Závady a nedostatky

Nemůžeme být všude a vidět vše hned. Čistota města a veřejný pořádek nám leží na srdci a chceme, aby naše město bylo pěkné.
Pomozte nám a hlaste nám na této stránce vaše postřehy.
Podněty, které se nebudou týkat dané tématiky, nebudou zveřejňovány. Upozorňujeme, že tyto stránky nejsou určeny k diskuzi mezi občany.


>>> Pro nahlášení poruch veřejného osvětlení použijte prosím tento odkaz: https://kv.verejneosvetleni.cz. Děkujeme <<<


vložit nedostatek

Číslo:3915

Nahlášeno:20.09.19

Aktualizace:23.09.19

Stav: Řeší se

Rybníček Mozartova

U rybníčku v Mozartově ulici je nedostatečně prováděn úklid okolo laviček (pro ilustraci přikládám foto). Zejména po večerech se zde schází mládež z internátů a v létě bezdomovci. Odpad zůstává nejen kolem laviček, ale dostává se i na vodní plochu. O nápravu jsme již opakovaně žádali, situace se však nelepší.

Dobrý den,zajistíme rychlý a pravidelný úklid.

Číslo:3914

Nahlášeno:20.09.19

Aktualizace:08.11.19

Stav: Vyřešeno

Kanalizace Vítězná- Jateční

Žádáme o vyčistění kanálových vpustí v oblasti křižovatky ulic Vítězná a Jateční. Jedná se o 7 kanálových vpustí ( prevence proti záplavám při přívalových deštích, ke kterým v tomto místě dochází).
V.Čechura
Vítězná 20, K.Vary

Vzhledem k dopravnímu zatížení ulic Vítězná x Jateční a rozměrům cisterny se revize uličních vpustí (zda jsou funkční a odtékají) provádí v termínu blokových čištění. V případě zjištění závad jsou tyto nahlašovány a následně čištěny tlakovou vodou. Dle zodpovědného technika spol. AVE odpadové hospodářství nebyly předmětné vpusti hlášeny k opravě ani k vyčištění.

Číslo:3913

Nahlášeno:20.09.19

Aktualizace:23.09.19

Stav: Řeší se

Kontejner na Elektroodpad - Gagarinova ulice

Dobrý den,
můžete dát kontejner na Elektroodpad do Gagarinovy ulice?

V blízké době plánujeme umístění kontejneru na elektro do horních Drahovic. Vhodné stanoviště ještě budeme vybírat.

Číslo:3912

Nahlášeno:20.09.19

Aktualizace:30.09.19

Stav: Vyřešeno

Osvětlení cesty z horního nádraží směrem na Thelmanův most

Dobrý den, jen jsem chtěla upozornit a poprosit, o nápravu.
Chodím v půl šesté z Růžového vrchu přes horní nádraží (mimochodem velmi krásné) na Povodí Ohře. Hned první lampa v zatáčce nesvítí. Je to ta cesta pro pěší ve svahu, která vede na Thelmanův most. Děkuji

Dobrý den, opraveno 27.9.19.

Číslo:3911

Nahlášeno:19.09.19

Aktualizace:20.09.19

Stav: Vyřešeno

Kontejner na elektroodpad

Kde je v Horních Drahovicích kontejner na Elektroodpad? Někde kolem Lidická?

Nejbližší kontejner na elektro je na Východní ulici na sídlišti a na souběhu ulic Mattoniho nábřeží a Sportovní ul. V ulici Mozartova jsme bohužel byli nuceni kontejner stáhnout z důvodu soustavného parkování občanů před nádobami a díky tomu nemožnosti vývozu.

Číslo:3910

Nahlášeno:19.09.19

Aktualizace:23.09.19

Stav: Řeší se

Feťáci, ožralové a bezdomovci v autobusech

Dobrý den, poté co bylo zavedeno jízdné zdarma pro studenty už jsem v autobusech neviděl revizora. A rostou případy kdy v autobuse cestují feťáci, ožralové a bezdomovci. My pracují lidé si musíme to předražené jízdné zaplatit, ale tato lůza, která roznáší nemoci, smrdí, křičí a znečišťuje vybavení si jezdí autobusem z nudy sem a tam. Opravdu tomu tak je! Není odpoledne kdyby jste tuto splodinu na tržnici nepotkali. Kdy budou zase jezdit revizoři? Nebo někdo kdo by dal najevo těmto lidem, že v autobusech mohou jezdit pouze slušní a čistotní lidé?

Pokud jsou cestující ve stavu, že z nějakých důvodů – viz uvedený dotaz, kdy by byli na obtíž ostatním cestujícím, je nutno upozornit řidiče uvedeného autobusu, který buď sám, nebo za pomoci Městské policie zjedná pořádek. Tím, že je povoleno nastupovat všemi dveřmi není stav každého jednotlivého cestujícího schopen posoudit hned při nástupu, ale obvykle na upozornění. Na linkové dopravě, kdy se nastupuje přímo u řidiče je situace přehlednější a řidič uvedenou závadovou osobu odmítne ve smyslu přepravního řádu, přepravit. Co se týká revizorů v rámci přepravní kontroly, tak denně provádejí kontrolu na jednotlivých spojích a v jednotlivých linkách, avšak bohužel není v našich silách provést kontrolu všech našich spojů. Pro vaši představu denně vypravíme přibližně 1.100 spojů. Pokud máte nějaký konkrétní tip na provedení kontroly konkrétní linky našimi revizory, zašlete náme jej prosím.

Číslo:3909

Nahlášeno:19.09.19

Aktualizace:24.09.19

Stav: Řeší se

Úprava zeleně ve vnitroblok J.Palacha a I.P.Pavlova

Dobrý den,
prosím o úpravu zeleně a odstranění náletových rostlin ve vnitrobloku J.Palacha a I.P.Pavlova.

Děkuji

Dobrý den,vše upravíme v průběhu měsíce října.

Číslo:3908

Nahlášeno:19.09.19

Aktualizace:23.09.19

Stav: Řeší se

Nádoba na použitý olej

Dobrý den.
u Tržnice je umístěna vedle ostat.kontejnerů na separ.odpad. nádoba na oleje, je však otevřená a plná jiného odpadu a tedy nepoužitelná.
Děkuji za přijaté opatření používat nádobu k původnímu účelu - odkládání olejů.

Bohužel bezohlednosti některých občanů nelze zabránit ani osvětou a ani písemnou informací na nádobě, které o jejím účelu jasně vypovídají.

Číslo:3907

Nahlášeno:19.09.19

Aktualizace:19.09.19

Stav: Řeší se

Černá sjkládka ve voře I.P.Pavlova, J.Palach

Dobrý den,
chtěl bych požádat o odstranění černé skládky ve dvoře J.Palacha 2,4... a I.P.Pavlova 13,15,17.... Pod zábradlím ve vjezdu do dvora v keřích je naházeno několik pytlů s odpadem.
Děkuji.

Dobrý den,vše co nejdříve odvezeme.

Číslo:3906

Nahlášeno:19.09.19

Aktualizace:19.09.19

Stav: Nahlášeno

nefungující pouliční osvětlení

Nefungující pouliční osvětlení v ulici Severní 868/9 má číslo 186/30.

Číslo:3905

Nahlášeno:18.09.19

Aktualizace:19.09.19

Stav: Vyřešeno

Světelná křižovatka Chebská - Kpt. Jaroše

Dobrý den, bylo by možné upravit semafory na křižovatce Chebská - Kpt. Jaroše?

1- Ve směru od Tesca ke Kauflandu je nutné dvakrát za sebou čekat na zelenou. Proč, když se jede po hlavní silnici?
2- Ve směru od Tesca k Varyádě svítí zelená šipka, pak zhasne, takže je nutné zastavit na červenou a po chvilce se rozsvítí zelená. Nemohla by ta zelená šipka vpravo svítit o něco déle?
3- Provozní doba semaforu: Ráno se zapínají zbytečně brzy a večer se vypínají zbytečně pozdě. Jedou sotva tři auta, z toho dvě tam musejí stát a celý interval červené na sebe koukají, když nic nejede. Brzy ráno opravdu není potřeba tuto křižovatku řídit semaforem.
Všemi navrhovanými kroky by došlo k plynulejší dopravě a snížení emisí.

Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den, děkujeme za Vaše podněty. Intervaly SSZ na Chebské ulici jsou zpracovány dle platných norem, odsouhlaseny DI Policie ČR a je vydáno platné rozhodnutí. Časy zapnutí a vypnutí jsou nastaveny v celém městě ve stejnou dobu.

Číslo:3904

Nahlášeno:18.09.19

Aktualizace:18.09.19

Stav: Nahlášeno

hluboká nerovnost na parkovišti

Dobrý den, opětovně vkládáme nedostatek, a to hlubokou prohlubeň na parkovišti před bytovými domy Východní 560 a 561 Karlovy Vary. Na přiložených fotografiích je patrný rozsah poškození asfaltové plochy, v délce cca 5 metrů a hloubce 10-12 cm. V některých místech jsou vyvrácené obrubníky od vozidel, které zde parkují. Opětovně žádáme o vyrovnání parkovací plochy a vrácení chybějících obrubníků tak, aby si obyvatelé domů neničili vozidla. Za správu domu Pavlína Marková - MACHEX KV s.r.o. Karlovy Vary.

Číslo:3903

Nahlášeno:18.09.19

Aktualizace:23.09.19

Stav: Vyřešeno

Zima a příliš světla ráno v MHD

Dobrý den, prosím můžete už ráno v autobusech topit a vrátit tam zase zpět to přítmé (z tlumené) osvětlení jako bylo v autobusech minulý týden. Není přece nutné v autobusech mrznout a kazit nám oči.
Děkuji Pazdera

Stížnost pana Pazdery byla řešena s vedoucím střediska MHD s cílem, aby řidiči MHD byli seznámeni s uvedenou kritikou a zajistili komfort cestování pro veřejnost. Zejména teplotního komfortu ve vozidle. Co se týče osvětlení, tak v plné míře je osvětlení spíše používáno na přestupních zastávkách, při jízdě plný svit řidičovi vadí. Pokud byste se v budoucnu s něcím podobným opět setkal, budeme rádi, pokud nás budete informovat o jakou linku a čas se jednalo, abychom danou situaci mohli řešit s konkrétním řidičem.

Číslo:3902

Nahlášeno:17.09.19

Aktualizace:19.09.19

Stav: Řeší se

Místo krásných vzrostlých stromů nové suché stromky

Na jaře bylo v Nádražní ulici mezi železničním mostem a mostem naproti Brooklynu vykáceno mnoho velkých a krásných stromů. Bylo mně jich velmi líto, ale doufal jsem, že místo bude nově upravené a udržované. Skutečně zde byly v krátké době vysazeny stromky nové (asi dvacet kusů). Od té doby se ale o tento prostor nikdo nastará. Celé místo zarostlo náletovým křovým a kopřivami, kterým se zde velmi daří. Některé nové stromky ještě živoří, ale minimálně jedenáct stromků už uschlo.

Dobrý den,i nám je velice líto zaschlých stromů.Tyto nechala vysadit jako náhradní výsadbu státní organizace Povodí Ohře a pravděpodobně nezajistila následnou péči.

Číslo:3901

Nahlášeno:17.09.19

Aktualizace:18.09.19

Stav: Nahlášeno

Úřední deska MMKV

Proč je identické (pokud se nepletu) závazné stanovisko jednak na úřední desce 4x - úřední písemnost č.j. 3548/OŽP/19-4 a proč není nadepsáno tak, aby se dal jednoduše identifikovat recipient?
Jistě jste se zhostili zákonné povinnosti dokument vystavit na úřední desce, ale mohli byste zjednodušit přístup občanům, sdružením a pod., pokud byste odkaz nazvali konkrétněji v souladu s GDPR (což vám mimochodem občas také ulítne). Jistě sami nepředpokládáte, že se v očekávání korespondence bude člověk proklikávat každým odkazem, co kdyby tam náhodou bylo něco pro něj.

Díky

Číslo:3900

Nahlášeno:17.09.19

Aktualizace:23.10.19

Stav: Vyřešeno

Nefunkční osvětlení- uvolněná stožár

Vodárenská 10 parkoviště - jedna lampa nefunkční nesvítí a druhá uvolnena na spadnutí . Děkuji

Dobrý den, opraveno 21.10.2019.

Číslo:3899

Nahlášeno:17.09.19

Aktualizace:18.09.19

Stav: Vyřešeno

Revitalizace ulice Petřín

Dobrý den,
vzhledem k tomu, že mi nebylo odpovězeno, ptám se znovu. Z jakého důvodu nebude opravena část ulice Petřín? Konkrétně od křižovatky Raisova X Petřín až Petřín X Hynaisova. Vše okolo bude opravené pouze tato část není v plánu.

Celoplošná oprava části ulice Petřín je zahrnuta do plánu oprav v příštím roce.

Číslo:3898

Nahlášeno:16.09.19

Aktualizace:26.09.19

Stav: Vyřešeno

Opět veřejné osvětlení,příspěvek 3886

Není opravena závada veřejného osvětlení,příspěvek 3886. Vaše odpověď :,,Dobrý den, vypadlý jistič v RVO, opraveno." Nic se nezměnilo,zkusil někdo vyměnit žárovky ?
Dobrý den. Žádám o opravu veřejného osvětlení v ulici Hřbitovní. Jedná se o lampy s číslem 3, 8, 12, 19 a 22. V ulici Mozartova lampy číslo 1, 3, 4, 5 a 9. Předem děkuji.

Dobrý den,
na místě se vyhledává nestabilní kabelová porucha.
Dobrý den, opraveno 23.9.19

Číslo:3897

Nahlášeno:16.09.19

Aktualizace:26.09.19

Stav: Vyřešeno

Veřejné osvětlení - Doubi, ŠÍpková

Dobrý den. Žádám o opravu veřejného osvětlení v ulici Šípková (Doubi) u baráku 467/27. Předem děkuji.

Dobrý den,

lampu v nejbližším možném termínu opravíme.
Pro lepší komunikaci, by bylo vhodné uvádět číslo lampy – každá lampa je označena štítkem s číslem lampy.
Děkujeme.
Dobrý den, opraveno 19.9.19.

Číslo:3896

Nahlášeno:16.09.19

Aktualizace:17.09.19

Stav: Řeší se

nefungující pouliční osvětlení

Přišla mi od Vás odpověď, že závada na pouličním osvětlení byla odstraněna 12.9.19. Nevím, kde závadu odstranili, když lampa stále nesvítí a nesvítila celý víkend - Severní 9.

Dobrý den,

každá lampa je označena štítkem, na kterém je uvedeno číslo lampy pro jasnou orientaci, která lampa je v poruše.
Proto doporučujeme vždy uvádět toto číslo, jinak může dojít k záměně lamp, jako v tomto případě (před vchodem 186/30, která se opravila, z druhé strany 186/36, která je zřejmě Vámi uváděna a opravená nebyla).
Lampu v nejbližším termínu opravíme.

Číslo:3895

Nahlášeno:16.09.19

Aktualizace:17.09.19

Stav: Vyřešeno

Nepořádek v lázeňské zóně

Dobrý den,
chtěla bych upozornit na neustálý nepořádek okolo popelnic v lázeňské zóně v ulici Petřín. Viz fotografie.
Dále bych se chtěla zeptat, z jakého důvodu nebude opravena část ulice Petřín ? Od křižovatky ulice Hynaisova po křižovatku Raisova. V okolních ulicích bude vše nové a tento kousek ulice v plánu není.
Děkuji za vaši odpověď

Z důvodu revitalizace ulice nebylo možné v pátek provést plánovaný svoz odpadu. Dnes byl odpad svezen a vše řádně uklizeno.

Číslo:3894

Nahlášeno:16.09.19

Aktualizace:16.09.19

Stav: Vyřešeno

plné Bio kontejnery

Dobrý den,
ve čtvrtek je svozový den na kontejnery Bio odpadu v Tašovicích. Za celý týden nikdo nepřijel a kontejnery nevyvezl. Jak jsem se dozvěděla u AVE, řidič byl hospitalizován. Copak AVE má pouze jednoho řidiče svozového vozu, který bio odpad vyváží ?

Děkuji
Urbanová

Dobrý den, omlouváme se za komplikace, ale týden se již bio bude vyvážet standardně dle harmonogramu.

Číslo:3893

Nahlášeno:16.09.19

Aktualizace:16.09.19

Stav: Vyřešeno

Výkopové práce Sokoloská

Vážený magistráte,

v rámci probíhajících výkopových prací bych chtěl sdělit, že pracovníci společnosti, jež tyto práce provádí se chovají zcela neprofesionálně, když stavební materiál ukládají na cizím pozemku, který současně využívají jako toaletu! Jedná se o pozemek p.č. 440/1 na LV 6273, k.ú. Rybáře, jež není ve vlastnictví města, nehledě na to, že tito pracovníci, cizí (východní) národnosti, pracují více jak 12 hodin denně a to i v sobotu, kdy jejich výkon odpovídá jejich zemi původu, tzn. že odpoledne tráví opření ve výkopech. Závěrem bych chtěl požádat o sdělení, kdy tyto práce skončí a veškeré komunikace budou vráceny do původního stavu. Děkuji Huňka

Vážený pane Huňko,
bylo jednáno se zhotovitelem ohledně umístění TOI toalety. Hluboce se omlouvá, nevěděl, že se nejedná o pozemek ve vlastnictví města a okamžitě toaletu odstraní.
Co se týče pracovní doby, profesionality či pracovního vytížení pracovníků, jak tvrdíte východní národnosti není v kompetenci Města Karlovy Vary toto hodnotit. Z kontrol, které jsou na stavbě prováděny, nevyplynuly žádné, Vámi uváděné problémy. Naopak, jsme rádi, že nám zde chtějí pracovat.
Stavba by měla být dokončena k 30.10.2019, pokud si zhotovitel nepožádá o prodloužení lhůty k dokončení.

Číslo:3892

Nahlášeno:15.09.19

Aktualizace:21.10.19

Stav: Vyřešeno

Lávka

Dobrý den, chtěla bych upozornit na oprýskaný povrch u dvou schodů na lávce. Lávka je zřejmě v záruce, takže by bylo dobré povrch opravit. Stalo se to po první zimě.

Dobrý den dne 16.10.2019 byla odstraněná závada povrchové úpravy na dvou podstupnicích schodiště lávky přes Horní nádraží v Karlových Varech.

Číslo:3891

Nahlášeno:15.09.19

Aktualizace:06.11.19

Stav: Vyřešeno

Schody

Dobrý den, chtěla bych upozornit na uvolněný schod a druhý je uvolněný také na schodišti u "pečovatelského domu"

Dobrý den, prosíme o upřesnění lokality. Děkujeme.

Schodiště od domu s pečovatelskou službou do ulice Sedlecká bylo opraveno.

Číslo:3890

Nahlášeno:14.09.19

Aktualizace:17.09.19

Stav: Vyřešeno

Zbytečné hlučné práce o víkendu

je těžko pochopitelné, že výkopové práce s následným utloukáním zeminy v souvislosti s výměnou lamp na trávnících podél zadní částí Alžb. lázní (bazénu), kde naproti bydlí lidé - pracující, kteří by si rádi aspoň o víkendu od hluku odpočinuli, když mají volno, a jsou tu také partmány pro lázeňské hosty a turisty, kteří navíc vesměs přijeli cíleně tento víkend na VARY ZÁŘÍ, se nemohly provádět v týdnu! Už od středy bylo vše k tomu přitom připraveno, a CELOU DOBU ANI ŤUK! , až dnes, o víkendu! Takhle všem kazit ZBYTEČNĚ klid a sváteční náladu spojenou s festivalem světla, to vypadá jako naschvál - snaha vypudit nejen hosty, ale i občany z jejich domovů, namísto toho, aby si tuto nádhernou akci mohli v našem krásném městě užít
Ale platí to i všeobecně - přece pokud lze nějaké práce provést v pracovní dny, kdy to člověk očekává, kdy je všude stejně i jiný hluk a velká část lidí je v práci, proč rušit obyvatelům a návštěvníkům města i víkendy? Je nám z toho smutno.

Dobrý den,

z kapacitních důvodů musely práce proběhnout v sobotu, kopání bylo prováděno ručně od 8:30 hod. do 14:30 hod. Technika na úpravu výkopu byla použita od 14 hodin. Další práce se budou provádět v pracovní dny.

Číslo:3889

Nahlášeno:13.09.19

Aktualizace:17.09.19

Stav: Vyřešeno

Rekonstrukce Hynaisova ulice

Pořádek po dělnících po konci směny - v lázeňském území...

Dobrý den,
nepořádek byl uklizen.

Číslo:3888

Nahlášeno:13.09.19

Aktualizace:26.11.19

Stav: Vyřešeno

Vrak v majakovského ulici - závady 3842 a 3860

V souvislosti s vrakem v majakovského ulici sem chtěl požádat o reakci:
1) v jakem stavu je uváděné řízení v odboru magistrátu města, jenž je příslušný k úkonům jako silniční správní úřad a kdy a jak bude ukončeno
2) pokud dle názoru příslušného odboru auto nesplňuje parametry vraku, proč nejsou využita příslušná ujednání zákona o odpadech, když tato movitá věc parametr odpadu splňuje. Už odstraněná RZ auta je 2H5 7877, poslední majitel je tedy zřejmě dohledatelný

3) Jaký je běžný postup při blokovém čištění v případě, že vozidlo brání provádění blokových čištění a zda byl tento v případě výše uvedeného auta využit a pokud ne, proč?

Děkuji

Vlastník komunikace uplatňuje postup dle ustanovení § 19c odst. 1 zákona o pozemních komunikacích.

Řízení o odstranění vraku z místní komunikace Majakovského je zdejším odborem dopravy vedeno v souladu s ustanovením § 19c) odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) od 12.7.2019.
Provozovateli vraku vozidla tovární značky PEUGEOT, AC KOMBI, obchodní označení 306, barva MODRÁ, bylo oznámeno zahájení řízení. Oznámení prokazatelně převzal dne 12.8.2019. V oznámení mu byla v souladu ustanovením § 33, §36 a § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řádu“) také poskytnuta možnost vyjádřit své stanovisko, nahlížet do spisu a právo vyjádřit se k podkladům. oznámení. Tato možnost provozovatel vraku nevyužil.
Na základě popsaných skutečností Magistrát města Karlovy Vary, odbor dopravy jako příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení § 40 odstavec 5 písmeno b) zákona o pozemních komunikacích na rozhodl o odstranění vraku vozidla tovární značky PEUGEOT, modré barvy z místní komunikace Majakovského p.p.č. 1030/1, k.ú. Rybáře 663557, obec Karlovy Vary, jehož provozovatelem je podle registru silničních vozidel fyzická osoba. Provozovatel vraku rozhodnutí prokazatelně převzal dne 6.9.2019.
V rozhodnutí správní úřad poučil provozovatele silničního vozidla, že podle § 19c odst. 2 zákona o pozemních komunikacích platí, že po uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy byla pravomocně uložena povinnost podle tohoto rozhodnutí zajistí vlastník místní komunikace předání vraku na náklady jeho provozovatele provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovlaků.

Lhůta pro podání odvolání končí 21.9.2019.

Pokud se provozovatel vraku neodvolá a neodstraní vrak může tak učinit vlastník komunikace 7.11.2019.

Vrak byl odstraněn.

Číslo:3887

Nahlášeno:13.09.19

Aktualizace:13.09.19

Stav: Nahlášeno

Poděkování

Chtěla bych poděkovat za velmi rychlou reakci na můj podnět z 11.9. a za odvedenou práci. Hezký den. Eva Vágnerová

Číslo:3886

Nahlášeno:13.09.19

Aktualizace:16.09.19

Stav: Vyřešeno

Veřejné osvětlení

Dobrý den. Žádám o opravu veřejného osvětlení v ulici Hřbitovní. Jedná se o lampy s číslem 3, 8, 12, 19 a 22. V ulici Mozartova lampy číslo 1, 3, 4, 5 a 9. Předem děkuji.

Dobrý den, vypadlý jistič v RVO, opraveno.