Závady a nedostatky

Nemůžeme být všude a vidět vše hned. Čistota města a veřejný pořádek nám leží na srdci a chceme, aby naše město bylo pěkné.
Pomozte nám a hlaste nám na této stránce vaše postřehy.
Podněty, které se nebudou týkat dané tématiky, nebudou zveřejňovány. Upozorňujeme, že tyto stránky nejsou určeny k diskuzi mezi občany.


>>> Pro nahlášení poruch veřejného osvětlení použijte prosím tento odkaz: https://kv.verejneosvetleni.cz. Děkujeme <<<


vložit nedostatek

Číslo:3834

Nahlášeno:26.08.19

Aktualizace:28.08.19

Stav: Řeší se

Vyvrácená informační tabule

Dobrý den,
u Alžbětinných lázní leží vyvrácená informační tabule průvodce po lázeňských lesích...

S pozdravem

Děkujeme za upozornění. Jedná se o tabuli průvodce lázeňskými parky, poškození nahlášeno Správě parků s požadavkem na opravu.

Číslo:3833

Nahlášeno:26.08.19

Aktualizace:27.08.19

Stav: Nahlášeno

vyvrácené stromy

Na pozemku u cesty vedle benzínové pumpy MOL na Chebské ulici jsou dva nakloněné stromy s vyvrácenými kořeny. Při silném větru by mohly padnout na sousední pozemek.
Nahlášeno 25.4.2019
Děkuji za prověření.

Číslo:3832

Nahlášeno:26.08.19

Aktualizace:27.08.19

Stav: Nahlášeno

Nepořádek u kontejnerů

Nepořádek u kontejnerů Lidická a Národní. Prosím o častější úklid

Číslo:3831

Nahlášeno:26.08.19

Aktualizace:28.08.19

Stav: Vyřešeno

Nová zastávka Sedlec-Zahrádky

Proč je nová zastávka Sedlec-Zahrádky ve směru do města postavena vedle ostrůvku tak, že stojící autobus blokuje dopravu? Jak takové nefunkční řešení mohlo projít všemi schvalovacími procesy? Proč nebyla zastávka například umístěna v zálivu o kousek dál?
Jaký smysl má vůbec přechod s ostrůvkem v této neobydlené oblasti, když například na Jáchymovské není možné zbudovat přechod, protože je zde slovy magistrátu nedostatečná frekvence vozidel i chodců?

Dobrý den,

v projektu je dle ČSN 73 6425 Autobusové zastávky navržena autobusová zastávka s fyzickým oddělením tzv. typ zátka. Používá se při malé četnosti autobusové dopravy. Toto provedení zvyšuje bezpečnost přecházejících chodců, protože ostatní vozidla jsou nucena zastavit za autobusem, který stojí na zastávce.
Tento typ byl navržen projektantem ze Sedlec invest a prošel schvalovacím řízením před vydáním stavebního povolení.

Číslo:3829

Nahlášeno:25.08.19

Aktualizace:06.11.19

Stav: Vyřešeno

Díry v silnici

Díry v silnici K.Vary - Stará Role, odbočka z Vančurova do ulice U Hřiště, a na ulici U Hřiště u domu č.297/12.
Děkujeme za opravu !

Dobrý den, opravy výtluků budou opraveny nejpozději do 20.9.

Výtluky byly opraveny.

Číslo:3827

Nahlášeno:22.08.19

Aktualizace:30.09.19

Stav: Vyřešeno

vodorovné značení ZTP + vejzd do garáže v ulici Hlávkova

Prosíme opravit značení z důvodu problému s parkováním ostatních řidičů. Nerespektují značení a parkují neoprávněně na ZTP a vjezdu do garáže děkuji Krátká

Vodorovné dopravní značení necháme ještě v letošním roce obnovit (dle počasí).

Číslo:3826

Nahlášeno:22.08.19

Aktualizace:28.08.19

Stav: Vyřešeno

Workout hřiště

Dobrý den,

obracím se na Vás s prosbou i návrhem, zda by město mohlo zřídit workoutová hřiště pro děti. Je to více než deset let, kdy se město pustilo do projektu výstavby dětských hřišť (pískovišť). V době tzv. babyboomu, to byla výborná věc ale těmto dětem je již 8 - 15 let a ti nemají možnost se někde realizovat a vybít svou energii. Myslím, že zřídit workoutová hřiště či betonové pingpongové stoly na sídlištích nebo v blízkosti pískovišť, by bylo na místě.
O prázdninách jsme navštívili město Cheb a tam takové Workoutové hřiště viz. foto mají a bylo hojně využívané.

S pozdravem
Antonín Mařík

Dobrý den,workoutová hřiště jsou v KV již 3.V Areálu Rolava,ve Fibichově ul. a v Máchově ulici na Šibeňáku.O zřízování dalších se zatím neuvažuje.Veškeré uvolněné finance jdou na údržbu a opravy stávajících 50 dětských hřišť.

Číslo:3825

Nahlášeno:22.08.19

Aktualizace:22.08.19

Stav: Vyřešeno

Bohatice-rekonstrukce ulice U trati od konečné MHD č. 5 směr náměstí u pošty

Dobrý den. Letos měla být provedena rekonstrukce povrchu místní komunikace od konečné MHD č. 5 směr náměstí u pošty v Bohaticích. Jezdíme tam každý den po propadlých překopech, dírách ve vozovce atd. Platí tedy letos oprava komunikace? Děkuji za odpověď.

Dobrý den, bohužel oprava povrchu komunikace ulice U Trati v letošním roce neproběhne. V současné době se zpracovává projektová dokumentace, která bude řešit rekonstrukci celé ulice a to v úseku od křižovatky s ulicí Teplárenská až ke konečné autobusu MHD.

Číslo:3823

Nahlášeno:21.08.19

Aktualizace:22.08.19

Stav: Vyřešeno

Parkování vozídel městské policie na zákazu stání.

Dobrý den.
V Moskevské ulici před domy č. 36 a 38 je žlutým křížem vyznačen zákaz stání. Na tomto zákazu opakovaně parkují služební vozidla. Tento zákaz byl zřízen
proto, aby byla zachována možnost vjezdu do městského archivu, případně domu č. 36. Na přímý dotaz mi bylo odpovězeno, že jestli potřebuji vjet do archivu,
mám přijít a požádat strážníky aby mi to umožnili. Domnívám se že zákon o provozu na komunikacích platí pro každého, tedy i městskou policii. Pokud vím
jediná výjimka je možná pouze při zásahu.

Přeji hezký den.

Pavel Šťástka

Dobrý den,

místo bývá volné pro potřeby archivu. V případě, že v místě zaparkovalo vozidlo MP, bylo to pravděpodobně v důsledku služební činnosti a došlo k jeho následnému přeparkování. Vámi uvedené žluté vodorovné dopravní značení je velmi špatně viditelné, dáme tedy podnět k jeho obnovení. V případě, že jste obdržel od někoho mylnou informaci, je třeba podat konkrétní podnět inspekčnímu strážníkovi k prošetření.

Děkujeme

Číslo:3822

Nahlášeno:21.08.19

Aktualizace:22.08.19

Stav: Řeší se

Doplnění sáčků na psí exkrementy

Prosím o doplnění sáčků na psí exkrementy v ulici U Podjezdu. Děkuji!

Podnět byl předán svozové společnosti ke zjednání nápravy.

Číslo:3821

Nahlášeno:20.08.19

Aktualizace:22.08.19

Stav: Vyřešeno

Silniční zrcadlo-příšerný výjezd z parkovacího místa na přilehlou komunikaci.

Dobrý den,
rád bych za Společenství vlastníků jednotek Sokolovská č. 26, 28,30, další uživatele garáží a parkovací plochy vyznačené na přiloženém obrázku požádal o instalaci dopravního zrcadla, které by usnadnilo výjezd z již předem uvedené parkovací plochy. Na obrázku jsou vyznačená místa, kde v ulici Nákladní parkují vozidla. Přes tato parkující vozidla není prakticky vidět, pokud opouštíte parkovací místo s garážemi. Instalace zrcadla s pokud možno výhledem do obou směrů přilehlé Nákladní ulice by výjezd na tuto výrazně usnadnila.

S pozdravem
Milan Valenta
člen Výboru SVJ
Sokolovská 30
360 05 Karlovy Vary

V současné době se zpracovává projektová dokumentace na úpravu ulice Nákladní, která by měla tuto problematiku vyřešit. Z tohoto důvodu, i po konzultaci s Dopravním inspektorátem PČR, se zrcadlo umisťovat nebude.

Číslo:3819

Nahlášeno:20.08.19

Aktualizace:21.08.19

Stav: Vyřešeno

přechod pro chodce - ul. Sedlecká

V současné době se opravuje povrch ul. Sedlecká. Na Růžovém Vrchu u garáží, je přes tuto silnici přechod pro chodce, který využívají mimo jiné děti ze základní školy. Prosím o informaci , zda při opravě povrchu silnice dojde k lepšímu označení přechodu (světelné efekty v přechodu, zpomalovací retardéry,...). Bohužel u tohoto přechodu málo kdo zastaví....děkuji za informaci

Dobrý den, veškeré dopravní značení – označení přechodu pro chodce bylo schváleno DI Policie ČR.

Číslo:3818

Nahlášeno:20.08.19

Aktualizace:22.08.19

Stav: Vyřešeno

semafor v ul. Chebská - senzor

Dobrý den, před semaforem v ul.Chebská u křižovatky areálu ZeZan ve směru na Interspar je v silnici zřejmě nainstalován senzor, který při příjezdu vozidla sepne zelenou. Několikrát v týdnu se stane, že přijíždějící auto zastaví daleko před semaforem, takže na semaforu je stále červená, přestože další semafory normálně fungují. Pokud se nejedná o nějakou chybu a senzor je v silnici opravdu nainstalován, nebylo by možné k semaforu dát informační ceduli, aby řidič věděl, že musí zastavit na hranici bílé čáry? Soustavně se tam tvoří kolony..... Děkuji :)

Děkujeme za Váš podnět, necháme to prověřit.
Řidič má povinnost na základě platné vyhlášky o silničním provozu zastavit vozidlo přes stopčárou.

Číslo:3816

Nahlášeno:18.08.19

Aktualizace:20.08.19

Stav: Řeší se

Vystouplé kanály v Moravské ulici

Dobrý den,
o vystouplý asi prozatímní dekl kanálu dešťovky mezi LD Ambiente a KGM**** v dolní části Moravské ulice si již několik vozů (prakticky několik denně) odřelo prahy, riskovalo proražení olejové vany. Ono je navíc bezprostřední okolí toho kanálu nižší, než okolní terén a tím je kanál exponovanější.
Dalším problémem je několikrát opravovaný asfalt mezi Ambiente a sakristií kostela Sv. Máří - povrch je natolik zvlněný, pod ním asi i kaverna, že se tu auta likvidují také. Místo toho, aby měla komprese kopce pravidelný radius, jsou v ní výrazné vlny...

V případě potřeby rád po výše uvedených místech osobně provedu.

S pozdravem

R. Rumlena
728800969

V současné době probíhá rekonstrukce celé Moravské ulice, jejíž součástí je i dešťová kanalizace.

Číslo:3813

Nahlášeno:17.08.19

Aktualizace:27.08.19

Stav: Řeší se

konejnery na tříděný odpad Panorama, JIP Na Vyhlídce

Dobrý den,
bylo by prosím možné uklidit okolí kontejnerů u Panoramy? Již několik týdnů je zde neodvezená hromádka smetků z chodníku, kterou déšť již znova rozmývá po okolí. V okolí je plno plastů z přeplněného kontejneru.
U kontejnerů za prodejnou JIP na Vyhlídce je velmi často nepořádek (suť, komunální odpad atd.), prosíme o zvýšenou pozornost.

Dobrý den,
nepořádek bude co nejdříve uklizen.

Číslo:3812

Nahlášeno:17.08.19

Aktualizace:20.08.19

Stav: Nahlášeno

Parkování v ulici Jaltská

Dobrý den, chci se zeptat jestli by městská policie mohla také řešit druhou část ulice Jaltská,kde každý den a dá se říct celý den stojí vozidla, která nemají zaplacené parkování. Těžko by měla na celý den. Určitě nemají ani přes telefon. Jsou to vozidla z místního holičství a Vietnamců. Děkuji Hlaváčková.

Číslo:3811

Nahlášeno:16.08.19

Aktualizace:22.08.19

Stav: Řeší se

Tunýlek v Bohaticích

Dobrý den, prosíme o odpovědi na tyto dotazy:
číslo 3577 ze dne 11.6.
číslo 3620 ze dne 20.6.
čislo 3687 ze dne 4.7.
Dotazy se týkají "tunýlku" v Bohaticích. Děkujeme

V současné době bylo zadáno zpracování projektové dokumentace, připravujeme celkovou rekonstrukci této stezky.

Číslo:3809

Nahlášeno:14.08.19

Aktualizace:15.08.19

Stav: Řeší se

Výkopové práce v zastávce Keramická škola

Dobrý den, mohu se zeptat, z jakého důvodu se provádí výkopové práce v Rybářích v zastávce Keramická škola (ve směru z centra)? Aby toho nebylo málo, tak navíc tyto práce nebyly nikým nahlášeny. Dopravní podnik tedy v podstatě o nich vůbec nevěděl. Komunikace mezi městem a jeho organizacemi je tedy vskutku příkladná. Doufám, že to nebude dlouho trvat. Děkuji. Lukeš

Dobrý den, to co pane Lukeši píšete není tak docela pravda. Výkopové práce v prostorách autobusové zastávky byly projednány s odpovědným zástupcem DP a.s. a byl s ním i odsouhlasen harmonogram postupu prací.

Číslo:3807

Nahlášeno:14.08.19

Aktualizace:15.08.19

Stav: Nahlášeno

Kontejnery

Dobrý den,
noc co noc podnikají bezdomovci nájezdy na kontejnery ve vnitrobloku ulic Buchenwaldská, Celní, Majakovského. Dělají při tom příšerný hluk a nepořádek, už se ani nesnaží být nenápadní. Nedalo by se nějak uzavřít místo pro kontejnery? Okolo kontejnerů je kovová konstrukce se stříškou, tak by možná stačilo okolo natáhnout plot a dát tam nějakou uzamykatelnou bránu, aby ke kontejnerům měli přístup jen obyvatelé okolních domů. Nebo by se možná daly kontejnery přemístit na místo, kde byl původně sběrný dvůr. Tam by se mohly přemístit i kontejnery na tříděný odpad, aspoň by to bylo vše na jednom místě a tam případně bezdomovci nebudou nikoho rušit.

Číslo:3805

Nahlášeno:13.08.19

Aktualizace:20.08.19

Stav: Řeší se

Rozebírání zámkové dlažby na Sokolvské ulici

Dobrý den.
Na Sokolovské ulici v Rybářích nyní probíhá pokládka kabeláže pod rozebraný chodník ze zámkové dlažby. Dlažba je neodborně rozebírána a házena na hromady. Je poničená a otlučená. Předpokládám, že se počítá s její zpětnou pokládkou. Jsem zvědavý na kvalitu a vzhled této dlažby po jejím zpětném položení. I zpětný zásyp pod dlažbu není prováděn odborně. Troufnu si říci, že po první zimě se dlažba začne v místech, kde byl veden výkop pro kabeláž, propadat. Kdo dohlíží na kvalitu provádění? Kdo bude platit následující opravy?

Firma, která provádí tuto stavbu, prováděla v Karlových Varech mimo jiné i ul. Moskevskou a Švermovu bez jakýchkoliv problémů, pokládku dlažby provádí profesionálně. Na stavbu dohlíží stavební dozor. Stavba bude po dokončení překontrolována a předána. V případě jakýchkoliv nedostatků budou tyto okamžitě napraveny. V této chvíli nelze předjímat, že se stavba po první zimě začne propadat . Na stavbu se vztahuje 3 letá záruka a je možné, že se během této doby vyskytnou nějaké jiné další problémy, které budou reklamovány a stavebníkem uvedeny do stavu, který bude moct být akceptován. Před koncem 3 leté záruky je prováděna kontrola a nemůže se stát, že by stavba nevyhovovala požadavkům Města.

Číslo:3804

Nahlášeno:13.08.19

Aktualizace:23.08.19

Stav: Řeší se

chodníky Lidická

Dokončuje se výměna horkovodů v našem okolí (Mozartova,Lidická,Jungmannova,B.Němcové a další). Těžká technika používaná při této výměně již "dorazila" obrubníky, chodníky plné děr a trávníky. Bude se konečně už řešit oprava chodníků okolo Lidické 452/29 a dalších. Pro staré zde žijící občany, nevidomé návštěvníky Tyflocentra a děti z MŠ jsou čím dál tím více neschůdné a nebezpečné. Stěžujeme si již pár let a pořád se nic neděje. Uvědomte si laskavě že zde žije více lidí než na kolonádě a o ty by vám mělo jít v první řadě.To jsou vaši voliči současní i budoucí.Přijďte se již laskavě někdo osobně přesvědčit o současném stavu.
Jednatel SSD Lidická 452/29
Karlovy Vary

Dobrý den,
věřte nám, že nás trápí neutěšený stav v dané lokalitě . Budeme se spolu se zhotovitelem snažit, abychom odstranili všechny problémy, které se v této lokalitě vyskytují. Bohužel ale , vše je o penězích. Stavba nebyla doposud dokončena, tudíž ani předána. Mějte prosím strpení, vše bude uvedeno do pořádku.

Číslo:3803

Nahlášeno:12.08.19

Aktualizace:15.08.19

Stav: Vyřešeno

Neekologická městská vozidla nejvíce zamořují lázně

Dobrý den, už to tu jednou, asi před rokem, někdo psal, a jak je vidět, se to snad ani o trošičku nelepší, dnes jsme šli vřídelní ulicí, a dokonce to bylo už po šesté večer, a kolem nás projelo hned několik zřejmě "zalévacích" vozítek patřících Městu.. nevěřili jsme svým očím, jaký po nich ještě skoro deset minut zůstal všude smrad. V kdejakém i mnohem menším a nelázenském městě už se na intenzivě zaměřují a snaží se vyměňovat svá vozidla za ekologická. Kdy osvěta dorazí konečně i do světoznámých lázní? To půjdeme do UNESCO s tímto předpotopním a jedovatým arzenálem? slibované jízdné zdarma pro všechny taky zavedeno nebylo, tak to probůh - ty ušetřené peníze - dejte aspoň do tohodle, ať se tady netrávíme i na kolonádě! úplně stačí Vřesová!

Dobrý den,do lázeňského území jezdíme zalévat s multikárami splňujícími emisní normu č.6.Bohužel čekáme na servis a proto výjimečně vysíláme i starší multikáry, abychom zajistili dostatečnou zálivku.V období sucha zaléváme na 2 směny.Po opravě zase budou jezdit nové stroje.

Číslo:3802

Nahlášeno:12.08.19

Aktualizace:16.08.19

Stav: Vyřešeno

oprava veřejného osvětlení Hlávkova 676/17-675/15, Stará Role

Přeji dobrý den,
mám na vás prosbu.
Nesvítí nám už delší domu cca měsíc pouliční lampa před domem Hlávkova 675-676 na straně kde jsou stromy.
Bohužel jsme tento týden načapali nějakého chlapa jak se dívá do okna sousedům - do pokoje dvou malých holek. I já jsem měla nedávno pocit, že někdo večer kouká do pootevřené ventilačky v naší ložnici. I když máme žaluzie, když je ventilačka pootevřená, tak je kousíček vidět
Zároveň jsme zjistili, že někdo povolil žárovky před vchodem 676 (úplně na kraji) na stejné straně, kde jsou stromy
Nerada bych řešila nějaký velký problém.
Můžete prosím někoho poprosit, aby opravil tu pouliční lampu?
Děkuji moc za pomoc
Naděžda Martáková

Dobrý den, oprava provedena 15.8.19.

Číslo:3801

Nahlášeno:12.08.19

Aktualizace:12.08.19

Stav: Nahlášeno

Poškozený kamenný obrubník parkové plochy.

Naproti hotelu St. Petersburg je poškozený kamenný obrubník. Čeká na opravu. Děkuji

Číslo:3800

Nahlášeno:12.08.19

Aktualizace:12.08.19

Stav: Nahlášeno

Odstavené auto Šmeralova

Dobrý den,

v ulici Šmeralova stojí od loňských prázdnin odstavený vůz bez RZ. Již v říjnu 2018 na to stejné vozidlo někdo tady upozorňoval - viz č. 2775. Nyní před tímto vozidlem parkuje ještě další, které ještě RZ má, ale už s ním minimálně 3 měsíce nikdo nikam nevyjel. V ulici, kde je parkovacích míst nedostatek je to opravdu velký luxus. Co s tím? Děkuji za odpověď.

Číslo:3799

Nahlášeno:11.08.19

Aktualizace:08.11.19

Stav: Vyřešeno

Chybějící kostky

Dobrý den,
prosím o doplnění vypadaných kostek v chodníku(cca 2m2 mezi Perlou a předzahrádkou) podél obchodního centra Perla na třídě TGM.

Děkuji

Kostky byly doplněny, místo opraveno.

Číslo:3798

Nahlášeno:11.08.19

Aktualizace:13.08.19

Stav: Řeší se

Rušení nočního klidu

Dobrý den.
Chtěl bych si stěžovat na neustálé rušení nočního klidu z hotelu Dvorana v Karlových Varech na Chebské ulici .
Jedná se hlavně o hluk z hlasité hudby trvající někdy ,až do ranních hodin a časté odpalování ohňostrojů po 22:00hod těsně za obytnými
domy sousedící s hotelem.
Prosím o návrh řešení. S pozdravem Aleš Harna

Pokud bude docházet k rušení nočního klidu, je zapotřebí se s touto informací obrátit aktuálně na příslušné složky, kterými jsou městská policie (tel. 353 153 911) popřípadě Policie České republiky (lin. 158). Za poslední více jak tři měsíce eviduje městská policie pouze jedno oznámení z ul. Chebská týkající se tohoto problému. Řešení odpalování ohňostrojů je, s ohledem na snadnou dostupnost pyrotechnických výrobků, problémovou lokalizaci místa odpalu a relativně krátké produkce (v řádech minut), velmi složité a v drtivé většině případů se nepodaří osobu ohňostroj odpalující dohledat.

Číslo:3797

Nahlášeno:09.08.19

Aktualizace:12.08.19

Stav: Řeší se

Stezka Krále Jiřího - Beethoven

Dobrý den. Na uvedené stezce je značný nepořádek - rozbité sklo, lahve od alkoholu, plasty,krabičky od cigaret . Je zde nefunkční kanál,ve kterém jsou odpadky kryté větvemi. Nově se několik dní hromadí odpadky u dolního ústí stezky ( Zahradní ul.) kam to pravděpodobně odkládají dělníci pracující na opravě domu Beethoven ( nemá popelnici ). Chodím touto stezkou denně a potkávám dost návštěvníků města,kteří tudy chodí. Děkuji. Petrisko

Dobrý den,stezku co nejdříve uklidíme a zajistíme pravidelnější úklid.

Číslo:3796

Nahlášeno:09.08.19

Aktualizace:13.08.19

Stav: Vyřešeno

kontrola koupališť

Dobrý den, nechápu, proč byla kontrolovaná kvalita vody u rybníka Kolovák hygienickou stanicí aniž by byla zjišťována přítomnost cerkálií ve vodě. Má to sice stupeň 1, ale jsou tam cerkálie (stěžovali si lidé), takže to jasně na koupání není. To samé je u koupaliště Rolava, také je jakoby vhodná ke koupání, ale cerkálie díky enormnímu množství kachen tam určitě jsou, po koupání se dělají svědivé pupeny - i po osprchování , takže vhodná na koupání také není.

Dobrý den,

k níže uvedenému dotazu:
Ve volnočasovém areálu Rolava se nachází přírodní koupaliště. I přes skutečnost, že necháváme zpracovávat pravidelné rozbory vody akreditovanou laboratoří, doporučujeme všem návštěvníkům koupaliště, využít po koupání venkovní či vnitřní sprchy.
Výsledky rozborů vody jsou pro návštěvníky k dispozici na webových stránkách Krajské hygienické stanice (KHS), na webových stránkách naší společnosti a přímo v areálu pak ve vitríně, do které mají přístup pouze pracovníci KHS.
Do vody chodí denně velké množství návštěvníků, zaměstnanci půjčovny, pracovníci vodní záchranářské služby, plavalo zde větší množství účastníků triatlonového závodu a doposud jsme nepřijali žádnou připomínku na kožní reakci po koupání.
LL:
Dobrý den,
vzhledem k tomu, že Kolovák není v majetku Města Karlovy Vary a tím pádem není ani ve správě Lázeňských lesů Karlovy Vary je vhodnější dotazovat se vlastníka Kolováku.

Číslo:3794

Nahlášeno:09.08.19

Aktualizace:12.08.19

Stav: Nahlášeno

Udržba ploch

Dobrý den.
Dnes, tj. 9.8 2019 byla provedeno čištění parkovacích ploch v Gagarinově ulici. Bohužel jen po levé straně této ulice. Parkoviště po pravé straně Gagarinovy ulice (G 7-17 pod blokem domů a G 19 a dále) jsem v plánu údržby nenašel a ani na jaře to podle mne nebylo provedeno. Je s tím počítáno? Pokud jsem se zmýlil, tak se omlouvám.