Závady a nedostatky

Nemůžeme být všude a vidět vše hned. Čistota města a veřejný pořádek nám leží na srdci a chceme, aby naše město bylo pěkné.
Pomozte nám a hlaste nám na této stránce vaše postřehy.
Podněty, které se nebudou týkat dané tématiky, nebudou zveřejňovány. Upozorňujeme, že tyto stránky nejsou určeny k diskuzi mezi občany.


>>> Pro nahlášení poruch veřejného osvětlení použijte prosím tento odkaz: https://kv.verejneosvetleni.cz. Děkujeme <<<


vložit nedostatek

Číslo:2839

Nahlášeno:22.10.18

Aktualizace:23.10.18

Stav: Nahlášeno

veřejné osvětlení

Již delší dobu nesvítí dvě pouliční lampy na Zámeckém Vrchu u domu Telegraf.

Číslo:2837

Nahlášeno:22.10.18

Aktualizace:18.01.19

Stav: Vyřešeno

nebezpečně uvolněné dlažební kostky

Dlouhodobě - nikdo neřeší, nebo nenahlásil uvolněné dlažební kostky v místě pro podélné parkování na ulici Vítězná - nejbližší část před zastávkou MHD kino Drahomíra. Jsou uvolněné, některé kusy i vyndané, volně poházené, nedá se bezpečně zaparkovat, hrozí újma na majetku, případně i nebezpečí, kdyby si někdo chtěl s dlažební kostkou "hrát"....... Děkuji

Uvolněné dlažební kostky ve stání budeme reklamovat u zhotovitele tj. u společnosti STRABAG a.s.

Číslo:2836

Nahlášeno:22.10.18

Aktualizace:18.01.19

Stav: Vyřešeno

Parkování před Centrem zvířat ve Staré Roli 2

Dobrý den, bude se někdo zajímat o již zmíněnou situaci, která doposud nebyla zveřejněna a na kterou byla na magistrát přinesena petice? Již jsem se dotazoval a na můj podnět nebylo reagováno. Prosím o odpověď. Děkuji

Vzhledem k šířkovému uspořádání místní komunikace ulice Rolavská, které je proměnné (nejvíce 6m) neumožňuje v souladu s ustanovením § 25 odst. 3)zákona č. 361/2000 Sb. „O provozu na pozemních komunikacích“ v platném znění stání vozidel na místní komunikaci, protože nezůstává 3 m široký jízdní pruh pro každý směr jízdy. Šířka komunikace u DDM umožňuje pouze zastavení s tím, že se provede neprodlené vystoupení či nastoupení osob, nebo neprodlené složení či vyložení nákladu. Pokud zde řidiči vozidel parkovali, porušovali vědomě citované ustanovení a dopouštěli se přestupku dle § 125 téhož zákona.
Dále, vzhledem k tomu, že do DDM směřuje veřejnost, měla by mít i daná organizace vyřešenou dopravu v klidu na svém pozemku, kdy při rozvoji lokalit či výstavbě nových stavebních objektů je nutné vždy řešit dopravu v klidu s tím, že jednotlivé nové bjekty musí mít dostatečně kapacitní parkování dle vyhlášky MMR č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, což by se mělo analogicky uplatňovat i při přestavbě stávajících objektů či změně využití staveb.
V současné době probíhá legislativní proces pro zjednosměrnění části místní komunikace ulice Rolavská kolem bývalého dětského dopravního hřiště, čímž dojde ke vzniku nových parkovacích stání, které budou v komfortní docházkové vzdálenosti i pro případné návštěvníky DDM.
V platné legislativě nikde není uveden právní nárok pro parkování na veřejných komunikacích.

Číslo:2835

Nahlášeno:22.10.18

Aktualizace:23.10.18

Stav: Vyřešeno

Sáčky na psí exkrementy

Dobrý den, prosím o doplnění sáčků na psí exkrementy v ulici Šmeralova.Dekuji JS

Dobrý den, dnes 23.10.2018 je svoz v ul. Šmeralova a doplnění psích sáčků.

Číslo:2834

Nahlášeno:21.10.18

Aktualizace:24.10.18

Stav: Vyřešeno

Do třetice ....

Otočené dopravní zrcadlo

Dobrý den, prosím o otočení dopravního zrcadla na silnici ze Sedlece na Rosnice, hned za garážemi v Sedleci, naproti objektu bývalého Hopi. Je tam výjezd od zahrádkářské kolonie. Dle informace z Krajské údržby silnic KK má toto na starosti MMKV. Děkuji.

Zrcadlo bylo srovnané a natočené do správné polohy.(červenec 2018)

Během několika dní zbyl prázdný rám, tak mají řidiči smůlu a nikdo si toho nevšímá a nikomu to nevadí!

Výměna rozbitého zrcadla bude provedena do konce října.

Číslo:2833

Nahlášeno:21.10.18

Aktualizace:16.11.18

Stav: Vyřešeno

Nákladní 25

Dobrý den mohu poprosit o uklízení listí a opravu chodníku mezi nákladní 25 a depem pošty,ve městě uklízite každý lísteček ale u nas ani nápad

Dobrý den,naše organizace uklízí listí pouze ze zelených ploch a na vybraných chodnících v LÚ.V současné době jsme v Tuhnicích,na hřbitovech a přesouváme se do láz.části.Bohužel všechno listí ještě neopadlo a na všechna místa se jěště budeme vracet.Rybáře posbíráme pravděpodobně příští týden.

Chodník byl po nahlášení uklizen, úklid bude vzhledem k neukončenému spadu listí opakován.

 

Číslo:2832

Nahlášeno:20.10.18

Aktualizace:05.12.18

Stav: Vyřešeno

Zametení jehličí

Opětovně prosím o zametení jehličí na chodníku v Chomutovské ulici. Jedná se o chodník k zadním vchodům domů Krušnohorská 8, 10, 12 a 14. Chodník je z kopce a jehličí klouže. Může se tento úsek pravidelně zametat aniž by se o to stále žádalo? Proč se asi před14 dny v parku luxovalo listí z trávníku a z chodníků ne? Bylo by možné i k zadním vchodům upravit podchodovou výšku větví? Při dešti zde projdou pouze děti.

Dobrý den,jehličí zameteme a listí posbíráme pravděpodobně od 29.10.Větve upravíme co nejdříve.

Požadované práce byly provedeny.

 

Číslo:2831

Nahlášeno:20.10.18

Aktualizace:24.10.18

Stav: Vyřešeno

Požadavek 2659?

Posunulo se dál řešení požadavku 2659? Prosím o zrcadlo v Sedleci při vjezdu do Šeříkovy ulice. Chodci přecházející silnici a auta jedoucí od kostela a zde odbočující, nevidí za zatáčku a většina řidičů jedoucích po Sedlecké zde nedodržuje rychlost.

Dobrý den, po konzultaci s DIPČR Karlovarského kraje Vám sdělujeme, že se dopravní zrcadlo v Sedlecká x Merklínská umisťovat nebude. V ustanovení §4, zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění, kde jsou dány zákonné povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích a kde se mimo jiné uvádí: Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen a) Chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředíí ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu, Současně v §18 téhož zákona se uvádí: 1) Rychlost jízdy musí řidič přizpůsobit zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu, předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, její kategorii a třídě, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat; smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled. Umístění dopravního zrcadla dle žádosti by vyvolávalo u řidičů nežádoucí vyšší pocit bezpečí a v té souvislosti také zvyšování rychlosti vozidel a porušování výše citovaných ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění. Co se týče chodců se § 54 téhož zákona uvádí: 2) Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose. Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.

Číslo:2830

Nahlášeno:19.10.18

Aktualizace:24.10.18

Stav: Vyřešeno

Poškozená dopravní značka u KV Areny

Dobrý den, prosím o opravu poškozené dopravní značky poblíž KV Areny. Nachází se na parkovišti pod Světem záchranářů, nedaleko Haly míčových sportů. Děkuji.

Dopravní značka bude opravena.

Číslo:2829

Nahlášeno:19.10.18

Aktualizace:18.01.19

Stav: Vyřešeno

Parkování před Centrem zvířat ve Staré Rli

Dobrý den, chci se zeptat jak to vypadá se žádostí o změnu dopravní situace v ulici Rolavská 295 ve Staré Roli. Zaměstnanci a rodiče dětí, kteří dochází do Centra zvířat za účelem zájmových kroužků a návštěv, nemají kde parkovat. A do nedávna žádný problém s parkováním před Centrem zvířat nebyl. Děkuji

Vzhledem k šířkovému uspořádání místní komunikace ulice Rolavská, které je proměnné (nejvíce 6m) neumožňuje v souladu s ustanovením § 25 odst. 3)zákona č. 361/2000 Sb. „O provozu na pozemních komunikacích“ v platném znění stání vozidel na místní komunikaci, protože nezůstává 3 m široký jízdní pruh pro každý směr jízdy. Šířka komunikace u DDM umožňuje pouze zastavení s tím, že se provede neprodlené vystoupení či nastoupení osob, nebo neprodlené složení či vyložení nákladu. Pokud zde řidiči vozidel parkovali, porušovali vědomě citované ustanovení a dopouštěli se přestupku dle § 125 téhož zákona.
Dále, vzhledem k tomu, že do DDM směřuje veřejnost, měla by mít i daná organizace vyřešenou dopravu v klidu na svém pozemku, kdy při rozvoji lokalit či výstavbě nových stavebních objektů je nutné vždy řešit dopravu v klidu s tím, že jednotlivé nové bjekty musí mít dostatečně kapacitní parkování dle vyhlášky MMR č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, což by se mělo analogicky uplatňovat i při přestavbě stávajících objektů či změně využití staveb.
V současné době probíhá legislativní proces pro zjednosměrnění části místní komunikace ulice Rolavská kolem bývalého dětského dopravního hřiště, čímž dojde ke vzniku nových parkovacích stání, které budou v komfortní docházkové vzdálenosti i pro případné návštěvníky DDM.
V platné legislativě nikde není uveden právní nárok pro parkování na veřejných komunikacích.

Číslo:2828

Nahlášeno:18.10.18

Aktualizace:05.12.18

Stav: Vyřešeno

parkoviště pod Pedagogickou školou - Lidická

Dobrý den, spodní parkoviště pod Pedagogickou školou, spojovací ulička na Lidickou a areál restaurace Jednota opět připomíná smetiště.
Nepořádek byl uklizen.

Dobrý den,do konce tohoto týdne vše uklidíme.

Parkoviště bylo na základě podnětu následně uklizeno.

Číslo:2827

Nahlášeno:18.10.18

Aktualizace:22.10.18

Stav: Nahlášeno

Černá skládka - areál bývalého pivovaru

Dobrý den, v areálu bývalého pivovaru v Rybářích vzniká skládka. Během několika týdnů se i díky tomu,že je hlavní brána momentálně otevřena, začaly hromadit odpadky. Jsem si vědoma toho, že pozemky nepatří městu. Ale vzhledem k tomu, že se vznikající skládkou narušuje prostředí i v okolí areálu, prosím o řešení. Děkuji. K.R.

Číslo:2825

Nahlášeno:18.10.18

Aktualizace:22.10.18

Stav: Vyřešeno

Zoufalý stav v okolí ubytovny Drahomíra

Viz foto - komentaru uz bylo dost.

Dobrý den, nepořádek byl uklizen.

Číslo:2824

Nahlášeno:17.10.18

Aktualizace:24.10.18

Stav: Vyřešeno

Zapadaný chodník listím

Cesta z ulice Lidická ke školce Mozartova opět po roce neuklizená od listí.

Listí bylo uklizeno

Číslo:2823

Nahlášeno:17.10.18

Aktualizace:22.10.18

Stav: Vyřešeno

Nepořádek v Anglické ulici

Při opakované procházce Anglickou ulicí jsem zjistil, že je prováděna výměna obrubníků. V současné době je prováděna výkopová práce 2 dělníky . Během přestávky - svačiny, sedí tito pracovníci ve výluce mezi Anglickou 17 a zbouraným panelákem na podezdívce plotu . Plasty, sáčky od svačiny hází do prostoru za sebou - travnatého prostoru. Je tam dost veliký nepořádek. Proto žádám o kontrolu toho místa a uklizení toho nepořádku. Děkuji
S pozdravem Milan Svoboda

Zhotovitel byl vyzván k okamžitě nápravě, úklid byl proveden.

Číslo:2822

Nahlášeno:17.10.18

Aktualizace:18.01.19

Stav: Vyřešeno

revitalizace vnitrobloku Družstevní

Dobrý den, doufám, že když bude mít město nové vedení. Přehodnotí hrůzně připravenou a zřejmě předraženou rekonstrukci vintrobloku Družstevní. Žádná nová silnice pod okny Hlávkova včetně připojení na Závodu míru!!! Žádná parkovací místa směrem k oknům majitelů bytů. A další hrůza. Schůzka pozvaných naschvál v pracovní den 13.00hod i přes výtky pozvaných. Atd Atd. Doufám, že se dočkáme vyjádření SVJ Družstevní

Na danou lokalitu bylo zpracováno 5 variant úprav prostoru a proběhlo několik veřejných projednání. Bohužel ani na jedné variantě se neshodli všichni obyvatelé, proto bylo na posledním jednání rozhodnuto, že se rozpracuje Varianta č.5 (nejméně odpůrců) – viz. informace zveřejněné na tomto odkazu https://mmkv.cz/cs/aktuality/studie-revitalizace-vnitrobloku-druzstevni

Stavbu jsme zařadili jako prioritní do návrhu rozpočtu 2019.

Číslo:2821

Nahlášeno:17.10.18

Aktualizace:17.10.18

Stav: Nahlášeno

Nefunkční pouliční osvětlení

Dobrý den, hlásím nefunkční lampu veřejného osvětlení mezi Galerií WC a podchodem pod chebským mostem, hned u schodů, které vedou od podchodu nahoru na chebský most. Lampa nemá číslo a ano není v registru portálu na veřejné osvětlení. Tak to píši sem. Děkuji

Číslo:2820

Nahlášeno:17.10.18

Aktualizace:05.12.18

Stav: Vyřešeno

Potkani v Drahovicích

Dobrý den,

v Horních Drahovicích v lokalitě mezi ZŠ Komenského a ubytovnou Drahomíra se přemnožili potkani. Každý večer plním krabičky s jedem na zahradě a každé ráno jsou prazdné. Sám potkany nevyhubím, nemá město možnosti, jak snížit potkanní populaci v této oblasti?

Děkuji za reakci,

Drahovičtí

Návnady v předmětné lokalitě byly deratizační firmou rozmístěny.

Číslo:2819

Nahlášeno:17.10.18

Aktualizace:17.10.18

Stav: Nahlášeno

Výtluky Bohatice

Dobrý den,
zkuste nám Bohatickým prosím vysvětlit smysluplnost zalátání výtluků na označené části Jasmínové ulice a ignoraci zbytku od května několikrát nahlášených výtluků v okolních ulicích (S. K. Neumanna, U Trati, Štúrova, Vilová). Pokud šlo o akci organizovanou MMKV, pak je k nepochopení, proč se neopraví i další díry, když už sem jede auto s balenou, válec/žabka... V poměru zaplacených daní z nemovitostí je ostudné, jak málo se Bohaticím magistrát věnuje.
Ve Štúrově je zaházený výkop po opravě kaverny, štěrk z toho lítá na zaparkované automobily. Čeká se až zahřmí,? Nebo na první srážky a zimu, aby se asfalt pokládal do vody a vydržel rok, maximálně dva?
Co ta lochna v ohybu Teplárenské https://mapy.cz/s/38Nfb Tu budeme objíždět další roky?

Děkujeme za odpověď.

Číslo:2818

Nahlášeno:16.10.18

Aktualizace:22.10.18

Stav: Řeší se

odpadky

Zase plný kontejner na papír v Bulharské ulici za Spořitelnou. Neustále opakující se stav. Nemohly by si toto hlídat dámy z obchodu na Masarykově ulici samy a volat na Resur, aby jej přijeli vyvézt? proč to máme dělat věčně my z ulice Bulharské? nemíníme se dívat na odpadky, které dělá někdo jiný, buď si to budou hlídat nebo ten kontejner tady nemůže být, jak můžete povolit v parku takovýto nepořádek, pokud jsou lidi taková to hovádka, tak tady nic takového být nemůže, ať se naučí uklízet. Chodí zde spousta lidí do parku a jak to vypadá? jako nějaká skládka odpadu a parkovací odkladiště aut líných lidí, co neudělají krok pěšky. Stává se nám z ulice Bulharské špinavé gheto, s tím my, co tu trvale bydlíme, nesouhlasíme.

Dobrý den, bylo provedeno místní šetření, provozovatelé prodejen byli upozorněni na nutnost udržování pořádku v prostoru sběrných nádob.

Číslo:2817

Nahlášeno:16.10.18

Aktualizace:18.01.19

Stav: Vyřešeno

"inteligentní" zastávka

Na Vyhlídce u prodejny JIP ukazuje špatně datum a čas

Na vybraných zastávkách MHD byly nainstalovány elektronické tabule s informacemi o odjezdech. Tyto tabule jsou zatím ve zkušebním provozu, který slouží k doladění jejich plné funkčnosti. Ta bude například zahrnovat i ukazování skutečného - reálného zpoždění. Ostrý provoz předpokládáme do konce října.

Číslo:2816

Nahlášeno:16.10.18

Aktualizace:24.10.18

Stav: Vyřešeno

Nepořádek v Prašné ulici

Dobry den, prosíme o zajištění úklidu v Prašné ulici v Drahovicích. Po nastěhování několika romských rodin je v ulici stále nepořádek, hlavně v prostoru před garážemi. Dále prosíme o opravu zídky, na které tito spoluobčané stále vysedávájí a zídka se již bortí. Je to škoda, prptože naše ulice prošla rekonstrukcí a vše se ničí.

Dobrý den, úklid byl dnes ráno proveden.

Oprava zídky byla provedena.

Číslo:2815

Nahlášeno:16.10.18

Aktualizace:05.12.18

Stav: Vyřešeno

Vrak vozidla + vyznačení parkování

Dobrý den,
chtěl bych poukázat na vrak vozidla Opel Corsa v ulici U Koupaliště. Městská policie již podnikla kroky ve výzvě majitele, který se ovšem nepřihlásil. Je smutné, že tyto vozidla neukázněných občanů tohoto města zabírají parkovací stání, které jsou potřeba a lidé nemusí vozidla parkovat kde se dá a tím i znemožňují práci IZS a průjezdu jejich vozidel. Zbytečně. Jen dobře využívat parkovací místa. Proto žádám o urychlený odsun vozidla na záchytné parkoviště města kde bude stát a čekat na legislativní proces ke statutu vraku a poté ho využít třeba k výcviku hasičů. S tímto je spojena i má další žádost, zda by nemohlo proběhnout na tomto parkovišti a jím přilehlých obnova bílých čar vymezujících prostor parkování, protože lidé parkují jak parkují a zbytečně zaberou dvě parkovací místa. Myslím si, že pokud uvidí zřetelně bílé čáry zaparkují mezi ně. A opět se vracím k tak cenným parkovacím místům na sídlišti a zjednodušení práce IZS, které mohou zasahovat nejednom z bytových domů. Opravdu je potřeba více se věnovat sídlištím Karlových Varů, kde je velké množství voličů, kteří vidí jen tam kam jim okno umožní a ne jen o kolonádu a Masarykovu ulici. Proto Vás žádám o okamžitou nápravu a především pomoc. Děkuji

Obnova vodorovného značení na Vámi uvedených parkovištích je zahrnuta do harmonogramu na rok 2019 (dle finančních prostředků).

Vrak vozidla byl odstraněn.

Číslo:2814

Nahlášeno:16.10.18

Aktualizace:17.10.18

Stav: Řeší se

2807 - mokré řezání vs. prašnost.

Vaše domněnka není na místě. Není důvodu psát do sekce závad MMKV věci jinak, než fakticky jsou. Příště doložím foto, abyste měla jistotu, případně můžete stav věci zkontrolovat sama.

Ze strany zhotovitele nebylo rozporováno prášení vlivem řezání a přislíbil , že v rámci dostupnosti drobné mechanizace, se budou snažit zajistit mokré řezání ( k dnešnímu dni májí zajištěno mokré řezání dlažby, mokré řezání obrubníků zatím nikoliv).

Číslo:2813

Nahlášeno:16.10.18

Aktualizace:18.01.19

Stav: Vyřešeno

Čistota magistratu

Dobry den ,
Nedávno jsem potřebovala něco vyřídit na Magistrátu u Spořitelny II.
Potřebovala jsem na WC a tak jsem navštívila veřejné WC musím říct že bylo tak špinavé
zaprášené po zemi se valil papír a podlaha také nic moc .

V budově Magistrátu, U Spořitelny 2, probíhají v současné době stavební práce, na které je veřejnost ve vstupní hale upozorněna. V důsledku těchto převážně bouracích prací dochází ke zvýšené prašnosti v celé budově. Úklid v budově je prováděn pravidelně každý den po pracovní době zaměstnanců. V průběhu dne jsou prováděny namátkové kontroly na veřejných WC z důvodu negativní zkušenosti s bezdomovci. Pokud je na vrátnici nahlášen nějaký problém s čistotou WC, dochází k okamžitému mimořádnému úklidu.

Číslo:2812

Nahlášeno:16.10.18

Aktualizace:16.10.18

Stav: Vyřešeno

Číslo: 2769 Nahlášeno: 03.10.18 Aktualizace: 15.10.18 Stav: Vyřešeno Doubí - ulice K Přehradě - hrozící poškození vozovky

Dobrý den,

nevím, komu přesně odpovědět, proto píši zde. Děkuji moc za rychlou opravu nahlášenou dne 3.10.2018 (Doubí - ulice K Přehradě - hrozící poškození vozovky - číslo: 2769).

Přeji příjemný zbytek dne

Pavel Rusev

Číslo:2811

Nahlášeno:15.10.18

Aktualizace:18.01.19

Stav: Vyřešeno

Zastávka v Bohaticích?

Dobrý den,
pravděpodobně zapadl můj dotaz, jestli se v blízké době můžeme těšit na vlakovou zastávku v Bohaticích na trase mezi Horním a Dolním nádražím, jak bylo léta slibováno. Ptám se tedy znovu: chystá se její otevření, když se nyní v okolí kolejí kutá? Děkuji Brandtlová

Nejedná se o podnět do této rubriky. Podnět bude zaslán na SŽDC.

Číslo:2810

Nahlášeno:15.10.18

Aktualizace:18.01.19

Stav: Vyřešeno

MHD

Dobrý den,
ráda bych se pozastavila nad četností autobusových spojení. Moje zkušenost z víkendu: s dětmi jsme po dlouhé procházce chtěli jet linkou 6 z Doubí, trefili jsme se do výborného intervalu, kdy nám ujel spoj v 16.57 a čekali jsme dlouho na spoj v 17.43, děti byly unavené. Autobus byl od třetí zastávky úplně nacpaný a cestovali jsme jako dobytek. Opravdu jsou takovéto intervaly nezbytné? Není přeci nejdůležitější, aby se jezdilo za 1kč, ale abychom se někam dostali, když potřebujeme. Toto není hodno ani krajského města ani 21. století. Ráda bych jezdila více autobusem, obzvláště když v centru se autem zaparkovat skoro nedá, ale abych např. ráno dovezla autobusem děti do školy a dostala se do práce, musela bych si vzít půlden dovolené nebo vstávat ve čtyři... Dojde někdy k nějaké optimalizaci? Město je v kopcovitém a členitém terénu, MHD by to měla odrážet. Děkuji Brandtlová

Vážená paní Brandtlová, Vámi popsaná víkendová mezera v intervalu linky MHD č. 6 je dána především nutností čerpat v tomto čase ze strany řidičů bezpečnostní půlhodinovou přestávku. V obecné rovině se zcela ztotožňuji s Vaším názorem, že kvalitní městská doprava má být intervalová, a pro konkurenceschopnou variantu vůči individuální automobilové dopravě je třeba, aby intervaly mezi spoji byly co nejkratší, což se ne ve všech částech města a časových polohách daří. Zkvalitnění MHD je spolu se zaváděním slev pro určité kategorie cestujících možné dosáhnout především zlepšením frekvence spojů alespoň na nejvyužívanějších linkách, mezi které linka č. 6 jednoznačně patří. DPKV má připraveno několik variant optimalizace, kdy hlavním smyslem je návaznost spojů v centrální přestupní zastávce Tržnice a sjednocení intervalů na páteřových linkách. Věřím, že společně s novým vedením města se nám v příštím roce zvolením vhodné varianty podaří dosáhnout stavu, který bude příznivější pro většinu obyvatel našeho města.

Číslo:2809

Nahlášeno:15.10.18

Aktualizace:18.01.19

Stav: Vyřešeno

Plné kontejnery na tříděný odpad

Dobrý den, chtěl bych nahlásit plné kontejnery na tříděný odpad ( Plast + papír) v Anglické ulici . Víme ,že probíhá rekonstrukce v ulici ale
určitě se najde řešení . Děkuji J.Zach

Nádoby byly vyvezeny.

Číslo:2808

Nahlášeno:15.10.18

Aktualizace:16.11.18

Stav: Vyřešeno

nepořádek pod železničním mostem na nábřeží J.Palacha, Čertův ostrov

Dobrý den, minulý týden jsem psala nedostatek a vůbec zde není. Čertův ostrov pod železničním mostem se stále víc a víc schází lidé bez domova a dělají opravdu hodně velký nepořádek a hluk. Vybírají popelnice, které nechávají otevřené a vyházené věci z nich, jsou hluční, odírají se o zaparkovaná auta. Je jen otázka času, kdy se v okolí něco stane, prosím o nápravu této věci, děkuji.

Dobrý den, nepořádek kolem popelnic na Čertově mostě se průběžně uklízí, problémy s hlučnými projevy lidí bez domova v nočních hodinách je nutno řešit s hlídkami městské policie.