Závady a nedostatky

Nemůžeme být všude a vidět vše hned. Čistota města a veřejný pořádek nám leží na srdci a chceme, aby naše město bylo pěkné.
Pomozte nám a hlaste nám na této stránce vaše postřehy.
Podněty, které se nebudou týkat dané tématiky, nebudou zveřejňovány. Upozorňujeme, že tyto stránky nejsou určeny k diskuzi mezi občany.


>>> Pro nahlášení poruch veřejného osvětlení použijte prosím tento odkaz: https://kv.verejneosvetleni.cz. Děkujeme <<<


vložit nedostatek

Číslo:4043

Nahlášeno:01.11.19

Aktualizace:20.01.20

Stav: Vyřešeno

Odstavená vozidla v ulici Šmeralova

Dobrý den, prosím o prověření nahlášeného nedostatku č. 2775 z 3.10.2018, který se týká odstaveného vozidla v ulici Šmeralova a má status "vyřízeno" z 21.1.2019 - tento vrak bez RZ stále stojí v ulici, nyní před ním ještě jeden - hlášeno 12.8.2019 pod číslem 3800. Prosím o sdělení, kdo věc vyřizuje, případně na koho se s daným problémem obrátit. Děkuji

Správce komunikace uvedená vozidla eviduje, likvidace vozidel je stále v řešení. Vlastník vozidla byl po provedené lustraci písemně vyzván k jeho odstranění, nicméně písemnost – výzvu nepřevzal. Vozidla prozatím definici autovraku dle zákona č.13/1997 nesplňují (autovrakem je silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na PK - chybějící části vozidla vč. motoru, části karosérie a dalších konstrukčních prvků), k úniku pohonných hmot rovněž nedochází, tudíž je nelze zlikvidovat ani dle zákona o odpadech. Na jiném místě vozidla deponovat nelze, SMKV v současné době hlídaným parkovištěm nedisponuje. Nicméně správce komunikace odstranění vozidla v současné době řeší s odborem dopravy tak, aby vozidlo bylo pokud možno v jarním období před blokovým čištěním z komunikace odstraněno.

Číslo:4042

Nahlášeno:31.10.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

Prostor před třžnicí

Kuřáci a vajgly před městskou tržnicí.
Před městskou tržnicí je stále spousta vajglů na zemi. Je pěkné, že se nekouří na nástupišti autobusů, ale už není pěkný pohled a cesta z nástupiště směrem k tržnici. Spousta kuřáků a odhozených vajglů. Navrhuji rozšířit prostor se zákazem kouření až k tržnici!
Udelejte zde raději nějaké květinové záhony, z kterých se bude linout libá vůně a budou potěchou pro oko i duši. Uprostřed silnic tvoříte květinové záhony a před tržnicí jsou hnusné vajgly! Zkrášlete, prosím, tento prostot!!! Zaveďte pokutu za odhození vajglu!!

Místa, kde je platný zákaz kouření, přesně a striktně definuje §8 zákona č. 65/2017 Sb., „o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek“ a nelze určovat další místa nad rámec tohoto zákona. Kuřáci odhazující nedopalky mimo popelníky a odpadkové koše, čímž znečišťují veřejné prostranství, svým jednáním naplňují skutkovou podstatu přestupku proti veřejnému pořádku. Nicméně dokázat dotyčnému tento přestupek je téměř nemožné, protože jde o dílo mžiku a je málo pravděpodobné, že tak kuřák učiní před zraky strážníka či policisty. Pokud přestupce nebude s přestupkem souhlasit, dostávají se strážníci i policisté do důkazní nouze a jen těžko takový přestupek dořeší. V namátkových kontrolách budou strážníci i nadále pokračovat.

Číslo:4041

Nahlášeno:31.10.19

Aktualizace:01.11.19

Stav: Vyřešeno

Veřejné osvětlení - ul. TGM a Dr. Davida Bechera

Dobrý den, na ulici Dr. D. Bechera (od Zdravé výživy k soše TGM) a na ulici TGM (od sochy k hlavní poště) nesvítí asi každá druhá lampa. Děkuji. Lukeš

Dobrý den,

opraveno, bylo vypadlé RVO.

Číslo:4040

Nahlášeno:31.10.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

divoká prasata horní Drahovice

Dobrý den, reaguji na vaši odpověď k příspěvku č. 4029- divoká prasata v Horních Drahovicích. S vaším stanoviskem se rozhodně nemohu ztotožnit. V příspěvcích zde píšete, že se zasahuje proti divokým prasatům v Doubí, v lázeňském území a v ostatních čtvrtích, které jsou obklopeny lesy. V Drahovicích to není možné? Z jakého důvodu? Čím jsou Drahovice specifické a čím se tak výrazně liší proti Doubí, Tuhnicím, lázeňské čtvrti, kam rovněž divoká prasata pronikají? Nemohu přijmout vaše konstatování, že každodenní noční výpady divokých prasat do Horních Drahovic jsou neřešitelný problém. Úřad, jehož činností je správa města, nemůže mít žádný problém svých obyvatel za neřešitelný! Nebo jsou drahovičtí pro vás druhořadými obyvateli Karlových Varů? Rovněž napsat, že pokud se divokými prasaty cítíme být ohroženi, máme volat MP či PČR, může pouze ten, kdo s divokými prasaty nikdy neměl tu čest a nestál jim tváří v tvář. Znovu žádám, aby problém divokých prasat v Horních Drahovicích byl řešen. Děkuji.

Lázeňské lesy:
Dobrý den,
musím konstatovat, že černá zvěř je v letošním roce velmi přemnožená a řešení tohoto problému je stále problematické. Především je třeba si uvědomit, že ať jsme ve 21. století je nutné dodržovat zákony a nařízení. Nehledě k tomu, že my jako lidé můžeme sami za to, že jsme změnili způsob života těchto prasat. Les je plný lidí, turistů, houbařů a zvěř tam nemá klid a tak se stahuje do míst, která jim více vyhovují a velmi často jsou to právě okraje měst. V intravilánu města se střílet nesmí (bezpečnost lidí), pachové ohradníky již nefungují a povolen je jen lov mimo město a to zákonem povolenými způsoby.
V okolí Karlových Varů vykonávají právo myslivosti Lázeňské lesy Karlovy Vary p. o. V loňském mysliveckém roce (od 1.4. – do 31. 3. 2019) jsme ulovili 61 prasat. V letošním roce od 1. 4. 2019 jsme již ulovili 105 kusů prasat a to jsme teprve v polovině mysliveckého roku. Odlov se snažíme provádět co nejvíce, ale je si třeba konstatovat, že černá zvěř migruje a i kdybychom v okolí Karlových Varů vše „vystříleli“, tak stále sem bude proudit zvěř nová z jiných lokalit.
Vnímám to jako nemalý problém, který musíme řešit, ale nejsme jediné město nejenom v Čechách, ale i ve střední Evropě, kde tento problém leta řeší a na stav bez prasat ještě nikde nedosáhli. Přesto se nadále budeme snažit tuto černou zvěř regulovat maximálním způsobem.

Číslo:4039

Nahlášeno:31.10.19

Aktualizace:01.11.19

Stav: Vyřešeno

Popelnice na BIO odpad

Dobrý den, ptal jsem se před pár dny:Dobrý den, bylo by prosím možné příští rok zajistit svoz popelnic na bioodpad v měsíci říjnu 2x týdně ? Alespoň na místech kde jsou rodinné domy ?
Děkuji
Marcel Kurfürst

Svoz bioodpadu bude i v následujících letech probíhat stále ve frekvenci 1x týdně. Každý občan má možnost přebytečný bioodpad zdarma uložit na kompostárnu ve St. Roli, v Žižkově ulici, kterou provozuje Správa lázeňských parků, p.o.
Pravděpodobně jsme se nepochopili, v říjnu je spád listí enormní. Neumím si představit, že budu vozit listí z Olšových Vrat do Staré Role. Řešením by bylo vyvážet popelnice v tomto měsíc 2x, nebo ? Děkuji
Marcel Kurfürst

Dobrý den, na náklady města Karlovy Vary bude v příštích letech probíhat svoz, jak jsme již uvedli v odpovědi na Váš podnět, tj. 1x týdně. V případě nedostatečné kapacity nádoby na bioodpad lze kontaktovat svozovou společnost a zajistit si další nádobu na své náklady.

Číslo:4038

Nahlášeno:31.10.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

Nábytek u teideneho odpadu

Dobrý den, u tříděného odpadu v Bohaticích nedaleko náměstí nějaký dobrák vyložil starý nábytek.

Dobrý den,nábytek co nejdříve uklidíme.

Číslo:4037

Nahlášeno:30.10.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

kontejnery na tříděný odpad - Panorama

Po svozu - viz foto.

Dobrý den,v pondělí 4.11 vše uklidíme.

Číslo:4036

Nahlášeno:30.10.19

Aktualizace:08.11.19

Stav: Vyřešeno

Urgence 3914

Kanalizace Vítězná- Jateční Dosud nebylo nic provedeno
3914
Žádáme o vyčistění kanálových vpustí v oblasti křižovatky ulic Vítězná a Jateční. Jedná se o 7 kanálových vpustí ( prevence proti záplavám při přívalových deštích, ke kterým v tomto místě dochází).
V.Čechura
Vítězná 20, K.Vary

Uliční vpusti v křižovatce ulic Vítězná x Jateční jsou revidovány (zda jsou funkční a odtékají) při provádění blokových čištění, popř. v případě zjištěných závad. Naposled byly kontrolovány při blokovém čištění 25.října 2019. Dle kontrolu provádějící technika jsou v pořádku a odtékají.

Číslo:4035

Nahlášeno:29.10.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

ul.Příkopní, Lomená

Dobrý den, v nedávné době jsem upozorňoval na špatné prořezávání stromů v ul. Příkopní a ul. Lomená + neuklizená stráň v ul. Příkopní . K prořezání stromů došlo, ale částečně. Pokud by to viděl skutečný odborník " zahradník", tak by se nestačil divit. Úklid stráně v ul. Příkopní, nulový. Tudíž žádný. Taktéž neúklid svahu za garážemi v ul. Příkopní bez jakéhokoliv povšimnutí. Taktéž neúklid listí na pozemní komunikaci v ul. Příkopní, po léta bez povšimnutí. Tudíž Vás chci upozornit jako vlastníky pozemků na pravidelnou údržbu, která je zde nedostatečná. Ohledně cesty, pozemní komunikace v ul. Příkopní, která byla využívána k přepravě těžkého nákladu v průběhu opravy plynofikace, do dnešní doby nedošlo k celkové opravě. Pouze tam, kde stačilo nasypat asfaltovou drť, viz foto. Dříve, kde byl asfaltový povrch, je teď udusaná hlína nebo výmoly. Už v minulosti jsem na to upozorňoval, že po stavbě měla být provedena kontrola. Myslím si, že k žádné nedošlo. Vše formální. Doufám, že v nejbližší době dojde k nápravě, neboť jestli na neupravené cestě dojde ke zranění, budete to právě vy, kteří jste za to zodpovědní. Upozorňuji, že zde procházejí starší lidé, děti ( v blízkosti školka) atd.. Jiná cesta zde není a uzavřít se nedá, jak už bylo komentováno z řad Vašich pracovníků. Opětovně nabízím schůzku, abyste mohli tu pravou změnu uskutečnit, než mi sdělujete : „ Co se týče cesty zasažené výkopovými pracemi, tu ještě město od investora oprav sítí ještě nepřevzalo. Než se tak stane, odbor technický bude samozřejmě požadovat opravu komunikace." atd. Tu asi nikdo nechtěl.

SLP:
Dobrý den,vyřezávání náletů za garážemi ještě pokračuje. Na protější stráni byly zvednuty koruny stromů a odstraněny větší suché větve. O čištění stráně od listí a malých větví neuvažujeme. Ponechané stromy jsou v dobrém stavu a nehrozí bezprostřední nebezpečí.

Vozovka v ul. Příkopní bude strojně zametena za vhodných klimatických podmínek.

Číslo:4034

Nahlášeno:29.10.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

Divoká prasata Doubí

Nejen v Drahovicích, ale i v Doubí množství divokých prasat ničí zeleň a prasata se již dostala i pod plotem do zahrádkářské kolonie pod viaduktem, kde nadělala škodu.Copak ve 21. století nelze tento problém vyřešit ?? Problém se rok od roku zhoršuje, stavy divokých prasat a a škody po nich narůstají.

Dobrý den,divoká prasata se v okolí Doubí intenzivně loví.
Lázeňské lesy:
Dobrý den,

musím konstatovat, že černá zvěř je v letošním roce velmi přemnožená a řešení tohoto problému je stále problematické. Především je třeba si uvědomit, že ať jsme ve 21. století je nutné dodržovat zákony a nařízení. Nehledě k tomu, že my jako lidé můžeme sami za to, že jsme změnili způsob života těchto prasat. Les je plný lidí, turistů, houbařů a zvěř tam nemá klid a tak se stahuje do míst, která jim více vyhovují a velmi často jsou to právě okraje měst. V intravilánu města se střílet nesmí (bezpečnost lidí), pachové ohradníky již nefungují a povolen je jen lov mimo město a to zákonem povolenými způsoby.
V okolí Karlových Varů vykonávají právo myslivosti Lázeňské lesy Karlovy Vary p. o. V loňském mysliveckém roce (od 1.4. – do 31. 3. 2019) jsme ulovili 61 prasat. V letošním roce od 1. 4. 2019 jsme již ulovili 105 kusů prasat a to jsme teprve v polovině mysliveckého roku. Odlov se snažíme provádět co nejvíce, ale je si třeba konstatovat, že černá zvěř migruje a i kdybychom v okolí Karlových Varů vše „vystříleli“, tak stále sem bude proudit zvěř nová z jiných lokalit.
Vnímám to jako nemalý problém, který musíme řešit, ale nejsme jediné město nejenom v Čechách, ale i ve střední Evropě, kde tento problém leta řeší a na stav bez prasat ještě nikde nedosáhli. Přesto se nadále budeme snažit tuto černou zvěř regulovat maximálním způsobem.

Číslo:4033

Nahlášeno:29.10.19

Aktualizace:30.10.19

Stav: Vyřešeno

Osvětlení Nádražní stezky

Od poloviny délky směrem od Horního nádraží (od napojení spojky od Ostrovského mostu) nefunguje ani jedno světlo. Nádražní předprostor také není plně osvětlen, ca třetina svítidel vůbec nesvítí. Navíc nová svítidla nejsou v pasportu VO, nelze je tedy pomocí stránky hlásit.

Dobrý den,
byl vypadlý jistič RVO. Závada byla odstraněna.

Číslo:4031

Nahlášeno:28.10.19

Aktualizace:26.11.19

Stav: Vyřešeno

Poškozená dlažba parkoviště u nemocnice.

Na snímku je poškozená kamenná dlažba parkoviště u vozovky ulice Americká u nemocnice. Asi dlaždiči ve spěchu práci nějak ošidili. Rovněž celé parkoviště u nemocnice podél ulice Americká je jen pro ty, kteří si chtějí poškodit přední nárazníky kvůli nevhodně umístěnému betonovému obrubníku, vyřešila by to nějaká zarážka předních kol, také rozestup mezi vozidly je zde minimální.

Dobrý den, je řešeno v rámci reklamačního řízení.

Dobrý den,

reklamace bude odstraněna 27.11.2019

Číslo:4030

Nahlášeno:28.10.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

U Tržnice

Má Město vůbec páky na to, aby zamezilo na veřejném prostoru u Tržnice vysedávání a popíjení alkoholu osobám, jejichž smyslem života je vystavovat se zde denně v permanentním alkoholovém opojení? Nemluvím o zápachu moči, který nás zde praští do nosu. Že by toto byla ta realita pro každého kdo ztratí práci, onemocní a proto si neufinancuje stravu a ubytování? Copak Město nemá co nabídnout těmto lidem, aby bylo pro ně výhodnější upravit své návyky? Vždyť akutní léčení těchto karlovarských obyvatel z důvodů prochlazení, infekce, plicních, trávicích, urologických problémů stojí zdravotní pojišťovny nemalé prostředky. Co tak jim nabídnout objekt mimo centrum se základním vybavením s možností získat čistý oděv? Rovněž místní hotely denně do odpadu vyhazují tuny nespotřebovaného jídla a to vše by pro tyto osoby nebylo motivací se stáhnout z centra a nevyspávat po karlovarskými mosty?

V okolí Městské tržnice na ul. Horova provádějí strážníci městské policie, ale i Asistenti prevence kriminality časté kontroly, právě se zaměřením na popisovaný problém. Nicméně zde zdržující se osoby nevábného vzhledu, kouřící, mezi sebou diskutující, byť popíjející alkoholické nápoje, nezavdávají žádný důvod k jejich řešení. Tyto osoby se ničeho nezákonného nedopouštějí. Strážníci a asistenti se alespoň snaží s těmito osobami domluvit, aby se přesunuly do méně exponovaných lokalit. Něco jiného ovšem je, pokud začnou znečišťovat veřejné prostranství, svým neurvalým chováním narušovat občanské soužití, či dokonce ničit majetek. V takových případech se obraťte na operační středisko městské policie 353 153 911, popřípadě na Policii České republiky. Jelikož spáchání výše popsaného protiprávního jednání je otázkou chvíle, dostávají se strážníci v případě absence důkazů či svědků do tzv. důkazní nouze, kdy není možné přestupek dotyčnému prokázat a tedy ani vyřešit. Proto doufáme v těchto situacích ve vaši součinnost.

OSV:
S osobami bez střechy nad hlavou, které se pohybují v našem městě, pracuje odbor sociálních věcí Magistrátu města Karlovy Vary a dále neziskové organizace, ve kterých mohou tyto osoby využít různých druhů nabízené pomoci, např. ubytování v azylových domech, noclehárnách, pobyt v denních nízkoprahových centrech atp. V rámci výkonu sociální práce a vyhledávání těchto osob, byly ve spolupráci s Městskou policí Karlovy Vary, mapovány všechny lokality kde se „bezdomovci“ zdržují a mezi, které patří bohužel i prostranství v okolí Městské tržnice v Karlových Varech. Všem těmto osobám byla nabídnuta pomoc při řešení jejich sociální situace. Celá sociální práce sociálního pracovníka obce a klienta je však založena na dobrovolnosti a je na rozhodnutí klienta, zda nabízenou spolupráci přijme či nikoliv. Klient má rovněž právo spolupráci se sociální pracovníkem v jakékoliv fázi realizace výkonu sociální práce ukončit či odmítnout. V těchto případech sociální pracovník poskytne klientovi alespoň základní sociální poradenství a upozorní jej na možné důsledky jeho rozhodnutí, které mohou prohloubit jeho nepříznivou sociální situaci. I těchto případech je klient sociálním pracovníkem informován o možnosti opětovného kontaktu s nabídkou pomoci či podpory.

Číslo:4029

Nahlášeno:28.10.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

Divoká prasata Horní Drahovice

Dobrý den, řešte, prosím, už konečně divoká prasata v Horních Drahovicích! Přicházejí z lesa denně. První kusy již později večer, třeba okolo 22. hod. Další skupiny o počtu 20-25 kusů chodí v průběhu noci. Je zcela běžné, že se nad ránem pohybují v ulici Mozartova a ulicích přilehlých či v Gagarinově ulici, kam přicházejí skrz hřiště gymnázia nebo okolo jeho plotu. Ničí trávníky a zdejší zeleň, ale zejména jsou značně nebezpečná. Horní Drahovice vyloženě terorizují. Odcházet brzy ráno do, pozdě večer nebo v noci se vracet nebo venčit psa nad ránem je vyloženě horor! A neraďte, prosím, že máme při setkání s nimi dělat hluk. To maximálně pomůže tomu, že někdo z místních obyvatel zavolá MP pro rušení nočního klidu. Děkuji i za obyvatele Horních Drahovic .

Dobrý den,myslivci loví divočáky intenzivně v okolních lesích.Zaměstnanci SLP loví prasata na nehonebních pozemcích,ale v Drahovicích kvůli nebezpečí použití střelné zbraně nikdo takové povolení nevydá a ani nikdo z lovců nebude riskovat poškození majetku nebo dokonce zranění osob.Tato situace nemá řešení .Pokud se však cítíte ohrožení volejte Městskou policii nebo PČR.

Lázeňské lesy:
Dobrý den,

musím konstatovat, že černá zvěř je v letošním roce velmi přemnožená a řešení tohoto problému je stále problematické. Především je třeba si uvědomit, že ať jsme ve 21. století je nutné dodržovat zákony a nařízení. Nehledě k tomu, že my jako lidé můžeme sami za to, že jsme změnili způsob života těchto prasat. Les je plný lidí, turistů, houbařů a zvěř tam nemá klid a tak se stahuje do míst, která jim více vyhovují a velmi často jsou to právě okraje měst. V intravilánu města se střílet nesmí (bezpečnost lidí), pachové ohradníky již nefungují a povolen je jen lov mimo město a to zákonem povolenými způsoby.
V okolí Karlových Varů vykonávají právo myslivosti Lázeňské lesy Karlovy Vary p. o. V loňském mysliveckém roce (od 1.4. – do 31. 3. 2019) jsme ulovili 61 prasat. V letošním roce od 1. 4. 2019 jsme již ulovili 105 kusů prasat a to jsme teprve v polovině mysliveckého roku. Odlov se snažíme provádět co nejvíce, ale je si třeba konstatovat, že černá zvěř migruje a i kdybychom v okolí Karlových Varů vše „vystříleli“, tak stále sem bude proudit zvěř nová z jiných lokalit.
Vnímám to jako nemalý problém, který musíme řešit, ale nejsme jediné město nejenom v Čechách, ale i ve střední Evropě, kde tento problém leta řeší a na stav bez prasat ještě nikde nedosáhli. Přesto se nadále budeme snažit tuto černou zvěř regulovat maximálním způsobem.

Číslo:4028

Nahlášeno:28.10.19

Aktualizace:31.10.19

Stav: Vyřešeno

Bio popelnice

Dobrý den, bylo by prosím možné příští rok zajistit svoz popelnic na bioodpad v měsíci říjnu 2x týdně ? Alespoň na místech kde jsou rodinné domy ?
Děkuji
Marcel Kurfürst

Svoz bioodpadu bude i v následujících letech probíhat stále ve frekvenci 1x týdně. Každý občan má možnost přebytečný bioodpad zdarma uložit na kompostárnu ve St. Roli, v Žižkově ulici, kterou provozuje Správa lázeňských parků, p.o.

Číslo:4027

Nahlášeno:28.10.19

Aktualizace:31.10.19

Stav: Vyřešeno

kontejnery na tříděný odpad - Panorama

Dobrý den, kontejner na plast u Panoramy je neustále přeplněný (zejména po víkendu) a další pytle s odpadem jsou umísťovány vedle. Téměř neustále je zde nepořádek. Nebylo by vhodnější namísto jednoho z kontejnerů na papír dát kontejner na plast?

Svoz na tomto stanovišti byl již navýšen na 3x týdně. Vzhledem k tomu, že nejvíce využívanou komoditou byl právě papír, nechali jsme přemístit kontejner na textil na jiné místo a jeho místo nahradili další nádobou na papír. Z důvodu velikosti stanoviště již nemůžeme umístit i další nádobu na plast.

Číslo:4026

Nahlášeno:26.10.19

Aktualizace:01.11.19

Stav: Vyřešeno

Lesní požár

Ulomená informační tabule

Děkujeme za upozornění, přes zimu vyrobíme nové.

Číslo:4025

Nahlášeno:26.10.19

Aktualizace:01.11.19

Stav: Vyřešeno

Lavička

Na stezce mezi Myslivnou a Jelením skokem je rozbitá lavička.

Děkujeme za upozornění, přes zimu vyrobíme nová prkna a chybějící doplníme.

Číslo:4024

Nahlášeno:25.10.19

Aktualizace:29.10.19

Stav: Vyřešeno

Žádost o zajištění nápravy v důstojném cestování autobusem č.8 a dostatečné informovanosti o odjezdech na Letiště Karlovy Vary zahraničním cestujícím

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.

Magistrát města Karlovy Vary, odbor dopravy

Karlovarský kraj –odbor dopravy

Věc: Žádost o zajištění nápravy v důstojném cestování autobusem č.8 a dostatečné informovanosti o odjezdech na Letiště Karlovy Vary zahraničním cestujícím

Dobrý den,

Jsem obyvatelka části Karlových Varů, a to Olšových Vrat, takže denně využívám a se mnou další cestující, kteří jezdíme pravidelně hlavně do, z práce, školy apod. autobusem č. 8. Tento autobus jak určitě všichni víte, jezdí většinou jednou za hodinu, takže pokud se z nějakého důvodu nevejdeme do autobusu, smůla, musíme hodinu čekat na další spoj. A nyní se dostávám k tomu, co mě dovedlo a se mnou i další lidi, k napsání tohoto dopisu se žádostí o nápravu.

Na Letiště Karlovy Vary zajíždí autobusová linka č.8 ze zastávky Tržnice v 15.37 hodin v rámci denní linky již několik let, kdy autobus zastavuje na různých zastávkách a konečná zastávka je Letiště KV. A proč zmiňuji hlavně tento spoj?

Vzhledem k tomu, že se nyní enormě zvýšila návštěvnost lázeňských turistů hlavně ze zemí bývalého SSSR, kteří využívají letiště nejen k přicestování, ale i k odcestování, stává se cestování autobusem č.8 celý týden denním spojem v 15.37 hodin neúnosným, hlavně pro nás místní obyvatele, ale zároveň i pro turisty. Protože nám přijde, že tyto turisty do dnešní doby vůbec nikdo neinformoval o tom, že mohou využívat PŘÍMÝ AUTOBUS na Letiště KV, a to v 16.00 hodin a v 17.55 hodin. Tyto přímé autobusy jezdí potom většinou prázdné, protože se právě všichni turisté, každý nejméně se 2 kufry, vyloženě „nacpou“ do autobusu v 15.37 hodin na zastávce Tržnice tak, že máme kufry i na hlavě, lidé nemohou na dalších zastávkách nastupovat ani vystupovat, nehledě k tomu, že autobus potom vyjíždí ze zastávky Tržnice i se značným zpožděním.

Z výše uvedeného důvodu Vás žádám o zajištění dostatečné informovanosti cestujících, lázeňských turistů na Letiště Karlovy Vary, že je pro ně zajištěno přímé autobusové spojení v 16.00 hodin a 17.55 hodin, například využitím světelné tabule o odjezdech linek, která je instalovaná jak na zastávce Tržnice, tak i dalších zastávkách, a na této tabuli zdůraznit přímý spoj, který se může třeba barevně odlišit - červeně, oranžově, a napsat PŘÍMÝ SPOJ Letiště (ne jenom Letiště) a použít i ruský nebo anglický jazyk, aby bylo cestujícím na letiště hned jasné, jaký spoj mají použít. V jízdním řádě je to sice napsáno i v cizím jazyce, ale pokud to potom cestující uvidí i na světelné tabuli, tak mají jistotu, jakým spojem odjedou na letiště.

Doufám, že moje žádost se setká s kladnou odezvou a bude zajištěna náprava a zároveň čekám odpověď.

Děkuji předem a jsem s pozdravem

Ing.Marie Kožínová

Hornická 177

36001 Karlovy Vary-Olšová Vrata

Email: kozinova.m@seznam.cz

K uvedenému problému můžeme sdělit, že od 27.10. je pro turisty zavedena nová autobusová linky AE, která je určena pro cestující letadlem. Linka není v systému MHD, je tam stanoven speciální tarif jízdného. Linka číslo 8 již nebude dotčena mimořádným množstvím cestujících a cestování bude kulturní.

Číslo:4023

Nahlášeno:24.10.19

Aktualizace:31.10.19

Stav: Vyřešeno

Odvoz tříděného odpadu

Dobrý den, proč umistujete dopravní značky kvůli svozu odpadu, když si firma Resur bez tak jezdí ke se jí zachce. Foto pořízeno ve čtvrtek 24.10 ve 14:15 hodin . Ještě k tomu jezdí na sídliště kde se vymotat s takto velkým autem je docela problém a zazrak, že nedojde k poškození zaparkovaných osobních automobilů.

Svozová společnost se maximálně snaží dodržovat termíny svozu. Jednalo se o náhradní svoz za pondělí 21.10., kdy bylo vozidlo z důvodu závady odstaveno. Náhradní vývoz nádob se snaží společnost zajistit i v případech, kdy nelze stanoviště vyvézt z důvodu nedodržení značení ze strany občanů.

Číslo:4022

Nahlášeno:24.10.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

Urgence 3863

Uzavírka trvá už od půlky srpna, oprava v nedohlednu a doteď nebyl nikdo schopný ani zajistit rozumné značení.
Vzhledem k využívanosti této komunikace bych očekával informační tabule na křižovatkách do Sedlece (Horní nádraží, Otovice, Čankovská). Obzvláště tragická situace je před křižovatkou nad viaduktem, kde nic netušící řidiči od Čankovské stále najíždějí do slepé ulice.

Dobrý den,

stávající přechodné dopravní značení je osazeno v souladu se stanovením, které bylo vydáno příslušným správním úřadem a ke kterému bylo vydáno souhlasné stanovisko Policie ČR, která ze zákona zajišťuje státní správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Přesto byl Váš podnět postoupen Policii ČR k prověření dané dopravní situace a k případnému doznačení nebo přeznačení daného úseku správcem pozemní komunikace do doby konečné opravy a povolení obecného užívání této silnice.

Číslo:4020

Nahlášeno:24.10.19

Aktualizace:17.01.20

Stav: Vyřešeno

Překop vozovky ul. Dubová

Dobrý den, v ul. Dubová, kde je aktuálně vedena také objízdná trasa je překop v celé šíři vozovky, je zde nutné brzdit. Aktuální stav je takový, že asfaltový povrch není obnoven, pouze zásyp, který si již „sednul“. Značky žádné, nebo tak, že nejsou vidět. Práce jsou evidentně ukončeny.
Je možné to nějak vyřešit se správcem komunikace? Předpokládám, že obnova jde za zhotovitelem stavby, co na to investor, TDI?
https://mapy.cz/s/nupucuvape

Stavba byla 30.10.20019 dokončena a řádně předána.

Číslo:4018

Nahlášeno:24.10.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

Panelova cesta kolem KV areny

Dobrý den chtel bych požadat o opravu panelove cesty parcela 594/1 jedná se o ostatní komunikaci a pozemek patří Statutarnímu mestu Karlovy Vary tak mi to řekli na katastralním uřadě už jsem psal ohledne polámaných stromu kolem cesty pod lesem a ptal jsem se jestli je možné opravit panelovou cestu bylo mi odpovezeno že nepatří mestu Karlovy Vary tak opetove žadam o opravu když podle Katastru mestu Kalovy Vary patří a ohledne polamaných vetví a části stromu se nic nedeje cesta je hodne využívana jak auty tak peší nebo cyklisty až na nekoho neco spadne bude asi pozde dekuji. S pozdravem Veleta

Opravu panelové cesty evidujeme. Bude provedena do konce měsíce listopadu s ohledem na harmonogram nutných oprav.

Číslo:4017

Nahlášeno:23.10.19

Aktualizace:20.01.20

Stav: Vyřešeno

Černá skládka

Nahlašuji nově vzniklou "černou skládku", odložený odpad z auta na území lázeňských lesů. Skládku jsem našla při asfaltové cestě vedoucí od zahrádek v horních Drahovicích (chata Drahovice), směrem k silnici na Prahu. Přikládám fotodokumentaci.

Černá skládka byla uklizena.

Číslo:4016

Nahlášeno:23.10.19

Aktualizace:17.01.20

Stav: Vyřešeno

Schody Petřín

Dobrýden, rádi bychom věděli jak je to s rekonstrukcí schodů z Petřína k Vřídlu....bylo avizováno že rekonstrukce proběhne s opravou ulice Moravské, zatím se nic neděje a schody jsou stále uzavřené.

Dobrý den,

bohužel v rozpočtu roku 2020 nebyly schváleny finanční prostředky na opravu tohoto schodiště

Číslo:4015

Nahlášeno:23.10.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

Dlažba Kvapilova ulice

Dobrý den. Už 2x byla provedena oprava zámkové dlažby chodníku pred domem Kvapilova 30. Dlažba se opět propadá. Prosím o kontrolu a ideálně o definitivní opravu.

Na základě kopané sondy byla zjištěna porucha přípojky splaškové kanalizace. Tato záležitost je řešena se správou nemovitosti Kvapilova 344/30, neboť přípojka je ve vlastnictví a správě napojené nemovitosti.

Číslo:4014

Nahlášeno:23.10.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

příspěvek č. 3943

Dobrý den,

děkuji za informaci, nicméně Vás poprosím o větší důraz na ,,upozornění'', protože např. dnes ráno, se situace znovu opakovala, takže ve skutečnosti náprava žádná....Myslím, že toto je opravdu věc, kterou byste měli řešit a hlídat si jí.

Svozové společnosti byly opět vyzvány ke zjednání nápravy.

Číslo:4013

Nahlášeno:23.10.19

Aktualizace:20.01.20

Stav: Vyřešeno

Autovrak - ulice Majakovského

Dobrý den,
jen ve zkratce: S deklaracemi o snaze udržovat město čisté nějak nekoresponduje to, co dnes a denně vidíme na ulici Majakovského, hned vedle odpočinkového parku - autovrak, jehož fotografii přikládám. Obývá ho jakási divoženka, která by spíš patřila do nějakého ústavu, rozhodně ovšem ne do vraku na ulici. je s podivem, že při blokovém čištění, pokud své auto neodvezu jinam, okamžitě je odtaženo a platím tučnou pokutu. tady se neděje nic. Rozbitá okna, střepy a zvědavé děti. Budeme čekat, až se některé z nich zraní a poteče krev? I v tomto případě platí, že nezodpovědnost, ignorance jedinců má stále navrch, když ani po měsících není magistrát schopen tak jednoduchého úkonu, jako je odstranění této hrůzy. Pokud se bude svádět vše na legislativu a ochranu osobnosti, majetku atd., pak je třeba iniciovat takové změny v příslušném právním řádu, aby se postup v (nejen) takovýchto případech zjednodušil a zrychlil, aby naše ulice (a není to jediný případ) po dlouhé měsíce nehyzdily odstrašující pohledy...

Vrak byl ve lhůtě, stanovené platnou legislativou, odstraněn.

Číslo:4012

Nahlášeno:23.10.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

Parkování kamionů ve městě

Dobrý den , prosím o informaci proč hlavně během víkendu jsou v našem městě na různých místech celý víkend zaparkovane kamiony i přes to, že to dopravní značka na příjezdech do KV zakazuje. Jednak překáží u různych obchodů a zůstává po nich nepořádek. Neříkejte mi že to MP nevidí ?

Dobrý den,
děkujeme Vám za podnět, který jste zaslali do rubriky Závad a nedostatků. Vzhledem k tomu, že se Váš podnět netýká této rubriky byl přeposlán na vědomí na příslušný odbor nebo organizaci.
V případě nesprávného parkování kamionů kontaktujte prosím městskou policii.

Číslo:4011

Nahlášeno:22.10.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

Zastřešení MHD zastávky na Horním nádraží

Dobrý den,
který idiol navrhoval zastřešení zastávek na Horním nádraží? Je prosklené, takže jakmile zasvítí sluníčko začne vás to grilovat jako kuřata v tom autě u Tržnice. A pokud máte to štěstí že nesvítí sluníčko, ale prší. Prší i na vás protože tyto přístřešky moc netěsní. Víte o tom na Magistrátu? Řešíte to? Co s tím uděláte??? Aby tam byl stín. Díky za odpověď.

Jo a na perony také zatéká. Kdy to bude opraveno?
P. Lorenc

Zatékání bude opraveno v rámci záruky.