Napište nám

Setkání představitelů města s občany městských částí - Tašovice

13.6.2016
Dobrý den, nedá mi to, chci se vrátit k setkání MM KV s občany, konkrétně- Tašovic v 05/16. Vždy jsme se slušně domluvili, řekli své požadavky a následně nám bylo přislíbeno a v rámci možností i splněny určité požadavky. Tentokrát se nás, ale velmi dotkl přístup p. ředitele lázeňských parků: požadovali jsme rozšíření prvků na našem náměstí- hřišti (již na loňském setkání nám p. primátor slíbil, že se budou hledat prostředky k rozšíření hracích prvků na hřišti, aby děti nemuseli stát frontu na 2 houpačky a 1 lanovku- nic jiného totiž v naší čtvrti nemáme- zrušena pošta ). Požadavek byl námi zopakován, chceme vybudovat prolézačky, sítě na šplhání, domečky-prolézačky, aby děti nelezly pouze na stromy, padl ještě návrh na vybudování on-line dráhy pro bruslaře a zpevnění letošních úprav LL-okraje trávníku jsou zasypány štěpky, ale nejsou zpevněné a tak to padá na chodníky a je z toho nepořádek. Pan ředitel LL nám doslovně odpověděl, že jsou na to "prd" prostředky a ať nic nečekáme, to nám vyrazilo dech a už jsme v debatě nepokračovali, myslím, že na další akci již lidé nebudou ochotni přijít. Chtěli jsme navrhnout ušetření aspoň nějakých prostředků-peněz za denní čištění AVE čističe v Tašovicích, stačilo by určitě 1x týdně. Milada Srnková - Tašovice
Odpověď:
Vážená paní Srnková, velmi nás mrzí Vaše nespokojenost a rozladění z průběhu a výsledku diskusního fóra s občany Tašovic a dalších karlovarských čtvrtí. Zvlášť, když je rozladění způsobeno nepřesnou interpretací vyjádření ředitele Správy lázeňských parků Ing. Miroslava Kučery. Pan ředitel naprosto trpělivě a věcně odpovídal na dotazy a požadavky vznesené k rozšíření herních prvků na návsi v Tašovicích, což je i patrné ze záznamu, který jsme pořizovali. Hovořil o finanční náročnosti herních prvků a jejich údržbě. Stručně konstatoval, že jeden prvek stojí 250 tisíc korun. Hovorové slovo užil Ing. Kučera pouze v souvislosti s poruchovostí prvků a za volbu tohoto slova se omlouvá. K problematice a finanční náročnosti hřišť s dětskými herními prvky Ing. Kučera dále dodává: „V současné době naše organizace spravuje 50 dětských hřišť a sportovišť. Každoročně nám do správy přibydou nová hřiště vybudovaná z dotací, ale částka na údržbu se nemění. V rámci rozpočtu Správy lázeňských parků je vyčleněno cca 500 tisíc korun na údržbu a drobné opravy povrchů a herních prvků. Z revizní zprávy však vyplývá, že velké množství herních prvků si vyžádá zásadní opravy s odhadovanými náklady cca 1,5 milionu korun. Tyto finanční prostředky si budeme nárokovat v rámci návrhu rozpočtu SLP na rok 2017. V Tašovicích byla na základě podnětu obyvatel vybudována náves. Dle požadavků občanského sdružení byly udělány cestičky a altán s lavičkami. Náves měla a má sloužit jako místo pro setkávání občanů při různých akcích typu dětský den, pálení čarodějnic apod. Na prosbu maminek jsme zpevněnou plochu doplnili o hopsadla a lanovou dráhu, kterou jsme sem přestěhovali z lokality Sv. Urban. Dále byly osázeny svahy keři, které mají tvořit přirozenou bariéru od silnice. Umístění jiných hracích prvků by nebylo příliš vhodné ani bezpečné právě z důvodu např. stavění májky apod. Na tomto území nikdy z dětským hřištěm nebylo počítáno, v současné době na něj ani naše organizace nemá prostředky.“ Ing. Kučera, ředitel SLP Vážená paní Srnková, na diskusním fóru bylo deklarováno, že se město pokusí vyčlenit prostředky na doplnění herních prvků v Tašovicích. Zda Správa lázeňských parků potřebné (a nemalé) finance obdrží, v tuto chvíli nedokážeme sdělit, protože rozpočet na rok 2017 se ještě nesestavuje. V reakci na Váš návrh omezit úklid a čištění komunikací v Tašovicích musíme uvést, že četnost úklidu vychází z podnětů obyvatel Vaší čtvrti a omezení by se jistě nesetkalo s pochopením. Navíc úspora prostředků vynaložených na úklid by v žádném případě nestačila na investice, které požadujete. Začištění chodníků a štěpky Správa lázeňských parků samozřejmě zajistí. Děkujeme za pochopení.

kanalizace Tašovice

10.6.2016
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda je v plánu vybudování kanalizace pro oblast Tašovice? Bydlím v ulici V Chatách a stále více rodin se sem stěhuje, či staví domky a stále zde není dořešená situace s odvodem odpadních vod. Zajímalo by mě tedy, zda město má v plánu tuto situaci vyřešit a alespoň orientačně v jaké době. Předem děkuji Weissová Kristýna
Odpověď:
Vážená paní Weissová, město nechalo pro celou zmíněnou lokalitu ulice V Chatách a okolí zpracovat územní studii, která mimo jiné obsahuje technické řešení výstavby kanalizace a jejího napojení na veřejnou síť. Investorem této výstavby ale nebude město. Mělo by jít o investici Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, což je svazek měst a obcí z Karlovarska i dalších regionů. Předmětem činnosti tohoto svazku je mimo jiné i obnova a rozvoj potřebné infrastruktury. Karlovy Vary z pozice svého členství ve sdružení usilují o to, aby výstavba kanalizace v Tašovicích byla zařazena mezi prioritní investiční akce. Také proto byla zpracována výše uvedená studie. Dle aktuálních informací by realizace mohla být zahájena zhruba v horizontu tří let.

Díry v silnicích Rosnice

8.6.2016
Dobrý den, Chci se zeptat zda je možné někde nahlásit velmi špatný stav silnice v Karlových varech - Rosnicích. Jedná se o silnici, které vede ke stavebninám Karlomix, dále k dřevoobchodu K+C a pokračuje až dozadu na konec areálu. Především začátek této silnice po odbočení ze silnice (Vančurova ulice) je příšerným, díry se sice před zimou opravily,ale pouze nějakým zasypáním a již po několika týdnech se začali pomalu díry zase objevovat. A jelikož tato silnice je prý v majetku města, je možno s tím něco konečně udělat? Ale asi né to jen zaplátovat, jelikož to tu několikrát už bylo a nikdy to dlouho nevydrželo. Děkuji Dvořák Zákazník stavebnin a dřevoobchodu
Odpověď:
Vážený pane Dvořáku, špatného technického stavu komunikace v Rosnicích jsme si vědomi. Proto zde také opakovaně provádíme dílčí opravy povrchu. Problém této komunikace spočívá v tom, že vozovka v podstatě nemá žádnou konstrukci, odvodnění apod. Na stabilní řešení v podobě kompletní rekonstrukce prozatím nebyly uvolněny potřebné finanční prostředky. Z tohoto důvodu pokračujeme alespoň v provizorních opravách komunikace. Do konce června zde znovu proběhnou opravy výtluků.

Stav veřejného osvětlení, zábradlí

7.6.2016
Vážený pane primátore Kulhánku, je mi líto, že brouzdáním a mým neumětelstvím v oblasti IT jsem se zázračně dostal k Vám, ale jistě najdete cestu a mou připomínku předáte k řešení. Jistě známe se, ale to nehraje v tomto případě roli atak píši obsah zdělení. Když jdu po kolonádě Karlových Varů a nejen tam nesmím asi zdvihat oči ke sloupům veřejného osvětlení umístěného nejen na kolonádě. Je to úděsný zážitek. Jistě ten, kdo je nasmlouvaný, aby někdy, a nevím kdo to jak ošetřil zbavil koule osvětlení mnoha pavučin ještě s více kilogramy much a prachu. Zábradlí řeky Teplé nebylo natíráno již desetiletí a tím zbaveno zase pavučin. much a prachu, rzi a vůbec Němci tomu říkají schmutzig. Za nich to tak jistě nebylo nikdy. Poukázal jsem na toto i u Městské policie a ti mi zdělili, že už to kolikrát nahlašovali, pak se ptám jaká existuje zpětná vazba? Bylo by toho jistě více, ale potud to stačí. PS. ptám se, kdo nechal odstranit cedulky zákazu kouření na kolonádě? kde se teď statečně hulí.Jinak je mi líto, že ODS v ParlamentuČRstatečně sestřelila návrh zákona o nápisech po městě.
Odpověď:
Vážený pane Balšáne, děkuji za Vaše podněty k čistotě prvků na kolonádách. Mohu Vás ujistit, že lampy veřejného osvětlení i zábradlí zbavujeme pavučin a dalších nečistot několikrát do roka. Zejména u lamp je efekt bohužel krátkodobý, protože osvětlení je pro hmyz lákadlem. Dokonalou údržbu s patřičným efektem např. jednou týdně nejsme schopni zajistit. Během tohoto měsíce ale proběhne plánovaná údržba a všechny prvky budou patřičně očištěny. Co se týče piktogramů upozorňujících na nežádoucí činnosti na kolonádních a předkolonádních prostorách, jsme si vědomi nedostatků. V úterý jsme proto usnesením rady města uložili Správě přírodních léčivých zdrojů a kolonád, aby ve spolupráci s odborem technickým našeho úřadu aktualizovala, dopracovala a zřetelně umístila značení zákazu kouření, vstupu se psy, krmení holubů apod. Tento nedostatek tedy brzy napravíme. Velmi děkuji za projevenou lítost nad osudem novely zákona o regulaci reklamy. Jsme tímto výsledkem opravdu zklamáni. S pozdravem, Petr Kulhánek, primátor města

Formuláře k vjezdu do LÚ

7.6.2016
Již 45 minut marně hledám formulář k povolení k vjezdu do LÚ. Nemyslíte si, že právě tento formulář, patří na vašem webu k těm nejvíce vyhledávaným ? A že by tedy bylo na místě se postarat o to, aby jej žadatel ihned našel a nebyl na infarkt ? Pokud to nechápete, běžte prodávat brambory.
Odpověď:
Vážený pane Svátku, povolení k vjezdu do lázeňského území je vydáváno na základě zaplacené místního poplatku. Formulář ohlašovací povinnosti není stanoven. Při jednorázovém povolení lze žádost vyřídit ústně s úřední osobou (pracovníkem odboru financí a ekonomiky) nebo prostřednictvím technického zařízení (v budově městské policie na Moskevské ulici). Pro dlouhodobé povolení lze použít doporučený tiskopis formuláře. Tento formulář je ke stažení na stránce místních poplatků (Vyberte si na úřadu → Místní poplatky → Povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do lázeňského území). Za Váš podnět k dostupnosti formuláře děkujeme. Nové webové stránky magistrátu města stále ještě dolaďujeme a monitorujeme, jaké informace uživatelé hledají nejčastěji. Po několika měsících ukazatele o chování a potřebách návštěvníků webu vyhodnotíme a strukturu upravíme.

Elektronicke objednani klientu

6.6.2016
Dobry den, bylo by mozne zavest i zruseni objednaneho casu take elektronicky? Mohl by ho vyuzit jiny zajemce k objednani. Pri soucasnem systemu se uvolni cas az kdyz se klient nedostavi. Vrnakova
Odpověď:
Dobrý den, děkujeme za Váš podnět k systému elektronického objednávání termínů na vybraná pracoviště magistrátu města. Možnost zrušení objednaného termínu na registru řidičů a registru vozidel bude v systému nastavena a zprovozněna v průběhu tohoto týdne. Objednávkový systém pracoviště občanských průkazů a cestovních pasů již tuto funkci nabízí.

SVJ Západní 49*, Karlovy Vary

4.6.2016
Podáváme tímto stížnost na rušení nočního klidu v noci ze dne 4. na 5. 6 2016. Nechápeme, jak někdo mohl povolit koncert v lázeňském lese na Třech křížích. Proč nevyužijete Letního kina ? Přestože je náš dům dost vzdálen od této lokality, slyšeli jsme bohužel nechtěně celou produkci . Což teprve obyvatelé Drahovic a ulic okolo Hlavní pošty. To Vám nestačí jejich stížnosti ? Co na to říka Hygienická stanice, že je několikrát překročen povolený limit decibelů. Proboha myslete taky na své občany, kteří pracují a v noci chtějí spát. Navíc Karlovy Vary tímto častým nadměrným hlukem ztrácejí status lázeňského města. Ing. Petr Čada za SVJ Západní 49, Karlovy Vary
Odpověď:
Vážený pane Čado, organizátor akce „Tři kříže fest“ uspořádal koncert se souhlasem Lázeňských lesů Kalovy Vary. Povolení bylo uděleno s podmínkami a jednou z nich bylo i dodržení nočního klidu. Vyhláškou města je noční klid v noci ze soboty na neděli vymezen na dobu od 00:00 do 6:00 hodin (Obecně závazná vyhláška města Karlovy Vary č. 5/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností). Vzhledem k tomu, že hudební produkce byla ukončena o půlnoci ze soboty na neděli, nedošlo ze strany organizátora k porušení výše uvedené vyhlášky. Městská policie ani Policie ČR v souvislosti s konáním akce neregistrují žádná oznámení.

Závady a nedostatky

1.6.2016
Rubrika ZÁVADY A NEDOSTATKY by měla být dosažitelná už v hlavním menu na úvodní stránce, aby občan nemusel pátrat dále. Název této rubriky byl na starém webu výstižnější než zde hůře dosažitelná rubrika NAPIŠTE NÁM. Milostné dopisy vám těžko někdo psát bude, ale můžete si také zřídit podrubriku POCHVALY A PODĚKOVÁNÍ. Jitka Kulhánková
Odpověď:
Vážená paní Kulhánková, děkujeme za Vaše podněty a postřehy k novým internetovým stránkám magistrátu. Váš podnět k rychlejšímu přístupu do rubriky Závady a nedostatky je smysluplný. Mohu Vás ujistit, že s umístěním odkazu na horní navigační lištu je počítáno od samého počátku vývoje nového webu. Současný stav je pouze přechodný a vyžádalo si ho nezbytné dodržení legislativních termínů v oblasti územního plánování. Stanovené lhůty, které bohužel nešly sladit s termínem přechodu ze starého na nový web, brzy vyprší. Na pozici Územní plánování se tedy v nejbližších týdnech objeví odkaz na přímý vstup do rubriky Závady a nedostatky. I přes tento dočasný diskomfort si rubriku návštěvníci webu dokázali najít a jejím prostřednictvím nám adresují své podněty. Rubrika Napište nám bude i nadále, stejně jako na starém webu, k dispozici zejména pro názory občanů. Děkujeme za pochopení. S pozdravem, Helena Kyselá

nepraktický web

31.5.2016
Původní stránky byly daleko lepší a přehlednější. Kde je rubrika Oznámení závad a nedostatků? Pokud to má nahradit toto dopisování tak chybí veřejná kontrola vašich tam uvedených termínů,resp.slibů a to často opravdu jen slibů nebo výmluv. Před domem Lidická 29, konečně někdo začal opravovat chodník směrem k ulici Mozartova.Výsledek 1.den práce dvou dělníků 2 hodiny,2.den-přivezen kontajner a dál nic.3.den-opět nic, jen mám obavu,že kontejner bude co nejdřív naplněn odpadem z okolních domů. Pokud chodník opravdu budete opravovat tak na druhé straně tohoto domu je další, vedoucí ke školce, který je ještě v horším stavu. Při případné rekonstrukci je třeba přihlédnout v zatáčkách těchto chodníků protože zajména v zimním období pluh na Multikáře ničí obrubníky. Pravoúhelná zatáčka nejde vytočit. Totéž při v poslední době dost často činí potíže i sanitním vozům. Samotný chodník by byl i pro tento účel dost široký, ale chodník je tak zničený a prorostlý trávou, že obrubníky ani nepoznáte. Neznám důvod instalace zábradlí z Lidické ulice k domu č. Lidická 31. Pokud je to ohledně spádu tak podotýkám, že spád k restauraci Saigon a domu Lidická 29 je stejný, neli větší. Donutí někdo majitele restaurace a večerky Lidická 29/a k pravidelnému úklidu nepředstavitelného nepořádku před objektem ?? Městská organizace zde zlikvidovala strom, ale pozůstatky po této činnosti neodstranil dosud za dva měsíce nikdo. Na přilehlé stezce pro chodce resp.řádně označeném chodníku okolo domů Lidická 35,29,31 pravidelně v 7 - 8 hodin stojí auta rodičů líných udělat pár kroků z parkoviště do školky. V nočních hodinách zde běžně někdo parkuje a nic se neděje.
Odpověď:
Vážený pane Valášku, děkujeme za Vaše podněty a postřehy k novým internetovým stránkám magistrátu a také k nedostatkům, které registrujete v Lidické ulici. Rubriku Závady a nedostatky najdete v současné době pod záložkou „Vyřiďte si na úřadu“. Jedná se ale pouze o dočasné umístění, počítáme s tím, že v příštích týdnech bude vstup do této rubriky možný přímo z hlavní navigační lišty. Rubrika funguje ve stejném režimu jako na předchozím webu, umožňuje tedy i sledovat průběh řešení nahlášené závady. Internetové stránky se snažíme stále vylepšovat a přizpůsobovat potřebám návštěvníků. Opravy povrchů chodníků v Lidické ulici, na které poukazujete, nejsou investiční akcí města. Jedná se o celoplošné opravy po rekonstrukci inženýrských sítí a jejich investor má na základě smlouvy s městem pouze stanoveno, v jaké kvalitě a do kdy musí být konečná oprava povrchů hotová. Termín dokončení byl stanoven na 29. 7. 2016, do koordinace prací hovořit nemůžeme. Město připravuje rekonstrukci levého chodníku v Lidické ulici (ve směru k Národní ulici). Součástí této akce bude i vybudování parkovacích zálivů, oprava zálivu zastávky MHD a vybudování přechodu pro chodce. Projektová dokumentace je již připravená, nyní čekáme na stavební povolení. Termín realizace zatím nebyl stanoven. Instalace zábradlí proběhla na základě žádosti obyvatel domů v Lidické ulici. Co se týče nepořádku na prostranství v okolí domu Lidická 29, část je v majetku města a část soukromým pozemkem. Majitele soukromých pozemků v lokalitě vyzveme k úklidu a údržbě. Úklid městských pozemků samozřejmě zajistíme, navíc připravujeme projektovou dokumentaci na úpravu a revitalizaci prostranství. Podnět k začištění místa po kácení zeleně předáváme Správě lázeňských parků.

místni agenda 21

31.5.2016
Dobrý den, v květnových KRL na stránce 8 jsem našla dotazník, aby lidé seřadili problémy podle důležitosti. Nicméně problémy nejsou napsané jednoznačně. Představte si situaci: Vidím velký problém s parkováním ve městě. Myslím si, že je parkovišť moc a stání by se měla redukovat. Ale soused pod tímto problémem může vidět opačnou situaci a také to zaškrtne. Jak to vyhodnotíte? Jaký bude výsledek? Např. 89% občanů má problém s parkováním. Kdo se toho chytne? Odbor dopravy, odbor technický a budou stavět nová parkoviště??? Prosím o řešení situace. Díky moc Dra. Ing. Eva Štěrbová
Odpověď:
Vážená paní Štěrbová, děkujeme za Vaše postřehy k anketě 10P a za Vaše názory k problematice parkovacích míst ve městě. Anketní dotazník zveřejněný v Karlovarských radničních listech (a také na webu magistrátu města) vzešel z dubnového celoměstského diskusního fóra. Problémy, které jsou nyní jeho prostřednictvím předkládány široké veřejnosti, byly nadefinovány a odsouhlaseny účastníky fóra. Diskutující se mimo jiné shodli na tom, že jedním z velkých problémů našeho města je parkování, a to z mnoha úhlů pohledu. Proto byla také zvolena obecná formulace. Výsledky ankety budou samozřejmě sloužit vedení města při plánování strategických nebo investičních projektů. Daná tématika bude následně diskutována se všemi dotčenými odbory magistrátu a vždy bude řešena komplexně. V případě problémů s parkováním se tak bude debatovat nejen o potřebách města, resp. jednotlivých jeho čtvrtí ve vztahu k počtu parkovišť, o možné výstavbě nových parkovacích kapacit, ale také o pravidlech užívání parkovacích stání v lokalitách, kde je parkovacích míst nedostatek apod. Jak v tištěné verzi ankety, tak v její elektronické podobě, je prostor pro vlastní názor každého jednotlivého respondenta, kde případně může specifikovat i svůj pohled na vyjmenovaná témata nebo přidat jiné. Komplexní řešení problematiky parkování ve městě je bezpochyby jedním z našich hlavních úkolů. Město se totiž v každém případě musí vypořádat s rostoucím počtem automobilů a stejnou úměrou rostoucími požadavky obyvatel na parkovací místa. Vážená paní Štěrbová, rádi Vás přivítáme na některém z příštích diskusních fór města (celoměstském nebo dílčích v jednotlivých čtvrtích), kde se sama můžete přesvědčit, jak interakce s veřejností probíhá. Dovoluji si Vám tuto odpověď zaslat za všechny oslovené, kterým jste svůj podnět adresovala. S pozdravem, Helena Kyselá

Velkoobjemové kontejnery

29.5.2016
Dobrý den zajímá mě jestli i letos (a to už bude červen) budou ve čtvrtích přistaveny velkoobjemové kontejnery??? Nebo jsou lepší černé skládky?? Každý rok v dubnu na úklid po zimě byly přistaveny a proč letos né???? Děkuji za odpověď Patrovská
Odpověď:
Vážená paní Patrovská, město Karlovy Vary v letošním roce upustilo od rozmisťování velkoobjemových kontejnerů. Velmi vysoké náklady nepřinášely kýžený efekt, kapacita kontejnerů nebyla na mnoha místech zdaleka naplňována. Obyvatelé města daleko více využívají možnosti odložit odpad na sběrných dvorech. Tato služba je samozřejmě zdarma, sběrné dvory jsou dostupné celoročně ve všední dny i o víkendech, nově navíc v letošním roce přibylo jedno sběrné místo ve Dvorech za bývalou čerpací stanicí. Mobilní sběr nebezpečného odpadu zůstal zachován. První vlna proběhla v dubnu, druhá je plánována na září. Přehled sběrných dvorů a jejich provozní dobu zasílám přílohou. S pozdravem, Helena Kyselá

Dotaz na lázeňský poplatek (daň z pobytu)

27.5.2016
Dobrý den. Objednal jsem si pobyt v hotelu MODENA pro 2 osoby, a mám k Vám dotaz zda v tomto hotelu je správné abych platil lázeňský poplatek (daň z pobytu) v částce 0.60 EURO za osobu a noc, 7.2 EURO za pobyt, když je mi 75 let. V předchozím ubytování jsem byl zproštěn platby lázeňského poplatku. Prosím tímto o informaci zda se něco změnilo. Přeji příjemný den. Bubeník V.
Odpověď:
Vážený pane Bubeníku, v příslušném zákoně o místních poplatcích k žádné změně nedošlo, osoby starší 70 let jsou od poplatků za lázeňský nebo rekreační poplatek skutečně osvobozeny (na základě § 3 odst. 2 písm. b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích). Ubytovatel od Vás tedy poplatek vybrat nemůže a do evidenční knihy zaznamená důvod nevybrání poplatku. S pozdravem, Helena Kyselá

Svatba

26.5.2016
Dobrý den přeji prosím vás o cenu svatby jednající jen na magistrátu.. Dekuji lech
Odpověď:
Vážený pane Lechu, poplatky spojené s uzavřením sňatku se odvíjí od trvalého pobytu manželů a místa a termínu. Pokud uzavírají sňatek osoby s trvalým pobytem v České republice a učiní tak v obřadní místnosti v jednom z vyhrazených termínů, poplatek neplatí žádný. Pokud má trvalý pobyt v České republice pouze jeden z manželů, činí poplatek 2.000 korun, pokud ani jeden nemají trvalý pobyt v České republice, je poplatek 3.000 korun. Pokud chtějí budoucí manželé uzavřít sňatek jinde než v obřadní místnosti ve vyhrazeném termínu, třeba i na magistrátu města, je stanoven poplatek 1.000 korun. Podrobnější informace o náležitostech uzavření sňatku, vyhrazených termínech a podobně jsou zde: http://mmkv.cz/cs/uzavreni-manzelstvi-v-cr S pozdravem Jan Kopál