Závady a nedostatky

Nemůžeme být všude a vidět vše hned. Čistota města a veřejný pořádek nám leží na srdci a chceme, aby naše město bylo pěkné.
Pomozte nám a hlaste nám na této stránce vaše postřehy.
Podněty, které se nebudou týkat dané tématiky, nebudou zveřejňovány. Upozorňujeme, že tyto stránky nejsou určeny k diskuzi mezi občany.


>>> Pro nahlášení poruch veřejného osvětlení použijte prosím tento odkaz: https://kv.verejneosvetleni.cz. Děkujeme <<<


vložit nedostatek

Číslo:4106

Nahlášeno:26.11.19

Aktualizace:20.01.20

Stav: Vyřešeno

Autovrak Ford Ka ulice Sokolovská

Dobrý den, chtěla bych upozornit na rozkládající se vrak osobního motorového vozidla Ford Ka bez registrační značky, který již několik let zabírá místo na parkovacím pruhu, který je součástí pozemní komunikace Sokolovská a to u domu Sokolovská 23/114. Pozemek parcelní číslo 999/1 v katastrálním území Rybáře ve vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary. Žádám tedy tímto o odstranění tohoto autovraku. Děkuji, Novotná.

U tohoto vozidla se v současné době provádí lustrace vlastníka.

Číslo:4105

Nahlášeno:25.11.19

Aktualizace:29.11.19

Stav: Vyřešeno

oprava lavičky na konečné stanici MHD č.15 Stará Role

Dobrý den,prosím o opravu lavičky ve Staré Roli,konečná stanice MHD č.15-děkuji.

Dobrý den, oprava je již objednána od minulého týdne, včera urgováno.

Lavička byla zdemolována natolik, že musela být zrušena.

Číslo:4103

Nahlášeno:25.11.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

Žádost o vytvoření nové rezidentní zóny v ulici Na Vyhlídce

Spolu s obyvateli domů Na Vyhlídce si dovolujeme požádat o vytvoření nové rezidentní zóny v ulici Na Vyhlídce, která by vyřešila již neúnosnou situaci s nedostatkem parkovacích míst pro obyvatele těchto domů.

V uvedené lokalitě (od zastávky U Jara až po zastávku Na Vyhlídce) parkují před nemovitostmi majitelů především turisté, zaměstnanci hotelů a penzionů z lázeňské zóny. Takže i přes to, že v ulici Na Vyhlídce nebydlí velký počet obyvatel, velmi často není možné zaparkovat v místě svého bydliště. Tato situace se nelepší ani ve všední dny a o víkendu není možné zaparkovat vůbec. Za poslední půl rok se tento stav dokonce razantně zhoršil.

Prosím, nezasílejte nám nic neříkající odpověď typu: ,,v současné době odborná firma začíná zpracovávat „Aktivní a systémové řešení dopravy v klidu“, a to pro celé území města Karlovy Vary". Situace je zde opravdu zoufalá, takže Vás snažně prosíme o její urychlené řešení a zajímá nás odpověď, kdy můžeme očekávat požadované řešení.

Děkujeme za brzkou pomoc.

Dobrý den,
je nám líto, že Vás odpověď typu V současné době odborná firma začíná zpracovávat „Aktivní a systémové řešení dopravy v klidu“, a to pro celé území města Karlovy Vary neuspokojuje, ale bez tohoto celkového materiálu, nelze pro jednotlivé lokality zřizovat rezidentní/abonentní parkovací stání. Požadavek a následné zadání zpracování „Aktivní a systémové řešení dopravy v klidu“, vzniklo zejména z toho důvodu, že požadavek na zřízení takovýchto parkovacích stání není na území města ojedinělý. Pro schvalovací proces s dotčenými orgány státní správy dle zákona o provozu na pozemních komunikacích a zákona o pozemních komunikacích je třeba mít tento materiál zpracovaný.

Číslo:4102

Nahlášeno:25.11.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

ad 4088

Děkujeme za odpovědi k našemu dotazu.

Drobná připomínka: Konec opravovaného úseku končí natruc dva metry nebo kolik od místa, kde je vozovka propadlá a tvoří se tam louže široká přes metr, dlouhá asi tři metry a má vcelku obstojnou hloubku. A jak na potvoru je to zrovinka příchod z ulice U Trati ke schodům do vnitrobloku Štúrova/Jasmínová. V zimě je radost tam projít, pod sněhem je tahle pastička na obutí.
Zkuste nám bohatickým přiblížit, jakým systémem se rozhoduje o tom, jak nějaký úsek komunikace smysluplně rekonstruovat? Jsme vděčni takřka za každou opravu komunikací ve městě, žal na stav chodníků a silnic se ozývá ze všech stran a my to vnímáme (byť to spíš vypadá, že jen pindáme). Ale byl se někdo před zahájením stavby v té ulici kromě pracovníků VaKu podívat? Máme dojem, že ne.

Ve výkazu výměr ve veřejné zakázce je: frézování krytu tl. 4-5 cm s odvozem. V takovém rozsahu frézování ani co do hloubky, ani plochy neproběhlo. Ověřte si to. Z důvodu nedostatečného odfrézování pochybujeme i o tom, že bude položena hmota odpovídající tloušťce a ploše (tj. nějakých 75m3 - 1500x0,05) viz položka pokládka ACO tl 5 cm 1500m2... No někde se ta cena podstřelená o 13 % proti druhé nejnižší musí kompenzovat.

Ve smlouvě o dílo zní (https://mmkv.cz/cs/system/files/vz/sineo_353_m19102908310.pdf), že je zhotovitel schopen zhotovit dílo ve stanovené době a ve sjednané kvalitě...(bod C)...o kvalitě jsou pochyby už teď a o dodržení doby také. To pardon...

Mimochodem nemá zhotovitel stavby ani rozestavěné dopravní značení dle výkresu od DI... značka C2f má být ve Vilové směrem ke Štúrově - místo toho je zcela nesmyslně na konci Štúrovy u odbočky do ulice U Trati...

Anonymizace čísla účtu ve smlouvě o dílo je uchopení GDPR ad absurdum - minimálně v případě účtu patřícímu MMKV se nejedná o osobní údaj :o)

Těšíme se na Vaše odpovědi

Bohatičtí

Jedná se o opravu krytu komunikace. Frézování krytu v tl. 4 - 5 cm v celé ploše nebylo možné provést z důvodu nedostatečné vrstvy stávajícího asfaltového krytu. Při odfrézování tl. 5 cm by došlo k odstranění kompletního krytu komunikace a bylo by nutné provést dvě vrstvy živice (za předpokladu nějaké štěrkové vrstvy pod stávajícím asfaltem) z důvodu únosnosti. Hloubka odfrézování nemá vliv na tloušťku nově pokládané vrstvy, ta bude v místech nerovností a propadů naopak navýšena.
Tak jak je stanoveno ve výzvě, kritériem je nejnižší nabídková cena. Zhotovitel zakázku ocenil dle zadaného soupisu prací. Fakturace však probíhá na základě skutečně provedených prací. Zhotovitel si za kvalitu díla ručí záruční lhůtou která je rovněž stanovena ve smlouvě o dílo.
Na nedostatek v přechodném dopravním značení byl zhotovitel upozorněn.

SMKV postupuje dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679/EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Číslo:4101

Nahlášeno:25.11.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

3903, 4009

Dobrý den,
znovu se jedná se o linku č. 3 v 5:35 na Tržnici. Minulý i tento týden.
S vytápěním vás chápu, ale až začne mrznout budou ty plastové sedačky které nemají žádný molitan ledové a to je velmi nepříjemné a zdravotně nevhodné.
Osvětlení bývalo před časem také ztlumeno a rozsvecovalo se silnější světlo jen při použití (otevření) dveří. Teď tam do nás řidiči perou to modré světlo jako kdyby jsme byli slepý. Až z toho bolí oči.
Venku je v tuto brzkou hodinu tma a zima, tak nám to prosím neztěžujete. Jedeme pracovat jako slušní občané a ne někam za zábavou nebo odpočinkem..
Děkuji

Důkladně jsme prošetřili opětovný podnět pana Pazdery. Naše autobusy jsou vybaveny standardními sedačkami pro MHD, které nejsou nijak vytápěny, protože cestující stráví v autobuse relativně krátký čas jízdy. Nutno říci, že jsou pohodlnější než sedačky používané v jiných městech. Co se týká osvětlení, byla provedena kontrola všech autobusů nasazovaných na předmětné lince. Osvětlení je originál od výrobce, není tam prováděna žádná úprava co do intenzity. Přesto byli řidiči poučeni, aby zatěžovali cestující světlem méně, nicméně bezpečnost cestujících má samozřejmě přednost.

Číslo:4100

Nahlášeno:25.11.19

Aktualizace:04.12.19

Stav: Vyřešeno

(Patrové) Parkoviště pro zaměstnance nemo

Dobrý den, kdy bude mít nemocnice vlastní parkoviště pro zaměstnance? Myslím bezplatné.
Kdyby bylo v areálu patrové parkovací stání, vyřešilo by se tím hodně problémů.
Místní by mohli zaparkovat, zaměstnanci také, popřípadě úschovna kol..
Také jsem nenašel u nemocnice "bezpečné" stání pro kola.
Děkuji za odpověď

Dobrý den,

Váš podnět se netýká Magistrátu města Karlovy Vary a není v jeho kompetenci postavit parkoviště na pozemku nemocnice.

Číslo:4098

Nahlášeno:24.11.19

Aktualizace:26.11.19

Stav: Vyřešeno

Rozbitý chodník

Dobrý den, prosim, jestli bude někdy opraven chodník v Chomutovské ulici. Jedná se o zadní vchody domů Krušnohorská č. 8,10,12 a 14. Chodník není osvětlen a vzrostlé stromy nepropoušti světlo z blízké komunikace. Vzhledem k blízkosti penzionu pro důchodce, ale i ostatních lidí, zde bydlících, je schůdnost dost nebezpečná. Navíc opadávající jehličí klouže a ještě více zhoršuje pohyb v této části.

Tyto chodníky jsou již delší dobu vedeny v evidenci nutných oprav chodníků. Opravy chodníků na území Statutárního města Karlovy Vary probíhají postupně dle zařazení do této evidence, dle rozsahu poškození, dle nově vzniklých havarijních stavů s vyšší prioritou a dle přidělených finančních prostředků. Bude záležet na schváleném rozpočtu pro rok 2020, zda bude tento chodník v příštím roce opraven.

Číslo:4097

Nahlášeno:24.11.19

Aktualizace:19.12.19

Stav: Vyřešeno

Propadlý chodník

Prosim o opravu propadlého chodníku v dolní části Svobodovi ul ve St. Roli.

Závada bude označena přechodným dopravním značením a bude opravena dle harmonogramu nutných oprav.

Závada byla odstraněna.

Číslo:4096

Nahlášeno:23.11.19

Aktualizace:25.11.19

Stav: Vyřešeno

Přeplněné nádoby na papír a plasty

Prosím o info kolikrát týdně maji být vyváženy nádoby na tříděný odpad na Sídlišti Čankovská a Růžový vrch . Děkuji neustále jsou nádoby plné.dekuji

Stanoviště bylo před pár minutami zkontrolováno osobně technickým ředitelem svozové společnosti. Naplněnost kontejnerů je aktuálně na stupni 2 (ze 4). Občané nedodržují zákaz parkování v uvedené dny, aktuálně tam stojí vůz. Kontejnery byly naposledy vyvezeny v pátek 22.11.
Svoz probíhá 1x týdně, obvykle v pátek nebo pondělí.

Číslo:4095

Nahlášeno:22.11.19

Aktualizace:26.11.19

Stav: Vyřešeno

WC na Vřídelní kolonádě.

Dovolím si pogratulovat městu Karlovy Vary za přístup k postiženým občanům a návštěvníkům města. Ve vřídelní kolonádě je zřízeno WC pro invalidní osoby. Je vybaveno tzv. Euroklíčem. Ten funguje všude po Evropě bezplatně. Jen na zmíněné kolonádě za poplatek 10,- Kč.
Pozoroval jsem příchozí, kteří při zjištění této skutečnosti, odcházeli s nepořízenou a se zděšeným výrazem ve tváři. Měl jsem invalidní hosty z Olomouce. Byli zděšeni rovněž. I já sám jsem držitelem tohoto klíče. Pro moje toulky po městě Karlovy Vary mi ale není k ničemu. I v tomto ohledu je naše město evropskou raritou. Viděl jsem i hosty, kteří dveře do WC fotografovali. Srdečně zdravím, Blažek

Dobrý den,podnět jsme prověřili a bylo zjištěno,že Euroklíč pro invalidy spolehlivě funguje a zdarma.
Poplatek 10 Kč je vybírán od ostatních návštěvníků,kteří euroklíč nevlastní.

Číslo:4092

Nahlášeno:21.11.19

Aktualizace:29.11.19

Stav: Vyřešeno

zrcadlo na rohu Hynaisova Petřín

Dobrý den,
nejdříve bych chtěl poděkovat za opravu Moravské a Hynaisovy ulice.
Měl bych ale také jednu žádost nebo doporučení. Jestli by se mohlo na
roh ulic Petřín Hynaisova a Moravská (Petřín 2) vrátit zrcadlo, které tam před rekonstrukcí stálo.
Bylo přibližně v místech, kde teď stojí žlutá bedna se solí.
Nedávno jsem vyjížděl autem z Petřína do Hynaisovy ulice a málem jsem se
střetnul s autem, které jelo zeshora, protože tam za roh není vidět.
Lidi ze sousedství, kteří mají auto, mi říkali, že s tím mají také problém.
Zrcadlo je ještě i vidět na mapě Seznamu na Panoramě.
Děkuji, Jiří Horký

Zrcadlo na křižovatce Moravská-Hynaisova-Raisova je zpět osazené.

Číslo:4090

Nahlášeno:20.11.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

odpadky u ubytovny po Třemi kříži

Dobrý den, u vyhořelé ubytovny je vysypaný komunální odpad.

Odpadky byly uklizeny.

Číslo:4089

Nahlášeno:20.11.19

Aktualizace:17.01.20

Stav: Vyřešeno

žlutý kontejner Panorama

Dobrý den. Kontejner na plasty je již od neděle přeplněný. O vývozu 3x týdně nemůže být ani řeči.

Svoz na tomto stanovišti je nastaven na pondělí, středa, pátek. Při namátkových kontrolách stanoviště ve svozové dny je stanoviště většinou řádně vyvezeno.
Pokud není, řešíme tuto situaci obratem se svozovou společností.

Číslo:4088

Nahlášeno:20.11.19

Aktualizace:25.11.19

Stav: Vyřešeno

Parkování Bohatice u pošty

Dobrý den,
v ulici U Trati v blízkosti pošty je opět automobilový vrak (dokonce pod dohledem umístěné kamery MPKV). Žádáme s ohledem na limitovaný počet parkovacích míst o prověření a případně i likvidaci.
Parkovací místa byla v tomto prostoru ve dvou řadách, což jde vidět v tomto linku: https://mapy.cz/s/pagocaboro Navíc byl zachován průjezd v části před bývalou trafikou - ten je velmi často blokován. Bylo by vhodné opatřit tuto plochu vodorovným značením, které je patrné ještě na leteckých fotografiích ze snímkování serveru mapy.cz z roku 2006, aby někdo z MMKV netvrdil opak.
Na základě čeho se zrušilo rozhodnutí zastupitelstva (rozpočtové opatření tuším z roku 2018), kdy měla být opravena právě dotčená komunikace? Zcela nelogicky se opravuje Štúrova, která není zdaleka v tak špatném stavu např. proti ulici Jasmínové a intenzita dopravy tu dosahuje procent průjezdů ulicí U Trati. Nepochopitelné...navíc se oprava tradičně provádí v klimaticky velmi nepříhodné době.

Souhlasíme s tím, že ulice U trati je ve špatném stavu, v současné době se zpracovává PD na rekonstrukci této ulice, vybrala se oprava povrchu Štúrovy, protože stavební stav byl špatný a intenzita siln. provozu je zde vyšší než v Jasmínové ulici, postupně se budeme snažit opravit i povrchy v dalších ulicích v Bohaticích.

Odstavené vozidlo je vedeno v evidenci řešených vozidel (autovraků).

Číslo:4087

Nahlášeno:19.11.19

Aktualizace:20.01.20

Stav: Vyřešeno

lavička nad stadionem Slavia

Dobrý den, u lavičky na lesní cestě od Panoramy ke hřbitovu zhruba nad stadionem Slavia někdo vysypal komunální odpad.

Obratem to bylo ihned uklizeno.

Číslo:4086

Nahlášeno:19.11.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

Úklid

Dobrý den. Letos v červenci jsme požadovali v areálu Archívu v Rybářích, posekat trávník což se stalo ale už se neposekali plevelové křoviny v pravém .zahrady ze strany Majakovské ul.vedle parku. kde se nachází. V místě křovin se zdržují potkani a myši.Křoví už přerůstá plot a nevypadá to pěkně.Nehledě na to že je v blízkosti hotel Laffonté a okolo chodí hosté. Děkujeme za kladné vyřízení,

Dobrý den,dnes budeme z archivu vyřezávat přesahující větve a dosekáme i ostatní části pozemku.

Číslo:4085

Nahlášeno:19.11.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

Nevyvážení velkoobjemových kontejnerů

Nejsou vyváženy velkoobjemové kontejnery 2 X týdne . Jednou se vymluvíte na náhradní termín jindy na porouchané vozidlo. Nicméně kontejnery jsou vyváženy ve čtvrtek !!! Nikoli pondělí a pátek . Vývoz proběhl ČT 14.11 místo 15.11 a v pondělí 18.11 opět nevyvezeno. Prosím o vysvětlení proč je svou prováděn 1 X týdne když má být 2X týdně? Momentálně se jedná o sídliště Růžový vrch. Každopádně víme i o dalších lokalitách.

Vyjádření společnosti Resur:

Dobrý den,
co se týká svozu nádob na separovaný odpad /typ Iglú/ v části Růžový vrch,nevíme, jak stěžovatel došel k
přesvědčení, že svoz má probíhat 2x týdně. Svoz v této lokalitě probíhá stabilně 1 x týdně a to podle rozpisu svozů ve čtvrtek, případně
může být z objektivních důvodů posunut na středu nebo pátek.Podle naší evidence soudíme, že hlášení se vztahuje zřejmě ke stanovišti
Krušnohorská /Sedlecká u domu seniorů.

Na základě prověření dlouhodobé evidence, bylo zjištěno, že svoz 1x týdně je zcela dostačující, protože nádoby na výše uvedeném stanovišti ,
potažmo i lokalitě se plní obvykle ze ¾, a vyvážení poloprázdných nádob vícekrát týdně by bylo neekonomické a zejména neekologické.

Pokud se stane, že jsou nádoby zcela naplněné,reagujeme na podněty občanů neprodleně mimořádným vývozem.

Je nám líto, že oznamovatel závady neuvedl své jméno ,kontakt a konkrétní stanoviště, protože se nebráníme věnovat se individuelně každé
iniciativně,která je podnětná ke zlepší naší práce.

Číslo:4084

Nahlášeno:18.11.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

infocentrum

Dobrý den, nikde se neobjevil článek, že infocentrum T.G.Masaryka vyhrálo soutěž nejlepší infocentrum Karlovarského kraje. Bude ohledně toho článek v nových radničních listech? Jak je to s infocentrem vedle Mlýnské kolonády? Už tam nezatéká a budova nevlhne? Bude toto infocentrum fungovat nadále?
Děkuji za informaci.

Informaci o ocenění, které se dostalo Infocentru města Karlovy Vary plánujeme do Karlovarských radničních listů zařadit.

V infocentru Lázeňská vyvěrá z povrchu pramen, na řešení odstranění závady pracuje odborná firma pod dohledem hydrogeologa. Infocentrum je v provozu.

Číslo:4082

Nahlášeno:16.11.19

Aktualizace:16.12.19

Stav: Vyřešeno

kryt svorkovnice

přístupná svorkovnice lampy 113/110 Bohatice, Nádražní stezka

Dobrý den, opraveno 3.12. 2019.

Číslo:4081

Nahlášeno:15.11.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

Rezidentní parkování v ulici Na Vyhlídce

Dobrý den, požadujeme rezidentní stání v ulici Na Vyhlídce (oblast od Jara po zastávku Na Vyhlídce). Od pátků po neděle je zcela nemožné pro rezidentní obyvatele zaparkovat na těchto místech a jiná možnost parkování zde bohužel není.

Dobrý den,
v současné době odborná firma začíná zpracovávat „Aktivní a systémové řešení dopravy v klidu“, a to pro celé území města Karlovy Vary.

Číslo:4080

Nahlášeno:15.11.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

Rekonstrukce Moravské ulice

Dobrý den,

rád bych se informoval kdo zodpovídá a dohlíží na rekonstrukci v Moravské ulici. Před nedávnou dobou byl povolen vjezd vozidel, avšak po velmi krátké chvíli došlo k poškození nových kamenných prahů na komunikaci. Jednotlivé kostky jsou nekvalitně položeny a na některých místech se propadají nebo dokonce chybí. Bylo by vhodné, aby se opravila i přední komunikace a parkoviště v ulici Petřín (použít kostky nikoliv nevzhledný asfalt). Na závěr dodávám, že díky těžké technice byla poškozena ulice Raisova, kde vznikly rozsáhlé propadliny u zámkové dlažby.

Děkuji pěkně za odpověď.

ORI:
Dobrý den, uvedené závady budou opraveny v rámci reklamačního řízení. Předpokládám, že požadavek na opravu přední komunikace a parkoviště v ulici Petřín a v ulici Raisova již nespadá do prováděné rekonstrukce.

OT:
Přední část ulice Petřín bychom chtěli opravit na začátku roku 2020.

Číslo:4079

Nahlášeno:15.11.19

Aktualizace:18.11.19

Stav: Vyřešeno

Podekovani za opravu panelove cesty

Podekovani za opravu panelove cesty za KV Arenou .S pozdravem Veleta

Číslo:4077

Nahlášeno:14.11.19

Aktualizace:06.12.19

Stav: Vyřešeno

K odpovědi na příspěvek 4075

Dobrý den, děkuji za odpověď. Vaše sdělení, že v současné době odborná firma začíná zpracovávat „Aktivní a systémové řešení dopravy v klid, a to pro celé území města Karlovy Vary“ naznačuje řešení výhledové. Bylo by možné pro obyvatele dané lokality, tj. ul. Národní 34,36 a Lidická 29, 31 a 35 učinit alespoň okamžitá dílčí opatření jako je např. vyznačení jednotlivých parkovacích ploch? Budeme vděčni.

Dobrý den,
v současné chvíli není v plánu vyznačení parkovacích míst v dané lokalitě. VDZ se musí instalovat dle platné ČSN 73 6056, takže tím pravděpodobně dojde ke snížení množství parkovacích míst než je v současné chvíli bez VDZ.

Číslo:4076

Nahlášeno:13.11.19

Aktualizace:14.11.19

Stav: Vyřešeno

Příliš silné osvětlení po celou noc

Bylo by prosím možné aspon např. od půlnoci přitlumit nové lampy v Bulharské ulici? Je tu celou noc mnohem víc světla než ve dne, úplně zbytečně, prosvěcuje to i žaluzie v bytech. I podle nového trendu MŽP by města měla proti zbytečnému světelnému smogu, který velmi ohrožuje zdraví, bojovat. Moc děkujeme.

Dobrý den, svítidla jsou směrem k fasádám zastíněny. Noční regulace není možná. Osazeny jsou sodíkové výbojky, které nevyzařují tzv. modré světlo, které nevhodně působí na lidský organismus.

Číslo:4075

Nahlášeno:13.11.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

Parkování H. Drahovice, ul. Lidická, a Národní

Dobrý den. Tento příspěvek jsem zasílala již vícekrát. Z důvodů, které neznám, nebyl dosud zveřejněn ani mi k němu nebylo sděleno žádné stanovisko. Tedy znovu. Spolu s obyvateli domů Lidická 29, 31 a 35 (v každém z domů je 40 bytových jednotek) a Národní 34 a 36 (každý z domů čítá 12 bytových jednotek) v H. Drahovicích si dovolujeme požádat o řešení zoufalé parkovací situace. Pro obyvatele uvedených domů je již mnoho desítek let k dispozici pro parkování pouze plocha označená jako parkoviště (GPS 50.2331211N, 12.8860022E) a dále podélné parkování na příjezdové silnici (GPS 50.2333831N,12.8859156E, 50.2331883N, 12.8855114E). Přestože v posledních letech byla zlepšena parkovací situace v některých částech H. Drahovic (např. vyznačení a rozšíření parkovací plochy pro domy Lidická 65-79, Gagarinova 18-32 a ul. Maďarská), pro uvedenou lokalitu nebylo uděláno nic a situace zde je stále zoufalejší. Za několik desítek let přibylo velké množství automobilů. Dnes je běžné, že rodiny provozují i více automobilů současně. V uvedené lokalitě parkují rovněž vozy služební. Parkovací plochy se však nerozšiřují a stávající jsou tak silně poddimenzované. Situace se nelepší ani po té, kdy v pracovních dnech ráno odjedou mnozí z nás do zaměstnání. Uvolněná parkovací místa v uvedené lokalitě totiž ihned obsadí svými vozy studenti sousedního Prvního českého gymnázia v Karlových Varech. V areálu této školy je sice zřízené parkoviště, není však kapacitou velké a slouží pouze k parkování vozů zaměstnanců školy. Na ploše označené jako parkoviště mezi ulicemi Lidická 29-35 a Národní 34-36 jsou pouze vyznačená 2 parkovací místa pro držitele ZTP/P, žádná další parkovací místa vytyčena nejsou. To vede k tomu, že přijíždějící řidiči parkují své vozy chaoticky, bez logiky, vedeni pouze snahou vejít se se svým vozem na parkovací plochu. Důsledkem toho je, že jsou vozy postavené tak, že často brání výjezdu dalších vozů z parkoviště. Rovněž dochází při manévrování s vozy, díky jejich špatnému parkování, k častým kolizím, jejichž následky jsou odřeniny a deformace vozů.
Žádáme proto, aby byla zlepšena parkovací situace v uvedené oblasti a v rámci toho: 1) byly rozšířeny parkovací možnosti a vytvořena nová parkovací místa, 2) jednotlivá parkovací místa (stávající i nově vytvořená) byla řádně vyznačena (bílou barvou), 3. byl vydán zákaz parkování firemních vozů, pokud firmy, kterým vozy patří, nemají sídlo na adrese Lidická 29, 31, 35 či Národní 34, 36), 4) bylo zavedeno rezidenční parkování.
Za brzkou pomoc a zlepšení úrovně bydlení v uvedené lokalitě děkujeme.

Dobrý den,
v současné době odborná firma začíná zpracovávat „Aktivní a systémové řešení dopravy v klidu“, a to pro celé území města Karlovy Vary.

Číslo:4074

Nahlášeno:13.11.19

Aktualizace:14.11.19

Stav: Vyřešeno

Vrak v majakovského ulici - závady 3842, 3860 a 3888

Dobrý den.
Rád bych se dozvěděl, v jakém stádiu řešení je problém kolem vraku motorového vozidla Peugeot 306 combi modré barvy v ulici Majakovského. Datum, kdy se měl provozovatel k situaci vyjádřit, tedy 7.11.2019, již uplynulo a vrak dosud hyzdí okolí ulic Majakovského a Buchenwaldská. Nehledě na to, že zbytečně zabírá parkovací místo.

Ekologická likvidace vraku je již u smluvní společnosti objednána na 48.týden 2019.

Číslo:4073

Nahlášeno:13.11.19

Aktualizace:17.01.20

Stav: Vyřešeno

svoz odpadu

Dobrý den, opakovaně apeluji na dodržování nočního klidu během svozu odpadu na Výhledě ve Staré Roli. Dnes se v této lokalitě opět popelnice vyváželi mezi 5:00 - 6:00 ranní. Platí snad dvojí metr pro občany a magistrát???

Svozové společnosti byly upozorněny na dodržování nočního klidu.

Číslo:4071

Nahlášeno:12.11.19

Aktualizace:21.04.20

Stav: Vyřešeno

polámané stromy v ulici Pod Lesem Karlovy Vary u garáží

Dobrý den dne 28.9.2019 jsem hlasil polamané stromy v ulici pod lesem pod číslem 3945 Do dnešního dne se nic nedeje pořad stejná situace přikládám fotku a dekuji za odstranení. S pozdravem Veleta

Část polámaných stromů byla již uklizena a další se budou zpracovávat v průběhu roku 2020.

Číslo:4070

Nahlášeno:12.11.19

Aktualizace:12.11.19

Stav: Vyřešeno

Semafory Chebský most

Nešlo by přeprogramovat semafory u Chebského mostu dle původní konfigurace. Je hrozný chytit červenou přechodu u nádraží, vzápětí hned u mostu, a než člověk dojede k tržnici je tam červená zase. Párkrát se mi stalo, že jsem chytil i tu čtvrtou na přechodu za tržnicí, když bylo více aut.

Semafory jsou řízeny dynamicky, tzn., že záleží na intenzitě dopravního zatížení v jednotlivých pruzích, navíc teď nově je preferován průjezd autobusů MHD.

Číslo:4069

Nahlášeno:12.11.19

Aktualizace:13.11.19

Stav: Vyřešeno

skládka

Prosím o odklizení černé skládky, která je již několik týdnů na stezce mezi ulicí Příčná u Luční ve Staré Roli. Děkuji P.

Uklizeno.