Závady a nedostatky

Nemůžeme být všude a vidět vše hned. Čistota města a veřejný pořádek nám leží na srdci a chceme, aby naše město bylo pěkné.
Pomozte nám a hlaste nám na této stránce vaše postřehy.
Podněty, které se nebudou týkat dané tématiky, nebudou zveřejňovány. Upozorňujeme, že tyto stránky nejsou určeny k diskuzi mezi občany.


>>> Pro nahlášení poruch veřejného osvětlení použijte prosím tento odkaz: https://kv.verejneosvetleni.cz. Děkujeme <<<


vložit nedostatek

Číslo:4508

Nahlášeno:12.05.20

Aktualizace:14.05.20

Stav: Vyřešeno

Hotel Prima V Doubí - o jakou stavbu jde?

Vážení, nemohu souhlasit s odpovědí na dotaz č.4484 z 2.5. Z fotografií je jasné, že se nejedná o jednoduchou přístavbu zimní zahrady. Podle množství prachu, který nadměrně obtěžuje sousední domy, vybourané vzduchotechniky, stavební suti a hromady dřeva je naprosto zřejmé, že jde o větší stavební práce než uvádíte a než naznačoval náčrt přiložený k žádosti o vyjádření k záměru “Rekonstrukce hotelu”.
Protože na stavbě chybí tabulka “Stavební povolení” je to normální “černá stavba” .
Zajímá mne stanovisko stavebního úřadu.

Děkuji za odpověď

Dobrý den,
podle vámi přiložené fotografie je zřejmé, že v objektu na pozemku parc.č. 47/3 v k.ú. Doubí u Karlových Var probíhá stavební činnost. Podle dostupných informací však neobdrželo statutární město Karlovy Vary, jako účastník řízení, žádné opatření stavebního úřadu které by vlastníka této nemovitosti k jejím úpravám opravňovalo. Je však nutné podotknou, že existují stavební úpravy a udržovací práce, které vydání stavebního povolení ani ohlášení nevyžadují (jejich specifikace je uvedena v § 103 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon) a které může vlastník stavby provádět dle svého uvážení. Pokud dospějete k přesvědčení, že stavba probíhá nad rámec stavebních úprav a udržovacích prací které vydání stavebního povolení ani ohlášení nevyžadují (čemuž podle našeho názoru zatím nic nenasvědčuje), obraťte se se svým podnětem přímo na příslušný správní orgán, kterým je úřad územního plánování a stavební úřad Magistrátu města Karlovy Vary.

Tato aplikace slouží k podnětům týkající se veřejného pořádku, údržby zeleně apod.

Číslo:4506

Nahlášeno:12.05.20

Aktualizace:13.05.20

Stav: Řeší se

úklid silnice

Dobrý den,
v minulých dnech došlo v Tašovicích k opravě silnic "zaprskáním kamínků", do opravy to má daleko, ale budiž. Daleko víc, co mi vadí a nejenom mně, je množství kamínků na silnici. Proč neprojel onu silnici zametací vůz a bordel nezametl ? Bude nám město hradit opravy laků na autech? Prosím o provedení nápravy a zametení. Navíc je to velice nebezpečné pro motorkáře, cyklisty.
Dále jsem se v radničních listech dočetla o blokovém čištění, že bylo již zahájeno. Proč jsou z blokového čištění vyřazeny Tašovice ? Jsme snad něco míň pro město? Daně platíme dost vysoké v okrajové části Varů, tak by podle toho mělo být uklizeno.
Jinak bych chtěla poděkovat firmě Marius Pedersen, za včerejší mytí a dezinfekci popelnic !
S pozdravem
Michaela Urbanová

Dobrý den paní Urbanová,

skutečnost, že v Radničních listech nejsou uvedeny komunikace v Tašovicích neznamená, že jste z blokového čištění vyřazeni a čištění zde neprobíhá. Rozpis se uvádí vždy jen na následující kalendářní měsíc. Dle schváleného harmonogramu blokových čištění na rok 2020 bude nejbližší mytí komunikací a chodníků provedeno ve středu 10.6.2020. Přebytečný štěrk bude zameten a dále bude blokové čištění provedeno standartním způsobem.

Číslo:4505

Nahlášeno:11.05.20

Aktualizace:14.05.20

Stav: Vyřešeno

Veřejné osvětlení

Ulice Konečná č. 1 - č. 15 nesvítí pouliční osvětlení

Dobrý den,
Opraveno, vyzkratované fáze v RVO. Cizí zavinění, opět řádil vandal.

Číslo:4504

Nahlášeno:11.05.20

Aktualizace:14.05.20

Stav: Vyřešeno

Osvětlení v blízkosti domu Mládežnická 2, K. Vary

Dobrý den, dne 27.4.2020 byla na sídlišti Čankovská v K. Varech, v blízkosti domu Mládežnická 2 konečně nainstalována pouliční lampa. Tato však svítila pouhé dva dny, poté se již nerozsvítila a prostory před domem se opětovně, jako celá léta předtím, utápějí ve tmě. Mohu se zeptat, co je příčinou a kdy nám lampa bude opět svítit?
Děkuji.

Dobrý den,
opraveno, vypnutá pojistka ve stožáru VO.

Číslo:4503

Nahlášeno:11.05.20

Aktualizace:13.05.20

Stav: Řeší se

Cesta k zahrádkám u Nádražáku St Role

Dobrý den, je možné prosekat okolí příjezdové cesty k Nádražáku a zahrádkám od silnice Vančurova ve St. Roli. Děkujeme

Dobrý den,cestu okolí cesty budeme sekat v rámci údržby cyklostezek příkopovou sekačkou pravděpodobně od 25.5.2020.

Číslo:4502

Nahlášeno:11.05.20

Aktualizace:12.05.20

Stav: Vyřešeno

Parkování před Lázněmi V

Parkování před Lázněmi V
Nahlášený, ale nezodpovězený dotaz Číslo: 4475
Dobrý den,
jak je to, prosím, s parkováním před Lázněmi V? Konkrétně v místě před veřejnými WC a značkou jednosměrné ulice (naproti ul. Bulharská) a až k vchodu do bazénu. Stojí zde auta na chodníku před značkou i za značkou, 4m od WC bez jakéhokoliv povolení a postihu. Podle jakých pravidel se zde smí, čí nesmí parkovat?
Děkuji

V ulici Bulharská mohou stát pouze vozidla na povolení MMKV. Před Lázněmi V. se komunikace zjednosměrnila a mohou tam stát vozidla, která mají povolení L.Z.Z.
Zastavení a stání se řídí zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

Číslo:4501

Nahlášeno:09.05.20

Aktualizace:13.05.20

Stav: Řeší se

letní kino

Viděla jsem dnes 9.5.2020 letní kino a musím říct, že je velmi zanedbané a špinavé. Vždy na jaře byla provedena údržba letního kina, letos provedena nebyla. Je mi známo, že v posledních letech byla do letního kina nainvestována velká částka. Kino bylo v roce 2010 znovu uvedeno nadšenými brigádníky do provozu. Závadu tedy vidím v neprovedení ani elementární údržby. Prosím tedy o sdělení, kdy bude provedena. Předkládám, že město jako řádný hospodář se bude o svůj majetek starat a bude dbát o jeho udržení. Např. nyní v době koronavirové pandemie by bylo možné krásně za dodržení nařízení vlády opět bezpečně toto kino provozovat.

Dobrý den,
Letní kino je v současné době uzavřené z důvodu statického narušení nosných konstrukcí podia, a z důvodu nevyhovující promítací techniky se neuvažuje o promítání filmů v blízké době.
Byla provedena jarní údržba – prořezání a pokácení stromů poškozených stářím a silným větrem, zametení spadaného listí a připravujeme jarní sekání trávy.
Dále byl proveden úklid prostor pod podiem a zkontrolován stav inženýrských sítí a statického zajištění budov.
Z důvodu odvolání Filmového festivalu v roce 2020 se dále s využitím areálu v letošním roce nepočítá.
Statutární město nadále hledá a jedná s možnými zájemci o využití areálu, tak aby byl využit ke konání kulturních akcí.

Číslo:4500

Nahlášeno:09.05.20

Aktualizace:13.05.20

Stav: Řeší se

Nepořádek na trávě

Dobrý den,
prosím o likvidaci nepořádku na trávě u moto bunkru u domu Závodu míru 760/25A. Nepořádek je rozházený všude po trávě. Vypadá to na likvidaci školní brašny, ale povaluje se tam i stříkačka. Nevypadá ale od drog. Zároveň by bylo dobré zvážit, jestli by do těchto míst k lavičce nešlo dát odpadkový koš. Bohužel hodně lidí si tam sedá, a když koš ani nevidí (přes křoví vidět opravdu nejdou), pohodí odpadky na zem. Děkuji

Dobrý den,

nepořádek bude co nejdříve uklizen.

Číslo:4499

Nahlášeno:09.05.20

Aktualizace:13.05.20

Stav: Vyřešeno

Bordel a neporadek

V dolních drahovicich od mostu u průtahu a dále je moc hezké ze nekdo dal pytle místo odpadkových košů.. Ale jejich vývoz odvoz atd..nezaridil nikdo.. Je tam neskutečný nepořádek dle fotek děkuji za urgentní řešení moc děkuji.

Dobrý den, nepořádek byl uklizen.

Číslo:4498

Nahlášeno:09.05.20

Aktualizace:14.05.20

Stav: Vyřešeno

Katartorfální stav lesních cest

Upozorňuji na místa označená nápisem Vítají Vás Lázeňské lesy. Labického lesní pěšina od pomníku knížete K. Schwarzenberga po pomník Schillera a pěšina od Mariánské kaple, která vede nad GH Pupp jsou jedno velké ošklivé smetiště. Popadané větve, vyvrácené stromy, cesty zasypané listím, vyvrácená a odřezaná zábradlí, poničené, shnilé či chybějící lavičky, abnormální množství náletů, hroutící se opěrné zdi, nechybí ani odpadky. Je smutné, že to co vybudovaly generace našich předků zde ostudně a bez viditelného zásahu lidské ruky chátrá. Obdobná situace je i nad Kouzelným městečkem. Je vidět, že lidé, kteří umísťovali sloupky s nápisy Vítají Vás Lázeňské lesy, nedošli dál než 10 metrů za tento nápis.

Dobrý den,
k níže uvedené stížnosti Vám sdělujeme,
že dne 12. 5. se na Labického cestě povalovaly dvě plastové láhve a papír od sušenek.
Vše jsme okamžitě uklidili. Dále nad Puppem ležely dvě krabičky od cigaret a plechovka.
Už jsou odneseny. Podobný nepořádek uklízíme v podstatě neustále a pokud se náš zaměstnanec nedostane
na nějaké méně navštěvované místo několik dní, mnohdy odnesou pořádkumilovní občané
tyto odpadky sami a my jim chceme touto cestou velice poděkovat. Skuteční milovníci lesa
dobrovolně uklízí i po těch méně pořádných.
K dále vylíčené katastrofě sdělujeme, že v poslední době řešíme následky sucha. Po asanaci všech
souší budeme řešit vyvrácené stromy a další jednotlivosti, přičemž se nebráníme spolupráci
a připomínkám. Větve například nabízíme samovýrobcům paliva. K dalším níže uvedeným
připomínkám jsme připraveni podat podrobné vysvětlení, asi nejlépe na místě.
Kontaktní osoba: p. Reiser – zástupce ředitele LLKV, tel: 606 638348.

Číslo:4497

Nahlášeno:08.05.20

Aktualizace:14.05.20

Stav: Vyřešeno

Mobilní toaleta Rolava

Naplněná kapacita...

Dobrý den,

bohužel, dne 9.5., kdy došlo k přeplnění toalety, vláda neuvolnila opatření proti nákaze COVID - 19. Proto se nepočítalo, že dojde k takové kumulaci občanů u občerstvení.
Dne 10.5.2020 již byly toalety otevřeny a byla tam umístěna služba, která prováděla dezinfekci.
Děkujeme Vám za podnět a foto a omlouváme se.

Číslo:4496

Nahlášeno:08.05.20

Aktualizace:12.05.20

Stav: Vyřešeno

Videozáznam z jednání Zastupitelstva dne 28.04.2020 vs. Usnesení z 3. jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary

Usnesení z posledního jednání Zastupitelstva MMKV uveřejněné na úřední desce má 72 bodů. Videozáznam je členěn do pouhých osmi bodů. Díky tomu je v podstatě nemožné nalézt interval videa odpovídající bodům z usnesení (např. v jakém čase naleznu jednání ohledně bodu 71?). Nešlo by video otagovat tak, aby člověk bod z usnesení v záznamu našel bez toho, že by musel shlédnout celý záznam?

Díky

Dobrý den,

Video je otagováno, konkrétně k Vašemu dotazu na bod 71 - stačí myší klepnout a ten se spustí. Pokud je záznam členěn tak, že se spustí např. první z dalších 5 bodů, je to kvůli tomu, že zastupitelé často slučují více bodů přímo na jednání do bodu jednoho a hlasují o těchto bodech dohromady. Pak je i tag spojen do jednoho bodu.

Číslo:4495

Nahlášeno:08.05.20

Aktualizace:13.05.20

Stav: Řeší se

Počerny

Dobrý den, děkuji za rychlou reakci a zajištění úklidu okolo kontejnerů a jejich vyprázdnění svozovou firmou. Nepochopitelné ovšem je, že hned druhý den u kontejnerů stojí zase nějaké odpadky. Jak se to řeší jinde? Fotopastí? Ještě jednou děkuji a přeji hodně trpělivosti a zdraví v této nelehké době. Roman Špindler

Dobrý den, pane Špindlere,

neukázněnost občanů je bohužel problémem, který je velmi těžko řešitelný. Fotopast dle našich zkušeností tento problém příliš nevyřeší.
Na problematických místech spolupracujeme s Městskou policií Karlovy Vary, ale chytit někoho přímo při porušování obecně závazné vyhlášky je velmi složité.

Číslo:4494

Nahlášeno:06.05.20

Aktualizace:12.05.20

Stav: Řeší se

4481 - sáčky na psí dárečky, Štúrova

Historie se opakuje...po týdnu opět prosím o podnět svozové společnosti (a nešlo by to systémově pořešit tak, abychom si co týden nepsali?). Jenom ve Štúrovce mají obyvatelé přes deset psů - máte je vůbec v evidenci, jsou očkovaní? Co ulice přilehlé a průchozí, jejichž psi také vykonají potřebu? Kapacitně to množství nestačí...ať žije kult psa a jejich nášlapných darů...

Podnět byl předán svozové společnosti k doplnění sáčků. Sáčky se doplňují vždy v den svozu odpadkového koše tj. pondělí a čtvrtek.

Číslo:4493

Nahlášeno:06.05.20

Aktualizace:06.05.20

Stav: Vyřešeno

Parkování

Dobrý den,

v dotazu 4425 zmiňujete, že v době nouzového stavu bude parkování zdarma tam, kde bývají parkovací automaty. Dnes je parkovací automat např. na nám. dr. Horákové v režimu Připraven, takže asi jede. Proč?
Děkuji Brandtlová

Rozhodnutím Vlády ČR byla obnovena platnost Nařízení statutárního města Karlovy Vary č. 9/2017 vymezující místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít ke stání vozidla jen za cenu sjednanou. Z tohoto důvodu upozorňujeme občany, že byl obnoven výdej parkovacích karet ve stanovených úředních hodinách. Majitele propadlých parkovacích karet žádáme o provedení výměny ve lhůtě do 11. května.
Zároveň od pondělí 4. května bude opět obnoven provoz parkovacích automatů na místních komunikacích. Parkovné lze zaplatit mnoha způsoby, hotovostí, mobilní aplikací MojeDPKV, u vybraných automatů též bezkontaktní platební kartou.

Číslo:4491

Nahlášeno:05.05.20

Aktualizace:07.05.20

Stav: Řeší se

Nebezpečný strom

Na pozemku p. č. 173/6 ve vlastnictví města Karlovy Vary se nachází nebezpečný strom. Klene se nad cestou, po které se pohybují vozidla i chodci, jedná se o ulici K Přehradě v Doubí. Strom je zřejmě mrtvý, některé jeho větve se již odlomily a zasekly se přímo na cestou do dalších větví a elektrického vedení. Hrozí jejich pád na ulici.

Dobrý den,strom prověříme a případně pokácíme.

Číslo:4490

Nahlášeno:05.05.20

Aktualizace:06.05.20

Stav: Nahlášeno

čištění ulic v době krize

Dobrý den, četli jsme, že se v KV rozjel zase i v době krizových opatření rozjel běžný režim čištění ulic. Na jednu stranu je pravda, že se ulice v některých hodně promořených oblastech pravidelně dezinfikují, ale to je něco jiného. při běžném čištění prý naopak může docházet k rozstřikování infikovaného aerosolu do okolí a případně přímo např. do očí kolemjdoucích nebo do otevřených oken okolních domů. Takže při běžném způsobu čištění existuje dost velké riziko zbytečného rozšíření nákazy. V našem kraji, kde je nejvíce nakažených po Domažlicku, a úplně nejvíc mrtvých z celé republiky na koronavirus, by bylo dobré lépe promyslet, jestli je takový způsob "úklidu" nutný, zda s ním ještě alespoň měsíc nevyčkat. Děkujeme.

Číslo:4489

Nahlášeno:05.05.20

Aktualizace:07.05.20

Stav: Řeší se

spadlý strom

Prosím o odklizení spadlého stromu (následkem větru) ve Východní ulici naproti školce.
Děkuji.

Dobrý den,strom,co nejdříve uklidíme.

Číslo:4488

Nahlášeno:04.05.20

Aktualizace:05.05.20

Stav: Řeší se

Nepořádek u kontejnerů

Dobrý den, prosím o zajištění úklidu značného nepořádku u kontejnerů na tříděný odpad v Počernech u rybníka, současně i vyvezení přeplněných kontejnerů na ostatních místech. Volal jsem do Resuru a nic se nestalo. Děkuji Roman Špindler.

Dobrý den,
frekvenci svozu v Počernech upravíme na 1x týdně, měla by být dostačující. Žádost o urgentní svoz nahlášena svozové společnosti dnes.

Číslo:4487

Nahlášeno:04.05.20

Aktualizace:05.05.20

Stav: Nahlášeno

Poděkování

Zahrádkáři ZO ČZS Dvory děkují za opravu ulice u Rybníčků.

Číslo:4486

Nahlášeno:03.05.20

Aktualizace:05.05.20

Stav: Řeší se

Vysoká tráva

Dobrý den, prosíme o posekání vysoké trávy ve stráni mezi silnicemi v Táborské ul. v Bohaticích. Děkuji.

Dobrý den,v současné době sekáme mateřské školky a do Bohatic se dostaneme cca za 14 dní.

Číslo:4484

Nahlášeno:02.05.20

Aktualizace:05.05.20

Stav: Řeší se

Doubí hotel "Beseda - Prima"

Chtěl bych se zeptat, co se buduje v bývalém hotelu „Beseda“ později „Prima“ v Doubí. Cedule se stavebním povolením nikde není. Nebuduje se tam náhodou ubytovna pro sociálně slabší občany.

Dobrý den,
pro objekt na pozemku parc.č. 47/3 v k.ú. Doubí u Karlových Var bylo u našeho odboru vyžádáno stanovisko k záměru „Rekonstrukce hotelu“. Náčrt přiložený k žádosti naznačoval jednoduchou přístavbu (zimní zahradu) ve dvorní části předmětného pozemku. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v žádosti a předpokládanému zachování funkčního využití stavby nebyly ze strany statutárního města Karlovy Vary, jako budoucího účastníka řízení o umístění a povolení stavby, k předloženému záměru zatím vysloveny žádné námitky ani připomínky. Žadatel však byl informován o požadavku předložení dokumentace pro územní nebo sloučené řízení k projednání a prověření případného dotčení majetku nebo zájmů SMKV. K tomu však doposud nedošlo. Současně nám není známo vydání jakéhokoli opatření stavebního úřadu ke změně stavby nebo jejím úpravám.

Číslo:4482

Nahlášeno:29.04.20

Aktualizace:29.04.20

Stav: Řeší se

Stará Role Coop - opět rozházený textil

Dobrý den, na stejném místě jako minule, tj. u prodejny COOP St. Role po pravé straně cestou k věžákům, škole, grafickému studiu do okrasného křoví někdo přinesl a roztahal hromadu oděvů. Prosím o uklizení. Předem Vám děkuji.

Dobrý den,vše uklidíme zítra 30.4 v rámci pravidelného úklidu ve St.Roli.

Číslo:4481

Nahlášeno:28.04.20

Aktualizace:29.04.20

Stav: Řeší se

Sáčky na psí dárečky

Štúrova, 0...

Podnět byl předán svozové společnosti ke zjednání nápravy.

Číslo:4480

Nahlášeno:28.04.20

Aktualizace:28.04.20

Stav: Nahlášeno

Další omezení provozu na ulici Svatošská

V současné době probíhá výstavba soukromého investora zahrnující 4 vila domy na pozemcích, které přiléhají k ulici Svatošská v Doubí.
Technické řešení komunikačního napojení dotčených pozemků a konečné terénní úpravy tohoto investora nerespektují urbanistickou koncepci, vydaná správní rozhodnutí k této ulici , ani prostorové parametry potřebné pro budoucí vybudování dopravním poměrům odpovídající sběrné komunikace Svatošská na veřejných pozemcích.
V současném dopravním provozu nově realizované obrubníky, vystupující nad terén, komplikují možnost vyhýbání se vozidlům, vytvářejí překážku v nezpevněné části komunikace (v budoucnu určenou pro její rozšíření) a zhoršují tak její již naprosto nevyhovující technické parametry. O chodcích ani nemluvě.
Svatošská komunikace, i přes svůj význam a poměrně velký stávající provoz, tak postupně začíná mít naprosto absurdní technické parametry oproti komunikacím, které do ní ústí.
Po této komunikaci probíhá významný provoz vyplývající z povahy obsluhovaných subjektů a zde umístěných aktivit:
• rekreační oblast Svatošské skály (2 restaurace), rekreační areál Karlovarského kraje)
• zahrádkářské kolonie
• nová výstavba RD a bytovými domy zahájená po roce 1996 ( ! ) a všechny potenciálně zastavitelné plochy v této lokalitě dle územního plánu
• hospodářská činnost Loketských městských lesů s.r.o.
• ostatní aktivity vyžadující dopravní obslužnost např. příjezd vozů IZS, momentálně stavba mostu ve Svatošských skalách atp.
Vzhledem k výše uvedenému považuji za nutné urychleně před realizací krytu komunikace upravit výškové vedení obrubníků, aby nebránily budoucí výstavbě rozšířené komunikace Svatošská a hlavně současnému již tak problematickému provozu.
Předem děkuji za řešení.

Číslo:4479

Nahlášeno:27.04.20

Aktualizace:29.04.20

Stav: Řeší se

Garáže Jabloňová

Dobrý den,
přes tento víkend si opět někdo odložil na prostranství bývalých garáží, mimo dosah kamery. Chápeme, že nelze hlídat všechna místa. MP jezdí touto lokalitou také. Nebylo by možné dát do těchto míst zátarasy s označením, že se nejedná o místo pro odkládání odpadu?

Zátarasy nemohou být osazeny z hlediska bezpečnosti silničního provozu. Tento pokus jsme již učinili. Varovné tabule jsou s naprostou pravidelností ničeny. Situaci se snažíme řešit zvýšeným dohledem a úklidem plochy.

Číslo:4478

Nahlášeno:27.04.20

Aktualizace:29.04.20

Stav: Vyřešeno

Ulice V Aleji

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda počítáte s opravou děr v ulici V Aleji.
Dále, zda i v letošním roce bude probíhat strojní čištění. Po Chebské jezdí smeták denně, zde ale neprojel ani jednou. Od zimy jsou zde na okrajích vozovky zbytky listí a kvůli hrubému asfaltu, který se drolí je tu vysoká prašnost. Děkuji za odpovědi.

Opravy výtluků byla provedena 28.4.
Strojní metení v ul. V Aleji je vzhledem k dopravnímu zatížení prováděno ve čtvrtletním intervalu.

Číslo:4477

Nahlášeno:27.04.20

Aktualizace:28.04.20

Stav: Vyřešeno

Oprava ulice Příkopní, Bohatice.

Kde lze k této investici nalézt výzvu, krycí list atd.?

Nejedná se o žádnou investici, ale pouze o opravu. Na stávající povrch se finišerem položí vyfrézovaná směs a nový povrch se opatří dvojitým nátěrem.

Číslo:4476

Nahlášeno:26.04.20

Aktualizace:29.04.20

Stav: Vyřešeno

Nekoordinace oprav komunikací a nečinnost městské policie.

Dobrý den,
v pondělí tj. 20.4.2020 měla probíhat oprava komunikace v ulici Wolkrova v Tuhnicích. Dopředu byla ulice osazena značkami zákaz zastavení. Dle přiložené fotografie je zřejmé, že práce proběhly jen tam, kde nestály zaparkované vozy, takže skoro nikde. Ptám se tedy, za co platíme městskou policii? Opravy neproběhly, majitelé vozidel jsou bez postihu. Zajímalo by mě, proč to nikdo na místě neřešil, že nemůžou opravy proběhnout z důvodu stojících vozidel a nezavolal policii?
S pozdravem JF

Opravy komunikací se nikdy nekoordinovaly s městskou policií, jelikož ta má spoustu jiné práce, zvláště v nouzovém stavu.
Firma se do ulice po urgenci technického odboru vrátila a opravy provedla.

Číslo:4475

Nahlášeno:25.04.20

Aktualizace:12.05.20

Stav: Vyřešeno

Parkování před Lázněmi V

Dobrý den,
jak je to, prosím, s parkováním před Lázněmi V? Konkrétně v místě před veřejnými WC a značkou jednosměrné ulice ( naproti ul. Bulharská) a až k vchodu do bazénu. Stojí zde auta na chodníku před značkou i za značkou, 4m od WC bez jakéhokoliv povolení a postihu. Podle jakých pravidel se zde smí, čí nesmí parkovat?

Děkuji

V ulici Bulharská mohou stát pouze vozidla na povolení MMKV. Před Lázněmi V. se komunikace zjednosměrnila a mohou tam stát vozidla, která mají povolení L.Z.Z.
Zastavení a stání se řídí zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.