Závady a nedostatky

Nemůžeme být všude a vidět vše hned. Čistota města a veřejný pořádek nám leží na srdci a chceme, aby naše město bylo pěkné.
Pomozte nám a hlaste nám na této stránce vaše postřehy.
Podněty, které se nebudou týkat dané tématiky, nebudou zveřejňovány. Upozorňujeme, že tyto stránky nejsou určeny k diskuzi mezi občany.


>>> Pro nahlášení poruch veřejného osvětlení použijte prosím tento odkaz: https://kv.verejneosvetleni.cz. Děkujeme <<<


vložit nedostatek

Číslo:4223

Nahlášeno:15.01.20

Aktualizace:24.01.20

Stav: Vyřešeno

Nesvítící lampa VO

Nesvítící lampa veřejného osvětlení Karlovy Vary - Čankov u č.p. 23

Dobrý den, opraveno 23.1.2020.

Číslo:4222

Nahlášeno:15.01.20

Aktualizace:21.04.20

Stav: Vyřešeno

Doubí ul. Jahodová

v Doubí na sídlišti Jahodová leží již 2 měsíce značka

Opraveno.

Číslo:4220

Nahlášeno:14.01.20

Aktualizace:21.04.20

Stav: Vyřešeno

Nesvítí některé lampy v prostoru před horní nádražím

Dobrý den,
před horním nádražím v celém prostoru nesvití několik lamp cca 7 - 8.

Děkuji.

Dobrý den, poruchu řeší fa HDT.

Číslo:4219

Nahlášeno:13.01.20

Aktualizace:21.04.20

Stav: Vyřešeno

Pěší spojení ze St.Role do Dvorů

Dobrý den.
Ze St.Role do Dvorů se nedá pěšky dostat nejkratší možnou cestou, je nutno to obejít přes Rozcestí, případně jít rozbahněnou cestou přes louku mezi Zlatým kopečkem a průtahem. Navrhuji tuto stezku zachovat, viz odkaz, a nezastavět ji satelitem, který na dotčené louce vzníká. Jde o cca 400m chodníku s osvětlením.
Situace kolem MHD se prý má od března ještě nadále zhoršit omezením spojů (přičemž již dnes to jezdí s výhradami) a podpora pěších by tedy potěšila. Díky za zvážení.
https://mapy.cz/s/goracajula

Dobrý den,
Váš podnět považujeme za důvodný a důležitý. Průchodnost městské krajiny je jedním z významných cílů územního plánování a jedním z aspektů urbanistické kvality města. Bohužel, přes veškerou snahu našeho útvaru, který vydává stanoviska města k privátní výstavbě, stále někdy dochází k případům umělého stavebního přerušení tradičních tras pěší prostupnosti krajiny. Jde o případy soukromých pozemků, které město nemůže přímo (majetkově) ovlivnit. V předmětném případě jsme od samého počátku přípravy výstavby intervenovali tak, aby hranice této developerské lokality výstavby na Zlatém kopečku zůstala průchodná. Toto se podařilo zajistit ve fázi územní studie a ve fázi územního rozhodnutí. Zatím, za stávajícího stavu výstavby rodinných domů v lokalitě, je průchodnost zajištěna, ale situaci je nutno neustále sledovat. Protože stále trvají snahy developera rozprodávat koridory průchodů k jednotlivým (zaploceným) parcelám.

Číslo:4218

Nahlášeno:13.01.20

Aktualizace:21.04.20

Stav: Vyřešeno

Vývoz kontejnerů na tříděný odpad

Dobrý den,
můžu někde zjistit, kdy se vyváží kontejnery na tříděný odpad? Konkrétně se mi jedná o kontejnery v Buchenwaldské x Majakovského ulici. Kdykoli jdu vynést tříděný odpad, jsou kontejnery přeplněné. Zvláště kontejner na papír bývá úplně zastlán kartony, nejspíš si firmy v okolí neplní svou povinnost platit si za svoz tříděného odpadu. Děkuji.

Dobrý den, svoz tohoto stanoviště probíhá 2x v týdnu. Situaci ohledně zneužívání systému města nakládání s komunálním odpadem, ze strany podnikatelů řešíme ve spolupráci s odborem
životního prostředí a Městskou policií.

Číslo:4217

Nahlášeno:13.01.20

Aktualizace:14.01.20

Stav: Nahlášeno

Kontejnery

Dobrý den,
noc co noc podnikají bezdomovci nájezdy na kontejnery ve vnitrobloku ulic Buchenwaldská, Celní, Majakovského. Dělají při tom příšerný hluk a nepořádek, už se ani nesnaží být nenápadní. Nedalo by se nějak uzavřít místo pro kontejnery? Okolo kontejnerů je kovová konstrukce se stříškou, tak by možná stačilo okolo natáhnout plot a dát tam nějakou uzamykatelnou bránu, aby ke kontejnerům měli přístup jen obyvatelé okolních domů. Nebo by se možná daly kontejnery přemístit na místo, kde byl původně sběrný dvůr. Tam by se mohly přemístit i kontejnery na tříděný odpad, aspoň by to bylo vše na jednom místě a tam případně bezdomovci nebudou nikoho rušit.

Číslo:4216

Nahlášeno:13.01.20

Aktualizace:21.04.20

Stav: Vyřešeno

Předprodej vstupenek na kulturní akce.

Nebylo by efektivní případně po uzavření infocentra zajistit v objektu Magistrátu města např. v recepci, než to předávat na předprodej jízdenek DP. Dámy na předprodeji jízdenek DP nejsou moc ochotné, komunikativní a laskavé, spíše je člověk pořád něčím otravuje.

Dobrý den, ano i možnost umístění předprodeje vstupenek v budově MM KV zvažujeme jako jednu z variant. O přesunutí předprodeje do kanceláře DP jednalo vedení IC s vedením DP a shodli jsme se na tom, že tato varianta není reálná. Prosíme zachovejte nám přízeň, než realizujeme vhodné řešení předprodeje v centru města. Za IC Josef Dlohoš, ředitel

Číslo:4215

Nahlášeno:12.01.20

Aktualizace:24.01.20

Stav: Vyřešeno

Stanoviště taxislužby Horní nádraží

Dobrý den,
chci se zeptat, kde jsou na Horním nádraží stanoviště taxislužby, která jsou označená nápisem Taxi i s dodatkovou tabulkou se souhlasem města K.Vary? Podle OZV 5/2015 by tam nejméně 2místa takto označená měla být.
Tyto místa může používat pouze provozovatel taxislužby, který má s městem uzavřenou smlouvu o užívání těchto stanovišť.
Místa před Horním nádražím jsou nová, je jich více a taxikáři platící městu, plnící jeho podmínky by zde měli mít řádně označené stanoviště.

Stanoviště TAXI na Horním nádraží jsou již označeny dodatkovou tabulkou s "Tržním řádem TAXI". Nyní na stanovištích mohou stát pouze taxi, které mají uzavřenou smlouvu s městem.

Číslo:4214

Nahlášeno:12.01.20

Aktualizace:21.04.20

Stav: Vyřešeno

infocentrum na poště ano nebo ne?

Dobrý den, bude infocentrum na Hlavní poště jak bylo psáno v článku v Karlovarských novinách nebo je to zase jedna z dalších nepravdivých informací co se infocentra týče? Hájí Magistrát města vůbec zájmy občanů? Já myslím, že odpověď je jasná.

Dobrý den. Vězte, že MM KV velmi naslouchá přáním a podnětům všech občanů města a snaží se pro ně aktuálně dělat mnoho. Infocentrum města na hlavní poštu přesunuto nebude, protože pošta nedokázala zajistit otevření objektu v sobotu odpoledne, v neděli a o svátcích. Navíc nabízený prostor nebyl pro potřeby IC vyhovující. I v uvedeném článku se o této variantě mluvilo jako jedné z možných. O tom, jak bude v letošním roce a nadále Infocentrum fungovat momentálně rozhoduje jeho vedení.
S pozdravem Josef Dlohoš, ředitel IC

Číslo:4213

Nahlášeno:12.01.20

Aktualizace:21.04.20

Stav: Vyřešeno

Rozbitý chodník

Rozbitý chodník v ulicí Spálená. Při výstavbě rodinného domu (vedle čp. 24) dělníci rozbili nový chodník. Po dokončení výstavby a nastěhování nových majitelů
byla opravena část chodníku těsně přiléhající k domu, ovšem další část, přiléhající k zahradě již opravena není. Chůze je zde nemožná a až napadne sníh, bude nebezpečí dokonalé.

Dobrý den,
zjistíme skutečnost a zřídíme okamžitou nápravu.
Místním šetřením bylo zjištěno, že chodník na poz.p.č. 434/159 k.ú. Doubí u Karlových Var není ve vlastnictví Města Karlovy Vary, tudíž nemůže město (OTMMKV) konat . Ale jednali jsme s vlastníkem, který přislíbil nápravu.

Číslo:4212

Nahlášeno:09.01.20

Aktualizace:22.04.20

Stav: Vyřešeno

lampa 192/65

Dobrý den , je sice hezké , že na stránkách města edukujete , jak se má nahlásit porucha veřejného osvětlení, ale přesto, že se závada na lampě č . 192/65 ukazuje na mapě jako "nahlášená" / ne mnou/ a lampa nasvítí minimálně 3 týdny, nic se neděje. Protože na webu karlovarského veřejného osvětlení není možnost, jak opakovaně hlásit ev. urgovat poruchu, nelze postupovat jinak, než přes "Závady a nedostatky".
I.Holzhauserová

Opraveno 16.1.2020.

Číslo:4211

Nahlášeno:09.01.20

Aktualizace:21.04.20

Stav: Vyřešeno

Tříděný odpad

Dobrý den. Chtěl bych nahlásit problém s vývozem tříděnýho odpadu na ulici Na vyhlídce ( hned u jipu) minimálně 5 měsíců zde není kontejner na papír, a již několik týdnů zde přetékají i ostatní kontejnery na tříděny odpad. Již několikrát jsem zadal nápravu... Bez úspěchu... Takže pokud do konce měsíce nezačne nějaká náprava začnu tříděny odpad sypat libovolně vedle plných kontejnerů... Pořád se tu říká ať se třídí odpad a když mám snahu ho třídit tak ho nemám kam sypat... Takže bych prosil nápravu tohoto problému co nejdříve. Děkuji.

Dobrý den,

frekvence vývozu na tomto stanovišti byla již zvýšena na 3x v týdnu, tj. pondělí, středa a pátek. Kontejner na papír již na toto místo umísťovat prozatím nebudeme, v minulém roce na tomto stanovišti došlo 3x k požáru. Snažíme se po dohodě se svozovou společností eliminovat riziko vzniku dalšího. Nejbližší kontejner na papír máte na rohu Fugnerovy ul. x Na Vyhlídce, nebo na Petříně na parkovišti. Toto problematické stanoviště řešíme i ve spolupráci s Městskou policií.

Číslo:4210

Nahlášeno:09.01.20

Aktualizace:14.01.20

Stav: Řeší se

ul. Příkopní

Dobrý den , znovu Vás vyzývám, aby komunikace byla uvedena do původního stavu, tak jak to bylo před prováděnou plynofikací. Dříve, kde byl asfaltový povrch, je teď udusaná hlína nebo výmoly v celé ul. Příkopní. Na tuhle skutečnost upozorňuji již od 29.10.2019. Nabízím komunikaci, nikdo se neozve, nikdo nic nechce řešit. Tudíž nechápu Vaší odpověď: " Vozovka v ul. Příkopní bude strojně zametena za vhodných klimatických podmínek". Je vidět, že připomínky řešíte od stolu. Pokud z Vaší strany nedojde k nápravě obrátím se na jiné instituce, TV, tisk atd..

Asfaltový povrch ve spojnici mezi ul. Vilová a Příkopní končil pod viaduktem – pod drážním tělesem, a také byl v tomto rozsahu plně obnoven. Původní stav komunikace Příkopní byla hlína, šotolina, frézovaná balená směs a stav komunikace je v uspokojivém stavu. Navíc stavebník doložil důkazy o stavu komunikace Příkopní z r. 2017, tudíž nelze vyžadovat to, co není v našich možnostech.

Číslo:4209

Nahlášeno:09.01.20

Aktualizace:23.04.20

Stav: Vyřešeno

plné kontejnery na tříděný odpad

Dobrý den,

včera jsem chtěl vyhodit papíry a plast. Na konci Foersterovy ulice (u kolejí) byl zcela plný kontejner na papír a to se jedná o ten velký plechový kontejner. Kontejnery v Rybářích pod viaduktem (plastové, křižovatka Nákladní a Jáchymovské) byly papírové také zcela plné (oba dva), kontejnery na plasty jeden plný a druhý z poloviny. Můžete prosím zařídit rychlý odvoz a zejména asi po Vánocích domluvit vyšší frekvenci vývozů?

A chtěl bych si postesknout nad provedením kontejnerů. Do těch velkých plechových na papír nejdou vyhodit větší kartonové krabice (samozřejmě sešlápnuté), protože mají malý vhozový otvor, do velkých na plasty zase nejde vyhodit polystyren (např.obal z ledničky atd.), z toho samého důvodu. Lámat to polystyreny na místě znamená dělat tam nepořádek z polystyrenových kuliček. Osobně bych se přimlouval za navrácení plastových asi 1000l kontejnerů, které jsou odklopné a jde do nich odpad pohodlně vyhodit. Sehnat takové po Varech je problém, zatím jediné místo jsem objevil pod tím viaduktem v Rybářích.

Děkuji

Frekvence svozu stanovišť je již upravena tak, aby byla dostačující. Kontejnery nejsou prioritně určeny pro vetší odpad tohoto druhu, tomu též odpovídá i rozměr vhozu. Větší odpad patří do sběrných dvorů, kde jej jako občan Karlových Varů můžete bezplatně předat.

Číslo:4208

Nahlášeno:08.01.20

Aktualizace:21.04.20

Stav: Vyřešeno

Ukradli nám infocentrum

Prosím o vysvětlení, proč byla od 1.1.2020 zrušena pobočka infocentra u Becherovky, v samém funkčním centru města.

Kdo poskytne informace individuálním turistům, kteří příjíždějí do města autobusem, vlakem?

Kde si turisté i domorodé obyvatelstvo zakoupí vstupenky na kulturní akce? Náhradní prodejní místa v okolí (Asiana, Čedok) zastupují pouze některé rezervační portály a mají provozní dobu nepřátelskou vůči pracujícím (všední dny jen do 17 hodin, víkendy vůbec). Slibovaná dopravní kancelář DPKV zmiňovaná v odpovědi 4188 na tom není lépe. O přehledu obsluhy těchto podniků o akcích ve městě nemluvě...

Od 1.1.2020 budou služby infocentra směřována do jediné, centrální pobočky v Lázeňské ulici mezi Tržní a Mlýnskou kolonádou. Tedy v samém lázeňském a turistickém středu města. Na přístupových bodech města budou umístěny oficiální informační panely, které poskytnout turistům a návštěvníkům města základní informace o městě. Tedy navigaci, top 10 v několika skupinách a další potřebné informace.
Vedení infocentra spolu s magistrátem momentálně řeší náhradu prodejního místa vstupenek.
Děkujeme za podnět a Vaše pochopení.

Číslo:4207

Nahlášeno:08.01.20

Aktualizace:20.01.20

Stav: Vyřešeno

Neuklizené listí Drahovice

Dobrý den,
v Drahovicích se stává chůze po mokrém neuklizeném listí hazardem a nechutným zážitkem. Pouze jeden příklad z mnoha: chodník před školou v Mozartově ulici.
Před naším domem uklízím sama, bohužel vítr k nám zanáší nepořádek z okolí.
Ještě nebylo tuto zimu potřeba uklízet sníh, proč tedy ještě nezmizelo podzimní listí? Proč se občan má zabývat věcmi, které mají na starosti konkrétní osoby a neplní svoje povinnosti?
S pozdravem Smílková

Úklid byl v následujících dnech proveden.

Číslo:4205

Nahlášeno:08.01.20

Aktualizace:21.04.20

Stav: Vyřešeno

Můj postřeh

Dobrý den. Ve středu kolem 10.45 hod. jsme šli po chodníku Stará Kysibelská směrem k zastávce MHD -Východní, před námi šli 2 pracovníci v oranžových oblecích s popelnicemi, pravděpodobně měli sbírat nepořádek, zaujalo mne to že i když vedle chodníku se povalovali papíry ani jeden nesebrali. Když jsme přišli na zastávku Stará Kysibelská - konečná, seděli tam na zastávce další 2 pracovníci - mám dojem že byli v zelených vestách vedle sebe modré pytle na odpadky a odpočívali. Když jsme šli po chvíli zpátky, muži na staré kysibelské tam seděli nadále a muži v oranžovém seděli v altánku u ubytovny Hestie. A ještě takový dodatek - v proluce mezi domy na staré kysibelské a úvalské je už asi měsíc nepořádek kterého si i když se v okolí uklízí nikdo ani nevšimne. Kontroluje někdo občas úklidové pracovníky jak poctivě vykonávají práci za kterou pobírají poctivou odměnu. Děkuji Posílám foto části nepořádku v proluce za domy stará kysibelská

Dobrý den,děkujeme za upozornění a dohlédneme na lepší kvalitu odvedené práce.

Číslo:4204

Nahlášeno:08.01.20

Aktualizace:21.04.20

Stav: Vyřešeno

Nepořádek u kostela Sv. Urbana

Dobrý den,
žádáme o úklid v okolí kostela sv. Urbana a dětského hřiště a to i včetně vynesení všech košů. Od Silvestra je tam všude neskutečný nepořádek.

Děkujeme!!

Dobrý den,úklid provedeme co nejdříve.

Číslo:4203

Nahlášeno:08.01.20

Aktualizace:08.01.20

Stav: Vyřešeno

Hodiny na teplárně

Dobrý den,

teplárna Karlovy Vary již mnoho let ukazuje čas, datum a teplotu. Je to výborná služba občanům. V poslední době však byly hodiny rozbité, tj. neukazovaly správně číslice. Nyní jsou již několik týdnů zcela vypnuté. Máte informaci, kdy budou hodiny opět funkční? Popřípadě, šlo by se za město u teplárny přimluvit?

Děkuji.

Vyjádření Teplárny Karlovy Vary:
Dobrý den,
v současné době jsou hodiny v poruše a vzhledem k tomu, že jejich instalace proběhla už v roce 1999 je velice složité zajistit potřebné náhradní díly. V současné době tedy nejsme schopni sdělit zda se nám podaří stávající hodiny opravit, nebo dojde k jejich demontáži, případně k náhradě za modernější.

Číslo:4202

Nahlášeno:08.01.20

Aktualizace:08.01.20

Stav: Nahlášeno

Obrovský hluk "uklízečů" ještě za tmy děsí vánoční hosty!!!

Dobrý den, "děkujeme" jménem našich vánočních ruskojazyčných hostů - za jejich opravdu příjemné dnešní probuzení někdy kolem půl sedmé, ještě za hluboké tmy, kdy v oblasti horní části Bulharské ulice a přilehlého parku začala doslova řádit uklízecí četa s nějakým extrémně hlučným zařízením, mnohem hlučnějším než kompresory nebo sekačky, hosté vybíhali rozespalí s pokojů, mysleli, že nastal nějaký teroristický útok a zapřísahalii se, že už do KV nikdy v životě své vánoce trávit nepojedou. Opravdu je hodně těžko představitelné, co takovýmto masakrem kdo sleduje, ten šílený hluk se navíc neodehrával jen na okraji parku (i odtud se to k apartmánům a penzionům hodně rozléhá), ale i přímo pod okny domů, což dosud nikdy nebylo. Domníváme se, že je za prvé šílený nápad používat tak neuvěřitelně hlučná zařízení v lázeňském území a v jeho těsném sousedství, že by se snad našel jiný způsob úklidu, za druhé pokud už je taková neomalenost nutná, tak s ní začínat v pozdějších hodinách - nejdříve od devíti hodin, naši hosté totiž nedokáží v tak extrémním hluku ani v klidu zažít snídani, raději bez snídaně kvapem prchají a žádají zpět peníze za ubytování. Prosíme o reflexi problému. Děkujeme.

Číslo:4200

Nahlášeno:08.01.20

Aktualizace:21.04.20

Stav: Vyřešeno

Polamane stromy v ulici pod lesem

Dobry den po nekolika mesicich chci urgovat polamane stromy v ulici pod lesem porad stejne nic se nedeje. S pozdravem Veleta

Část polámaných stromů byla již uklizena a další se budou zpracovávat v průběhu roku 2020.

Číslo:4198

Nahlášeno:07.01.20

Aktualizace:08.01.20

Stav: Vyřešeno

Oprava schodiště Petřín - Kolmá

Dobrý den,

rád bych upozornil na to, že jsme nespokojeni se stavem schodiště spojující ulice Petřín - Kolmá. Kdy bude schodiště opraveno? Již několikátý rok je v havarijním stavu a uzavřené. Nás jakožto obyvatele Petřína to velmi omezuje.

Děkuji za odpověď.

S pozdravem

Ing. Jan Chylo

Dobrý den,

bohužel v rozpočtu roku 2020 nebyly schváleny finanční prostředky na opravu tohoto schodiště.

Číslo:4197

Nahlášeno:07.01.20

Aktualizace:21.04.20

Stav: Vyřešeno

oprava veřejné osvětlení

nesvítí 90/3 90/1 a ještě dál Chebská ulice od kauflandu už od vánoc

Dobrý den, řeší se kabelová porucha v jedné fázi.

Číslo:4196

Nahlášeno:06.01.20

Aktualizace:21.04.20

Stav: Vyřešeno

Parkování I.P.pavlova + dvůr Jana Palacha

Opět se množí parkování bez placené parkovací karty ve dvoře nábřeží Jana Palacha. Kontroly se provádí pouze na ulici I.P.Pavlova a ve dvoře již ne. Majitelé platných karet opět nemají kde zaparkovat. Nejedná se pouze o krátkodobé návštěvy - např. vánoční svátky, ale o dlouhodobé bezplatné parkování. Děkuji za řešení.

Děkujeme za podnět, předáme informaci strážníkům do výkonu k provádění namátkových kontrol.

Číslo:4195

Nahlášeno:05.01.20

Aktualizace:13.01.20

Stav: Vyřešeno

Porucha lampy č. 194/51

Dobrý den, prosím o opravu lampy č. 194/51, která bliká. Předem děkuji.

Dobrý den, opraveno 9.1.2020.

Číslo:4194

Nahlášeno:03.01.20

Aktualizace:06.01.20

Stav: Vyřešeno

Koňské povozy

Chci se zeptat, proč jezdí mimo lázeňskou sezonu po městě kočáry, když nevozí návštěvníky a zdržují dopravu?
rodačka Helena

Koňské povozy jsou účastníkem silničního provozu jako jakýkoliv jiný dopravní prostředek, nemají žádné časové omezení.

Číslo:4193

Nahlášeno:03.01.20

Aktualizace:07.01.20

Stav: Vyřešeno

Chybějící hydrantový poklop, ul.Jabloňová

Přibližně v místě: 50.249091, 12.833517 (kousek od rohu adresy Jabloňová 278/10, Stará Role) už delší dobu (již několik měsíců!!!) chybí/je rozbitý hydrantový poklop. Auta v tomto místě najíždějí do díry po chybějícím poklopu, v důsledku čehož se dále prohlubuje už tak neuspokojivý stav komunikace v tomto místě (viz přiložené foto).

ZÁVADA BYLA ODSTRANĚNA - CHYBĚJÍCÍ POKLOP BYL DOPLNĚN SPRÁVCEM ZAŘÍZENÍ.

Číslo:4192

Nahlášeno:03.01.20

Aktualizace:17.01.20

Stav: Vyřešeno

Odpadky

Dobrý den,

znovu a znovu se válí hromady odpadků kolem popelnic a okolí. Křižovatka Majakovského - Kosmonautů, Karlovy Vary. Jeden den se vyveze část popelnic a než se vyveze druhá je to znovu. Bezdomovci je vybírají a přenáší velké kusy (jako nábytek, krabice, atd...) pod okna domů. Je to otřesné, pořád jen nevalný zápach a krysy. A to není problém jen této lokality, ale i lázeňské zóny. Mohlo by to už město prosím řešit? V Ostrově n./O fungují zámky na popelnicích, nestálo by za úvahu to zavést i v krajském/lázeňském městě. Které se ke všemu uchází i do zápis UNESCO? Pro ukázku foto - tyto odpadky museli uklidit obyvatelé, jelikož si jich ani svozová firma nevšimla.

Děkujme!

Bylo předáno úklidové firmě k úklidu.

Číslo:4191

Nahlášeno:03.01.20

Aktualizace:07.01.20

Stav: Vyřešeno

úklid listí a nepořádku

Dobrý den, sídliště v Jahodové ulici neuklizeno listí,ve Studentské ulici u Pizzerie Bruno nepořádek po silvestrovských oslavách a hromada listí.Děkujeme

Jahodová ulice – chodníky a komunikace jsou uklizené.

Číslo:4190

Nahlášeno:02.01.20

Aktualizace:08.01.20

Stav: Vyřešeno

Vypadlý kovový štítek - VO č. 1/57

Dobrý den, ze světelného dopravního majáku č. 1/57 (Tuhnice - Západní ulice, odbočka k Meandru Ohře) pravděpodobně došlo k vypadnutí kovového štítku (viz fotografie). Prosím o opětovné (a lepší) připevnění. Děkuji. Lukeš

Dobrý den, opraveno 7.1.2020.