Závady a nedostatky

Nemůžeme být všude a vidět vše hned. Čistota města a veřejný pořádek nám leží na srdci a chceme, aby naše město bylo pěkné.
Pomozte nám a hlaste nám na této stránce vaše postřehy.
Podněty, které se nebudou týkat dané tématiky, nebudou zveřejňovány. Upozorňujeme, že tyto stránky nejsou určeny k diskuzi mezi občany.


>>> Pro nahlášení poruch veřejného osvětlení použijte prosím tento odkaz: https://kv.verejneosvetleni.cz. Děkujeme <<<


vložit nedostatek

Číslo:4010

Nahlášeno:22.10.19

Aktualizace:24.10.19

Stav: Vyřešeno

Dětské hřiště Východní

Dobrý den, můžete na dětském hřišti na Východní opravit plot? Děkuji

Dobrý den,počítáme s celkovou výměnou plotu.

Číslo:4009

Nahlášeno:22.10.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

3903

Jedná se o linku č. 3 v 5:35 na Tržnici. Minulý i tento týden. Děkuji

Prošetřili jsme s řidiči vozidla linky číslo 3 opakovaný podnět pana Pazdery. V uvedené dny byla teplota, jak venku, tak v autobusech v průměrné úrovni, nemáme žádný poznatek, že by byla v některém spoji nadměrná zima. Uvedený spoj je prvním spojem tohoto autobusu – jedná se o kloubový vůz, ve kterém řidiči běžně topí, ale samozřejmě, že za dvacet minut provozu nemůže být teplota ve vozidle nad 20 stupňů Celsia. Co se týká světla ve vozidle musíme zkonstatovat, že právě ukloubových autobusů musíme dbát zvýšené bezpečnosti cestujících a k té nepochybně kvalitní světlo patří. Nyní řešíme zlomenou ruku při výstupu z takovéhoto autobusu za snížené viditelnosti. Pochopitelně za jízdy je nutné osvětlení ztlumit, ale to řidiči dělají, aby se jim neodráželo světlo ve výhledu z čelního skla.
Nicméně znovu řidiče seznámíme s uvedeným problémem.

Číslo:4008

Nahlášeno:22.10.19

Aktualizace:23.10.19

Stav: Vyřešeno

3911 kontejner na elektroodpad

Dobrý den, už je umístěn kontejner na elektroodpad někde poblíž Lidické?

Nejbližší kontejner na elektro je na Východní ulici na sídlišti a na souběhu ulic Mattoniho nábřeží a Sportovní ul. V ulici Mozartova jsme bohužel byli nuceni kontejner stáhnout z důvodu soustavného parkování občanů před nádobami a díky tomu nemožnosti vývozu.

Číslo:4006

Nahlášeno:22.10.19

Aktualizace:24.10.19

Stav: Vyřešeno

Osvětlení schodů nad Hlavní poštou, K.Vary

Z ulice krále Jiřího ke schodům nad Hlavní poštou v Karlových Varech bylo instalováno nové veřejné osvětleni a již je v provozu, za to velké díky. ALE dále po schodech vedoucí dolů k poště je totální tma. Staré veřejné osvětlení - dvě lampy, umístěné na zdi nad schody nesvítí. Prosím o zajištění opravy tohoto osvětlení.

Dobrý den, opraveno 23.10.2019.

Číslo:4005

Nahlášeno:21.10.19

Aktualizace:08.11.19

Stav: Vyřešeno

Blokové čištění

Dobrý den, prosím zahrnutí parkoviště (viz. foto) v ulici U Koupaliště do blokového čištění, jako jediné se neuklízí již dva roky.
Děkuji.

Parkoviště bude uklizeno v rámci čištění parkovišť na jaře roku 2020.

Číslo:4004

Nahlášeno:20.10.19

Aktualizace:17.01.20

Stav: Vyřešeno

Anglická ul.

Dobrý den , v Anglické 27 na chodníku byl odstraněn asfaltový povrch při havárii vodovodního řádu ( cca 1 m2) . Prosím o doplnění nerovnosti na chodníku . Děkuji J.Zach

Anglická 27 není po Vodárně, bude opraveno po spuštění obalovny.

Číslo:4003

Nahlášeno:19.10.19

Aktualizace:21.10.19

Stav: Vyřešeno

poděkování

Ne všechno je špatné, jsou i světlé stránky, které potěší !
Využívám tuto stránku pro poděkování do řad technického odboru vedoucí ing. Pavlasové a jmenovitě ing. Míškové za operativní přístup a zajištění rychlé opravy havarijního stavu šachty u domu v ulici U Koupaliště 915/7 na sídlišti Čankovská v Rybářích.
Za výbor SVJ U Koupaliště 915/7, Karlovy Vary - Václav Johanovský, předseda výboru SVJ.

Číslo:4002

Nahlášeno:18.10.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

Koš

Dobrý den, prosíme o vyvezení odpadkového koše v Sedleci vedle garáží v místě uzavření silnice, odpadky se valí okolo. Děkujeme

Podnět byl předán svozové společnosti ke zjednání nápravy.

Číslo:4001

Nahlášeno:17.10.19

Aktualizace:15.11.19

Stav: Vyřešeno

Uvolněné a hlučné kryty kanalizace

Na Drahomířině nábřeží jsou v místě cca 100m za křižovatkou s Vítěznou ulicí směrem na Prahu uvolněné kryty kanalizace. Při ranním provozu a v odpolední špičce, kdy přes ně přejíždějí v malých intervalech automobily a autobusy, je v ulici neúnosný hluk. Prosím o nápravu. Děkuji

Poklopy na revizních šachtách dešťové i splaškové kanalizace byly jejich správci prověřeny, některé z nich byly vypodloženy. Závada by měla být tímto odstraněna.

Číslo:4000

Nahlášeno:15.10.19

Aktualizace:23.10.19

Stav: Vyřešeno

Díra v přechodu

V místě pro přecházení sinice u zastávky "Na ostrůvku" směrem do Doubí je díra v silnici, někdo se tam může pěkně zranit.

Závada byla opravena.

Číslo:3999

Nahlášeno:15.10.19

Aktualizace:16.10.19

Stav: Vyřešeno

odpad ze zahrádky

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jestli rostlinný odpad ze zahrádky, pokud popelnice na to určená je už plná, můžu dát do pytle položit k ní, anebo jestli se to může někam odvést.
Děkuji za odpověď,
J.Horký

Dobrý den, přebytečný bioodpad je možné bezplatně uložit na kompostárnu ve St. Roli v Žižkově ulici. https://www.slpkv.cz/kompostarna

Číslo:3997

Nahlášeno:15.10.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

příspěvek č. 3943

Dobrý den,

je fajn, že můj příspěvek je sice nahlášený, ale do dnešního dne je bez reakce a tak svoz popelnic probíhá před šestou hodinou raní vesele dál... Naposledy tomu tak bylo dnes, tzn. 15.10. Bude tedy někdo kompetentní situaci konečně řešit??

Dobrý den, platí stále vyhláška která stanovuje dobu nočního klidu do 6:00 hod?? Pokud ano, proč v ulicích Dlouhá, Příčná a ostatních přilehlých ulicích na Výhledě, jezdí svozové společnosti 4x v týdnu po páté ráno a vyvážejí popelnice??? Myslím, že vyhlášky a zákony jsou závazné pro všechny stejně. Nepište mi na tento podmět, prosím, abych vám psal přesné časy a jména svozových společností, opravdu nebudu v pět ráno lítat po bytě, abych vám dodal informace, které si snadno zjistíte u vašich partnerů třeba jen náhledem do výpisu z GPS. Děkuji za váš čas a věřím, že sjednáte nápravu. P.

Svozová společnost byla upozorněna a vyzvána ke zjednání nápravy.

Číslo:3996

Nahlášeno:14.10.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

Vrba

Dobrý den, prosím o pokácení vrby před domem ve Staré Roli, ul. Nejdlova 12. Tato vrba zde v průběhu několika let vyrostla (jako nálet) a momentálně stíní a listí máme až v domě. V blízkosti vrby se nachází dva okrasné listnaté stromy, které byli vysazené od prvopočátku, takže si myslím, že by v tom neměl být žádný problém. Děkuji, p.Veselý.

Dobrý den,strom prověříme a pravděpodobně upravíme.Kácení zdravých bezpečných a prosperujících stromů nepodporujeme,protože tyto stromy nejlépe snášejí a budou snášet suché počasí.

Číslo:3995

Nahlášeno:14.10.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

Chybné údaje v katastrálním operátu u parcely p. č. 250/1 v katastrálním území Drahovice [663701], katastrofální stav asfaltového povrchu zpevněných ploch na této parcele

Dobrý den,
jedná se o zjednání nápravy v údajích v katastrálním operátu a fyzicky o provedení opravy silně poškozených asfaltových povrchů zpevněných ploch, včetně provedení vodorovného dopravního značení. Jde o asfaltové plochy veřejného parkoviště a plochy zpevněných obslužných asfaltových komunikací v horních Drahovicích, které se nacházejí v prostoru mezi ulicí Lidická a Národní. Výše uvedené zpevněné plochy jsou v katastrofálním technickém stavu, nevyhovují ani pro provoz osobních automobilů, ani pro bezpečný pohyb chodců. Plochy jsou umístěny na parcele p. č. 250/1 v katastrálním území Drahovice, č. k. ú. 663701. Dle údajů v KN je u výše uvedené parcely uveden způsob využití jako zeleň! Asfaltová zpevněná plocha veřejného parkoviště není vybavena potřebnými zařízeními technické infrastruktury předepsanými pro provoz parkovišť, jako je např. lapač tuků a olejů, nebo vodorovné dopravní značení. Majitelé osobních automobilů zde parkují bez možnosti zaparkovat svůj automobil do vyznačených parkovacích stání. Dochází tak často k blokování výjezdu z parkoviště.
Bohužel Město Karlovy Vary v této záležitosti již desítky let nic nečiní, a ponechává tuto zpevněnou plochu parkoviště a zpevněných asfaltových komunikací k nelibosti občanů nadále v dezolátním stavu, bez provedení jakékoliv důkladnější údržby, případně celkové rekonstrukce. Provizorními opravami nejhorších výtluků, prováděnými v naprosto nevyhovujících, příliš dlouhých časových intervalech, se neodstraní ani hlučnost rozbité vozovky, ani se nezlepší bezpečnost pohybu chodců.
Žádám odpovědné pracovníky magistrátu, aby zjednali ve výše uvedeném neprodleně nápravu, neboť situace je z důvodu přibývajícího počtu automobilů pro obyvatele přilehlých nemovitostí zcela neúnosná.
V relaci s investicemi Města Karlovy Vary do jiných akcí realizovaných v posledních letech, jako je např. výstavba KV Areny, jsou investiční náklady na provedení potřebných oprav výše popsaných ploch a zjednání nápravy v zápisu v KN zcela marginální!!! Je neomluvitelné, že odpovědní pracovníci magistrátu ponechávají tento stav desítky let bez povšimnutí a vystavují tak obyvatele přilehlých nemovitostí trvale nepohodlí a zhoršené kvalitě okolního prostředí.
Žádám o sdělení kontaktu na pracovníky magistrátu, do jejichž agendy spadá tato problematika, za účelem osobního projednání a zjednání nápravy výše popsaného neakceptovatelného stavu veřejných ploch.
Děkuji
S pozdravem
Ing. Ludvík Krejčík, EUR ING
Národní 528/36
360 01 Karlovy Vary
Te. 777 018 600

K dotazu zařazení pozemkové parcely č. 250/1 v k.ú. Drahovice – Změna kultury v KN vyžaduje zadání zpracování GP, kde budou odděleny zpevněné plochy od zeleně. Toto bude realizováno v příštím roce, vzhledem k vyčerpání rozpočtu v letošním roce. Následně bude požádán stavební úřad o vydání rozhodnutí k dělení pozemků. V poslední řadě bude tento dokument předán k zapsání na katastrální úřad.

Po zimním období se provádí prohlídky stavu povrchů na všech komunikacích po celém území města Karlovy Vary.
Opravy výtluků je možno realizovat v rámci oprav, ale na rekonstrukci této plochy – parkoviště je nutno zpracovat PD.

Číslo:3994

Nahlášeno:14.10.19

Aktualizace:20.01.20

Stav: Vyřešeno

Uklid Gagarinova

Dobry den.
Nevěřícně zírám, nebot k úklidu parkovací plochy pod blokem Gagarinova 7 - 17 asi nedojde. Opet jsou rozmístěny znacky s datem úklidu 18.10 2019, ale u parkoviště Gagarinova 7 - 17 nic a to nezmiňuji parkování u bloku na strane u schodoviteho bloku. Jiz rok tam take nikdo neprovedl uklid. Mam za to, ze firma AVE to asi nechape. Ostatni parkovací plochy v Gagarinove ulici se uklízet budou. Myslim si, ze u Balatonu bych se asi domluvil spise, nez s magistrátem.

Parkovací plochy v Gagarinově ulici pod panelovým domem s čp. 7 – 17 jsou v pasportu městských komunikací vedeny jako veřejně přístupná účelová komunikace – na těchto komunikacích se pravidelné blokové čištění dle RM odsouhlaseného harmonogramu neprovádí. V roce 2020 bude tato plocha ke garážím 1x ročně vyčištěna (strojním metením včetně čištění tlakovou vodou a ručním dočištěním) mimo stanovené termíny blokových čištění v Gagarinově ulici.

Číslo:3993

Nahlášeno:14.10.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

Posekání trávy v Bohaticích

Dobrý den, prosíme o posekání trávy v Táborské ul. v Bohaticích. Jedná o zelený cíp u popelnic na tříděný odpad. Děkujeme.

Dobrý den,zatím jsme na posekání trávy nedostali,ale vše upravíme do konce tohoto týdne.

Číslo:3992

Nahlášeno:14.10.19

Aktualizace:14.10.19

Stav: Vyřešeno

Cykloinspirace jak to dělají jinde

V Karlových Varech není na cyklostezkách značení žádné a na těch nekolika místech, kde bylo, již není viditelné. Jinde mají dokonce koncepčně vyřešeny i smíšené cyklostezky s pěšími.

Dobrý den,
děkujeme Vám za podnět, který jste zaslali do rubriky Závad a nedostatků. Vzhledem k tomu, že se Váš podnět netýká této rubriky byl přeposlán na vědomí na příslušný odbor nebo organizaci.

Číslo:3991

Nahlášeno:13.10.19

Aktualizace:06.12.19

Stav: Vyřešeno

Zrcadlo u křižovatky Krušnohorská

Dobrý den, obracím se na Vás opět se žádostí o umístění zrcadla na křižovatku Krušnohorská x Sedlecká. V únoru jste mi odpověděli, že bude probíhat oprava silnice a se zrcadlem se nepočítá (zkopírovala jsem Vaši odpověď).
Oprava silnice proběhla a musím říci, že dobře, protože auta zde jezdí rychleji a označení nepomohlo bezpečnosti výjezdu z křižovatky. Bylo by dobré, aby se odpovědný zaměstnanec přišel osobně podívat.
Hlavně ráno je zde velký provoz, protože jezdí děti do školy, odpoledne na kroužky ...
A to na louce začala stavba dalších domů. Prosím Vás o prověření.

ZRCADLO U KŘIŽOVATKY
Závadu nahlásil
Nahlášená závada
Chtěla bych požádat, zda - li by bylo možné umístit zrcadlo naproti výjezdu z křižovatky ulice Krušnohorská na ulici Sedlecká. Při odbočování doleva je křižovatka nepřehledná. Hlavně ve špičkách. Děkuji Boleslavová

Stav
Vyřešeno
Odpověď
V letošním roce se bude opravovat křižovatka ulic Sedlecká x Krušnohorská, kde dojde hlavně k úpravě rozhledových poměrů a opravě chodníku. Z tohoto důvodu DI PČR Karlovarského kraje nesouhlasí s umístěním zrcadla.
Zodpovědný pracovník
Fotografie

Dobrý den, po konzultaci s DIPČR Karlovarského kraje Vám sdělujeme, že se dopravní zrcadlo v křižovatce Sedlecká x Krušnohorská umisťovat nebude. V ustanovení §4, zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění, kde jsou dány zákonné povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích a kde se mimo jiné uvádí: Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen a) Chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu, Současně v §18 téhož zákona se uvádí: 1) Rychlost jízdy musí řidič přizpůsobit zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu, předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, její kategorii a třídě, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat; smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled. Umístění dopravního zrcadla dle žádosti by vyvolávalo u řidičů nežádoucí vyšší pocit bezpečí a v té souvislosti také zvyšování rychlosti vozidel a porušování výše citovaných ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění. Co se týče chodců se § 54 téhož zákona uvádí: 2) Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose. Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.

Číslo:3990

Nahlášeno:11.10.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

Posekaní trávy

Dobrý den bylo nám slíbeno do konce září posekaní trávy okolo domu v ulici Jasmínová 13,nebylo tak učiněno, nezapomněli jste na nás, děkuji SVJ

Dobrý den,zatím jsme posekat nestihli,ale vše upravíme do konce tohoto týdne.

Číslo:3989

Nahlášeno:11.10.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

Revitalizace vnitrobloku Družstevní, Svobodova, Závodu Míru

Dobrý den,
už od začátku roku 2017 se mluví o revitalizaci vnitrobloku mezi domy Svobodova 700 - 701, Družstevní 706 - 710, Hlávkova 711 a 712 a Závodu Míru 547. Poslední informace, které jsou zveřejněny na webových stránkách říká, že 5. února 2018 došlo k jednání, na kterém byla dohodnuta finální varianta, kterou projektant předloží ke schválení. Od té doby se nic neděje. Dočkáme se tedy alespoň v příštím roce důstojného okolního prostředí?
Děkuji za odpověď

Investice je zařazena v návrhu rozpočtu pro rok 2020. Rozpočet města musí následně schválit Zastupitelstvo města Karlovy Vary.

Číslo:3988

Nahlášeno:09.10.19

Aktualizace:17.10.19

Stav: Vyřešeno

Poškozená nefunkční lampa

Nefunkcni a poškozená lampa verejneho osvětlení číslo 175/53 Vodárenská ulice. Prosím o opravu. Děkuji

Dobrý den, opraveno 16.10.

Číslo:3987

Nahlášeno:09.10.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

Viz příspěvek 3981 Vyšehradská

Díky za odpověď, je však hluboce necitlivá.

Vyplývá z ní, že letošní zimu a kdoví kolik dalších, musí obyvatelé ještě "vydržet"
Chápeme, že na úřadě se nikdo nevžije do situace, kdy se jde s nákupem od autobusu v zimě v 5 za úplné tmy. Sune se po centimetrech po paměti s kopce dolů strachy bez sebe.

Ulice je příkrá, není osvětlená, a je špatně udržovaná, což obyvatele a návštěvníky vážně ohrožuje na zdraví.
Lampu a kvalitnější údržbu potřebujeme už teď.
Bez osvětlení jsme od doby, kdy se postavil Parkovací dům, což je již 10 let.

Úklid během zimního období se bude zajišťovat a provádět, jako v předcházejících letech, pomoci „ručáků“ a ručního posypu.
Vzhledem k tomu, že je komunikace ve velkém příčném sklonu, není zde možné provádět strojní zimní údržbu .

Číslo:3986

Nahlášeno:09.10.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

Otřesné prostředí ve Staré Roli a okolí

Ve Staré Roli není bezpečné chodit venku. Schází se zde feťáci a dealeří v hojném počtu, a to i za bílého dne. Nevíc se drogy užívají a prodávají v blízkostí zakladných škol a školek, a to i během doby, kdy děti chodí do školy a ze školy domů. Byl jsem několikrát svědkem toho, že tato individua, verbálně napadla nebo urážela dědi z těchto škol, které byli na cestě domů. Bohužel, i zdejší nádraží neslouží k svému účelu a celodeně slouží jako přístřešek pro pro uživatele a distributeli drog. Jsem přesvědčen, že budova nádraží, a přilehlé zahrádky slouží, jako zázemí pro tyto osoby, několikrát jsem je viděl vycházet z budovy a ze zdálenějši zahrádky. Je mi líto, že se stává že našeho města popelnice republiky. Toto město v budoucnu nebuse místo, kde bych chtěl, aby vyrůstali mé děti.

Dobrý den,

tento příspěvek je obecným tvrzením. Drogovou problematiku řeší PČR, pokud máte konkrétní poznatky oznamte je prosím na PČR.
Děkujeme.

Číslo:3985

Nahlášeno:08.10.19

Aktualizace:17.01.20

Stav: Vyřešeno

3951, 3971 Kontrola staveb - nepořádek

Dobrý den,žádám vás tento týden znovu o kontrolu stavby. Zda bylo řádně splněno. Nechceme tu mít smetiště. Děkuji Vám

Dobrý den,
na místě stavby byla dnešního rána technickým odborem MMKV provedena kontrola a bylo zjištěno, že v okolí stavby se nachází nepořádek. Bylo stavbyvedoucímu domluveno s tím, že odpoledne provede okamžitou nápravu a pak se bude o pořádek v okolí lépe starat.

Číslo:3984

Nahlášeno:08.10.19

Aktualizace:09.10.19

Stav: Vyřešeno

3952 Propadlý chodník u vchodu gymnázia

Dobrý den, vyřešeno v žádném případě není!
Můžete se milý úřední dojít zkontrolovat stav opravy?
Bylo opraveno částečně tak možná z 1/4...

Byl opraven propad v zámkové dlažbě, který byl přes celou šíři chodníku. Opravu asfaltového krytu evidujeme pro následující období.

Číslo:3983

Nahlášeno:08.10.19

Aktualizace:06.11.19

Stav: Vyřešeno

Oprava Škroupova ulice

Dobrý den,
rád bych upozornil na kvalitu opravy Škroupovy ulice, kde nejsou opraveny chybějící obrubníky na druhé strany ulice. Vlastně celá protější strana nebyla opravena a je ve střašném stavu. Nyní se začíná již asfaltovat, doufám že ještě bude dodatečně opraveno.
Přidávám fotografie, kde je vidět hrozný stav těchto obrubníků, je zde i místo kde se uvolňuje svah a hrozí nebezpečí pádu.

Děkuji a přeji hezký den
Ing. Michal Heidenreich

Chybějící obrubníky byly doplněny, v některých místech vyrovnány.

Číslo:3982

Nahlášeno:08.10.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

Další úraz na schodišti k Jelenímu Skoku - po žlutě značené turistické stezce

Stav stezky je tak mizerný, že se tam každou chvíli někomu něco stane.

Dobrý den,

je to lesní stezka, která je vylepšená pro lepší chůzi i schody a ochranným zábradlím. Není to žádný rovný pouliční chodník. A přes to je již na tuto stezku připraven projekt na její revitalizaci. Nyní se hledá dotační titul k jeho realizaci.

Číslo:3981

Nahlášeno:08.10.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

Osvětlení ulice Vyšehradská

S obavami očekáváme blížící se zimní období.
Dříve v již 6 ráno projel traktůrek, nyní někdy až v 17,00 naběhnou dva chlapci s popelnicí.
Ulice není v horní části vůbec osvětlena a když to tam tak klouže, je to o zdraví. Na domech chybí zábradlí. Dříve byla na každém domě.
Prosíme o nápravu, o lampu jsme žádali již dávno.

Vyšehradská ulice je připravena k rekonstrukci, PD je již zpravována.
Zábradlí v horní části není, jelikož vlastník nemovitosti nedal k umístění zábradlí souhlas. Nové veřejné osvětlení je řešeno v rámci rekonstrukce.

Číslo:3980

Nahlášeno:08.10.19

Aktualizace:22.10.19

Stav: Vyřešeno

Nesvítí lampa Luční Vrch 8

Nahlašujeme prasklou žárovku na Lučním Vrchu 8. Výše uvedený odkaz nefunguje

Dobrý den, opraveno 18.10.2019.

Číslo:3979

Nahlášeno:07.10.19

Aktualizace:10.10.19

Stav: Vyřešeno

Chybějící mřížka v podchodu

Dobrý den,
prosím o opravu chybějící mřížky v podchodu z ulice Táborské směrem na Drahovický most. Je zde riziko úrazu. Děkuji.

Oprava provedena – chybějící část mřížky byla nahrazena plechem.