Závady a nedostatky

Nemůžeme být všude a vidět vše hned. Čistota města a veřejný pořádek nám leží na srdci a chceme, aby naše město bylo pěkné.
Pomozte nám a hlaste nám na této stránce vaše postřehy.
Podněty, které se nebudou týkat dané tématiky, nebudou zveřejňovány. Upozorňujeme, že tyto stránky nejsou určeny k diskuzi mezi občany.


>>> Pro nahlášení poruch veřejného osvětlení použijte prosím tento odkaz: https://kv.verejneosvetleni.cz. Děkujeme <<<


vložit nedostatek

Číslo:4024

Nahlášeno:25.10.19

Aktualizace:29.10.19

Stav: Vyřešeno

Žádost o zajištění nápravy v důstojném cestování autobusem č.8 a dostatečné informovanosti o odjezdech na Letiště Karlovy Vary zahraničním cestujícím

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.

Magistrát města Karlovy Vary, odbor dopravy

Karlovarský kraj –odbor dopravy

Věc: Žádost o zajištění nápravy v důstojném cestování autobusem č.8 a dostatečné informovanosti o odjezdech na Letiště Karlovy Vary zahraničním cestujícím

Dobrý den,

Jsem obyvatelka části Karlových Varů, a to Olšových Vrat, takže denně využívám a se mnou další cestující, kteří jezdíme pravidelně hlavně do, z práce, školy apod. autobusem č. 8. Tento autobus jak určitě všichni víte, jezdí většinou jednou za hodinu, takže pokud se z nějakého důvodu nevejdeme do autobusu, smůla, musíme hodinu čekat na další spoj. A nyní se dostávám k tomu, co mě dovedlo a se mnou i další lidi, k napsání tohoto dopisu se žádostí o nápravu.

Na Letiště Karlovy Vary zajíždí autobusová linka č.8 ze zastávky Tržnice v 15.37 hodin v rámci denní linky již několik let, kdy autobus zastavuje na různých zastávkách a konečná zastávka je Letiště KV. A proč zmiňuji hlavně tento spoj?

Vzhledem k tomu, že se nyní enormě zvýšila návštěvnost lázeňských turistů hlavně ze zemí bývalého SSSR, kteří využívají letiště nejen k přicestování, ale i k odcestování, stává se cestování autobusem č.8 celý týden denním spojem v 15.37 hodin neúnosným, hlavně pro nás místní obyvatele, ale zároveň i pro turisty. Protože nám přijde, že tyto turisty do dnešní doby vůbec nikdo neinformoval o tom, že mohou využívat PŘÍMÝ AUTOBUS na Letiště KV, a to v 16.00 hodin a v 17.55 hodin. Tyto přímé autobusy jezdí potom většinou prázdné, protože se právě všichni turisté, každý nejméně se 2 kufry, vyloženě „nacpou“ do autobusu v 15.37 hodin na zastávce Tržnice tak, že máme kufry i na hlavě, lidé nemohou na dalších zastávkách nastupovat ani vystupovat, nehledě k tomu, že autobus potom vyjíždí ze zastávky Tržnice i se značným zpožděním.

Z výše uvedeného důvodu Vás žádám o zajištění dostatečné informovanosti cestujících, lázeňských turistů na Letiště Karlovy Vary, že je pro ně zajištěno přímé autobusové spojení v 16.00 hodin a 17.55 hodin, například využitím světelné tabule o odjezdech linek, která je instalovaná jak na zastávce Tržnice, tak i dalších zastávkách, a na této tabuli zdůraznit přímý spoj, který se může třeba barevně odlišit - červeně, oranžově, a napsat PŘÍMÝ SPOJ Letiště (ne jenom Letiště) a použít i ruský nebo anglický jazyk, aby bylo cestujícím na letiště hned jasné, jaký spoj mají použít. V jízdním řádě je to sice napsáno i v cizím jazyce, ale pokud to potom cestující uvidí i na světelné tabuli, tak mají jistotu, jakým spojem odjedou na letiště.

Doufám, že moje žádost se setká s kladnou odezvou a bude zajištěna náprava a zároveň čekám odpověď.

Děkuji předem a jsem s pozdravem

Ing.Marie Kožínová

Hornická 177

36001 Karlovy Vary-Olšová Vrata

Email: kozinova.m@seznam.cz

K uvedenému problému můžeme sdělit, že od 27.10. je pro turisty zavedena nová autobusová linky AE, která je určena pro cestující letadlem. Linka není v systému MHD, je tam stanoven speciální tarif jízdného. Linka číslo 8 již nebude dotčena mimořádným množstvím cestujících a cestování bude kulturní.

Číslo:4023

Nahlášeno:24.10.19

Aktualizace:31.10.19

Stav: Vyřešeno

Odvoz tříděného odpadu

Dobrý den, proč umistujete dopravní značky kvůli svozu odpadu, když si firma Resur bez tak jezdí ke se jí zachce. Foto pořízeno ve čtvrtek 24.10 ve 14:15 hodin . Ještě k tomu jezdí na sídliště kde se vymotat s takto velkým autem je docela problém a zazrak, že nedojde k poškození zaparkovaných osobních automobilů.

Svozová společnost se maximálně snaží dodržovat termíny svozu. Jednalo se o náhradní svoz za pondělí 21.10., kdy bylo vozidlo z důvodu závady odstaveno. Náhradní vývoz nádob se snaží společnost zajistit i v případech, kdy nelze stanoviště vyvézt z důvodu nedodržení značení ze strany občanů.

Číslo:4022

Nahlášeno:24.10.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

Urgence 3863

Uzavírka trvá už od půlky srpna, oprava v nedohlednu a doteď nebyl nikdo schopný ani zajistit rozumné značení.
Vzhledem k využívanosti této komunikace bych očekával informační tabule na křižovatkách do Sedlece (Horní nádraží, Otovice, Čankovská). Obzvláště tragická situace je před křižovatkou nad viaduktem, kde nic netušící řidiči od Čankovské stále najíždějí do slepé ulice.

Dobrý den,

stávající přechodné dopravní značení je osazeno v souladu se stanovením, které bylo vydáno příslušným správním úřadem a ke kterému bylo vydáno souhlasné stanovisko Policie ČR, která ze zákona zajišťuje státní správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Přesto byl Váš podnět postoupen Policii ČR k prověření dané dopravní situace a k případnému doznačení nebo přeznačení daného úseku správcem pozemní komunikace do doby konečné opravy a povolení obecného užívání této silnice.

Číslo:4020

Nahlášeno:24.10.19

Aktualizace:17.01.20

Stav: Vyřešeno

Překop vozovky ul. Dubová

Dobrý den, v ul. Dubová, kde je aktuálně vedena také objízdná trasa je překop v celé šíři vozovky, je zde nutné brzdit. Aktuální stav je takový, že asfaltový povrch není obnoven, pouze zásyp, který si již „sednul“. Značky žádné, nebo tak, že nejsou vidět. Práce jsou evidentně ukončeny.
Je možné to nějak vyřešit se správcem komunikace? Předpokládám, že obnova jde za zhotovitelem stavby, co na to investor, TDI?
https://mapy.cz/s/nupucuvape

Stavba byla 30.10.20019 dokončena a řádně předána.

Číslo:4018

Nahlášeno:24.10.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

Panelova cesta kolem KV areny

Dobrý den chtel bych požadat o opravu panelove cesty parcela 594/1 jedná se o ostatní komunikaci a pozemek patří Statutarnímu mestu Karlovy Vary tak mi to řekli na katastralním uřadě už jsem psal ohledne polámaných stromu kolem cesty pod lesem a ptal jsem se jestli je možné opravit panelovou cestu bylo mi odpovezeno že nepatří mestu Karlovy Vary tak opetove žadam o opravu když podle Katastru mestu Kalovy Vary patří a ohledne polamaných vetví a části stromu se nic nedeje cesta je hodne využívana jak auty tak peší nebo cyklisty až na nekoho neco spadne bude asi pozde dekuji. S pozdravem Veleta

Opravu panelové cesty evidujeme. Bude provedena do konce měsíce listopadu s ohledem na harmonogram nutných oprav.

Číslo:4017

Nahlášeno:23.10.19

Aktualizace:20.01.20

Stav: Vyřešeno

Černá skládka

Nahlašuji nově vzniklou "černou skládku", odložený odpad z auta na území lázeňských lesů. Skládku jsem našla při asfaltové cestě vedoucí od zahrádek v horních Drahovicích (chata Drahovice), směrem k silnici na Prahu. Přikládám fotodokumentaci.

Černá skládka byla uklizena.

Číslo:4016

Nahlášeno:23.10.19

Aktualizace:17.01.20

Stav: Vyřešeno

Schody Petřín

Dobrýden, rádi bychom věděli jak je to s rekonstrukcí schodů z Petřína k Vřídlu....bylo avizováno že rekonstrukce proběhne s opravou ulice Moravské, zatím se nic neděje a schody jsou stále uzavřené.

Dobrý den,

bohužel v rozpočtu roku 2020 nebyly schváleny finanční prostředky na opravu tohoto schodiště

Číslo:4015

Nahlášeno:23.10.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

Dlažba Kvapilova ulice

Dobrý den. Už 2x byla provedena oprava zámkové dlažby chodníku pred domem Kvapilova 30. Dlažba se opět propadá. Prosím o kontrolu a ideálně o definitivní opravu.

Na základě kopané sondy byla zjištěna porucha přípojky splaškové kanalizace. Tato záležitost je řešena se správou nemovitosti Kvapilova 344/30, neboť přípojka je ve vlastnictví a správě napojené nemovitosti.

Číslo:4014

Nahlášeno:23.10.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

příspěvek č. 3943

Dobrý den,

děkuji za informaci, nicméně Vás poprosím o větší důraz na ,,upozornění'', protože např. dnes ráno, se situace znovu opakovala, takže ve skutečnosti náprava žádná....Myslím, že toto je opravdu věc, kterou byste měli řešit a hlídat si jí.

Svozové společnosti byly opět vyzvány ke zjednání nápravy.

Číslo:4013

Nahlášeno:23.10.19

Aktualizace:20.01.20

Stav: Vyřešeno

Autovrak - ulice Majakovského

Dobrý den,
jen ve zkratce: S deklaracemi o snaze udržovat město čisté nějak nekoresponduje to, co dnes a denně vidíme na ulici Majakovského, hned vedle odpočinkového parku - autovrak, jehož fotografii přikládám. Obývá ho jakási divoženka, která by spíš patřila do nějakého ústavu, rozhodně ovšem ne do vraku na ulici. je s podivem, že při blokovém čištění, pokud své auto neodvezu jinam, okamžitě je odtaženo a platím tučnou pokutu. tady se neděje nic. Rozbitá okna, střepy a zvědavé děti. Budeme čekat, až se některé z nich zraní a poteče krev? I v tomto případě platí, že nezodpovědnost, ignorance jedinců má stále navrch, když ani po měsících není magistrát schopen tak jednoduchého úkonu, jako je odstranění této hrůzy. Pokud se bude svádět vše na legislativu a ochranu osobnosti, majetku atd., pak je třeba iniciovat takové změny v příslušném právním řádu, aby se postup v (nejen) takovýchto případech zjednodušil a zrychlil, aby naše ulice (a není to jediný případ) po dlouhé měsíce nehyzdily odstrašující pohledy...

Vrak byl ve lhůtě, stanovené platnou legislativou, odstraněn.

Číslo:4012

Nahlášeno:23.10.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

Parkování kamionů ve městě

Dobrý den , prosím o informaci proč hlavně během víkendu jsou v našem městě na různých místech celý víkend zaparkovane kamiony i přes to, že to dopravní značka na příjezdech do KV zakazuje. Jednak překáží u různych obchodů a zůstává po nich nepořádek. Neříkejte mi že to MP nevidí ?

Dobrý den,
děkujeme Vám za podnět, který jste zaslali do rubriky Závad a nedostatků. Vzhledem k tomu, že se Váš podnět netýká této rubriky byl přeposlán na vědomí na příslušný odbor nebo organizaci.
V případě nesprávného parkování kamionů kontaktujte prosím městskou policii.

Číslo:4011

Nahlášeno:22.10.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

Zastřešení MHD zastávky na Horním nádraží

Dobrý den,
který idiol navrhoval zastřešení zastávek na Horním nádraží? Je prosklené, takže jakmile zasvítí sluníčko začne vás to grilovat jako kuřata v tom autě u Tržnice. A pokud máte to štěstí že nesvítí sluníčko, ale prší. Prší i na vás protože tyto přístřešky moc netěsní. Víte o tom na Magistrátu? Řešíte to? Co s tím uděláte??? Aby tam byl stín. Díky za odpověď.

Jo a na perony také zatéká. Kdy to bude opraveno?
P. Lorenc

Zatékání bude opraveno v rámci záruky.

Číslo:4010

Nahlášeno:22.10.19

Aktualizace:24.10.19

Stav: Vyřešeno

Dětské hřiště Východní

Dobrý den, můžete na dětském hřišti na Východní opravit plot? Děkuji

Dobrý den,počítáme s celkovou výměnou plotu.

Číslo:4009

Nahlášeno:22.10.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

3903

Jedná se o linku č. 3 v 5:35 na Tržnici. Minulý i tento týden. Děkuji

Prošetřili jsme s řidiči vozidla linky číslo 3 opakovaný podnět pana Pazdery. V uvedené dny byla teplota, jak venku, tak v autobusech v průměrné úrovni, nemáme žádný poznatek, že by byla v některém spoji nadměrná zima. Uvedený spoj je prvním spojem tohoto autobusu – jedná se o kloubový vůz, ve kterém řidiči běžně topí, ale samozřejmě, že za dvacet minut provozu nemůže být teplota ve vozidle nad 20 stupňů Celsia. Co se týká světla ve vozidle musíme zkonstatovat, že právě ukloubových autobusů musíme dbát zvýšené bezpečnosti cestujících a k té nepochybně kvalitní světlo patří. Nyní řešíme zlomenou ruku při výstupu z takovéhoto autobusu za snížené viditelnosti. Pochopitelně za jízdy je nutné osvětlení ztlumit, ale to řidiči dělají, aby se jim neodráželo světlo ve výhledu z čelního skla.
Nicméně znovu řidiče seznámíme s uvedeným problémem.

Číslo:4008

Nahlášeno:22.10.19

Aktualizace:23.10.19

Stav: Vyřešeno

3911 kontejner na elektroodpad

Dobrý den, už je umístěn kontejner na elektroodpad někde poblíž Lidické?

Nejbližší kontejner na elektro je na Východní ulici na sídlišti a na souběhu ulic Mattoniho nábřeží a Sportovní ul. V ulici Mozartova jsme bohužel byli nuceni kontejner stáhnout z důvodu soustavného parkování občanů před nádobami a díky tomu nemožnosti vývozu.

Číslo:4006

Nahlášeno:22.10.19

Aktualizace:24.10.19

Stav: Vyřešeno

Osvětlení schodů nad Hlavní poštou, K.Vary

Z ulice krále Jiřího ke schodům nad Hlavní poštou v Karlových Varech bylo instalováno nové veřejné osvětleni a již je v provozu, za to velké díky. ALE dále po schodech vedoucí dolů k poště je totální tma. Staré veřejné osvětlení - dvě lampy, umístěné na zdi nad schody nesvítí. Prosím o zajištění opravy tohoto osvětlení.

Dobrý den, opraveno 23.10.2019.

Číslo:4005

Nahlášeno:21.10.19

Aktualizace:08.11.19

Stav: Vyřešeno

Blokové čištění

Dobrý den, prosím zahrnutí parkoviště (viz. foto) v ulici U Koupaliště do blokového čištění, jako jediné se neuklízí již dva roky.
Děkuji.

Parkoviště bude uklizeno v rámci čištění parkovišť na jaře roku 2020.

Číslo:4004

Nahlášeno:20.10.19

Aktualizace:17.01.20

Stav: Vyřešeno

Anglická ul.

Dobrý den , v Anglické 27 na chodníku byl odstraněn asfaltový povrch při havárii vodovodního řádu ( cca 1 m2) . Prosím o doplnění nerovnosti na chodníku . Děkuji J.Zach

Anglická 27 není po Vodárně, bude opraveno po spuštění obalovny.

Číslo:4003

Nahlášeno:19.10.19

Aktualizace:21.10.19

Stav: Vyřešeno

poděkování

Ne všechno je špatné, jsou i světlé stránky, které potěší !
Využívám tuto stránku pro poděkování do řad technického odboru vedoucí ing. Pavlasové a jmenovitě ing. Míškové za operativní přístup a zajištění rychlé opravy havarijního stavu šachty u domu v ulici U Koupaliště 915/7 na sídlišti Čankovská v Rybářích.
Za výbor SVJ U Koupaliště 915/7, Karlovy Vary - Václav Johanovský, předseda výboru SVJ.

Číslo:4002

Nahlášeno:18.10.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

Koš

Dobrý den, prosíme o vyvezení odpadkového koše v Sedleci vedle garáží v místě uzavření silnice, odpadky se valí okolo. Děkujeme

Podnět byl předán svozové společnosti ke zjednání nápravy.

Číslo:4001

Nahlášeno:17.10.19

Aktualizace:15.11.19

Stav: Vyřešeno

Uvolněné a hlučné kryty kanalizace

Na Drahomířině nábřeží jsou v místě cca 100m za křižovatkou s Vítěznou ulicí směrem na Prahu uvolněné kryty kanalizace. Při ranním provozu a v odpolední špičce, kdy přes ně přejíždějí v malých intervalech automobily a autobusy, je v ulici neúnosný hluk. Prosím o nápravu. Děkuji

Poklopy na revizních šachtách dešťové i splaškové kanalizace byly jejich správci prověřeny, některé z nich byly vypodloženy. Závada by měla být tímto odstraněna.

Číslo:4000

Nahlášeno:15.10.19

Aktualizace:23.10.19

Stav: Vyřešeno

Díra v přechodu

V místě pro přecházení sinice u zastávky "Na ostrůvku" směrem do Doubí je díra v silnici, někdo se tam může pěkně zranit.

Závada byla opravena.

Číslo:3999

Nahlášeno:15.10.19

Aktualizace:16.10.19

Stav: Vyřešeno

odpad ze zahrádky

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jestli rostlinný odpad ze zahrádky, pokud popelnice na to určená je už plná, můžu dát do pytle položit k ní, anebo jestli se to může někam odvést.
Děkuji za odpověď,
J.Horký

Dobrý den, přebytečný bioodpad je možné bezplatně uložit na kompostárnu ve St. Roli v Žižkově ulici. https://www.slpkv.cz/kompostarna

Číslo:3997

Nahlášeno:15.10.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

příspěvek č. 3943

Dobrý den,

je fajn, že můj příspěvek je sice nahlášený, ale do dnešního dne je bez reakce a tak svoz popelnic probíhá před šestou hodinou raní vesele dál... Naposledy tomu tak bylo dnes, tzn. 15.10. Bude tedy někdo kompetentní situaci konečně řešit??

Dobrý den, platí stále vyhláška která stanovuje dobu nočního klidu do 6:00 hod?? Pokud ano, proč v ulicích Dlouhá, Příčná a ostatních přilehlých ulicích na Výhledě, jezdí svozové společnosti 4x v týdnu po páté ráno a vyvážejí popelnice??? Myslím, že vyhlášky a zákony jsou závazné pro všechny stejně. Nepište mi na tento podmět, prosím, abych vám psal přesné časy a jména svozových společností, opravdu nebudu v pět ráno lítat po bytě, abych vám dodal informace, které si snadno zjistíte u vašich partnerů třeba jen náhledem do výpisu z GPS. Děkuji za váš čas a věřím, že sjednáte nápravu. P.

Svozová společnost byla upozorněna a vyzvána ke zjednání nápravy.

Číslo:3996

Nahlášeno:14.10.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

Vrba

Dobrý den, prosím o pokácení vrby před domem ve Staré Roli, ul. Nejdlova 12. Tato vrba zde v průběhu několika let vyrostla (jako nálet) a momentálně stíní a listí máme až v domě. V blízkosti vrby se nachází dva okrasné listnaté stromy, které byli vysazené od prvopočátku, takže si myslím, že by v tom neměl být žádný problém. Děkuji, p.Veselý.

Dobrý den,strom prověříme a pravděpodobně upravíme.Kácení zdravých bezpečných a prosperujících stromů nepodporujeme,protože tyto stromy nejlépe snášejí a budou snášet suché počasí.

Číslo:3995

Nahlášeno:14.10.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

Chybné údaje v katastrálním operátu u parcely p. č. 250/1 v katastrálním území Drahovice [663701], katastrofální stav asfaltového povrchu zpevněných ploch na této parcele

Dobrý den,
jedná se o zjednání nápravy v údajích v katastrálním operátu a fyzicky o provedení opravy silně poškozených asfaltových povrchů zpevněných ploch, včetně provedení vodorovného dopravního značení. Jde o asfaltové plochy veřejného parkoviště a plochy zpevněných obslužných asfaltových komunikací v horních Drahovicích, které se nacházejí v prostoru mezi ulicí Lidická a Národní. Výše uvedené zpevněné plochy jsou v katastrofálním technickém stavu, nevyhovují ani pro provoz osobních automobilů, ani pro bezpečný pohyb chodců. Plochy jsou umístěny na parcele p. č. 250/1 v katastrálním území Drahovice, č. k. ú. 663701. Dle údajů v KN je u výše uvedené parcely uveden způsob využití jako zeleň! Asfaltová zpevněná plocha veřejného parkoviště není vybavena potřebnými zařízeními technické infrastruktury předepsanými pro provoz parkovišť, jako je např. lapač tuků a olejů, nebo vodorovné dopravní značení. Majitelé osobních automobilů zde parkují bez možnosti zaparkovat svůj automobil do vyznačených parkovacích stání. Dochází tak často k blokování výjezdu z parkoviště.
Bohužel Město Karlovy Vary v této záležitosti již desítky let nic nečiní, a ponechává tuto zpevněnou plochu parkoviště a zpevněných asfaltových komunikací k nelibosti občanů nadále v dezolátním stavu, bez provedení jakékoliv důkladnější údržby, případně celkové rekonstrukce. Provizorními opravami nejhorších výtluků, prováděnými v naprosto nevyhovujících, příliš dlouhých časových intervalech, se neodstraní ani hlučnost rozbité vozovky, ani se nezlepší bezpečnost pohybu chodců.
Žádám odpovědné pracovníky magistrátu, aby zjednali ve výše uvedeném neprodleně nápravu, neboť situace je z důvodu přibývajícího počtu automobilů pro obyvatele přilehlých nemovitostí zcela neúnosná.
V relaci s investicemi Města Karlovy Vary do jiných akcí realizovaných v posledních letech, jako je např. výstavba KV Areny, jsou investiční náklady na provedení potřebných oprav výše popsaných ploch a zjednání nápravy v zápisu v KN zcela marginální!!! Je neomluvitelné, že odpovědní pracovníci magistrátu ponechávají tento stav desítky let bez povšimnutí a vystavují tak obyvatele přilehlých nemovitostí trvale nepohodlí a zhoršené kvalitě okolního prostředí.
Žádám o sdělení kontaktu na pracovníky magistrátu, do jejichž agendy spadá tato problematika, za účelem osobního projednání a zjednání nápravy výše popsaného neakceptovatelného stavu veřejných ploch.
Děkuji
S pozdravem
Ing. Ludvík Krejčík, EUR ING
Národní 528/36
360 01 Karlovy Vary
Te. 777 018 600

K dotazu zařazení pozemkové parcely č. 250/1 v k.ú. Drahovice – Změna kultury v KN vyžaduje zadání zpracování GP, kde budou odděleny zpevněné plochy od zeleně. Toto bude realizováno v příštím roce, vzhledem k vyčerpání rozpočtu v letošním roce. Následně bude požádán stavební úřad o vydání rozhodnutí k dělení pozemků. V poslední řadě bude tento dokument předán k zapsání na katastrální úřad.

Po zimním období se provádí prohlídky stavu povrchů na všech komunikacích po celém území města Karlovy Vary.
Opravy výtluků je možno realizovat v rámci oprav, ale na rekonstrukci této plochy – parkoviště je nutno zpracovat PD.

Číslo:3994

Nahlášeno:14.10.19

Aktualizace:20.01.20

Stav: Vyřešeno

Uklid Gagarinova

Dobry den.
Nevěřícně zírám, nebot k úklidu parkovací plochy pod blokem Gagarinova 7 - 17 asi nedojde. Opet jsou rozmístěny znacky s datem úklidu 18.10 2019, ale u parkoviště Gagarinova 7 - 17 nic a to nezmiňuji parkování u bloku na strane u schodoviteho bloku. Jiz rok tam take nikdo neprovedl uklid. Mam za to, ze firma AVE to asi nechape. Ostatni parkovací plochy v Gagarinove ulici se uklízet budou. Myslim si, ze u Balatonu bych se asi domluvil spise, nez s magistrátem.

Parkovací plochy v Gagarinově ulici pod panelovým domem s čp. 7 – 17 jsou v pasportu městských komunikací vedeny jako veřejně přístupná účelová komunikace – na těchto komunikacích se pravidelné blokové čištění dle RM odsouhlaseného harmonogramu neprovádí. V roce 2020 bude tato plocha ke garážím 1x ročně vyčištěna (strojním metením včetně čištění tlakovou vodou a ručním dočištěním) mimo stanovené termíny blokových čištění v Gagarinově ulici.

Číslo:3993

Nahlášeno:14.10.19

Aktualizace:16.01.20

Stav: Vyřešeno

Posekání trávy v Bohaticích

Dobrý den, prosíme o posekání trávy v Táborské ul. v Bohaticích. Jedná o zelený cíp u popelnic na tříděný odpad. Děkujeme.

Dobrý den,zatím jsme na posekání trávy nedostali,ale vše upravíme do konce tohoto týdne.

Číslo:3992

Nahlášeno:14.10.19

Aktualizace:14.10.19

Stav: Vyřešeno

Cykloinspirace jak to dělají jinde

V Karlových Varech není na cyklostezkách značení žádné a na těch nekolika místech, kde bylo, již není viditelné. Jinde mají dokonce koncepčně vyřešeny i smíšené cyklostezky s pěšími.

Dobrý den,
děkujeme Vám za podnět, který jste zaslali do rubriky Závad a nedostatků. Vzhledem k tomu, že se Váš podnět netýká této rubriky byl přeposlán na vědomí na příslušný odbor nebo organizaci.

Číslo:3991

Nahlášeno:13.10.19

Aktualizace:06.12.19

Stav: Vyřešeno

Zrcadlo u křižovatky Krušnohorská

Dobrý den, obracím se na Vás opět se žádostí o umístění zrcadla na křižovatku Krušnohorská x Sedlecká. V únoru jste mi odpověděli, že bude probíhat oprava silnice a se zrcadlem se nepočítá (zkopírovala jsem Vaši odpověď).
Oprava silnice proběhla a musím říci, že dobře, protože auta zde jezdí rychleji a označení nepomohlo bezpečnosti výjezdu z křižovatky. Bylo by dobré, aby se odpovědný zaměstnanec přišel osobně podívat.
Hlavně ráno je zde velký provoz, protože jezdí děti do školy, odpoledne na kroužky ...
A to na louce začala stavba dalších domů. Prosím Vás o prověření.

ZRCADLO U KŘIŽOVATKY
Závadu nahlásil
Nahlášená závada
Chtěla bych požádat, zda - li by bylo možné umístit zrcadlo naproti výjezdu z křižovatky ulice Krušnohorská na ulici Sedlecká. Při odbočování doleva je křižovatka nepřehledná. Hlavně ve špičkách. Děkuji Boleslavová

Stav
Vyřešeno
Odpověď
V letošním roce se bude opravovat křižovatka ulic Sedlecká x Krušnohorská, kde dojde hlavně k úpravě rozhledových poměrů a opravě chodníku. Z tohoto důvodu DI PČR Karlovarského kraje nesouhlasí s umístěním zrcadla.
Zodpovědný pracovník
Fotografie

Dobrý den, po konzultaci s DIPČR Karlovarského kraje Vám sdělujeme, že se dopravní zrcadlo v křižovatce Sedlecká x Krušnohorská umisťovat nebude. V ustanovení §4, zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění, kde jsou dány zákonné povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích a kde se mimo jiné uvádí: Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen a) Chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu, Současně v §18 téhož zákona se uvádí: 1) Rychlost jízdy musí řidič přizpůsobit zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu, předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, její kategorii a třídě, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat; smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled. Umístění dopravního zrcadla dle žádosti by vyvolávalo u řidičů nežádoucí vyšší pocit bezpečí a v té souvislosti také zvyšování rychlosti vozidel a porušování výše citovaných ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění. Co se týče chodců se § 54 téhož zákona uvádí: 2) Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose. Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.