Závady a nedostatky

Nemůžeme být všude a vidět vše hned. Čistota města a veřejný pořádek nám leží na srdci a chceme, aby naše město bylo pěkné.
Pomozte nám a hlaste nám na této stránce vaše postřehy.
Podněty, které se nebudou týkat dané tématiky, nebudou zveřejňovány. Upozorňujeme, že tyto stránky nejsou určeny k diskuzi mezi občany.


>>> Pro nahlášení poruch veřejného osvětlení použijte prosím tento odkaz: https://kv.verejneosvetleni.cz. Děkujeme <<<


vložit nedostatek

Číslo:3398

Nahlášeno:19.04.19

Aktualizace:23.04.19

Stav: Nahlášeno

sídliště Čankovská, Karlovy Vary - závady na komunikaci, stav kanalizačních šachet a chodníků v části U Koupaliště

Dobrý den, posílám vám námět na řešení části zjištěných závad, které se nacházejí v oblasti ulice U Koupaliště. Jedná se o vystupující kanalizační šachtu z komunikace před domem č.7, nebezpečný stav vpusti na chodníku od domu č.5, rozbité chodníky za domy U Koupaliště č.12-16 a výskyt potkanů (díry u kanalizačních šachet ) u výjezdu na ul. Čankovská a u mostu přes řeku Rolavu. Prosím o řešení.

Číslo:3397

Nahlášeno:19.04.19

Aktualizace:24.04.19

Stav: Vyřešeno

Tržnice

Dobrý den,
bylo by možné zajistit, aby na Tržnici chodila hlídka MP ? Stála jsem tam ve středu asi 15 minut okolo 17 hodiny a byla jsem zděšena. Za celou dobu tam městská policie ani neprošla. Tam by měla hlídka chodit kolečka 24 hodin denně. Fakt otřesný. To není hlavní nástupiště MHD, ale GHETTO.

Kontrolní činnost v okolí nástupiště na ul. Varšavská provádějí strážníci více než kdekoli jinde. Bohužel nejsme schopni zajistit čtyřiadvacetihodinový dohled v těchto místech a už vůbec ne za současné personální situace. Od dubna tohoto roku zde nově provádějí pochůzky i Asistenti prevence kriminality. Pokud se stanete svědky nepřístojného chování některých spoluobčanů, oznamte toto na operační středisko městské policie (tel. 353153911, popř. 156) nebo na operační středisko Policie České republiky (tel. 158). Podnět bude předán také příslušnému Obvodnímu oddělení Policie ČR.

Číslo:3396

Nahlášeno:19.04.19

Aktualizace:23.04.19

Stav: Vyřešeno

Počerny

Dnes byly opraveny výtluky na místní komunikaci u rybníka. Děkuji. Věřím, že to chvíli vydrží. Roman Špindler

Číslo:3395

Nahlášeno:19.04.19

Aktualizace:23.04.19

Stav: Nahlášeno

Plný kontejner na papír

Prosím o zvážení jestli by nebylo vhodné na Úvalské u Hestie umístit vetší, nebo zrovna dva stejné kontejnery na papír. Jediný stávající se zaplní dříve, než ten sousední na plasty.

Číslo:3394

Nahlášeno:19.04.19

Aktualizace:23.04.19

Stav: Řeší se

Špinavé a poškozené kontejnery na odpadky

Dobrý den,
bylo by prosím možné vyměnit velmi špinavé a poškozené kontejnery, které jsou umístěny na křižovatce ze silnice E49 směr Cihelny do golfového resortu Golf & Spa Resort Cihelny. Kontejnery vypadají velmi nedůstojně pro přijíždějící hosty. Mnohokrát děkuji, Linda Neumannová / sekretář klubu.

Číslo:3393

Nahlášeno:18.04.19

Aktualizace:24.04.19

Stav: Řeší se

Nákladní 25

Dobrý den minulý týden nám před barákem rozkopali silnici kvůli kanalizaci a po opravě jen zahrnuli a zničeny asfalt už nenahradili prosím o nápravu

Dobrý den,
v současné době probíhá monitoring kanalizační stoky na území Karlových Varů. Spol. Vodárny a kanalizace s r.o. z tohoto důvodu i ve vaší ulici provedly sondy. Zabalení výkopu bude provedeno hromadně, v co nejkratší možné době.

Číslo:3392

Nahlášeno:18.04.19

Aktualizace:30.04.19

Stav: Vyřešeno

Parkování Na Vyhlídce

Dobrý den, při blokovém čištění bylo obnoveno vodorovné značení parkovacích míst. Bylo by možné upravit značení před domem č. 39 tak, aby vznikla dvě nová parkovací místa. Proč je to před tímto domem uděláno jinak, než je obvyklé v bezprostředním okolí? Parkování na ulici Na Vyhlídce je velký problém pro trvale bydlící obyvatele, protože zde parkují návštěvníci a lázeňští hosté, nejen z přilehlých penziónů, ale i z hotelů v lázeňské části.
Děkujeme, prosíme předat kompetetní osobě.
Obyvatelé ulice Na Vyhlídce.

Dobrý den, vodorovné dopravní značení bylo obnoveno dle původního značení, které bylo zprojektováno a odsouhlaseno Dopravním inspektorátem PČR Karlovarského kraje. V tomto úseku ulice Na Vyhlídce nová místa vzniknout nemohou a to z důvodu bezpečnosti. V dané lokalitě se nachází garáže a parkující vozidla by zhoršovala rozhledové poměry při vyjíždění a zajíždění vozidel do garáží.

Číslo:3390

Nahlášeno:18.04.19

Aktualizace:23.04.19

Stav: Nahlášeno

Stížnost - nepořádek na dvoře I.P.Pavlova a J.Palacha K.Vary

Dobrý den,
na dvoře I.P.Pavlova a J.Palacha K.Vary probíhá stavba zdi. V této souvislosti byly přemístěny nádoby na domácí odpad a tříděný odpad do části dvora. Nádoby na tříděný odpad jsou přeplněné, nesvezené, nepřístupné(Resur) a obklopeny ostatními nádobami(Ave) na domácí odpad. Okolo nádob na zemi je obrovský nepořádek. Prosím, aby ten, kdo zodpovídá za tento prostor po dobu stavby a nejen, také zajistil pravidelný úklid okolo kontejnerů, kontroloval tento prostor a zajistil pořádek a čistotu do doby ukončení stavby a než bude možné vrátit nádoby na původní místo. Děkuji

Číslo:3388

Nahlášeno:17.04.19

Aktualizace:23.04.19

Stav: Vyřešeno

Pravopisná chyba v dubnových KRL

Dobrý den, ve vašich dubnových KRL na straně 16 ve sloupku Zprávy z ulice je v textu o agresivní ženě na ubytovně pravopisně špatně napsané slovo "rozbýt". Správně se to píše "rozbít". To jste si nemohli dávat větší pozor na to, co píšete? Teď, když jste to dali takto veřejnosti na oči (a to jak v elektronické, tak v tištěné formě), tak jste si akorát zadělali na pořádnou ostudu. Doufám, že se korektura do příštího vydání zlepší. Děkuji.

Děkujeme za upozornění a omlouváme se. Požádáme zhotovitele KRL a důkladnější korekturu textů.

Číslo:3387

Nahlášeno:17.04.19

Aktualizace:23.04.19

Stav: Vyřešeno

Parkování v křižovatkách St. Role a funkce policajtů MP

Dobrý den, hromadí se požadavky na zrcadla do křižovatek. Výsledkem je zamítnutí. Kdy konečně začnou policajti MP hlídat, že se nemá parkovat v křižovatkách. V celé ST. Roli je normální a to je zde pobočka MP. Nebo u nich dělají lidé co neznají pravidla a zákon????

Dobrý den,
stejně jako v celém městě, v hustě obydlených lokalitách, tak i ve Staré Roli se potýkáme s nedostatkem parkovacích míst. Z těchto důvodů jsou strážníci v případě špatně parkujících řidičů benevolentnější a řeší případy vysloveně ohrožující bezpečnost silničního provozu. Mohu Vás ujistit, že v momentě, kdybychom tvrdě vyžadovali dodržování pravidel silničního provozu, počet parkovacích míst by znatelně klesl a na těchto stránkách bychom pro změnu řešili problém „Kde zaparkovat!“. V případech, kdy zjistíte dopravní situaci skutečně ohrožující bezpečnost silničního provozu, oznamte tuto na operační středisko městské policie (tel. 353 153 911) a to na místo vyšle hlídku. Pokud ovšem máte pochybnosti o erudici strážníků, můžete se s problémem taktéž s důvěrou obrátit na Policii České republiky, která by měla být v oblasti BESIPu garantem (městské a obecní policie by se měli „pouze“ podílet v rozsahu stanoveném zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích - §2, písm. d), zák. č. 553/1991 Sb.). Pro doplnění, v Lidovém domě v ul. Školní sídlí pouze Oddělení prevence kriminality.

Číslo:3385

Nahlášeno:17.04.19

Aktualizace:17.04.19

Stav: Řeší se

Výtluky Drahovice

Dobrý den,
bylo by prosím možné opravit výtluky od ZŠ Komenského - ul. Kollárova - ul. Čechova až k ul. Stará Kysibelská (Drahovice). Nejpalčivější výtluky jsou na mapě zvýrazněny červeně, nelze se jim z žádné strany vyhnout.
Každé projíždějící auto do výtluků najede a tím dělá i hluk. Hlavně ráno a odpoledne, když tudy projíždí rodiče, kteří vozí děti do školy a na kroužky.
Moc děkuji.

Dobrý den, budeme se snažit, aby byly výtluky opraveny do konce měsíce dubna.

Číslo:3384

Nahlášeno:16.04.19

Aktualizace:23.04.19

Stav: Vyřešeno

3371 - nespokojenost s "vyřešením", odpověď vůbec nereaguje na původní zadání

Dobrý den,
velmi si vážíme těchto stránek MMKV, hodně věcí se jejich prostřednictvím už vyřešilo nebo aspoň nastala dlouhodobá reflexe vedení města k avizovaným problémům.
Nemůžeme ale pokládat za seriózní reakci na náš původní příspěvek nevhodnosti venkovního country bálu o VELKÉM PÁTKU a BÍLÉ SOBOTĚ - vždyť je odpovídáno na něco zcela jiného - nejde přece o to, zda si každý vybere, ale že my, křesťané (píšu i jménem zhruba 50 dalších) cítíme obrovskou neúctu k těmto KONKRÉTNÍM AKCÍM VE DVA KONKRÉTNÍ UVEDENÉ NEJPEITNĚJŠÍ KŘESŤANSKÉ SVÁTKY V ROCE!
Moc a moc prosíme, aby si zodpovědný pracovník opravdu původní text NEJPRVE OPRAVDU PŘEČETL, A PAK TEPRVE ODPOVÍDAL. Většinou to tak na těchto stránkách bývá a opravdu jsme za to velmi vděčni. Možná je pro nekřesťana těžké pochopit, o co se nám jedná - tedy pokus přiblížení: budete někomu, komu právě někdo zemřel a truchlí, pouštět do oken country bál s decibely takové hodnoty, že se mu provokativně bude třást celý dům(jak tomu o všech venkovních koncertech v našem městě pravidelně bývá) v době, kdy on drží smutek? My nikomu z vás nevěřících nic takového přece neděláme!

Dobrý den,

Velikonoční trhy byly pojaty, obdobně jako v předcházejících letech, jako oslava svátků jara. Přes dvacet prodejců nabídlo pomlázky a kraslice, další sortiment velikonočního a jarního zboží, dárky ruční výroby i občerstvení. Pokud se týká doprovodného kulturního programu, byl připraven tak, aby si v něm každý „našel to své“. Ano kulturní program byl možná připraven více pro „většinovou“ společnost. Je však pravdou, že v souvislosti s pořádáním téměř každé kulturní akce přichází pozitivní i negativní odezva. Pokud se vám program nelíbil či se vás v určitých dnech dotkl, omlouváme se.

Číslo:3383

Nahlášeno:16.04.19

Aktualizace:16.04.19

Stav: Řeší se

Kontejner na bioodpad III - příspěvek 3343

Je 16. dubna a stále se nic neděje. Napiště alespoň jestli tam ten kontejner bude nebo nebude.

Dobrý den,
Váš požadavek byl opětovně zaurgován na firmě AVE.

Číslo:3381

Nahlášeno:15.04.19

Aktualizace:02.07.19

Stav: Vyřešeno

Chodnik na Petrine

Dobrý den, upozorňuji na naprosto katastrofický stav chodníku a zábradlí od ul. Petrin dolu (jediné komunikace pro pěší!!!). Svah směrem k centru je plný odpadků. Vadi to nam a nasim klijentum.Hlavny chodnik uz 3 roky uzavren, nahradni je v takovem stavu (foto).
Reditelstvi.

Dobrý den,chodník uklidíme obratem tj 17.4.2019.
V současné době se zpracovává projektová dokumentace na rekonstrukci. Realizaci předpokládáme v roce 2020.

Číslo:3380

Nahlášeno:15.04.19

Aktualizace:15.04.19

Stav: Řeší se

Úřední deska

https://mmkv.cz/cs/eud/statutarni-mesto-kladno-verejna-vyhlaska-vymereni-mistniho-poplatku
Proč máme na úřední desce informaci o vyměření místního poplatku města Kladna? To je přece zcela jiný subjekt, který s územněsprávním celkem spravovaným MMKV nemá nic společného?

Na úřední desce je níže uvedená písemnost zveřejněna na základě průvodního dopisu Finančního odboru oddělení daní a poplatků Magistrátu města Kladno, neboť se veřejná vyhláška týká i občanů s TP v Karlových Varech. Zveřejněním na úřední desce našeho úřadu je teprve naplněna podmínka řádného doručení občanům s TP v Karlových Varech, kterým po zveřejnění a doručení nabíhá penále. Jména konkrétních občanů nejsou uvedena z důvodu ochrany osob. údajů. Jde o hromadný předpisný seznam, který se nezveřejňuje. Občan se o vyměření místního poplatku za odpady dozví sledováním úřední desky a je povinen se o své dluhy sám aktivně zajímat.

Číslo:3379

Nahlášeno:15.04.19

Aktualizace:15.04.19

Stav: Vyřešeno

dopravní zrcadlo - nezodpovězený příspěvek č. 3353

můžete se prosím vyjádřit k příspěvku 3353?

Žádost o umístění zrcadla byla konzultována s dotčeným orgánem PČR – dopravní inspektorát Karlovy Vary. Zrcadlo se zatím umisťovat na komunikaci nebude.

Číslo:3378

Nahlášeno:14.04.19

Aktualizace:02.07.19

Stav: Vyřešeno

Poškozená příjezdová komunikace ke garážím na Růžovém vrchu

Dobrý den, bylo by možné například v rámci výstavby nového chodníku z Růžového vrchu do Sedlece opravit příjezdovou komunikaci ke garážím na Růžovém vrchu, parcelní číslo 957/1 a 849/5? Tato je dlouhodobě v dezolátním stavu. Děkuji, s pozdravem Hvížď

Obě příjezdové komunikace ke garážím na Růžovém Vrchu byly opraveny.

Číslo:3377

Nahlášeno:14.04.19

Aktualizace:16.04.19

Stav: Vyřešeno

Meandr

Na meandru z pátku na sobotu nějací mladí opilí "inteligenti" převrátili mobilní WC.

WC postaveno a vyčištěno.

Číslo:3376

Nahlášeno:12.04.19

Aktualizace:15.04.19

Stav: Nahlášeno

Podnět č. 3350 - Prosba o opravu lavičky

Dobrý den,
moc děkujeme za opravu lavičky. Nebe a dudy :)

Číslo:3375

Nahlášeno:12.04.19

Aktualizace:15.04.19

Stav: Řeší se

chodník od Jara k nemocnici

Dobrý den, upozorňuji na naprosto katastrofický stav chodníku a zábradlí od Jara k nemocnici (jediné komunikace pro pěší!!!). Svah směrem k Thermalu je plný odpadků.

Na celý tento úsek chodníku včetně zábradlí a opěrných zdí je zpracována PD, akce by měla být zařazena k realizaci v roce 2020, pokud bude schválena v rozpočtu města.
Dobrý den, odpadky vysbíráme.

Číslo:3374

Nahlášeno:12.04.19

Aktualizace:02.07.19

Stav: Vyřešeno

Oprava chodniku Plešivecká

Rád vych v rámci opravy chodníků upozornil na tragický srav chodniku v naší ulici Plešivecká od cisla 789/1 smerem vzhůru po leve straně az k výměniku. V zimni údržbě hrabla traktůrků úplně rozbíjí chodnik. Jizda s kočárkem je také zážitek..... děkuji

V současné době probíhá příprava veřejné zakázky na opravu chodníku v ulici Plešivecká. Po výběru zhotovitele dojde k opravě.

Číslo:3373

Nahlášeno:11.04.19

Aktualizace:12.04.19

Stav: Vyřešeno

Díry v asfaltu: opraveno

Dobrý den,

děkujeme za opravu výtluků v Kpt. Nálepky, je to pohodlíčko. Brandtlová

Číslo:3372

Nahlášeno:11.04.19

Aktualizace:12.04.19

Stav: Vyřešeno

Oprava výmolů v Mládežnické ulici

Moc děkuji za rychlé vyřešení závady. Paráda. Jistě to potěší všechny v naší ulici.....

Číslo:3371

Nahlášeno:11.04.19

Aktualizace:15.04.19

Stav: Vyřešeno

Největší křesťanské svátky v KV výsměchem křesťanům?

Krásný den, právě jsem objevil na internetu "doprovodný" program letošních Vánočních trhů, a je mi z toho moc smutno - copak je možné na Velký Pátek a Bílou Sobotu - dny, kdy je Ježíš Kristus, o kterém to všechno hlavně je, ukřižován a leží v hrobě, tedy pro křesťany dny smutku a piety, pořádat v samém centru města v otevřeném prostoru, na hranici s lázeńským územím, kde navíc projde během těchto vzácných svátků spousta věřících hostů i např z Německa, urážet všechny křesťany veselou zábavou typu "country bálů" ap.?

Dobrý den,

děkujeme za Váš názor na připravený doprovodný kulturní program Velikonočních trhů. Pořádání kulturních akcí je vždy spojeno s pozitivními, ale i negativními reakcemi. V letošním roce v rámci trhů vystoupí děti z mateřských a základních škol, regionální umělci, pěvecké sbory, program svým vystoupením zpestří Ivan Hlas. Pro malé návštěvníky jsou připraveny tradiční dětské dílny. Věříme, že každý návštěvník trhů si v připraveném programu najde to své.

Číslo:3370

Nahlášeno:10.04.19

Aktualizace:11.04.19

Stav: Vyřešeno

Opětovně otočená dopravní značka u Tržnice

Dobrý den, prosím o opětovné otočení dopravní značky "Dej přednost v jízdě" zpět do původní polohy. Děkuji.

Závada je nahlášena a dopravní značka bude otočena.

Číslo:3369

Nahlášeno:10.04.19

Aktualizace:11.04.19

Stav: Řeší se

Výmoly na silnici v Mládežnické ulici - opětovný dotaz

Dobrý den, mohu se prosím zeptat, jak to vypadá s řešením závady č. 3292, nahlášené již 19.3.2019? Zatím bez odpovědi a problém se jen zhoršuje. Děkuji.

Dobrý den, opravy výtluků se provádí postupně dle jednotlivých částí města, není ekonomické přejíždět z jedné ulice na ulici na druhém konci města. Stavební stavy komunikací již máme zmapované a provádíme každý den opravy výtluků.
Dnes bude opraveno.

Číslo:3368

Nahlášeno:10.04.19

Aktualizace:10.04.19

Stav: Nahlášeno

Překop Štúrova, výtluky Štúrova, Jasmínová, S.K. Neumanna, Vilová

Dobrý den,
od listopadu je ve Štúrově zasypaná díra po sanaci kaverny, po téměř půl roce je stále nezasypaná. V napojení ulic Štúrova a U Trati jsou u nádob na separovaný odpad hluboké výtluky. Dtto platí pro místo křížení Jasmínové s F. X. Šaldy, Vilová by také snesla trochu něhy, odborné péče asfaltéra a balené.
V tomto místě Nádražní stezky jsou výtluky 15 cm hluboké (vzhledem k porušování zákazu vjezdu nákladních vozidel se nelze divit). I zde by mohli pánové předvést svůj um.

Bohatičtí zdraví a děkují.

Číslo:3367

Nahlášeno:09.04.19

Aktualizace:10.04.19

Stav: Nahlášeno

Rozpadající se budova

Dobrý den,na začátku pěší stezky u Třeboňské 10, Karlovy Vary Rybáře, hrozí zřícení budovy na pěší stezku, rozpadající krov tlačí na boční zdi a může dojít k zavalení osob na pěší stezce.

Číslo:3365

Nahlášeno:08.04.19

Aktualizace:10.04.19

Stav: Řeší se

Popelnice Na Vyhlíce - Kolmá

Takto to vypadá pravidelně o víkendu po pátečním odvozu popelnic. Máte nějaké páky, aby si majitelé platili větší popelnice? Tyto jim evidentně nestačí.

Podnět je v řešení.

Číslo:3364

Nahlášeno:08.04.19

Aktualizace:03.05.19

Stav: Vyřešeno

Mozartova ulice - jednosměrka

Dobrý den, vím, že se tu již tento problém řešil. V Mozartově ulici pod dyslektickou školou je cca 50m úsek jednosměrné ulice. Psali jste, že tato úprava byla provedena na základě požadavku školy kvůli bezpečnosti. Zkuste se tam podívat a stát tam třeba jen 10 minut. Téměř nikdo značku nedodržuje. Těžko se mohou vymlouvat, že o ní neví (přesto, že je opravdu špatně umístěná u zdi školy a ne na kraji chodníku). Jezdí tam stále stejní řidiči - ze školky a garáží, z bývalých jeslí, matky s dětmi s dyslektické školy (kvůli kterým se tato úprava zavedla), popeláři AVE, zde parkující taxikáři z firmy KV taxi, vozidlo Minimlékárny (každý den) atd., atd. Nechtěli byste ten 50m úsek zrušit? Vždyť je to nebezpečnější, než před úpravou, která se dělala - kvůli bezpečnosti????

Ulice Mozartova, tedy její část od garáží, byla zjednosměrněná z důvodu bezpečnosti dětí, kteří jdou do školy. Dopravní značení bylo řádně stanoveno, odsouhlaseno příslušnými úřady – DI PČR Karlovarského kraje a odborem dopravy. Povinností každého řidiče je toto dopravní značení dodržovat. Podnět byl dále konzultován s MP Karlovy Vary, která přislíbila, že se dle možností na tento problém zaměří.