Napište nám

chodnik

8.11.2016
Dobrý den Chtěla jsem se zeptat komu patří chodník vedle pošty směrem k hornímu nádraží.Chodník je v žalostném stavu dlaždice jsou vylámané a chodník je neudržovány,je zasypán listím a protože tam dlažba chybí tak je to i na zlomeni nohy.Je možné ho opravit ? Chodník je docela frekventovaný,směrem do Rybař nebo směrem k Hornímu nádraží Děkuji LN
Odpověď:
Děkujeme za upozornění na závadu v chodníku k Hornímu nádrží. Chodník jsme provizorně opravili. Dlažba z poškozeného místa byla odstraněna a nerovnosti vybetonovány.

veřejné osvětlení

8.11.2016
Dobrý den V Nákladní 25 nesviti lampa před vchodem je tma prosíme o zkontrolování a výměny žárovky. Děkuji LN
Odpověď:
Děkujeme za upozornění na nefunkční lampu veřejného osvětlení. Závada bude odstraněna dnes (ve čtvrtek 10. 11.) ve večerních hodinách.

Křižovatka Lidická-Národní

5.11.2016
Dobrý den, tak před 3 měsíci prováděl VaK KV výměnu všech šoupátek na této křižovatce. Bohužel výškové vyrovnání zakrytí těchto výkopů s okolní vozovkou způsobuje, že při dešti se voda na tomto zakrytí roztřikuje na okolo jdoucí chodce. Navíc tady bývávaly kdysi 2x odtokový kaná, záhadně byly zlikvidovány.l Můj dotaz: jistě pracovníci MMKV přebírají jakékoliv pracoviště po skončení. Jak toto mohli dopustit? Stejný problém s propady vrchního zakrytí po opravách inženýrských sítí (voda, plyn, el.energie, kanalizace) se objevuje naprosto obvykle v čas.období po 1-2 letech na chodnících a vozovkách. Kontroluje vůbec někdo z MMKV jak vypadají v důsledku těchto nekvalitních prací povrchy chodníky a vozovky? Jestliže ano, jak je možný takový stav po celých KV? Děkuji za vyjádření zodpovědného pracovníka MMKV JP
Odpověď:
Dovoluji si Vám předat stanovisko vedoucí odboru technického našeho úřadu, Ing. Pavlasové. V lokalitě Lidická – Národní prováděli pracovníci VAKu prováděli výměnu armatur s odstraněním některých dožilých částí včetně nadbytečných „hrnečků“. Touto opravou došlo i k minimalizaci počtu nerovností. Asfaltový povrch je proveden kvalitně, louže se v místě těchto nových oprav netvoří. Výjimkou je dolní část ulice Národní, která je značně nerovná s dožilým asfaltovým povrchem. Jediným možným řešením je rekonstrukce této části komunikace. Uliční vpusti jsou dle pasportu stále stejné, nedošlo k likvidaci žádné z nich. Co se týče oprav komunikací po zásahu kvůli opravám inženýrských sítí, skutečně se problémy objevují. Málokteré firmě se podaří optimálně míst zásahu zhutnit, mimo jiné i kvůli samotné existenci sítí, jejich zařízení. Samozřejmě každá z firem, která provádí nějaký zásah do komunikace, má stanovenou záruční dobu, po kterou je povinna na vyzvání vzniklé nedostatky či poruchy opravit. Odbor technický všechny opravy kontroluje, případné závady prověřuje a záruční opravy požaduje.

Herny

7.10.2016
Dobrý den, mohla bych prosím dostat odkaz na vyhlášku města Karlovy Vary, kde je uveden aktuálně platný seznam ulic, kde je možno provozovat hernu s VLT a VHP zařízeními. Děkuji moc a přeji hezký den Rošková Jana
Odpověď:
Vážená paní Rošková, místa, na kterých mohou být provozovány sázkové hry, loterie a jiné podobné hry, stanovuje obecně závazná vyhláška č. 6/2013. Seznam adres je součástí přílohy této vyhlášky. Zároveň je ale platná také obecně závazná vyhláška č. 1/2015, která mění a doplňuje OZV 6/2013 tím, že vypouští dvě adresy (Raisova č.p. 1123, č.o. 7, Sokolovská č.p. 407, č.o. 53). Obě vyhlášky najdete na našich stránkách v sekci Magistrát → Vyhlášky a nařízení (zde: https://mmkv.cz/cs/vyhlasky).

Větve ohrožující bezpečí chodců.

5.10.2016
Dobrý den. Již přes 40let je v Doubí Jahodová 1-6 vysazena alej stromů o kterou se nikdo celkem nestará. Jen jednou na náš popud byla prořezána aby větve nazakrývaly osvětlení. Nyní jsou již některé větve tak přerostlé, že zasahují hodně nad cestu pro chodce a hrozí, že se zlomí a někoho zraní. Hlavně při větru a nebo dešti kdy je listí zatíží. Některé jsou pak ohnuté až k dvou metrům nad zem. Končí vegetační období tak by se snad mohla alej prořezat. Děkuji. Jiří Brumlík
Odpověď:
Vážený pane Brumlíku, děkujeme za upozornění na stav stromové aleje v ulici Jahodová. Správa lázeňských parků stromy zkontroluje, ale dle dostupných informací se jedná o relativně mladé javory, které jsou zdravé a nepředstavují nebezpečí. Před zhruba dvěma měsíci byly stromy prořezány. Pracovníci SLP je ale znovu prověří a případně tzv. vyvětví.

Plocha pro tříděný odpad

5.10.2016
Ve Staré Roli v Husova Ulice se upravovala plocha na tříděny odpad. Je to záslužné, ale měla by se upravit tak, aby občan který třídí odpad si nezpůsobil úraz. Protože je tam mezi silnicí a plochou na tříděný odpad příkop že si můžete podvrknout nohu nebo ještě něco horšího, obzvláště nyní, kdy je zasypán suchým listím. To na magistrátu není technik, který práce od zhotovitele přebírá, aby byla zhotovena dle technických a bezpečnostních předpisů? Věřím, že náprava bude provedená včas.
Odpověď:
Úprava stanoviště pro nádoby na separovaný odpad v Husově ulici ještě nebyla dokončena a od zhotovitele převzata. V nejbližších dnech zde ještě proběhnou další úpravy, které zajistí komfortní a bezpečný přístup k nádobám. Děkujeme za pochopení.

Kozel na kruháči u Arény

20.9.2016
S politováním oznamuji, že chudák kozel (dřevěná socha) na kruhovém objezdu mezi Varyádou a KV-Arénou opět přišel o své přirozené vybavení, jaké by podle přírody měl mít. Domnívám se, že nějaký závistivec jej zase o tuto součást připravil. Požádejte prosím umělce, který sochu zhotovoval, aby byl tak laskav a chudáka kozla opravil - vybavil, možná i mírně zmenšenou výbavou oproti té minulé, snad mu pak nebudou vandalové s komplexem malosti tolik závidět, aby jej opakovaně poškozovali.
Odpověď:
O neúplnosti jedné ze dřevěných soch na kruhovém objezdu víme. Správa lázeňských parků již objednala výrobu chybějící části a jakmile ji obdrží, sochu „dovybaví“.

Kulturní dotace - účel, šel by?

19.9.2016
Dobrý den, zatím je to zcela nezávazný nástřel, spíše momentální nápad. Jmenuji se Alžběta Kalábová a v Diecézní charitě Plzeň (která má působnost i v Karlovarském kraji) mám na starosti dobrovolníky a Tříkrálovou sbírku. Všimla jsem si v grantovém kalendáři Vaší dotace na podporu kulturních aktivit v Karlových Varech. V rámci Tříkrálové sbírky 2016 vystoupila u nás v Plzni kapela MeloDive (indiepop) a udělala závěrečný koncert celé sbírky. Velmi se nám to osvědčilo jako důstojné, svěží a neotřelé zakončení celé akce. Byla by možnosti si zažádat o dotaci na podobnou akci ve Vašem městě? Dotace by byla využita na pronájem prostor a náklady spojené s kapelou (cestovní náklady z Plzně a zpět, částečné pokrytí vystoupení členů).Určitě bychom se vešli do zmiňovaných (jestli jsem to dobře pochopila) 50 000 Kč spíše by to bylo o dost méně. Koncert by byl uspořádán formou benefice, čili by jeho výtěžek směřoval do Tříkrálové kasičky, která by byla spolu s informacemi o sbírce umístěna u vchodu do podniku, společně s osobou, která by byla za sbírku ve Vašem kraji zodpovědná. Akce by proběhla někdy v průběhu Tříkrálové sbírky 2017, tedy mezi 1. a 15. lednem 2017. Co Vy na to? Je smysluplné a možné o takovouto dotaci žádat? Děkuji a mějte krásný den, srdečně zdravím, Mgr. Alžběta Kalábová, koordinátorka Tříkrálové sbírky v Plzeňské diecézi https://www.facebook.com/trikralovasbirkaplzenskokarlovarsko/
Odpověď:
Vážená paní Kalábová, poskytování příspěvků z rozpočtu města Karlovy Vary má svá přesně stanovená pravidla a je upraveno závazným dokumentem – Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary. Dle tohoto předpisu musí každý žadatel podat žádost o poskytnutí dotace na předepsaném formuláři a doplnit ji požadovanými přílohami. Plné znění zásad, návody, jak při podávání žádostí postupovat a formuláře žádostí o poskytnutí dotace jsou k dispozici v elektronické verzi na internetových stránkách našeho úřadu v sekci Magistrát → Dotace (zde). Formuláře jsou také k dispozici na příslušných odborech magistrátu. Žádost o poskytnutí dotace se podává v termínu do 31.10. kalendářního roku předcházejícího roku čerpání dotace, přičemž rozhodující je datum přijetí podatelnou Magistrátu města Karlovy Vary. Doručená žádost je nejprve posouzena v příslušném odborném poradním orgánu města (v případě kulturních aktivit se jedná o Kulturní komisi), poskytnutí dotace potom v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rada města, u finančních příspěvků nad 50 tisíc Kč je tato pravomoc svěřena zastupitelstvu města. Vážená paní Kalábová, Vámi předložený námět je bezesporu atraktivní. Výdaje, které hodláte hradit z prostředků dotace (pronájem prostor, honoráře), jsou dle stanovených pravidel výdaji uznatelnými. Proces posouzení žádosti a schvalování dotace probíhá v rámci kolektivního rozhodování a nelze tedy předjímat postoj komise, respektive rady města. V případě doplňujících dotazů nebo nejasností Vám doporučujeme obrátit se na administrátorku žádostí o dotace pro oblast kultury p. Janu Plevovou (email: j.plevova@mmkv.cz, tel.: 353 118 277).

DPS

19.9.2016
Obracíme se na Vás se stížností na chování k ostatním obyvatelům ze strany p. H.*. Bydlí ve 3. patře, bytě č. 33, jeho maminka pí. H.* č. 34. Pan H.* terorizuje svým chováním ostatní obyvatele, hlavně 2. patra. Např. neustále nechává otevřené dveře svého bytu do chodby, kam uniká cigaretový kouř, který je pro ostatní nepříjemný. Na doporučení, aby si nechal dveře zavřené a otevřel si okno, odpověděl, že je přeci nemocný a musí takto větrat. Vadí mu otevřený únikový východ na chodbě, protože mu tudy většinou uteče jeho pes, kterého nechává volně pobíhat po celém patře, DPS. Pes není na vodítku, hlasitě štěká, nepříjemně startuje na kolemjdoucí, znečišťuje prostory svými výkaly. Dále pan H.* nechce, aby se větralo na chodbě okny, proto je natvrdo přibije hřebíky. Pokud je někdo vyndá, ihned tam hřebíky zatluče znovu. Na každého, kdo se mu snaží něco slušně říci, na toho startuje. Nezajímají ho názory druhých, jen o má pravdu a on bude určovat soužití lidí okolo. Pod tuto stížnost se nemůžeme podepsat, protože z něj máme strach. Dále omezuje lidská práva a svobody sousedky V. D.*, protože jí nakazuje, kolikrát týdně se může koupat ve společné koupelně apod. Vadí mu, když si obyvatelé povídají na chodbě, protože jeho to ruší při spánku, i když není noční klid. Paní H.* stojí pevně za svým synem a šíří dál jeho názory. Sociální pracovnice a pečovatelky DPS se snažily s p. H.* o rozumnou domluvu, bohužel bez efektu. Doufáme za rychlé vyřízení věci. Situace se stále zhoršuje. 1.9.2016 obyvatelé DPS Jateční 9, KV *Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění anonymizován. Tento je v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb. přístupný k nahlédnutí na Magistrátu města Karlovy Vary.
Odpověď:
Odpověď na anonymní stížnost na chování pana F. H.* a paní Z. H.* k ostatním obyvatelům DPS Jateční 9, Karlovy Vary Vážení, odbor majetku města obdržel dne 5. 9. 2016 anonymní stížnost na chování pana F. H.* a paní Z. H.* k ostatním obyvatelům domu s pečovatelskou službou v ulici Jateční 1225/9, 360 01, Karlovy Vary, spočívající obtěžováním cigaretovým kouřem vycházejícím z užívaného bytu i přes zákaz kouření v budově a chovem domácích zvířat i přes zákaz chovu zvířat v domě. Stížnost jsme projednali se správcem ubytovny, s realitní kanceláří IKON spol. s r.o. a na základě jejich vyjádření sdělujeme následující: Společnost IKON spol. s r.o. na základě předmětné stížnosti a několika dalších stížností ze strany nájemníků domu s pečovatelskou službou na adrese Jateční 1225/9, 360 01 Karlovy Vary, vyzvala pana F. H. a paní Z. H. k okamžité nápravě pro bezproblémové soužití v domě a nutnosti dodržení nařízení a pravidel spojených s užíváním nájemního bydlení. V případě, že výzva na dodržování domovního řádu nebude výše uvedenými nájemníky respektována, byli upozorněni na možnost výpovědi nájemní smlouvy ze strany majitele objektu z důvodu porušování dobrých mravů spojených s užíváním nájemního bydlení. Ing. Jaroslav Cícha vedoucí odboru majetku města *Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění anonymizován. Tento je v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb. přístupný k nahlédnutí na Magistrátu města Karlovy Vary.

Cesta do Globusu

15.9.2016
Dobrý den,chci se optat jestli v nejbližší době bude posekána cesta z Tašovic do Globusu,uz se tam pomalu nedá ani chodit.Děkuji za vaši odpověď,pěkný den.
Odpověď:
Děkujeme za upozornění na přerostlou trávu a zeleň na stezce v Tašovicích. Správa lázeňských parků v nejbližších dnech vše řádně poseká.

Dotaz

15.9.2016
Dobry den,chtela jsem Vas pozadat o informaci kolik je evidovanych psu v karlovarskem kraji?Dekuji KM
Odpověď:
Náš úřad disponuje pouze údajem o počtu registrovaných psů na území města. K dnešnímu dni je v Karlových Varech registrováno 3 252 psů.

Žádost.

14.9.2016
Žádost o odborné posouzení - PROJEKT NANOTECHNOLOGIE (nástřik) ochrání interiéry(vč. vozidel) proti bakteriím a plísním po dobu 5 let. / ...je i podpůrnou prevencí proti žloutence, úplavici atpod. (dále viz. níže). Hezký den, omlouváme se, že rušíme, ale dovolte, abychom Vám tímto ve stručnosti představili NANOPROJEKT prostřednictvím kterého se stěny Vašich interiérů na dobu až 5 let zbaví bakterií a plísní. Zabýváme se prevencí na snížení nemocnosti a snižování přenosu bakterií a rotavirů, mezi které mj. patří i šíření žloutenky, úplavice atpod.. Snižujeme počty jejich kolonií v prostředí až o 90 %. - - - SLOVO ODBORNÍKA - Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě : ...Jako aktivní stěna se nátěr může s úspěchem uplatnit ve zdravotnictví na operačních sálech, v čistých provozech i v čekárnách pacientů... Odkaz na článek : http://zdravi.euro.cz/clanek/sestra/vyuziti-fotokatalytickych-vlastnosti-tio2-461375 - - - SOUHRNNÉ INFORMACE : Projekt se dále specializuje na zvyšování mikrobiální čistoty, eliminaci VOC (těkavé organické látky) látek a částic mikroprachu. Eliminuje i nepříjemné pachy a dlouhodobě vytváří příznivé podmínky pro alergiky a astmatiky. Nanonástřik efektivně zkvalitňuje 24 hodin denně ovzduší v interiérech - (TiO2). TiO2 - prokazatelně vyhovuje požadavkům Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 a Nařízení komise (EU) č. 10/2011 v rozsahu uvedených ukazatelů. Na základě odborných studií, které provedla agentura ochrany životního prostředí EPA a Národní institut pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci NIOSH FDA bylo konstatováno, že TiO2 nemá žádné škodlivé účinky na zdraví člověka. Samotný proces aplikace se provádí bez jakéhokoliv zakrývání vybavení interiérů, takřka bez omezení provozu. Průměrná doba nástřiku cca 200 m2 plochy je 20 až 30 minut, včetně přípravy postřikového zařízení. Po krátkém (cca 10 min.) odvětrání se mohou uživatelé vrátit do ošetřených interiérů a pokračovat v činnosti. Dle dohody se provádí pravidelná měření účinku na aplikovaných plochách, zařízení atpod. Vedou se zápisy a protokoly, vystavují se prohlášení o provedení preventivní nástřikové aplikace. Po několika hodinách nabývá provedený ochranný nástřik tvrdosti povrchu až 4 H, což je 2x větší tvrdost než tvrdost laku na autě. Po zatvrdnutí ochranného nástřiku si ošetřený povrch zachovává svou plnou prodyšnost. Ošetřit je možné veškeré frekventované interiéry jako jsou např. : úřady, nemocnice, sanatoria, nádražní stavby, muzea, historické budovy, rekreační střediska, bazény, sportoviště, tělocvičny, galerie, divadla, kina, školy, školky, chaty, rekreační střediska, jídelny, restaurace, šatny, vozové parky (vč. vozidel) atpod. Speciální ochranné (nástřik) nanoaplikace : sochy, nábytek atpod. (neplatí níže uvedený ceník - ceny jsou individuální - dle druhu speciální zakázky) Cenový rozsah : - do 100 m2 za Kč 200,- / m2 - od 101 m2 až 200 m2 za Kč 150,- / m2 - nad 200 m2 za Kč 100,- / m2 Ceník pro byty : - cca 99 Kč / m2 při minimálním rozsahu 80 m2 Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% Na každou zakázku je možné zpracovat individuální cenovou nabídku na míru. Příspěvkovým organizacím je možné nabídnout sníženou a nebo velmi zvýhodněnou cenu. Bližší informace o NANOAPLIKACÍCH jsou uvedeny v přilohách (v případě zájmu zašleme dodatečně) této žádosti o posouzení. V případě zájmu o odborné ošetření Vašich interiěrů se můžete s odkazem na tuto žádost o posouzení obrátit na níže uvedené kontakty : NANOAPLIKACE TEAM. . . Vám děkuje za Váš čas a přeje pěkný den natechnologie@email.cz a nebo kontaktujte přímo majitele Luděk Giebl Mail : ludek.giebl@nanoaplikace.com Tel. : +420 604 540 767 Web : www.nanoaplikace.com UVÍTÁME VAŠI ODPOVĚĎ. DĚKUJEME.
Odpověď:
Děkujeme za představení Nanoprojektu. Vaši nabídku ale nevyužijeme, na realizaci Vámi představené technologie nedisponujeme potřebnými financemi. Preventivní opatření zaměřujeme na přímý osobní kontakt v exponovaných provozech.

Posekání trávy

8.9.2016
Dobrý den ,chtěla bych vás poprosit o posekání trávy v ulici Jasmínová -Bohatice okolo domu číslo 13.Při posledním sekání se na nás zapomělo a tráva je už veliká.Ještě prosím o posekání trávy v ulici Květinová,tráva roste v rozbitých chodnících.Děkuji a přeji pěkný den Preslová
Odpověď:
Vážená paní Preslová, právě v těchto dnech se pracovníci Správy lázeňských parků vrátili do Bohatic k další seči. Obě Vámi vyjmenované lokality budou tedy v nejbližší době řádně posekány.

Světelná show ve dnech 2. a 3. září 2016

5.9.2016
Dobrý den, předně chci město KV pochválit za tuto akci. Povedlo se, líbilo se a neslyšel jsem negativní odezvu. Nicméně mám jednu výtku a rád bych slyšel odpověď. Vím že se doporučovalo přijít na show pěšky nebo MHD, ale s malým tříletým dítětem se v noci s MHD do Dalovic dostává špatně. Jel jsem tedy autem. Čekal jsem že parkování bude problém, jsem na to zvyklý. Ale nepochopil jsem, proč celkem slušná kapacita parkovišť na Varšavské ulici a na Nábřeží J. Palacha nebyla využitá? Obě parkoviště byla zavřená a nějak mi uniká proč? děkuji za odpověď Miroslav Vrba Dalovice
Odpověď:
Vážený pane Vrbo, důvod pro uzavření parkovišť byl u každého jiný. Na parkovišti ve Varšavské ulici se rozhodl provozovatel Dopravní podnik Karlovy Vary provést potřebné opravy, které doposud komplikovalo to, že dosavadní nájemce přilehlého tržiště byl již několik měsíců v likvidaci. Město s ním ukončilo nájemní smlouvu a 1. září vypršela výpovědní lhůta. Opravu povrchu provedl Dopravní podnik v nejdivějším možném termínu, tedy od 1. do 5. září – dnes se parkoviště vrací zpět do provozu. Od 1. září má také zdejší tržiště v nájmu městská společnost KV City Centrum. Parkoviště na nábřeží Jana Palacha bylo vyhrazeno pro zázemí další velice žádané víkendové akce, sjezdu na terénních kolech KV Downtown. Bez blízkého zázemí by bohužel nebylo možné akci technicky uspořádat. Chápu, že frekvence spojů do Dalovic 1× za hodinu s posledním odjezdem 22.22 není žádný zázrak. Vím, že to není řešení příliš pohodlné, ale sám doporučuji třeba známým, když se chtějí přijet podívat na nějakou akci v centru Karlových Varů, buď parkoviště u hotelu Marttel (dříve Slavia, u fotbalového stadionu v Drahovicích, cca 700 m k Thermalu) nebo za Chebským mostem a průtahem – u OC Sedmičky (JIP, dříve Hypermarket Albert pod Elite, cca 1,2 km k Thermalu). Parkovat lze také na odbočce do Drahovic „U jara“ nebo po 18:00 v Bezručově ulici – ale je pravda, že v době konání akcí jsou obvykle tato místa obsazena nejdříve. Přijměte prosím naši omluvu za uzavřená parkoviště, ale obě uzavírky byly nutné z provozních a technických důvodů.

Nefunkční web

2.9.2016
Pěkný den, po změně webu (z mého pohledu k horšímu) jsou nefunkční odkazy na hlasování zastupitelů pro jednotlivá usnesení. Prosím o nápravu. Děkuji.
Odpověď:
Technická závada, jejíž příčinou bylo nefunkční zobrazování výsledků hlasování zastupitelstva města, byla dodavatelem webu odstraněna. Za tento nedostatek se omlouváme.