Závady a nedostatky

Nemůžeme být všude a vidět vše hned. Čistota města a veřejný pořádek nám leží na srdci a chceme, aby naše město bylo pěkné.
Pomozte nám a hlaste nám na této stránce vaše postřehy.
Podněty, které se nebudou týkat dané tématiky, nebudou zveřejňovány. Upozorňujeme, že tyto stránky nejsou určeny k diskuzi mezi občany.


>>> Pro nahlášení poruch veřejného osvětlení použijte prosím tento odkaz: https://kv.verejneosvetleni.cz. Děkujeme <<<


vložit nedostatek

Číslo:4165

Nahlášeno:17.12.19

Aktualizace:19.12.19

Stav: Vyřešeno

Přísnější dohled nad pejskaři.

Dobrý den,
Nedá mi to, abych nepoukázal na naprostou benevolenci a nezájem úřadů, cokoli dělat se stavem psích „miláčků“ a následky jejich venčení. Je asi všem jasné, že dnešní doba je doba psů a bohužel potkáte psa bez vodítka na každém kroku a s tím spojené neskutečné množství psích exkrementů, které co si budeme nalhávat, jen velmi malé procento pejskařů uklízí a to ještě jen tehdy, pokud jsou někým viděni. Byl jsem svědkem například toho, kdy majitelka šla venčit svého Dalmatina, který pod okny paneláku vykonal svou potřebu asi jako od koně a když paní z okna na ni volala ať to po něm uklidí, jen ji odpověděla „proč bych to uklízela, běžte si na mě stěžovat“. Takový je bohužel stav. Na trávník se nedá šlápnout a někdy dělá problém se tomu vyhnout i na chodníku, což je úplný vrchol. Městská policie tento nešvar a velký problém naprosto ignoruje, nekontroluje a především, nepostihuje. Běžně každý den na sídlišti potkávám majitele psů a pes někde opodál pobíhá bez vodítka. Není to náhodou porušování vyhlášky? Proč toto město nepostihuje? No, protože městskou polici v ulicích nevidíte, nepotkáte hlídku, která by se opravdu starala o svěřenou část města a řešila a postihovala například tyto nešvary. Ano, procházejí se v centru města a nebo jezdí služebním vozem, ale tak toho opravdu moc nevyřeší. Domnívám se, že by město také mohlo uvažovat o přísnějších podmínkách pro pořízení psa, v mnohých případech by odpadlo pořizování psů lidmi, kteří nemají zájem plnit povinnosti s tím spojené a v opačném případě, pokud majitel chce vlastnit psa, nehodlá po něm uklízet jeho exkrementy, tak ať roční poplatek je ve výši 10000,-Kč a město najme úklidovou četu. Opravdu poplatek 1000,-Kč za rok na psa který v současné době platí je směšný.

Dobrý den,

Městská policie podobné protiprávní jednání postihuje, což dokládají i statistické výstupy, včetně odchytu volně pobíhajících psů. Na druhou stranu představa, že za každý rohem číhá strážník je nereálná. Z kontrol vyplývá, že v momentě kdy se objeví uniformovaná hlídka, pejskaři se chovají diametrálně odlišně. Podobná akce proběhla nedávno na Čertově ostrově. To co popisujete, je bohužel vizitka naší společnosti a výchovy.
Poplatek za psa je definován platnou legislativou, z níž musí vycházet obecně závazné právní předpisy obce. Sazba je zde stanovena na max. výši 1 500 Kč, za každého dalšího psa je možno chovateli tuto částku vždy navýšit o dalších 50%.

Číslo:4164

Nahlášeno:17.12.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

Odpadky

Hromada odpadků kolem popelnic a okolí. Křižovatka Majakovského - Kosmonautů, Karlovy Vary.

Dobrý den,odpadky odvezeme ještě dnes tj 17.12.

Číslo:4162

Nahlášeno:17.12.19

Aktualizace:19.12.19

Stav: Řeší se

Lampa - nesvítí barevné osvětlení před Horním nádražm

Dobrý den,
již několik dnů nesvítí na jedné z lamp barevné osvětlení před vchodem do budovy Horního nádraží. Na lampě jsem nenašel štítek pro nahlášení na vámi odkazované stránky.
Děkuji

Číslo:4161

Nahlášeno:17.12.19

Aktualizace:17.01.20

Stav: Vyřešeno

Stezka Jeana De Carro

Dobrý den, dnes jsem si chtěla udělat procházku do centra a nemile mě překvapil začátek cesty z ulice Na vyhlídce do stezky Jeana De Carro. Hned zkraje cesty po levé straně se nachází velký výmol, kterého jsem si při pohledu na krásný výhled na Vary nevšimla a upadla jsem tam. Je to dost hluboká díra ale shora ještě při svítícím slunci lehce přehlédnutelná. Naštěstí jsem skončila jen s odřeninami, ale říkám si že je jen otázkou času, kdy si někdo může přivodit něco horšího. Tak pokud to bude možné, prosím tímto o brzkou opravu cesty. Děkuji velice.

Cesta byla obratem provizorně opravena.

Číslo:4160

Nahlášeno:16.12.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

Doprava v klidu

Dobrý den,
v předchozích příspěvcích jsem se dočetl, že v současné době odborná firma začíná zpracovávat „Aktivní a systémové řešení dopravy v klidu“. Probíhá v rámci této akce nějaký systematický průzkum názorů a požadavků od občanů, a nebo to zase bude o nás bez nás?

Ve městě je patrná dlouholetá neschopnost a neochota města zajistit dostatek parkovacích příležitostí. Mám obavy, že ve výsledku budou za tuto neschopnost trestáni občané zavedením rezidenčního stání a podobných opatření omezující volný pohyb obyvatel po svém městě.

Dobrý den,

ano, byla uzavřena smlouva, jejímž předmětem je zpracování dokumentu „Aktivní a systémové řešení dopravy v klidu“, práce na dokumentu jsou v začátku, veřejnost bude informována na webových stránkách města Karlovy Vary.

Číslo:4157

Nahlášeno:15.12.19

Aktualizace:02.01.20

Stav: Vyřešeno

Chybějící přechod ve St.Roli, MHD stanice Okružní

Dobrý den.
Kdo přijede do St.Role z města a chce vystoupit na Okružní a jít nakoupit do Penny, s největší pravděpodobností přejde přímo v prostoru stanice MHD. Nyní tam není přechod, je jen na nedalekém kruháči, což vyžaduje chůzi 150m okolo, viz odkaz na mapu. Jeden přechod by se tedy hodil přímo u stanice, hned za busem. Pozor, ve výhledu na vozovku v tomto místě brání keře. Ty by mohly být nižší.
https://mapy.cz/s/fefuhehelo

Ulice Frimlova byla zrekonstruovaná (vytvořena) dle projektové dokumentace, kterou schválili příslušné orgány (DI PČR, odbor dopravy, jako příslušný správní úřad). V této ulici jsou již dva přechody pro chodce, a to u kruhových objezdů.
Při zřízení nového přechodu pro chodce musí být zohledněny veškeré informace (normové hodnoty motorových vozidel a pohybu pěších; rozhledové poměry jak projíždějících vozidel, tak přecházejících chodců; osvětlení; stanovená šíře komunikace; povinné napojení na stávající komunikace pro pěší; nutné stavební úpravy apod.). Veškeré změny týkající se komunikací musí být konzultovány a následně schváleny Policií ČR – dopravní inspektorát Karlovy Vary. Vaše žádost o zřízení výše uvedeného přechodu pro chodce byla s tímto dotčeným orgánem konzultována. Dle sdělení dopravního inspektorátu Karlovy Vary nejsou v těchto navrhovaných místech splněny normové požadavky na minimální počet přecházejících chodců za hodinu v době špičky (minimum je 50 chodců/hod).
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů viz. výše se třetí přechod pro chodce zřizovat nebude.

Číslo:4155

Nahlášeno:13.12.19

Aktualizace:19.12.19

Stav: Vyřešeno

Výtluky na parkovací ploše

Dobrý den,
musím zde upozornit na katastrofální stav parkovací plochy, sloužící mj. i jako příjezdový prostor ke garážím za obytnými domy v ulici Sokolovská č.p. 26, 28, 30.
Celá plocha sloužící jako parkoviště pro obyvatele přilehlých domů, návštěvnímů našeho města a v neposlední řadě i pro klienty a úředníky Magistrátu (nedaleká budova 2) je nezpevněný hliněný prostor, který není schopen pod vlivem přetížení parkujícími vozidly udržet vyrovnanou plochu. Proto se také v celém prostoru vytvořily nebezpečné prohlubně, které velmi ztěžují a nebezpečně ohrožují kvalitu jízdy parkovacích vozidel. Žádám o vyřešení této nelichotivé situace srovnáním povrchu daného prostoru formou zasypání nebezpečných děr. Popř. poppřemýšlet, jak danou plochu řešit do budoucna, stávající stav je silně nevyhovující.

Oprava byla provedena.

Číslo:4153

Nahlášeno:12.12.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

Listi v Okruzni ulici

4140 Uklid listi v Okruzni-nejde o listi na chodniku,ale na travnatych plochach!

Dobrý den,listí se již uklízelo,ale prověříme a listí samozřejmě uklidíme.

Číslo:4151

Nahlášeno:12.12.19

Aktualizace:20.01.20

Stav: Vyřešeno

4146 - hluk

Dobrý den,
byl by problém požádat Krajskou hygienickou stanici a součinnost a provést měření a poté umělce vykázat/sankcionovat? Pokud město ve vyhlášce žádný limit nemá, chápu, že je poměrně bezzubé, ale následujícím logickým krokem, který by nešvar hudebních produkcí se zesilovačem řešil , by bylo právě vytvoření vyhlášky, která by toto řešila. Lze toto předat zastupitelům, nebo se občané místo toho, aby je magistrát zastupoval, museli domáhat změny sami?

Díky

Touto problematikou se již zabývá vedení města Karlovy Vary.

Číslo:4150

Nahlášeno:11.12.19

Aktualizace:19.12.19

Stav: Nahlášeno

Rozpadlý dum v lese nad Vyhlídkou - ostuda a strach v lese

Dobrý den, jaké kroky podnikl magistrát města KV k tomu, aby donutil majitele domu U Tří křížů 655/2 dát do bezvadného stavu svůj majetek?
Ze zákona se má majitel o svůj majetek starat, tak aby nechátral a neztrácel na hodnotě. A určitě by neměl ohrožovat kolem jdoucí. Opadávají z něj kusy omítky a sklo! Tato zřícenina tu chátrá už 4.rokem a město s tím za tu dobu nic neudělalo. Naše lesy, které by měly oázou klidu a odpočinku pro naše "chlebodárce" děsí tato ostuda v které přebývají různé existence (bezdomovci, feťáci aj.). Doufám, že se paní primátorka přijde pokochat touto krásou. Prosím o předání této zprávy paní primátorce ať se k této věci vyjádří. Děkuji V. Beran

Číslo:4149

Nahlášeno:11.12.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

3960 - 30.9 není zodpovězen ???

3960 - 30.9 není zodpovězen, kdy se takto důležitá informace veřejnost dozví ???

Dobrý den,

s dotazem týkajícím se výstavby obchvatu Karlovy Vary se prosím obraťte na Krajský úřad Karlovarského kraje.

Číslo:4146

Nahlášeno:11.12.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

Hluk na kolonádách

Dobrý den,
nechápu jak je možné, že na kolonádách neustále otravují různí pseudoumělci, kteří pouští reprodukovanou hudbu neúnosné hlasitosti. Je nedůstojné toto provozovat v lázeňském území. Člověk má pocit, že se ocitl na pouti a ne na kolonádě.

Dobrý den,
děkujeme Vám za podnět, který jste zaslali do rubriky Závad a nedostatků. Vzhledem k tomu, že se Váš podnět netýká této rubriky byl přeposlán na vědomí na příslušný odbor nebo organizaci.

Provozování pouliční hudební produkce tzv. buskingu bylo bývalým vedením města více méně povoleno, o čemž svědčí dokument přijatý zastupiteli na zastupitelstvu města dne 17. 12. 2013. Stále platný dokument s názvem „Doporučení zastupitelstva města Karlovy Vary – Podpora uměleckých produkcí (buskingu) na veřejných prostranstvích na území města Karlovy Vary“ stanoví, za jakých podmínek by měl být busking provozován. V případě, že se „umělec“ pravidly řídí, není důvod tyto osoby jakkoli řešit. Ani používání zesilovače není v rozporu s výše uvedeným doporučením. V minulosti používání zesilovačů alespoň částečně v lázních omezovala OZV města Karlovy Vary č. 6/2017 Kolonádní řád, ale ta byla zrušena. V podmínkách přijatých zastupiteli je sice stanoven max. hlukový limit 65 dB., ale městská policie nedisponuje žádným zařízením, kterým by hladinu hluku měřila a navíc k tomuto není kompetentní.

Číslo:4145

Nahlášeno:10.12.19

Aktualizace:19.12.19

Stav: Vyřešeno

4097

Prosím o opravu chodníku ve Svobodove ul. ve Staré Roli. Jestli napadne sníh, nebudou díry vidět a hrozí pád. Už tak je zde chůze pro starší lidi nebezpečná. Už jednou byl dán podmět k opravě, ale reakce zatím žádná, proto se znovu ptám, co s tím? Na druhé straně silnice žádný chodník není a silnice je zde dost frekventovaná.

Závada bude označena přechodným dopravním značením a bude opravena dle harmonogramu nutných oprav.

Závada byla odstraněna.

Číslo:4144

Nahlášeno:10.12.19

Aktualizace:17.01.20

Stav: Vyřešeno

Pouliční osvětlení v 7:40 ráno OČIMA DĚTÍ

Opakovaný problém a výzva k posunutí vypínání pouličních světel na 7:50. Dcera dnes ráno cestou do školy píše sms: " mami chapes ze uz zhasli svetla vzdit je jeste polotma".

Oprava casu 4143

Vypínání VO se nedá posunout. Zapínání a vypínání VO je spínačem HDO. Již řešeno s ČEZ.

Číslo:4143

Nahlášeno:10.12.19

Aktualizace:17.01.20

Stav: Vyřešeno

Pouliční osvětlení v 8:40 ráno OČIMA DĚTÍ

Opakovaný problém a výzva k posunutí vypínání pouličních světel na 8:50. Dcera dnes ráno cestou do školy píše sms: " mami chapes ze uz zhasli svetla vzdit je jeste polotma".

Vypínání VO se nedá posunout. Zapínání a vypínání VO je spínačem HDO. Již řešeno s ČEZ.

Číslo:4142

Nahlášeno:09.12.19

Aktualizace:19.12.19

Stav: Vyřešeno

Poškozená příjezdová komunikace ke garážím na Růžovém vrchu

Dobrý den, pokuste se prosím opravit příjezdovou komunikaci ke garážím na Růžovém vrchu. Po několika urgencích žádná změna a situace je již velmi špatná. Děkuji Hvížď

Oprava byla provedena.

Číslo:4141

Nahlášeno:09.12.19

Aktualizace:12.12.19

Stav: Vyřešeno

chybějící zápis z komise

Dobrý den, kdy se objeví na internetu zápis z posledního jednání Komise lázeňství a cestovního ruchu? Již je to delší dobu, kdy komise byla a zápis nikde.

Dobrý den,
poslední jednání Komise lázeňství a cestovního ruchu se konalo dne 27.11.2019. Dle Jednacího řádu komisí rady města Karlovy Vary zápis pořizuje tajemník komise. Ve lhůtě pěti dnů od jednání komise zašle tajemník komise zápis všem členům komise, v tomto případě do 1.12.2019.
Člen komise je oprávněn ve lhůtě pěti dnů od uplynutí lhůty k zaslání zápisu podávat k zápisu námitky a připomínky, v tomto případě do 6.12.2019. K námitkám a připomínkám podaným členem komise po uplynutí pětidenní lhůty k podání námitek a připomínek nebude přihlíženo.
Předseda komise podepíše zápis ve lhůtě pěti dnů od uplynutí pětidenní lhůty k podání námitek a připomínek členů komise.

Zápis z jednání komise společně s návrhem na usnesení s důvodovou zprávou předloží tajemník komise na vědomí radě města na jejím nejbližším zasedání, které se bude konat dne 21.1.2020.
Anonymizované zápisy z jednání komise budou uveřejňovány na internetových stránkách města, jejich uveřejnění bude zajišťovat tajemník komise, a to poté, kdy rada města vezme předmětný zápis z jednání komise na vědomí.

Číslo:4140

Nahlášeno:09.12.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

Listi v Okruzni ulici

Bude jeste letos sklizeno,na detske hriste v Dvorakove ulici se nezapomina,ale Okruzni ul.od vezaku ke konecny zastavce busu c.13 se jako kazdy rok dostane az najare!Dekuji!

Listí na chodníku v Okružní ulici bylo odstraněno.

Číslo:4139

Nahlášeno:09.12.19

Aktualizace:02.01.20

Stav: Vyřešeno

Osvětlení Příčná ulice

Pouliční světlo v Příčné ulici- přesněji v jejím slepém rameni, na konci ulice
nesvítí světlo.

Dobrý den, opraveno 19.12.2019.

Číslo:4138

Nahlášeno:07.12.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

AD 4133

Dobrý den,

připojuji se s nesouhlasem k redukci spojů. MHD má především sloužit občanům a přepravovat je. K čemu nám bude MHD zdarma, když pojede tak v únoru a v úterý? Ráda dětem pořídím placené časové jízdné, jako je moji rodiče platili mně, ale odmítám, aby moje děti cestovaly jako dobytek. Zkuste se svézt kolem druhé hodiny čímkoli, to není doprava 21. století. Děkuji Brandtlová

Vážená paní Brandtlová,
tak jak jste se mohla dočíst z médií, nerušíme žádný spoj ani MHD v Karlových Varech. Pouze dojde k unížení nektěrých spojů, které nenesou charakter hromadné dopravy, ale dopravy individuální, což není smyslem městské hromadné dopravy. V současné době vypravujeme 1.050 spojů denně a unížení se bude týkat 99 spojů denně, tzn. denně budeme vypravovat 951 spojů. Žádnou linku nerušíme. Tímto i nadále patříme ke špičce v počtu vypravených spojů a ročním nájezdu kilometrů v kategorii velikosti města, jako je to naše, tzn. s počtem obyvatel 48,5 tis. Samozřejmě budeme situaci bedlivě sledovat a společně s městem Karlovy Vary i vyhodnocovat a to především s ohledem na obsazenost jednotlivých spojů.

Číslo:4137

Nahlášeno:06.12.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

Žádost o doplnění sáčků na psí exkrementy

Dobrý den, prosíme o pravidelné doplňování sáčků na psí exkrementy v ulici Kosmonautů.
Děkujeme!

Svozová společnost byla vyzvána, aby pravidelně vždy v den svozu doplnila sáčky na psí extrementy.

Číslo:4136

Nahlášeno:06.12.19

Aktualizace:09.12.19

Stav: Nahlášeno

4063 - poděkování

Děkujeme za úpravu výšky kanálu mezi KGM**** a Ambiente v Moravské ulici.

R. Rumlena

ARISTOKRATY HOTELY s.r.o.

Číslo:4134

Nahlášeno:04.12.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

omezení spojů v roce 2020 Tašovice

Dobrý den,
to považujete za odpověď ? Ne všem lidem vyhovuje linka číslo 1. Děti do škol dojíždí autobusem číslo 16, ZŠ Dukelských hrdinů, Poštovní i na Ondřejskou. Tam autobus číslo 1 nezajíždí. To samé nezajíždí k Lázním 1. Od Lázní 1 jede spoj číslo 2, který se mění na 16. Bohužel žádný spoj číslo 1 nejede tak, aby navazoval na linku číslo 2. Není možné ani přesednout a pokračovat ráno dál. Takže linku číslo 1, která zajede do Tašovic 1x za hodinu, si klidně můžete zrušit. Lidé se potřebují do práce dostat včas a nejezdit okružní jízdu po Varech přes Horní nádraží. A odpověď, že linka číslo 1 zůstane, je zcela neuspokojivá. Prosím o odpověď zodpovědné osoby . Když dotyčná osoba se neumí ani podepsat. Nebo mi snad odpověď psal automat ?

Děkuji
Urbanová

Vážená paní Urbanová,
Tašovice jsou v současné době velice kvalitně obslouženy, mají v současnosti nejvíce spojů, pokud je přepočteme na počet obyvatel – 6 spojů na 100 obyvatel, zatímco například Bohatice či Doubí mají jen 2 spoje na 100 obyvatel, tedy jednu třetinu. Nicméně veškeré spoje, které obsluhují Tašovice nemají charakter hromadné dopravy, ale spíše individuální, s ohledem na obsazenost vybraných spojů v průběhu dne. Je mnoho jiných městských čtvrtí, které jsou s Tašovicemi srovnatelné nebo i podstatně větší a přesto mají jen jednu linku MHD (například Bohatice, Rosnice, Čankov, Hůrky, Olšová Vrata). A rovněž obyvatelé těchto čtvrtí musejí při svých cestách po městě přestupovat.
Městská hromadná doprava musí fungovat jako celek a nemůže zajišťovat potřeby jednotlivců.

Číslo:4133

Nahlášeno:04.12.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

omezení spojů v roce 2020 Tašovice

Dobrý den,
v tomto týdnu jsem se dočetla, že DPKV se chystá v roce 2020 omezit spoje do Tašovic. Jako občané Tašovic, spadající pod Karlovy Vary s tímto krokem absolutně nesouhlasíme. Již nyní je doprava do Tašovic nedostatečná. Nevidím jediný důvod, proč nás chcete obrat o spoje. Daň z nemovitosti platíme v okrajové části K.Varů úplně stejně vysoké, jako bychom bydleli v centru. Obce v okrajových částí K.Varů a jsou samostatně fungující, takové částky neplatí. Tudíž, máme úplně stejný nárok na služby jako ostatní obyvatelé K.Varů. Již nyní máme problém se dostat o víkendu do zaměstnání na 6 nebo 7 hodinu ranní. Autobusová linka číslo 16 jezdí první o víkendu až v 8,50 hodin , což je NEDOSTAČUJÍCÍ !! A ob jednu hodinu. Myslíte si, že je to v 21.století zcela normální ? Omezte spoje jedoucí do Varyády, do Globusu a můžete ušetřit, ale nám občanům Tašovic navíc spoj přidejte. Je mi jasné, že se budete bránit tím, že některé linky jsou nevyužité. Ano, byly. Protože byl uzavřen Doubský most a spoustu lidí řešilo dopravu autem. Jsem ochotná za jízdné dětí platit, jako tomu bývalo, ale ať je doprava do Tašovic a z Tašovic zachována a o víkendu ráno i večer zajištěná. Lidi o víkendu jsou v zaměstnání i do 20 a 21 hodin. Autobus číslo 16 nejede. Vždyť je to směšné.
Děkuji za odpověď
Urbanová

V rámci plánované optimalizace jízdních řádů MHD proběhne redukce spojů v celém městě a dotkne se všech čtvrtí, tedy nejen Tašovic.
Čtvrť Tašovice má v současnosti vzhledem k nízké obsazenosti spojů předimenzovanou obsluhu. Páteřní obsluhu Tašovic tvoří linka č. 1, kterou ve svém podnětu opomíjíte.
Není tedy pravda, že o víkendu jede první spoj až 8:50, prvním spojem je linka č. 1 již v 5:08 hodin, naopak poslední spoj jede až ve 22:20 hodin od Tržnice, takže se dostanou i lidé, kteří jsou v zaměstnaní do večerních hodin. Linka č. 1 bude do Tašovic zajíždět i nadále.

Číslo:4132

Nahlášeno:04.12.19

Aktualizace:04.12.19

Stav: Vyřešeno

Parkování nemocnice

Dobrý den, vznesl jsem dotaz ohledně parkování v nemocnici. Nikde jsem ho zde nenašel. Jak je to možné???

Dobrý den,

Váš podnět se netýká Magistrátu města Karlovy Vary a není v jeho kompetenci postavit parkoviště na pozemku nemocnice.

Číslo:4131

Nahlášeno:03.12.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

Urgence urgence (3863, 4022)

Další měsíc uplynul a posun žádný. Odpověďmi ve stylu "je na tom pět kulatých razítek, tak to musí být v pořádku" se problém nevyřeší.

K čemu máme správní úřad a policii ČR, když za čtyři měsíce trvání uzavírky frekventované spojnice mezi dvěma městskými čtvrtěmi nejsou schopny zajistit ani kloudné označení? Zajel se za tuto dobu vůbec někdo z dotčených orgánů podívat na místo?

Dobrý den,
děkujeme za Váš úhel pohledu.
V současné době je na základě Vašeho podnětu a následného prověření Dopravního inspektorátu Policie České republiky příslušným správním úřadem vydáno doplněné Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Po nabytí účinnosti veřejné vyhlášky v dané věci bude správcem silnice přechodné dopravní značení doplněno.

Číslo:4130

Nahlášeno:03.12.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

KV-karta

Dobrý den, podle slov pracovnic dopravní kanceláře DPKV prý nejde žádost o Karlovarskou kartu podat elektronicky. Je to pravda? Případně jak je to možné? V jiných městech je toto již samozřejmostí.

Dobrý den,

prozatím tuto možnost skutečně nenabízíme. V současné době je potřeba navštívit předprodejní kancelář 2x - poprvé s podáním žádosti a podruhé pro vyzvednutí Karlovarské karty. Dalších 5 let již nemusíte předprodejní kancelář navštívit - časové jízdné i elektronickou peněženku je možné si zakoupit / dobít online prostřednictvím našeho e-shopu.

Avšak v prvním kvartálu příštího roku s touto možností přijdeme, tzn. bude již možné si požádat o vystavení Karlovarské karty on-line.

Číslo:4129

Nahlášeno:03.12.19

Aktualizace:10.12.19

Stav: Vyřešeno

Přípojný pruh R6 nad Tescem

Dobrý den.
Když najíždím na průtah ve St.Roli, exit 129, směrem na Cheb, tak je přípojný pruh plný špíny a odrazuje řidiče od užití. Hrozí totiž defekt. Prosím o jeho uklizení a to i v prostoru za krajnicí. Mohlo by to zvýšit bezpečnost. Revize všech podobných míst na území města by též mohla prospět. Například nájezd u Globusu směr KV.

Dobrý den,
podnět jsme předali k řešení na Ředitelství silnic a dálnic.

Číslo:4128

Nahlášeno:03.12.19

Aktualizace:08.01.20

Stav: Vyřešeno

nákladní 25

dobrý den mohli byste taky jednou za čas uklidit chodnik od nákladní 25 k depu poště ,je tu chodník celý zasypání listim a to je uchozene a klouže to mi starší lidi tu nemůžeme pořádně chodit hlavně že ve městě máte uklízení každý list co spadne ale na nás na nákladní kaslete

Úklid chodníku byl proveden. Požadavek na častější úklid byl předán smluvnímu partnerovi.

Číslo:4127

Nahlášeno:03.12.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

vandalové

Dobrý den, posílám obrázky z cesty pod Bezručovou ulicí. vyvrácený sloupek směrem k bazénu Thermalu a opět poničená informační tabule. V této souvislosti - nebylo by jednodušší tabuli přemístit nebo zrušit? Sami víte, kolikrát do měsíce je poničená. A ještě k sprejerům - dělám si statistiku podle tagů - značek. Je to zajímavé, mám takový dojem, že největší škody v KV (a nejen tam) dělá pár jedinců (3-5). Všimli jste si, kolik škody za statisíce už tito opravdu pouze jedinci zničili? Viz fotografie...u tohohle Drahovice, centrum, Otovice, .......dokonce i cyklostezka do Nové Role...

Dobrý den,informační ceduli očistíme a zábradlí opravíme.
Dobrý den, dnes jsme opravili rozbitou a pomalovanou informační tabuli ve svazích nad bazénem Thermal.