Napište nám

Odbor dopravy

31.8.2016
Zadáme konecme o provedeni vodorovného dopravního značení stanoviště taxi Varšavská ulice. Po položení kabelu bylo přislíbeno primátorem Kulhankem. Neustále parkujici civilní auta,znemožňující řádné využívání námi placeného stanoviště taxi. Svátek Václav
Odpověď:
Vážený pane Svátku, Vaši žádost jsem předal odboru technickému, zajistí vodorovné značení v nejbližších dnech, maximálně do konce příštího týdne. Jan Kopál

Náměty k posouzení

29.8.2016
Dobrý den, chtěla bych poprosit jestli by bylo možné konečně posekat vysokou trávu kolem pěší stezky od restaurace Pyramida v Tašovicích směrem ke Globusu Jenišov. Už se tamtudy nedá chodit. Také by bylo zapotřebí opravit poškozený obrubník v zatáčce ulice Slovanská (u penzionu LUCAS) ve směru jízdy autobusu č. 16. Děkuji za pochopení. S pozdravem Markéta Chvapilová
Odpověď:
Vážená paní Chvapilová, děkujeme za upozornění na závady. Přerostlou zeleň podél stezky z Tašovic směrem k hypermarketu Globus pracovníci Správy lázeňských parků v nejbližších dnech posekají. Obrubník ve Slovanské ulici je dle posouzení pracovníků odboru technického poškozen pouze lehce a v současné době není jeho oprava nutná.

Hodina narozeni

26.8.2016
Dobrý den, chtěl bych zjistit přesný čas mého narození. Mohli byste mi prosím pomoci či poradit? Děkuji Václav Novák
Odpověď:
Hodina narození nepatří mezi povinné matriční údaje. Doporučujeme Vám proto obrátit se na porodnici, ve které jste se narodil. Porodnice vedou archiv porodních knih a požadované údaje (za poplatek) poskytují.

Uzavírka

19.8.2016
Dobrý den, proč nejsou v informacích o uzavírkách uvedeny uzavírky spojené s City triathlonem 27. a 28. srpna?
Odpověď:
V sekci Aktuality již byl vyvěšen aktualizovaný přehled dopravních omezení a uzavírek. Jeho součástí je i harmonogram postupných úplných uzavírek komunikací v době konání City Triathlonu.

Člověk v tísni

11.8.2016
Dobrý den, co přesně zajišťuje organizace Člověk v tísni pro město Karlovy Vary, že si zaslouží dotaci 255 000 Kč? Děkuji za odpověď.
Odpověď:
Vážený pane Hozo, organizaci Člověk v tísni byla zastupitelstvem města schválená dotace na rok 2016 ve výši 255 tisíc korun. (Zatím nebyla vyplacena, nejprve musí být řádně vyúčtována.) Dotace je určená na provozní a mzdové náklady sociální služby, konkrétně na odborné sociální poradenství, což je služba poskytovaná bezplatně. Klienty organizace Člověk v tísni jsou převážně osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučené. Organizace v Karlových Varech poskytuje i další sociální služby (např. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi), na které se ale poskytnutá dotace nevztahuje. V rámci Karlovarského kraje zajišťuje také nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a terénní programy. Pracovníci Magistrátu města Karlovy Vary již řadu let spolupracují s Člověkem v tísni při řešení nepříznivé sociální situace klientů.

Parkování na Čerťáku

1.8.2016
Stále nemohu uvěřit, že bylo odsouhlaseno radou města zavedení poplatků za parkování pro lidi bydlící a podnikající na Čerťáku. Toto opatření je naprosto nesmyslné a nic neřešící, kromě dalšího okrádání karlovarských občanů k získání peněz na další kšefty pro politiky a jejich kamarády. Navíc je to navržené člověkem, který již dnes nikoho nezastupuje a který šel do voleb s heslem: „Aby tu chtěly žít i naše děti“. Vůbec se nedivím stálému úbytku obyvatel města a hlavně mladých a studentů, když si například pořídí vlastní auto a budou za možnost nejistého parkování u bydliště platit tisícové poplatky. Hlavně, když rada nezapomněla na 60 ks bezplatných karet pro sebe a své kamarádíčky.
Odpověď:
Vážená paní Klíčová, děkujeme za Vaše názory. Rozhodnutím rady města byly schváleny podmínky pro vydávání parkovacích karet a také ceník těchto karet, jejichž držitelé mohou využívat vymezená parkovací stání. Zpoplatnění parkovacích karet je krokem k regulaci počtu vydávaných karet, což by v důsledku mělo zajistit lepší dostupnost volných parkovacích stání ve vymezených lokalitách. Oprávněnost tohoto očekávání potvrzuje fakt, že v poslední době poklesl výdej parkovacích karet oproti srovnatelnému období loňského roku. Zpoplatnění parkovacích karet je naprosto běžné ve všech městech, která vymezením parkovacích stání zvýhodňují obyvatele dotčených lokalit nebo osoby v nich podnikající. A na rozdíl od ostatních měst, kde je zpoplatnění zavedeno, Karlovy Vary přistoupily k tomuto kroku až po zhruba dvaceti letech bezplatného vydávání karet. Ceník parkovacích karet byl nastaven tak, aby zejména pro rezidenty částka za první vozidlo přijatelná. (Roční částka 480 Kč za první vozidlo představuje 1,32 Kč za celodenní parkování). Navíc jsou držitelé parkovacích karet pro rezidenty výrazně zvýhodněni oproti jiným motoristům tím, že mohou bezplatně stát na místech s parkovacími automaty o víkendech celý den a ve všední dny od 7 do 8 hodin ráno. Součástí ceníku je skutečně ustanovení, které říká, že parkovací karty vydané pro Statutární město Karlovy Vary, jeho příspěvkové organizace a Krajský úřad Karlovarského kraje v celkovém počtu 60 ks nebudou zpoplatněny. Tyto karty jsou využívány v souvislosti s plněním pracovních úkolů. Vážená paní Klíčová, je pochopitelné, že jakékoliv zpoplatnění čehokoliv, co bylo zdarma, není přijímáno pozitivně. Přesto věříme, že efekt tohoto opatření bude nejen pro obyvatele Čertova ostrova pozitivní.

Dotaz

28.7.2016
Dobrý den, V poslední době mě znepokojuje rostoucí počet muslimů v našem městě. Zajímá mě, zda-li se jedná pouze o turisty, nebo nám je některá z "humanitárních - neziskových organizací" do města již usazuje natrvalo. Pokud je tomu tak, je to s vědomím státu? Bojím se, aby město Karlovy Vary nedopadlo jako město Teplice. Děkuji za Vaši odpověď Petra Hloušková
Odpověď:
Vážená paní Hloušková, Vaše znepokojení a obavy zcela jistě nejsou na místě. Žádné Vámi popisované aktivity humanitárních ani jiných organizací v Karlových Varech neprobíhají.

Dětské hřiště

24.7.2016
Dobrý den Obracíme se na Vás s žádostí zdali by bylo možné postavit dětské hřiště u ubytovny v Charkovské ulici. A nebo, kdyby jste hřiště, které jste postavili v Tuhnicích mezi ulicí Přátelství a Budovatelů zrušily a přestěhovali jste ho tam. Denně je tady už od rána rušno a to trvá až do pozdích hodin. Bordel, řev, k tomu každý třetí z ubytovny má psa kam ho chodí venčit na toto hřiště. Jenom by nás zajímalo kolik z těchto lidí platí poplatky za psa. Lavičky, které jste postavili jsou pouze tři a ty jsou věčně obsazené, neboť jste je dali hned vedle sebe. V Krymské ulici před školkou jste je zrušili, protože si tam lidi sťěžovali. My starší občané si nemáme kam sednout. Dříve to byla klidná čtvrť, ale dnes je jenom řev. Nevím proč město postavilo na Tuhnice jenom jedno hřiště. Přitom na ubytovně je spousta dětí a jistě by byly rádi kdyby měli svoje hřiště před domem a navíc je tam dost velkej prostor. Doufám, že se zamyslíte nad tímto dopisem a vyřešíte tuto neúnosnou situaci. Myslíme, že ani Vám by se toto před Vašim barákem nelíbilo. Děkuji s pozdravem Pecková Ilona
Odpověď:
děkujeme za Vaše podněty k dění na dětském hřišti mezi ulicemi Přátelství a Budovatelů. Přesun dětského hřiště není možný ani žádoucí. Ubytovna v Charkovské ulici je zařízením soukromého subjektu a vybudování hřiště pro obyvatele zařízení je tedy plně v kompetenci jeho provozovatele. Město zde dětské hřiště stavět neplánuje. Hřiště mezi ulicemi Přátelství a Budovatelů je svou polohou dostupné rodinám s dětmi z okolních domů, nachází se na přehledném místě, v bezpečné vzdálenosti od frekventovaných komunikací. Není to jediné dětské hřiště v Tuhnicích, další se nacházejí v ulicích Gorkého, Vrázova, mezi ulicemi Moskevská a Krymská a dále pak na Velké louce. V současné době se zpracovává studie revitalizace vnitrobloku Moskevská – Krymská. Tento projekt počítá i s rekonstrukcí stávajícího hřiště v této lokalitě. Přístup na veřejná dětská hřiště nemůžeme omezovat. Platí na nich provozní řád, který jsou povinni návštěvníci dodržovat. Zároveň ale platí, že určité hlasové projevy k dětské hře a dovádění patří. Za chování dětí samozřejmě primárně odpovídají jejich rodiče. Přesto na základě Vašeho podnětu a Vámi uvedených skutečností dění na hřišti mezi ulicemi Přátelství a Budovatelů prověříme. Městská policie se bude v rámci nového úkolu věnovat pořádku a dění v okolí ubytovny v Charkovské ulici a svou pozornost zaměří rovněž na problematiku související s touto ubytovnou, tedy i na chování jejích obyvatel na hřišti. Nad rámec těchto kontrol budou v Tuhnicích působit také pracovníci prevence kriminality. Jejich činnost se osvědčila na dolním nádraží, nyní se jejich pozornost zaměří na Tuhnice. Městská policie také provede namátkové kontroly na dodržování zákazu vstupu se psy na hřiště a také na kontrolu povinnosti hradit poplatky za psa. Věříme, že tato opatření městské policie budou účinná.

schody

21.7.2016
Dobrý den, docela často chodím po schodech mezi Petřínem a Kolmou ulicí u kostela sv. Máří Magdaleny a nemile mě překvapilo, že jsou zavřené. Chtěl jsem se zeptat z jakého důvodu a kdy budou zase veřejnosti přístupné. Myslím, že nějaká informační značka o uzavření schodů mohla být umístěna už nahoře na přístupové cestě ke schodům. Takhle se musí všichni vracet zpět nahoru do kopce. Děkuji za odpověď, J.Horký
Odpověď:
Vážený pane Horký, bohužel jsme na schodišti zjistili propadlinu, která byla vyhodnocena jako havarijní závada. Proto jsme byli nuceni schodiště uzavřít a připravujeme opravu. Požádal jsem odbor technický, aby osadil informační značku nebo tabulku na přístupovou cestu ke schodišti. S pozdravem Jan Kopál

Parkování v ulici Nerudova

18.7.2016
Na veřejném jednání cca v březnu s primátorem města jsme vznesli požadavek na pomoc při řešení parkování v ulici Nerudova - Stará Role. Situace zde byla řešena, že jsme parkovali na obou stranách ulice, někdo si stěžoval, že nejsou dodrženy dopravní předpisy a městská policie začala vyžadovat parkování dle předpisů, tj. pouze na chodníku na jedné straně. Parkují zde auta lidí, kteří zde nebydlí. Navrhovali jsme variantu jednosměrné ulice, jako se to udělalo v ulici Školní nebo rezidentní parkování. Bylo nám slíbeno, že budeme informováni, když na prezenční listině uvedeme na sebe spojení, jak nám pomůžete tuto situaci řešit, do dnešního dne jsme žádnou informaci nedostali. Petr Krůtek Nerudova 243/7 360 17 Karlovy Vary +420 724 824 733
Odpověď:
Vážený pane Krůtku, podnětů k parkování v ulici Nerudova jsme dostali vícero, ve spolupráci s dopravní policií jsme hledali možné řešení. Parkování po obou stranách ulice není vzhledem k dopravním předpisům možné, a navíc vedlo k tomu, že vozidla se vyhýbala těm parkujícím jízdou po chodníku. To je samozřejmě nepřípustné a jako smysluplné řešení bylo proto navrženo převést parkování na chodník a průjezd zachovat ve vozovce. S tím souhlasila i dopravní policie. Zjednosměrnění části ulice bohužel není možné kvůli úzkým obloukům v ústí spojky Husova / Nerudova, přičemž máme povinnost zachovat obousměrný přístup do horní části Nerudovy ulice i pro vozidla nad 3,5 tuny. Chápu, že Vás rozčiluje, že zde parkují i lidé, kteří v ulici nebydlí. V dnešních městech je to nejen obvyklé, ale asi i jediné možné řešení – dřívější zástavba nepočítala s tak velkou potřebou parkovacích míst, a bohužel není technicky možné vždy zajistit parkování pero každého „pod jeho oknem“. Situaci neřeší ani rezidentní parkování – pokud jej zřídíme v Nerudově ulici, bohužel zhoršíme stav v ulicích okolních, který není o nic lepší. Navíc zkušenosti s rezidentním parkováním na Čertově ostrově nejsou jen pozitivní, mnozí obyvatelé si stěžují, že u nich nemohou zaparkovat návštěvy, příbuzní, pečující členové rodiny apod., představuje to problém především pro seniory. Předpokládám, že jste svůj podnět vznesl na diskusním fóru pro Starou Roli, z těchto fór se pořizuje zápis a výstup se zveřejňuje. Předávám Vaše kontaktní údaje kolegyni, která tato diskusní fóra organizuje, aby Vám příslušný výstup zaslala.

Knedlík fest 2016

14.7.2016
Dobrý den, rád bych se zeptal, zda byste mě mohli nasměrovat na pořadatele Knedlík Festu v Karlových Varech. Rád bych získal informaci, kdy se bude v letošním roce konat.
Odpověď:
Doporučujeme Vám navštívit internetové stránky http://karlovarskyknedlikfest.cz/, kde najdete podrobné informace. Organizátorem je společnost Becherplatz.

Hřiště Stará Role Letná

13.7.2016
Dobrý den, chtěla bych mockrát poděkovat za vybudování dětského hřiště u nás Letné ve Staré Roli. A chtěla bych se jen zeptat, zda se bude ještě nějak dodělávat? Chybí plot kolem proti psům a také tam není jediná lavička pro doprovod dětí. Děkuji za odpověď a hezký den. S pozdravem Eva Záhoříková
Odpověď:
Vážená paní Záhoříková, těší nás Vaše nadšení z nového dětského hřiště v lokalitě Letná ve Staré Roli. Díky ale nepatří nám. Jedná se o soukromou aktivitu jednoho z místních obyvatel, který si pozemek vypůjčil od města a ze svých prostředků pořídil všechny herní prvky. Hřiště je veřejné, jeho koncepce je ale plně záležitostí jeho investora a správce. Ředitel Správy lázeňských parků s ním prodiskutuje možné doplnění laviček a v případě zájmu zajistí jejich instalaci. S výstavbou oplocení Správa lázeňských parků nepočítá.

Dotaz bazén Aréna KV

13.7.2016
Dobrý den, prosím o odpověď - proč v době prázdnin je nyní zavřený bazén v Aréně KV? Otevřený není Thermál, Lázně 5 a nyní Aréna? V tomto jsou K.Vary hodně daleko i za mnohem menšími městy a je to myslím docela ostuda. Kam s dětmi? Na Rolavu, která je po pár dnech horka špinavá a nepoužitelná? Co by za to některá města dala, kdyby měla bazén jako je u Thermálu, kolik let se vědělo o jeho stavu, takže dál bude chátrat a návštěvníci si mohou hlavu nechápavě ukroutit. Městu už dlouho chybí pořádné, velké, slušné koupaliště. Omlouvám se, že vám to píši, ale když jsem dneska s vnoučaty narazila na zavřený bazén Arény, měla jsem po náladě, o dětech ani nemluvě. Takže se vydáme na osvědčený, hezký, čistý a hlavně pořád otevřený bazén ve Františkových Lázních, sice z ruky, ale stojí to za to. J.Kyptová
Odpověď:
Vážená paní Kyptová, několikadenní odstávka vnitřního bazénu v Bazénovém centru KV Areny je nutná. Je nezbytné provést kompletní údržbu, drobné opravy, malířské práce, probíhala prověrka stavu bazénového tělesa apod. Tyto činnosti se nemohou provádět za provozu. Zvolený prázdninový termín má vedení KV Areny podložený čísly – v této době vnitřní bazén navštěvuje v průměru nejméně lidí. Dalším faktorem při plánování odstávky byl předpoklad hezkého počasí a tedy velký zájem o využití venkovního bazénu. Ten byl po celou dobu odstávky v plném provozu. Bazén v Alžbětiných lázních je o prázdninách v provozu, z důvodu pravidelné údržby bývá uzavřen pouze každé první pondělí v měsíci. Bazén Thermal je jako součást hotelu v majetku státu (ministerstva financí) a město na jeho uzavření a nezbytnou rekonstrukci nemá žádný vliv. Zástupci města se ale při nejrůznějších příležitostech snaží alespoň přimlouvat za opětovnou obnovu tohoto atraktivního bazénu. Do kvality vody ve volnočasovém areálu Rolava bohužel výrazně promluvilo dlouhotrvající sucho, které znemožnilo dostatečné připouštění vody. Situace se ale v posledních dnech výrazně zlepšila a poslední rozbory ukázaly, že voda je zde v pořádku. Vážená paní Kyptová, děkujeme za pochopení výše uvedených skutečností a věříme, že venkovní bazén v areálu KV Areny (včetně opět otevřeného vnitřního), funkční bazén v Alžbětiných lázních i aktuální situace na Rolavě Vám a Vašim vnoučatům umožní zažít skvělé léto s vodními hrátkami i v Karlových Varech.

bio kontajner v tasovicich u hospody

10.7.2016
dobry den mam dotaz proc uz neni v Tasovicich u hospody kontajner na bio odpad .uz tri dny tady neni.dekuji Chvapilova Marketa.
Odpověď:
Vážená paní Chvapilová, kontejner na bioodpad z obvyklého stanoviště někdo svévolně přesunul. Při posledním svozu byl ale opět vrácen na své místo.

Stížnost

4.7.2016
Zvýšili jste daň z nemovitosti celkem na čtyřnásobek, ale o majetek se řádně nestaráte. Mám na mysli chodník v ulici Majakovského směrem od ul. Sokolovské k pivovaru. Za první křižovatkou se prakticky po chodníku chodit nedá, neboť je na něm značně vzrostlá a neupravená tráva, spíš plevel. Stromy mají obrostlé kmeny tak, že zasahují do celého chodníku. Totéž platí i pro ul. Sladovnickou.
Odpověď:
Děkujeme za podněty ke stavu a chodníků ve vyjmenovaných ulicích. V minulých dnech bylo provedeno očištění chodníků, včetně odstranění větví.