Závady a nedostatky

Nemůžeme být všude a vidět vše hned. Čistota města a veřejný pořádek nám leží na srdci a chceme, aby naše město bylo pěkné.
Pomozte nám a hlaste nám na této stránce vaše postřehy.
Podněty, které se nebudou týkat dané tématiky, nebudou zveřejňovány. Upozorňujeme, že tyto stránky nejsou určeny k diskuzi mezi občany.


>>> Pro nahlášení poruch veřejného osvětlení použijte prosím tento odkaz: https://kv.verejneosvetleni.cz. Děkujeme <<<


vložit nedostatek

Číslo:3750

Nahlášeno:23.07.19

Aktualizace:25.07.19

Stav: Vyřešeno

Zakryté pouliční lampy

Na začátku Křižíkové ulici zůstaly po soukromé párty zakryté pouliční lampy. Také se tam běžně parkuje na trávníku a cestičkách pro pěší.

Dobrý den, zastínění svítidel veřejného osvětlení bylo odstraněno. MP bohužel nemůže být všude, prosíme, pokud zjistíte jakékoliv porušení zákonů volejte na městskou policii 353 153 911

Číslo:3748

Nahlášeno:23.07.19

Aktualizace:26.07.19

Stav: Vyřešeno

Zavřená branka na zkratce vedle Husova náměstí

Dobrý den,
dnes jsem (po dovolené) zjistila, že je zamčená branka pro pěší na Husově náměstí v Karlových Varech. Je to branka vedle brány k vjezdu pro vozidla na parkoviště na Husově náměstí. Parkoviště je určené pro hotel Embassy. Budova na parcele č. 945 nyní obhospodařuje SPLZAK - jsou tam cedule. Cestička vede od branky přímo vedle této budovy na prostor před Husovku (budova bývalé školy, Husovo nám. 2).
Chodí tudy mnoho lidí i turistů. Osobně tudy chodím několikrát denně do práce nebo venčit psa do přilehlého parčíku. Abych se tam nyní dostala, musela bych obcházet celé náměstí přes parkoviště u hotelu Dvořák, dále po silnici, kudy jezdí mnoho aut.
Bylo by možné zajistit, aby branka zůstala otevřená?
Přece nelze uzavřít často používanou cestu, která přímo navazuje na další trasy směrem k lanovce hotelu Imperial a dolů po schodech ke GH Pupp!
Prosím o vyjádření a brzké zjednání nápravy.
Děkuji.
Kamila Nováčková

Branka , která je uzamčena a za ní vedoucí cesta vede sice po městském pozemku, ale pozemek byl svěřen do správy p.o. SPLZaK, která ho bude užívat ke svým účelům.

Číslo:3747

Nahlášeno:22.07.19

Aktualizace:25.07.19

Stav: Vyřešeno

Přerostlé stromy na místní komunikaci od hotelu Richmond do Březové u Karlových a dále, až na přehradu. Ukončený chodník u tenisových kurtů.

Dobrý den,
silnice pro automobilová vozidla od hotelu Richmond, Poštovní Dvůr do Březové a dále, až na přehradu je po obou stranách lemována přerostlými stromy. Stromy zasahují svými větvemi do silnice a vytvářejí z větví tzv., baldachýn. Silnice při průjezdu je velice nepřehledná a nízké větve od stromů zasahují vyšší vozidla (autobus, nákladní vozy, atd.) při průjezdu.
Dalším problémem je končící chodník u tenisových kurtů, nelze pěšky pokračovat dále po chodníků do Březové, pouze po silnici. Což je velmi nebezpečné.
Dříve bylo uloženo pod číslem 3641. Raději přeposílám i pár fotografií.
Děkuji

Dobré ráno,

děkuji za informaci. V tuto dobu kdy je obrovské sucho se domnívám, že každý zastíněný metr země je dobrý. Uvidíme jak se situace vyvine v příštím roce.

Číslo:3746

Nahlášeno:22.07.19

Aktualizace:24.07.19

Stav: Řeší se

Benzínová pumpa Mol Drahovice okolí pumpy a výjezd je nepřehledný a zarostlý.

Benzínová pumpa Mol Drahovice okolí pumpy a výjezd je nepřehledný a zarostlý. Auta, která vjíždějí z Pražské silnici do Drahovic a auta, která momentálně vyjíždějí od pumpy Mol a nemají dostatečný rozhled, kvůli zarostlým stromům a náletům. Stromy zastřihnout a odstranit. Děkuji za vyřízení.
Dříve bylo uloženo pod číslem 3642. Raději přeposílám i pár fotografií.
Děkuji.

Úprava zeleně bude provedena do konce července.

Číslo:3743

Nahlášeno:22.07.19

Aktualizace:24.07.19

Stav: Řeší se

Stav porostu na kruhovém objezdu železniční/konečná

Dobrý den,
hlásím nevyhovující stav porostu na přiloženém kruhovém objezdu na vjezdu do ulice Konečná, už skoro nejdou vidět značky.
Stará se někdo vůbec o porost, který je součástí kruhových objezdů? Na tomto je stav tristní, jen na konci ulice železniční v opačném směru je další kruhový objezd velmi pravidelně udržován.

Úprava zeleně bude provedena do 26.7.

Číslo:3742

Nahlášeno:22.07.19

Aktualizace:22.07.19

Stav: Nahlášeno

Propadlé kanály

Dobrý den. Ve Staré Roli na Letné se nachází několik propadlých kanálů. Asi nejhlubší propad je u kanálu v ulici Dykova. Od úrovně vozovky se mříž propadla o necelých 20 cm - viz. přiložené foto. Ideální by byla oprava kompletní vozovky, která je v celé oblasti Letné tragická, ale předpokládám, že město si peníze šetří pro lukrativnejší oblasti. Alespoň ty kanály by to chtělo opravit, než si tam někdo urazí kolo nebo zlomí nohu.

Číslo:3740

Nahlášeno:20.07.19

Aktualizace:22.07.19

Stav: Vyřešeno

Nefukční hřiště na Růžovém vrchu - potrhané sítě na dětském hřišti

Nefunkční sítě v brankovištích na dětském hřišti Růžový vrch.

Dobrý den, stav prověříme a posoudíme, zda budeme ještě sítě vyměňovat .Poprosili bychom slušné občany aby případné poškozování zařízení DH neprodleně oznamovali na Městskou policii na linku 156

Číslo:3739

Nahlášeno:20.07.19

Aktualizace:22.07.19

Stav: Vyřešeno

Nepořádek ve výtahu na horním nádraží, včetně údržba lávky

Chtěl bych upozornit na nepořádek ve výtahu na horním nádraží, který udržuje město Karlovy Vary, Někteří (většina) obyvatelé Růžového vrchu volí raději schody, než aby použili výtah, který je tak špinavý, že snad více znečistit ani nejde. Stejně tak povrch lávky je znečištěn. Úklid těchto prostor by měl být prioritou, protože udělení ceny v současné době bych již nedoporučil.

Výtah bude do dvou dnů uklizen.

Číslo:3738

Nahlášeno:20.07.19

Aktualizace:25.07.19

Stav: Vyřešeno

Koptův most

Prosím o provizorni přechod pro chodce z Ostrovského mostu u opravovaného Koptova mostu. Je tam cedule Přejdi na druhý chodník, ale protože přechod je o kousek dál, za K. mostem, žádné auto vás zde nepustí a ty, co jedou z kruháče, vás, pokud nepřejdete, můžou porazit protože tam není místo pro pěší. Navíc není žadná informace ohledně cesty u Horního n. a lidi vyjdou nahoru aby zjistili, že je to uzavřené. Byl někdo odpovědný v terénu, aby zjistil jak tu (ne) funguje?

Dne 25.7.2019 bylo mezi 8. a 9. hod. ranní provedeno místní šetření u Koptova a Ostrovského mostu. Provoz na Ostrovském mostě a na nábřeží Osvobození byl malý, v jednu chvíli byl daný úsek zcela bez vozidel, viz poslední přiložená fotografie. Chodci mohli bez obtíží přejít komunikaci, případně chodili bezpečně podél oplocení (v době, ve které neprojížděla žádná vozidla). Stavba byla zahájena 15.4.2019, dokončena má být 30.8.2019. Připomínku (žádost) k úpravě provozu ve směru od Horního nádraží jsme od zahájení stavby neobdrželi.

Vzhledem ke zjištěnému stavu dne 25.7.2019 a k dosavadnímu průběhu provozu na Ostrovském mostě a na nábřeží Osvobození nepovažujeme za nutné v uvedeném úseku upravovat provoz chodců a vozidel.

Číslo:3737

Nahlášeno:20.07.19

Aktualizace:05.08.19

Stav: Vyřešeno

Chodnik u hlavni pošty.

To si tak jdete po ulici Nábřeží Osvobozeni směr pošta a u záhonu s datumem je po výkopových najednou prací nižší chodník. Turisté kochající se okolím a nejen oni tu najednou spadnou, protože v tomto místě nic nečekají. Prosím o opravu. Chodníky ve Varech jsou ale i jinde ještě v horším stavu. Jděte se podívat třeba na Růžový Vrch k zadnim vchodům Krušnohorské 8,10,12,14. Tyto chodníky jsou hodně využívané i &důchodci s nedalekého pečovatelského domu, ale chodit po nich je opravdu zážitek.

Chodníky v ulici Krušnohorská 8, 10, 12 a 14 u zadních vchodů jsou již vedeny v evidenci nutných oprav chodníků. Oprava bude zařazena do plánu na příští rok.

Číslo:3734

Nahlášeno:18.07.19

Aktualizace:30.07.19

Stav: Vyřešeno

Posečení pobřežního porostu

Patrně je již nejvyšší čas k posečení pobřežního porostu za mostem na Meandr Ohře. Pro mne neznámá bujně rostoucí rostlina zde podél cyklostezky každý rok dosahuje až 2 m výšky a po odkvětu se dál rozšiřuje po březích Ohře.

Dobrý den, křídlatku odstraníme mechanicky i chemicky.

Dobrý den,
po prověření pozemku jsme zjistili,že není ve vlastnictví Města K.Vary, tudíž zde naše organizace nebude provádět žádné zásahy a úpravy.

Číslo:3731

Nahlášeno:18.07.19

Aktualizace:30.07.19

Stav: Řeší se

Zlomená větev nad chodníkem

Dobrý den,
na křižovatce Hlávkovy a Smetanovy ulice ve St. Roli je přímo proti Smetanově ulici lípa a ve výšce několika metrů má zlomenou větev, která visí jen na proužku kůry. Větev je dost velká a hrozí, že může spadnout na chodník.

Dobrý den, děkujeme za upozornění a větev co nejdříve odstraníme.

Číslo:3730

Nahlášeno:18.07.19

Aktualizace:30.07.19

Stav: Řeší se

Propadlá víka kanalizačních šachet

Dobrý den,
dne 11.6.2019 jsem poukazovala na propadlá víka kanalizačních šachet v ulici Dalovická, což je ve složce "Závady a nedostatky" vedeno pod číslem 3578. V odpovědi z následujícího dne je uvedeno: "Pokud máte připomínky, na níže uvedeném odkazu naleznete zodpovědnou osobu za Váš příspěvek". U uvedené připomínky jsem nikoho takového nezaregistrovala. Jediné, co je uvedeno je stav - nahlášeno. Vzhledem k tomu, že od doby nahlášení k dnešnímu dni uplynul víc než měsíc obracím se na vás s žádostí o promtní řešení popsaného problému.

Děkuji

S pozdravem
Dagmar Labská

Jedná se o kanalizační víka ve správě spol. Vodárny a kanalizace a.s. Dle zástupce této společnosti opravu, popř. výměnu poklopů vedou v evidenci.

Číslo:3722

Nahlášeno:15.07.19

Aktualizace:22.07.19

Stav: Vyřešeno

Nebezpečná situace v parku U Kočky

Plot se rozpadá, trčí z něj hřebíky

Dobrý den, plot opravíme provizorně, aby nebyl nebezpečný a v příštím roce bude vyměněn celý plot v Parku u Kočky a na stezce J.d.Carro

Číslo:3721

Nahlášeno:15.07.19

Aktualizace:22.07.19

Stav: Vyřešeno

Dovolená?

Pod Jelením Skokem

Byl proveden mimořádný vývoz a byly upozorněny příslušné hotelové komplexy.

Číslo:3720

Nahlášeno:15.07.19

Aktualizace:22.07.19

Stav: Vyřešeno

Vysoká tráva

Dobrý den, znovu Vás prosíme o posekání vysoké trávy ve stráni mezi silnicemi v Táborské ul. v Bohaticích. Děkuji.

Tráva byla posekána.

Číslo:3719

Nahlášeno:15.07.19

Aktualizace:22.07.19

Stav: Vyřešeno

Skládka - Nádražní ulice Stará Role č. X

Dobrý den, prosím o uklízení černé skládky ve Staré Roli ulice Nádražní u řadových garáží.

Skládka byla uklizena.

Číslo:3718

Nahlášeno:14.07.19

Aktualizace:30.07.19

Stav: Řeší se

Cesta na Horní nádraží

Dobrý den,
kdy bude možné jít na Horní nádraží běžnou cestou a ne oklikou přes Nádražní stezku? Psali jste že 6.7., ale pořád je nutné chodit okolo, stezkou, kterou nepovažuji za moc bezpečnou.
Dekuji Nosková

Cesta již byla zprovozněna, práce zde stále probíhají, ale snažíme se, aby byl od otevření cesty stále možný průchod staveništěm.
Cesta vede po zhutněném štěrku skrz rozpracovaný úsek a bude se průběžně měnit dle probíhajících prací, proto prosíme chodce o zvýšenou opatrnost. Avšak průchod pro chodce bude již do konce stavby umožněn

Číslo:3717

Nahlášeno:14.07.19

Aktualizace:22.07.19

Stav: Vyřešeno

Dětské hřiště Olšová Vrata

Dobrý den, prosím o posekání dětského hřiště v Olšových Vratech děkuji
Marcel Kurfürst

Práce byly již provedeny.

Číslo:3716

Nahlášeno:14.07.19

Aktualizace:22.07.19

Stav: Vyřešeno

špinavý ostrůvek - nástupní místo u Tržnice

Dobrý den,

Bylo by možno pořádně vodou - ne jenom zamést nástupní ostrůvek u Městské tržnice, kde místa zejména kolem laviček a pod lavičkami jsou ještě nechutně znečištěna po festivalu? Děkujeme.

Ostrůvek bude uklizen v co je nejkratší době.

Číslo:3713

Nahlášeno:12.07.19

Aktualizace:22.07.19

Stav: Vyřešeno

Parkování, horní nádraží

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, z jakého důvodu bude placené parkování u horního nádraží? Osobně tato lokalita tase tak lukrativní není, aby zde návštěvníci nechávali svá auta.
Nestačilo by např. po vzoru Chebu zavést parkování na parkovací kotouč. Sice by magistrát přišel o výpalné z automatů, ale myslím si, že by to mnoho lidí ocenilo.

Dobrý den,
regulace dopravy ve Vámi uvedeném úseku je provedena s ohledem na nedostatek parkovacích míst na území města, kdy i tato lokalita je předmětem trvalého a dlouhodobého odstavování vozidel.
Regulace parkovacích míst je provedena v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, kde je v odst. 1 upravena možnost všech obcí, vymezit oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace či jejich určené části užít pouze při zaplacení stanovené ceny. Účelem je organizování dopravy (parkování), nikoli snaha naplnit obecní rozpočet penězi za parkovné.
Dne 02.07.2019 přijala Rada města Karlovy Vary usnesení č. RM/851/7/19, kterým schválila Nařízení statutárního města Karlovy Vary č. 2/2019, kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít ke stání vozidla jen za cenu sjednanou a dále Sazebník za parkování na vymezených úsecích místních komunikací platný od 1. 9. 2019.
V příloze č. 1 uvedeného nařízení je nově vymezen úsek místní komunikace s parkovacím automatem Nákladní, před budovou Horního nádraží.

Sazby na parkovacích automatech v ulici Nákladní, před budovou Horního nádraží:

30 min. - 10,- Kč
1 hod. - 20,- Kč
2 hod. - 40,- Kč
3 hod. - 60,- Kč
0 - 24 hod - 150 - Kč

Číslo:3711

Nahlášeno:11.07.19

Aktualizace:13.08.19

Stav: Vyřešeno

Úprava cesty pro pěší a cyklisty

Dobrý den,
obracím se na Vás s žádostí, zda by bylo by možné vyasfaltovat cestu pro pěší spojující ulici M.Rovenské a Kryzánkovu ve Staré Roli směr Okružní.Cesta je za deště rozmáčená, plná louží a za sucha je prašná. Vzhledem k tomu, že tudy chodí denně sposta obyvatel Staré Role- Zlatý kopeček a domy pod vysílačkou na autobus, k lékaři na poštu a děti do školy , určitě by si obyvatelé této lokality zasloužili lepší cestu, stejně jako ti, jež bydlí v centru města.S pozdravem Ivana Káďová

Povrch stezky pro pěší a cyklisty je tvořen asfaltovým recyklátem, který je pro tento charakter komunikace dostačující. Vzhledem k tomu, že je zde plánována další výstavba, nebude prozatím povrch stezky asfaltován. Požadavek však evidujeme.

Číslo:3710

Nahlášeno:11.07.19

Aktualizace:22.07.19

Stav: Vyřešeno

Rekonstrukce ulice Moravská - ukončení prací

Ráda bych se informovala proč se nepokračuje v rekonstrukci ulice Moravská ,už déle než 14 dní se nic neděje.

Děkuji za zprávu

Na stavbě ulice Moravská – Hynaisova je aktuálně rozpracováno ve třech etapách výstavby.

V etapě Hynaisova pokračujeme dle hmg. Dokončena zeď a pokračuje se v konstrukcích.

V etapě před kostelem Máří Magdaleny stav neměnný- dokončen archeologický průzkum a připravujeme na plánovaný zářijový nástup.

V etapě od ul Libušina až Hynaisova v období 4.7.19 – 14.7.19 se možná zdálo polevení pracovní činnosti, ale to jen v kontextu předešlé enormní činnosti. Práce zde pokračují dle hmg na kompletaci již položené dlažby, mtž technologie příčného i podélného odvodnění vč obetonávek. Prověření a kompletace gajgrů atd… v úseku máme trvale min 8 pracovníků a ti pracují vč sobot a dle potřeby i nedělí. Od 15.7.19 opět pokračujeme pokládkou dlažeb, což je zase více vidět a cca za 14 dnů bude opět období kompletací a dokončení.

Číslo:3707

Nahlášeno:10.07.19

Aktualizace:30.07.19

Stav: Řeší se

auta na cyklostezce u řeky Ohře

Dobrý den, ráda bych se připojila k nahlášené "závadě" číslo 3618. Na cyklostezce stojí auta od loděnice každý den. Otáčí se na trávníku vedle oploceného pozemku. Trávník je naprosto zničený. Auta překáží cyklistům i pěším. Prosím, aby byla městská policie vysílána na toto místo namátkově častěji.
Druhý dotaz se týká stejného místa. Každý den chodím k řece venčit pejska a v půlmetrové trávě se už opravdu nedá projít. Vím, že se kvůli suchu neseká, ale nebylo by možné posekat alespoň pěšinu, která podél Ohře mezi zmiňovanou loděnicí a Tuhnickou lávkou vede?

Předem děkuji

Dobrý den,s úpravou cyklostezek jsme již začali a prosekané průchody by měli být hotové do 15.7.

Číslo:3706

Nahlášeno:09.07.19

Aktualizace:29.07.19

Stav: Vyřešeno

Znečišťování dvora I.P.Pavlova únikem motorového oleje

Motorové vozidlo Volkswagen caravelle zelené barvy SPZ 2K7 2430, nemající povolení k parkování v této lokalitě, již na několika místech, kde parkoval, zanechal olejové skvrny. Lidem s trvalým bydlištěm ubývá placených parkovacích míst. Snažíme se udržovat zde pořádek. Jsou tu dvě podobná motorová vozidla, která sváží dělníky pravděpodobně na stavby, což znamená že ráno startují vozidla cca v 5.00 ráno a přijíždí ve večerních hodinách, ráno další skvrny při pohledu z okna. Děkuji za brzké vyřízení.

Po několika opětovně namátkových kontrolách strážníci vyřešili celkem šest přestupků, mezi kterými byli snad i hříšníci na které pisatel poukázal. Stále platí to, co bylo již řečeno: Pokud se ve dvoře vyskytne vozidlo bez patřičného povolení, oznamte toto na Operační středisko městské policie (tel. 353 153 911), které na místo vyšle hlídku. Řešení je takto efektivnější a okamžité, než zdlouhavé předávání informace přes rubriku závad.

Číslo:3705

Nahlášeno:09.07.19

Aktualizace:30.07.19

Stav: Vyřešeno

Spadlý strom v Tašovicích

Prosím o odklízení spadlého stromu v Tašovicích u bývalého obchodu.
Děkuji Urbanová

Dobrý den,děkujeme za upozornění a strom uklidíme co nejdříve.

Číslo:3704

Nahlášeno:09.07.19

Aktualizace:10.07.19

Stav: Nahlášeno

odpadkový koš pro psí exkrementy

Dobrý den,
občané a majitelé psů žádají o umístění odpadkového koše se sáčky na psí exkrementy do míst poblíž vchodu Lidická 529/65. Dále se pak na výbor SVJ lidé obrátili s požadavkem vybudovat alespoň úzké chodníčky, vedoucí z chodníku na Lidické ul. 529 - 536 přes trávník na přilehlé parkoviště. Lidé momentálně ke svým autům chodí skrze trávník.

S pozdravem
P. Bělohlávková
předseda SVJ

Číslo:3703

Nahlášeno:09.07.19

Aktualizace:09.07.19

Stav: Nahlášeno

úklid města po festivalu

Dobrý den, kdy bude uklizeno město po tom "SLAVNÉM" festivalu, kdy chodníky lepí a je odporné po nich chodit, neboť je jasné, že tam bylo nazvraceno atd.
To stojí peněz dát do pořádku vše po festivalu. Kdo to zaplatí?

Číslo:3702

Nahlášeno:08.07.19

Aktualizace:30.07.19

Stav: Vyřešeno

3670 "rušení nočního klidu úklidem"

TO NENÍ PRAVDA, "ÚKLID" - TEN NEPŘEDSTAVITELNÝ RANDÁL - ZAČÍNAL ÚDEREM ČTVRTÉ, JEŠTĚ TÉMĚŘ ZA TMY !!!! A LETOS SE NĚCO TAKOVÉHO DĚLO POPRVÉ ZA DVACET PĚT LET, CO TU BYDLÍME! MÁME OKNA PŘÍMO DO CELÉHO PARKU, PŘÍŠTĚ TO TEDY CELÉ BUDEME NATÁČET NA VIDEO VČETNĚ DATACE A ČASOMÍRY, ABY NEBYLO SPORU.

A ŽE MÍSTO TRÁVNÍKU MÁTE V PARKU UŽ JEN SEM TAM KOUSEK ŽLUTÉHO STRNIŠTĚ A NA ZBYTKU HOLOU UDUSANOU HLÍNU, TO JE VÁM ZŘEJMĚ JEDNO! PŘES DOPORUČENÍ MINISTERSTVA ŽP I JINÝCH OBORNÍKŮ SE TU TRÁVA SEKALA OD ZAČÁTKU JARA NĚKOLIKRÁT, PŘESTOŽE SE SEKAT NEMÁ VŮBEC, NEBO ROZHODNĚ NE TAKTO NAKRÁTKO, ABY ZCELA VYSCHLA A VLASTNĚ ZMIZELA!

PŘITOM PRIORITOU OBČANŮ KARLOVÝCH VARŮ JE JEDNOZNAČNĚ LÁZEŇSTVÍ, JAK SE UKAZUJE Z ANKET I NA FÓRECH S VEDENÍM MĚSTA! KDO TEDY ROZHODUJE O TOM, ABY SE DO LÁZEŇSKÝCH PARKŮ PŘÍMO NA TRÁVNÍKY UMISŤOVALY NEUSTÁLE OBROVSKÉ PROVIZORNÍ STAVBY A ATRAKCE? ABY LÁZEŇSKÝ TRÁVNÍK UŽ NEBYL TRÁVNÍKEM, ALE UDUSANÝM ELDORÁDEM PRO CELÉ DEVASTUJÍ TLUPY, A TO BOHUŽEL I MIMO FESTIVAL?

ŠPATNÉ VĚCI SE PŘECE DAJÍ MĚNIT, NE JE NECHÁVAT BEZ POVŠIMNUTÍ NEBO NAOPAK JEŠTĚ STÁLE ZHORŠOVAT!!! JSME NAPROSTO ZOUFALÍ Z TAKOVÉTO ODEZVY, NEVÍME, KDO TO JE "MĚSTO", JAK STOJÍ V ODPOVĚDI..? CHYSTÁME SE ZALOŽIT Z TÉTO BEZNADĚJE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ NA OCHRANU PROSTŘEDÍ V LÁZNÍCH A JEJICH BEZPROSTŘEDNÍHO OKOLÍ A ASPOŇ ELEMENTÁRNÍCH LIDSKÝCH PRÁV OBČANŮ, ALE I SLUŠNÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ MĚSTA.
SNAD POTOM SPÍŠE DOSÁHNEME OCHOTY KE SMYSLUPLNÉ DISKUZI O CELÉ KATASTROFÁLNÍ SITUACI NEJEN KOLEM SMETANOVÝCH SADŮ, Z NICHŽ SE PÁR LET OPRAVDU STÁVÁ UŽ JEN ODPADKOVÁ ZÓNA (KDO PŘIŠEL NA NÁPAD UMISŤOVAT NEUSTÁLE DO ZADNÍ ČÁSTI, KDE DŘÍVE ROSTLY KEŘE, TY OBROVSKÉ ODPADOVÉ KONTEJNÉRY? NÁKLAĎAKY KVŮLI JEJICH VÝVOZU VJÍŽDĚJÍ PŘÍMO NA PARKOVOU ULIČKU MEZI LIDI, PŘÍJEZD OD BULHARSKÉ JE Z KOPEČKA, ČASTO VŮZ SKONČÍ AŽ NA PROTĚJŠÍM TRÁVNÍKŮ, PROTOŽE TO NEVYMANÉVRUJE. NEHLEDĚ NA OBROVSKÝ HLUK A EMISE, KTERÉ I S TÍMTO JSOU SPOJENY. Není možné si představit-kdo tam byl, potvrdí, že by se něco podobného mohlo dít v lázeňských parcích např. v Baden-Badenu, s nímž společně žádáme o vstup do UNESCO!!!

TO, CO SE DĚLO LETOS, NEMÁ NAVÍC NIKDY V MINULOSTI OBDOBY! OKOLNÍ DOMY MĚLY NAOPAK VELMI CENNÝ PRŮHLED DO ÚDOLÍ POD TŘEMI KŘÍŽI, NA CELÝ KDYSI NÁDHERNÝ A OPRAVDU LÁZEŇSKÝ PARK. BYDLENÍ ZDE SE VELMI CENILO, TEĎ ODTUD VŠICHNI SPÍŠ UTÍKAJÍ!

Dobrý den,

úklid měl probíhat až od 5 hod o víkendech a od 6 hod ve všední dny.Bohužel nemůžeme vyloučit osobní aktivitu našich pracovníků.Dohlédneme,aby se to příště neopakovalo.Budeme také uvažovat o přesunu velkoobjemového kontejneru na jiné místo.V parku v době konání podobných akcí ale musí zůstat,aby pěší obsluha mohla vyvážet navýšené mobilní popelnice.Ty jsou instalovány kvůli zvýšené návštevnosti a enormnímu nárůstu množství odpadu.
Trávníky sekáme velmi omezeně a na vysoké strniště i v lázeňském území,ale je pochopitelné,že centrální parky budou více upravené.Intenzivnější seče si můžeme dovolit protože tyto parky jsou pod pravidelnou noční závlahou.Bohužel takový tlak lidí ,jako je při MFF,žádný trávník nevydrží a nás čeká práce s kompletní regenerací.Ta započala ihned po odvozu stavebních konstrukcí z MFF.

Číslo:3700

Nahlášeno:08.07.19

Aktualizace:10.07.19

Stav: Řeší se

Cyklostezka podél Ohře

Prosím o zajištění úpravy průjezdného profilu cyklostezky mezi Chebským mostem a Mostem P. Lumumby. Stezka je na mnoha místech zarostlá křovím , které brání míjení cyklistů a při protisvětle hrozí i šlehnutí do tváře.

Dobrý den,co nejdříve upravíme.