Závady a nedostatky

Nemůžeme být všude a vidět vše hned. Čistota města a veřejný pořádek nám leží na srdci a chceme, aby naše město bylo pěkné.
Pomozte nám a hlaste nám na této stránce vaše postřehy.
Podněty, které se nebudou týkat dané tématiky, nebudou zveřejňovány. Upozorňujeme, že tyto stránky nejsou určeny k diskuzi mezi občany.


>>> Pro nahlášení poruch veřejného osvětlení použijte prosím tento odkaz: https://kv.verejneosvetleni.cz. Děkujeme <<<


vložit nedostatek

Číslo:3474

Nahlášeno:08.05.19

Aktualizace:09.05.19

Stav: Nahlášeno

Výtluky v ulici Polní

Dobrý den,
bylo by možné opravit výtluky v ulici Polní- Olšová Vrata.
Děkuji

Číslo:3473

Nahlášeno:08.05.19

Aktualizace:21.05.19

Stav: Vyřešeno

Opakujici se Skládka - Nádražní ulice Stará Role c. 4

Opětovným nepořádek kolem garáží nádražní

Dekuji

Skládka byla uklizena.

Číslo:3472

Nahlášeno:07.05.19

Aktualizace:30.07.19

Stav: Vyřešeno

Pošozený Big Bell

Dobrý den,
na třidě TGM naproti kinu Čas chybí madlo na otvírání odpad.nádoby Big Bell, čímž je zařízení nefunkčí.

Děkuji

Poškozený bigbell byl obratem opraven.

Číslo:3471

Nahlášeno:07.05.19

Aktualizace:10.05.19

Stav: Vyřešeno

Dopravní situace

Přepošlete na Odbor dopravy tuto fotografii časté dopravní situace u nájezdu na R6 u Billy v Drahovicích. Situaci tam navíc komplikuje výjezd od Billy a od benzinky MOL. Vybudováním plnohodnotného připojovacího pruhu na R6 a také sjezdu z R6, by se podobné situace neopakovaly.

Dobrý den,

děkujeme za foto daného území. Samozřejmě tuto problematiku vnímáme a to nejenom město Karlovy Vary, ale i Policie ČR.
Zájmové území je projekčně připraveno k realizaci, která proběhne v rámci dostavby dálnice D6, kdy se bude jednat o investiční akci Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Číslo:3470

Nahlášeno:07.05.19

Aktualizace:09.05.19

Stav: Vyřešeno

Parkovací místa.

Dobrý den, po rekonstrukci silnice v ulici Chelčického v Tuhnicích, kde zde došlo k odebrání cca 15 parkovacích míst a poté zezačátku výstrah a nyní rozdávání pokut pro auta stojící mimo vyznačené pruhy.
Je zde cca 15 parkovacích míst kde můžeme parkova, ale ty jsou zabírány lidmi kteří v této ulici vůbec nebydlí, parkují zde lidé a pak jdou do práce do města či tak, a my kteří zde bydlíme nemáme kde parkovat. Příjde mi to jako nelogické. Vejde se sem mnohem více aut než je vyznačených míst. Prosila bych aby se to nějak vyřešilo ať zde tedy parkují jen ti co tu bydlí a né kdokoliv když už nám bylo odebráno tolik míst na parkování!!
Nebo nějaké řešení tohoto problému.
Děkuji.

Byla zde zpracována PD, rekonstrukce byla provedena na základě platného vydaného stavebního povolení, řádně zkolaudována. Ulice je řešena jako obytná zóna, kde se může stát pouze na vyhrazených parkovacích místech.

Číslo:3469

Nahlášeno:07.05.19

Aktualizace:09.05.19

Stav: Řeší se

zavlažovací vaky

Dobrý den, nezbyly, prosím, ještě zavlažovací vaky? Byla by škoda, kdyby uschly nové stromy v Dykově ulici ve Staré Roli.
Děkuji

Dobrý den,prověříme a případně na Dykovu ul. osadíme.

Číslo:3468

Nahlášeno:07.05.19

Aktualizace:07.05.19

Stav: Nahlášeno

Semafory Kpt. Jaroše

Nechte už konečně seřídit semafory na křižovatkách Závodní - Kpt. Jaroše a Chebská - Kpt. Jaroše. Proč je mezi rosvícenou šipkou do prava a rosvícením zelené na normálním semaforu časová podleva. Když se jede do prava, šipka zhasne tj. musí se zastavit a cca po 3 sekundách se rozsvítí normální zelená a můžu opět jet. Vždyť je to na hlavu.

Číslo:3467

Nahlášeno:07.05.19

Aktualizace:09.05.19

Stav: Vyřešeno

Poškozená dopravní značka

Na začátku ulice Nádražní naproti podniku Brooklyn někdo ulomil uchycení dopravní značky zákaz zastavení. Ta je nyní opřena o zeď a ničí prejzy na její vrchní straně. Je to opět ukázka chování návštěvníků podniku Brooklyn, kteří každou páteční a sobotní noc terorizují okolí,

Závada je nahlášená, dopravní značka bude opravená.

Číslo:3466

Nahlášeno:06.05.19

Aktualizace:24.06.19

Stav: Vyřešeno

Propadlý kanál na křižovatce Krokova (k zahrádkám) a silnice ke hřbitovu

Při nedávné akci ČEZu v Krokově ulici poškodilo nákladní auto AVE kanál na křižovatce Krokova (k zahrádkám) a silnice ke hřbitovu. Na přiložené fotografii je vidět, že se jedná o nebezpečnou situaci nejen pro auta ale i pro děti, které zde v doprovodu rodičů často procházejí. Zajistěte alespoň prozatímní zakrytí.

Dobrý den, bude okamžitě opraveno.
Místo propadu je prozatím – do provedení opravy – označeno dopravním značením.

Kanál byl opraven.

Číslo:3465

Nahlášeno:06.05.19

Aktualizace:09.05.19

Stav: Vyřešeno

Oprava komunikace Majakovského

Děkujeme za odpověď , se kterou ovšem nesouhlasíme. Nejedná se o standardní postup opravy komunikací ve městě, je věc názoru a případného výkladu normy. Dnes se snažilo úklidové auto firmy AVE odsát část štěrku a to pouze na středu komunikace. Auta mají zapíchaný štěrk v pneumatikách, lidi si nosí domů štěrk v podrážkách. V ulici Celní se shrnuje štěrk k Sokolovské, časem se tím budou zanášet kanály . Tímto se záležitost pochybné opravy nevyřešila. Věříme, že dojde z vaší strany k pochopení nevhodnosti způsobu opravy a učiníte kroky k nápravě. Závěrem máme zato, že finance v tomto případě byly vynaloženy neúčelně.
S pozdravem Míčková

Tento technologický postup je standartní opravou korozního povrchu asfaltové vozovky, který odpovídá příslušným Technologickým postupům a ČSN. Výklad této normy není na posouzení stavebníka, ale touto normou se řídí !!, případný výklad a věci názoru normy není možný. Použité kamenivo je dle ČSN a z praxe není možné aby tato použitá frakce 2/5 mm, znehodnotilo pneu od vozidel, popř. obuv chodců. Přebytečné kamenivo je strojně zameteno po provedeném emulzním nátěru, k zanesení vpustí nedochází.
Zvolená technologie je standartní pro "údržbu" a prodloužení životnosti stávající silniční sítě města KV. Případná rekonstrukce dané lokality (chodníky, VO, zeleň, park.stání, povrch vozovky, atd.) je předmětem dlouhodobých plánů, zpracování projektové dokumentace a dalších potřebných dokumentů.

Číslo:3464

Nahlášeno:06.05.19

Aktualizace:07.05.19

Stav: Vyřešeno

Reakce na příspěvek 3449: Tohle město není pro mladý?

Dobrý den.
Již několik let občané poprávu kritizují nadměrný hluk z hudebních akcí(rockových, punkových, pop a pod.), které pořádá město v centru města v těsné blízkosti bytové zástavby nebo v lázeňských lesích(chráněná kraj.oblast Slavkovský les!!!). Bohužel bez výsledku s konstatováním: příslušné orgány se vaším podnětem budou zabývat. Nezabývají se a navíc se chystají zavřít Letní kino jako ideální místo pro tyto produkce.

Je zásadně nutné podpořit všechny, kteří si stěžují na neúměrnou hlukovou zátěž paradoxně v centru LÁZEŃSKÉHO MĚSTA a lázeňkých lesích !!! Přitom samo město tyto akce organizuje a do této lokality umisťuje. Asi má jiné poznatky o hluku a jeho škodlivém dopadu na pacienty a zde bydlící občany a absolutně zde neplatí: Svoboda jedněch končí tam, kde začíná svoboda druhých.
(....)(Převzato z internet. zdroje)...Dovolte mi zamyšlení nad vysokým počtem decibelů. Jednoznačně se ví, že je hluk rizikovým faktorem, jenž nenápadně přispívá k chronickým nemocem, a to nejen sluchového orgánu, ale i mozku a celého těla.
Hladina hluku na diskotéce se pohybuje kolem 80 decibelů, což je podobné tomu, když máte blízko ucha vysavač, nebo kolem projede vlak. Pokud bude na pracovišti hluk této intenzity, musí si zaměstnanec podle hygieniků povinně chránit uši. Ochrana před nadměrným hlukem začíná u hranice 85 decibelů. Při živé rockové hudbě, zvláště když stojíte v před reproduktorem, na vás působí 110 decibelů: To se již blíží hluku, které vydává startující proudové letadlo (120 decibelů), když jste od něj 300 m. Práh bolesti z hluku bývá kolem 130 decibelů. Když se k onomu startujícímu letadlu přiblížíte na 10 metrů, zasáhne vás 140 decibelů a hrozí vám akustické trauma.
Tónová audiometrie již naznačí blížící se poškození hlukem. Čím déle hluk působí, tím méně stačí jeho intenzita k poškození. Nejprve dochází k dočasnému, následně trvalému posunu sluchového prahu.
"Dítě" v 16 letech, které je vystavováno výše popsaným útokům na smysly, si evidentně zhorší prospěch ve škole. V tomto věku se kapacita mozku zvětšuje a je připravena přijímat informace - vědomosti, ale popsaným útokem se ničí milióny buněk mozku, které jsou důležité pro paměť. Zhorší se soustředění. Dochází k nenávratným škodám.
Organizmus reaguje na hluk jako na poplašný signál, spouští celou řadu obranných mechanizmů a reaguje na hluk zvýšením krevního tlaku, zrychlením tepu, stažením periferních cév, zvýšením hladiny adrenalinu, ztrátami hořčíku.
Do poradny nám píší mladí lidé, zvláště dívky. Hledají příčiny, proč mají nedostatek hořčíku a musejí užívat hořčík v tabletkách. A hle, najednou je tu vysvětlení, kde mohou hledat - mimo jiné - takou příčinu jejich problémů.
Dlouhodobé vystavování nadměrnému hluku pak způsobuje hypertenzi (vysoký krevní tlak), poškození srdce včetně zvýšení rizika infarktu, snížení imunity, chronickou únavu a nespavost.
Výzkumy prokázaly, že výskyt civilizačních chorob přímo vzrůstá s hlučností daného prostředí.
Za hlavní příčinu sluchové ztráty již není v současné době považováno stárnutí, nýbrž hluková zátěž. Poškození sluchu je přitom většinou nevratné.
Braňme své děti, udělejme si na ně více času, orientujme je více na sport, přírodu, aktivní muziku u táboráku s melodií v hrdle. Odsuňme „BUM-BUM“ na vedlejší kolej
MUDr. P. Šácha (zdroj www.symbivita.cz/skodlivost- decibelů -clanek-2386.html))

Dobrý den,
děkujeme Vám za podnět, který jste zaslali do rubriky Závad a nedostatků. Vzhledem k tomu, že se Váš podnět netýká této rubriky byl přeposlán na vědomí na příslušný odbor nebo organizaci.

Číslo:3463

Nahlášeno:05.05.19

Aktualizace:06.05.19

Stav: Řeší se

Psí sáčky

Dobrý den, proč se nedoplňují psí sáčky v Kolárově ulici u školy v Horních Drahovicích? Chodím tam denně a o sáček jsem tam nezavadil už asi měsíc. Stejně tak v blízkém okolí v Horních Drahovicích, když jdu kolem nějakého boxu na psí sáčky, jsou permanentně prázdné. Šlo by s tím něco udělat?

Podnět byl předán svozové společnosti ke sjednání nápravy.

Číslo:3462

Nahlášeno:05.05.19

Aktualizace:06.05.19

Stav: Vyřešeno

Stromy v ulici 5. května

V ulici 5. května v Drahovicích popadala či byla pokácena řada stromů, část stromů zůstala a je každoročně ošetřována odstřihem větví. Kdy budou scházející stromy nahrazeny nově zasazenými? V dolní části ulice bylo dokonce stromořadí - stromy na obou stranách ulice, aktuálně tam zbývají jen sirotci, většina stromů zanikla. Část stromů schází též oproti dřívějšímu stavu v ulici Anglické, i zde by bylo vhodné stromy doplnit novými, tj. zasadit přiměřeně vzrostlé mladé stromky. Lze též zvážit poražení přestárlých stromů a jejich obnovu novými stromky.

Dobrý den,kvůli inženýrským sítím bohužel nelze stromy vrátit na původní místo.Výsadba by byla v rozporu s ochranným pásmem.Řešením by byla rekonstrukce ulice s přeložením inženýrských sítí,to je však z ekonomických důvodů nepravděpodobné.

Číslo:3461

Nahlášeno:03.05.19

Aktualizace:06.05.19

Stav: Vyřešeno

Oprava komunikace Majakovského .

Dobrý den, tento týden se opravoval povrch komunikace části ul. Majakovského. Použitý materiál na opravu absolutně znemožňuje čištění komunikace, volně položený štěrk práší, kamínky odírají spodní části aut atd. Tento způsob opravy nepatří do zástavby, jak shodně tvrdí i tamní obyvatelé. Předpokládáme, že toto není konečný způsob opravy. Udržujeme si pruh trávníku podél komunikace, uklízíme si a hlídáme i čistotu kolem nádob na tříděný odpad, která je v blízkosti zahrady. Tudíž nemůžeme souhlasit s postupem opravy, která neumožňuje udržovat komunikaci v čistotě. Je to nelogické a nepromyšlené. Děkuji za odpověď. Míčková, Majakovského 36, 734128111

Jedná se o standartní opravu povrchu komunikace. Tyto opravy se provádí na všech typech silnic i místních komunikací. Při opravě touto technologií musí být dodržovány postupy, tak jak ukládají normy.
Přebytečná drť bude samozřejmě zametena - odstraněna .
V žádném případě provedená oprava nebude znemožňovat následný úklid a údržbu komunikace.

Číslo:3460

Nahlášeno:03.05.19

Aktualizace:10.05.19

Stav: Řeší se

Navigace k nádraží v okolí Koptova mostu.

Dobrý den,
současné značení alternativních tras při uzávěrce Koptova mostu by potřebovalo kontrolu. Pokud jdete z lázeňského centra např. na vlak, projdete po nábřeží Jana Palacha a vyjdete až u restaurace Luna na Čerťáku u uzávěrky Koptova mostu a přemýšlíte, jak se vymotat a dostat na místo určení. Dtto platí pro cesty ve směru od Solivárny. Značení je zcela nedostatečné a zmatečné, což je korunováno i názvy, které neodpovídají místopisu (např. Čertův most místo Koptův). Cedule upozorňující na uzávěr by měly být v dostatečném předstihu s jasným vyznačením náhradní trasy.
Zcela stejný zmatek vládne v okolí spojky mezi S. K. Neumanna a Táborskou. Nemluvě o tom, že spojka pod tratí je jako obchůdná trasa v katastrofálním stavu a pokud bychom žili ve skutečně vyspělé společnosti, napřed bychom opravili cesty, na nichž je plánovaná náhradní trasa a teprve potom bychom řešili vlastní opravu lávky.

Pro ilustraci nástřel trasy, kterou teď absolvujete díky absenci jasného značení:

https://mapy.cz/s/3rIbS

Zhotovitel slíbil provést požadované značení.

Číslo:3459

Nahlášeno:02.05.19

Aktualizace:13.05.19

Stav: Řeší se

dřevěný hrad na Velké louce v Tuhnicích

Dobrý den, mě by zajímalo (a nejsem zdaleka sám), proč se město nestará o dřevěnou "prolézačku" na Velké louce, které již uhnilo schodiště a nelze používat. Také zmizel provozní řád hřiště a dřevěná plastika žáby z jezírka pod hřištěm.
Otmar Homolka

Dobrý den,dřevěný hrad patří kolegům z Lázeňských lesů a sochu žáby do jezírka nainstalujeme ihned po opravě u truhláře.
Dobrý den,

celé hřiště na Tuhnické louce je třeba řešit komplexně, víme že stav hřiště je neutěšený a potřebuje generální opravu, nebo změnu celkové koncepce této louky. V tuto chvíli se hledá nejvhodnější řešení, aby se lokalita opět stala zázemím pro děti. Věřím, že najde v dohledné době to nejlepší řešení.

Číslo:3458

Nahlášeno:02.05.19

Aktualizace:14.05.19

Stav: Vyřešeno

vjezd do Varšavské ulice kolem terminálu MHD

Dobrý den.
Každý den vjíždím autem do Varšavské ulice kolem terminálu MHD. Hlavní silnice zde odbočuje vpravo a řidiči jedoucí po Varšavské ulici mi nedají často přednost. Vozidla, přijíždějící z mé levé strany a pokračující rovně, mají zakrytou značku hlavní silnice autobusy MHD (viz přiložené foto poz. č 1).Žádám o přemístění značky blíže ke křižovatce. Vozidla přijíždějící z mé pravé strany nerespektují svislou dopravní značku dej přednost s doplňkovou tabulkou. Situaci by vyřešilo vodorovné dopravní značení přerušovanou čárou (na fotografii poz. č. 2) jako je u Globusu

V příštím roce by mělo dojít k rekonstrukci ulice Varšavská, kde bude řešeno i dopravní značení. Z tohoto důvodu se nyní dopravní značení posouvat nebude.

Číslo:3457

Nahlášeno:02.05.19

Aktualizace:03.05.19

Stav: Vyřešeno

Oslavy Osvobození v K. Varech.

V předstihu by správa Karlovarského hřbitova měla se připravit na oslavu osvobození a nečekat na den kdy si tam přinesou z Ruské ambasády nové květiny. Stávající věnec již u památníku na Drahovickém hřbitově pamatuje snad loňské Vánoce a tudíž by tam už neměl dnes již "strašit".

Dobrý den,
Jako správce hřbitovů , jako každý rok provádím na všech rus. válečných hrobech , tedy i na Drahovickém hřbitovu úklid nejen pomníků, ale i jejich okolí.
To je sběr listí a nepořádku, sekání trávy a podobně. Také se provádí zametení a úklid přístupových cest a další. Tyto práce se zaměřením na přípravu dne osvobození byly provedeny ve dnech 23.4. – 26.4.2019 Je mi líto, že jste neudělala foto v tomto týdnu.

Na závěr nechci a myslím, že ani nemohu ruským návštěvníkům bránit kladení květin a věnců k ruským památníkům. Ta květinová výzdoba zde minulý týden nebyla,
Poznamenávám , že je z živých květin a proto vypadá jak vypadá od víkendu –
Není zde ani rok, ani měsíc , ale od 27.4.2019

Číslo:3456

Nahlášeno:02.05.19

Aktualizace:03.05.19

Stav: Řeší se

Povrch chodníku a tržiště u Thermalu

Určitě by stálo za pozornost opravit poškozená místa chodníku u Thermalu, jak už někdo zde na toto poukazoval. Je jen otázkou času kdy si zde nějaký turista vymkne nohu a bude chtít od města odškodné za zdravotní újmu.

Plocha před Thermalem není v majetku města, jedná se o majetek Thermalu, na špatný povrch jsme již Thermal několikrát upozorňovali.

Číslo:3455

Nahlášeno:02.05.19

Aktualizace:21.05.19

Stav: Vyřešeno

Mlýnská kolonáda a holubi

Holubi si našli na Mlýnské kolonádě nové parkoviště, aby to neměli za potravou od turistů tak daleko. Bohužel nám ale tímto nevědomky poškozují svými výkaly kamennou výzdobu této kulturní památky ČR od architekta Josefa Zítka z r.1893. Instalováním sítí by jim snad bylo "parkování" alespoň na tomto místě znemožněno.

Dobrý den,

děkujeme za podnět, boj s holuby je nekonečný, ač je jejich krmení zakázáno i "Lázeňským statutem" (nařízení vlády 321/2012, § 8 bod 3 - Ve vnitřním území lázeňského místa je na veřejném prostranství zakázáno krmit toulavá a volně žijící zvířata) často je lidmi tento zákaz porušován a výskyt holubů se zvyšuje.

Číslo:3454

Nahlášeno:02.05.19

Aktualizace:08.11.19

Stav: Vyřešeno

Propadlá kanalizace

Nad pizzerií Mama Mia je propadená kanalizace. Otvor se patrně postupně zvětšuje. Možná by stačilo jen otvor zalepit.

Oprava kanalizace je vedena v evidenci, oprava bude provedena v rámci rekonstrukce komunikace v ul. Bulharská.

Číslo:3452

Nahlášeno:01.05.19

Aktualizace:13.05.19

Stav: Vyřešeno

Rozbitá lavička nad Vyhlídkou

Dobrý den, toto umění čeká na návštěvníky poté co se vydají z Goethovy vyhlídky směrem centrum města. Toto místo se nachází nad Vyhlídkou cca 100m nad pramen u lesa směrem do kopce (lesníci budou vědět). Je to na celkem pěkné cestě se spousty vyhlídkami, jen kdyby v cestě pod listím nebyly schovány ty "hradní příkopy" na odvodnění dešťové vody, kde vyvrknutí kotníku je zaručené.. Inspirace se dá najít u našich sousedů, kde používají železné nebo betonové s úzkou vpustí vhodné pro seniory, kočárky i cyklisty.. kdo je zde uvidí ten pochopí :( S pozdravem A.Kerl

Dobrý den,

lavička je uklizená. Co se týká svodnic, je to problém, který se týká všech lesních cest ve svahu. Umísťujeme svodnice jak dřevěné, tak železné a v některých případech se využívají i svodnice kopané. Je lepší pár „hradních“ příkopů než zničená lesní cesta.

Číslo:3451

Nahlášeno:01.05.19

Aktualizace:03.05.19

Stav: Řeší se

Všude jsou nedopalky - pokuty už MP nedávají?

Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda strážníci pokutují lidi kteří odhodí nedopalek na zem? Ptám se na to z toho důvodu, protože všude po městě, hlavně v centru se válejí nedopalky od cigaret. Zatím jsem neslyšel, že by byla udělena pokuta. A to by si jen na tržnici vydělali hromadu peněz. Úklid jde z peněz města, které by peníze mohlo využít lépe a úklid zaplatit z pokut.
Je to opravdu ostuda, protože se s nedopalky potkáte defakto na každém metru. A to jsme světové lázně..

Dobrý den,
strážníci se samozřejmě této problematice namátkově v rámci své činnosti věnují, ale jejich práci jim ztěžuje fakt, že svou činnost musí vykonávat pouze v uniformách a pro hříšníka/kuřáka jsou pak lehce viditelní a ne každý je takové nátury, aby před uniformou odhodil nedopalek. I přes toto úskalí strážníci za první čtyři měsíce letošního roku řešili téměř čtyřicet kuřáků, kteří kouřili na místech, kde je to zakázané, nebo odhodili nedopalek cigarety, čímž znečistili veřejné prostranství a uložili jim pokuty za 13800,- Kč. Samozřejmě v kontrolách strážníci nepoleví a neukázněným kuřákům se budou i nadále věnovat.

Číslo:3450

Nahlášeno:01.05.19

Aktualizace:03.05.19

Stav: Řeší se

chodník Šumavská ulice

Již cca 2 měsíce je podstatně omezena průchodnost chodníkuu křižovatky ulic Šumavská x Moskevská. Při výkopových pracíeh byl z části chodníku odstraněn asfaltový povrch, který dodnes nebyl obnoven. Jde přitom o poměrně dlouhou část chodníku. Chodník je u školy, u zastávky autobusu a u přechodu - jde o chodci dost využívanou část chodníku. Chodci zčásti (zejména při dešti) obcházejí tuto část chodníku vstupem do silnice, což je dost nebezpečné i s ohledem na nepřehledné místo - v zatáčce, u přechodu, v blízkosti dvou autobusových zastávek.

Dobrý den,
stavební firma, která provádí výměnu kabelů VN bude balit všechny překopy a výkopy v ul. Šumavská a Moskevská najednou. Předpoklad – max.14 dnů.Stavební práce na této stavbě mají povolení do 14.7.2019, tudíž ukončení a předání bude provedeno s předstihem. Současně budou zatravněny i části v zeleni, kde byl výkop proveden.

Číslo:3449

Nahlášeno:01.05.19

Aktualizace:03.05.19

Stav: Vyřešeno

Tohle město není pro mladý ????

V právě vyšlém čísle KRL v rubrice Hyde park je otištěn příspěvek p.Barbory Hradecké z Pirátů, který doslova dehonestuje lidi žijící v centru města a zároveň pracující v lázeňství (což znamená, že musí "obsluhovat" po všech stránkách klienty lázeňských zařízení, a to, vážená paní Hradecká zřejmě k vašemu podivu, i o všech svátcích a víkendech), za to, že se chtějí na tuto náročnou práci představte si i VYSPAT!!!

Naše město živilo, živí a bude živit LÁZEŇSTVÍ. Lázeňství je tady tradicí i prioritou, nikoli hlučné koncerty v nebo poblíž lázeňského území, které dokonce léčbu trávicího ústrojí zásadně narušují! Pokud si Piráti toto neuvědomují, tak asi jakákoli seriózní diskuze s nimi těžko bude možná, ač se nám v mnoha jiných směrech jejich názory mohou líbit. Nikomu nechceme upírat zábavu, proto jsme všemi deseti např. pro udržování Letního kina a areálu Rolava, a to právě proto, že jediným možným kompromisem mezi svobodnou zábavou pro mladé, a možností "přežití" ostatních, kteří pro Lázně pracují a musí se nejen vyspat, ale také ve svém volnu mít možnost v klidu relaxovat, jsou právě takovéto areály, kde mohou být koncerty a jiné akce v podstatě neomezeně, protože v bezprostředním okolí nikdo nebydlí, navíc určitě areál letního kina je dobře akusticky řešen a do značné míry odhlučněn.

Pokud jde o "rušení klubů v centru města", my z okolí Smetanových sadů např. máme za sebou otřesný několikaletý zážitek s klubem Masařka a jeho následovníky, kdy při kolaudačním řízení, jehož jsme se jako dotčení okolní obyvatelé účastnili ve snaze dosáhnout nějakého přijatelného spolunažívání, bylo sice nařízeno a horlivě naslibováno všechno možné - utěsněná okna i dveře (větrání pouze klimatizací), dodržování zavírací doby atd atd... dokonce takto proběhl i zkušební provoz. Bohužel POUZE TEN ZKUŠEBNÍ. Od prvního dne normálního provozu začalo pro nás doslova peklo na zemi, někteří obyvatelé se postupně raději odstěhovali, jiní z beznadějného nekončícího boje zemřeli na infarkt nebo mrtvici, výjezdů policie tu byly za tu dobu tisíce, někdy i třikrát za noc. Žádná klimatizace se pochopitelně nepoužívala, okna i dveře byly celoročně otevřené dokořán, produkce se táhly často do tří i více hodin do rána. Mnozí skončili postupně dlouhodobě na psychiatrii nebo i v invalidním důchodu.. a to nemluvím o žádných přestárlých mrzoutech, kteří nemají rádi hudbu, jak se možná někdo z Pirátů k tomu bude chtít vyjádřit! Dunivé koncerty živé hudby prostě jdou těžko skloubit se životem lázeňských hostů a těch, kteří se o ně starají...při nedodržování jasných pravidel už vůbec ne!
Letní kino může tento střet konflikt - zábava vs. právo na odpočinek - určitě do značné míry v této lokalitě vyřešit, proto ho všemožně podporujeme.

Že by bylo v KV všeobecně málo akcí, to si v žádném případě ale my, co žijeme v centru a na hranici lázeňského území, nemyslíme!. Vždyť minimálně každý druhý celý víkend počínaje dubnem až do podzimu, je tu jedna velká akce za druhou. I tyto často zdejší obyvatele, ale i hosty v sanatoriích, penzionech a apartmánech často velmi obtěžují, jsou-li spojeny s "doprovodnými" koncerty nebo hlasitým křikem do mikrofonu, a narušují jejich lázeňskou léčbu - oni se sem přitom za docela velké peníze přijeli přece HLAVNĚ LÉČIT!!!, ne celé dny a ještě kolikrát i v noci poslouchat český bigbít, metal, hip hop ap, který jim navíc vůbec nic neříká, jsou znechuceni a mnoho z nich už se sem z tohoto důvodu nikdy nevrátí,. vím to od řady z nich osobně (mluvím plynně německy i rusky) Příště zkrátka pojedou do lázní evropské úrovně, kde jejich právo na léčení v klidu respektují. Do lázní patří hudba lázeňská - klasická, folklorní, určité druhy jazzu ap., a i to pouze bez zesilujících reproduktorů, aby si ji mohli poslechnout jen ti, co chtějí, a nerušilo to ty, kteří se svobodně rozhodli pro jiný program, a taky nikoho jiného neobtěžují!

Čili článek p.Hradecké je velmi problematický. Dostatek akcí pro mladé a milující hlučnou hudbu, se přece bez problémů může umístit někam, kde to nikoho rušit nebude. Ano, do letního kina, na Rolavu, na Meandr Ohře... i hudební kluby jistě také mohou být umístěny jinde než na pomezí lázní a centra. Ano, jsme krajské, ale zároveń a hlavně LÁZEŇSKÉ MĚSTO! není možné nás srovnávat s Prahou, Plzní, Ostravou, Brnem - jinými běžnými krajskými městy, které lázněmi nejsou, tady naprosto chybí logické uvažování ze strany doufám pouze p.Hradecké, nikoli Pirátů jako celku. Vždyť i na posledním celoměstském fóru bylo jako hlavní problém města na PRVNÍM MÍSTĚ zvoleno LÁZEŇSTVÍ (zkrátka péče o ně!!!)
Proto ať žijí kompromisní řešení typu letního kina! Ať tady můžeme všichni spolunažívat, ve zdraví přežívat a nevyhánět odtud ani ty, kteří nás živí, ani ty, kteří se o ně starají.

Dobrý den,
děkujeme Vám za podnět, který jste zaslali do rubriky Závad a nedostatků. Vzhledem k tomu, že se Váš podnět netýká této rubriky byl přeposlán na vědomí na příslušný odbor nebo organizaci.

Číslo:3447

Nahlášeno:30.04.19

Aktualizace:03.05.19

Stav: Řeší se

Dětské hřiště - Bohatice

Dobrý den, kdy postavíte plot kolem tratě u dětského hřiště v Bohaticích? Hřiště je vzdálené cca 20 m. Dětem hrozí nebezpečí úrazu.
Děkuji za Vaší odpověď.

Dobrý den, dětské hřiště v Bohaticích (areál zdraví) je celé oplocené a ostatní plochy veřejného sportoviště přivrácené směrem k Táborské ulici jsou ve volném prostoru. O projektu výstavby oplocení podél železniční tratě a následné investici jako zajímavém příspěvku mohou zástupci MMKV podnětně jednat.

Číslo:3443

Nahlášeno:29.04.19

Aktualizace:03.05.19

Stav: Nahlášeno

Oprava vozovky ulice Varšavská

Dobrý den,
bylo by možné opravit výtluky v ulici Varšavská v místech obchodů Snowbitch a prodejna kuchyní. Pokaždé když projede autobus otřásá se celý dům.
Děkuji

Číslo:3442

Nahlášeno:29.04.19

Aktualizace:06.05.19

Stav: Řeší se

Stezka od JARA k THERMALU

Dobrý den,

stezka od MOZARTOVA parku a dále při chůzi nad zadním traktem bývalého sídla POLICIE, k hotelu Thermal.
je
1/ V dezolátním stavu, opravdu prosím o kontrolu, projděte si ji celou, někde je hloubka děr a výmolů až 20 cm-30cm, to zatím v KV asi ještě nikde není...
2/ V polovině stezky leží naprosto poničený pravděpodobně bývalý pomník... jsou tam asi 3-4 velké kusy a je to už týdny, to nikomu nevadí?
3/ Ve spodní části stezky, kde již přícházíte k hotelu Thermal jsou křoviny, které potřebují zastrihnout a již 2 mesíce tam jsou krabice a ubrousky... pokud budou zastřihnuty, nebudou je tam už tak hodne lidé hazet, protože tam pujde videt...

Prosím o kontrolu a sjednání nápravy.
Vím, že máte rádi cedule typu "Vstup na vlastní nebezpečí" nebo ze se neudržuje, ale opravdu je to katastrofa...
Doporučuji kontrolu odboru pí Pavlasové a Správy parků....

Děkuji, Vrzal

Dobrý den,na opravu cestiček na Thermálenských svazích je zpracovaná PD a celá oprava závisí na finančních prostředcích.Zbytky pomníků byly před mnoha lety schválně ponechány u cesty jako torza ze zbylých pomníků,které byly použity do kompozice parku na Ondřejském hřbitově.Tyto torza odvezeme a umístíme pod hřbitovní zdí hřbitova v Drahovicích.Keře jsme upravovali v předjaří,stav zkontrolujeme,když tak doupravíme a samozřejmě uklidíme veškeré odpadky.

Číslo:3441

Nahlášeno:26.04.19

Aktualizace:13.05.19

Stav: Vyřešeno

Storno objednávky v aplikaci MOJE DPKV ?

Dobrý den, nikde jsem v aplikaci MOJE DPKV nenašel zrušení (tzv. storno) objednávky. Už se mi stalo, že jsem si omylem objednal lístek. A nebo jsem si objednal lístek a autobus měl zpoždění. Takže jsem chtěl objednávku zrušit a objednat si znovu abych třeba náhodou nepřekročil limit a nejel bez platného lístku. Pokud není možné internetovou objednávku zrušit, není to náhodou porušení zákona? Neměla by to řešit ČOI? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

aplikace moje DPKV opravdu neumožňuje stornování již zakoupené jízdenky. Nebylo by to ani účelné, jelikož by to významným způsobem ztěžovalo výkon přepravní kontroly a poskytovalo prostor k různým manipulacím s jízdními doklady. Je to obdobný model jako u sms jízdenky, ani tu nelze po zakoupení stornovat. O porušení zákona se v žádném případě nejedná – ustanovení o možnosti odstoupit od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory provozovny se nevztahuje na smlouvy, jejichž předmětem je přeprava osob - viz. § 1840 písmeno h) Občanského zákoníku.

Číslo:3440

Nahlášeno:26.04.19

Aktualizace:02.07.19

Stav: Vyřešeno

Rozbitý chodník v ulici Plešivecká na Růžovém Vrchu

Dobrý den,
chtěla bych upozornit na značně rozbitý chodník v ulici Plešivecká na Růžovém Vrchu - zejména před panelovými domy č.p. 789/1 a 792/3 a zároveň požádat
o jeho opravu. V uvedených místech je rozlámaná část povrchu různě poházená a lidé musí obtížně mezi úlomky klopýtat a s kočárkem je nutné se tomuto úseku zcela vyhnout přes travnatou přilehlou plochu. Je jen otázka času, kdy zde dojde k nějakému úrazu. Situace se ještě zhoršila po dnešním sečením trávy, kdy traktůrek musel mezi travnatými plochami po zničeném chodníku přejíždět a kousky asfaltu tak létaly všude kolem.

V současné době probíhá příprava veřejné zakázky na opravu chodníku v ulici Plešivecká. Po výběru zhotovitele dojde k opravě.