Závady a nedostatky

Nemůžeme být všude a vidět vše hned. Čistota města a veřejný pořádek nám leží na srdci a chceme, aby naše město bylo pěkné.
Pomozte nám a hlaste nám na této stránce vaše postřehy.
Podněty, které se nebudou týkat dané tématiky, nebudou zveřejňovány. Upozorňujeme, že tyto stránky nejsou určeny k diskuzi mezi občany.


>>> Pro nahlášení poruch veřejného osvětlení použijte prosím tento odkaz: https://kv.verejneosvetleni.cz. Děkujeme <<<


vložit nedostatek

Číslo:3649

Nahlášeno:26.06.19

Aktualizace:26.06.19

Stav: Řeší se

Kontejnery na tříděný odpad, Východní 556-9

Dobrý den,

poněkolikáté stejný problém: kontejnery na tříděný odpad jsou min. posledních 14 dnů přeplněné, odpadky už samovolně vypadávají ven několik dnů. Prosím, mohl by dorazit odvoz? Že u nás nebyl opravdu dlouho ukazuje stav kontejneru na sklo, který bývá vždy poloprázdný a kam už teď nevhodíte ani sklenici od tatarky.

Poněkolikáté musím zopakovat, že pokud už se lidé naučí třídit a dodržují pravidla, je tento přístup výsměch. V neposlední řadě: okolo domu máme bordel, který vůbec nemusel vzniknout. No a abychom vše probrali komplet, až svozová firma odpoví, že k nám nelze zajet (jako obvykle), předem odpovídám, že zajíždí i řada dalších velkých aut (např. k Penzionu pro seniory) a pokud by náhodou někdo opravdu překážel, stačí zavolat Městskou policii, resp. alespoň to oznámit.

Děkuji předem,

M.Tišler

Dobrý den, dnes bude vyvezeno.

Číslo:3648

Nahlášeno:26.06.19

Aktualizace:01.07.19

Stav: Vyřešeno

Vodorovné značení Družstevní - Hlávkova

Dobrý den, je možné nechat opravit vodorovné značení ( kříže u vjezdů a ZTP ) v ulicích Družstevní a Hlávkova. Řidiči vyšisované značení nerespektují a blokují výjezdy nebo stání ZTP a skoro každý den dochází ke komplikacím. Děkujeme

Vodorovné dopravní značení v ulici Hlávkova necháme během roku obnovit. V ulici Družstevní je dostatečně viditelné.

Číslo:3647

Nahlášeno:25.06.19

Aktualizace:26.06.19

Stav: Vyřešeno

č. 3637 práce na lávce u Drahovického mostu

Děkuji za velmi obsáhlou odpověď. Bohužel moc trpělivosti se od nás bohatických nedá už očekávat. Uzavírky jsou nepřiměřeně dlouhé a dotáhneme to teď dohromady na celý jeden rok! Na jednu lávku je to příliš dlouhá doba. A při stavu schodiště z Táborské do Bohatic nás zřejmě v dohledné době bude čekat další uzavírka, možná i dvě?
K poškozování stavby by nemohlo docházet, kdyby zhotovitel dokončil ten malý kousek, který je tam několik týdnů nedodělaný. Takhle se tam stále válí hromada materiálu, která asi láká k použití.
Je nás dost, kteří lávku denně používáme a tyto dlohodobé uzavírky nám velmi nepříjemně komplikují život. Prosíme o co nejrychlejší ukončení uzavírky a děkujeme za pochopení.

Dobrý den, na podnět již bylo odpovězeno dne 24.6.2019.

Číslo:3645

Nahlášeno:25.06.19

Aktualizace:26.06.19

Stav: Nahlášeno

PÍTKO

Picí fontánka v křížení ulic Jaltská / Bechera již léta nefunguje, nestálo by za to ji zprovoznit, když už vstupujeme do Unesco?!

Číslo:3644

Nahlášeno:25.06.19

Aktualizace:26.06.19

Stav: Vyřešeno

lesní cestičky Vyhlídka - Drahovice

Dobrý den, chtěla bych pochválit drobnou blonďatou paní - cizinku, která denně velmi pečlivě a poctivě zametá cestičky mezi Vyhlídkou a Drahovicemi. VČ

Číslo:3643

Nahlášeno:25.06.19

Aktualizace:26.06.19

Stav: Řeší se

Padající stromy a kameny ze svahů a skal na ulici Slovenská

Na svazích a skalách podél vozovky a přilehlého chodníku v ulici Slovenská, je příliš mnoho náletových dřevin, které svými kořeny narušují skálu, na svazích jsou vrstvy zetlelého listí, které hrozí požárem. Na přilehlý chodník pod skalami po kterém denně chodí především ubytovaní turisté z hotelu Richmond, ale také zde parkující hosté a všichni jsou tam ohrožováni především padajícím kamením. Nadešel čas, dát tuto rizikovou část ulice Slovenská do pořádku, také proto, že se jedná o druhou vstupní bránu do lázeňského území.

Dobrý den,
odbor rozvoje a investic nechal provést zaměření dané lokality, jako podklad pro zpracování projektové dokumentace. Následně může být zařazeno do návrhu rozpočtu města Karlovy Vary o jehož schválení rozhoduje Zastupitelstvo města Karlovy Vary. Do té doby nespadá do kompetence ORI.

Dobrý den,v sobotu došlo k pádu zeleného stromu,který ulomil strom pod ním.Tomuto náhodnému pádu nelze uplně předejít.Na svazích budou vykáceny převážně suché stromy a stromy s viditelnými defekty.

Číslo:3642

Nahlášeno:24.06.19

Aktualizace:25.06.19

Stav: Nahlášeno

Benzínová pumpa Mol Drahovice okolí pumpy a výjezd je nepřehledný a zarostlý.

Benzínová pumpa Mol Drahovice okolí pumpy a výjezd je nepřehledný a zarostlý. Auta, která vjíždějí z Pražské silnici do Drahovic a auta, která momentálně vyjíždějí od pumpy Mol nemají dostatečný rozhled, kvůli zarostlým stromům a náletým. Stromy zastřihnout a odstanit. Děkuji za vyřízení.

Číslo:3641

Nahlášeno:24.06.19

Aktualizace:25.06.19

Stav: Nahlášeno

Přerostlé stromy na místní komunikaci od hotelu Richmond do Březové u Karlových a dále, až na přehradu. Ukončený chodník u tenisových kurtů.

Dobrý den,

silnice pro automobilová vozidla od hotelu Richmond, Poštovní Dvůr do Březové a dále, až na přehradu je po obou stranách lemována přerostlými stromy. Stromy zasahují svými větvemi do silnice a vytvýřejí z větví tvz. baldachýn. Silnice při průjezdu je velice nepřehledná a nízké větve od stromů zasahují vyšší vozidla (autobus, nákladní vozy, atd.) při průjezdu.
Dalším problémem je končící chodník u tenisových kurtů, nelze pěsky pokračovat dále po chodníků do Březové, pouze po silnici. Což je velmi nebezpečné.

Číslo:3640

Nahlášeno:24.06.19

Aktualizace:25.06.19

Stav: Nahlášeno

Ad 3618 Stání vozidel na cyklostezce

Dobrý den, psali jste, že MP obsluhu poučila - tak asi málo. Možná místo poučení by to chtělo opravdu řešit - stav dnes 24. 6. 2019 v 18.15 a 19.40. Zjevně obsluha není moc chápavá....

Číslo:3639

Nahlášeno:24.06.19

Aktualizace:25.06.19

Stav: Řeší se

nepořádek

Dobrý den. Nejdříve bychom chtěli poděkovat, za Vaše kladné reakce na upozornění nedostatků ze strany občanů.
Poukazuji na úpravu pozemku prostoru archívu v Rybářích který na dotaz prý náleží městu.Pozemek je zarostlý plevelem a z ulice Majakovského prorůstá plevelové křoví už přes ploty do ulice na chodník a bylo by potřeba ho též vysekat nebot se tam zdržují potkani a myši nejvíce je to zarostlé ze strany k parku.
Přesto že zde proběhlo blokové čištění tak na chodníkách též prorůstá tráva. Děkujeme za kladnou reakci

Dobrý den,zahradu archivu včetně ořezání keřů provedeme během příštího týdne.V současné době se věnujeme přípravě města na nadcházející MFF.Chemické ošetření chodníků proběhlo již 2 x.Po seči bude taktéž provedena lokální deratizace.

Číslo:3637

Nahlášeno:24.06.19

Aktualizace:24.06.19

Stav: Řeší se

lávka u Drahovického mostu - ukončení prací?

Dobrý den, lávka je i přes konečný termín ukončení prací stále zavřená. Kdy konečně dojde k jejímu otevření? Je to k neuvěření, že ani téměř za 4 měsíce nebyla firma schopna práce na jednom schodišti dokončit. Proč se nevěnují přednostně opravě schodiště (což byl důvod uzavření lávky), ale dělají na pilířích lávky, která byl opravena teprve nedávno? Děkuji

Dobré odpoledne,
zhotovitel požádal objednatele o prodloužení termínu k dokončení díla do 19.7.2019, tj. o jeho posunutí o 28. dní. Důvodem žádosti byly administrativní překážky před zahájením díla, vzhledem k nimž mohl zhotovitel zahájit stavební práce teprve o 28 dní později oproti plánovanému termínu. Celková doba k provedení díla sjednaná ve smlouvě o dílo se neprodlužuje.
Práce probíhají současně na schodišti, na lávce i na spodní části schodiště.
Na schodišti probíhá vyplňování spár mezi schodišťovými stupni, byly zarovnány římsy, bude následovat nátěr zábradlí a povrchová úprava říms. Zhotovitel opakovaně opravuje úmyslné poškozování stavby (rozebírání dlažebních kostek, rozhazování podsypu) a zařízení staveniště (poškozování zábran).
Na lávce se provádí úprava předpolí směrem do Bohatic. Rovněž i zde dochází k úmyslnému poškozování stavby a zařízení staveniště (vhazování stavebního materiálu do kanalizace, rozebírání dlažby, násilné odstraňování a poškozování zábran).
Spodní části schodiště (schodišťová ramena z jejich spodní části) je nutno připravit na následné stavební práce (úpravy povrchů) tak, aby mohly být dodrženy technologické postupy a termín dokončení díla.
Za postupy prací zodpovídá zhotovitel a ručí za řádné provedené díla po dobu sjednanou ve smlouvě o dílo (60 měsíců ode dne předání díla objednateli).
Zhotovitel převzal staveniště (lávku, schodiště a plochu pod schodištěm)a zodpovídá za něj, rovněž tak zodpovídá za případné úrazy osob, které nemají na staveniště přístup (chodci).

Práce na pilířích lávky:
- Jednalo se o práce v rámci reklamace provedených prací z 1.etapy opravy lávky
- Dále se jedná o plánované práce připojené k pracím na schodišti – například výměna ložisek.

Dovolujeme si požádat občany Bohatic o trpělivost.

Číslo:3636

Nahlášeno:23.06.19

Aktualizace:24.06.19

Stav: Řeší se

Autobusová zastávky v ulici Lidická, chodníky na Lidické ul.

Dobrý den, na setkání zástupců města ve škole J.A. Komenského bylo řečeno že bude opravena autobusová zastávka v Lidické ulici.
Bohužel jsem přeslechla o kterou autobusovou zastávku se jedná a kdy bude její oprava provedena.
Určitě by bylo dobré kdyby celé chodníky na Lidické ulici byly nové (včetně starých zastávek). Po loňské výměně kabelů, vznikají v chodníkách kaluže. Kdy budete tato reklamace vyřešena? Až začne mrznout bude to nebezpečné.
Děkuji I. Valková

Dobrý den,
prověříme situaci a pokud budou na zastávkách zjištěny problémy, budou v co nejkratším možném termínu odstraněny.

Číslo:3635

Nahlášeno:23.06.19

Aktualizace:26.06.19

Stav: Vyřešeno

Vary jsou lázně NE místo na cvičení letadel !!!

Co dělají naši úředníci proto aby nám nad hlavou přestalo létat tolik letadel? Vary jsou lázně a světové. Ale paní Wildometzová ještě asi neví co jsou to lázně. Tady v Drahovicích je takový letový provoz, že si připadám jako na letišti! Dopravní letadla, helikoptéry do nemocnice, a malá letadla létající tak nízko, že bez problému přečtete jejich název. Druhým heliportem v nemocnici se provoz ještě zvýší.
ŽÁDÁM NAŠE ÚŘEDNÍKY, ABY ZAŘÍDILY BEZLETOVOU ZÓNU PRO CELÉ KARLOVY VARY! S vyjímkou dopravních letadel, záchranných složek a leteckých přehlídek.
Předem děkuji za Vaší odpověď. F. Novotný

Dobrý den,
podnět byl odeslán na Krajský úřad. Statutární město Karlovy Vary není kompetentní odpovídat na tento podnět.

Číslo:3633

Nahlášeno:22.06.19

Aktualizace:24.06.19

Stav: Nahlášeno

Uklid shodiště vedle lanovky na Dianu nad dvorem GHPupp

Velmi znečistěné shodiště nad dvorem GH Pupp vedle lanovky na Dianu. Toto schodiště je velmi zanedbané a zarostlé vegetací již řadu let, občas jsem uklid provedl sám se svou manželkou.Neustále sleduji zda toto velmi frekventované schodiště bude uklizené.Bydlím na jeho konci a musím se bohužel stydět za tuto velmi navštěvovanou část Karlových Var

Číslo:3632

Nahlášeno:22.06.19

Aktualizace:26.08.19

Stav: Vyřešeno

Neuvěřitelný každonoční nepořádek ve Smetanových sadech

Dobrý den, už se nemůžeme dívat, ani poslouchat, co se každý večer a noc dlouhodobě děje v parku před Alžbětinými lázněmi - nějaké pořád stejně skupiny podnapilé mládeže, ale někdy i dospělých si odnesou většinu laviček z parkových cestiček na trávníky, kde na nich nocují, pořádají pikniky a hudební produkce, ráno musí úklidová služba vvšechny lavičky zase stěhovat nazpět a ten strašný nepořádek, co po nich zůstává, zbytečně uklízet. A všichni, co bydlí v okolí parku, nemohou celou noc větrat, protože hluk z těchto prostor je neuvěřitelný. Problém trvá zhruba od lonského roku, vždy od jarních do podzimních měsíců. Městská policie na zavolání samozřejmě věc řeší, ale je zřejmé, že není možné, aby tam byla permanentně přítomna. Prosíme o nějaké celkové účinné řešení - vždyť platí zákazové značky vstupu na trávníky, natož přenášení tam laviček! Proč se tito lidé pořádně nepokutují, nebo proč se lavičky nepřidělávají napevno? Děkujeme za pomoc"

Dobrý den,tento problém trápí i správce zeleně.Lavičky jsou ukotvené,ale silní mladíci dokáží lavičky utrhnout i se zemní kotvou.O nepořádku ani nemluvě.Je velikým trendem využívat veřejné prostory,ale tito neukáznění návštěvníci parku nic nerespektují a ani nemají základy slušného chování.Hlídání a represe je již na Městské policii.

Číslo:3627

Nahlášeno:21.06.19

Aktualizace:21.06.19

Stav: Vyřešeno

Svobodný přístup k informacím

Rád bych věděl, proč neuveřejňujete některé dotazy (mezery v číselné řadě) a porušujete tak Zákon o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.). Já osobně psal již 3 stejné dotazy a ani jeden jste nezveřejnili a neodpověděli mi. Dotaz se týkal 4 parkovacích míst pro ZP na parkovišti pro celkem 11 aut.

Dobrý den, na uvedeném parkovišti jsou platná dvě ZTP parkovací stání vyhrazena SPZ.

Číslo:3626

Nahlášeno:21.06.19

Aktualizace:26.08.19

Stav: Vyřešeno

Veřejne osvětleni

Dobrý den,
Ve středu 19.6.19 jsem nahlásila poruchu na veřejném osvětleni. Ve čtvrtek 20.6.19 byla závada odstraněna. Bohužel lampa svítila pouze 3 hodiny. Pak už opět zhasla. Chtěla jsem nahlásit poruchu, ale bohužel to už nešlo. Jedná se o osvětlení. Krymská 27 u večerky Tygr.
A na obrázku jsem našla označení 7/3. Prosím opravit tak aby lampa svítila a neustále nezhasínala. Děkuji Sůvova

Dobrý den,

v Krymské je kabelová porucha, která je v hledání.

Číslo:3625

Nahlášeno:20.06.19

Aktualizace:26.08.19

Stav: Vyřešeno

Studie revitalizace vnitrobloku Družstevní

Dobrý den, v jaká je situace??? Bude se to dělat?? Máme možnost ještě protestovat proti té hrůze co budeme mít pod okny??

Dobrý den,

sděluji Vám, že SMKV objednalo u Ing. Oboznenka zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení s termínem do konce července. Následně bude požádáno o vydání stavebního povolení a předpokládáme, že tato investice bude zařazena do návrhu rozpočtu města pro rok 2020, který bude následně schvalovat Zastupitelstvo města Karlovy Vary.
Viz. informace zveřejněné na tomto odkazu https://mmkv.cz/cs/aktuality/studie-revitalizace-vnitrobloku-druzstevni
Připomínky lze podávat v rámci územního a stavebního řízení.

Číslo:3624

Nahlášeno:20.06.19

Aktualizace:24.06.19

Stav: Nahlášeno

Oprava chodníků ulice Počernická Karlovy Vary

Dobrý den, ráda bych upozornila na havarijní stav chodníků v ulici Počernická Karlovy Vary směrem k vysílačce. Chodníky jsou ve velmi špatném stavu, špatně se po nich chodí a nedá se jezdit s kočárky. Je plánovaná oprava chodníků? Děkuju.

Číslo:3622

Nahlášeno:20.06.19

Aktualizace:26.08.19

Stav: Vyřešeno

Kamion u Normy

Dobrý den, již asi po 4. Žádám městskou policii o řešení rušení nočního klidu z obchodu Norma. Každý všední den sem přijede zasobovat rampu kamion. Ten tu dělá šílený kravál již od půl šesté. Poté zaměstnanci normy s paletaky. Doufám že se tomuto již bude konečně někdo věnovat.

Dobrý den.
MP K. Vary tento oznámený problém již řešila v předchozím roce, kdy byla kontaktována vedoucí provozovny s upozorněním na změnu času zásobování. Po provedení následných namátkových kontrol, nebyly zjištěny žádné závady. Dnes 24.6. 2019 opět hlídka MP kontaktovala vedoucí prodejny Norma, která byla upozorněna na stížnost porušování doby nočního klidu. Paní vedoucí strážníkům odpověděla, že k žádnému porušování z jejich strany nedochází, zásobování provádí po 06:00 hod. Dále vedoucí prodejny opakovaně kontaktovala vedení Normy a osobu odpovědnou za plánování rozvozu zásobování prodejen s upozorněním, na nutnost dodržování stanoveného času po 06:00 h. . MP K. Vary provede v následných dnech dodržování výše uvedeného času se zaměřením na porušování nočního klidu. V případě, že k rušení nočního klidu bude docházet, dovoluji si požádat osobu, která podnět podala, aby kontaktovala MP na veřejně známých telefonních číslech 353 153 911 nebo 156 a na místo bude vyslána hlídka.

Číslo:3620

Nahlášeno:20.06.19

Aktualizace:24.06.19

Stav: Nahlášeno

Průchod do Taborské

Dobrý den,
bylo by vhodné zařadit tuto spojku mezi Bohaticemi a Drahovicemi mezi prioritní opravy. Stav této komunikace je léta zanedbaný, jako alternativní trasa v případě oprav lávky pro pěší má zcela neuspokojivy až zdraví a život ohrožující stav. Bohužel se včera stal ve spodní straně smrtelný úraz osoby a možná by měl dotyčný větší šanci, pokud by spadl na soudrznou kompaktní plochu a ne do toho rumiste na přiložené fotografii.

Podobně je ignorování již skoro dvě dekády stav Nádražní stezky, kde zcela chybí zábradlí na spojce k Ostrovskemu mostu, že země ční fragmenty sloupků s ostrými konci armatury. Stezka samotná je využívána i vozy MPKV a SŽDC, což vede ke zhoršení stavu již tak markantne sesunute části.

Věnujte prosím klíčovým komunikacim pozornost, péči a finance.

Děkujeme

Číslo:3618

Nahlášeno:20.06.19

Aktualizace:20.06.19

Stav: Vyřešeno

Stání vozidel na cyklostezce

Dobrý den,
loni už zde někdo na stejný problém upozorňoval. Na levém břehu Ohře nedaleko Chebského mostu u půjčovny Maskáč každý den stojí na cyklostezce jedna nebo hned několik dodávek. Přitom vedle mají vlastní parkoviště. Dodávka stojí hned vedle vchodu. Je to velice nebezpečné - lidé, kteří jdou přes cyklostezku k přístavišti vycházejí hned za autem a bezprostředně hrozí kolize s cyklisty. Myslím, že auta by na cyklostezce rozhodně parkovat neměla. Mohla by se prosím MP tímto zabývat? Je to každodenní situace. Do auta nic nikdo nenakládá, pouze zde parkuje. Děkuji

Dobrý den, hlídka obsluhu loděnice poučila, vozidlo přeparkováno na pozemek loděnice. Panu/paní děkujeme za podnět.

Číslo:3617

Nahlášeno:20.06.19

Aktualizace:26.08.19

Stav: Vyřešeno

zrcadlo Prašná/Mattoniho nábřeží

Reflexe tohoto zrcadla je cloněna větvemi blízkých stromů, bylo by vhodné je zkrátit. Od Lidlu k DPKV v podstatě není možné projít bez vyhýbání se skloněným větvím...

Díky za nápravu

Dobrý den,zrcadlo i chodníky upravíme do zahájení MFF.

Číslo:3616

Nahlášeno:19.06.19

Aktualizace:26.08.19

Stav: Vyřešeno

Vysoká tráva

Dobrý den, prosíme posekat vysokou trávu ve stráni (po celé délce) mezi silnicemi v Táborské ul. v Bohaticích. Děkujeme

Dobrý den,trávu posekáme až po zahájení MFF.Veškeré kapacity se intenzivně věnují přípravě lázeňského území.

Číslo:3615

Nahlášeno:19.06.19

Aktualizace:24.06.19

Stav: Vyřešeno

Zastávka Vítězná

Dobrý den,

bylo by prosím možné umístit na zastávku MHD Vítězná ve směru z centra do Drahovic umístit přístřešek? Není kam se schovat, když prší. Děkuji Brandtlová

Možnost instalace přístřešku na tuto zastávku byla již v minulosti prověřována, umístit zde nelze především z důvodu existence inženýrských sítí v pozemku, dále s ohledem na zachování standardního přístupu k vjezdové brance, a v neposlední řadě byl brán zřetel na velmi odmítavé stanovisko obyvatel přilehlých nemovitostí, kteří nás žádali o to, aby zde přístřešek nebyl, protože jsou i bez přístřešku právě na této zastávce nadmíru obtěžováni nepřizpůsobivými občany - ti se zde srocují, posilňují se díky přilehlé večerce, hlučí a kálí v okolí domu (přičemž situace se dle vyjádření obyvatel zhoršila už jen po osazení laviček, natož kdybychom jim zde pořídili „střechu nad hlavou“). Z uvedených důvodů se s přístřeškem na této zastávce neuvažuje.

Číslo:3614

Nahlášeno:19.06.19

Aktualizace:21.06.19

Stav: Vyřešeno

Parkovací místa pro ZP na parkovišti v Krymské ul.

D.d. Rád bych věděl, kde jsou mé dva dotazy týkající se čtyř parkovacích míst pro ZP na parkovišti pro celkem 11 aut.
Parkoviště je umístěno na Krymské ulici vedle sociálky.
Kolik těchto míst je legálních a kolik nelegálních ???????????????????????????
První dotaz jsem poslal už před měsícem. Nebyl uveřejněn a nebyl zodpovězen. Rovněž nebyl uveřejněn a zodpovězen ani druhý stejný dotaz.

Dobrý den, na uvedeném parkovišti jsou platná dvě ZTP parkovací stání vyhrazena SPZ.

Číslo:3613

Nahlášeno:18.06.19

Aktualizace:21.06.19

Stav: Vyřešeno

Propadly chodník Majakovského 23

Opět se propadá chodník před vchodem do Majakovského 23. Závada byla hlášena pod číslem. 688, ale oprava byla zřejmě provedena nekvalitně a u vchodu je opět díra. Prosím o opravu co nejdříve. Děkuji

Oprava byla provedena.

Číslo:3612

Nahlášeno:18.06.19

Aktualizace:19.06.19

Stav: Vyřešeno

Uvolněné bloky na fontáně u pošty.

Na několika místech se uvolnily žulové bloky obruby fontány.

Dobrý den,tyto bloky jsou záměrně volné z důvodů čištění přepadu.

Číslo:3610

Nahlášeno:18.06.19

Aktualizace:19.06.19

Stav: Řeší se

Vyšlapaná plocha u květinového kalendáře

Turisty frekventované místo u kterého si tito dělají upomínkové foto. Ale v deštivém období se zde vytváří pravidelně malé jezírko. Spravila by to kolečka písku a turista už by nebyl nucen se fotit kromě kvetoucího kalendáře ještě u věčné "karlovarské" louže.

Dobrý den,drobné opravy mlatových cest provedeme do zahájení MFF.

Číslo:3609

Nahlášeno:18.06.19

Aktualizace:26.08.19

Stav: Vyřešeno

Ukrytá dopravní značka

Na Úvalské se postupně zneviditelňuje dopravní značka. Následky jejího přehlédnutí si snad dovedete představit.

Dobrý den,značku vyřežeme co nejdříve.