Závady a nedostatky

Nemůžeme být všude a vidět vše hned. Čistota města a veřejný pořádek nám leží na srdci a chceme, aby naše město bylo pěkné.
Pomozte nám a hlaste nám na této stránce vaše postřehy.
Podněty, které se nebudou týkat dané tématiky, nebudou zveřejňovány. Upozorňujeme, že tyto stránky nejsou určeny k diskuzi mezi občany.


>>> Pro nahlášení poruch veřejného osvětlení použijte prosím tento odkaz: https://kv.verejneosvetleni.cz. Děkujeme <<<


vložit nedostatek

Číslo:3314

Nahlášeno:25.03.19

Aktualizace:01.04.19

Stav: Vyřešeno

Oprava komunikace

Dobrý den.
Chtěl bych poukázat na nedostatečnou opravu komunikace na pozemku 124/14 v části Rosnice,po havárii silového kabelu.Zámková dlažba byla položena do jílu smíchaného se štěrkem,a palisády asi nejsou zpátky podbetonovány.Jinak by se to propadlo jenom v prostředku.Děkuji za kladné vyřízení.

Oprava bude provedena do konce měsíce dubna.

Číslo:3313

Nahlášeno:25.03.19

Aktualizace:27.03.19

Stav: Vyřešeno

úklid chodníků

Po dvou letech se na Vás opět obracím se žádostí o uklizení chodníku ve Staré Roli, v ulici Závodu míru. Jedná se o chodník v ulici Javorová od mateřské školy směrem nahoru. Na chodníku je staré napadané listí, začátek chodníku u školky je zničený, jsou tam díry a výmoly. Dále se jedná o chodník od Střední školy směrem na Letnou pod transformátorem. I zde je na chodníku napadané listí. Podél chodníku vedou strouhy, které jsou zarostlé a plné listí. Při dešti nemá voda kudy odtékat a teče po chodniku. V zatáčce této cesty je stráň, kde pokračuje strouha, kam odtékala voda. I ta je plná listí. Děkuji za vyřízení požadavku. I když je smutné, že o úklid musíme pokaždé žádat.

Dobrý den,

předmětná lokalita vyjma stezky do Akátové ulice se dle záznamů ze systému GPS ručně uklízela naposledy 21.3. viz příloha. Stezka je již dnes rovněž uklizena.

Číslo:3312

Nahlášeno:25.03.19

Aktualizace:27.03.19

Stav: Vyřešeno

Dotaz - parkování

Dobrý den,

mám dotaz k parkování v ulicích Brožíkova, Alšova, Vrázova, Chelčického, Sládkova, Myslbekova, do kterých je dle dopravního značení vjezd zakázán vyjma dopravní obsluhy. V poslední době se dle všeho místní obyvatelé rozhodli činit kroky, aby v těchto ulicích neparkovali jim neznámá vozidla a to písemnými - výhružnými lístky za stěrače, či se dokonce nebrání ani uchýlit se ke krokům jako odstranění čepiček z ventilků všech kol (před domem Vrázova 1559 a 1560). Velice by mě tedy zajímalo, jak je to tedy s možností parkování v těchto ulicích, když ani tzv. místní obyvatelé nemají svá vozidla označena jakýmkoliv povolením či označením zásobování. Děkuji Huňka

Dobrý den,
všechny příjezdy do Vámi jmenovaných ulic jsou osazeny dopravními značkami B1 „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“, doplněné dodatkovou tabulkou „Mimo dopravní obsluhy“. To znamená, že do míst za tyto dopravní značky mohou vjíždět, dle definice vyhlášky 294/2015 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích, pouze vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost. Možnost a způsob parkování se pak dále řídí zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). Pokud tedy řidič vozidla splňuje podmínku „Dopravní obsluhy“ a parkuje v souladu se zmíněným zákonem, nelze mu cokoli vytknout.

Číslo:3311

Nahlášeno:25.03.19

Aktualizace:27.03.19

Stav: Vyřešeno

Překažející větve Stará Role

Dobrý den, prosím lze uříznout velmi nakloněnou větev stromu, který je u výjezdu z ulice Truhlářská na ulici Okružní po levé straně. Při odbočování vlevo brání větev ve výhledu. Dále chodník vedoucí po ulici Okružní ke konečné zastávce autobusu MHD č.13, podél roste nevzhledné a neupravované křoví, jehož větve zasahují do chodníku a proti sobě jdoucí lidé se těžko vyhnou ( stejně tak i příliš nakloněné některé větve stromků).
Děkuji
Obyvatel Staré Role

Dobrý den,stav prověříme a zeleň případně upravíme do konce tohoto týdne.

Číslo:3310

Nahlášeno:25.03.19

Aktualizace:26.03.19

Stav: Nahlášeno

Chodníky - Karlovy Vary, U koupaliště 20-22-24

Chodníky U koupaliště 20-22-24 jsou v katastrofálním stavu. Asfalt je popraskaný a na mnoha místech vytlučený. V blízkém okolí je Dům s pečovatelskou službou, kde žijí starší a těžko se pohybující obyvatelé. Stezka, která k domovu vede byla vybudována cca před 35 lety a čas se na ní pěkně podepsal. Dlaždice jsou za ta léta popraskaná a na mnoha místech chybí. Chůze po takém chodníku je opravdu životu nebezpečná.
Prosíme o opravu.

Číslo:3309

Nahlášeno:25.03.19

Aktualizace:26.03.19

Stav: Řeší se

Znečištěná zastávka MHD

Již přes dva měsíce je silně znečištěna zastávka od vandalů,Jedná se o zastávku MHD v ulici 1.Máje u objektu porcelánky G.Benedikt.Jako Firma se snažíme udržovat naše okoli v čistotě a naši zákazníci,kteří k nám přijíždí jako první vidí tuto znečištěnou zastávku MHD,na kterou není pěkný pohled.Očekáváme,že město zjedná nápravu a zastávka bude komplexně vyčištěna.
Předem děkujeme a jsme s pozdravem

Děkujeme za oznámení, které jsme obratem předali odpovědnému pracovníkovi, zajišťujícímu úklid zastávek s tím, aby byla náprava sjednána co nejdříve.

Číslo:3308

Nahlášeno:25.03.19

Aktualizace:27.03.19

Stav: Vyřešeno

Utopené kolo u Tuhnického jezu

Vodáci vylovili utonulé jízdní kolo u Tuhnického jezu, bylo by vhodné kolo ležící na břehu u vody přesunout do sběrných surovin.

Dobrý den,
podnět byl předán příslušné organizaci k řešení.

Číslo:3307

Nahlášeno:25.03.19

Aktualizace:26.03.19

Stav: Řeší se

odpadkový koš u kruháče u Kauflandu

Prosím o vysypání odpadkového koše u cyklostezky vedle kruháče nedaleko Kauflandu. Koš bývá tady často plný díky chodcům, kteří tudy chodí z nákupu.

Podnět byl předán svozové společnosti ke sjednání nápravy

Číslo:3306

Nahlášeno:24.03.19

Aktualizace:27.03.19

Stav: Vyřešeno

Nepořádek - Moravská ul.

Dobrý den,
chtěl bych nahlásit a požádat o likvidaci nepořádku v Moravské ulici mezi garážemi a domem č.p. 205/14

Děkuji
Plaček

Dobrý den,vše uklidíme co nejdříve.
Uklizeno

Číslo:3305

Nahlášeno:22.03.19

Aktualizace:01.04.19

Stav: Vyřešeno

Parkování v ulici Jaltská

Dobrý den, mám dotaz ohledně parkování v ulici Jaltská, vím že městská policie má hlídku speciálně na parkovací automaty. Chci se zeptat proč ale neřeší vozidla v ulici Jaltská, kde minimálně půl roku denně stojí červené vozidlo před Allianz pojišťovnou a další vozidla před místním holičstvím. Dále neřeší Vietnamce, kteří zde mají večerku. Děkuji Hnátek

Dobrý den,
Děkujeme za podnět, hlídky Městské policie byly instruovány k zvýšené činnosti na ulici Jaltská. Pro Vaší informaci, jsme od začátku roku v této ulici vyřešili přes 50 přestupků v dopravě. V případě Vámi zjištěných aktuálních přestupků neváhejte telefonicky kontaktovat Městskou policii tel. 353153911.

Číslo:3304

Nahlášeno:21.03.19

Aktualizace:03.05.19

Stav: Vyřešeno

Pozemek garáže Raisova

Dobrý den, obracím se na vás s opravou pozemku/cesty, která vede kolem garáží, které stojí na bývalém hřišti, na konci ulice Raisova,
vjezd k nim je z ulice Na Vyhlídce, kolem obchodu JIP. Dostat se do garáže přes hluboké díry a výmoly je takřka nemožné, přitom by stačilo
zasypat alespoň drtí.
Děkuji

Pozemek p.č. 263, k.ú. Karlovy Vary není ve vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary. S požadavky na opravu je nutné obrátit se přímo na vlastníka pozemku.
Opravu výtluků, které byly na pozemku města jsme již nechali opravit.

Číslo:3303

Nahlášeno:20.03.19

Aktualizace:21.03.19

Stav: Vyřešeno

Nevyvezené kontejnery na tříděný odpad

Dobrý den, připojuji se k příspěvku Ing. Křížové, který se týká nevyvezených kontejnerů na tříděný odpad v ulici Petřín u č.p.712. Sklo nebylo vyvezeno již třetí týden, ačkoliv vaše odpověď tvrdí opak. Bohužel stav zůstává stále stejný, jen lahve jsou již často rozbité a hrozí zde škoda na majetku nebo dokonce úraz.

Děkuji za rychlé vyřízení.
Kunzová

Dobrý den,
Petřín jsme vyvezli 20.3. odpoledne.

Číslo:3302

Nahlášeno:20.03.19

Aktualizace:21.03.19

Stav: Vyřešeno

nevyvážení popelnic na tříděný odpad

K nahlášenému nedostatku č. 3289. Napsali jste vyřešeno. Vyřešeno není nic. Kontejnery nebyly vyvezeny ani 15. 3. a nebyly vyvezeny ani 19. 3. jak uvádíte - viz foto.

Dobrý den,
Petřín jsme vyvezli 20.3. odpoledne.

Číslo:3301

Nahlášeno:20.03.19

Aktualizace:20.03.19

Stav: Vyřešeno

Černá skládka dvůr I.P.Pavlova, J.Palacha K.Vary

Dobrý den,
chtěl bych nahlásit a požádat o likvidaci černé skládky na dvoře I.P.Pavlova, J.Palacha. Postelový rošt a další věci jsou opřeny o dům J.Palacha 6 na dvoře proti přístřešku s nádobami na domácí odpad.

Děkuji

Dobrý den,odpad odvezeme co nejdříve.

Číslo:3299

Nahlášeno:19.03.19

Aktualizace:20.03.19

Stav: Vyřešeno

Hřiště Růžový vrch

Hřiště u ZŠ na Růžovém vrchu je zryté od divočáků a je škoda, že o něj nikdo nepečuje. Před několika lety tu ještě trénovali malí fotbalisti a hrály si děti, dnes je z hřiště oraniště a je to škoda. Nešlo by s tím něco udělat, prosím? Děkuji.

Dobrý den,asi polovina hřiště není v majetku Města K.Vary.O hřiště projevili zájem fotbalisti z Lokomotivy K.Vary,kteří na něm chtějí trénovat dorost.Hřiště bude muset projít obsáhlou rekonstrukcí včetně kvalitního oplocení,které zabrání vstupu divočáků.V jarních měsících provede SLP úpravu terénu tupým mulčovačem,který částečně upraví povrch trávníku.

Číslo:3298

Nahlášeno:19.03.19

Aktualizace:15.05.19

Stav: Vyřešeno

Karavan bezdomovců zahrádkářská kolonie Dvory u cyklostezky .

Při jízdě po nové cyklostezce podél řeky Ohře, směr Svatošské skály, jsem si všiml u zahrádkářské kolonie Dvory odstaveného prázdného a zdevastovaného karavanu, dříve používaného bezdomovci. Kolem tohoto karavanu je velký nepořádek a hyzdí okolí nové cyklostezky. Bylo by velmi vhodné vše odstranit a zkulturnit toto místo, než se tam nastěhují noví bezdomovci. Děkuji za kladné a rychlé vyřešení.

Dobrý den,
na základě zaslaného podnětu ohledně karavanu na pozemku p.č. 536/1 v k.ú. Dvory bude odborem majetku města vyzván vlastník pozemku firma PHL – Praha, s.r.o. k řešení dané situace.
Úklid okolních pozemků, které jsou ve vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary bude řešit OMM.

Číslo:3297

Nahlášeno:19.03.19

Aktualizace:20.03.19

Stav: Vyřešeno

Chodník v ulici Krále Jiřího

Dobrý den, chodník v ulici Krále Jiřího je plný děr. Jsou tam alespoň na deseti místech vypadané kostky, které se válí okolo. Prosím o opravu, protože včera si tam moje malá dcera vyvrkla nohu.
Děkuji
Perglová

Dobrý den,
dnešního dne byly provedeny práce na chodníku Krále Jiřího tak, aby nedocházelo k možnému úrazu . Dokončení bude provedeno a předáno do konce dubna 2019 s tím, že budou opraveny všechny nedodělky.
Víme že situace nebyla ideální a pracujeme na tom, aby vše bylo v daném termínu, ke spokojenosti nás všech v pořádku.

Číslo:3296

Nahlášeno:19.03.19

Aktualizace:19.03.19

Stav: Řeší se

Koš na psí extrementy

Na křižovatce ulic ŠumavskáxSládkova je poškozený koš na psí exkrementy

Podnět byl předán svozové společnosti k opravení odpadkového koše v co nejkratším termínu.

Číslo:3295

Nahlášeno:18.03.19

Aktualizace:20.03.19

Stav: Řeší se

Tuhnice-centrum, výkopové práce

Dobrý den,

aktuálně probíhají výkopové práce od Tuhnic až přes Moskevskou ulici do centra K. Varů.
Postupně firma zasypává avšak vypadá to jinak než předtím, pokud takto zasahují do zatravněné plochy, která zrovna v Tuhnicích kolem domů ŠUMAVSKÁ/MOSKEVSKÁ byla opravdu pěkná, mohla by společnost vykonávající opravu zasadit alespoň následně nějaké křoviny nebo zasypat
semeny trávy, takto bude tráva zde nejdříve v létě...
Jelikož se jedná o opravdu velké výkopové práce prosíme i o prověření aby chodníky a přilehlé komunikace po kterých jezdí těžká technika (např. kolem nábytku Partner v Tuhnicích) až po Moskevské byly zkontrolovány.
V Tuhnicích a na Moskevské to vypadá jako po náletu....

ps: Nemají se takové práce dělat na etapy a ne 1-2 km dlouhé výkopy po celé délce Moskevské?

Děkuji

Dobrý den,
vzpomeňte si jaké bylo počasí posledních pár dnů. Bohužel uhrabejte něco co je mokré. Ano trasa zatím nevypadá tak jak to bylo před započetím prací , stavební firma se snaží o co nejrychlejší vykopání a zához, aby docházelo k co nejmenšímu omezení občanů. Samozřejmě terénní úpravy se budou dělat v celé trase včetně zasetí travního semene.
Práce probíhají dle povolení města a to i etap. Celá stavby Kr. Jiřího – Šumavská) má vzdálenost 2 km. V ul. Šumavské byla etapa max. dlouhá 200 m proto, že je v zeleni a dochází k minimálnímu omezení. Etapy prováděné v chodníku jsou z důvodu obtížnosti prací v menší vzdálenostech.
Omlouváme se za komplikace, snažíme se, abychom stavbu dokončili co nejrychleji a nejkvalitněji.
Celá stavba bude po dokončení řádně zkontrolována a předána.

Číslo:3294

Nahlášeno:18.03.19

Aktualizace:21.03.19

Stav: Řeší se

Nepořádek

Dobrý den, v první řadě chápu, že úklidové čety nemohou být všude, ale zarazil mne neskutečný nepořádek v okolí popelnic a stání na tříděný odpad. Třeba v Nejdecké ulici u zadního vchodu na Rolavu. Pohled do křoví je celkem smutný.
Dále, aktuálně je koupaliště Rolava, nevím, jestli někdo ze správců provádí kontroly, ale u velkého betonového mohla je na dně rozbitá lahev, o kus dál směrem k malému ostrůvku leží pneumatika a celkově mi v bahně přijde dost odpadků.
Dále jsem byl překvapen, že u pláže leží dost pneumatik, asi kvůli bójkám. Přijde mi to neekologické, když si vezmu, že je to plocha pro koupání lidí. Všude jinde to řeší spíše betonovými bloky. Věřím, že je to pouze nějaké dočasné řešení.

Dobrý den,

děkujeme za Váš podnět..
Nepořádek v okolí popelnic na tříděný odpad se uklízí pravidelně, ale vzhledem k tomu, že jsou tam kontejnery na odložené oděvy, navštěvují toto místo často bezdomovci.
Nicméně stav okolo popelnic překontrolujeme a zjednáme nápravu.
Kontroly v areálu Rolava provádíme a rozbité sklo průběžně uklízíme.
Co se týká odpadků v bahně, tak na odstranění aktivně pracujeme.
Problém pneumatik budeme řešit.
Ještě jednou Vám děkujeme za upozornění.

Číslo:3293

Nahlášeno:18.03.19

Aktualizace:20.03.19

Stav: Vyřešeno

Cesta k zahradám Nádražák od Vnčurova - St. Role

Dobrý den, na podzim roku 2018 bylo přislíbeno prořezat od náletů příjezdovou cestu k zahrádkám u Nádražáku ve St. Roli. Jedná se o jedinou komunikaci k rybníku ze silnice Vančurova. Díky náletům je silnice rok od roku užší a užší. Bude letos provedeno, nebo si sedřeme auta až se to zezelená??? Dále prosíme o doplnění štěrku který byl přes zimu vymletý a sloužil na vyplněné děr a rozbité cesty. Děkujeme zahrádkáři Nádražák - St. Role

Dobrý den,stav prověříme a cestu když tak prořežeme.Úprava průjezdního profilu cesty se na základě požadavků občanů provádí pravidelně.

Číslo:3292

Nahlášeno:18.03.19

Aktualizace:11.04.19

Stav: Vyřešeno

Výmoly na silnici - žádost o opravu komunikace

Dobrý den. V ulici Mládežnická v K. Varech jsou výmoly, a to hlavně na úrovni domu čp. 5 a dále v zatáčce u kontejnerů. Tyto se den ze dne zvětšují a je už problém je autem přejet..... Není kam se vyhnout. Žádám o opravu těchto výmolů.
Děkuji.

Dobrý den, opravy výtluků se provádí postupně dle jednotlivých částí města, není ekonomické přejíždět z jedné ulice na ulici na druhém konci města. Stavební stavy komunikací již máme zmapované a provádíme každý den opravy výtluků.

Číslo:3291

Nahlášeno:18.03.19

Aktualizace:19.03.19

Stav: Vyřešeno

Chebský most

Dobrý den,

na Chebském mostě v pruhu od Elite k Tržnici je téměř před semafory (u Becherovky) v asfaltu díra. Bylo by možné ji opravit? Děkuji Brandtlová

Včera bylo opraveno.

Číslo:3290

Nahlášeno:18.03.19

Aktualizace:19.03.19

Stav: Nahlášeno

Plachta

Dobrý den. Možná to sem nepatří, ale nevím komu nyní patří budova bývalého ředitelství muzea na zámeckém vrchu. Budova je přikrytá potěmkinovou plachtou, která se uvolňuje a chtěla by alespoň připevnit neż se úplně utrhne. Děkuji ČS.

Číslo:3289

Nahlášeno:18.03.19

Aktualizace:19.03.19

Stav: Vyřešeno

nevyvážení popelnic na tříděný odpad

Dobrý den, bydlíme na Petříně 681. Již 3. týden není vyvezený kontejner na tříděný odpad - sklo. Fotografie posílám v příloze. Kontejnery na tříděný odpad se nachází naproti domu Petřín 712. Často se stává, že i ostatní kontejnery (papír a plast) nejsou dlouho vyvezeny a jsou přeplněné.

Děkuji za rychlé vyřízení.
Křížová

Dobrý den,
1. fotka z 11.3.:sypalo se 15.3.
2. fotka z 18.3.: vysypeme dnes.

Číslo:3287

Nahlášeno:17.03.19

Aktualizace:19.03.19

Stav: Řeší se

Skládka - Nádražní ulice Stará Role

Dobrý den, děkuji za rychlou reakci a úklid. Po týdnu vypadá místo téměř stejně. Prosím o opětovné uklízení.

Číslo:3286

Nahlášeno:17.03.19

Aktualizace:19.03.19

Stav: Vyřešeno

stav dlazby na ulici Krale Jiriho

Dobry den,
koncem lonskeho roku 2018 byla v nasi ulici provedena vymena kabelu v chodnikovem telese a nasledne polozeni dlazby.Prace byly dokoncovany pri teplotach okolo -10 stC.Nebudu popisoivat dnesni stav,skoda casu.divim se,ze to nikoho nezajima v jakem stav je chodnik na leve strane nasi ulice smerem ke Zdravotni skole.Stale ctu a slysim jak se mesto stara,ale tohle opravdu nepamatuji.Bydlim zde jiz pres 40 roku!Opravdu dustojny vstup nejen pro nas obyvatele,ale hlavne zahranicni turisty!Byl jsem nekolikrat v Baden-Badenu a neumim si to tam predstavit!
Nejsem si jist,jestli moje upozorneni ma nejaky vyznam,ale uz se na to nemohu divat.Nikdy jsem si na nic nestezoval,tak jsem zvedav,jestli nove vedeni magistratu bud vubec reagovat.
S pozdravem
Volf

Dobrý den,
jak jste sám psal, výkopové práce se prováděly v i mínusových teplotách, za značně nepříznivých teplotních podmínek a končily 23.12. 2018
To proto, že práce v lázeňské zóně mohou probíhat pouze před a po ukončení lázeňské sezóny. Proto také začaly 5.9. 2018.
Město převzalo stavbu s podmínkou dokončení do dubna 2019 s tím, že budou opraveny všechny nedodělky.
Víme že situace nebyla ideální a pracujeme na tom, aby vše bylo v daném termínu, ke spokojenosti nás všech v pořádku.

Číslo:3284

Nahlášeno:16.03.19

Aktualizace:29.03.19

Stav: Vyřešeno

koupalilště v lázeňském městě

Dobrý den, kdy uděláte něco s koupalištěm Rolava, aby to nebylo koupaliště plné bahna a špinavé vody? Ve Varech se nedá kde koupat - je zde rybník Kolovák, kde byli zjištěné cerkálie, takže je nepoužitelný a Rolava, kde voda také není nic moc, po vykoupání lidi svědí kůže na celém těle. Co s tím hodláte udělat?
Podívejte, jak se starají o své občany jiná města: https://kladensky.denik.cz/zpravy_region/kladenska-radnice-poridi-lidem-kamikaze-za-miliony-korun-20190315.html. Světové lázně a koupat se musí jezdit lidi do okolí.

Vážená paní/ pane,

kvalita vody v Mlýnském rybníku ve Volnočasovém areálu Rolava je každoročně hlídána Krajskou hygienickou stanicí (dále jen KHS), dle jejich přesného požadavku. Samotné odběry a rozbor zajišťuje Zdravotní ústav se sídlem v K. Varech, jenž přímo spolupracuje s KHS.
O výsledcích rozborů jsou návštěvníci informováni prostřednictvím webu KHS, našich webových stránek a v areálu se nachází informační vitrína (vedle vchodu na ošetřovnu), do které mají přístup pouze pověření zaměstnanci KHS.
V loňském roce jsme jako jedno z málo koupališť měli vhodnou vodu ke koupání až do konce sezóny. O kvalitu vody se staráme průběžnou výměnou vody. Tuto skutečnost ale ovlivňuje jednak souhlas Povodí Ohře – je-li dostatek vody, a fakt, zda je voda kvalitně pro koupaliště vůbec vhodná k dopouštění. Jsme přírodním koupalištěm, voda se čerpá z řeky Rolava a kvalita její vody je závislá na počasí po celém jejím toku od pramene.
Malá vodní plocha má nízké dno a v teplém počasí se zde tedy voda rychle ohřívá, což prospívá růstu vodních rostlin. Snažíme se najít způsob, jak malou vodní plochu udržet bez nich.
Doporučujeme – stejně jako všechna přírodních koupališt – se po koupání vždy řádně osprchovat pitnou vodou. Citlivý jedinci by měli použít mýdlo. Sprchy jsou k dispozici v našem areálu jak venkovní (přímo na plážích) tak i v budově sociálního zařízení.
Odbahnění je možné plánovat až po skončení letní sezóny.
Děkujeme za dotaz a těšíme se na Vaši návštěvu v areálu Rolava.

Číslo:3283

Nahlášeno:15.03.19

Aktualizace:21.03.19

Stav: Vyřešeno

Nepořádek

Dobrý den

v posledních Radničních listech píšete o nepořádku kolem nádob u tříděného odpadu.Po občanech to vyžadujete,což je dobře,ale potom nechápu proč instituce jako je Policie ČR která by měla jít příkladem sama vyhlášku porušuje.Asi také neví o sběrných dvorech.

Dobrý den, v budově obvodního oddělení Policie ČR, K. Vary-Stará Role, probíhá rekonstrukce vnitřních prostor. Firma, která provádí stavební práce, z důvodu nedostatku místa uvnitř budovy umísťuje odpadní materiál v prostoru kolem kontejnerů. Poté jej sama odváží a ekologicky likviduje. Svoz komunálního odpadu statutárního města Karlovy Vary nevyužívá. Životní prostředí nebylo ohroženo.

Číslo:3282

Nahlášeno:14.03.19

Aktualizace:27.03.19

Stav: Vyřešeno

dětské hřiště Východní ulice

Prosím o opravu dětského hřiště na Východní ulici. děkuji

Dobrý den,hřiště zkontrolujeme a vše řádně opravíme.

Dobrý den, na základě ročních revizních zpráv jsme nuceni informovat o charakteru závad nosných prvků sestavy domečku se skluzavkou a lezeckou stěnou, kde dle platných norem jsme jako provozovatelé nuceni přistoupit k demontáži tohoto hracího prvku nebo zabezpečit jeho nepoužívání. Bude nutné jej nahradit něčím adekvátním, ovšem vzhledem k pořizovací ceně podobných sestav nejde o malou položku a jde o cca až 3 měsíční čekací dobu od výroby.Dodávku herní sestavy budeme samozřejmě řešit . Menší prvky jako jsou např dvě pružinová houpadla, lze nahradit rychleji. Ostatní drobné části prvků jako jsou řetězy houpadla jsou objednány a lze jej vyměnit certifikovaným výrobcem naší školenou údržbou.
V souladu s platnými současnými předpisy ČSN EN je provozovatel povinen zajistit určení bezpečnostních rizik vyplývajících z dalšího možného provozování těchto výrobků a zabezpečit provedení odpovídajících úprav tak, aby užívání těchto výrobků bylo bezpečné s ohledem na omezení doby životnosti. Vzhledem k tomu, že provozovatel může pouze zabezpečit výhradně drobnou údržbu nevyžadující zvláštní odborné znalosti, je při shledání nevyhovujícího stavu povinen vyřadit výrobek z provozu nebo jej zabezpečit proti používání.