Závady a nedostatky

Nemůžeme být všude a vidět vše hned. Čistota města a veřejný pořádek nám leží na srdci a chceme, aby naše město bylo pěkné.
Pomozte nám a hlaste nám na této stránce vaše postřehy.
Podněty, které se nebudou týkat dané tématiky, nebudou zveřejňovány. Upozorňujeme, že tyto stránky nejsou určeny k diskuzi mezi občany.


>>> Pro nahlášení poruch veřejného osvětlení použijte prosím tento odkaz: https://kv.verejneosvetleni.cz. Děkujeme <<<


vložit nedostatek

Číslo:3790

Nahlášeno:07.08.19

Aktualizace:12.08.19

Stav: Řeší se

Omezení povozu na silnici z Růžového vrchu do Sedlece

Dobrý den, rád bych se informoval na výluku MHD linky č. 5 ze Sedlece na Tržnici a zpět ve dnech od 12. do 16. srpna 2019 z důvodu obnovy silničního povrchu z Růžového vrchu do Sedlece uvedené na webu https://mmkv.cz/cs/aktuality/oprava-sedlecke-ulice-uzavre-silnici-na-ruzovy-vrch. Dopravní podnik Karlovy Vary a.s. není dle telefonické komunikace dne 5. 8. 2019 o uzavření silnice informován. Jelikož denně dojíždím MHD do zaměstnání a zpět, uvítal bych informaci o časové změně jízdního řádu a také o přesunu autobusových zastávek. Děkuji

Dobrý den,

uzavírka se dotkne linek MHD od pondělí 12.8. do středy 14.8.
Dopravní omezení najdete na stránkách DPKV v sekci Výluky:
http://www.dpkv.cz/cms/vyluky
OD:
Dobrý den.
ve dnech 12.8.2019 – 16.8.2019 bude úplně uzavřena část místní komunikace ulice Sedlecká v úseku od křižovatky s ul. Klínovecká a Krušnohorská ke křižovatce s ul. Šeříková, včetně křižovatky ulic Sedlecká, Klínovecká, Krušnohorská a dále křižovatky ul. Sedlecká a Šeříková – úsek o délce cca 350 m. Objízdná trasa je stanovena přechodným dopravním značením (Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č. 161/2019). Sdělení DP KV a.s.: „Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. nemá připomínek a souhlasí s uzavírkou silnice v Sedlecké ulici (Růžový Vrch – Sedlec) v rámci prováděné opravy krytu vozovky. Po dobu uzavírky bude linka MHD č. 5 odkloněna z Růžového Vrchu do Sedlece přes Otovice a dále příměstská linka č. 421104 Karlovy Vary – Abertamy bude v úseku Růžový Vrch – Podlesí odkloněna přes Otovice.“ Dále sděluji, že s umístěním dopravního značení v Obci Otovice je též vysloven souhlas „Obce Otovice“ pro zajištění objízdné trasy, která vede přes území obce. V žádosti je též přiložen souhlas KSÚSKK s umístěním dopravního značení pro zajištění objízdné trasy.

Číslo:3789

Nahlášeno:07.08.19

Aktualizace:22.08.19

Stav: Vyřešeno

Retarder/radar

Dobry den,
rad bych navrhnul umisteni retarderu pred prechod pro chodce v ulici Ivana Petrovice Pavlova. Jde o prechod pred Ovo barem a restauraci Charlie. Tento usek je ve smeru od hotelu Thermal neprehledny jelikoz je prechod hned za zatackou. Ridici v teto lokalite nedodrzuji predepsanou rychlost a ani nepredpokladaji chodce na prechodu. Prejit ulici je nekdy adrenalinovy zazitek. V teto chvili se v teto lokalite provadi nejake prace a na silnici je polozena ocelova deska a ridici jezdi hned Dekuji za kladne vyrizeni a vasi odpoved.

Dekuji,
Petr Götz

Váš podnět byl konzultován s dotčeným orgánem Policií ČR – dopravní inspektorát Karlovy Vary. Ten uvedl, že ulice I.P.Pavlova není vedena jako nehodové místo. Doporučil řešení přestupků v dopravě (vysoká rychlost vozidel, parkování vozidel v rozporu se zákonem č. 361/2000 Sb. o silničním provozu).
Dle TP 85 se zpomalovací prahy umisťují tam, kde je nutné zdůraznit nízkou hranici nejvyšší dovolené rychlosti např. u škol a na dalších místech s větším výskytem dětí, na vjezdech do obytných a pěších zón, v odůvodněných případech před přechody pro chodce, před křižovatkami na vedlejší komunikaci, před místy častého výskytu dopravních nehod s chodci atd. Umístění zpomalovacích prahů na komunikaci má však několik negativních dopadů, mezi které patří zejména zvýšení hladiny hluku ve stávající zástavbě, zvýšení hladiny emisí, zdroj vibrací, problémy s odvodněním komunikace, zvýšení náročnosti údržby komunikace, vyšší opotřebení krytu vozovky vlivem dynamických účinků vozidel, překážka pro cyklisty a pěší.

Číslo:3788

Nahlášeno:06.08.19

Aktualizace:12.08.19

Stav: Řeší se

Neprůchodný chodník

Dobrý den,opakovaně žádám o úpravu neprůchodného chodníku ve Staré Roli,ulice Závodu míru 253,zatáčka nad učilištěm.V této době je nově vybudovaný chodník neprůchodný a dlouhodobě neudržovaný.Silnice je velmi frekventovaná a chůze po silnici nebezpečná.První žádost podána 18.6 2019.
Pošmurová Olga

Foto je uvedeno v první žádosti č.3601

Dobrý den,upravovali jsme pouze chodník na Letnou.Vámi zmiňovaný chodník upravíme do konce tohoto týdne.

Číslo:3787

Nahlášeno:06.08.19

Aktualizace:22.08.19

Stav: Vyřešeno

Svatošské skály

Nešlo by na příjezdovou cestu do Svatošských skal osadit závoru, kdo se má neustále vyhýbat autům co tam jezdí i přes zákazovou značku. Značka je pěkně zarostlá. Když jsou semafary vybaveny čidli pro autobubus a IZS, tak by se tímto systémem dala osadit i tato závora.

Zarostlou dopravní značku necháme prořezat. Umisťovat závoru nebudeme.

Číslo:3786

Nahlášeno:05.08.19

Aktualizace:06.08.19

Stav: Řeší se

Śumavská

Dobrý den. Pár děr po zimě bylo opraveno, ale na ostatní díry a nerovnosti se nejspíše zapomnělo. Vozovka je stále v hrozném stavu. To to nikdo nekontroluje? Vždyť je to ostuda a nehezká vizitka pro město nechat komunikaci vedoucí do centra města v takovém stavu.

Dobrý den, výtluky byly opraveny, povrch komunikace vykazuje nerovnosti. V současné době se připravuje výběrové řízení na zhotovitele celoplošné opravy povrchu, realizace bude záviset na dostatku finančních prostředků. Všechny povrchy komunikací opravdu nejsme schopni opravit během jednoho roku.

Číslo:3785

Nahlášeno:04.08.19

Aktualizace:06.08.19

Stav: Řeší se

Přístup a parkování Horní nádraží

1. Prosím o návod, jak aktuálně dovézt autem osobu se sníženou pohyblivostí se zavazadly k vlaku na Horní nádraží. Lepší organizací stavebních prací by se dala zajistit alespoň omezená dopravní obslužnost, snaha však není.

2. Kolik míst k parkování provedenou "revitalizací" prostoru před nádražím ubyde?

3. Připojuji se k připomínce č. 3713. Považuji za nehoráznost zpoplatnit krátkodobé stání u veřejných budov jako nádraží, úřady. Proč platíme jedny z nejvyšších daní z nemovitostí v republice? Za to bychom měli mít běžné použití města "v ceně"!

4. Ve slušných městech existují BEZPLATNÁ odstavná parkoviště v dochozí vzdálenosti širšího centra. U nás na neschopnosti magistrátu toto zajistit vydělávají pozemkoví spekulanti u dolního nádraží.

Dobrý den,
značky zákazu vjezdu mimo bus musíme ponechat až do svolané kolaudace na 23.srpna. Hned poté bude spuštěn běžný provoz. Připomínku akceptujeme, posuneme značku zákaz vjezdu až ke křižovatce u pošty, aby se občané mohli přiblížit co nejblíže hlavní budově a na křižovatce se otočit. Na nové parkoviště ještě veřejnost nemůže, jelikož se zde točí autobusy. Do doby kolaudace prosíme o pochopení.

Číslo:3784

Nahlášeno:04.08.19

Aktualizace:22.08.19

Stav: Vyřešeno

Chybějící vodorovné značení ZTP před domy Sokolovská 129/111 a 72/113

Dobrý den , chtěla bych upozornit na chybějící vodorovné značení ZTP před domy Sokolovská 129/111 a 72/113.

Vodorovné dopravní značení necháme obnovit.

Číslo:3783

Nahlášeno:02.08.19

Aktualizace:06.08.19

Stav: Vyřešeno

Veřejné osvětlení

Karlovy Vary, v ulici východní 1 -15 a východní parkoviště nesvítí skoro žádná lampa. nemá smysl vypisovat takové množství čísel lamp.

Dobrý den,
opraveno, výměna shořelého stykače v RVO.

Číslo:3781

Nahlášeno:02.08.19

Aktualizace:22.08.19

Stav: Řeší se

hluboká nerovnost na parkovišti

Dobrý den, jako správci bytového domu Východní 12 a 14 Karlovy Vary, vás žádáme o opravu parkoviště před domem Východní 14, kdy na parkovišti v části u obrubníku k chodníku, je hluboká prohlubeň. Vozy zde nemohou normálně parkovat, neboť si o obrubník ničí vozidla, tak nechávají své vozy stát šikmo, čímž dochází k tomu, že zde může parkovat pouze polovina vozů. Žádáme Vás tímto o vyrovnání prohlubně asfaltového povrchu a následné zakreslení parkovacích stání. Za výbor SVJ Ing. Eva Eiseltová.

Vodorovné dopravní značení na tomto parkovišti není v plánu a dělat se nebude. Důvodem je, že pokud by se na komunikaci nalajnovalo parkovací stání dle platné ČSN 73 6056 (což se samozřejmě musí), tak tím pravděpodobně dojde ke snížení množství parkovacích míst.

Číslo:3780

Nahlášeno:02.08.19

Aktualizace:08.11.19

Stav: Vyřešeno

Díra vedle kanálu na Ostrovském mostě

Dobrý den, vedle kanálu v tomto linku: https://mapy.cz/s/3wXQK je hluboká díra, do které se vejde kolo bicyklu a může dojít k vážnému úrazu. Bylo by vhodné díru aspoň zasypat.

Díky

Závada byla odstraněna.

Číslo:3779

Nahlášeno:02.08.19

Aktualizace:09.08.19

Stav: Řeší se

Divoká prasata v Gagarinově ulici

Dobrý den,
dnes jsem šla ráno do práce a při vycházení v 5:15 h z domu Gagarinova 7 jsem narazila asi na 20 ks divokých prasat. Dle zjištění se tam objevují stále častěji. Bylo by dobré toto řešit, abychom se nemuseli bát.

Dobrý den,vyřešit tento problém zatím neumíme.Na jiných lokalitách,zejména v láz.území máme povolenky k odlovu.Bohužel na hustě obydlené Drahovice je nedostaneme.Jediným doporučením je chovat se hlučně a nechat divočáky v klidu odejít.Pokud zvěř nebude zaskočena a zahnána do úzkých vždy před člověkem díky vrozené plachosti ustoupí.

Číslo:3778

Nahlášeno:02.08.19

Aktualizace:06.08.19

Stav: Vyřešeno

Veřejné osvětlení

Dobrý den. Žádám o opravu veřejného osvětlení v ulici Hřbitovní a částečně Mozartova-Drahovice. Větší množství lamp svítí napůl, nebo vůbec. Děkuji.

Dobrý den,
opraveno, výměna nefunkčního jističe v RVO.

Číslo:3777

Nahlášeno:01.08.19

Aktualizace:30.09.19

Stav: Vyřešeno

Obnovení žlutých zákazových pruhů do vora J.Palacha a I.P.Pavlova

Dobrý den,
prosím o obnovení nástřiku žlutých zákazových pruhů na vozovce(levý pruh navíc zarostlý plevelem) při vjezdu do dvora I.P.Pavlova a J.Palacha.

Děkuji

Vodorovné dopravní značení necháme ještě v letošním roce obnovit (dle počasí).

Číslo:3776

Nahlášeno:01.08.19

Aktualizace:22.08.19

Stav: Vyřešeno

Přechod od obchodní akademie do ul.I.P.Pavlova

Dobrý den,
chci upozornit na nebezpečný přechod pro chodce mezí obchodní akademií a ul.I.P.Pavlov. Přejít bezpečně tento přechod (pří dodržení vyhlášky) především od obchod.akademie do ul.I.P.Pavlova, není možné. Převážná většina řidičů přijíždějících od kruhového objezdu(17.listopadu)navíc překračuje povolenou rychlost. Chci vás požádat, aby se magistrát ve spolupráci s přísl.orgány policie vážně zabýval tímto podnětem a společně jste našli možné řešení, jak upravit tento úsek(v těsné blízkosti je škola), protože chodcům tady jde o zdraví a život.

Děkuji

Dobrý den,
Děkujeme za upozornění. Problematiku tohoto přechodu pro chodce jsme konzultovali s DI PČR Karlovarského kraje, který doporučil stavební úpravy tohoto přechodu (včetně celého úseku od kruhového objezdu po zatáčku). Z tohoto důvodu se musí zpracovat projektová dokumentace, která by tuto problematiku vyřešila.

Číslo:3775

Nahlášeno:01.08.19

Aktualizace:08.11.19

Stav: Vyřešeno

Příkopy u cesty na Meandr Ohře jsou ucpané

Příkopy u cesty na Meandr Ohře jsou ucpané, špatně odtéká voda, když náhodou prší.

Příkop podél vozovky k Meandru byl od splavené drtě vyčištěn.

Číslo:3774

Nahlášeno:01.08.19

Aktualizace:02.08.19

Stav: Nahlášeno

Zastávka Mattoniho nábřeží

Dobrý den,
v Karlových Varech jsou 2 zastávky s názvem Mattoniho nábřeží, obě ve stejném směru. Jedna přímo na Mattoniho nábřeží (50.2397117N, 12.8894292E) a druhá na nájezdu na R6 (50.2387122N, 12.8885736E). Dopravci uvádí v jízdním řádu zastávku Mattoniho nábřeží, cestující ovšem už netuší, kterou zastávku mají na mysli a kde mají nastoupit. Bylo by vhodné zastávku na nájezdu přejmenovat.

Číslo:3773

Nahlášeno:31.07.19

Aktualizace:02.08.19

Stav: Nahlášeno

Silnice Drahovice opakovaný dotaz

Dobrý den, zatím to vypadá, že se nic neděje, bude tedy letos opraveno, je to každým dnem horší a horší.

Silnice Drahovice
Dobrý den, nechystá se prosím v dohledné době oprava povrchu silnice od gymnázia přes Jungmannovu a V.Huga? Průjezd je tam v některých místech o uražení kola. Děkuji

Dobrý den, celoplošná oprava komunikace bude zařazena do plánu oprav na rok 2019, bude však záležet na vysoutěžení veškerých akcí, které by se měly v roce 2019 realizovat.

Číslo:3771

Nahlášeno:31.07.19

Aktualizace:09.08.19

Stav: Nahlášeno

Doubí - ulice K Přehradě - poškození vozovky v důsledku neřešeného odvodnění

Dobrý den,

po několika deštích došlo k opětovnému vymletí krajnice vedle vozovky ulice K Přehradě (cca 200m za VaKem). Dochází k podemílání asfaltu a vrstev pod ním a k jeho následnému popraskání (vozovka se zbytečně ničí). Vzhledem k tomu, že vozovka je v těchto místech úzká, může dojít k poškození projíždějících vozidel. V říjnu roku 2018 byla část krajnice upravena. Vzhledem k tomu, že odvodnění vozovky není řádně provedeno, došlo nyní k částečnému podemletí základů i opravené části krajnice. Dovoluji si proto požádat o opravu a zpevnění krajnice a vyřešení odvodnění. Jedná se o závadu, která je v sekci "závady a nedostatky" řešena opakovaně (např. 1.11.2017, 18.4.2018, 3.10.2018). Nedostatečně provedené odvodnění vždy zaroste vegetací, voda se vyvalí mimo koryto a podemílá vozovku. Bylo by vhodné uskutečnit ucelenou úpravu odvodnění, vyřešení dílčího úseku bez návaznosti na okolí je neefektivní. Při deštích je v těchto místech silný proud vody.

S pozdravem

Pavel Rusev

Číslo:3770

Nahlášeno:31.07.19

Aktualizace:02.08.19

Stav: Řeší se

odpadkové koše a sáčky pro psí potřebu

koš je plný již druhý týden, prosíme o doplnění sáčků děkuji

Dobrý den, děkujeme za upozornění, ale prosíme o upřesnění místa odpadkového koše.

Číslo:3769

Nahlášeno:30.07.19

Aktualizace:31.07.19

Stav: Vyřešeno

Přechod od zastávky autobusu Stará Kysibelská

Dobrý den, od konečné autobusů Stará Kysibelská směrem k Penny se musí přes silnici bez přechodu, chci se zeptat, jestli by to šlo vyřešit, obzvláště s ohledem k tomu, že tímto směrem chodí děti a mládež směrem k dětské herně, na kurzy krav magy, atd.

Dobrý den, v současné době nelze zřídit přechod, jelikož ani na jedné straně není chodník , přechod nelze kam napojit, ale připravuje se rekonstrukce této i té následující křižovatky.

Číslo:3768

Nahlášeno:30.07.19

Aktualizace:13.08.19

Stav: Vyřešeno

Schnoucí dřeviny v lázeňských lesích.

Už i v lázeňských lesích schnou dřeviny, i kůrovec se do nich zakousl. Přestaňte kácet zdravé buky na něčí otop, to raději vyřežte již napadené usychající stromy. Děkuji.

Dobrý den,

v současnosti je těžební prioritou samozřejmě smrk, kde je nebezpečí rozšíření kůrovce. Bohužel většina strání nad Karlovými Vary je zasažena suchem, kde schnou nejenom smrky, ale i borovice, buky ( Váše fotka) i duby.
Postupně se snažíme tyto souše odstraňovat.

Číslo:3767

Nahlášeno:30.07.19

Aktualizace:12.08.19

Stav: Vyřešeno

Dopravní zrcadla u výjezdu z Dolního nádraží

Dobrý den, prosím o opravu dopravních zrcadel, která se nachází naproti výjezdu z Dolního nádraží (u finančního úřadu). Jedno je otočené, druhé je nebezpečně nakloněné a má částečně zlomený podstavec. Děkuji. Lukeš

Zrcadlo bylo opraveno.

Číslo:3766

Nahlášeno:29.07.19

Aktualizace:12.08.19

Stav: Řeší se

Prořezávání stromů a úklid zeleně v ul. Příkopní v K. Varech

Dobrý den, opakovaně se snažím upozorňovat na špatné prořezávání stromů a úklid zeleně v ul. Příkopní v K. Varech. Několikrát jsem již tady uklízel ze silnice spadlé větve, které zde padají ze vzrostlých korun stromů. Některé větve již prorůstají těsně nad zemí přes cestu, kdy jsou nebezpečně vykloněné nad řadové garáže. Cestu využívají jak vozidla, tak i většina obyvatel Bohatic. Chodí zde děti, matky s kočárky i starší lidé, které na případné nebezpečí nedokáží rychle zareagovat. Osobně jsem na tuto skutečnost upozorňoval ředitele Správy lázeňských parků KV. K žádné nápravě nedošlo, nic se neděje. Prostě se čeká, dokud se nic nestane. Taktéž Vás upozorňuji, že již v minulosti zde došlo v důsledku špatných povětrnostních podmínek k pádu stromu přímo do ulice. Jelikož se jedná o stromy, které se nacházejí na Vašem pozemku, žádám o provedení nápravy. Přikládám foto pro dokreslení situace.

Dobrý den,stromy jsme prověřovali a nevykazují bezprostřední nebezpečí.nelze preventivně vykácet všechny nahnuté stromy.Ty ,co vyrůstají ve svahu a vyklánějí se za světlem si již od počátku přizpůsobují kořenový systém.Opětovně stromy zkontrolujeme a spíše upravíme průjezdní profil.

Číslo:3764

Nahlášeno:29.07.19

Aktualizace:30.07.19

Stav: Vyřešeno

Kostel a jeho zvony - Rybáře

Vážení, nemohli byste domluvit zvoníkovi, nebo přímo p. Robovi, aby ty zvony tolikrát denně nezvonily? Je to k zbláznění! Chápu, že si ty zvony teď musí náležitě užít, takže prvních 14dní, co je slavnostně zprovoznili, vyzváněly několikrát denně třeba i čtvrt hodiny v kuse!!!! A teď to není o nic lepší. Není přeci normální, aby zvonily pořád, a aby v neděli ráno zvonily v 8, pak v 9, pak v 10, potom ve pro změnu zase v 12....a pak vyzváněly ještě navečer v 17 a v 18....... Věřící lidi snad ví, kdy mají jít na mši a nemusí jim to zvon oznamovat každou chvíli......... :-( Nejspíš asi nebudu jediná, komu to vadí. Doufám, že těchto podnětů se Vám sejde daleko víc, abyste s tím něco udělali!! Nebo se k nám do Rybář přijde na pár dní ubytovat.

Zdravím Vás,

zvony se vrátily, i s pomocí statutárního města Karlovy Vary (190 tis.Kč), do věže kostela po 77 letech, a to přesně v té velikosti v jaké byly původní. Nejsou tedy hlasitější. Zvoní se dvakrát denně 3 min. a to v poledne a v 18 hodin. Před bohoslužbou zvoní v Út a Pá v 17.45, v neděli v 8.45, v 9.00 (2min) a v 10.00, tak jak je to běžné například v sousedním Německu. Noční klid je dodržován a od 22.00 do 6.00 jsou vypnutá i časová znamení hodin, kdy se neodbíjí.

Chápu, že po 77 letech si lidé odvykli slyšet zvony, na druhou stranu se obyvatelé Rybář na zvony složili v celkové výši 1,5 mil korun, a to za rekordních 2,5 roku. Domnívám se, že je to znamení toho, že si převážná část obyvatel Rybářů obnovení zvonů přála a je s nimi spokojená, a jak mi při různých setkáních sdělují, rádi slyší hlas zvonů. S veřejností se v Rybářích při své službě duchovního správce setkávám opravdu hodně. V tuto chvíli je to teprve třetí podnět, který řeším.

Číslo:3762

Nahlášeno:29.07.19

Aktualizace:30.07.19

Stav: Vyřešeno

Lávka z Lumumby do Bohatic.

V okolí s pompou znovu zprovozněné již podruhé opravované lávky by bylo vhodné odstranit dopravní značení informující o nutnosti obcházet lávku v rekonstrukci Táborskou ulicí. Až budete lávku opět opravovat, doporučil bych grafické znázornění alternativní trasy - osoby místopisu neznalé neví, co a kudy mají obcházet (aneb jeden obrázek tisíc slov).
Jedna cedule je na cyklostezce u podchodu pod průtahem, druhá u bývalé LŠU. Nějaké dopravní značení je ještě u pilíře lávky u schodiště.

K dnešnímu dni - 30.7. bylo dopravní značení u lávky u Drahovického mostu odstraněno.

Číslo:3761

Nahlášeno:28.07.19

Aktualizace:30.07.19

Stav: Řeší se

Odpadkový koš rozcestí

Nepořádek neuklizeno neděle 18:15

Číslo:3757

Nahlášeno:26.07.19

Aktualizace:30.07.19

Stav: Vyřešeno

Hlučné zvony kostela v Rybářích

Dobrý den. Vyzvánění zvonů na kostele Povýšení svatého Kříže na nám. 17. listopadu v K. Varech Rybářích od posvěcení nového zvonu Kristus, ke kterému došlo v květnu 2019, vyzvánějí několikrát během dne nesmyslně po dobu cca jedné minuty velice hlasitě. Za války se hlasitým vyzváněním kostelních zvonů ohlašoval poplach při náletech letadel a přesně tak to působí i nyní. A nejenom na mě. I sousedé si stěžují. Jsem zaplať pánbůh ateista a jestli se takto snad svolávají věřící, tak bych se přimlouvala za to, aby se svolávali tišeji.
Tuto závadu jsem touto cestou hlásila již 18.7.2019, ale někde se záhadně ztratila........ Zajímavé.
Může vedení města v tomto pomoci a dojednat s farnosti provozující uvedený kostel ztišení vyzvánění?
Děkuji
Občanka Rybář

Zdravím Vás,

zvony se vrátily, i s pomocí statutárního města Karlovy Vary (190 tis.Kč), do věže kostela po 77 letech, a to přesně v té velikosti v jaké byly původní. Nejsou tedy hlasitější. Zvoní se dvakrát denně 3 min. a to v poledne a v 18 hodin. Před bohoslužbou zvoní v Út a Pá v 17.45, v neděli v 8.45, v 9.00 (2min) a v 10.00, tak jak je to běžné například v sousedním Německu. Noční klid je dodržován a od 22.00 do 6.00 jsou vypnutá i časová znamení hodin, kdy se neodbíjí.

Chápu, že po 77 letech si lidé odvykli slyšet zvony, na druhou stranu se obyvatelé Rybář na zvony složili v celkové výši 1,5 mil korun, a to za rekordních 2,5 roku. Domnívám se, že je to znamení toho, že si převážná část obyvatel Rybářů obnovení zvonů přála a je s nimi spokojená, a jak mi při různých setkáních sdělují, rádi slyší hlas zvonů. S veřejností se v Rybářích při své službě duchovního správce setkávám opravdu hodně. V tuto chvíli je to teprve třetí podnět, který řeším.

Číslo:3755

Nahlášeno:26.07.19

Aktualizace:29.07.19

Stav: Vyřešeno

Zastávka MHD

Na nám. Milady Horákové ( u MP ) je elektroinstalace na sloupku zastávky provedena hrubě balkánským způsobem, fólie je na sluneční stranš vybublaná

Dobrý den,
IZ u MP je v opravě, po dopravní nehodě, celá zastávka je odpojena od napětí.
Předpokládaná doba opravy IZ je do 5.8.2019.
Vyboulená folie je předmětem reklamace IZ.

Číslo:3754

Nahlášeno:24.07.19

Aktualizace:25.07.19

Stav: Vyřešeno

odvoz bioodpadu

Dobrý den, tento čtvrtek to budou tři týdny, co z ulice Česká v Tašovicích nebyl odvezen BIOODPAD. vzhledem k přeplněným nádobám a vysokým teplotám jsou nádoby zdrojem zápachu. Chápu, že odvoz může občas "vypadnout", ale takhle dlouho ???

Dle svozové firmy a dle údajů GPS svozové společnosti proběhl svoz bioodpadu v ulici Česká vždy ve čtvrtek a to ve dnech: 4.7. v 6:59 hod, 11.7. v 6:14 hod., 18.7. v 8:47 hod.
Svoz bioodpadu probíhá v ranních a dopoledních hodinách, v případě, že nádoby nejsou přistaveny před domy nebo obsahují jiný než biologicky rozložitelný odpad, není možné je vyvést.

Číslo:3752

Nahlášeno:24.07.19

Aktualizace:25.07.19

Stav: Vyřešeno

Propadlý chodník - Karlovy Vary - Severní 13

Na sídlišti Čankovská jsou celkově chodníky v havarijním stavu, zejména za objektem U koupaliště 20 - 24 a Severní 11 - 15. Nedávno opravený chodník za vchodem Severní 13 je opět propadlý - hrozí nebezpečí úrazu. Žádáme o urychlenou nápravu.

V letošním roce bude opraven chodník podél nemovitostí U Koupaliště 20 – 24.

Oprava chodníku podél Severní 11 – 15 bude zařazena do plánu na příští rok.