Závady a nedostatky

Nemůžeme být všude a vidět vše hned. Čistota města a veřejný pořádek nám leží na srdci a chceme, aby naše město bylo pěkné.
Pomozte nám a hlaste nám na této stránce vaše postřehy.
Podněty, které se nebudou týkat dané tématiky, nebudou zveřejňovány. Upozorňujeme, že tyto stránky nejsou určeny k diskuzi mezi občany.


>>> Pro nahlášení poruch veřejného osvětlení použijte prosím tento odkaz: https://kv.verejneosvetleni.cz. Děkujeme <<<


vložit nedostatek

Číslo:4067

Nahlášeno:11.11.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

Problematická obslužnost domů v ulici Na Vyhlídce

Dobrý den.
Od té doby co bylo obnoveno vodorovné značení v ulici Na Vyhlídce ubyla také místa na zaparkování. Situace se stává neúnosnou pro obyvatele bytových domů. Na místech před jejich nemovitostmi parkují jak osobní automobily, ale někdy také rozměrné dodávky, které zabírají skoro dvě parkovací místa. Ulice se stává místem pro parkování dojíždějících zaměstnanců hotelů a penzionů z lázeňské zóny, ale také klientů lázeňských zařízení a soukromých penzionů. Ty je totiž záměrně posílají Na Vyhlídku parkovat. Místní obyvatelé tak mají velký problém zaparkovat svoje auto poblíž bydliště. Zastavení v jízdním pruhu pro vyložení a naložení nákladu, nebo upoutání dětí do sedaček automobilu, je velmi nebezpečné. Většina řidičů projíždějících ulicí totiž nerespektuje povolenou rychlost v obci. Parkoviště u gambionové zdi u Jara je neustále plné, Záměr postavit parkovací dům mezi objektem Villa Rosa a domem č, 18 se nerealizuje. Jediným dostupným parkovacím domem jsou garáže u Imperialu, ale měsíční poplatek za parkovací místo je nyní 1880,- Kč a to je pro běžné obyvatele v lokalitě neakceptovatelná částka. Možná by to částečně vyřešilo rezidentní parkování. Blížící se zápis města do seznamu UNESCO podle předpokladů radnice přinese větší počet turistů, ale také větší požadavek na parkovací místa. Ale pro místní obyvatele to zatím vypadá, že to nebude přínosem. Dokumentační foto pořízeno 11.11.2019

Dobrý den,
v současné době odborná firma začíná zpracovávat „Aktivní a systémové řešení dopravy v klidu“, a to pro celé území města Karlovy Vary.

Číslo:4066

Nahlášeno:10.11.19

Aktualizace:11.11.19

Stav: Vyřešeno

Posypová nádoba

Na zastávce MHD Šumavská ve směru k Tržnici je otevřena nádoba na sůl. Ta je už i částečně rozsypaná na chodníku.

Vysypaná sůl byla uklizena.

Číslo:4065

Nahlášeno:08.11.19

Aktualizace:29.11.19

Stav: Vyřešeno

Dopravní zrcadlo Hynaisova x Petřín

Dobrý den,
Při rekonstrukci Moravská a Hynaisova bylo sundáno dopravní zrcadlo v zatáčce mezi ulicí Hynaisova x Petřín. Mohli bychom vás požádat o vrácení dopravního zrcadla.
Děkuji

Dobrý den,
zrcadlo na křižovatce Moravská-Hynaisova-Raisova je zpět osazené.

Číslo:4064

Nahlášeno:08.11.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

Práce na chodníku v Severní ul.

Dobrý den, aktuálně probíhají práce na novém chodníku u okolí ulice Severní.
Chtěl bych se zeptat, zda je počítáno také s opravou komunikace před domy Severní 11 až 17, která je viditelně poškozena vlivem pojezdu pásových strojů.

K poškození vozovkového krytu při opravě chodníků nedošlo. Vozovka je bez závad ve sjízdnosti a není v plánu oprav místních komunikací pro letošní rok.

Číslo:4063

Nahlášeno:08.11.19

Aktualizace:17.01.20

Stav: Řeší se

Vyvýšený kanál v Moravské ulici.

Vzhledem k odložení rekonstrukce na duben 2020 si dovoluji znovu požádat o řešení vyvýšeného kanálu mezi hotely Ambiente a Karlsbad Grande Madonna, o který si obyvatelé, hosté a dopravci ničí své automobily. Bezprostřední okolí kanálu je hluboce pod úrovní okolního terénu, vyčnívá tak daleko více a není vůbec označen. Minimálně nastříkat jeho hranu fluorescenční barvou by pomohlo upozornit řidiče na hrozící majetkovou újmu.

S pozdravem

R. Rumlena

ARISTOKRATY HOTELY s.r.o.

Číslo:4062

Nahlášeno:08.11.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

Rezidenční parkování v Drahovicích

Dobrý den, v roce 2016, kdy se zavedlo rezidenční parkování v centru Karlových Varů, se mluvilo o tom, že by ke stejnému systému měly být připojeny Drahovice. Můžete mi sdělit, v jakém stadiu je příprava rezidenčního parkování v Drahovicích? Poslední rok je doslova utrpení zaparkovat v blízkosti bydliště - mluvím např. o ulicích B. Němcové, Východní, Mozartova v dolní části, Vítězná, okolí nám. V. Řezáče apod. Jsem přesvědčen, že se zde nejedná o nárůst vozidel občanů zde bydlících. Mj. zde přibývá i mnoho aut návštěvníků Karlových Varů nebo např. zaměstnanců nemocnice. Když už nestaví město parkovací domy (např. plánovaný u Slávie), mohlo by pomoci občanům např. i tím rezidenčním parkováním.

Dobrý den,
v současné odborná firma začíná zpracovávat „Aktivní a systémové řešení dopravy v klidu“, a to pro celé území města Karlovy Vary.

Číslo:4061

Nahlášeno:07.11.19

Aktualizace:08.11.19

Stav: Vyřešeno

Žádost o úpravu prostranství před vývěskami klubu Seniorů Karlovy Vary

Proč jste nezveřejnili náš požadavek na úpravu prostranství před
klubem Seniorů Karlovy Vary?

Dobrý den,
plocha před vývěsními skříňkami je a vždy byla vedena jako travnatý pozemek, nikdy zde nebyla žádná přístupová cesta podél zábradlí, na němž jsou vitríny umístěny. Zhoršený přístup byl zřejmý a předvídatelný již před jejich instalací, k jejich osazení v tomto místě nemělo vůbec dojít. Po opravě horkovodu je pozemek nyní sice v zuboženém stavu, avšak město zde žádnou úpravu kromě případného zatravnění neplánuje.
Chápeme však potřebu informovat seniory o dění, proto se v případě zájmu v této věci obraťte na odpovědné pracovnice technického odboru, kteří s Vámi projednají možnosti (J. Hnátíková, kanc. 146 A, tel 353151439, příp. vedoucí odboru Ing. Pavlasová, kanc. 146 B).

Číslo:4057

Nahlášeno:06.11.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

Odložená pračka

Přeji hezký den. U ulice K přehradě naproti vjezdu do zahrádkářské osady, cca 10 m za nádobami na bioodpad (zde bývá umístěn kontejner na svoz velkého odpadu), je vyhozená pračka. Vyfoceno z druhé strany a je vidět i vstup do zahrádek a dopravní značka 30 km. Místo je cca 100-150 m od zadního vjezdu do VAK Doubí. Děkuji

Dobrý den,pračku ještě dnes odvezeme.

Číslo:4056

Nahlášeno:06.11.19

Aktualizace:08.11.19

Stav: Vyřešeno

Dlažba Kvapilova ulice

Díky za kontrolu dlažby v ulici Kvapilova, kdy nakonec příčinou propadání byla závada na kanalizační přípojce. Ta je již opravena. Zbylo však na místě výstražné značení.
Prosím o odvoz značek. Děkuji.

Zábrany po opravě budou do pátku 8.11. 2019 odvezeny.
Zábrany po opravě byly odvezeny.

Číslo:4055

Nahlášeno:06.11.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

Úklid listí z chodníku a komunikace - Husova ulice Stará Role

Prosíme o úklid listí z chodníku a z komunikace v Husově ulici ve Staré Roli a zároveň o odstranění náletů zužujících průchozí šířku chodníku, neboť některá vozidla z části parkují na chodníku.
Za objektem Husova 2 - chodník končí, ale není možné na druhý chodník přecházet v křižovatce, tudíž prosíme i o úklid listí v části u plechového ohrazení porcelánky (od domu Husova 2 až po vjezdovou bránu do porcelány) a zároveň odstranění vzrostlé trávy.
Dosud se listí v této lokalitě ani jednou neuklidilo, listí už je nyní mokré a klouže.
Děkujeme.

Dobrý den,listí uklízíme každý den na sídlištích a LÚ v rotacích.Ve St.Roli budeme uklízet od 18.11.Vyřezání náletů zařídíme během příštího týdne.

Číslo:4053

Nahlášeno:05.11.19

Aktualizace:17.01.20

Stav: Vyřešeno

Veřejné osvětlení

Dobrý den přeji. Vždy první stožár VO po obou stranách domu Lidická 452/29 směrem od vchodu do domu do ulice Mozartova bliká a po většinu doby nesvítí.
Děkujeme za opravu.
Výbor SSD Lidická 29
Valášek Ladislav-jednatel

Veřejné osvětlení bylo opraveno.

Číslo:4052

Nahlášeno:04.11.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

neuklízený chodník před domy Konečná 8 a Konečná 10, 360 05 Rybáře

Prosím, kdo má na starost úklid chodníku v Konečné ulici, konkrétně před přístěnky na kontejnery pro domy číslo 8 a 10 ?
Před přístěnky jsou vzrostlé borovice, ze kterých opadává velké množství jehličí. Chodník je tedy soustavně velmi znečistěný, při vlhkém počasí a sněhu klouže.
Navíc nalepené jehličí na podrážkách si člověk nosí až do bytu.

Úklid bude ještě dnes proveden.

Číslo:4051

Nahlášeno:04.11.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

Chybné údaje v katastrálním operátu u parcely p. č. 250/1 v katastrálním území Drahovice [663701], katastrofální stav asfaltového povrchu zpevněných ploch na této parcele

Závada číslo 3995, vloženo dne 14.10.2019, aktualizace 15.10.2019 - stav nahlášeno. Do dnešního dne 4.11.2019 beze změny, bez jakékoliv reakce. Nezveřejněna žádná odpověď, žádné jméno odpovědného pracovníka magistrátu. Věřím že do 30 dnů od vložení dojde k nějakému posunu.
Ing. Krejčík

K dotazu zařazení pozemkové parcely č. 250/1 v k.ú. Drahovice – Změna kultury v KN vyžaduje zadání zpracování GP, kde budou odděleny zpevněné plochy od zeleně. Toto bude realizováno v příštím roce, vzhledem k vyčerpání rozpočtu v letošním roce. Následně bude požádán stavební úřad o vydání rozhodnutí k dělení pozemků. V poslední řadě bude tento dokument předán k zapsání na katastrální úřad.

Číslo:4050

Nahlášeno:04.11.19

Aktualizace:28.11.19

Stav: Vyřešeno

Repete 4033 - osvětlení Nádražní stezky

Dobrý den,
osvětlení Nádražní stezky a nádražního předprostoru je ve stejném stavu, jak před ca týdnem. Vypadávání jističe rozvaděče asi nebude jen tak...

Dobrý den, závada byla odstraněna.

Číslo:4049

Nahlášeno:02.11.19

Aktualizace:20.01.20

Stav: Vyřešeno

Žádost o úpravu prostranství

Žádáme o úpravu prostranství před vývěsními skříňkami klubu seniorů na náměstí Horákové 4. Přístup méně pohyblivých seniorů ke skříňkám je vzhledem k nerovnému terénu velmi obtížný a hrozí zde nebezpečí úrazu.
Děkujeme. SENIOŘI Karlovy Vary, z.s.,

Dobrý den,
plocha před vývěsními skříňkami je a vždy byla vedena jako travnatý pozemek, nikdy zde nebyla žádná přístupová cesta podél zábradlí, na němž jsou vitríny umístěny. Zhoršený přístup byl zřejmý a předvídatelný již před jejich instalací, k jejich osazení v tomto místě nemělo vůbec dojít. Po opravě horkovodu je pozemek nyní sice v zuboženém stavu, avšak město zde žádnou úpravu kromě případného zatravnění neplánuje.
Chápeme však potřebu informovat seniory o dění, proto se v případě zájmu v této věci obraťte na odpovědné pracovnice technického odboru, kteří s Vámi projednají možnosti (J. Hnátíková, kanc. 146 A, tel 353151439, příp. vedoucí odboru Ing. Pavlasová, kanc. 146 B).

Číslo:4048

Nahlášeno:01.11.19

Aktualizace:26.11.19

Stav: Vyřešeno

Stížnost na zhoršenou kvalitu ovzduší

Dobrý den, bydlíme i se dvěma malými dětmi v Bohaticích na ulici U Trati v domě s č.p.64/1 ve starém domě, kde máme problémy s vlhkým zdivem. Řešíme to častým větráním, ale již druhý týden je ve vzduchu hodně cítit špatně spálená nafta z motorů nebo z "bufíku". To se projevuje denně, ale nejvíce v noci, a ještě více při inverzi jako je dneska v pátek 1.11.. V důsledku toho nemůžeme větrat a když větráme, bolí nás po chvíli hlava, pálí oči a máme podrážděné sliznice. Pobyt venku není o nic příjemnější. Už jsme se ptali sousedů a mají stejnou zkušenost. Původce znečišťování se nám ale nepodařilo nalézt a byli bychom rádi, kdyby se o to postaralo město. Naposledy jsme obdobný problém měli loni, při rekonstrukci kolejí, kdy stály u točny cca 200 m od nás stavební buňky s naftovým agregátem uprostřed, který běžel několik měsíců téměř nonstop.
Děkujeme za vyřízení.
Vladislav a Jana Pavelkovi

Dobrý den.
Odbor životního prostředí provedl v lokalitě 2 kontrolní pochůzky, bohužel s negativním zjištěním. V bezprostředním okolí domu U Trati 64/1 sice probíhá současně několik staveb, ale konkrétní zdroj uváděného znečišťování ovzduší se nepodařilo zjistit.

Číslo:4045

Nahlášeno:01.11.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

divoká prasata ve městě

Píšete v odpovědi na stížnosti o divokých prasatech, že v lese nemají klid, protože lesy jsou plné turistů, houbařů a pod. Chodíme do lesa prakticky denně, v blízkém i vzdáleném okolí. V lese často nepotkáme ani jednoho člověka, nebo jen blízko města několik jedinců. V žádném případě nejsou lesy plné lidí. Mimo houbařskou sezonu je výskyt člověka v lese spíše ojedinělý.Dnes jsme ušli v lese 6 km a nepotkali jsme vůbec nikoho. a tak je to nejčastěji. To chcete tvrdit, že prasata mají větší klid na okraji města, kde lidé bydlí, než v lese ?? Chce to ale odstřílet bachyně a ne kňoury, pak se prasata nebudou přemnožovat. Mám v rodině dva lesáky, dva myslivce, jeden z nich se nabízel již před pár lety, že pomůže v blízkosti města s odstřelem, ale byl odmítnut. Ono by to šlo řešit, jen chtít.

Lázeňské lesy:
Dobrý den,
musím konstatovat, že černá zvěř je v letošním roce velmi přemnožená a řešení tohoto problému je stále problematické. Především je třeba si uvědomit, že ať jsme ve 21. století je nutné dodržovat zákony a nařízení. Nehledě k tomu, že my jako lidé můžeme sami za to, že jsme změnili způsob života těchto prasat. Les je plný lidí, turistů, houbařů a zvěř tam nemá klid a tak se stahuje do míst, která jim více vyhovují a velmi často jsou to právě okraje měst. V intravilánu města se střílet nesmí (bezpečnost lidí), pachové ohradníky již nefungují a povolen je jen lov mimo město a to zákonem povolenými způsoby.
V okolí Karlových Varů vykonávají právo myslivosti Lázeňské lesy Karlovy Vary p. o. V loňském mysliveckém roce (od 1.4. – do 31. 3. 2019) jsme ulovili 61 prasat. V letošním roce od 1. 4. 2019 jsme již ulovili 105 kusů prasat a to jsme teprve v polovině mysliveckého roku. Odlov se snažíme provádět co nejvíce, ale je si třeba konstatovat, že černá zvěř migruje a i kdybychom v okolí Karlových Varů vše „vystříleli“, tak stále sem bude proudit zvěř nová z jiných lokalit.
Vnímám to jako nemalý problém, který musíme řešit, ale nejsme jediné město nejenom v Čechách, ale i ve střední Evropě, kde tento problém leta řeší a na stav bez prasat ještě nikde nedosáhli. Přesto se nadále budeme snažit tuto černou zvěř regulovat maximálním způsobem.

Číslo:4044

Nahlášeno:01.11.19

Aktualizace:04.11.19

Stav: Vyřešeno

Vánoční trhy

Dobrý den, jsme vděčni novému vedení města za novou podobu Vánočních trhů, mimo jiné i za to, že "odstranila" z programu ohňostroj, který všem obyvatelům přilehlých částí města v adventním období opravdu vadil, advent je období klidu, ne ohňostrojů! Neustálé stížnosti a sebelitování paní Hrnkové, která všechny ty minulé hrůzy tedy prý organizovala - viz. poslední jednání zastupitelstva, článek v Karlovarských novinách atd.. je opravdu trapné. Pokud by této paní nešlo právě o soukromý zisk, nikdy by nemohla být takto neodbytná a sama sebe vychvalovat neustále vychvalovat do nebe.. mimo jiné se v KV už skoro rok podepisuje petice proti ohńostrojům, a většina tam zdůrazňuje právě jejich nevhodnost v období adventu. NOVĚ NAVRŽENOU VERZI PLNĚ PODPORUJEME! konečně se v KV něco zřejmě rozhýbalo civilizovaným směrem. GS a podobně smýšlející vděční občané.

Číslo:4043

Nahlášeno:01.11.19

Aktualizace:20.01.20

Stav: Vyřešeno

Odstavená vozidla v ulici Šmeralova

Dobrý den, prosím o prověření nahlášeného nedostatku č. 2775 z 3.10.2018, který se týká odstaveného vozidla v ulici Šmeralova a má status "vyřízeno" z 21.1.2019 - tento vrak bez RZ stále stojí v ulici, nyní před ním ještě jeden - hlášeno 12.8.2019 pod číslem 3800. Prosím o sdělení, kdo věc vyřizuje, případně na koho se s daným problémem obrátit. Děkuji

Správce komunikace uvedená vozidla eviduje, likvidace vozidel je stále v řešení. Vlastník vozidla byl po provedené lustraci písemně vyzván k jeho odstranění, nicméně písemnost – výzvu nepřevzal. Vozidla prozatím definici autovraku dle zákona č.13/1997 nesplňují (autovrakem je silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na PK - chybějící části vozidla vč. motoru, části karosérie a dalších konstrukčních prvků), k úniku pohonných hmot rovněž nedochází, tudíž je nelze zlikvidovat ani dle zákona o odpadech. Na jiném místě vozidla deponovat nelze, SMKV v současné době hlídaným parkovištěm nedisponuje. Nicméně správce komunikace odstranění vozidla v současné době řeší s odborem dopravy tak, aby vozidlo bylo pokud možno v jarním období před blokovým čištěním z komunikace odstraněno.

Číslo:4042

Nahlášeno:31.10.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

Prostor před třžnicí

Kuřáci a vajgly před městskou tržnicí.
Před městskou tržnicí je stále spousta vajglů na zemi. Je pěkné, že se nekouří na nástupišti autobusů, ale už není pěkný pohled a cesta z nástupiště směrem k tržnici. Spousta kuřáků a odhozených vajglů. Navrhuji rozšířit prostor se zákazem kouření až k tržnici!
Udelejte zde raději nějaké květinové záhony, z kterých se bude linout libá vůně a budou potěchou pro oko i duši. Uprostřed silnic tvoříte květinové záhony a před tržnicí jsou hnusné vajgly! Zkrášlete, prosím, tento prostot!!! Zaveďte pokutu za odhození vajglu!!

Místa, kde je platný zákaz kouření, přesně a striktně definuje §8 zákona č. 65/2017 Sb., „o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek“ a nelze určovat další místa nad rámec tohoto zákona. Kuřáci odhazující nedopalky mimo popelníky a odpadkové koše, čímž znečišťují veřejné prostranství, svým jednáním naplňují skutkovou podstatu přestupku proti veřejnému pořádku. Nicméně dokázat dotyčnému tento přestupek je téměř nemožné, protože jde o dílo mžiku a je málo pravděpodobné, že tak kuřák učiní před zraky strážníka či policisty. Pokud přestupce nebude s přestupkem souhlasit, dostávají se strážníci i policisté do důkazní nouze a jen těžko takový přestupek dořeší. V namátkových kontrolách budou strážníci i nadále pokračovat.

Číslo:4041

Nahlášeno:31.10.19

Aktualizace:01.11.19

Stav: Vyřešeno

Veřejné osvětlení - ul. TGM a Dr. Davida Bechera

Dobrý den, na ulici Dr. D. Bechera (od Zdravé výživy k soše TGM) a na ulici TGM (od sochy k hlavní poště) nesvítí asi každá druhá lampa. Děkuji. Lukeš

Dobrý den,

opraveno, bylo vypadlé RVO.

Číslo:4040

Nahlášeno:31.10.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

divoká prasata horní Drahovice

Dobrý den, reaguji na vaši odpověď k příspěvku č. 4029- divoká prasata v Horních Drahovicích. S vaším stanoviskem se rozhodně nemohu ztotožnit. V příspěvcích zde píšete, že se zasahuje proti divokým prasatům v Doubí, v lázeňském území a v ostatních čtvrtích, které jsou obklopeny lesy. V Drahovicích to není možné? Z jakého důvodu? Čím jsou Drahovice specifické a čím se tak výrazně liší proti Doubí, Tuhnicím, lázeňské čtvrti, kam rovněž divoká prasata pronikají? Nemohu přijmout vaše konstatování, že každodenní noční výpady divokých prasat do Horních Drahovic jsou neřešitelný problém. Úřad, jehož činností je správa města, nemůže mít žádný problém svých obyvatel za neřešitelný! Nebo jsou drahovičtí pro vás druhořadými obyvateli Karlových Varů? Rovněž napsat, že pokud se divokými prasaty cítíme být ohroženi, máme volat MP či PČR, může pouze ten, kdo s divokými prasaty nikdy neměl tu čest a nestál jim tváří v tvář. Znovu žádám, aby problém divokých prasat v Horních Drahovicích byl řešen. Děkuji.

Lázeňské lesy:
Dobrý den,
musím konstatovat, že černá zvěř je v letošním roce velmi přemnožená a řešení tohoto problému je stále problematické. Především je třeba si uvědomit, že ať jsme ve 21. století je nutné dodržovat zákony a nařízení. Nehledě k tomu, že my jako lidé můžeme sami za to, že jsme změnili způsob života těchto prasat. Les je plný lidí, turistů, houbařů a zvěř tam nemá klid a tak se stahuje do míst, která jim více vyhovují a velmi často jsou to právě okraje měst. V intravilánu města se střílet nesmí (bezpečnost lidí), pachové ohradníky již nefungují a povolen je jen lov mimo město a to zákonem povolenými způsoby.
V okolí Karlových Varů vykonávají právo myslivosti Lázeňské lesy Karlovy Vary p. o. V loňském mysliveckém roce (od 1.4. – do 31. 3. 2019) jsme ulovili 61 prasat. V letošním roce od 1. 4. 2019 jsme již ulovili 105 kusů prasat a to jsme teprve v polovině mysliveckého roku. Odlov se snažíme provádět co nejvíce, ale je si třeba konstatovat, že černá zvěř migruje a i kdybychom v okolí Karlových Varů vše „vystříleli“, tak stále sem bude proudit zvěř nová z jiných lokalit.
Vnímám to jako nemalý problém, který musíme řešit, ale nejsme jediné město nejenom v Čechách, ale i ve střední Evropě, kde tento problém leta řeší a na stav bez prasat ještě nikde nedosáhli. Přesto se nadále budeme snažit tuto černou zvěř regulovat maximálním způsobem.

Číslo:4039

Nahlášeno:31.10.19

Aktualizace:01.11.19

Stav: Vyřešeno

Popelnice na BIO odpad

Dobrý den, ptal jsem se před pár dny:Dobrý den, bylo by prosím možné příští rok zajistit svoz popelnic na bioodpad v měsíci říjnu 2x týdně ? Alespoň na místech kde jsou rodinné domy ?
Děkuji
Marcel Kurfürst

Svoz bioodpadu bude i v následujících letech probíhat stále ve frekvenci 1x týdně. Každý občan má možnost přebytečný bioodpad zdarma uložit na kompostárnu ve St. Roli, v Žižkově ulici, kterou provozuje Správa lázeňských parků, p.o.
Pravděpodobně jsme se nepochopili, v říjnu je spád listí enormní. Neumím si představit, že budu vozit listí z Olšových Vrat do Staré Role. Řešením by bylo vyvážet popelnice v tomto měsíc 2x, nebo ? Děkuji
Marcel Kurfürst

Dobrý den, na náklady města Karlovy Vary bude v příštích letech probíhat svoz, jak jsme již uvedli v odpovědi na Váš podnět, tj. 1x týdně. V případě nedostatečné kapacity nádoby na bioodpad lze kontaktovat svozovou společnost a zajistit si další nádobu na své náklady.

Číslo:4038

Nahlášeno:31.10.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

Nábytek u teideneho odpadu

Dobrý den, u tříděného odpadu v Bohaticích nedaleko náměstí nějaký dobrák vyložil starý nábytek.

Dobrý den,nábytek co nejdříve uklidíme.

Číslo:4037

Nahlášeno:30.10.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

kontejnery na tříděný odpad - Panorama

Po svozu - viz foto.

Dobrý den,v pondělí 4.11 vše uklidíme.

Číslo:4036

Nahlášeno:30.10.19

Aktualizace:08.11.19

Stav: Vyřešeno

Urgence 3914

Kanalizace Vítězná- Jateční Dosud nebylo nic provedeno
3914
Žádáme o vyčistění kanálových vpustí v oblasti křižovatky ulic Vítězná a Jateční. Jedná se o 7 kanálových vpustí ( prevence proti záplavám při přívalových deštích, ke kterým v tomto místě dochází).
V.Čechura
Vítězná 20, K.Vary

Uliční vpusti v křižovatce ulic Vítězná x Jateční jsou revidovány (zda jsou funkční a odtékají) při provádění blokových čištění, popř. v případě zjištěných závad. Naposled byly kontrolovány při blokovém čištění 25.října 2019. Dle kontrolu provádějící technika jsou v pořádku a odtékají.

Číslo:4035

Nahlášeno:29.10.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

ul.Příkopní, Lomená

Dobrý den, v nedávné době jsem upozorňoval na špatné prořezávání stromů v ul. Příkopní a ul. Lomená + neuklizená stráň v ul. Příkopní . K prořezání stromů došlo, ale částečně. Pokud by to viděl skutečný odborník " zahradník", tak by se nestačil divit. Úklid stráně v ul. Příkopní, nulový. Tudíž žádný. Taktéž neúklid svahu za garážemi v ul. Příkopní bez jakéhokoliv povšimnutí. Taktéž neúklid listí na pozemní komunikaci v ul. Příkopní, po léta bez povšimnutí. Tudíž Vás chci upozornit jako vlastníky pozemků na pravidelnou údržbu, která je zde nedostatečná. Ohledně cesty, pozemní komunikace v ul. Příkopní, která byla využívána k přepravě těžkého nákladu v průběhu opravy plynofikace, do dnešní doby nedošlo k celkové opravě. Pouze tam, kde stačilo nasypat asfaltovou drť, viz foto. Dříve, kde byl asfaltový povrch, je teď udusaná hlína nebo výmoly. Už v minulosti jsem na to upozorňoval, že po stavbě měla být provedena kontrola. Myslím si, že k žádné nedošlo. Vše formální. Doufám, že v nejbližší době dojde k nápravě, neboť jestli na neupravené cestě dojde ke zranění, budete to právě vy, kteří jste za to zodpovědní. Upozorňuji, že zde procházejí starší lidé, děti ( v blízkosti školka) atd.. Jiná cesta zde není a uzavřít se nedá, jak už bylo komentováno z řad Vašich pracovníků. Opětovně nabízím schůzku, abyste mohli tu pravou změnu uskutečnit, než mi sdělujete : „ Co se týče cesty zasažené výkopovými pracemi, tu ještě město od investora oprav sítí ještě nepřevzalo. Než se tak stane, odbor technický bude samozřejmě požadovat opravu komunikace." atd. Tu asi nikdo nechtěl.

SLP:
Dobrý den,vyřezávání náletů za garážemi ještě pokračuje. Na protější stráni byly zvednuty koruny stromů a odstraněny větší suché větve. O čištění stráně od listí a malých větví neuvažujeme. Ponechané stromy jsou v dobrém stavu a nehrozí bezprostřední nebezpečí.

Vozovka v ul. Příkopní bude strojně zametena za vhodných klimatických podmínek.

Číslo:4034

Nahlášeno:29.10.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

Divoká prasata Doubí

Nejen v Drahovicích, ale i v Doubí množství divokých prasat ničí zeleň a prasata se již dostala i pod plotem do zahrádkářské kolonie pod viaduktem, kde nadělala škodu.Copak ve 21. století nelze tento problém vyřešit ?? Problém se rok od roku zhoršuje, stavy divokých prasat a a škody po nich narůstají.

Dobrý den,divoká prasata se v okolí Doubí intenzivně loví.
Lázeňské lesy:
Dobrý den,

musím konstatovat, že černá zvěř je v letošním roce velmi přemnožená a řešení tohoto problému je stále problematické. Především je třeba si uvědomit, že ať jsme ve 21. století je nutné dodržovat zákony a nařízení. Nehledě k tomu, že my jako lidé můžeme sami za to, že jsme změnili způsob života těchto prasat. Les je plný lidí, turistů, houbařů a zvěř tam nemá klid a tak se stahuje do míst, která jim více vyhovují a velmi často jsou to právě okraje měst. V intravilánu města se střílet nesmí (bezpečnost lidí), pachové ohradníky již nefungují a povolen je jen lov mimo město a to zákonem povolenými způsoby.
V okolí Karlových Varů vykonávají právo myslivosti Lázeňské lesy Karlovy Vary p. o. V loňském mysliveckém roce (od 1.4. – do 31. 3. 2019) jsme ulovili 61 prasat. V letošním roce od 1. 4. 2019 jsme již ulovili 105 kusů prasat a to jsme teprve v polovině mysliveckého roku. Odlov se snažíme provádět co nejvíce, ale je si třeba konstatovat, že černá zvěř migruje a i kdybychom v okolí Karlových Varů vše „vystříleli“, tak stále sem bude proudit zvěř nová z jiných lokalit.
Vnímám to jako nemalý problém, který musíme řešit, ale nejsme jediné město nejenom v Čechách, ale i ve střední Evropě, kde tento problém leta řeší a na stav bez prasat ještě nikde nedosáhli. Přesto se nadále budeme snažit tuto černou zvěř regulovat maximálním způsobem.

Číslo:4033

Nahlášeno:29.10.19

Aktualizace:30.10.19

Stav: Vyřešeno

Osvětlení Nádražní stezky

Od poloviny délky směrem od Horního nádraží (od napojení spojky od Ostrovského mostu) nefunguje ani jedno světlo. Nádražní předprostor také není plně osvětlen, ca třetina svítidel vůbec nesvítí. Navíc nová svítidla nejsou v pasportu VO, nelze je tedy pomocí stránky hlásit.

Dobrý den,
byl vypadlý jistič RVO. Závada byla odstraněna.

Číslo:4031

Nahlášeno:28.10.19

Aktualizace:26.11.19

Stav: Vyřešeno

Poškozená dlažba parkoviště u nemocnice.

Na snímku je poškozená kamenná dlažba parkoviště u vozovky ulice Americká u nemocnice. Asi dlaždiči ve spěchu práci nějak ošidili. Rovněž celé parkoviště u nemocnice podél ulice Americká je jen pro ty, kteří si chtějí poškodit přední nárazníky kvůli nevhodně umístěnému betonovému obrubníku, vyřešila by to nějaká zarážka předních kol, také rozestup mezi vozidly je zde minimální.

Dobrý den, je řešeno v rámci reklamačního řízení.

Dobrý den,

reklamace bude odstraněna 27.11.2019