stav: Vyřešeno

Neuklizené listí Drahovice

Dobrý den,
v Drahovicích se stává chůze po mokrém neuklizeném listí hazardem a nechutným zážitkem. Pouze jeden příklad z mnoha: chodník před školou v Mozartově ulici.
Před naším domem uklízím sama, bohužel vítr k nám zanáší nepořádek z okolí.
Ještě nebylo tuto zimu potřeba uklízet sníh, proč tedy ještě nezmizelo podzimní listí? Proč se občan má zabývat věcmi, které mají na starosti konkrétní osoby a neplní svoje povinnosti?
S pozdravem Smílková

Úklid byl v následujících dnech proveden.

Číslo:4205

Nahlášeno:08.01.20

Aktualizace:08.01.20

Stav: Řeší se

Můj postřeh

Dobrý den. Ve středu kolem 10.45 hod. jsme šli po chodníku Stará Kysibelská směrem k zastávce MHD -Východní, před námi šli 2 pracovníci v oranžových oblecích s popelnicemi, pravděpodobně měli sbírat nepořádek, zaujalo mne to že i když vedle chodníku se povalovali papíry ani jeden nesebrali. Když jsme přišli na zastávku Stará Kysibelská - konečná, seděli tam na zastávce další 2 pracovníci - mám dojem že byli v zelených vestách vedle sebe modré pytle na odpadky a odpočívali. Když jsme šli po chvíli zpátky, muži na staré kysibelské tam seděli nadále a muži v oranžovém seděli v altánku u ubytovny Hestie. A ještě takový dodatek - v proluce mezi domy na staré kysibelské a úvalské je už asi měsíc nepořádek kterého si i když se v okolí uklízí nikdo ani nevšimne. Kontroluje někdo občas úklidové pracovníky jak poctivě vykonávají práci za kterou pobírají poctivou odměnu. Děkuji Posílám foto části nepořádku v proluce za domy stará kysibelská

Dobrý den,děkujeme za upozornění a dohlédneme na lepší kvalitu odvedené práce.

Číslo:4204

Nahlášeno:08.01.20

Aktualizace:08.01.20

Stav: Řeší se

Nepořádek u kostela Sv. Urbana

Dobrý den,
žádáme o úklid v okolí kostela sv. Urbana a dětského hřiště a to i včetně vynesení všech košů. Od Silvestra je tam všude neskutečný nepořádek.

Děkujeme!!

Dobrý den,úklid provedeme co nejdříve.

Číslo:4203

Nahlášeno:08.01.20

Aktualizace:08.01.20

Stav: Vyřešeno

Hodiny na teplárně

Dobrý den,

teplárna Karlovy Vary již mnoho let ukazuje čas, datum a teplotu. Je to výborná služba občanům. V poslední době však byly hodiny rozbité, tj. neukazovaly správně číslice. Nyní jsou již několik týdnů zcela vypnuté. Máte informaci, kdy budou hodiny opět funkční? Popřípadě, šlo by se za město u teplárny přimluvit?

Děkuji.

Vyjádření Teplárny Karlovy Vary:
Dobrý den,
v současné době jsou hodiny v poruše a vzhledem k tomu, že jejich instalace proběhla už v roce 1999 je velice složité zajistit potřebné náhradní díly. V současné době tedy nejsme schopni sdělit zda se nám podaří stávající hodiny opravit, nebo dojde k jejich demontáži, případně k náhradě za modernější.

Číslo:4202

Nahlášeno:08.01.20

Aktualizace:08.01.20

Stav: Nahlášeno

Obrovský hluk "uklízečů" ještě za tmy děsí vánoční hosty!!!

Dobrý den, "děkujeme" jménem našich vánočních ruskojazyčných hostů - za jejich opravdu příjemné dnešní probuzení někdy kolem půl sedmé, ještě za hluboké tmy, kdy v oblasti horní části Bulharské ulice a přilehlého parku začala doslova řádit uklízecí četa s nějakým extrémně hlučným zařízením, mnohem hlučnějším než kompresory nebo sekačky, hosté vybíhali rozespalí s pokojů, mysleli, že nastal nějaký teroristický útok a zapřísahalii se, že už do KV nikdy v životě své vánoce trávit nepojedou. Opravdu je hodně těžko představitelné, co takovýmto masakrem kdo sleduje, ten šílený hluk se navíc neodehrával jen na okraji parku (i odtud se to k apartmánům a penzionům hodně rozléhá), ale i přímo pod okny domů, což dosud nikdy nebylo. Domníváme se, že je za prvé šílený nápad používat tak neuvěřitelně hlučná zařízení v lázeňském území a v jeho těsném sousedství, že by se snad našel jiný způsob úklidu, za druhé pokud už je taková neomalenost nutná, tak s ní začínat v pozdějších hodinách - nejdříve od devíti hodin, naši hosté totiž nedokáží v tak extrémním hluku ani v klidu zažít snídani, raději bez snídaně kvapem prchají a žádají zpět peníze za ubytování. Prosíme o reflexi problému. Děkujeme.

Číslo:4200

Nahlášeno:08.01.20

Aktualizace:08.01.20

Stav: Nahlášeno

Polamane stromy v ulici pod lesem

Dobry den po nekolika mesicich chci urgovat polamane stromy v ulici pod lesem porad stejne nic se nedeje. S pozdravem Veleta

Číslo:4198

Nahlášeno:07.01.20

Aktualizace:08.01.20

Stav: Vyřešeno

Oprava schodiště Petřín - Kolmá

Dobrý den,

rád bych upozornil na to, že jsme nespokojeni se stavem schodiště spojující ulice Petřín - Kolmá. Kdy bude schodiště opraveno? Již několikátý rok je v havarijním stavu a uzavřené. Nás jakožto obyvatele Petřína to velmi omezuje.

Děkuji za odpověď.

S pozdravem

Ing. Jan Chylo

Dobrý den,

bohužel v rozpočtu roku 2020 nebyly schváleny finanční prostředky na opravu tohoto schodiště.